REKLAMA

Jak Warszawa radzi sobie z "lex Szyszko"? Opowiada Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy

Post Factum
Data emisji:
2017-02-22 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
25:57 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum audycja post factum Agata Kowalska przy mikrofonie, a ze mną studia już zapowiadane gość pan Michał Olszewski wiceprezydent Warszawy dobry wiersz państw Lynn będziemy rozmawiać tak jak zapowiadają przede wszystkim o tym, jaką to wielką odpowiedzialność ponoszą samorządy za stan zieleni w polskich miastach no tak sprawę ujął ostatnio rzecznik Ministerstwa Środowiska w poniedziałek to było jeszcze zanim okazało się, że ta ustawa o wycinkach będzie zmieniana Rozwiń » akcji ale, ale w kwestii, które padły w czasie tej konferencji daj się aktualnych i dzisiaj chciałbym do nich nawiązać ale zanim zieleni w tym chcesz zapytać pana panie prezydencie czy rozważa pan start w następnych wyborach samorządowych na stanowisko prezydenta stolicy jej nie ma takiego planu należy nie zważa, ale myśli pan, że byłby dobrym prezydentem to chyba nie pytanie do mnie jestem wiceprezydentem odpowiedzialnym za bardzo wiele obszarów obecnie w mieście i staram się tam prace wykonywać planowany zakres kompetencji zostało już poszerzono ostatnio mocno wy chyba wierzy ona pana pani prezydent Gronkiewicz-Waltz może szykować do pana następca aż 36, że pani też tak ocenia, ale tak jak powiedziałem zgodnie z Karaczi, gdzie obecnie koncentrować na swej pracy nie na razie żadnych planów politycznych w teście jeśli chodzi o politykę personalną ratusza to wręcz, że pani prezydent jest wymarzoną szefową muszę, bo każdy chciałby dla nich pracować, dlatego że zmian krótką listę tych wszystkich urzędników wysokiego szczebla, którzy w ostatnim czasie zostali zdymisjonowanie i okazuje się, że każdy z nich znalazł zatrudnienie w ratuszu zaraz po tej dymisji, bo to był ich wiceprezydent Jóźwiak i szef biura architektury Mikos i dyrektor biura rozwoju Jerzy Kulik czy później inżynier ruchu Janusz Galas jeszcze wcześniej stołeczny konserwator zabytków Piotr Brad van der wszyscy oni znaleźli się jakoś strukturach ratusza albo podległych mu instytucji takich jak ławka wodociągi, więc co to za rodzaj dbania o pracowniku albo dlaczego w pierwszym rzędzie zostali wszyscy oni zdymisjonowanie pamiętajmy o tym, że kard Andre wynika z niego zdymisjonowany pan Marek Mikos został odwołany ze stanowiska i wróci na swoje stanowisko, które piastował wcześniej estakady przykład zamiast być dyrektorem biura architektury stał się wicedyrektorem z tak, ale z naczelnikiem pełni obowiązki to jest taka specyficzna formuła naboru, gdyż przez długi okres utrzymywana nieruchomość była moja moja własna inicjatywa, żeby zrobić konkurs na architekta miasta, żeby przerwać stres jest stanem, w którym przez 10 lat jest osoba, która pełni obowiązki i pan rytmika Sokrates przykładem inne osoby, której doświadczenie było na tyle duże i w zakresie różnych kwestii zmiany w panowaniu reż przestrzennym, żeby dać mu odpowiedzialność się tylko włączyć ten obszar ani za kierowanie całym biurem natomiast biuro od tego czasu zostało bardzo mocno wzmocniona pojawiło się 2 nowych dyrektorów, czego się na dyrektorów został powołany nowy dyrektor architektury nowy dyrektor decyzji administracyjnych i czy nowy dyrektor studium uwarunkowań pan poseł Piotr Sawicki jeśli się również architekt miasta pani Marlena Happach, ale i tak wracając pod nasz sad oraz, że oto pani rektor w głowę co się okaże, że jakiś urzędnik został zdymisjonowany odchodzi nagle znajdujemy go w innej strukturze MSZ pomijam oczywiście kwestie, w której są dokonywane różnego rodzaju dymisję natury politycznej czy odejście czaka rezygnację rekord, bo w środku pana prezent Jóźwiaka to są wypadł on piastował tę funkcję w miejskiej sieci jest od uroków kanalizacji, bo jasne wcześniej został z k zrezygnował ze stanowiska wiceprezydenta natomiast pozostali pozostaną druga funkcja jako szefa rady nadzorczej tejże spółki teraz generalna zasada jest moim zdaniem też taka, że każdy pracodawca ma możliwość zweryfikowania na jakimś etapie czy współpraca zdanym pracownikiem musi układa na danym stanowisku dobrze czy źle i można promować mu inny zakres zmian w tym wypadku akurat pana dyrektora raban DRAM powierzono mu funkcję odpowiedzialną za planowanie 2 dużych planów miejscowych, które dotyczą obszarów zabytkowych to jest obszar Wilanowa na estradzie w lewo nożnego konserwatora zabytków zresztą w atmosferze skandalu w związku z decyzjami, które podejmował tak samo jeśli chodzi inżyniera ruchu mówi pan, że pani prezydent weryfikuje swój stosunek do pracownika jako pracodawcę nowych weryfikowała przez 17 lat stosunek do Janusza Galasa i powiem w ten sposób nie chce komentować sprawy pana inż. Galasa, bo to nie jest MO to niebyła decyzja akurat z mojego obszaru to pani bez kas wioska, w której będzie uznała, że kard jest potrzebna zmiana powiem w ten sposób czasami jest tak, że dana osoba, która testuje daną funkcję jest osobą, która ma nadal bardzo duże kompetencje natomiast nie powinien piastować danej funkcji jest przesyłana do innych staną do Dolnej do innej pracy pamiętajmy o tym, że przez większość tych osób, które pani zmieniła to są bardzo długoletni urzędnicy ze sprawną i nie można odmawiać, jakby doświadczenia, które często jest potrzebne miastu, ale w innym obszarze natomiast umówmy się funkcję konserwatora architekta dyrektora biura są to funkcje, które są czystym często funkcjami bardzo eksponowanymi, w których czasami potrzebny jest prostu odświeżenie no i Darka duszy łapani wielu elementów których, a także decyzje były decyzjami w dziś sam związanymi z moimi rekomendacjami po objęciu przeze mnie akurat nadzoru nad tymi grami zawnioskowała mu o to, żeby mieć inny z pracowników pani prezes ma pełne prawo, żeby zaproponować tym osobom przesunięcie z innego stanowiska na drugie to tyle o polityce personalnej Lux EHF, a teraz wróćmy do tego co działo się w poniedziałek za w Ministerstwie Środowiska, które ministerstwo tłumaczyło jeszcze wówczas pełną z pełnym przekonaniem, że ustawa z nazywana już rozpowszechnione eks Szyszko, czyli ustawa o wycinkach Anny jest w porządku w willi konno i m. in. właśnie była mowa w Warszawie posłuchajmy czekamy jeszcze mam nadzieję, że film na fragment konferencji pana Pawła Muchy, czyli rzecznika Ministerstwa Środowiska, który mówiąc o tym, że ustawa jest świetna i po prostu trzeba poczekać na to, że była z dobrze zrozumiana dobrze stosowana między nim przez gminy wskazał też, że będą bez mamy pewne wątpliwości mają one pytani m. in. czy też Pa via Warszawa posłuchajmy co niektórzy samorządowcy próbują z kwestii usuwania drzew czy mieć problem polityczny w związku z tym zwracamy się do samorządowców z Warszawy z Warszawskiego ratusza, aby przedstawili informacje ile drzew w 2014 roku 20152016 roku i drze w było usuniętych w Warszawie ile decyzji o usunięcie drzewa w z tych wszystkich, które wniosków, które zostały złożone i decyzji ile było odmownych ile było pozytywnych naszym zdaniem jest to rząd wielkości i właśnie około 90 %, ale czekamy na te informacje ze strony Warszawskiego ratusza w tak było w poniedziałek w Ministerstwie Środowiska mówił rzecznik tego resortu Paweł Mucha ze mną w studiu cały czas prezydent Michał Olszewski wiceprezydent Warszawy już odpowiedzieliście resortowi mniejszych dostaliśmy od oficjalnie pytania przyznam się służyć Kaka po raz pierwszy słyszy to pytanie, które padło mienie, niemniej nie słyszałem słowa ma krótką metę są Ministerstwo Środowiska byliśmy zaangażowani w to, żeby poprawiać się 13 za te poprawki na projekt zmian w ustawie, który złożyliśmy wczoraj do między minus do komisji senackiej siedliska natomiast 2 kwestie najważniejsze pamiętajmy o tym, że to jest próba trochę wybijania piłki poza swoje po sierpniu ubiegłego roku ja osobiście wysłał do pana ministra Szyszko bardzo krytyczne pismo zresztą nie byłem sam sprawdziłem sobie cały proces legislacyjny po kilkadziesiąt organizacji ekologicznych kilkadziesiąt miast wysłało informacje o ostrzegając, że dojdzie do nieodwracalnej degradacji środowiska, dlaczego dlatego, że fakt, że miasto wydaje decyzje daje miastu kontrolę sam fakt, że ktoś musi pofatygować po to, żeby uzyskać takie zezwolenie jest już, jakby pewną formą dania komuś znamy służy jednak mimo wszystko to drzewo gdzieś tam będzie przez kogoś oceniane, owszem nie grozi rok ma się wtedy bezpośrednio o tym, że kto by któraś ze średniowiecza Ależ się Jan Ziobro jest wycinany uznano, że wie, o ile wycinanych to nie powiem, ale mogę być z wydawanych decyzji o wycinkach z wyższej im decyzji ile sztuk na ile sztuki z wydanej decyzji to jest rząd wielkości około 20  000 rocznie 20  000200  000 zlote na wycinkę tak z czego 15  000 to są zgody, który są względami naciskani karnymi czy z kodami, w których wydajemy zgodę ze względu na stan zdrowia drzewa zagraża niebezpieczeństwo lub konieczność wymiany drzewostanu z uwagi na różnego rodzaju kolizje środowisko uważa Magdalena Dobosz prezes nie ponad 20  000 zgód mówi ton rocznie czy to są zgody wyłącznie do prywatnych obywateli nie wszystkie dzielą się instytucji miejskich również dla inwestorów dla wszystkich chce się tylko, żebyśmy pamiętali tylko 13 tego typu zgód to są zgody, które są względami wydawanymi na cele związane z budową dróg rozwoju budownictwa i wszystkich innych takich rzeczy, które kolidują nosze z inwestycjami to są tak to są tego typu zgody pamiętajmy o tym, że to też często są tysiące drzew to są tysiące, że pamiętamy, że w Warszawie jest ich kilka milionów to jest skala miasta tak mocno, lecz on przed chwilą, że nie wie ile drzew jest wycinany w Warszawie, a wie pan o tym z o tych mini tych zmian w te, które zna, które są wydane zezwolenia pamiętajmy o tym, że są jeszcze takiej drzewa, które są nie są wydawane zgody to w sumie 9 owocowe i tu samą widzialność mogą być nie wiemy tego, że na ogrodach działkowych wymiana drzewostanu owocowego nie wymaga zgody ani zezwolenia adwokat może bowiem, że miasto samo też nie liczy, kiedy wycina drzewa owocowe nie nie podaje te liczby nie włącza je do informacji o wycince nie włączamy, owszem, dlatego, że nie wymaga tego nie mają tego, że PiS, ale zliczane te drzewa przy każdej inwestycji miejskiej jak ostatnio przy ołtarzu przy Czerniakowskiej bis mamy dokładnie policzone każde drzewo, które stosowane na dziś jest drzewem owocowym i nawet dziś nie wymaga tego w cenie zezwolenie, ale ta jednak dożywotnio to jest duża arteria ma przebiegać nowa arteria ma przecież przez część tak zresztą niedaleko redakcji, a tam mają być wycinane drzewa pod te inwestycje i tutaj rozumiem, że NFZ wynika to bezpośrednio z tego, że wybite tereny będą zmieniały charakteru i rozwój tego typu decyzji miasto w ciągu roku czy w związku z budową różnego rodzaju rzeczy do dróg czy czy innych obiektów drogowych ileś tam podejmuje, ale czy od stycznia ubiegłego roku miasto taki jest już nie podejmuje takie decyzje podejmuje, aby marszałek województwa albo wojewoda w środku wydawania decyzji o lokalizacji inwestycji drogowej, czyli to są to już nie wliczamy tego w tym 20  200 dodatkowe drzewa nie to jest to jest wartość natomiast jedno bardzo ważne, żebyśmy jeździli skomentowali też dobrze szła na rzecznika fakt, że jest wydawana zgoda na wycinkę daje możliwość organowi po pierwsze, odmowy to jest jakby ministrom udzielania tych odmów było ciężko jest policzyć, ale możemy możliwe, że miasto liczy 10 % nie odniosę się, ale pamiętajmy o tym, że nawet pozytywnych decyzjach miasto możliwości nałożenia obowiązku nasadzeń zastępczych i to jest instrument, który jest nazwany tzw. kompensację przyrodniczą się sam fakt, że wydawana decyzja pozytywna nie oznacza, że ona jest zawsze krzywdząca dla środowiska, bo miasto może np. nakazać osobie prywatnej, żeby widzieć z miejsca 1 miejsca posadzić 3 nowe 34 nowe tak czy nowe 4 nowe drzewa dzisiaj takiego instrumentu samorząd nie ma dzisiaj wnosić osła nasz dzień mówi pan od 1 stycznia wieczorem miasto jest pozbawiona tego typu instrumentu, a ta ustawa po prostu zabrała wam możliwość nakazania nasadzeń nie nie wydawane zezwolenie, iż nie jest wydawane zezwolenia nie można również prowadzić nakazu Lindsay Lohan rozwiązań wobec własnych decyzji, czyli np. tego co robi zarząd dróg miejskich czy inne inwestycje remis nie tą decyzją MON nasadzenia zastępcze mogą wziąć węża jak najbardziej podam, że dobry przykład z ogrodem zoologicznym to była 1 z moich pierwszych decyzji po przejęciu nadzoru nad inwestycjami wiedzieliśmy, że będziemy musieli usunąć 80 to polscy ogrodu zoologicznego od razu podjęliśmy decyzję o posadzeniu w ubiegły rok 200300 też 200300 drzew i w tym roku 200 dodatkowych, ale ekolodzy mówią, że to niema znaczenia, bo nie, zanim takie drzewo posadzone zacznie rok odgrywać taką rolę, czyli antysmogową czy przeciwko hałasowi czy przyrodniczą to muszą minąć lata ma pani rację tylko pamiętajmy o tym, że te drzewa dzisiaj padają w ubiegłym roku na padło ponad 10 siły toporna na głównej alei to są drzewa, które osiągają swój kres żywotności i tak naprawdę pamiętajmy o tym, że my dzisiaj płacimy cenę niestety bardzo bardzo wysoką za to, że przez lata po prostu gorzelni Ano nie inwestowano w nią nie do nasadzeń dodatkowych dzisiaj niestety większość drzew, które z okresu swojej żywotności muszą być usuwane zaraz wrócimy do rozmowy ze mną studia pan Michał Olszewski wiceprezydent Warszawy posłuchamy o tym jak Ministerstwo Środowiska znalazło dla gmin dodatkowe narzędzia w tej nowej ustawie dla ministra szyszki to przed chwilą pan prezydent mówił, że wręcz przeciwnie odebrano pewne narzędzia, więc kto ma rację rozstrzygniemy to po informacjach Radia TOK FM w post factum w post factum Agata Kowalska przy mikrofonie z nami cały czas studium pan Michał Olszewski wiceprezydent Warszawy nie rozmawiamy o skutkach ustawy, o którą on już uzyska takie miano lex Szyszko, choć wycinki czy to co ta ustawa m. in. przewiduje to zlikwidowanie całego procesu uzyskiwania zgody na wycinkę jeśli jest osobą prywatną na prywatnym terenie ma się ochotę wyciąć drzewo albo 2 i w poniedziałek odbyła się konferencja prasowa Ministerstwa Środowiska, na którym na, której do konferencji rzecznik resortu pan Paweł Mucha w UE mówił m. in . o tym, AM, jakie narzuca ustawa daje możliwości gminom wbre w temu co bym twierdzą niektórzy n p . tutaj eksperci naszym radiu mówił pan rzecznik dzięki tej ustawie gmina będzie mogła lepiej zarządzać zielenią na swoim terenie posłuchajmy co mówił pan rzecznik ta ustawa daje duże możliwości ukształtowania właśnie zieleni na swoim terenie przez gminy, a mianowicie rada gminy może wydać uchwałę, w której w, której przepisy na usunięcie drzew drzew będą będą w demonstracjach poluzowane będą szersze szersze może też wydać odpowiednie przepisy mówiące o wysokości opłat z tymi opłatami też gmina gmina będzie mogła, gdy będzie mogła tutaj fajny sposób gra w zależności od osób w tym w miejsca, w którym tak mi się znajduje w taki miły pan Paweł Mucha rzecznik Ministerstwa Środowiska można też kierować zaproszeń na mistrzostwa Szczecina MJ w ponad 1,5 roku i nie udało się również tym razem zaprosić nikogo do rozmowy z nami wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski, który na pewno wyjaśni, o co chodziło panu rzecznikowi, czyli czy rzeczywiście ta ustawa pozwala gminie kształtować polityka PL zielenią, o co chodziło panu rzecznikowi tian Han nie wyjaśni, bo część komisji w jego głowie, ale po co przed chwilą słyszeliśmy to i tak delikatnie bardzo cieszy mnie z prawdą delikatnie mówiąc, bo to co usłyszeliśmy to to jest nasze marzenie, gdybyśmy chcieli mieć taki instrument Rzymu kształtować tę politykę niestety od 1 stycznia tym politykę dokładnie przycięto i to równo strawą do tego że, owszem, rada miasta może przyjąć uchwałę tylko, że to jest uchwała, która określi może określić, że przepisów dotyczących zezwoleń może nie stosować również do innych gatunków drzew, gdyż do innych rozmiarów Czardasz z prośbą o poluzowanie przełoży się pogłębi degradację obracający się to raz mówi na to nie ma zgody na słyszymy nigdy z takim projektem nie wjedziemy zdecydowaliśmy, że na takie projekty nie będziemy na układ radnym do uchwalenia to co się znalazło w naszym projekcie, który złożyliśmy wczoraj to właśnie zapis, który rok mówi robi to co mówi pan rzecznik czy daje radzie miasta możliwość ustalenia standardów w jaki sposób jest chroniona przyroda i innych warzy w elektronicznych projekt, który zaproponowaliśmy posłom senatorom do procedowania jeśli chodzi o zmiany w ustawie o ochronie przyrody, który cofa te wszystkie zmiany złe skandaliczne, żebym 16 grudnia ubiegłego roku w uchwalonej w sali Kolumnowej, które weszły w życie 1 stycznia i zastępuje rzeczywiście z ziemi, które dają samorządom uprawnienia, ale równo punktowały też autorem, kto jest inicjatorem to znaczy kto mogę być osobiście nawet sam redagowania projektu i tej zmiany tej ustawy to robił to robił nasz zespół u nas dużo innych ratusz warszawski jest projektor zaproponowaliśmy jak naszym zdaniem powinien wyglądać projekt zmian w ustawie także powstrzymać obecną degradację środowiska polskich miastach, ale jest jeszcze 1 rzecz, bo pan rzecznik też będzie 1 rzecz, którą czas dostawaliśmy gmina nie ma możliwości kształtowania opłat gmina może to opłaty obniżyć i są takie gminy w Polsce jest słynny Case z ubiegłego miesiąca gminy bodajże chemię z 2 w województwie opolskim, która ustaliła sobie opłaty na bardzo minimalnym poziomie i obwód obwody drzew np. które mogą być też wycinane dowolnie do 2 tysięcy centymetrów, czyli de facto może każde drzewo cień bez zezwolenia, by i chcesz z dnia Frazier wykonano 200 lat i lub wiek drzewa 200 lat no i błagam nie można grać na lokalnym niekiedy odnieść, używając takiego wieku i więcej takich uprawnień myśmy się domagali między nimi moim wystąpieniu z sierpnia ubiegłego roku do ministerstwa takich uprawnień absolutnie nie ma w tej ustawie a dlaczego chcecie, żeby to gminy same decydowały czy na coś jest zgoda czy niema zgody czy nie powinno być przepisy tak jak np. ochrona zwierząt i dobrostanu zwierząt jest kształtowana na poziomie krajowym takie ochrona reżim zieleni powinny się po lesie pod takim przepisem, że była zauroczona jest taki, żeby gmina jednak sama jest mało, bo jeśli widzimy, że jest dziś sytuacja, w której są gminy, które krzyczą my chcemy wycina drzewa to my chcemy się znaleźć w grupie tych miast, lecz tych miejscowości tych gmin, które mówią nie my chcemy z kształtować się swoją przygodę wg swoich lokalnych uwarunkowań, bo prawda jest taka, że naraził się z 1 nie rozumiem mówi pan o tym, że są gminy, które chcą wycinać drzewa i wzrostu to robić zgodnie z tymi nowymi przepisami, ale jeśli państwo twierdzą, że drzewa są ważne to czy nie lepiej o lobbowanie za przepisami o ogólną krajowymi, które mają na celu ochronę drzew i nie pozwalają gminom na tego typu wycinki, jaki mieliśmy też przed ustawą szyszki w Polsce trenuje bez zmian, ale jest ważny argument pani redaktor my wiemy jak się kończą kompromis będzie, kiedy my walczymy o to, żeby było coś chroniony jest sposób ogólnokrajowy to wiemy, że nie będzie nigdy tak mówiono o takim standardzie w jakim chcemy go znowu się skończy na tym, że będziemy mieć zgniły kompromis z obłędem będzie mi obwody na poziomie 80 cm bez możliwości ich zaostrzania norm dot, jakby to jest trochę także to jest tak samo jak jest kwestią swoistymi sądowymi rok temu wysłaliśmy do do do Sejmu do pani premier apele wszystkie miasta o to, żeby dać mu uprawnienia czasowego zamykania ruchu na sytuację, kiedy smog dać możliwość wprowadzenia opłat za zadziała z centrum i t d. tak dalej instrumentów, które realnie dadzą nam możliwość reagowania tego nie musi wyrażać każda gmina w teście wynik to musi być standard w każdym kraju w każdym mieście, ale samorząd powinien jako jako podmiot, który najlepiej kontrolowana społecznie moim zdaniem będzie miał zawsze największą presję społeczną na to, żeby dawać taki instrument, który dziś chronią mieszkańców nowa sieć Tesco pytanie czy rzeczywiście mieszkańcy są aż tak bardzo zainteresowani, bo jak obserwuje, o czym tutaj podwórka warszawskie to z 1 strony wydaje się, że warszawiacy kochają drzewa i oburzają się za każdym razem, kiedy jakiś zostanie wycięta z 8 zlote, ale jeśli to na ich skwerze ma powstać właśnie albo parking albo tak to nam się okazuje, że wszyscy chcą parkingu wędzenie znam pana co tego napisu skradzionego prawda czy myśmy mieli w ubiegłym roku prace nad nad programem ochrony środowiska i prof. Karaczun tury jest znanym ekologiem też, czego wymaga ona tworzyć ten program powiedział w 1 bardzo mądrą rzecz świadomość ekologiczną to ludzie mieli wtedy, kiedy wszyscy będą u siebie sadzić drzewa i będą chronili natomiast w sytuacji, kiedy my spotykamy się z garstką osób najczęściej organizacji, które są w pełni przekonany, że chroni środowisko dyskutuje jak chronić środowisko to nie jest pytanie jest podnoszenie świadomości collage Jerzy będziemy wiedzieć, że warszawiacy kochają zieleń jest te wszystkie puste balkony będą pełne kwiatów w Polsce ma w Polsce są puste balkony ludzie po prostu mnie nie potrzebują zieleni, a jeszcze w sam oskarża się na mój mąż za wszystkie balkony dając szans na realizowanie własnych ma pan sąsiadów, a jeszcze czas zadbać o rzecz, która zbulwersowała bardzo wielu, a nawet zdaniem stowarzyszenia miasto jest nasze jest po prostu przestępstwem chodzi o wycinkę drzew FC ścisłym centrum stolicy przed urzędem dzielnicy Śródmieście, ale to nie dzielnica wycinała tylko inwestor nagle zlikwidował cały skwer, gdzie rosły drzewa i jej na miasto jest nasze twierdzi, że to po prostu było złamanie prawa, a miasto robimy kontrole tego przypadku, bo akurat w przypadku wycinki, które jest nielegalna prowadzi postępowanie administracyjne, więc zleciłem już kontrole i czekamy na wynik w przypadku, gdy będziemy mieli informacje o tym, że były przesłanki takie, które wskazują na to, że na te drzewa powinny być wydane zezwolenie wówczas rozpoczniemy kontrolę nałożymy karę takie instrumenty są w ustawie, a co to znaczy przesłanki, że tylko jedno z tych przesłanek, które czas się pojawia to taka bardzo nieostra przesłanka dotycząca tego, że każdy, kto wycina drzewa na cele związane z działalnością gospodarczą powinien uzyskać zezwolenie od gminy, a co jest niejasne przesłanki do kładzenia zamiast mogą mieć intencję Czyż okoliczności, których doszło do wycinki na 10 kontroli, które przeprowadziliśmy w tym roku wycinek, które były do nas zgłaszane w 9 przypadkach zawsze to były sytuacje, których nie potwierdziliśmy, że to było na cele związane z działalnością gospodarczą natomiast w każdym takim wypadku, kiedy będziemy mieli przemycić wątpliwości będziemy wszczynać postępowanie, a miasto jest nasze zarzucała też nie tylko inwestorowi złamanie prawa, ale też ratuszowi że, gdyby dbał o plany zagospodarowania to w tego typu problemów, by nie było, bo ten teren mogły być chroniony jako tereny zielone jest rozruszanie posłów skandalicznej ustawy o plany są do planowania zagospodarowania ustawa o ochronie przyrody do urzędu ochrony przyrody Techmeksu jest do stosowania cukier do słodzenia, ale zaraz się 1 instrumentem zastąpić drugiego, ale chce to plany i schowane w 1 z danej osoby nie chronią drze w przed wycinką i trybu jasne, kto jeszcze jest w planie zagospodarowania ilustruje, że dany teren jest terenem zielonym z wysoką roślinnością to niema możliwości, żeby wycinać absolutnie nie po pani racji Danielak ma być założeń do dnia po jest taka, że to jest tylko włącznie ochrona funkcji natomiast ustawa ochrona samych drzew jest ustawą ochronie przyrody, bo to jest takie niezrozumienie, które winny, która panuje też mam wrażenie, że wielu polityków bardzo łatwo to przekuwa na zasadzie no to skoro są jakieś tam plany to ochroni w ten sposób nie przyroda chroni się innymi instrumentami, ale i tak źle się na jego rodzinę nie zwraca uwagi jeśli w planie będzie zapisane, że skwer przed urzędem dzielnicy ma pozostać terenem zielonym ciężarami inwestor nie będzie sobie w wydawały pieniędzy na na wycinkę będzie wyłożenie opłacam się później tam budować to mogę pani pokazać bardzo wiele wycinek, które zostały wykonane na terenach zieleni arenę uchwalony plan to nie jest zasada naprawdę proszę mi wierzyć ochrona i jedyną ochroną, którą daje przed wycinką drze w jest ochrona z ustawy o ochronie przyrody plany miejscowe nawet jeśli my je oznaczymy, że drzewo dane jest żywym zachowania to nie znaczy, że tego drzewa nie wolno wyciąć to jest to plan miejscowy ustala tylko i wyłącznie funkcję, jaka jest zachowana w danym terenie i że było jasne dla tego terenu w projekcie planu, dla którego dostaliśmy dosłownie przedwczoraj negatywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków jest zachowana zieleń urządzona w, a jeszcze chciał nabrać to jest 1 zła, czego odrzuciła ten to pytanie, bo miasto Warszawa chwali się takim projektem Emilią, że dla stolicy czy minąć Warszawy rzeczywiście te drzewa się pojawiają w różnych miejscach natomiast Sławka pyta o to by opieka już nad tymi osadzonymi, że model bywa także część z tych sadzonek po prostu się nie przyjmuje albo umiera ze względu na sól na zanieczyszczenie powietrza na razie Woody ego jako pierwszy w dlatego właśnie ustalić standardy dotyczące nasadzeń to są standardy, które mówią dokładnie, jakie drzewa powinny być sadzone w przypadku lokalizacji, które są narażone na presję miejscowym kole wytrzymałem po drugie, oczywiście drzewa są muszą mieć zachowaną opiekę czy są 3 są utrzymywane natomiast pamiętajmy im większy, że zasadzimy tym one są bardziej narażona coś nie przyjmą i dlatego często ryzykuje jako miasto to zupełnie uczciwie, że dostaną większe drzewa, bo tego oczekują mieszkańcy liczymy się z tym, że więcej z nich może wypaść prostą też, że mają mniejszą skłonność do przyjmowania się o zieleni i problemach, jakie mają z tym urzędnicy mówił pan prezydent Michał Olszewski wiceprezydent stolicy bardzo dziękuję za to spotkanie prezydenta prezes nie znają morze dotrze do was to pytanie do Ministerstwa Środowiska wycinki wówczas jak dotrze to zgodnie z cielesnym ponieść odpisze ujawnić to odpowiedź na stronach Sanu oraz wpły w na stronach, bo wybitna przykład dziękuje za to spotkanie z ciasnej formacje program post factum przygotował mi to strzelecki realizował Kamil Wróblewski nazwa się Agata Kowalska do usłyszenia do jutra do osiemnastki post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - AGATA KOWALSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA