REKLAMA

prof. Piotr Laskowski "Historia od pół wieku próbuje się wyzwolić z politycznego uwikłania." O tym, czego w szkole na lekcjach historii chce uczyć PiS

Światopodgląd
Data emisji:
2017-02-22 16:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
24:48 min.
Udostępnij:

Mieszko I był Polakiem i dokonał chrztu Polski? Polanie mogą być postrzegani wedle XIX-wiecznych definicji pojęcia "narodowści"? Nic bardziej mylnego. Rozwiń »

W Światpoglądzie gościem jest prof. Piotr Laskowski, historyk idei związany z Uniwersytetem Warszawskim, współautor opinii o nowej podstawie programowej z historii, która ma wejść do szkół wraz z reformą rządu.

To właśnie ta podstawa jest głównym tematem audycji. Pan profesor wyjaśni, dlaczego treści zawarte w podstawie są merytorycznie błędnie, wychowawczo groźne i niezgodne z obecnym staniem badań historycznych. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Światopodgląd, Agnieszka Lichnerowicz. Państwa gościem jest teraz prof. Piotr Laskowski historyk idei związany z Uniwersytetem Warszawskim, dzień dobry, dzień dobry. Przypomnę państwu jeszcze na początek tej rozmowy, że cały czas mogą państwo się kontaktować z nami również za pośrednictwem naszej nowej aplikacji. Aplikacja na urządzenia mobilne, ona nazywa się Mikrofon TOK FM i oprócz tego, że więcej informacji znajdą państwo na stronie tokfm.pl i tam też link do ściągnięcia tej aplikacji to od razu powiem, że ona po prostu umożliwia państwu łatwiejszy kontakt z redakcją i też, jeżeli państwo chcieliby się podzielić swoją opinią, to by się to robić im w miarę możliwości też będziemy państwa głosy cytować, a być może mój temat wzbudzi państwo emocje, dlatego że dotyczy reformy edukacji planowanej przez rząd, a konkretnie będziemy akurat rozmawiać o projekcie podstawy programowej przedmiotu historia dla szkoły podstawowej.  Rozwiń »
Opinię na temat tej podstawy programowej Emil napisał m. in. e-państwa gość prof . Piotr Laskowski wspólnie z Anną odzież damską od razu powinienem powiedzieć, że wkład Anny Dzierzgowski kształtuje opinię praca wykonana daleko przewyższa mój właściwie ona te prace wykonała i nie dystansuje się od tego co z tej opinii napisane, bo z każdym słowem się zgadzam ale, ale ja Migam to zasługa jest Anna Dzierzgowska w dużej mierze można, by było, gdyby opinia MF państwa mim autorstwa opisać tak oto, że obecny rząd, tworząc podstawę programową popiersia młodszy realizują w ramach często już w opisywanej dyskutowanej w taki mam wizję na pomysł nacjonalistycznej to znaczy z silnymi odniesieniami do narodu do nauczania historii o Polsce, gdyż w duchu tego założenia, że historia ma wzmacniać wspólnotę narodową w tym wypadku wspólnotę polską natomiast tym jest dodatkiem silnym religii w tejże, ponieważ to zaraz przejdziemy do szczegółów natomiast by państwo piszecie waszą opinię z takich oto założeń, opierając się na takim założeniu, że my jednak nauka historii ma przygotować decydujecie konwencję praw dziecka przygotować dziecko do 1 życia w wolnym społeczeństwie w duchu zrozumienia pokoju tolerancji równości płci oraz przyjaźni pomiędzy wszystkimi narodami grupami etnicznymi narodowymi religijnymi oraz osobami rdzennego pochodzenia grzmieli prosto sprowadzić do szczegółów to co jest najważniejsze w Rio może zacząłbym od tej konwencji oprawach dziecka, ponieważ to jest sprawa ciekawa w sumie zapomniana jeśli istnieje jakiś piękny wkład Polski wf cywilizację światową w ostatnich dekadach, kto to jest właśnie ta konwencja mało, kto pamięta, że Polska była inicjatorką tej konwencji po siedemdziesiątym ósmy roku pojawił się problem projekt pierwszy ostatecznie konwencja została przyjęta w osiemdziesiątym dziewiątym i za bardzo charakterystyczne nowa Polska ratyfikowała ją już zdaniami odrębnymi ta konwencja jest ostatecznie i to też z niej jakoś pięknem to na próbę przełożenia na jakiś taki język uniwersalny globalnej międzyludzkiej wspólnoty idei pedagogicznych Janusza Korczaka w kolejnej, jakby bardzo ważne sprawy, która w sposób bardzo wstydliwy jest teraz w Polsce zapominana prawda, więc mają po przywołujemy nie tylko z tego powodu, że ta konwencja statyczne przez Polskę została ratyfikowana, więc wzrost o obowiązującym prawem, ale równie, żebym jakoś przypomnieć, a może nawet dać jakiś asumpt do refleksji co takiego się stało z nami przez to ostatnie lata prawda, że żel w polską z pedagogiką polską z praktyką pedagogiczną, że prawda ten kraj był w stanie być inicjatorem pięknego dokumentu prawda teraz właściwie go artykuł po artykule łamie w Montreux, przechodząc już, że do tego w jaki sposób ten art. 28 czytam, który mówi o przygotowanie do życia ostateczny program w bardzo zróżnicowane między ludzkiej wspólnocie tak ją życia, które dawałoby ludziom bardzo różniące się między sobą w między sobą w możliwość jakiegoś dobrego dobrego współistnienia oczywiście podstawowym problemem jest jakby ten główny pomysł na nauczanie historii, które ostatecznie pomysłem dziewiętnastowiecznym to znaczy takim, w którym podmiotem jest naród naród, który ostatecznie jest kategorią dziewiętnastowieczną to znaczy ta kategoria, ale jest główną tożsamością PiS obywateli RP to nie wiemy tego tak do końca, ale nawet, gdybyśmy tak założyli NATO nadal musimy chyba powiedzieć, że z tożsamością skonstruowaną to znaczy z pewnym zjawiskiem historycznym w 2 i wracały sceny zmyślenia historia się wydaje uczenia historii polega dokładnie na tym, żeby badać różne zjawiska te różne nasze tożsamości, ale świat, w którym żyjemy właśnie ujmując to historyczny to znaczy pokazywać, że nic nie jest oczywista rzeczy w świecie pojawiają się i znikają są wytwarzane w procesie historycznym zmieniane w procesie historycznym nie są dane jako coś naturalnego i oczywistego i teraz nie jest problemem uczenie o narodzie w, ponieważ ma swoje początki prawda on ma również ta tradycja jest wydaje nam się akurat mi i Annie Dzierzgowski obciążona bardzo poważnie to znaczy wydaje się, że można bardzo poważnie argumentować na rzecz tego, że w znaczna część zbrodni ludobójstwa i kolonialnego jeszcze w druku dziewiętnastym już na terenie Europy w pierwszej połowie dwudziestego wieku ona była możliwa poprzez istnienie tej kategorii wytwarzanie tej tożsamości narodowej oczyszczenie ścian teraz otwierać dyskusji o narodzie, ale jednak z drugiej strony powtórzył, że to jest główna tożsamość dziś znaczy to jest to co daje bardzo wielu ludziom to główne zakorzenienie w rzeczywistości, czyli jednak jakąś pewność, że budżet był godności pewność siebie też buduje relacje z ludźmi wkoło, czyli daje ludziom zakorzenienie niezwykle ważne w tym niepewnym świecie, a drugie też, a tu już bardziej praktycznie politycznie w tym niepewnym świecie buduje wspólnotę, która dałaby im silniejszy tym lepiej będzie rozwijała swoją gospodarkę będzie MLB zmagała się z wewnętrznymi zagrożeniami i rekonstruuje z pamięci, jeżeli mogę narracji konserwatywną republikańską tak dokładnie ona taka jest Ruda oraz rozumiem, że do każdego z tych punktów można jakoś zgłosić zastrzeżenia już jest taki w darze w ten Fantazy mat, który stoi za tą wspólnotą czyni ją ostatecznie wspólnotą fałszywą to znaczy ona jest oparta w po pewnym wyobrażeniem skonstruowane historycznie bardzo ekskluzywne ta banda cały problem zdarza mi na tym polega problem to jest kategoria ekskluzywna i 6 swoich początków romantycznych to powiedzmy, że ta kategoria próbowała jakoś negocjować prawda swoją ekskluzywność znaczy mówiło się jednak, że to jest właśnie taka ma, cytując za kategoria to przeciwstawiamy rządom Tyrański prawda próbowaliśmy również program to znaczy próbowała kultura Polska jakoś uniwersalizm u was imperializm najmłodsza z imperializmem uniwersalizm chować prawda doświadczenia polskiej wskazywać, że stawką tak zresztą dość ciekawe, bo kompletnie zapomniany także w tej podstawy programowej, ale skądinąd państwem we wszystkich poprzednich lat, o czym jeszcze pewnie warte 2 słowa jakość powiedzieć później Otóż organ ten model romantyczny to był model, w którym stawką była wolność wszystkich ludzi to jest bardzo charakterystyczne prawda, że w tym oryginalnym ujęciu mesjanizmu mickiewiczowskiego Polacy, owszem, wygląda to jakoś tam uprzywilejowani są narodem wybranym, ale jednak stawką, którą walczą jest wolność wyzwolenie emancypacja wszystkich ludzi nadzieję halowych peugeotem zrobiła to znaczy naciskać laury mesjanizm prawda żaden taki oskarżał nacjonalizm, który ostatecznie, choć już tylko cierpienie Polski cały świat jest ono, że w zasadzie wrogi albo przynajmniej obojętny możesz konsekwencja właśnie procesów, które tutaj zaś prawda m. in. tego co słyszę romantyzm krajowej natomiast wydaje się, że w świecie, w którym żyjemy ta kategoria to znaczy kategoria narodu jest kategorią absolutnie uniemożliwiającą lamp budowanie na czele radzenie sobie ze wszystkimi problemami, bo one mają wymiar globalny 3 i muszę powiedzieć, że w sprawie uchodźców w widać to inna w sposób bardzo bardzo bolesna prawda to znaczy ta brutalna zimna obojętność połączona z okrucieństwem ta zgoda na to, żeby trzymać ludzi w obozach, które naprawdę niewiele różnią się do obozów koncentracyjnych jeńcy są bardzo mocno powiedzieć, że mój przyjaciel był w 1 z takich obozów pracował w 1 z takich obozów nadgranicznych na granicy Europy i on potem opowiadał mi zajmował się tam m. in. rozdawanie jedzenia Otóż, gdy opowiadał mi o tym jak ta sytuacja wyglądała jak jedzenie rozdawał nie znając tekstu, który jego opowieść właściwie powtarzała w żaden tekst to jest taki tekst Racheli Auerbach z getta Warszawskiego Rachela Auerbach prowadziła kuchnię i w getcie Otóż, jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, że jesteśmy za to odpowiedzialność to zobaczymy, że kategoria narodowa nie jest niewinny, a że ta wspólnota, którą ona nawet rzeczywiście masz być może wytwarzanie wspólnotą niewinną, które wspólnotą, która zgotowała dom absolutnie potwornego okrucieństwa i też byłby pozwala się tym po informacjach, ale punktuje całe państwo to w, że pisanie historii w duchu Narodowym też tory po prostu zakłamuje czy manipuluje nią wykluczając ze swej opowieści wymazu mając wiele zdarzeń, które się nie wpisują w tę opowieść o taką porę jednorodną, zapominając o wielu, ale w grupach społecznych bohaterach czy zdarzeniach, dlatego że nagle mogłyby wprowadzić niepewność co teraz my możemy jeszcze dłużej rozmawiać po przerwie, ale teraz jeszcze powiedzmy, że nas okłamują jeszcze inny sposób to znaczy taki, że ona sugeruje, że da, że rzeźba kategoria narodu daje się stosować dla epoki przed wiekiem dziewiętnastym Otóż nie daje w klubach, gdzie Mieszko pierwszy nie był Polakiem nie był przywódcą narodu i państwa polskiego w dal i w związku z tym, ale auto ma istotne konsekwencje, ponieważ jak uczy nas prof. Karol Modzelewski, który dla naszego mojego Jan Dzierzgowski myślenia historycznego i 2 nań ogromny wpły w cała istota badania historycznego polega na tym, żeby zdać sprawę, że poznajemy ludzi różnych od nas niepodobnych tylko o różnych, że zawód historyka historyczka i ta praktyka jest praktyką przekładu z praktyką rozumienia właśnie kogoś, kto nie jest u nas podobne w związku z tym, ucząc historii narodu polskiego od mieszka do czasów współczesnych powiedzmy potężnym zaprzeczam cały w istocie tego czym nauka historyczna jest prof. Piotr Laskowski z państwa gościem tej formacji wracamy chcieliśmy robić państwa gościem jest cały czas prof . Piotr Laskowski historyk idei z uniwersytetu Warszawskiego, który wspólnie z Anną dziś gorzko napisał opinię o projekcie podstawy programowej przedmiotu historia dla szkoły podstawowej, a w nim zwraca uwagę na merytorycznie błędne, a wychowawczą groźne podporządkowanie historii myślenia myśleniu przepraszam podporządkowanie historii myśleniu w kategoriach narodu w, a poza tym rekomenduje się odejście odrzucenie w całości projektu tej nowej podstawy programowej dlatego też że są widoczne jest podstawą jest dziś mało dydaktycznej użyteczne są to podstawa merytorycznie przestarzałe i niezgodne z obecnym stanem nauk historycznych MF mówiliśmy o tym, by przed informacjami, że podporządkowanie GM nauczania myślenia badania historii właśnie tej opowieści narodowe i celowi wzmacniania wspólnoty narodowej prowadzi do MF zapomina miała wielu wydarzeń postaci w historii Polski i w przypadku Polski właśnie zaczyna się od mieszka pierwszego, który oczywiście był Polakiem nie przyjść i dokonał chrztu Polski i to jest taki akt założycielski państwa polskiego i czy sąd, dlaczego nie zgadza no na to, że żeby to dla Muchy pewnie dobrze się odwołać do prac prof. Modzelewskiego to znaczy do barbarzyńskiej Europy w znakomitej skądinąd książki, która mogłaby i powinna być czytana również w szkołach, gdzie widzimy czym jest ostatecznie tradycja barbarzyńska prawda jak i jakie pierwiastki także polityczna ona zawierana przykład bardzo istotną podkreślaną przez prof. Modzelewskiego instytucji wiecu trojga, która zostanie zastąpiona wraz z przyjęciem chrześcijaństwa dużo bardziej centrali styczną hierarchiczną organizację właśnie państwo dalej i rozumiemy czym w dacie chodzić o to, żeby zrozumieć n p . czym jest procent kosztu oraz to znaczy, że Mieszko ochrzcił co on ochrzcił ostatecznie siebie to oczywiste swój Dwór to, o czym to oczywiste, ale co to znaczy, że on ochrzcił polane poprzecznie Polaków polana ochrzcił prawda, jaki to był proces, jaki procent na czym polega proces porzucania starych bogów i przyjmowanie nowego zupełnie innego Boga prawda, jaki on ma zasięg terytorialny ja nie zmienia system z pierwszego wykształcenia archeologiem i radziłem byłem uczestniczyłem niepracujące się nie kierowałem uczestniczył w wykopaliskach na Mazowszu na cmentarzysku 14 wiecznym, gdzie mieliśmy groby kurhanowe ciało, ale co to znaczy, że ciało palne to znaczy pogański, ponieważ obrządek chrześcijański chrześcijaństwo przyniosło żadnych szkieletowych to znaczy chowanie prawda ciał do spalenia ich w czternastym wieku prawda na oczywiście rubieżach tego państwa, ale teraz to oznaczać zastanówmy się co to znaczy, że od 400 lat po chrzcie Polski mamy jeszcze w ramach formalnej nie tego państwa, choć oczywiście pytanie co też państwo w średniowieczu to jest osobne pytanie, które państwo Piastów, a co to jest n p . taka Francja, gdzie większość ziem posiadają królowie angielscy, ale w istocie grzech nie posiadają, ponieważ lokalni one one stanowić przeciwko niemu, gdyż ciągle z nimi walczą to raczej nie można przyjąć kategorii dziewiętnastowiecznych opisywać średniowiecze różnym czasie robi kompletnie niezrozumiałe to znaczy tam żadna z tych kategorii dziewiętnastowiecznego państwa Narodowego nowoczesnego państwa narodu absolutnie nie znajduje zastosowania, więc tak i teraz 1 rzecz druga rzecz nie bardzo im się wydaje istotną, bo to jest właśnie ten ten rodzaj chciałbym o tym, powiedzieć prawda bo kiedy my mówimy, że w tej narracji narodowej przypadają pewne doświadczenia to fakt, że to ma też wymiar współczesnej i egzystencjalny to znaczy ogromna część ludzkich doświadczeń całkiem też niedawnych już z okresu, kiedy do państwa narodowe istniało polskie zostanie całkowicie zaprzepaszczone utracona i teraz co jest wynikiem wynikiem jest absolutne milczenie kneblowanie trudnej prawdy na niemożność wypowiedzenia pewnej traumie historycznej, bo historia akurat tych ziem polskich dwudziestego wieku z historią absolutnie dramatyczna i historią potwornej brutalności potwornego cierpienia potwornych zbrodni zbrodni, w których również Polacy uczestniczyli jako sprawcy teraz te 2 mosty w tym projekcie historycznym tej polityki historycznej, dla których szkoła jest tylko oczywiście komunikatorem także z pasem transmisyjnym i te wszystkie doświadczenia są absolutnie nie wypowiada wojnę co gorsza gwiazdami zastosowany klucz militarne polityczne militarne to ostatecznie rzeczywiście dostajemy taką oto wizję naród Polski walczy z drogami rzeczą dobrą jest zabijać dla Polski rzeczą złą jest zdradzać Polskę, ale i to jest jedyne tak naprawdę przekaz wychowawczy ten przekaz radykalnie niż mistyczne to jest przekaz absolutnie pro wojennym to znaczy on jest przerażający w swoim okrucieństwie czy w ogóle nie daje się tutaj wypowiedzieć tego, o czym zbrodnia wojenna jest, ponieważ Polacy nigdy nie mordowali prawda byli tylko ofiarami albo zabijali dla Polski jak zabijali dla Polski to było wtedy ja chcę powiedzieć, że wydawnictwo mu wydawnictwo Carta dało niesamowity uzupełnia książkę to znaczy takie wspomnienia czeka, który był egzekutorem te wykonywał wyroki i w imieniu podziemia, ale jak to się często zdarza z ludźmi wykonującymi dokonującymi takich aktów przemocy na później już też liczba wyroków zabijał miał lat 16, kiedy tron egzekutorem zostało ponad 19, gdy skończą się na on z tym, że całe życie Janka mówi w sposób bardzo wyraźne, że to było możliwe, dlatego że był nasiąknięty tynk dyskursem to znaczy, że zabijanie dla polskiej z zabijaniem porządku w błąd odnośnie do takiego fragmentu podstawy programowej, które głosi, że głównym celem historii jako przedmiotu szkolnego jest poznanie ważnych wydarzeń z dziejów narodu polskiego, zwłaszcza poprzez dokonania wybitnych postaci historycznych, ale także zapoznanie z symbolami narodowymi państwowymi i religijnymi wyjaśnienie ich znaczenie oraz kształtowanie postawy szacunku wobec nich i oczywiście tutaj przecież o tym, że w Kluczach w inne tryby są opowieści MR 7080 % społeczeństwa, czyli chłopów, którzy żyli w poddaństwo i zastanowienie się też na tym, żeby jak bardzo chłopi byli nie byli Polakami jaka, bo ich sytuacji co dalej wynika z niego bardzo wiele kobiet bez tych historiach Military stycznych, ale wyobrażam sobie, że ktoś, kto teraz słucha pana może zjemy coś zarzucić panu pewnego rodzaju pięknoduchów swą znaczy, że mówi pan AM, że historia powinna nas uczyć to życia w świecie, który z pokojowych w braterskim przyjazny, a nie jest i też, by zarzucić, że skupia się pan właśnie na tych Mbank był dla Polski trudnych momentach, a nie potrafi zaoferować tych momentów z piękną dających nam energię domową i jazda jest kilka spraw to znaczy wydaje się, że jeśli dojdzie do pięknoduchów foto ten zarzut łatwość odrzuca, a to znaczy się wydarzy po prostu w momencie, w którym przestaje gloryfikować wojny opowiada się wojnie tak o tym, czym ona w istocie jest dopiero w stwarza się przesłanki do tego, żeby ludzie nie byli zaczadzenie śmiercią, żeby nie być zaczadzenie wojną, choćbyśmy już uwikłań jesteś nowym świecie z Rosją rządzoną przez Władimira Putina i no ale my poznajemy ten świat poprzez pewne ramy poznawcze takie które, która właśnie też deformują nasz sposób patrzenia na nich w Calgary 2 słowa o tym, pomyśle oglądania historii przez wielkie postacie to jest oczywiście nowe ciekawe to jest pomysł, który ma piękną i wielką tradycję jeszcze antyczną, a to znaczy tak opowiadał historię prawa przez wielkie jednostki Plutarcha wielki grecki historyk napisał, że hotel wielkich mężów równoległe greckich rzymskich była Otóż istnieje bardzo fundamentalna różnica nam się wydaje istotna Otóż, kiedy Grecy opowiadają historie wielkich jednostek opowiadają często możemy nazwać świadomością tragiczną to znaczy wielka jednostka ta, która przekracza miarę tych które, dokonując wielkich czynów ściąga na siebie ostatecznie klęskę to jest historia tragedii wielka jednostka, która stanowi pewien rodzaj prawda takiego takiej takiego skrótu mechanicznego reprezentuje naród z trojga czy taka, jaka jest ujęta w tym programie historycznym to jest jednostka, która właśnie absolutnie nie problematyczna w to znaczy mamy tutaj do czynienia z jakąś taką wizją, a na dodatek zazwyczaj są dowódcy wojskowi prawda, bo politycy z taką wizją tych diet nie problematycznych jednostek, które mówią w imieniu narodu, które w związku z tym absolutnie czyją czy nie unijnymi wszystkich pozostałych to co oczywiście jednostki męskie, a poza tym, że tam wykluczeni zostają chłopi, którzy tego wykluczone no to całe spektrum doświadczeń z kobiecymi również próba bardzo istotne 7 nie ma w tej podstawie absolutnie żadnego z Chin oświecenia oraz zżymają no i teraz rzeczywiście chodzi o to, żeby spróbować możesz zostać, dlaczego tych tych głosów nie ma no nie ma ich, dlatego że ta kategoria narodu zakłada pewną jedność jak to się mówiło niegdyś jedność polityczną ideową na rok 2 w związku z tym nie można powiedzieć o doświadczeniu chłopskim, ale radykalnie sprzeciwia się go przy świadczeniu szlacheckie to znaczy tam jest realny konflikt tam jest realne poddaństwo tam jest realna przemoc prawda i teraz, żeby opowiedzieć doświadczają polskie musielibyśmy zobaczyć, że to społeczeństwo np. społeczeństwo Rzeczypospolitej w epoce nowożytnej jest głęboko skonfliktowane pewne jest oparta na jakiś niesprawiedliwości fundamentalnej ponadto oczywiście rozbijało, gdy taką jednorodną jednorodną narracji DAF, który właśnie zmierzamy do jakiegoś celu, którym jest budowa państwa Narodowego taczkę zatrudnienie problematyczne jak mówię moralnie czy tylko wątek wychowawczy tej idei tego programu historycznego jest niedopuszczalne, dlatego że on w ogóle uniemożliwia refleksję moralną tak to się wydaje to znaczy on tak bardzo łatwo redukuje cały stał jakiś problem egzystencji ludzkiej dlatego cieszy jest z narodem czy przeciwko narodowi to jest jedyne kryterium, które tam w ogóle się pojawia prawda Marek Raczkowski to urocza skomentował 1 z rysunkową, gdzie pani pyta dziecko w szkole czy byłby za polską, gdyby Polska nie miała racji Otóż to jest pytanie jak w Chinach, które absolwenci absolwentki polskiej szkoły nie będą umieli odpowiedzieć, ponieważ Polska ma zawsze rację i my tak jakby to jest jakoś tam msza w fundamentalny kłopot, gdyż to koniec, bo to jest ten zaś, który się pojawia czy Tauron to opowieść historyczna, którą teraz pan snuje no i wielu ma poczucie, że prowadzi do tego że, że mamy ciągle się czegoś rozliczać bić w pierwszej swojej winy wyznawać to historia WOS to rzeczywiście jest jakiś taki fundamentalna fundamentalny punkt to znaczy czym jest historia niż wydaje w 2 i ta jakość widać dość dobrze opisała ten wielki wspaniały filozof Walter Benjamin, że historia jest jednak procesem czy pochodem bardzo niszczące to znaczy takim pochodem, którym ogromnie wiele głosów ludzkich ginie prawda zostaje zaprzepaszczony w tym jest ogromnie dużo cierpienia, które nie zostaje wypowiedziane w tym niszczone są pewne alternatywy to jesteś bardzo istotne prawda to znaczy pewne inne modele życia inne pomysły na to jak świat mógłby wyglądać historię piszą zwycięzcy i trzeba to dość poważnie to zdanie potraktować natomiast istotne, kiedy nie my piszemy, że ta podstawa programowa jest niezgodna z aktualnym stanem nauk historycznych historia od dobrego półwiecza, a nawet, więc już prawie wieku próbuje nie być pisana przez zwycięzców próbuje się wyzwolić z politycznego uwikłania próbuje szukać i opisywać te losy, które zostały w tym procesie dziejowym właśnie utraconej zmasakrowane, dlatego że one być może to znaczy, że zrozumienie tych ludzi, którzy przegrali być może jest konieczne, żebyśmy byli wstanie pomyśleć alternatywną rzeczywistość wobec tej, która w solarium, która jest niesatysfakcjonująca i chce jeszcze jedno zdanie powiedzieć głośno nie powiedzieli tego w podróż ta podstawa programowa Romy bardzo krytykujemy nie jest wiele gorsza niestety od podstawy poprzedniej o tej, która obowiązuje i przez 8 lat ze wszystkimi możliwymi możliwymi środkami prosiliśmy Boga śmiech wzywaliśmy żądaliśmy, żeby to władza tzw. liberalna przestała się wpisywać obrzydliwy nacjonalistyczny dyskurs naprawdę PiS nie musiał wiele zmienić tych podstawach w historii prof . Piotr Laskowski historyk idei z uniwersytetu Warszawskiego był państwa gościem i tyle co Anna Piekutowska dla państwa przygotowaliśmy program realizował Kamil Wróblewski informacja o nich Maciej Zakrocki zaprasza nas co się stało, a świerk lub pod blond
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA