REKLAMA

Sędziowie jak kopalnie? Rozmowa z Waldemarem Żurkiem

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2017-02-24 13:00
Prowadzący:
Czas trwania:
24:12 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
z 137 popołudniowy program Radia TOK FM Przemysław Iwańczyk kłania się państwo dziś w programie mieli sporo tematów, które dotyczą w warstwie prawnej porozmawiamy także o tym co dzieje się za wschodnią granicą i o tym w jaki sposób bez, informując też i zachód i polsko rosyjskie wojsko chce przeprowadzić kolejne manewry zapad 2017 pierwszym moim gościem jest sędzia Waldemar Żurek rzecznik krajowej rady sądownictwa dzień dobry dzień dobry witam pana witam słuchaczy Rozwiń » Info było od razu odwołam się do tekstu z dzisiejszej gazety wyborczej na pierwszy nie stronie dziennik ten informuje o kolejnym projekcie nowej ustawy o krajowej radzie sądownictwa wg niego założenia dotarła do niego Ney Gazeta właśnie to rada jak widzimy będzie miał coraz mniejsze kompetencje zostanie UPO upolitycznionej tu zdaniem nie tylko torów wal, a także przedstawicieli środowiska sędziów jak pan odbiera ten projekt, który to już projekty zmiany, w które zajęto już projekt nowej ustawy właśnie zadziwiające jest to, że pomimo krótkiej krótkiego okresu rządów ministra Ziobry to już jest trzeci projekt pierwszy był w maju ubiegłego roku minister wycofał ten projekt o negatywnych opiniach i później są już kolejne 2 czy mamy krótki odcinek czasu widać, że w tak ważnych rzeczach jak jak trójpodział władzy jak funkcjonowanie krajowej rady nie ma spójnego pomysłu tylko kilka są co chwile w tak ważnych rzeczach zmieniane te założenia i myśmy dostali pewna ja zwracam uwagę na też na nas sposób opiniowania dostajemy czas 7 dni, żeby zaopiniować ten kolejny projekt ten ostatni w ten ostatni poprzednio mieliśmy 4 dni czasu rozmawiałem osobiście wiceministra Warchoła, który podpisuje się pod tymi pismami przesyłającym nam te projekty na zapewniał, że to jest jakieś niedopatrzenie, bo proszę pamiętać, że rada jest organem kolegialnym 25 osób musi się zebrać duża część to sędziowie, którzy orzekają nie mogą zrzucić rozpra w tylko, dlatego że jest jakiś projekt, który ministerstwo uznaje za pilny mamy sesję rady wyznaczony raz miesiącu ministerstwo świetnie o tym wie i znowu pisze się nam takie pismo i tak galop legislacyjne, które obserwujemy od jakiegoś czasu jest dramatyczna to, bo przyjmuje się projekty na kolanie z ogromnymi brakami, ale to co mówię to zagadnienie, jakby przyjmowania projektu natomiast to co jest tym projekcie może najpierw powiedzmy co to jest w ogóle rada to chciałbym zadać panu pytanie, dlaczego resortowi zasady tak bardzo zdeterminowany, by wygasić mandaty sędziów krajowej rady no właśnie to jest pytanie, bo te pierwotne 2 projekty mówił o wygaszeniu mandatów sędziom w radzie w terminie 90 dni, czyli 3 miesiące rada miała jeszcze funkcjonować ten projekt mówi już od 30 dniach, czyli następuje, jaki zadziwiające przyspieszenie mam wrażenie, że minister w jaki sposób obawia się niezawisłych niezależnych sędziów radzi po pierwsze, my mówimy o różnych naciskach, które zdarzają się już na sędziów w Polsce w konkretnych sprawach ostatnia uchwała słuchacze mogą zapoznać się na stronach krajowej rady sądownictwa daje konkretne przykłady, kiedy sędzia jest w trakcie wydawania wyroku, a minister i prokuratura pod jego przewodnictwem no tak trzeba powiedzieć koniec odpowiedzialny wg mnie za to decyzja uruchamia sędziemu postępowanie karne przed wydaniem orzeczenia albo za jakiś orzeczenie pomimo tego, że jest kontrola instancyjna sprawy są jasne takich nacisków nie było nigdy takiej formy presji na sędziego także na innych sędziów, którzy to widziała, a więc wiedzą o tym, mówimy głośno, bo taka jest rola ustawowa rady my mamy i konstytucyjna stać na straży niezawisłości sędziowskiej niezależności sądów, czyli musimy mówić głośno i zwracać uwagę politykom, kiedy wywierają presję na konkretnego sędziego i na konkretne orzeczenie, które ma zapaść, o ile presja opinii publicznej mediów jest jest czymś naturalnym to to jest jakby esencja demokracji w momencie, kiedy polityk chce ręcznie sterować konkretnym procesem to są rzeczy niedopuszczalne demokracji w cywilizowanej demokracji oczywiście u nas niestety co się dzieje wydaje się, że to przyspieszenie, jakie robi minister jest efektem tego, że on jednak czuje to możemy się przyglądamy tym sprawom, że ten parasol ochronny jest, że te kandydatury którymi byśmy dzisiaj nominuje ME przedstawiamy panu prezydentowi one są nadal kandydaturami niezależnych sędziów nie uwikłanych w politykę nie popartych przez przez żadnego polityka Szkoci, którzy w konkursie plasują się najlepiej, w którą stronę ewoluują to projekty mogą iść on się zmieniają no to w jakimś celu to właśnie ten był ten projekt ma tak jakby elementy marchewki kija w elementem kija w porównaniu do poprzedniego brak rządowego minister Ziobro idzie na ustępstwo jest ono nam idzie na ustępstwo w 1 miejscu na drugim miejscu zaostrza, czyli te 30 dni skracać skraca wejście tego projektu w życie 30 dni na 3 do 30 dni czyli, czyli nie nie 3 miesiące na pogarsza sytuację, bo tam w tej w tym projekcie jak przeczytamy nie ma przepisów przejściowych prawdopodobnie przez miesiąc w ogóle rada nie będzie funkcjonowała wygasza się funkcji rzecznika dyscyplinarnego czy tego głównego prokuratora lub po wygaśnięciu mandatów dotychczasowych sędziów nie będzie zostanie wszczęta procedura wyboru nowych będzie próżnia przez miesiąc zaś zdaniem Niewiem co, bo takiej sytuacji nigdy nie było, żeby go w ogóle organowi konstytucyjnemu wygasić zwykłą ustawą więc najgorszą rzeczą, jaką jest dla mnie to jest do powstania tego precedensu Konstytucyjnego, gdyby to miało zaistnieć, że ustawodawca zwykły, czyli ustawą zmieni nam konstytucja, jeżeli raz wygasić kadencje, które są wprost określone jako czteroletnia konstytucji to wyobraźmy sobie, że każdy inny polityk, który mówiąc brzydko będzie miał większość to będzie mógł zlikwidować jakiś organ Konstytucyjny, który w busie nie będzie podoba powiem tak mocno uzasadnione podstawy skraca kadencję Rzecznika Praw Obywatelskich prezydenta, a może np. senatorów po tak akurat będzie pasowało do jego układanki politycznej i będzie się powoływał się już przecież kiedyś to zrobiono jest fatalny jest to nawet, że ministerstwo powołuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w uzasadnieniu tego swojego projektu, które udowadnia coś zupełnie przeciwnego niż wiceminister nie chce tego komentować, bo to świadczy już o o takim na nie rozumieniu prawa podstawowym ja w ogóle twierdzę, że osoby, które przygotowują projekty i wprost sprzeczne z konstytucją powinny za to ponieść odpowiedzialność prawną, bo nie można tak tego swobodnie zostawić co jest marchewką w tym projekcie pierwotny projekt zresztą mam mówienie konsultowany z kancelarią prezydenta, który wskazywał, że to rada ma przedkładać kandydatury Apple kilka kandydatur prezydent ma dokonać z nich wyboru na podstawie kryterium to właśnie na podstawie nie wiadomo, jakiego kryterium, dlatego że nie ma w ogóle przepisów przepisy wykonawcze już mieliśmy problem, gdy prezydent odmówił 10 kandydatom i i wiemy, że tam były jakieś postępowanie wewnątrz kancelaryjne, które to trudno znaleźć jego umocowanie w przepisach wykonawczych w ustawach ustawa konstytucyjna mówi wyraźnie prezydent nominuje na wniosek rad co ciekawe jak było spotkanie prezydium rady z panem prezydentem to prezydent sam był zdziwiony takim pomysłem i powiedział, że nie jest zainteresowany chyba rozumiejąc tutaj zapis konstytucji właśnie w ten sposób, że prezydent nominuje, a nie, a nie wybiera, więc wydaje się, że ministerstwo chciało prezydenta w jaki sposób uszczęśliwić, ale naprawdę powinno takie rzeczy konsultować z kancelarią prezydenta teraz wycofanie się z tego pomysłu tez, jakby jej taki 1 element zmian w drugi element zmiany, które będzie ten, który z kijem właśnie tym, kto jest taki taki krótki krótszy, jakbym nazwał, bo tutaj ministerstwo próbuje pokazać, że jest otwarte prawda jako zmianę na liście stworzono w tym pierwotnym projekcie 2 Izby rady podmiot tego, że zdrada jest 1 ciałem konstytucji, o co chodziło o stworzeniu tych izb teraz politycy mieliby wybierać sędziów do rady, gdy się okazało, że nawet ci wybrani przez polityków sędziowie poczują nagle sędziowską zwane skarży się to wtedy tak izba mniejsza polityczna składające się w bez odpowiedniego ciała politycznego powiem za chwilę w składzie rady mogłaby zablokować decyzje rady i do czego to zmierza ja muszę jeszcze powiedzieć, jaki jest cel tego wg mnie minister już dzisiaj odkłada sobie etaty pomimo tego, że są taki zawał jeśli chodzi o sprawy jest kilkanaście milionów ludzi pracy na granicy ludzkich możliwości to, zwłaszcza dotyczy to zdarza, że miasto sów to jest naprawdę fatalne i to się przekłada naprawdę też moim zdaniem na jakość pracy ten pośpiech, który w, którym musimy robić przy przy naszej codziennej robocie jest ich w tym momencie mamy taką sytuację właśnie, że minister kumuluje już ponad 500 etatów jest ogłaszanych przeliczyłem to na sprawy cywilne te kilkaset tysięcy rocznie sprawnie zostanie załatwiony potem minister gromadzi etat, bo to, że chce wprowadzić asesury czy w takiej formule, żeby on decydował o tym kto zostanie asesorem sądowym asesora wchodzi do naszego porządku prawnego naszym zdaniem asesura jest rzeczą dobrą, ale nie taka, jaką proponuje minister, czyli sprzeczna znowu z konstytucją, bo on będzie decydował, kto zostanie asesorem to wielka wróćmy do naszej rozmowy Waldemar Żurek rzecznik krajowej rady sądownictwa z moimi państwa gościem informacje Radia TOK FM Biała 1323 Przemysław Iwańczyk ponownie kłania się państwo to wspólnie wykonują Radia TOK FM sędzia Waldemar Żurek rzecznik krajowej rady sądownictwa w moim państwo gościom czas rozliczeń VAT mówimy mówiliśmy przed informacjami skierowanym do konsultacji projekcie ministerialnym nowej ustawy o krajowej radzie sądownictwa w powietrze teraz czym jest Radek ma fundamentalne znaczenie zachowaniu tego trójpodziału władzy rada to 25 osób opisana szczegółowo w konstytucji wydaje się, że właśnie ustawodawca, tworząc konstytucję, a my wszyscy, przyjmując później w referendum na przewidział taką sytuację, że władza wykonawcza ustawodawcza będzie chciała także mieć wpły w na sądy, więc pisał celowo ten organ właśnie do konstytucji, że nie tworzyć go tylko ustawą zwykłą oczyści ustawa ta rozwija te zagadnienia dotyczące rady, żeby nie dało się np. właśnie skrócić kadencji członka rady, żeby nie dało się wpłynąć zwykłą wygraną wyborczą tylko trzeba mieć większość konstytucyjną to 25 osób i to znowu trzeba obalać mity, które gdzieś krążą w świecie polityki i one są eksploatowane bardzo, że sędziowie sami się właściwie wybierają to jest jakaś hermetyczna grupa, która decyduje, kto będzie sędzią z urzędu chodzi minister sprawiedliwości bardzo silny członek w radzie minister Ziobro niestety nie przychodzi na posiedzenia rady już na nas na wiele posiedzeń rady był dwukrotnie bardzo krótko, więc jest tutaj nie chce w ogóle współpracować z radną przedstawiciel prezydenta kolejna silna postać w radzie z urzędu przedstawiciel pana prezydenta Dudy jest w krajowej radzie w 2 i senatorów wybranych przez Senat to jest właśnie ciekawe, że konstytucja mówi zebranych przez Senat przedstawiciel prezydenta wskazany przez prezydenta 4 posłów w wybranych przez Sejm i jest pozostała grupa sędziów 2 sędziów funkcyjnych, czyli pierwszy prezes Sądu Najwyższego i prezes naczelnego sądu zaznacza, że są to też osoby mianowane przez prezydentów na tę funkcję niż chodząc urzędu reszta sędziów to sędziowie wybrani poprzez sędziowski samorząd to są wybory taki dwustopniowy pośrednie najpier w zbiera się delegatów później z tych Dell ci delegaci, wybierając członków różnych szczebli od Sądu Najwyższego poprzez sądy apelacyjne Okręgowe rejonowe, więc to to jest skład sędziowski tutaj wyraźnie to komentatorzy przez lata nie było to w ogóle kwestionowane, że każda grupa wybiera swoją część my nie wybieramy parlamentarzystów tylko Sejm Senat swojej grupy, a sędziowie wybierają, wybierając odcień sędziowską jest oczywiście zgodne z wszystkimi standardami europejskimi które, które właśnie wskazują, że ta część sędziów powinna być w przewadze właśnie dlatego, że to słaba władz, a my nie mamy wpływu na wojsko policję służby, a musimy kontrolować, żeby zapewnić obywatelowi gwarancję obywatel czasem musi się zetrzeć z państwem czasem ściera się w sądzie z politykiem i to od szczebla lokalnego to, że żadne danego grupowania 3 czy parlamentarzysta wręcz i to i to naprawdę nie także musimy sąsiadować od razu z politykiem się możemy po prostu zderzyć wypadku na drodze z nimi trafimy taśmy przed sąd, jeżeli sąd będzie stłamszony przez pozostałe władz, jeżeli sąd będzie się bał prokuratora to nie możemy liczyć na obiektywny wyrok sędziowie sama polityczne nie mogą należeć do żadnej partii politycznej, chociaż jest taki wyjątek, że mogliby startować ewentualnie w wyborach, ale wtedy musiał zawiesić na kołku swoją działalność w sądzie mnie, więc my my staramy się te standardy utrzymywać i do tej pory nikt nie kwestionował tego zapisu konstytucji komentatorzy mówią jasno, że wybiera się spośród spośród sędziów przez sędziów teraz politycy chcą zrobić coś innego to jest dno absolutne wzięłam je i takie było założenie w ogóle się tworzyło krajową radę po upadku komunizmu to było takie założenie właściciel nie z nie dajemy decyzji jedno 1 osobie tylko tworzymy wiele podmiotowi organ właśnie z przedstawicieli władz różnych metod, żeby wybrać najlepszego w konkursie wielomiesięcznym publicznym z dostępem do informacji publicznej z odwołaniem do Sądu Najwyższego, więc naprawdę staramy się tutaj wybierać to osoby, które są najlepsza wiele w tej chwili trwa kadencja sędziów w krajowej radzie kadencji można być tylko 2 co ciekawe posłowie mogą mieć nieograniczoną liczbę kadencji, więc może być poseł, który prawda jest wybierany do Sejmu regularnie przez ileś lat ją zasiada w kolejnych radach my mamy tylko 2 kadencje czteroletnie, które są wprost napisane w konstytucji teraz rzeczywiście w marcu przyszłego roku np. moja kadencja druga się kończy wiem, że już nie będę wybrany do krajowej rady sądownictwa w 2, więc mówię tutaj my my walczymy tak naprawdę chodzi o instytucję dzisiaj, jeżeli raz złamie się do zasady to co się dzieje, jaka jest praktyka widzieliśmy ostatnie wybory do Trybunału Konstytucyjnego, który został skrajnie upolitycznione myśmy w ogóle uważali, że inaczej należy dokonywać wyboru sędziów Trybunału myśmy jako rada, bo był już czas, kiedy wybierał się wybitne jednostki do Trybunału są znanymi tytułami naukowymi i stało się to taki dobry zwyczaj, ale często jeszcze obywatele mówi nie sędziowie Trybunału są wybierani przez polityków do sądu z politycznym piętnem być może lepiej byłoby, gdyby najpierw środowiska prawnicze wysuwały 10 kandydatur na jedno miejsce, a politycy wybierali to najlepsza to moim zdaniem byłby lepszy wybór, bo tt sędzia Trybunału mógłby powiedzieć ja zostałem w ja jestem fachowcem dlatego nie wskazano i tutaj znowu politycy chcą to zmienić, czyli chcą jeszcze zawłaszczyć to część sędziowską, więc będzie taki naturalny odruch albo sędziowie pójdą po prośbie przepraszam, że używam takiego słowa do polityków, bo chcą być wybrani do krajowej rady i też ścieżka się ono się w deptak, która z no, a ta ścieżka zostanie wg mnie albo politycy wręcz wskażą sobie swoich sędziów wiemy dzisiaj, że ci sędziowie też są przyciąganie do ministerstwa n p . w ministerstwie nie orzeka pracuje ponad 150 sędziów, więc to są sędziowie w różne są motywy i znam tam osoby, które naprawdę chcą rzeczywiście reformować wymiar, ale widać to też po niektórych osobach Rzenno miały różne problemy w swoich sądach ze swoim orzecznictwem inni i to ministerstwo stanowiło dla nich z ucieczką odskocznia zawsze znajdą się takiej dużej grupie osoby, które będą chciały awansować to może po prostu usadowić w tej radzie politycznie Ministerstwo Sprawiedliwości dał radzie 7 dni na NATO, by wyraziła swoje zdanie o projekcie, by zdążyć się zabrać to zrobić w zbieramy się nadzwyczajnie w środę, ale prezydium rady, dlatego że tam są sędziowie orzekający w nadziei nie ma nadludzkiej możliwości, żebyśmy zwrócił mu, że opinia będzie wiążące nie wiem czy prezydium nie podejmie decyzję, żeby cała rada opiniowała, czyli nie dotyczy nie dotrzymamy nie dotrzymamy tego terminu, który nam daje ministerstwo na wyjazd osobiście rozczarowany, bo rozmawia z ministrem wahałem wtedy, kiedy projekt przedostatni nam przedkładał dał nam 4 dni i mówił, że to jest pomyłka, że to jest po prostu jakaś wpadka ministerialna rzeczywiście damy dłuższy termin na tak ważny projekt ma okazuje się, że jest powtórka z rozrywki znowu ten sam wiceminister podpisuje się jak by nie wiedział, że w radzie są sędziowie, którzy muszą ludzkie sprawy są dziś nie możemy sobie odwołać rozpra w, na których ktoś czeka ileś miesięcy tylko, dlatego że ministerstwo ma taką fanaberię akurat że, że jest jakaś galop k jest jakaś obawa przed radą janczarzy podział tych asesora, bo byśmy zaczęli nie dokończyliśmy wątku asesura formie taki, że minister wręczała asesurę i przysięgę składał się przed ministrem zakwestionował najpierw Trybunał w Strasburgu później nasz Trybunał, by była taka sprawa słynna Urban przeciwko Polsce i powiedziano wyraźnie w sądzie europejskim potwierdził to nasz Trybunał asesor, czyli taki sędzia na próbę, którego jeszcze dodatkowo chcemy sprawdzić, jaką tam za tym stołem będzie się zachowywał nie musi mieć atrybuty niezawisłości i myśmy zrobili taki projekt, że będzie asesor został zawieszony przez ministra w rządzie asesor wybierany takim samym trybie jak sędzia Alena określono liczbę lat jak się sprawdzi będzie mógł być sędzią minister to zmienia oto on chce wręczać asesury rada mogłaby ewentualnie zablokować jego wybór to zdaje się 30 dni radzie to tworzy się celowo te 2 Izby, żeby rada w pewnym momencie nie mogła podjąć w ogóle decyzji czy minister robi sobie rezerwę etatów, które za chwilę obsadził nowymi sędziami nie bacząc na to, że te etaty dzisiaj nie pracuję, że ten czas rozpoznania spraw się wydłuża jak słyszę naprawdę z ust, że mamy tutaj przyspieszać dla obywatela to na razie nie ma żadnych projektów pro obywatelskich to są projekty zawłaszczenia sądu nie i to się dzieje wszystko na naszych oczach, a wiadomo, że niema już bezpiecznika w postaci Trybunału Konstytucyjnego, bo to jest jakby kolejny problem rada zaskarżyła, a 4 ważne rzeczy do do trybunały nagle prezes Trybunału z jej wyborem też jak wiemy są to tutaj pewne wątpliwości, ale nie chce w ogóle dotykać tego tematu zmienia skład, który już zostały wcześniej wyznaczone, czyli tych tzw. sędziów dublerów dołącza do do tych mniej ważnych spraw i co teraz my mamy zrobić jako prawnicy pojawiają się głosy jony są dosyć powszechne w środowisku prawniczym tam przed Trybunałem stosuje się odpowiednią procedurę cywilną, a w kodeksie postępowania cywilnego stoi, że jeśli do składu zostanie włączona osoba, która nie powinna być sędzią są wątpliwości co do tego, że orzekała domami nieważność postępowania nieważność wyroku, jeżeli to samo odpowiednio zastosujemy do tych wyroków Trybunalski i to może się okazać, że co zrobią to samo tyczy zrobią to adwokaci w konkretnych sprawach zakwestionują orzeczenia sądów zwykłych, które orzekały na podstawie wyroku Trybunału tom to może być dla obywatela fatalna sytuacja, bo będzie stan niepewny stan prawny, gdy obywatele nasi pójdą do sądów europejskich i mogą tam wygrywać odszkodowania, za które będziemy wszyscy płacić, więc tutaj te sprawy Trybunalski narada w ogóle zastanawia się 3 w gminie wycofać się skarg naszych, które złożyliśmy do 3 ile tych skarg zostało złożone zostały złożone 4 skargi 1 taka bardzo istotna dla wymiaru sprawiedliwości nadzór Administracyjny ministra nad sądami to taki zapis w ustawie o ustroju sądów, które pozwala ministrowi na wpływać na sąd, ale nie orzeczniczą tylko administracyjnie, a dzisiaj minister rozszerzył tak mocno swoje kompetencje stał się prokuratorem generalnym żony jednocześnie jest wydającym polecenia prokuratorowi w konkretnej sprawie, a z drugiej strony nadzoruje sąd decyduje jego finansach teraz będzie decydowało dyrektorze sądu rusz likwiduje konkursy na dyrektora decyduje o szkole dla sędziów w szeregu elementach i jest jednocześnie nadzorcą sąd Administracyjny i stroną w konkretnym procesie jako prokurator generalny zmusimy weto jest też bardzo ważne dla obywatela zapis, czyli te owoce zatrutego drzewa zmiana kodeksu postępowania karnego czy też karnej procedury dzisiaj ta nowa procedura, którą wprowadził minister Ziobro i Sejm pozwala na skazywać obywatela na podstawie nielegalnie zebranych dowodów to jest naprawdę w nowożytnym procesie karnym rzeź nie dopuszcza zmianę to też zaskarżyli znaleźć miałby tam orzekać sędzia, który co, do którego są wątpliwości później ten rok miałby zostać wyrzucony do kosza to my nie chcemy się pod tym podpisać jest dyskusja jeszcze nie wiem co zrobi rada na razie matki zamiar dobrze to 200 na koniec, jaki widzi pan losy tego projektu trudno powiedzieć, dlatego że kilka tych projektów w tak krótkim czasie świadczy o tym, że nie ma tego zagadnienia przedyskutowane go wewnątrz moim zdaniem rządzącej dzisiaj Arki także z kancelarią prezydenta, więc to jest pewna nadzieja dla obywatela, bo jeżeli rządzący dziś i zrozumienia, że te projekty jeśli te potworki, bo to tak trzeba nazwać jeśli łamią konstytucję to one mogą zostać wykorzystane w przyszłości także przeciwko nim nie ma takiej partii, która rządziła wiecznie, gdy nie ma nie ma takiego rządu, który by trwał wiecznie Jan to naprawdę apeluję o taki rozsądek polityczne pamiętajcie państwo wszystkie złe projekty, które staną się prawem prędzej czy później mogą zostać wykorzystane przeciwko wam dotkną także obywatela obywatel może boleśnie to poczuć się, więc mówię z 1 strony jest pośpiech i do tego projektu, ale z drugiej strony widać jest niepewność co my tak naprawdę chcemy zmienić i dlaczego żeby wprowadzać jakiś nowy akt prawny to trzeba powiedzieć obywatelom, dlaczego my to chcemy zrobić jakiś cel legislacyjny, bo nie tworzy się tych projektów tylko o to, żeby posłowie mieli co głosować w sejmie tylko zapytajmy, dlaczego ja chętnie do takiej debaty stany z ministra sprawiedliwości w godzinnej dwugodzinnej, ale minister tego nie chce i to co jest dziwne dziękuję panu bardzo sędzia Waldemar Żurek rzecznik krajowej rady sądownictwa był moim państwo gościom dziękuję za uwagę teraz informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA