REKLAMA

"Uczucia osoby, która nie widziała sztuki, nie mogą zostać urażone". Analizuje prawnik, dr Mikołaj Małecki

Post Factum
Data emisji:
2017-02-22 18:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:37 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum audycja post factum Agata Kowalska przy mikrofonie wciąż będziemy dyskutować o warszawskim spektaklu klątwa z Warszawskiego teatru w powszechnego, ale przenosimy się, żeby zdobyć trochę wiedzy do Krakowa w, gdzie jest on dr Mikołaj Małecki z uniwersytetów Jagiellońskiego z krakowskiego Instytutu prawa karnego w jest również pan doktor autorem bloga dogmaty karnisty, bo właśnie o prawie karnym dyskutować będziemy dobry wieczór panie doktorze dobry wieczór Rozwiń » pani dobry wieczór państwu, ale ciekawe czasy dla pana jako nie tylko wykładowcy, ale też pewnie osoby po prostu bliżej, pisząc bloga czy interesujący się tak, gdy o tym jak to prawo karne się w przestrzeni publicznej i dyskusji publicznej przejawia, ponieważ prokuratura Okręgowa po weekendowej promocji premierze min, gdy spektaklu klątwa wszczęła z urzędu dochodzenie w sprawie ich goście w 2 sprawach obrazy uczuć religijnych poprzez publiczne znieważenie przedmiotu czci w oraz w sprawie publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni zabójstwa w trakcie spektaklu tegoż no i teraz, by powstało pytanie jest takie panie doktorze czy prokuratura tutaj miała miała powody to znaczy czy to co się dzieje na deskach spektaklu może kiedykolwiek okazać się no przedmiotem podejrzenia popełnienia przestępstwa o obrazę uczuć religijnych rzeczywiście bardzo ciekawa sprawa wydaje się, że akurat w tej sprawie ciekawsza bardziej interesujące dla prokuratury czy ważniejsza mogła być ta kwestia nawoływania do popełnienia zabójstwa natomiast niewątpliwie jednocześnie mamy kwestię obrazy uczuć religijnych nogi, ale musi sobie przede wszystkim uświadomić 1 rzecz to co nazywamy ogólnie rzecz biorąc dyskusji publicznej obrazą uczuć religijnych to jest dość jasno sprecyzowane w kodeksie karnym to znaczy, żeby doszło do popełnienia przestępstwa obrazy uczuć religijnych w rozumieniu kodeksu karnego muszą być spełnione pewne obligatoryjne przesłanki pewne elementy prokuratura musi niewątpliwie wykazał, że wszystkie te elementy zostały dane faktycznie w danym stanie faktycznym spełnione przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na 1 rzecz trzeba będzie wskazać indywidualnego pokrzywdzonego w tym konkretnym spektakl to znaczy przepis kodeksu karnego, który namówi obrazie uczuć religijnych wymaga tego, żeby po pierwsze, doszło do znieważenia przedmiotu czci religijnej po drugie musi być to zachowanie publiczne w przededniu publicznością po trzecie właśnie musi dojść do obrazy uczuć religijnych konkretnej osoby o czwarty sprawca musi mieć zamiar popełnienia tego czym z tego co się orientuję z informacji medialnych chyba jeszcze nie wynika jednoznacznie, by jakiś uczestnik tego spektaklu poczuł się indywidualnie obrażony, a czy to doprecyzuje my czy jeśli pan poseł Tarczyński, który właśnie donieść do prokuratury w sprawie tego spektaklu nie widział spektaklu w oczy on może tak zaocznie poczuć się obrażony religijnej czy jego uczucia religijne mogą być zaocznie obrażony poza tym poza budynkiem teatru w mojej ocenie nie i wypowiadał się zda na ten temat Sąd Najwyższy to była głośna sprawa o darcie Biblii przez pana Nergala w trakcie koncertu muzycznego i Sąd Najwyższy sąd wskazał na 1 ważną kwestię musi dojść do swego rodzaju koincydencji z 1 strony tej czynności znieważające przedmiot czci religijnej, a z drugiej strony to musi być zachowanie oddziałujące na pewną publiczność, czyli osoby, których uczucia religijne mają być obrażany przez zachowanie sprawcy, ale muszą być po prostu świadkami tych czynności znieważające przedmiot czci religijnej i może doprecyzowanie, bo obydwie sytuacje zaś może być także dana osoba uczestniczy w tym spektaklu no i czuje się obrażona dla nas może być także treść n p . tego przedstawienia czy koncert jest zarejestrowana na szkodę działa w internecie wtedy ewentualnie, by się pojawiła kwestia odpowiedzialności karnej, a tej osoby, która tą treści ten film umieściła interesy ocenę mojej ocenie po prostu bez wykazania, że dana osoba poczuła się obrażona osoba, która widziała treści znieważających przedmiot czci religijnej nie ma podsta w do ścigania tych osób zachęceni przez Rwandę tak powiedziały między słowami, ale wyszedł z bardzo ważny moment, bo rzeczywiście część osób, które wyrażają teraz oburzenie w przestrzeni publicznej dyskusji publicznej widziało jakiś zresztą nielegalnie, bo nagrane filmiki z tego spektaklu z lektury ktoś wrzucił do internetu, czyli mówi pan o tym, że jeśli prokuratura chciałaby się zająć tymi oburzony limit to raczej powinno szukać osoby, która te filmy zarejestrowała ich do internetu wrzuciła, a nie samym teatrem wydaje się, że w tym w tym aspekcie, którym pani mówi teraz jak najbardziej tak chyba to jest w pewnym sensie Kaukaz sprawy Nergala to znaczy tam też była taka sytuacja, że koncert nie był rejestrowany przez twórców przynajmniej nic niczego takiego nie ustalono w trakcie tego procesu natomiast nagranie, które się uczyły się urażone konkretne osoby zostało zarejestrowane przez dziennikarza też nie ustalono był taki sposób współpracował z twórcami i przez to dziennikarza nagranie umieszczone z jego własnej woli w internecie, więc jest zerwany ten związek między czynnością znieważające go przed określoną publicznością, a filmem jaki, jaki jest udostępniony w internecie i publiczność jak zapoznaje się z tym filmem to już zupełnie inna publiczność względem tej, przed którą miała miejsce ta czynność znieważając przedmiot czci religijnej żelazne reguły się, że jednoznacznie te 2 sprawy są obok siebie oddzielać tutaj jeszcze chciałam nawiązać do tego, o czym one na początku, że sprawca musi mieć zamiar obrażenia czyichś uczuć religijnych no jakżeż tu dowieść, że miał taki zamiar albo nie miał, kiedy zawsze artysta będzie się bronił, że no cóż nie miał zamiaru to był tylko taki wyraz wizji artystycznej w 2 rzeczy wydają się stąd też ważne po pierwsze to też pojawia się i w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego Sądu Najwyższego sam fakt podjęcia tego zachowania w ramach twórczości artystycznej już jest w stawce artysty nie usprawiedliwia to znaczy na obraz sytuacji np. że jakieś zwierzę jest maltretowane nad i artysta się znęca nad zwierzęciem w trakcie spektaklu sam fakt popełnienia tego czynu w ramach twórczości artystycznej sprawcy nie usprawiedliwia natomiast niewątpliwie dochodzi do zderzenia pewnych wartości z 1 strony wolność twórczości artystycznej z drugiej strony dyskusyjne dyskutowane dobro prawne w postaci wolności wyznania wolności przekonań wolność co jakiś zewnętrzny działań, które mogą na nasz spokój wewnętrzny w aspekcie uczuć religijnych zakłócać, więc jak to jest pierwsza sprawa sama sam fakt, że to jest sztuka nie usprawiedliwia artysta niejasno druga rzecz to jest też jest ważna mianowicie ten zamiar, którym pani wspomniała też to wymaga doprecyzowania, bo sprawa dróg w sensie prawa karnego mówił o zamiarze nic trochę inaczej niż wynikało rozumieli w języku potocznym, bo słowo znane raczej możemy w języku potocznym z celem działania z chęcią jest działanie za koszty medytacji natomiast prawie karnym na gruncie tego przepisu, który mówi o obrazie uczuć religijnych zamiar niezrozumiany dwojako, czyli może mogą wystąpić 2 sytuacje po pierwsze, może to rzeczywiście do takiego czynu, który jest popełnione z premedytacją sprawca chce celowo obrazić uczucia religijne innej osoby, ale może być też taka sytuacja, że dana osoba przewiduje możliwość, że ich zachowanie będzie miało charakter znieważający i obrażających kogoś i jakby jest obojętne o 3, kto zostanie obrażony przez jedno do brzegu Sekwany budzeniu się to teraz od razu odbiło się do samego działania teatru, który wydaje się odrobił lekcję nie wiem czy z panem czy z innym wokalistą, ponieważ nigdy teatr wszędzie informuje o tym, że cytuję spektakl przeznaczony jest tylko dla widzów dorosłych zawiera sceny odnoszące się do zachowań seksualnych przemocy, a także do tematyki relaks religijnej, który pomimo ich satyrycznego charakteru mogą być uznane za kontrowersyjne wszelkie sceny przedstawione w spektaklu są odzwierciedleniem wyłącznie wizji artystycznej i tyle co o tym, informowani są widzowie i na stronie internetowej i w kasie kupując bilet i przed wejściem na scenę rentgen tam na inne na widowni TR teatru i teraz znam się czy w związku z tym zastrzeżeniem, które etat zamieścił unikać może on teraz odpowiedzialność za to co się stało na scenie jeśli chodzi o ewentualną obrazę uczuć religijnych no i tu kolejny wątek sprawy który, gdy jest narażona jest po prostu ciekawa w, a mianowicie jeżeli, więc jest dobrze poinformowany o tym, że dany spektakl może zawierać jakieś kontrowersyjne treści n p . w aspekcie jego uczuć religijnych i ta osoba po prostu kupuje bilet idź na ten spektakl w domu pojawia się coś takiego jak jacht instytucja czy przy czym taka przesłanka związana z odpowiedzialnością karną jak samo narażenie się pokrzywdzonego to znaczy mówimy wtedy o tym, że dana osoba sama się narażała pewne niebezpieczeństwo stała się wystawiana po, że może dojść do naruszenia jej dóbr prawnych to jest mniej więcej taka sytuacja gmin w Chinach na drzwiach naklejkę niebezpieczeństwo ostrożnie wciąż nie chodzić i trupia czaszka obok jest analizowana lekarz obozowy pochodzi, a co tam otwieram drzwi chce sprawdzić co nam się za liczbami kryje chodzili po prostu doznaje uszczerbku na zdrowiu to jest mniej więcej podobna sytuacja to znaczy, jeżeli dany wpis jest poinformowany, że można go w spektaklu dojść do pewnych scen, które mogą naruszać jego liczyć mogą naruszać generalnie rzecz biorąc pewne wartości od po prostu raczej blizny unikali unikali wzięcia udziału w takim przeciągania Rostowski co on Dnipro powiedział wynika, że jest to bardzo Ernst przepis karny, który jest bardzo tak indywidualistyczny traktowane w Polskim prawie, czyli lidze nie może być tak, że cały system społeczność katolicka jest naraz oburzył oburzona i cała i np. to sam fakt, że w na Pradze Warszawie ktoś akurat ścina piłą mechaniczną krzyż to to oznacza, że się, że się mieści w tym paragrafie, o których mówimy tak to ta le rozróżnić ciągle osoba konkretnie obrażona tym tenże sceną, a jeszcze szampana na koniec zapytać o pełną rekomendację w jakiś czas temu rada Europy, a konkretnie komisja wenecka zgromadzenie parlamentarne w na wzór taki dokument dotyczący właśnie bluźnierstwa i czy obrazy uczuć religijnych i tam stwierdzono, że choć, o ile w wielu krajach wciąż obraza uczuć religijnych jest karana jest ścigana w kodeksie karnym o tyle satelity te podmioty, które wymieniłam rekomendują, żeby zamiast analizować obrazy uczuć religijnych skupi się jednak na ściganiu mowy nienawiści natomiast o obrazę uczuć religijnych potraktować dużo łagodniej ze względu na wolność słowa ekspresji tak dalej i czy pana zdaniem to jest jakiś prawidłowy trop czy też jednak na tyle jest to poważna kwestia to przykład w Polsce, że do tego typu depenalizacji myśleć w lesie nie powinno na pewno rekomendacja komisji weneckiej jest ważnym głosem dyskusji tak jak powiedzieliśmy sobie na początku tego rodzaju sprawy to jest w pewnym sensie zawsze postawiona została na ostrzu noża na obu kar żadna ze stron nie chce zwolnić swojego stanowiska nie ma tak powiem o żadnych kompromisach albo ktoś jest obrażony jego najświętszych wartości są pogrążone Otóż uważam, że nie jest mu do tego dochodzi do żadnego konfliktu długu, który pewnie może być rozstrzygany za pomocą innych mechanizmów niż prawo karne natomiast zwrócić uwagę na to, że jakiś czas temu Polski Trybunał Konstytucyjny to było właz do roku temu czy 2 lata temu zwrócił uwagę na to, że jednak wolność wyznania i uczucia religijne danej osoby powinny świetne konstytucji polskiej podlegać ochronie także być może można przemyśleć taką presję np. jak reakcja karna, czyli 3, jaka kara powinna, więc takie przestępstwo przy czym działaczy w ogóle powinno być to przestępstwo czy np. nie należał do trzydziestego typu czynu do wynagrodzenia rocznego, o czym np. natomiast z punktu widzenia polskiego systemu prawnego niewątpliwie wolność sumienia wyznania czy uczucia religijne człowieka w obecnym stanie prawnym w obecnym stanie takiej dyskusji naukowej są chronione na równi z porównywalnymi wartościami w stylu n p . dobre imię cześć innej osoby bardziej Grecy są analizy dr Mikołaj Małecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego krakowskiego Instytutu prawa karnego w również autor bloga dogmaty karnisty spotka spotkaliśmy się na antenie Radia TOK FM poprzez Skype, a w, a teraz czas na informacje po nich studiów wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - AGATA KOWALSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA