REKLAMA

Banki spółdzielcze: motor rozwojowy dla małych firm czy tykająca bomba?

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2017-02-22 12:40
Czas trwania:
13:08 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raporty gospodarcze jest 1242 Aleksandra Dziadykiewicz zapraszam na raport gospodarczy Radia TOK FM i tradycyjnie najpierw zaczynamy od przeglądu sytuacji na rynkach finansowych giełda w Warszawie na plusie WIG 20 rośnie teraz 32 % 33 w górę to wynik szerokiego indeksu WIG, jeżeli chodzi o ceny walut to za euro teraz płacimy 4 zł i 29 gr za dolara 4 zł i 9 gr za franka 4 zł i 3 gr, a funt kosztuje 5 zł i 9 gr mniej jest Sejm zebrał się dzisiaj o 31 od gry polityczne za nami, ale Rozwiń » w inne trwają dalsze prace w komisjach podkomisjach i tak podkomisjach Binek, która zajmuje się projektami frankowymi dzisiaj spotkała się właśnie w dyskutujemy o kosztach projektów w sprawie frankowiczów o tym ile było pieniędzy kosztowałoby to, więc całe systemy finansowe sektor bankowy, gdyby niektóre z propozycji, a są 3 tak naprawdę w tej chwili na stole weszłaby w życie, bo frankowicze cały czas czekają na jakie rozwiązania ustawowe pytanie jak to się wszystko rozwiąże, bo inne raczej taki, jaki z dużej presji politycznej teraz nie ma wręcz pomagają państwu powie dobrze, że pies Sammy prezes prawa sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił o tym, że frankowicze pewnie w ruinie brać sprawy swoje ręce niż szukać sprawiedliwości w sądach tym więcej co z projektem dla frankowiczów tego jeszcze nie wiadomo w każdym razie podkomisja na ten temat właśnie w tym momencie dyskutuje w raporty gospodarcze, a w naszym studiu dr Łukasz Kozłowski z Akademii Leona Koźmińskiego dzień dobry ruch nie chciałabym się z panem porozmawiać o o tym jak banki spółdzielcze inne jest jak tworzone istnieją wpływa na polską przedsiębiorczość, ale z takim zastrzeżeniem jest pamięć o tym, że chcemy, by banki spółdzielcze oraz dość specyficznej konstrukcji też jest sporo ostatnio przynajmniej w inne błędne było takich momentów, kiedy należałoby się w różne są kondycją tego sektora dla samorządów ustaw sobie życzymy banki spółdzielcze różnią się od takich zwykłych normalnych tradycyjnych banków, dlaczego mówi Mieczysław są bankami spółdzielczymi pierwsza sprawa to oczywiście forma prawna to zupełnie inna struktura właścicielska to nie dostrzegłem tak naprawdę się, choć bank Spółdzielczy mam tutaj grupę osób, które wspólnie może chodzić tym bankiem władają i z tym też wierzę w inne wiążące ale jakie postawy są takie bankructwa z działaniem z teoretycznie takie instytucje rzeczami do instytucji, które mogą spełniać sukience, wierząc w stajni finansowe oraz banki komercyjne dążą za maksymalizacją swoich zysków i przyspiesza sprawa nas druga kwestia to obszar działania, a płetw w Polsce banki spółdzielcze są tego typu typu instytucjami, że mają stricte lokalny charakter działania oczywiście jest kilka banków spółdzielczych ósmy dużych miast, które występują w wielu województwach podczas co do zasady obszar działania tych przyczyn tego banku, z którego S12 powiaty, a czasem nawet jest to 1 miejscowość to jest wydaje się najważniejsza sprawa, która odróżnia banki spółdzielcze banków komercyjnych w ich rozumiem to jest też powód, dla którego on to zaraz nam wyjdziemy mam nadzieje w rozmowie z całą sytuację, w której takiemu przedsiębiorcy, który jest mały działa na swoim lokalnym rynku jest dużo łatwiej znaleźć pieniądze właśnie w takim banku aniżeli w banku komercyjnym na rozwój swojej działalności, bo to są wnioski, które płyną z badania, które m. in. państwo prowadzili w 3 zdaniach na czym polegało to badanie niskim państwo robili, żeby nie prowadziliśmy w Akademii Leona Koźmińskiego Thomas uczestniczył też w nim 2 osoby spoza niej na nasze Akademii prof. Oskar Kowalewski z Paryża także profesorze i TKH coś nowego Jorku Thomas generalnie tutejszej jeszcze miała także prof. Krzysztof Noskowicz Akademii Leona Koźmińskiego w ofierze, choć specyfika badania przyjrzeliśmy się małe średnie przedsiębiorstwo w taki sposób to znaczy spojrzysz na rynki bankowe, jakie znajdują się w okolicy każdego przedsiębiorstwa małego średniego w NSR funkcjonującego w Polsce radę spojrzeliśmy na to, jakie placówki bankowe działają w okolicy poszczególnych przedsiębiorstw myśleliśmy, że system geolokalizacji POŚ NIK przedsiębiorstw i w ten sposób musi stwierdzić czy w okolicy danego przedsiębiorstwa jest przewaga banków spółdzielczych tych lokali działających czy też dużych banków w zasięgu krajowym to umożliwiło nam następnie sprawdzenie w jaki sposób te lokalne struktury bankowe wpływają na funkcjonowanie małych średnich przedsiębiorstw co wynika z tych badań czym oni z tych badań wyszło dosyć ciekawe wnioski po pierwsze, okazało się, że te banki lokalne czy nasze banki spółdzielcze chętniej kredytują małe średnie przedsiębiorstwa, a także udzielają ich kradnie im kredytów po niższych cenach oczko niższych stopach procentowych, a tak mówiąc wprost to wyszło nam, że takie firmy, które mają w swoim pobliżu więcej banków spółdzielczych mają większą sumę udział udział należności inne mamy większy udział zobowiązań z tytułu długów bankowych, a także szybciej zaskoczy inwestują i podnoszą swoje przychody ze sprzedaży, czyli te zaciągane kredyty i w bankach przenoszą się na wzrost działalności takich małych średnich przedsiębiorstw, czyli w praktyce, jeżeli firma jest działa sobie właśnie na terenie ZOZ tego powiatu, który mówi, iż jest małą firmą działającą lokalnie chce się rozwijać jak rozumiem łatwiej jest jej pójść właśnie do banku spółdzielczego mniejsze do banku komercyjnego, bo prędzej bank Spółdzielczy może otrzymać kredyt pożyczkę na to, żeby rozwijać swoją działalności czy znaleźć finansowanie, jakie biorą bieżące potrzeby, że tak dokładnie czyta się przez tak, że niekoniecznie chodzi o samą sam z powiatu, ponieważ w naszym badaniu patrzyliśmy im nie tylko na powiaty, które działają dane przez posiadaczy rynek rynek bankowy wokół danego przedsiębiorstwa nie definiowany przez powiat, a także przez okręgi o różnym promieniu odległości od siedziby danej firmy, bo tutaj przyjść z założenia, które potwierdzało się w badaniach prowadzonych przez naukowców z innych krajów, że małe i średnie przedsiębiorstwa co do zasady kredytują się w bankach, które są im najbliższe z 8 patrzeć nam te banki są położone bliżej przedsiębiorstwo rzeczywiście okazało się, że łatwiej uzyskać kredyt w w tych bankach spółdzielczych co wiąże się z kolei ze specyfiką bankowości prowadzonych w tych podmiotach w bankach spółdzielczych, a dokładnie z bankowości relacyjnej tego typu bankach w dużym stopniu patrzy się na informacje miękkie na to dlaczego banki duże banki komercyjne mogą spojrzeć, że jest ona informacji nikt, jakie są sutą informacje wynikające z relacji między polskim oficerem kredytowym na znaczeniu to w skrócie badany przedsiębiorca no wie, że jest pożegnała specyfikę działania banków spółdzielczych osoby, które żyją w małych miejscowościach na pewno, więc na to wygląda często jest tak, że przechodzi przez Chiny są do banku i nie jest on osobą anonimową, choć spółce z panem Mietkiem, który prowadzi sklep spożywczy od jakiegoś czasu jest znanym in temu pracownikowi banku w przypadku, gdyby taki pan Mietek udał się do banku komercyjnego to jest z reguły osobą anonimową ręką poza tym bank komercyjny duży bank komercyjny musi też trzyma się swoich zasad od ściany na poziomie centrali, które niekoniecznie mogą wziąć pod uwagę charakter lokalny jakiś w jakim pan Mietek funkcjonuje i to tak naprawdę powoduje, że banki spółdzielcze, które biorą pod uwagę te informacje miękkie mogą je uwzględnić w prostych altowym i mogą tak zwiększyć akcję kredytową, ponieważ nie muszą patrzeć na to twarde dane, które w golfa są tylko przy tkwi tylko są też eksport zmniejszył się tylko cyferki na liczby wskaźniki i t d. tylko te są jakieś inne mało ich nie przeczę są też się pomysł, że często są to firmy, które mają relatywnie krótką historię kredytową w związku z tym taki przedsiębiorca czasem nawet nie jest w stanie dostarczyć dłuższych sprawozdań finansowych, a jeżeli taka osoba obecnie funkcjonuje na rynku lokalnym działalność nowa w różnych zakresach tu jest znana to bankowi spółdzielczemu z tego, że podejmowane działania różnych zakresach na taki można też wyprowadzić ocenić czy dana osoba ten przedsiębiorca jest godny zaufania czy tu wcale nie koniec od 10 zrzucić ładunek może taką już w przypadku małych społeczności często istotną rolę odgrywa fakt, że taka osoba, która przychodzi do banku, a przez to żony nie czuje się anonimowa to taki sposób też dopingują do spłacania kredytu, bo w przypadku małej miejscowości takie nie spłacanie kredytu czasami wiąże się z pewną w morze co zrobić na taką umową społeczną w taka osoba czasem się od jest też ocena przez sąsiadów tak to nie spłaca, więc tutaj też tak czyni na pewno odkrywa swą rolę w naszych badań koszty te czynniki brać pod uwagę że, żeby kontrolować te czynniki, żeby je oddzielić od tego co wiąże się z Pakości atrakcyjną bankowość Spółdzielcza rzeczywiście jest ważnym elementem całego naszego systemu finansowego 560 dni więcej lokalnie działających instytucji Polacy trzymają sztamę mniej więcej 100 miliardów złotych oszczędności kredyty 116 miliardów złotych, czyli tak mniej więcej jak czytamy w oko 15 % aktywów całego sektora bankowego wyspy nie jest tak zrozumiemy jakichś małej grupie zniszczy tylko o poważnej części systemu finansowego i teraz chcą rodzić pytanie o kondycję kondycję banków spółdzielczych, bo jego sens finansowo komisja nadzoru finansowego przekonuje, że taka ogólna kondycja banków spółdzielczych absolutnie nie jest zła, ale tu właśnie w tym sektorze ostatnio zdarzały się problemy finansowe upadek SK banku z Wołomina inny potem kolejne historie upadek banku spółdzielczego w Nadarzynie problemy SK banku w Ciechanowie i to powoduje, że na tych bardzo się pytania o bezpieczeństwo pieniędzy otrzymanych w takim banku Nordea sumy tych kredytów, które zostały udzielone jak testy bezpieczeństwa taka sytuacja, w której banki spółdzielcze kredytują chętniej i poniższych cenach są bardziej skłonne do oferowania swoich usług mam się przez państwo oczywiście może rodzić pewne zagrożenia w gwiazdozbiorze tego się dokładnie przebadaliśmy wiosek, by to są pewne wnioski, w których strony wychodzimy z na początku szkoda natomiast oczywiście nikt tak chętnie się kredytowanie może rodzić sytuacje, które banki spółdzielcze mają więcej złych kredytów w swoim portfelu, a poza tym w może też prowadzi do sytuacji, w której przedsiębiorstwa poza relatywnie, lecz obiektywnie słabszy są podtrzymywane przy użyciu dużej to może być nieefektywne z punktu widzenia całej gospodarki, a też ciążyć na tobie też uwagę tutaj z pań powiedziała to upadłości, które cieszą wystąpił do pytań od Otóż to nie jest tak wciąż mnie też reprezentatywna próba, ponieważ mamy 2 upadłości tak spory spośród ponad 5 banków, żebyśmy tworzyli to co miary do liczby banków komercyjnych o tym, to by było poniżej jedności tak mama banków płatny kilkadziesiąt jest oczywiście sąd upadłości teraz trudno tak, aby mówić czy te podmioty są bardziej czy mniej ryzykowne od banków w komercyjnych to od nas wymagał dodatkowego badania im też na to gdzie się teraz pochylać i napra w naszych badaniach chcemy sprawdzić czy banki spółdzielcze obiektywnie rzecz biorąc są w podtrzymują duże przy życiu firmy, które tak, aby obiektywnie są słabsze to tak no ale rzeczywiście zaledwie, jeżeli nawet jest także firma jest słabsza uzyskała pożyczkę z takim bank pozwala jej przedłużyć działalność to może nie ma w tym jeszcze nic złego dopóki te kredyty właśnie spłacają, bo zawsze trzeba mieć swoje dzieci 2 strony równania, czyli strona tych depozytów, które zostały włożone do banku i dekretów, które zostały udzielone, choć tutaj też zaraz ktoś powie no tak, ale przecież depozyty bankowe do kwoty dość duże są tak gwarantowane przez fundusz gwarancyjny jest, nawet jeżeli byłoby jakieś problemy w którymkolwiek z banków spółdzielczych nie spółdzielczych zarząd pieniądze w inny uda się odzyskać co też z drugiej strony możemy się motorem napędzającym tą drugą stronę, czyli efekt jest wydawanie kredytów udzielanych kredytów jak rozumiemy badania będą kontynuowane i będziecie państwo próbowali sprawdzić, jaka jest właśnie ta relacja w tej drugiej stronie tak wyznaczony do tej pory staliśmy, że chętnie kredytują, więc z punktu widzenia małych średnich przedsiębiorst w na pewno korzystniejszym Kol korzystniejszymi schemat masz pytanie toczy się spór z dnia dzisiejszego spotkania gospodarcze czy prowadzą do nieefektywnej alokacji zasobów i nie rodzi to problemów w sektorze bankowym od jedno mieli już państwo wyniki tych drugich badań oczywiście zapraszamy posłuchamy zobaczymy, jakie to wyjdzie czekamy na wyniki bardzo dziękuje teraz spotkanie z moim państwa gościem był dr Łukasz Kozłowski z Akademii Leona Koźmińskiego dziękuję bardzo bardzo jej kończy raport gospodarczy do informacji Radia TOK FM zostało jeszcze parę chwil właściwie to 5 minut, a po informacjach Jakub Janiszewski i audycji połączenie raport go Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i zabierz TOK FM na wakacje!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA