REKLAMA

Ministerstwo obcina o połowę dotacje dla uczniów niepublicznych szkół artystycznych. I co dalej?

Godziny Szczytu
Data emisji:
2017-02-21 17:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
24:15 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
4 minuty po siedemnastej Bartosz Dąbrowski dzień dobry, o czym dzisiaj w programie w Polsce jednak celem jest skala zjawiska jest naprawdę duża zatem mocne głosy o potrzebie szybkiej korekty przepisów wprowadzonych przez ministra szyszkę pojawiają się nawet z najwyższych szczebli obecnie rządzącego obozu politycznego w naszym programie dziś także o nagłym zmniejszeniem dotacji dla niepublicznych szkół artystycznych, a także o proteście w sprawie 1 zlikwidowane w Poznaniu Rozwiń » gimnazjów opowiemy też 1 z pomysłów na uczczenie przypadającego dzisiaj Międzynarodowego dnia języka ojczystego biblioteka Śląska chciałaby położyć kres ludobójstwu z tej okazji ogłosiło ogólnopolski konkurs ustawa ministra szyszki, umożliwiając od początku roku prywatną osobą wycinanie drze w na działkach bez żadnych ograniczeń będzie zmieniona po głośnych i często dla niektórych bulwersujących przypadkach użycia w ostatnim czasie pił i pilarek tam, gdzie przed wejściem w życie nowych przepisów nie było to możliwe o sprawiedliwość Platforma Obywatelska oraz władze Warszawy zaproponowały znowelizowanie przepisów o tym, czego dotyczy projekt przygotowany przez władze stolicy jak jest to oceniane przez przedstawicieli ruchów miejskich Wawrzyniec Zakrzewski w największym skrócie nowelizację tzw. ustawy szyszki zakłada przywrócenie konieczności uzyskiwania od władz samorządowych zezwolenia na usunięcie drzewa przez osoby fizyczne, a przedsiębiorcy, czyli naprzód deweloperzy oprócz zezwolenia mieliby być także obciążani opłatą uzależnioną od prognozowanych zysków związanych z inwestycją więcej o propozycji władz Warszawy mówi wiceprezydent miasta Michał Olszewski przede wszystkim cofnięcie tych skandalicznych zmian, które nastąpiły jeśli chodzi o możliwość wykonywania ręcznych na nieruchomościach prywatnych bez zezwolenia bez żadnej kontroli ze strony samorządów po drugie, chcemy, żeby wprowadzić do przepisów to o co apelowaliśmy od kilku miesięcy przed uchwaleniem tego przepisu, czyli możliwość kształtowania polityki dziś chodzi o ochronę przyrody przez miasta na podstawie uchwał rady miasta, które będą stanowiły akt prawa miejscowego zarówno w zakresie tego jakie, jakie rodzaje drzew są chowane przed docinkami bez zezwoleń oraz jakie są stawki opłat liczymy na to, że samorządowcy, którzy są z natury rzeczy o wiele bliżej od dołu do mieszkańców i widok jak oni rozumieją też problem to jakby od problemy otoczenia są w stanie lepiej te przepisy ukształtować niż 1 z zakupem urawniłowka na poziomie Sejmu, która jak będzie tak jak widać dzisiaj doprowadza do dewastacji przyrody na terenie polskich miast miasto samo swojego projektu do Sejmu oczywiście nie może skierować dlatego wiceprezydent Olszewski liczy na to, że w parlamencie znajdzie się grupa posłów, którego złożenie razem z projektem ustawy trafią do nich takie drzewka to są świerki na świerkach rosną wiadomo też szelki trafią do do posłów z taką samą intencją trafiają sadzonki do mieszkańców Warszawy, którzy aktywnie sadzą drzewa na terenie miasta również na swoich posesjach tylko w ciągu ostatnich 2 lat rozdaliśmy ponad 100  000 sadzonek naszym mieszkańcom wierzący w to, że im również zależy na tym, żeby dbać o warszawską przyrodę, której kondycja leży także na sercu stowarzyszeniu miasto jest nasze, które pozytywnie ocenia propozycję nowelizacji autorstwa władz Warszawy mówi radny stowarzyszenia Jan Śpiewak pełna liberalizacja tych zasad wycinki dla osób prywatnych wydaje się, że bycie zasada ta procedura powinna być prostsza i szybsza, ale też powinna podlegać pełnej kontroli społecznej, gdyż chodzi o działalność biznesową no to naszym zdaniem absolutnie nie wolno pozwalać na to co się dzieje obecnie, czyli trzeba to furtka, która istnieje w tej ustawie, która umożliwia po prostu deweloperom absolutnie bezkarne wycinkę drzew co jak najszybciej zamknąć deweloperzy zarabiał horrendalne pieniądze na budowie osiedli domów w Polsce mają ogromne marże my, ale nie ponoszą żadnych kosztów związanych z właśnie tymi stratami dla środowiska czy i dla spółek ma dla społeczności lokalnych, tak więc deweloperzy powinni jak najbardziej tutaj podlegać wyjątkowej kontroli powinni płacić za możliwość wycinki drze w tak, żeby mu można było to zrekompensować później przy czym Jan Śpiewak zwracał uwagę także na to co działo się w Warszawie przed wejściem w życie ustawy szyszki ta troska o drzewa Platforma deski jest wzruszająca, ale przypominam, że w samej Warszawie za rządów Hanny Gronkiewicz Waltz w ciągu 10 lat wycięto ponad 230  000 dorosłych, że w to jest ćwierć 1 000 000 prawie hekatomba, więc mówimy tutaj naprawdę o bardzo liberalnej polityce oraz wydawania zgód na to ona też wycinki wcześniej faktycznie chciało uzyskać zgodę, ale zawsze praktycznie ratusz wydawał zgody, więc de facto miasto zachowało się również bardzo liberalni jeśli chodzi o wycinki i mam nadzieję, że to zmieni od teraz nie będzie tak liberalne wobec deweloperów było no bo to straty dorosłych drze w są niepowetowane jak wspomniałeś projekt nowelizacji przygotowany przez władze stolicy to niejedyna propozycja, która pojawiła się dzisiaj projekt po już złożony w sejmie jest bardzo podobny do Warszawskiego z kolei jeśli chodzi o ten zapowiedziany przez prawo i sprawiedliwość wiemy o nim jedynie, że będzie złożony w najbliższym czasie Wawrzyniec Zakrzewski TOK FM premier Beata Szydło, który spotkanie z dziennikarzami po dzisiejszym posiedzeniu rządu zakończyło się kilka minut temu przyznała, że trzeba dokonać korekty znowelizowanego niedawno prawa dotyczącego wycinania drzew w tej chwili widać, bo tych kilku tygodniach funkcjonowania tego prawa, że te poprawki są konieczne, więc wierzę w to, że parlament takie zmiany wprowadzi premier Szydło dodawała że, gdyby w połowie grudnia posłowie opozycji zamiast zająć się pracą nad wspomnianą ustawą wnieśli odpowiednie poprawki być może ustawa byłaby lepsza skoro zatem zawiniła pozycja to tym bardziej trudno się dziwić, że premier Szydło oświadczyła zarazem, iż nie widzi powodów do dymisji ministra środowiska Jana szyszki dzień lasu pod Bydgoszczą 180 ha drzew idzie pod topór w związku z planowaną budową drogi ekspresowej z 5 wycinka na tak ogromną skalę to niestety także spora pokusa dla złodziei Agnieszka Młynarska dla leśników to tytaniczna praca szacują, że od początku stycznia do końca lutego pozyskają aż 40  000 m ³ drewna dla porównania rocznie średnio wycinają około 60  000 m powiedział nadleśniczy Krzysztof Stein Borna z nadleśnictwa Żołędowo w tej chwili jesteśmy na ukończeniu wycinki później pozostanie nam się porządkowanie prawdopodobnie potrwa też za 2 miesiące jest to dużo drewna, które czas zagospodarować jest to potężna masa, która przez jakiś czas będzie jednak, że w lesie naliczają zabezpieczyć tutaj ukłon dla naszej policji bydgoskiej policjanci nawet służby noc mają przy tym drewnie, a jednocześnie pilnują porządku, bo zdarzają się takie sytuacje, że po prostu ludzie nie bacząc na niebezpieczeństwo po prostu wchodzą prawie pod maszyny myśmy przeprowadzili szkolenia dla policjantów, aby zapoznać z tą inwestycją zapoznaliśmy z naszymi procedurami dokumentami naszymi, jakimi muszą się legitymować ludzie, którzy będą wywozić drewno jest szóstym policja nawet w nocy pilnuję tutaj mienia skarbu państwa praktyczne, bo taka duża ilość drewna to jest ten też taka pokusa dla złodziei jako okazja czyni złodzieja my dmuchamy na zimne bardziej nam zależy na tym bezpieczeństwie i na tym, żeby tam się nikt nie kryją się, że się komuś cokolwiek stało, ale no również zabezpieczamy to przed kradzieżą wycinka drzew musi zakończyć się do połowy przyszłego tygodnia, bo od 1 marca rozpoczyna się okres lęgowy ptaków pozyskane drewno zostanie sprzedany do tartaków i firm produkujących papiery jeśli chodzi o samą budowę drogi jest 5, która połączy Bydgoszcz z autostradą, a 1 i województwem Wielkopolskim to ruszy ona na początku wiosny cała stół 30 kilometrowa trasa ma być gotowa w 2019 roku z Bydgoszczy Agnieszka Pomaska dziękuję bardzo zmieniamy temat ministerstwo kultury w środku roku szkolnego o połowę zmniejszyło dotacje niepublicznym szkołom artystycznym w efekcie czego w tarapatach jest blisko 100 szkół muzycznych upadłość grozi także placówkom o profilu plastycznym czy baletowym tym tematem zajął się podatek VAT ze Szczecina Sebastian Gierczak wyjaśnienia początek, o których szkołach mowa tu chodzi o niepubliczne placówki artystyczne, ale z uprawnieniami szkół publicznych, czyli szkoły, które częściowo wspierają się czesnym od rodziców, w których zajęcia odbywają się popołudniami nawet w weekendy w 2016 roku dostawały na ucznia po około 450 zł miesięcznie 50 % dotacji, jaką dostają szkoły państwowe od stycznia dostają połowę tej kwoty wylicza prezes szczecińskiego Towarzystwa kształcenia artystycznego Izabela Kniaź spadła nam dotacja o połowę, czyli w pierwszym stopniu do 243 zł za ucznia, a było 477 zloty z dnia na dzień właściwie się o tym, dowiedzieliśmy wotów dnia 1 stycznia wiadomo budżet już były ustalone 1 września na na cały rok szkolny także stanęliśmy przed trudnym wyborem i na nasze rodziny rodzice stanęli na wysokości zadania, bo zgodzono się na podwyżkę czesnego zgodzili się, żeby ta szkoła dotrwała do końca czerwca, żeby dzieci mogą skończyć naukę w natomiast nauczyciele zgodzili się na obniżkę stawek godzinowych i w ten sposób jakoś dopniemy budżet do końca czerwca, a co będzie od 1 września nie jesteśmy w stanie powiedzieć czy dalej ta szkoła będzie istnieć te pozorowane ruchy mają pomóc dokończyć uczniom ten rok szkolny przyznaje, ale nas Widenka dyrektorka społecznej szkoły muzycznej 0102 . stopnia w Szczecinie na razie, bo odnieśliśmy czesne oczywiście złotych, ale to tak, żeby dotrwać do do końca czerwca nauczycielom obniżyliśmy o 23 zł za godzinę w Szczecinie też utworzona Akademia sztuki trzeba myśleć perspektywicznie ktoś musi tylko w Akademii sztuki potem się uczyć o z naszych z naszych szkół dzieci dostają się do tego nawet za granicę wiceprezes szczecińskiego Towarzystwa kształcenia artystycznego Marzanna Kniaź zapewnia, że jest stałym kontakcie z dyrektorami innych niepublicznych szkół muzycznych w Polsce wszędzie powtarzane są pytania o sensowność kontynuowania działalności nie wiem co ministerstwo zamierza z tym zrobić przecież szkolnictwo artystyczne jest potrzebne społeczeństwu i szkolnictwo państwowe to nie wystarczy na potrzeby to taki, który 1 widzimy, że jednak są od nas się te dzieci zgłaszają tam młodzież może powiedzieć, że w ogóle średnia szkoła muzyczna co tu była jako pierwsza to była pierwsza społeczna szkoła muzyczna drugiego stopnia w Polsce co było zawsze naszą taką chlubą staraliśmy się o kość jarzmową i o to, żeby poruszać po prostu to nasze dzieci i młodzież były widoczne, a i zawsze w wojować niż my z finansami nowo jasna sprawa że, że generalnie społeczne szkoły prowadzić jeszcze artystyczne jest jest trudna, bo to jest droga nauka dlatego, że to jest nauka indywidualna tu, gdzie nauczyciel pracuje z 1 uczniem szkoły są niewielkie to utrzymanie takiej szkoły jest jest kosztowny, a czesnego w nieskończoność nie można podwyższać dodam, że ministerstwo na wprowadzonych zmianach oszczędzi rocznie w skali kraju zaledwie 18  000 000 zł resort zapowiada wprowadzenie nowych kryteriów wymagań stawianych szkołom artystycznym oraz uzależnienie poziomu dotacji od poziomu kształcenia, które niepubliczne szkoły muzyczne plastyczne baletowe będą istnieć od 1 września dziś trudno powiedzieć jak chodziliśmy obecnie czesne w niepublicznej szkole artystycznej w Zachodniopomorskiem do około 400 zł ze Szczecina Sebastian Pycia dziękuję bardzo wątek zdarzenia jakich z pewnością przyjdzie nam jeszcze wielokrotnie mówić kilkudziesięciu rodziców z gimnazjum nr 58 w Poznaniu przez prawie 3 godziny protestowało dziś w poznańskim magistracie podczas sesji rady miasta nie zgadzają się na połączenie gimnazjum, do którego chodzą dzieci z pobliską podstawówką rodzice domagają się, by gimnazjum 58 przekształciło się w odrębne i liceum z klasami dwujęzycznymi temu sprzeciwiają się władze Poznania i Karol Karski to urząd miasta rodzice przyszli z transparentami prezydencie ratuj naszą szkołę i nie ignoruj uczniów później przez kilka godzin rozmawiali z wiceprezydentem Poznania i urzędnikami odpowiedzialnymi za oświatę przekonywali, że połączenie ich szkoły gimnazjum 58 z podstawówką, która dziś działa w tym samym budynku to najgorsze z możliwych rozwiązań kadra nauczycielska rozpierzchli się to są po prostu bardzo ambitni nauczyciele z dużym dorobkiem i po prostu nie będą chcieli uczyć w podstawówce, gdzie wiadomo nie jest to też osobówka z wyższym poziomom także to jest kadra, która będzie bardzo szybko wygospodarowana przez rynek liceów tutaj w Poznaniu w dni po to, te dzieci starały się dostać to naprawdę dobrego gimnazjum, żeby to zmarnować tak jak mówiliśmy wszystkie argumenty tutaj padły co tu więcej mówić po prostu ręce rozkłada państwo macie życzenie, by towarze gimnazjum wygaszane stało się liceum z klasami dwujęzycznymi, dlaczego oczywiście, dlatego że wtedy dzieci będą miały szansę kontynuacji takiej nauki w tej chwili no umówmy się moje dzieci z 2 roczników spotkają się w 1 klasie być może liceum nie są w stanie te szkoły się rozrosną się państwie to wyobrażają sobie są przyjąć taką ilość dzieci no przecież to jest to jest niemożliwe zależy nam na tym, żeby kadra nauczycielska to wyjątkowa wyjątkowego gimnazjum dwujęzycznego przeszła po prostu do tego nowego liceum jednocześnie uczyła również dzieci w podstawówce na małżeńskie, które teraz ono w siódmej ósmej klasie docelowo powstałoby bardzo silna liceum dwujęzyczne, gdzie mogłyby dzieci z podstawówek, które chcą się uczyć angielskiego docelowo trafiać także zależy nam na utrzymaniu przede wszystkim tej kadry nie za prze wożeniu kilkunastu lat dorobku tych nauczycieli, które są pasjonatami, którzy uczą biologii czy historii w języku angielskim i poświęcili też się z Wyszkowa Mariusz Wiśniewski wiceprezydent Poznania wyjaśnia, że w Poznaniu jest już jedno liceum dwujęzyczne wykładowy angielski pojawi się też w innych szkołach ponadgimnazjalnych jest liceum dwujęzyczne też na Krzesinach natomiast jeśli chodzi o nowy rok szkolny planujemy otwarcie klas dwujęzycznych niezależnie też od tego czy się tej ten wariant iść czy nie dwudziesty piątym liceum na ME Whitney na Winiarach będziemy starali się nie zależy od wszystkiego taką wartość środkowa stworzyć dla młodzieży poznański władze Poznania sceptycznie patrzą również na przekształcenie gimnazjum 58 w liceum, bo jak mówią już w tej chwili w mieście jest za dużo tego typu szkół i otwieranie kolejnych nie ma sensu wszyscy jest taka, że jeżeli ten wariant wejdzie w życie w perspektywie to oznacza likwidację innej placówki nie da jak w roku 2020 trzecia w wielu przypadkach szkoły już dzisiaj mają problem z naborem wielu dyrektorów szkół w samych licealnych podkreślała, że dzisiaj liceów prostej za dużo mając świadomość tego musimy te wszystkie decyzje podejmować taką perspektywą mamy dziś się uda mimo tych argumentów rodzice nie zgadzają się na włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej za wszelką cenę będą się domagać, by gimnazjum 58 przekształciło się w odrębne liceum z klasami dwujęzycznymi lokalizacja nie ma znaczenia zaakceptujemy każde miejsce mówi Mateusz Szydłowski 1 z rodziców dzisiaj do gimnazjum 58 również dzieciaki dojeżdżają z bardzo odległych miejsc także trzeba będzie Dębiec jakakolwiek inna część Poznania myślę, że nie będzie miał na podjęcie ludzie chcą chodzić do tej szkoły i odległość nie stanowi dla niego, bo wg tego problemu my będziemy walczyć do końca i na pewno będziemy cały czas pokazywać władzom miasta sens stworzenia nowej szkoły oraz pomoc w znalezieniu możliwości o to, żeby była to zupełnie oddzielna jednostka szkolna nowa w Niepołomicach kontynuujące, jakby dobre tradycje już od dziewięćdziesiątego dziewiątego roku gimnazjum 58 na razie do kompromisu nie doszło obie strony ponownie spotkają się w najbliższy czwartek i groteski dziękuję bardzo dzisiejszym proteście rodzice z Poznania poinformowali nas, korzystając z obligacji mikrofon TOK FM uruchomionej przez nas wczoraj to narzędzie, dzięki któremu można przesłać do nas zdjęcie z wydarzenia skomentować program, który trwa na antenie albo zaproponować reporterski tematyce w naszym programie kolejnym proteście pielęgniarki ze szpitala Jana Pawła II w Krakowie podjęły próbę nacisku, bo chciałby zarabiać więcej pieniędzy część z nich na godzinę odeszły od łóżek pacjentów domagają się przeniesienia do wynagrodzenia zasadniczego tzw. dodatku Zembali, czyli 400 zł brutto wypłacanych z tytułu rozporządzenia dyrekcja szpitala mówi, że to nie byłoby w porządku w stosunku do pozostałych pracowników szpitala, którzy nie dostaliby żadnych podwyżek przed szpitalem była nasza reporterka Katarzyna Mularczyk to zmieni zdobędzie w podstawie, jeżeli będzie w podstawie to od tego będą też naliczane za święta za jedno c wysługa lat wzrośnie Anna Prokop Starzec AJA jestem dyrektorem od 7 lat wszyscy wiedzą, że pielęgniarki zarabiają szpital Jana Pawła II bardzo dobrze, bo średnia 5292 zł na pielęgniarkę są oczywiście takie, które zarabia 3 ,51000, ale są takie, które zajmują 7 tak powszednie prawda pielęgniarka po studiach jak przychodzi do pracy to ma 2150, a te wszystkie dodatki dopuścił się na własnych plecach wypracować, bo to jest wg stażu i po 5 latach dostaje, a tu jest taka z wielka afera oto co my chcemy dla wszystkich pracowników od 8 lat nie było żadnego żadnej podwyżki te pieniądze, które mamy zagwarantowane je z ministerstwa ta ścieżka w 2000 dziewiętnastym zniknie z drugiej strony jest jeszcze taka sprawa, że jeżeli któraś z nas jest na chorobowym to tych pieniędzy zostaje w ogóle, jeżeli byłaby z pensji to byśmy coś z tego miały i my na reinwestycje 400 zł, kto tak naprawdę bierzemy 235, a są czasowo danych pieniądze dość dziwnie powiedzmy to umownie, dlatego że dane poza kontraktem alimentów w sumie dostajemy razem z kontraktem to jest tylko wtedy wyłącznie dedykowane dla pielęgniarek i proszę zobaczyć jeżeli, a teraz nam pielęgniarkom do podstawy to dlaczego tylko 1 grupa w szpitalu, a przez przecież wszyscy pracują porządnie, lecz pod koniec lat grupa ma dostawać pieniądze pielęgniarki zapowiadają, że jeśli nie dostaną tego czasu co chcą zorganizują kolejny protest in przerost etatów to oficjalne uzasadnienie zwolnień grupowych w warszawskiej Operze kameralnej problem w tym, że dyrekcja rozwiązują umowy ze wszystkimi śpiewakami dyrygentami, a na dalszą działalność planu nie ma wg artystów to koniec opery Joanna Mąkosa wypowiedzenia dostali także muzycy jeśli dodać pracowników administracji zniknie prawie połowa zatrudnionych w Operze wylicza krytyczka muzyczna Dorota Szwarc man na co teza Opera bez śpiewaków ma być też zwalniane pół orkiestry wszyscy dyrygenci w ten sposób, żeby isc zdążyli wszyscy wziąć udział w festiwal Mozartowski, który jest taką marką tej opery dla Roberta Gierlacha solisty związanego z operą od ponad 20 lat to szokująca decyzja bez żadnych konsultacji bez ostrzeżenia zwalnia się ludzi, którzy tak naprawdę w wielu wypadkach pozostaną bez środków do życia dla mnie oznaczała to, że po ponad 20 latach pracy pracy, jakby swój operowy dom repertuar śpiewany w warszawskiej Operze kameralnej był specyficzny niszowy i bardzo wymagający dla artystów poświęcili całe swoje życie poświęcili się repertuarowi bardzo szczególne mu repertuar warszawskiej opery kameralnej to były głównie z opery barokowej Mozartowski również Rosji niż donice i wymaga to śpiewaków dość delikatnych głosów dziś śpiewacy szanują pilnują swojej formy od wielu wielu lat, żeby na tej małej scenie śpiewać jak najbardziej zdyscyplinowanym głosem jak najbardziej stylowo dlatego teraz będzie im ciężko znaleźć w 3 miesiące pracy w większych placówkach operowych w Polsce szefowa opery jest na urlopie i swojej decyzji nie tłumaczy w oficjalnym piśmie do związków czytamy, że przyczyną jest trudna sytuacja finansowa wynikająca w szczególności z konieczności spłaty zadłużenia, ale argumenty finansowe jeśli teatr w ogóle ma działać nie przekonują mówi gier Lach codzienną pracę teatrów operowych wykonują właśnie soliści etatowi to jest dużo bardziej opłacający szedł zatrudnianie na każdą najmniejszą rolę śpiewaków na kontrakty zapewnienie im dodatkowych pieniędzy za próby za zakwaterowanie dotacja marszałka maleją rokrocznie etatów dla artystów rzeczywiście było sporo przyznaje Szwarc man, ale po takich cięciach Opera nie będzie mogła normalnie funkcjonować za takimi zmianami musisz jakaś koncepcja artystyczna tymczasem nic ani nie wiadomo co w ogóle zamierza się w teatrze robić, jaki repertuar, grając w, którą stronę ma to wszystko iść nic nie wiadomo zwolnienia potrwają do 31 marca pełny etat solisty to 2300 zł na rękę Joanna Mąkosa TOK FM jeszcze 1 temat w dzisiejszym wydaniu magazynu reporterów z okazji Międzynarodowego dnia języka ojczystego biblioteka Śląska wypowiada wojnę wodą lenistwo zdaniem niektórych bowiem to zjawisko rozpleniło się powszechnie biblioteka zorganizowała przeznaczone nie tylko dla Czytelników tej Książnicy ogólnopolski konkurs na najbardziej dobitnym przykładem tzw. czczej gadaniny czy waty słownej uczestnicy mają zastąpić precyzyjną formą rozbudowane zdanie, którego sens gubi się zaledwie niewiele znaczących sformułowań zaletą są ławą z biblioteki Śląskiej oraz czytelnikami rozmawiała Daria kim zastąpić to taka akcja może rzeczywiście zwrócić uwagę na to, że często mówimy słowa czy zdania to oni mają totalnie zupełnie sensu znaczenie myślę, że tak nawet nie zdajemy z tego sprawy jak często odnosimy się do wody lenistwa, bo nie potrafimy wyrazić wprost swojej myśli jak dobrze to odczuwam, kiedy mówię n p . w języku angielskim wstyd moje Słowiński z bardziej precyzyjne z prostego powodu, bo nie znam innych trudniejszych słów wyrażających jakichś dwuznaczności mówi wtedy wprost i bezpośrednio natomiast w lidze tak jak teraz, opowiadając dużą świadomość, że leżenie inni, że mogłabym użyć bardziej krwistego słownictwa niż dziś to tym interesy osób przede wszystkim niestety u polityków w języku reklamy w języku już w mediach też oczywiście niestety w języku urzędowym mnóstwo tej waty słownej jest mówi Aneta za słowa z biblioteki Śląskiej w języku polskim jest aż 29 i synonimów tego słowa, czyli czczą gadaniną pustosłowie frazesy gadka szmatka banały bicie piany Teresy dery, czyli TK PAP Lenina wina chodzi o to, żeby mogli przesłać do nas propozycje 2 zdań jedno zdanie właśnie będące taką czczą gadaniną je watą słowną i kontrpropozycję dla tego zdania, czyli jak to zdanie mogłoby albo powinno wyglądać Zygmunt i precyzyjnie w jak powinno brzmieć ile dokładnie w języku polskim to trudne zadanie do tej pory bawiliśmy się w ten sposób, że wymyślaliśmy słowa natomiast teraz no no to faktycznie, choć 1 trzeba trochę pogłówkować, żeby sprostać jej całym zadaniu natomiast mamy bardzo ciekawe nagrody przede wszystkim są to nagrody książkowe no bo jakżeby inaczej w bibliotece much muszą być to książki i jej te osoby, które wymyślą najciekawsze propozycje staną się Lubo wnika ani języka ojczystego wtedy, kiedy wysyłać można liczyć już jakieś propozycje się pojawi i dopiero zaczęliśmy tak naprawdę akcje będzie trwała cały tydzień, więc czasu jest sporo przyszło mu do 2007 . i lutego zakończymy akcji o północy 2008 . musimy wyniki liczymy, że przede wszystkim będą to on propozycję internetowa, ale dla tych, którzy z różnych przyczyn nie mogą jej nie posiadają i poczty elektronicznej przygotowaliśmy w holu głównym biblioteki Śląskiej tak specjalnie oznakowany punkt przy stanowisku ochrony można przyjść na specjalnym kuponie napisać propozycje tych 2 zdań i wrzucić je do urny, czyli takie głosowanie Antrakt Chin, który jest alternatywą do tej naszej internetowej zabawy oczywiście trzeba szanować język i trzeba go wzbogacać się nie używać zapożyczeń z innych np. języków angielskiego jej pomaga brodami w kształtowaniu języka w ale mam takie akcje są fajne, że jest duże zainteresowanie, jeżeli osoby się tym interesują jej zaangażują to oczywiście ciągnie propozycje można wrzucać do skrzynki w bibliotece Śląskiej można też nadsyłać Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GODZINY SZCZYTU - MAGAZYN REPORTERÓW

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA