REKLAMA

Jak prezes Przyłębska zmieniła standardy pracy w TK? Z Barbarą Grabowską-Moroz rozmawia Agata Kowalska

Post Factum
Data emisji:
2017-02-23 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
24:00 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum w audycji post factum Agata Kowalska przy mikrofonie dobry wieczór państwu dzisiaj post factum zajmiemy się 2 czynnikami tematami chciałby z 2 planetami trochę, dlatego że rzeczywiście zajmiemy się planetami w drugiej części przyjrzymy się temu co ogłosiła wczoraj NASA odkrycie 7 planet krążących w układzie planetarnym 40 lat świetlnych od ziemi czy to daleko oczy to blisko i przede wszystkim cóż to za planety i co to oznacza dla nas jak ludzkości to po 1840 w Rozwiń » post factum w, a teraz zajmiemy się tym co się dzieje na ziemi w kraju Polska zemną w studiu pani dr Barbara Grabowska-Moroz z Helsińskiej fundacji praw człowieka dobrych emerytur i będzie uważa, że kilku kwestiach wszystkie dotyczą jakoś Trybunału Konstytucyjnego wczoraj Londyn wczoraj w nocy czy dziś 60 kas dziennik Gazeta prawna opisujący sprawę w korespondencji kierowanej do Trybunału Konstytucyjnego do sędziów okazuje się jak donosi dziennik Gazeta prawna, że sędzia Muszyński stanowisk i stabilnie się trochę takiego listonosza znaczy zaczął oceniać komu i co dostarczyć, a wszystko to cenę w procedurze otwierania korespondencji następnie za sprawą sprawą zajął się też Newsweek i ujawnił w jest całe pismo okazuje się dęta możemy przeczytać w tym piśmie wysłanym do wsi do wszystkich sędziów podpisanym przez Mariusza Muszyńskiego, że cała korespondencja przychodząca przychodzą, ale Trybunał to korespondencja urzędowa jest otwierana przez pracownika kancelarii i można tam przeczytać dalej w tym, żeby ani uniknąć otwarcia korespondencji o charakterze prywatnym uprzejmie proszę o informowanie osób instytucji, które kierują taką korespondencję do państwa, żeby dopisywały na kopercie słowo prywatne, bo sam fakt napisania na kopercie nazwiska i funkcji nie oznacza, że jest to korespondencja prywatna w szczególności jeśli nadawca jest inny urząd adwokat lub inny podmiot w taka korespondencja będzie otwierana jako służbowa korespondencja służbowa musi podlegać rejestracji być skierowana do właściwych komórek, a przynajmniej z częścią jej musi zapoznać się pani prezes osobiście, a w przypadkach wątpliwych jeśli chodzi o korespondencje to jak rozstrzyga podpisane z poważaniem Mariusz Muszyński to tylko fragment tego listu, więc całość na stronach Newsweeka w dość wzrasta dostęp do nich o wizy korespondencji, bo jest to pismo rozesłane w UE tylko do sędziów nie do nas wszystkich obywateli to prawda przy czym trzeba zauważyć, że w ostatnim roku zdarzały się sami dwukrotnie, gdy portal wpolityce PL też ujawnia korespondencję sędziów i mogą liczyć tylko o to, żeby wskazywać na szkockich Urus powstał, że teraz korespondencja z sędziów straciła walor prywatności w nas dajmy się, że rannych, gdy temat ma charakter na tyle publicznej są już w ułożonym przez dziennik gazety prawnej być może ten Mel MOSiR miałby posłużyć sędzia Muszyński może być sprawa lepiej wyjaśnić jak też z jego man z jego perspektywy to właśnie Trybunał następnie opublikowały oświadczenie na reakcji na to co napisał dziennik Gazeta prawna, ale tam już tych wszystkich wyjaśnień nie ma szkoda być może, gdyby w GL sędzia Muszyński ogłosił, że jeśli ktoś chce prywatnie napisać do któregoś z sędziów to musi dopisać tam na kopercie prywatne to byłoby lepiej niż z metod do daje informację podało tylko sędziom no ale już teraz trochę mnie żartują trochę trochę jednak to sprawa poważna, bo zasnąłem nie co tutaj się w wyprawia przede wszystkim, dlaczego sprawą zajmuje się Mariusz Muszyński sędzia Trybunału w ale nie pracownik Administracyjny nie niegodnie wspomnień pełni żadnej funkcji administracyjnej and to prawda tyczy trybuną przede wszystkim jest pewnym takim samym okresie przejściowym morzem można mieć wrażenie, że wszystko zostało już zamknięte jeśli chodzi o kwestie prawne to jednak wcale tak tak nie jest, ponieważ ustawa z grudnia przewiduje przede wszystkim zmiana organizacji na samym Trybunale czy nie będzie już biura Trybunału będą 2 nowe instytucje, czyli taką kancelarię Trybunału, który będzie w sposób Administracyjny wspomagać Trybunał to co się na etap przejściowy nie ma szefa biura Trybunału w pieszą stracił stanowisko razem z wejściem w życie tej ustawy grudniowej i z informacji prawnik, który przekazuje pani prezes Przyłębska wynika, że on, że teraz swą funkcję tę administrację jako takiego dyrektora administracyjnego, ponieważ nie pan na polu Muszyński mi czas nietypowo, bo do tej pory dyrektor nie był z sędzią Trybunału 1 z 2 prezesa wiceprezesa konstytucyjne organy i rzeczywiście biuro w taki był szef szef biura które, która administracyjnie wspomagał prace ziemne i pracy Trybunał ją 6 proc wszystkich kwestiach od zakresu prawa pracy w stosunku do do do pracowników Trybunału transakcji to funkcja ta przekazana nam na panu Muszyński Emu broni sędziom Przyłębska wskazywał, że są bardzo wdzięczna w 1 związku miast to już takie ciężkie prace aż o charakterze administracyjnym czy też zgodne z prawem tak można tym i tu przechodzimy do wyobrażenia mówi w ocenie Trybunału, bo to nie jest zdrowego widzenia ocenić GM przede wszystkim jest podstawa w tych nowych ustawień Wenta zwanych pełnomocnict w prezes może dać pełnomocnictwo 1 z sędziów tego wcześniej nie było faktycznie, tak więc funkcję około 4 lub oko prezesa z kimś takim go określić wykonało wiceprezes EBI taka funkcja dalszym ciągu funkcjonuje przy czym sędzia Biernat jak wszyscy wiemy został przez nas przymusowo skierowane na urlop, więc fizycznie w Trybunale nie ma to pyta pełnomocnictwo faktycznie zostało wydane problem prawny jakiś pojazd, którego Trybunał nie rozstrzygnie był taki, że neon został wydany zaraz po wejściu w życie tych przepisów maczety i Tyrawa w zasadniczej części, ale nie tej części nie tych przepisów właśnie w szczegółowości ona wchodzi w życie na początku stycznia pełnomocnictwo wały z z grudnia pytanie czy na ogromną moc prawną tego też nikt nie sprawdza to nam o dno taktyka stan ich stanu stanu faktycznego zastanego, którego nie jesteśmy w stanie ich sposób zweryfikować i to jest mniej więcej Promod, choć rząd pytanie, dlaczego sędzia Muszyński, a nie ani sędzia Anna Biernat albo dlaczego nie sędzia Przyłębska od rywali prezes się tym zajmie, bo naszym stole on ma rozstrzygać w sprawie tego czy crossland jest prywatna czy urzędowa i wbija się pani do tego odnieść do tego, gdy idei, że przynajmniej z częścią musi za wolny nasza pani prezes osobiście, że taka korespondencja będzie otwierana wydają się to przede wszystkim kwestia opadnie organizacji 2 urzędzie publicznym można założyć, że faktycznie pewna część korespondencji ma charakter urzędowy w tym sensie, że dotyczy postępowań, które są prowadzone przed trybunałami ten sam postępowań jest impreza przed konkretnym sędziom tylko przed trybuną jak pewna instytucja i duża część korespondencji będzie składowana listem poleconym w tym sensie trzeba ją otworzyć, żeby terminy kartą wynikają było odnotowane gniazd w dokumentach Banaś kustosz obiektywnie uzasadnić, ale do tej pory też czy też tak było jakoś nim nie wychodziły takie takich historii Acta, że ktoś otwiera sędziom listy dokładnie i to wynikać z tego cytatu z prezesem żnińskiego w przywołanego w artykule czy gdzieś ukazać brodzików zdziwiony, że nie było z takiej praktyki, że sędziowie narażeni byliby na to, że ich korespondencję taki sposób jest narażona pomógł sobie wyobrazić sytuację, kiedy np. LM sędzia federalnego niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego wysłał prywatny list gratulacyjny dla dla 1 z sędziów polskiego Trybunału Konstytucyjnego jest w kierowanymi na adres Trybunału było, bo tam jest urząd, który po nim, a pani sędzia Trybunału jednak mato charakterem wydaje się prywatny, a nie ani publiczność też tego typu korespondencji nie będzie notowana żona się po torach nie będzie przedmiotem postępowania przed Trybunał jest ona będzie miała charakter prywatny, a wiemy to ciekawie czas innej perspektywy co my sami my też przecież mogą być urzędowanie albo i prywatne na tych obu tych chyba chyba chyba jednak Mariusz Muszyński nie kontroluje ich dokonań tak to z ponad to dla niego nie ma w zasadzie wielkiej różnicy między korespondencją, którą formę papierową Atom, który ma charakter elektronicznej i jest wysłano bezpośrednio nas na skrzynkę mailową do naga danego sędziego zakładamy, że jednak nie ma pewnego firewalla ustalonego żal, że wyłapuje szkła tego typu korespondencja zakładam, że w tym zakresie po prostu się nic nie zmieniło w Trybunale i tak rosnące rozmiary wyraźnie prywatna w miarę bezpiecznie ta zmiana wywołała też konsternację tak delikatnie nazwę wśród sędziów poprosili sędziego prezes Przyłębską sędzię Przyłębską spotkanie właśnie między nimi, wymieniając wśród tematów i bulwersujących kwestii korespondencji jest coś musiało zmienić, bo prosili o spotkanie sędziowie, którzy również, by sędziami byli pod prezesem pan Rzepliński biznesmena z nadwagą aż poza prawem pizza z władz oczywiście może mieć wątpliwości, które list PiS prywatny, który jest publicznej tego nie rozstrzygniemy Gehlen w sposób ogólny z Messim oprócz tych kwot tych kwestii organizacyjnych płynna i każda taka kwestia być czysto ludzka jeśli z panią prezes i 8, czyli ponad połowa sędziów składu Trybunału Konstytucyjnego chce się spotkać też ma pewne wątpliwości co go Formuły prace Trybunału to dajmy się, że dobrym Eleni dobry zwyczaj ma też odpowiedzią na ten problem byłoby po prostu mówił wprost, że spotkanie z sędziami, a pani sędzia ma kłopot zmówieniem teraz, bo wciąż mam wrażenie, że nie został rozstrzygnięty czy testu wraz z zarządu dróg w nowym sezonie strzelił gola sędzia Przyłębska powiedziała, że noc, że kwestia jego kompetencji jako prezesa nie podlega dyskusji ani konsultacji jednocześnie zapraszam każdego sędziów indywidualnie w przypadku pojawienia się konkretnych pytań not wyraźnie postawiła weto wobec spotkań grupowych w ich po rozum jest pewną taktykę zamiast odbyć jedno spotkanie i nic przeciwko sobie czy podczas tego spotkania po drugiej stronie 8 sędziów, a każdego niewidziane dotąd poziom taktyka rozwiązywania tego typu umów problemu przy czym ten problem nawet jeśli go rozłożymy na 8 poszczególnych sędziów się w nie rozpłynie to w dalszym ciągu będzie przedmiotem dyskusji i po prostu źle wpływał na wizerunek Trybunału, a o wizerunek Trybunał pani prezes przede wszystkim pieszych godność powinny myśleć, a zgadza się pani SZ z tą tezą, że podejmowane przez prezesa Trybunału decyzji nie podlegają dyskusji pod uczeń sylwetce w części decyzji nie jest decyzją procesową własność podlega dyskusji, że np. mogą być zaskarżone lub aneks niektórzy jednak stworzą kolegialne ciało, jakim Trybunał i powinni mieć prawa nawet dodatkowe rozmowy po jakieś decyzje po to, żeby zrozumieć jej oczy wyjaśnić skutki sędziowie po uchwalają regulaminy urzędowania Trybunałowi w tym sensie mają wpływ na na funkcjonowanie Trybunału, czyli prędzej czy później głos będzie musiał zostać usłyszany przez przez panią sędzię Przyłębską ciasnej formacji po nie wrócimy z dnia z audycją post factum przyjrzymy się temu co wokół Trybunału już dzisiaj w sejmie z nami cały czas dr Barbara Grabowska-Moroz z Helsińskiej fundacji praw człowieka w post factum audycja post factum Agata Kowalska przy mikrofonie, a z nami cały czas nasz gość pani Barbara Grabowska-Moroz z Helsińskiej fundacji praw człowieka i muszę państwu powiedzieć, że ja staram się śledzić komisje sejmowe obrady Sejmu nuklearne obrady Senatu od zawsze jednak najlepiej na usłyszeć na żywo to co tam się dzieje, a nie tylko czytać depesze czy nawet najlepszych słać relacji naszych sejmowych reporterów po prostu wtedy w jakość jako dziennikarka lepiej rozumiem co się wydarza nie muszę przyznać, że w kolejnych miastach dawno temu takie robocze założenie okazało się być prawdą, ponieważ dzisiaj odbyło się przesłuchanie kandydata na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego pewnie państwo nawet nie myśleli, że takie wydarzenie miało miejsce nowym też posłuchałam ich zdumiało mnie to, że nie dokładnie 13 minut pan pan sędzia mówił na temat jeszcze nie sędzia prawdopodobnie przyszły sędzia mówił na temat tego co o innym co myśli o różnych sprawach odpady na pytania posłów, więc dużo czasu nie poświęciłam na na nas słuchanie, ale Barbara Grabowska-Moroz była w sejmie, a fizycznie jej nie słuchała nie tylko odpowie Wisła też pytań z i chyba najważniejszy test pochwalenie pani, że w ogóle trafiła na tę komisję mazdy tak lud Sejm chyba utrudniał będzie się nam informację o tak o przymusie sprostować, gdyż fizycznie sumienie nie było to nie zdążą dotrzeć na posiedzeniu komisji komisja została zwołana na godzinę 12 dzisiaj mam przy czym informacja pojawiła się mniej więcej około godzinę inne dziesiątej to ów trwało to moment, kiedy posłowie dostali informację, że ta komisja się odbywa jabłko z czystej ciekawości weź los na Sejm i o dziesiąty 35 zdziwiłam się informacją, że komisja z o godzinie dwunastej, więc byłam tam duchem i ruchem, gdyż bierz go słucham też moje słowa tak, ale ja rozżaleni, bo on cię rozumiem no właśnie, o co chodzi z tymi terminami ważnych sprawach wysłuchania nowego kandydata na sędziego Trybunału, a aż do tak jakoś błyskawicznie się pojawia te informacje błyskawicznie zwołano komisję oceny, że są posłowie też na to zwracali uwagę, że nie rozumieją tego pośpiechu, o co chodzi tu trawa tam przez ten trwał prawie pół godziny była dyskusja tematy czysto formalne, czyli te muszą mieć 2 wnioski o to, żeby ten to posiedzenie przełożyć na na kolejne posiedzenie Sejmu i nawet nie wynikało z jakichś problemów są kandydatem PiS wszyscy wskazywali, że faktycznie ten znany cywilista z dużym dorobku i dorobkiem nas, żeby to to opiniowanie tego skandale mogą przebiegać sprawniej Google miało sens oni muszą się tego do tego przygotować druk z informacją to skandal tym oficjalnie pojawił się też dzisiaj dzisiaj zarejestrowane dziś jest informacja komisji niż sama komisja i pozytywna opinia, iż właśnie decyzja komisji też zapanować dalej i daje system pod auspicjami 1 z moich ulubionych posłów posła Piotrowicza, który znany z tego, że jak już trzeba coś zrobić to robi nie, zwracając uwagi na to by takie kwestie np. merytoryczne w związku z tym jak państwo mówię 13 minut kandydat odpowiadał na pytanie w LM formalnie faktycznie także od momentu, kiedy poseł otrzymuje druk sejmowy z pełną informacją jest projekt ustawy czy projekt uchwały w banku, choć uchwała, bo chodzi o kandydatach psami 7 dni powinno być miejsce od doręczenia mam z wyznaczeniem posiedzenia komisji wielokrotnie tą regułę PL ograniczano on co wynika z tego, że jest do tego ogólna podstawa w regulaminie Sejmu, że wyjątkowo może bym tego tego terminu nie dochowa wyjątek stał się regułą wyjątek coraz częściej staje się regułą nie z wykazaną ani przewodniczący ani posłowie inny tor większości rządowej nie wykazali z czego wynika ten pośpiech, dlatego że niema oficjalnego powodu, żeby faktycznie przyspieszyć wyborczego sędziego np. jeszcze bardziej o tydzień albo nie może on musi być jutro w wybranym przykładowo nie ma takich obiektywnie rzecz biorąc przesłanek on faktycznie mógł być brane za tydzień 2 tygodnie i Trybunał ma póki co celnym rozprawy rozpisana takim ani innym tempie sędzia wybrany teraz nie będzie w stanie orzekać wysiąść przy najbliższy miesiąc, dopóki nie zostanie do składu wprowadzony władzom to wszystko oczywiście ze względu na odejście sędziego Wróbla, który sam zrezygnował z UE i znowu powróci do Sądu Najwyższego z no dobrze to posłuchajmy fragmentów, bo tak jak mówię o nim posłowie zadawali pytania i sposób podrobić narzucić taką formułę szlaki są same pytania, a potem zbiorczą odpowiedź to jest efekt na remont fragmenty, ale MF ma reprezentatywne właśnie przez chwilę na naszej antenie pierwszy z pytań dotyczyło w tego co kandydat na sędziego Trybunału prof. Grzegorz Jędrejek sądzi na temat nieprzyjęcia ślubowania przez prezydenta od 3 sędziów wybranych przez Sejm poprzedniej kadencji ta sprawa przez prawników była wielokrotnie omawiane Trybunał również w tej sprawie wypowiadał jest co sądzi prof. Grzegorz Jędrejek posłuchajmy proszę państwa nie ma mechanizmu, który zmusił prezydenta do przyjęcia ślubowania ja dzisiaj przed państwem tutaj jestem nie wiem czy dojdzie do etapu przyjęcia ślubowania, jeżeli prezydent odmówi przyjęcia odebrał ślubowania to w jaki sposób ja wyegzekwuje ten obowiązek przyjęcia ślubowania przyjdę z policją i tam policja przyprowadzi prezydenta rząd przyjął ode mnie to ślubowanie po prostu jest luka wprawie przyjęcie przez prezydenta ślubowania jest przesłanką konieczną do Kotwicy lub ich do objęcia funkcji sędziego o można mieć proszę państwa także inny pogląd wprawki, bo to wszystko wynika z różnicy wykładni tak mówił prof. Grzegorz Jędrejek też nie wspomniałeś o tym, że to na profesor z uczelni MSW cywilista z dnia Barbara Grabowska Moroz jak pani ocenia przygotowanie kandydata do przyszłej funkcji na podstawie tej wypowiedzi i LO chce się pan profesor przedstawił swój pogląd wprawić, choć wykładnie tych przepisów mówiących, kto wybieram sędziego taka jak jest status prezydent jeśli, choć jego obowiązki w tej sprawie i tu i słusznie pampersy to zaznaczył inny pogląd wyraził Trybunał tylko teraz pytanie, jaki jest jakaś różnica w poglądzie min dogmatyka prawa, których jest wielu tych, którzy są świetne przygotowanie tego, żeby swój pogląd przedstawiać a jaka jest celem, jaki status dotąd nikt tej wykładni oraz zaprezentował Trybunał w grudniu 2015 roku wydaje mi się, że ten jest obecnie obowiązujący jest taki, że prezydent ma pewne zobowiązania w momencie, kiedy sen wybieram sędziego TK i dalszym ciągu aktualne pozostaje to, że to Sejm wybiera sędziego TK, a nie prezydent prezydent odbiera sędziego ślubowanie, gdyby pojawiło się wątpliwości co do podstawy prawnej, które faktycznie prezent może np. skierować wniosek Trybunału Konstytucyjnego czy była podstawa prawna do drogi do wyboru sędziego zamiast co do zasady status prezydenta i salę Sejmu w tej procedurze został przez Trybunał już złożone w sposób formalny nadzór w Boże, że 1 z procesu spór prawników o to mnie o to co się wydarzyło i od decyzji czy brak decyzji prezydenta, a druga to stosunek do przyszłego sędziego Trybunału do wyroków Trybunału w tym tak przy czym innym i kandydat po profesor AM Jędrek dziś też wskazywał on od Franz na pytanie, dlaczego został wybrany przez Joannę przez większą rządową tego kandydata i tam własność takie stwierdzenie ze względu pewnie moje poglądy czy podejrzewam, że ten Pogoni został ukształtowany tylko na potrzeby dzisiejszej komisji go faktycznie pan profesor ma taki pogląd jeśli chodzi o status kandydatów do na urząd sędziego to, że kandydat, który nie jest hipokrytą tylko w święcie wierzy w to co mówi to i tak myślę, że sporo, ale jednak martwi, że w tej hierarchii co jest ważne, a co ważniejsze ten Trybunał jednak okazuje się być tylko 1 z wielu źródeł o PIT tak im przyznać, że martwymi takiego otwarcia to, że może się zdarzyć tak, że jednak pan prezydent nie odbierze kandydat tego ślubowania w przypadku pana prof. Jędrzejki poprzez faktycznie nie ma szans na wejście z policją, ale jednak wydają się, że norma prawna, którą uważam, że prezydent odbiera ślubowanie ma moc obowiązku prawnego po stronie po stronie prezydenta MOS faktycznie pan prezes Forte na inne interpretacje w tym zakresie i trwało to posiedzenie sejmowej komisji sprawiedliwości praw człowieka w filtry trochę no krótka to krótko była to część związana z merytorycznymi odpowiedziami kandydata m. in. również mówił co sądzi o pomyśle problem mieczy czy pomyśle rozproszonej kontroli konstytucyjności ta idea się pojawia w związku właśnie z paraliżem Trybunału może, zanim usłyszymy co sądzi o tym, prof. Grzegorz Jędrek to może krótko pani powie na czym polega co 2 za inne instytucje rozproszona kontrola konstytucyjności to jest takie rozłożenie kompetencji jeśli chodzi o sprawdzanie zgodności przepisów z konstytucją, która umożliwia każdemu indywidualnemu osądowi rozstrzygającą indywidualną sprawę BM do podjęcia decyzji czy dany przepis jest zgodne z konstytucją pszczół jest najprostszym z możliwych wytłumaczeń tego tego zjawiska pozostaną nie chodzi o to, że sędzia w Sądzie Rejonowym w kat dla Warszawy-Śródmieścia będzie wydawał wyrok na cud, że kodeks postępowania karnego w tym zakresie jest niezgodny z konstytucją po to, Czech polega na takim rozumieniu norm prawnych na takim ich złożeniu przez sąd, który np. uwzględniałby to jaki standard Konstytucyjny czują się takie rozumienie norm postępowania karnego, który na co dają jak największym stopniu realizacji prawa do obrony przez oskarżonego to tylko przykład to takie rozumienie prawa, które uwzględnia konstytucja również w takim zakresie, w którym sąd będzie musiał coś się powiedzieć ustawodawca zrobił to zrobi tak zrobił stworzył prawo, które z tą konstytucją niezgodne z mola wykładnia prawa jest jest odmienna niż to co przewiduje ustawodawca to nie siedzenie sprosta zastępowanie Trybunału Konstytucyjnego, ale posłuchajmy co nas o tym wszystkim sądzi kandydat prawa i sprawiedliwości na sędziego Trybunału Konstytucyjnego prof. Grzegorz Jędrejek w uważam, że to jest anarchia, jeżeli 10  006 w Polsce będzie dokonywało wykładni konstytucji przy istnieniu organu Konstytucyjnego, jakim jest Trybunał Konstytucyjny tak mówił poseł Grzegorz Jędrek niewiele więcej na ten temat, więc taki krótki fragment no i co z tym problem polega na tym, że sądy i sędziowie są zobowiązani na podstawie konstytucji tak, żeby ją stosować w sposób bezpośredni to wynika z art. 8 konstytucji, więc sensu się jest wyraźna podstawa wprawie do tego, żeby sądy stosowały konstytucję i mają nawet nieco, że prawo i kompetencje kobiet obowiązek stosować konstytucję w praktyce i jest kilka takich form i oczywiście da się zastosować bezpośrednio chociażby, tworząc błędne domniemanie, że tą szkodą mniemanie po stronie wolności w przypadku, kiedy sąd rozstrzyga wniosek o tymczasowe aresztowanie jednak domniemań, bo nie być po stronie wolności osobistej takiego podejrzanego takich przykładów z całą masę sądy stosują konstytucję już dzisiaj nawet bank bez udziału Trybunału Konstytucyjnego problem natomiast pojawia się w sytuacji, w której faktycznie trybuną jest sparaliżowane lub tak jak w MON miejsca sytuacja obecnie, gdzie przemieni 3 członków zasiadających w składach orzekających nie jest sędziami Trybunału są nawet bardzo poważna inne wątpliwości prawnych czy mają do czynienia z wyrokiem Trybunału czynna jest to wyrok jeśli nie wyrok na jakiej podstawie jajko sąd uważa, że to nie jest wyrok tu oczywiście też kluczem jest konstytucja, która mówi o tym, że rozstrzygnięcia Trybunału są ostatecznie podlegają opublikowaniu jak się okazuje można, bo nie publikować rzeczy są 2 wyroki Trybunał w dalszym ciągu nie są one nie są publikowane, a jednak sądy stosują tu w konkretnych sprawach insp zagadnienie rozproszonej kontroli konstytucyjności mimo żoną możemy się nie występuje w obszarze w takim zakresie, gdyż są tego życzyli jeśli chodzi o o obywateli o poziom ochrony naszych my naszych praw to to jednak się dzieje codziennie i to nie znaczy anarchia tylko chyba jednak odwaga, dlatego że sędzia, którym o, którym np. chce awansować najczęściej będzie starał się podążać literalnie znaczenie przepisów, które są w ustawie o sędziego czy należałoby oczekiwać o wiele większej odwagi to jest przejawem odwagi jeśli sędzia stosuje konstytucję w sposób bezpośredni albo ją interpretuje taki sposób, że np. daje to większe prawa wolności obywatelowi to smutne sumy, że stosowanie konstytucji przez sędziów to akt odwagi w Polsce, ale cóż nigdy nie było wesoło jeśli chodzi o Trybunał w ostatnich czasach, więc należało się spodziewać optymistycznego zakończenia tej rozmowy pani Barbara Grabowska-Moroz z Helsińskiej fundacji praw człowieka goście państwu przypomnę, że prof. Jędrek na koniec tego posiedzenia komisji otrzymał pozytywną rekomendację głosowanie ponoć w piątek dziękuję za spotkanie dziękuję czas na informacje post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - AGATA KOWALSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz z rabatem 40%. Wybierz pakiet Standardowy z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA