REKLAMA

Pozbawieni wolności mają prawo do leczenia chorób psychicznych: interwencja HFPC. Piotr Kubaszewski w rozmowie z Jakubem Janiszewskim

Połączenie
Data emisji:
2017-02-22 14:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:49 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
włączenie ich różni od gór i 1424 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studio Piotr Kubaszewski z Helsińskiej fundacji praw człowieka, że na grę w dzień dobry będziemy działać sprawnie Daniela bokserskiego powstaje jak rozumiem inne imię nazwisko zostało zmienione tak jak na na potrzeby ochrony dóbr osobistych tego człowieka w nie PSL może co to jest przypadek co tutaj się stało to jest przypadek osoby chorej na schizofrenię, która odbyła karę pozbawienia Rozwiń » wolności w i zanim jeszcze odniosę się do konkretnego przypadku do 2 zlote widzę tutaj taki problem ogólny wskazanie właśnie na karę pozbawienia wolności kogoś chorego na schizofrenię za czyn, który polegał na przygotowaniu do sfałszowania dokumentu da możemy sobie wyobrazić różne poważniejsze czyny oczywiście przygotowanie zgodnie z polskim kodeksem karnym jest Krym realizowanego w konkretnych sytuacjach to jedno jedno 100 sytuacji natomiast również można orzec karę ograniczenia wolności w stosunku do takiej osoby czy grzywny jak było w tej sprawie niestety nie wiemy to znaczy ten pan do nas zwrócił się teraz na etapie wykonywania kar może to kara zastępcza np. chyba nie, ale ich granic to taki problem, że chyba jest to kara zbyt surowa i teraz, odnosząc się już konkretnie do tej sprawy to jest chore na schizofrenię, który podnosi szereg zarzutów dotyczących wykonywania wobec niego kary w i może najpierw powiem o samej schizofrenię, bo rząd o to wam się z literatury przedmiotu to żaden z dziedziny psychiatrii granie oczywiście bardzo ciężka choroba skoro się zazwyczaj wzmaga przez cały całe swoje życie i leczenie osób chorych na schizofrenię nie polega wyłącznie na podawaniu leków ten pan podnosi na marginesie powiem, że rząd wszystkich leków nie dostaje, więc to byłoby oczywiście od osób odrębne jakiś opór to byłby skandal prawda natomiast leczenie polega wyłącznie na podawaniu leków w i obejmuje szereg różnych czynników psychoterapię leczenie lub terapię rodzin, czyli bardzo ważny udział rodziny w procesie leczenia i Psychoedukacji, czyli uświadomienie pacjenta na temat choroby jak on ma sobie z nią radzić jak rozpoznawać różne objawy, które mogą powracać higieniczny tryb życia i aktywność aktywizację społeczną higieniczny tryb życia to jest odpowiednia ilość snu i racjonalne odżywianie aktywność fizyczna natomiast aktywizacja społeczna najlepiej, żeby była wykonywana poprzez prace, żeby taka osoba chora wróciła do społeczeństwa wysyła do roli, z którą do ról społecznych, w których to została przez przez chorobę zabrana i Teresa kot się to do tej konkretnej sprawy na to pan, mówi że odbywał karę w 1 celi z osobą pozbawioną wolności grzywna kara 25 lat i za zabójstwo tak w, czyli wygląda, że odbywa to kary w trybie z surowców ich z takim zakładzie karnym typu zamkniętego ronda w związku z powyższym wiąże się z Rosji z szeregiem ograniczeń z małą ilością widzę tutaj odnosimy się do tego postulatu terapii rodzin w Sanoku i ta osoba nie będzie widziała się zbyt często z rodziną no bo po pierwsze, odbywa karę pozbawienia wolności i to jeszcze najsurowszym możliwym wydaniu, czyli w typie zakładzie karnym typu zamkniętego następnie ten sam podnosi, że prze przez 23 godzin siedzi w serii zamienić teraz to jest sala jednoosobowa z tego co teraz ta kwota ma to też może mieć fatalne konsekwencje rzeczy jest sam taki człowiek sam czekam na nas pan dyrektorem od połowy może tak będzie temu panu się po prostu pogorszyło i oczywiście dostosuję się służby więziennej nie są przygotowani to nie są lekarze w szpitalu psychiatrycznym być może najprościej w takiej sytuacji, jeżeli ten pan rzeczywiście można wcześnie wstaje wszystkich leków, ale generalnie powiat ma rozmach Sieczyn przeczy może mieć nawrót choroby i może najprościej było po prostu wrzucić go do izolatki dla oczywiście to miałby fatalne skutki dla stanu zdrowia tego pana Nate generalnie pełne są bardzo wzruszający list, gdzie wskazywał na Annę Nowak pracy, dzięki której mogę pokazać się jako wartościowego człowieka pisze, że osoby chore psychicznie rosołu osoby, które zawsze warto pomagać mu do dobrze ludzie, którym warto pomagać to jest jeszcze nie mogliśmy mu panuje pomógł w Kutnie czekamy z niecierpliwością na to co co powie nam dyrektor zakładu karnego natomiast tak jak mówię, jeżeli odniesiemy się do tych różnych kryteriów leczenia osób chorych na schizofrenię NATO położenie tego pana jest zapowiedź fatalne, ale czy to jest także w tym momencie bazujemy tylko na informacjach, które od strony rzeczywiście w tym liście przekazał też mamy jakieś informacje o tym czy rzeczywiście zadziałało na tę chwilę mamy informacje od niego i jego dokumentacją medyczną dziwię żona tam jest chory na jej bazujemy na razie na jakimś tam jego opisie dlatego nie wiem, dlaczego sąd akurat taką karę w jego przypadku zasądził mu teoretycznie jak mówią, że może to być kara zastępcza natomiast, odnosząc się jeszcze do tego typu zamkniętego może odbywać karę 3 typach w Polsce generalnie to zamknięte półotwarte otwarty kryty otwarty na łagodniejszy to jest taka aktywizacja tych miejsc może boi dochodzi, jaka część na zewnątrz pracowali na zewnątrz nadal zamknięte test najsurowszą generalnie nie mogą dochodzić inwestorzy w uproszczeniu za ten pan jest w tym typie zamknięte właśnie on, który bank, który powinien tracą one najlepiej poza zakładem karnym Tang, które powinien wiedzieć z rodziną w trybie zamkniętym ma dar widzenia miesięcznie w typie otwartym miałby nieograniczoną ilość ICO znaczy, jakby to jest coś zupełnie niepasujące do bardzo niepokojące w tym w tym nieszczęściem był taki fragment jest pan napisał, że osoba ds. penitencjarnych wiadomo, kto to był koniec taniej, bo dyrektor pewniaki wychowawca powiedział, że nie ma szans na zmianę tej grupy penitencjarnej i na pracę poprzez swoją chorobę, jeżeli to jest prawda to obok coś coś absolutnie fatalnego dla żartu, że został ukarany za to, że skoro tak, ale powiedzieć ana ile ta sprawa, o ile ten przypadek pokazuje, jakby pewne kwestie systemowe pewne kłopoty systemowe czy można powiedzieć, że rzeczywiście w polskich więzieniach jest problem z dostępnością leczenia, zwłaszcza w przypadku zaburzeń psychicznych to do zaburzeń psychicznych nie mamy tak dużo przypadków generalnie jest jakiś tam problem z dostępnością leczenia się tym zajmują od lat te nie są aż tak drastyczne przypadki można powiedzieć, że chodzi o choroby psychiczne być może osoby chore psychicznie są częścią uznawane za osoby niepoczytalne Dariusz nie mają z tego nie znaczy to taniec i krążenie 11 nic się dzieła są zwierzęta chore na schizofrenię nie może ponosić odpowiedzialność karną oczywiście może, jeżeli są znane zasoby poczytalny w chwili czynu, ale tak jak mówię są jeszcze inne kary dostępne i było właśnie w stosunku do takiego pana osobistych inne kary chyba skorzystać, bo to też jakiś powodów jest z tego nie skorzystano bierzemy się do nas często wracają z problemem leczenia oczywiście są to raczej inne przypadki no mogę powiedzieć, że i, jeżeli mielibyśmy jakąś systemową na to spojrzeć NATO i jeżeli jesteś taki problem raczej nie na miejscu to są raczej niechętnie udzielają przerwy oczywiście te przerwy najczęściej mają służyć temu, żeby ktoś się na wolności wyleczy ani też pewnie taki klimat w tej chwili społeczno-polityczny nie sprzyja temu, żeby przed przerwą udzielać prawda i Lotosu oczywiście my w ramach każdej indywidualnej sprawy się tym pochylamy, jeżeli liczba oczywiście, że człowiek jest chory potrzebuje leczenia na zewnątrz zazwyczaj lekarz więzienny sam przyznaje, o czym mówi z nie jesteśmy w stanie leczyć tego pana w warunkach jednostki penitencjarnej no bo dlaczego reforma za to odpowiadać prawda skoro oni w stanie zapewnić właściwego leczenia no i wtedy wtedy bankom popieramy takie starania o przerwę w konkretnych osób natomiast do chorób psychicznych napój, że jest jakaś nowość dlatego ten TENIS był tak tak dla nas ważny, ale widać jakiś ogólniejszy problem, ale czy to jest także o tym w jakim trybie też będzie odbywał karę decyduje sąd czy decydują o tym, zakład karny jak to to już później o tym decyduje komisja penitencjarna czy takie ciało w zakładzie karnym się znajdujące generalnie rzecz biorąc oczywiście czyn popełniony ma znaczenie, bo może przewidywać, że ktoś jest nadal za zabójstwo no to trzeba w innych bardziej uważać natomiast oprócz tego zachowania jest bardzo ważna i takiego pana już tam w środku prawda, czyli to generalnie, jaką się jak zachowuje w zakładzie, jeżeli człowiek jest chory, toteż nie dokonamy tego się zachowuje źle jest on ma zapewnioną właściwą opiekę nad tą to też nie jest do końca jego wina, a podażą ISM potrafi stanie, bo brak jest sąd Stanisław Borowicz to temat jakich przyczyn zachowuje się źle no ale to pewnie, dlatego że jest chory z umową, jeżeli teraz wyciągamy z tego negatywne konsekwencje to jest trochę takie błędne koło najlepiej z jak rozumiem zamknąć go w izolatce lat dziewięćdziesiątych skończył tę karę i chce go opuścimy no ale on też będzie w dużo gorszym stanie zdrowia pewnie za to za to 9 miesięcy, a na nawiasem, więc jest to jest to problem generalnie jakieś marzenia wrażliwości to generalnie tak on w stosunku do tego pana ta kara jest zupełnie nietrafiona, o czym się różnią te grupy półotwarte otwarta od zamkniętej w no i zamknięta grupa to jest taka generalnie grupa, że cele są raczej zamknięte zawsze, ale mogą być otwarte, jeżeli się względy bezpieczeństwa to nie sprzeciwia, ale generalnie cele są zamknięte, więc więźniowie wychodzą na spacer plandeki na spacer dochodu na widzenie kinomanów widzeń grupa zamknięta generalnie nie wychodzi na zewnątrz ma 2 widzenia w ciągu miesiąca grupa pół otwarta już może wychodzić na zewnątrz może podejmować prace poza zakładem karnym cele są, więc zawsze otwarte w nocy również mogą być otwarte na jej oni mają większą swobodę pechowo Neymar chyba 3 widzenia w ciągu miesiąca grupa otwarta Otóż jest taka grupa najłagodniejsza i generalnie rzecz biorąc oni wręcz no i dalej tak, by chodzili, czyli powiedzmy to standard, że oni pracują, ale jednostkowo człowiek po prostu pochodzi i sam nadzorował on bowiem idzie sobie do rąk do pracy stały się w tej pracy i wraca mają nieograniczoną liczbę widzeń oczywiście Ceres otwarty mogą tam sobie też poruszać po po terenie jednostki penitencjarne teoretycznie rzecz biorąc osoby nawet skazano za zabójstwo i mogą po pewnym czasie dostać ten typ otwarty lub półotwarty czy to nie jest także oni są absolutnie skazani na ten sam klient nadaje mu to zachowanie jest ważna i to jest pewnie coś co co powoduje to główną kością niezgody pomiędzy tymi panami, który się do nas wrócił, a dyrekcją zakładu karnego, bo boi się może z różnych przyczyn źle zachowywać, ale przede wszystkim jest chory i takie hobby nie ma szansy na widzenie z rodziną nie ma szans generalna 1 i na ruch z punktu widzenia konkretnych czynników leczenia schizofrenii jest jakaś tam sytuacja patowa i mam nadzieję, że dyrektor pozytywnie odniesie się do naszej interwencji dziękuję bardzo, więc Kuba szewski z Helsińskiej fundacji praw człowieka był ze mną w studiu 1437 za chwilę informacje program przygotowała Agata Majewska realizowała Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA