REKLAMA

Czy nad Europą krąży „widmo strachu i czy europejscy politycy podsycają w obywatelach lęk i obawy?" Gościem Karoliny Lewickiej był dr Jacek Kucharczyk

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2017-02-27 21:00
Prowadzący:
Czas trwania:
50:05 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM, gdy dobry wieczór państwu zaczynamy ostatni w lutym poniedziałkowy wieczór w radiu TOK FM Karolina Lewicka Anna Piekutowska Paweł Kierzniewski i Jacek Kozłowski nasze plany obejmują tradycyjnie 3 najbliższe godziny i tak ma się to nam układać do północy w po dwudziestej pierwszej widmo strachu krąży nad Europą jak pokazują nowe badania przeprowadzone w 6 krajach Unii Europejskiej Wielkiej Brytanii Francji Niemczech Polsce Szwecji Hiszpanii ogólny nastrój Rozwiń » pesymizmu w postrzeganiu przyszłości niechęć wobec imigrantów i trwały kryzys zaufania wobec instytucji są wszechobecne, a polityka oparta na strachu wzmacnia poparcie dla populistycznych i skrajnie prawicowych partii politycznych kto, gdzie i czegoś boi oraz Excellent łagodzić o tym opowie nam dr Jacek Kucharczyk dyrektor Instytutu spra w publicznych w po dwudziestej drugiej zapłonie RAŚ tak, a na miejscu podejrzanie szybko zjawią się hektary Göring o tej chwili nie ma litości wybuchnie Führer, kto nam stanie na drodze zostanie zlikwidowany naród niemiecki nie zrozumie najmniejszej pobłażliwości każdy działacz działacz komunistyczny ma być na miejscu zastrzelony tej samej nocy zakazano komunistycznej prasy, a w Berlinie aresztowano około 1500 członków partii komunistycznej to był ten moment, kiedy Niemcy stał się państwem stanu wyjątkowego będą nim aż do końca drugiej wojny światowej Nestle pytanie, kto podpalił budynek niemieckiego parlamentu czy mógł to być dwudziesto czteroletni murarz marinus van der Lubbe ścięty na gilotynie egipskim więzieniu niespełna rok później uniewinniony w 1980 roku czy byli to sami naziści czy może tylko wykorzystali okazję, by rozpętać terror i rozprawić z politycznymi przeciwnikami i będziemy pytać o to prof. Eugeniusza Cezarego kule historyka politologa z Akademii sztuk pięknych w Warszawie, a po dwudziestej trzeciej wrócimy do tematyki Europejskiej wszak na naszych oczach wykuwa się Unia 2 prędkości coraz śmielej europejscy politycy o tym, mówią i co gorsza coraz chętniej rządzący polską dają temu zielone światło na czołowych miejsc naszego państwa marginalizacja wobec Świętego spokoju prawa sprawiedliwości wobec tego, że się Bruksela przestali interesować tym czy ktoś nad Wisłą łamie konstytucję czy też nie rzesze przestanie wtrącać po prostu tak jak Paryż wart jest mszy tak władza PiS-u jest z pewnością Warta wyrzucenie nas spoza Unii nawiasem nie czy ten proces integrowania się biednych lutowania drugich już trwa jak Unia 2 prędkości wyglądać może o tym rozmawiamy z Krzysztofem Bluszem z Instytutu WiseEuropa i Olaf Osica z polityki Insert jeśli tylko państwo mają czas i ochotę to oczywiście gorąco zapraszam do północy z nami jest już obecny dr Jacek Kucharczyk dyrektor Instytutu spra w publicznych do wieczora wyrażą wita serdecznie będziemy mówić o badaniach, które przeprowadzono 6 krajach Unii Europejskiej, ale w tym w wielkiej Brytanii, które jeszcze nie jest członkiem Unii Europejskiej przebadano Brytyjczyków Francuzów Niemców Szwedów Polaków Hiszpanów i okazało się, że wszyscy mają jakieś lęki tak to jest badanie, które w, które przeprowadził zresztą brytyjski ośrodek badawczy pod nazwą de MOS był koordynatorem tego badania i po części inspiracja wyszła z doświadczenia brexitu, a i tak próbowano próbowaliśmy w ramach tego badania zrozumieć, ale poparcie dla czegoś co dał głos określa się jako populizm Europejski bądź też autorytarny populizm, bo to jest jednak taka część w tej klasy politycznej czy sfery politycznej, która nie tylko głosi że, że uzdrowi sytuacji przywrócić władzę lud nasz strasznie, ale żywą, ale też straszyli tworzy wroga stąd też to po nasz przedmiot zainteresowania nazwaliśmy właśnie polityką strachu, czyli spróbowaliśmy zrozumieć dynamikę między inne z pewnymi obiektywnymi procesami zachodzącymi w społeczeństwach europejskich przede wszystkim reakcjami na kryzys najpier w kryzys gospodarczy ten, który się zaczął przyszedł do nas naprawdę zza oceanu zaczął się w 2000 ósmym roku jej dotąd właściwie gdzieś tam jeszcze nim jeszcze trwa wciąż nie został zażegnany to jest stan 1 później ten kryzys tzw. kryzys uchodźczy, który wraz, z którym mieliśmy głównie do czynienia z nasileniem takim czy można powiedzieć kulminacją w 2015 roku, więc to są takie obiektywne wydarzenia i bardzo często, kiedy próbuje się wyjaśnić to zjawisko, jakim jest Dariusz magnata dom ten wzrost poparcia dla partii populistycznych antysystemowych autorytarnych można je różnie nazywać to bardzo często na próbuje się to ptaki bardzo prosty sposób, jakby w tłumaczyć, pokazując na te zjawiska społeczne czy wydarzenia, które się rozgrywają się pokazywać to jako pewną taką prostą konsekwencję w szczególności tych z delty kryzysu gospodarczego odbyło się z 2008 roku kolejnych lat pogorszyły się warunki bytowe wzrosła niepewność jutra wobec czego on nastąpiło takie w MOW ska dom wolno za poczucie bezpieczeństwa, czyli poszukuję jakiegoś silnego przywódcy, który zapewni mi na to co pełno w garnku po prostu, a to tak nie jest ani to już jest wszystko o wiele bardziej skomplikowane i jest zresztą dało to badanie z 6 krajów nie jest jedynym z takich dosyć nowych innych serii nowych badań, które kwestionują taką tezę o takim prostym związku między w szczególności kryzysami gospodarczymi i pojawienie się nie z pojawieniem się tak tak tych tych ruchów autorytarną populistycznych i jakby impulsem do tego była taka dosyć prosta obserwacja, kiedy popatrzymy na mapie Europejskiego populizmu to widzimy, że ten populizm jest bardzo mocny w krajach takich jak Austria jak kraje skandynawskie jak nawet Niemcy mają mają teraz przed problemem w wielkiej Brytanii, jeżeli popatrzeć na ruch brexitu jako też fragment tej tego populistycznego zjawiska to także to nie są kraje, które by w jaki sposób bardzo mocno dać to nie są kraje, które były ofiarami tego kryzysu no może wielka Brytania w jakim sensie miała ten swój kryzysy swoją politykę oszczędności, ale że coś tutaj nie pasuje to znaczy kryzys był na południu, a populizm jest na północy mówiąc bardzo bardzo tak schematycznie, tak więc ta zdobyła taki pierwszy impuls do tego, żeby przyjrzeć się bardziej mechanice powstawania tego tego kryzysu i narastania poparcia dla innych dla dla tych partii autorytarnych i znów, jeżeli popatrzymy na chociażby takie tradycyjne wyjaśnienia jak jak narastanie nierówności społecznych to paradoks polega na tym, że teren ten różne odmiany populizmu pojawiają się znowu w krajach, które tak naprawdę jeśli popatrzeć na te statystyki na słynny współczynnik czynnik, który mierzy poziom nierówności, które całkiem nowe mają przyzwoite ten współczynnik dziennie w Polsce, gdzie też mieliśmy to on dyskusję o o ofiarach i czy z wygranych przegranych transformacji jak popatrzymy na nas na ten poziom nierówności społeczne zobaczymy, że przez ostatnie 10 lat, gdzie te nastroje populistyczne narastały ta akurat nierówności albo spadały albo były na bardzo przyzwoitym europejskim poziomie, więc znowu nie ma takiej tezy, że to niema nic wspólnego z kryzysem gospodarczym natomiast teza, że jest prostą zależność to wszystko o wiele bardziej skomplikowane niższy niż takie proste socjalno ekonomiczne wyjaśnienia, by wskazywały jest moim zdaniem bardzo istotna i ona tak naprawdę nerwy w świat jesteśmy świadkami takiego bez czego chce, by nas to zmiany paradygmatów myśleniu o populizmie to znaczy właśnie odejście od tego paradygmatu społeczno-ekonomicznego do takiego paradygmatu reakcji na zmianę społeczno-kulturalne w świecie zachodnim na razie rząd do ołtarza ojczyzny nie zagrażają ścian dwu i nie tylko gospodarka względy socjalne ekonomiczne to co właśnie ten nie jest taka amerykańska socjolożka, która się nazwa Pippa Norris napisała bardzo wpływowy ona pierwsza jak gdyby przynajmniej z tych znanych mi autorów zakwestionowała tak otwarcie ten paradygmat paradygmat reakcji na kryzys gospodarczy i ona nazwała to taką kontrę ewolucją kulturową nazwała populizm kontrrewolucją kulturową, czyli przede wszystkim reakcją na takie zmiany jak emancypacja kobiet jak emancypacja mniejszości etnicznych emancypacji mniejszości religijnych i las ba modlić tak powiem po angielsku emancypacja mniejszości seksualnych i że to wszystko wywołało właśnie w momencie, kiedy nastąpiły odpowiednie warunki czy takie rosły, bo taniej instytucji jest spowodowane kryzysem, że nastąpił taki jest taki właśnie kontrrewolucja to jest zresztą, o czym, o czym nasi przywódcy Jarosław Kaczyński czy Orbán dosyć otwarcie mówią, że oni chcą przeprowadzić kontrrewolucja natomiast natomiast wśród moim zdaniem tak też te zapewnienia nie były wystarczająco serio traktowane jak dotąd i nerek i stąd wzięła się wzięła się ta teza, że to jest tak naprawdę w pewnym sensie próba odwrócenia biegu pewnej ewolucji społeczeńst w zachodnich w kierunku razowiec zaczęła się mną powiedzmy w sześćdziesiątym ósmym, a w bok w mniej więcej chociaż, jeżeli spojrzeć na stany Zjednoczone, bo tak naprawdę do tego paradygmatu myśmy pisali o Europie, ale to co się stało wokół wokół wyborów amerykańskich centrów trampa jest też bardzo się dobrze wpisuje w ten moty w kontrrewolucji to znaczy tam ten moty w także umundurowany białych mężczyzn tak, choć to jest taka trochę kontrrewolucja cywilni zaś w głowie to w cudzysłowie cywilizacji białego człowieka i myślę, że ten paradygmat wręczono wyjaśnia wszystko, ale myślę, że jego to trzeba brać pod uwagę, jeżeli próbujemy zrozumieć co się tak naprawdę stało i co się dzieje także mam wrażenie jest atak mówiąc też bardzo schematycznie, że kiedy część analityków komentatorów publicystów uważa, że populizm to jest taka powstanie niewolników nazwijmy to to tak naprawdę populizm to jest powstanie właścicieli niewolników, którzy są ulgi chcieliby przywrócić stare dobre czasy zdetronizowali oraz ta druga w Chinach to jest ta ta data to by zawsze takie fundamentalne niezrozumienie też fundamentalny spór o naturę o naturę tego zjawiska jakie, jaki nazywamy populizmem to znaczy, że właśnie, że to jest próba próba próba zawrócenia pewnych procesów społecznych i dno takie taki właśnie właśnie bunt bunt tych białych mężczyzn pozbawionych, którzy się boją, że rzecz że, że zostaną pozbawieni władzy i tutaj znowu wchodzi ta kwestia strachu i ten trzeci element oprócz czym mamy kryzys gospodarczy rewolucję czy kontrrewolucją kulturalną i mamy też trzeci element, jakim jest moim zdaniem i tak oto, by to po to, słowo policzy wydarzeniu polityka strachu kładzie nacisk na taki bardzo aktywny aktywne działania różnych grup przede wszystkim samych polityków populistycznych, żeby ten strach rozbudzać to znaczy, że to nie jest znowu ten strach nie jest taką do tak nie jest także ten strach po prostu jest w społeczeństwie i ktoś żyje pewnie politycy postanowili to wykorzystać to znaczy to co się stało to jest właśnie taka polityka, która ma na celu, żeby ten strach nie tylko nie mnie nie zniknął, ale wręcz przeciwnie ma na celu nieustanne mobilizowanie tego strachu i to jest ten trzeci element tej tej układanki dopiero wtedy jak zobaczymy te wszystkie czynniki kryzys gospodarczy kontrrewolucją kulturalną i pewien pewne zmiany w polityce i polegające na tym, że daczy populiści istnieli zawsze to skrajna prawica istniała zawsze, ale oni w pewnych okolicznościach i tutaj moim zdaniem szczególnie ważne jest to co się stało w społecznym komunikowaniu się pojawienie się internetu i mogą pewne możliwości z tym związane dostali nowe narzędzia, żeby uprawiać tę politykę strachu i gdyby tak to jest ten trzeci element tej układanki to co teraz po brexicie, a później po Trumpie nazwano Poli polityką postprawdy tak to co to co wiem być może można byłoby to lepiej nazwać, ale to wydarzenie chwyta coś strasznie ważnego jeśli chodzi o zjawisko zjawisko populizmu, że to nie jest po prostu takie proste przełożenie obaw społecznych na ile ich reakcja reakcja polityków, że żal, że społeczeństwa były niezadowolone, że politycy mainstreamowi, iż nie słuchali no to się przerzucić na populistów to jest takie często były BTE, czyli wytłumaczenie, które często słyszymy, o które moim zdaniem coś bardzo bardzo istotnego opuszczać, czyli torze, ale ci politycy ci nowi politycy populistycznej są niezwykle skuteczni w rozbudowaniu społecznych i społecznych strachów i lęków i później w korzystaniu z tego dla budowania poparcia murawy zielono i dana grupa społeczna nie zdali sobie sprawę z tego, że coś przeszkadza to znajdą się politycy, którzy w szkle wskażą im tego wroga to zagrożenie to ryzyko to niebezpieczeństwo potem będą oczywiście mobilizować nieustannie te tak dużą rolę stąd zresztą w Polsce mamy na to cały szereg przykładów, które na pasują jak ulał do tego paradygmat mama Oli graj ów teraz policja i euro w ramach nie stoją prawda tak tak znaczy, bo to jest to jest przykład stosunkowo świeży, bo jeszcze, gdybyśmy pomyśleli 2 lata temu wydawało się, że Polska i inne kraje te z Europy Środkowej jest taki wyjątek od Europejskiej reguły, gdzie ta kwestia migracji właściwie nie było nie było w ogóle debaty politycznej na ten temat i alei był zawsze w tych dyskusjach z kolegami z zachodnich czy koleżankami zachodnich ośrodków badawczych myśmy pokazywali żoną u nas co innego robi robi spełnia rolę tego czarnego luda i wówczas tak w szczególności między rokiem 2010, czyli katastrofą w Smoleńsku, a kryzysem uchodźców to w Polsce był taki podwójny czarny lód z 1 strony to były te nie patriotyczne elity, które nie chciały wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej to był 1 nurt tej polskiej wersji polityki postprawdy, a drugi nurt moim zdaniem tutaj bardzo istotne to było ta krucjata przeciwko tzw. ideologii cięte to znaczy to była ta Polska nie mieliśmy wtedy muzułmanów którymi można było postraszyć, ale jest w naszym ogrodzie Eden mieliśmy strasznego Chandlera feministki gejów, którzy chcieli zniszczyć Europejską cywilizację polskie przebierali tak, ale wręcz alejki na odwrót tak tak i to wszystko to była taka Polska Polska taki Polski substytut BiT i te już tego nawet tego strachu przed islamem, dopóki nie przyszedł strach przed islamem jako takiej wtedy ta ideologia Chandler już nie była aż aż tak nam potrzebna naszym naszym populistą to był taki mi się wydaje prezydent elekt, który w inne lektury dla dla partii takich jak prawo i sprawiedliwość, żeby jak pamiętamy moneta ta główna kontrowersja związana z tym czy Polska ma przyjąć część uchodźców, którzy już byli w Europie, a przypadła akurat na czas z NATO najgorętsze miesiące kampanii wyborczej jak na razie jest do Kaczyńskiego zaznali zamierzają znakomicie, ale nie korzystał z badania pokazują, że rząd to był 1 z tych motywów, które znakomicie trafiły do innych grup społecznych niż tylko ten twardy elektorat Kaczyńskiego, bo nagle się okazało, że ta islamofobii jest szalenie społecznie społecznie nośne w Polsce na artystę też tylko część tej historii to znaczy znowu, jeżeli popatrzymy na stosunek do uchodźców, a w szczególności do uchodźców z krajów afrykańskich do muzułmańskich uchodźców to widzimy jak w bardzo krótkim czasie ten stosunek, który nigdy nie był dobry, bo powiedzmy seta szczerze się także szalenie po pogorszył to znaczy jeszcze w maju 2015 roku o prawie połowa połowa badanych przez BOŚ była gotowa przyjąć uchodźców z krajów także z krajów muzułmańskich Otóż rok od 1,5 roku czy nawet mniej niż 1,5 roku później po całej tym straszeniu nas z muzułmanami ta data ta grupa skurczyła się gdzieś tam do 20 % społeczeństwa, a grupa niechętnych czy przeciwników przyjmowania jakichkolwiek uchodźców z krajów muzułmańskich podskoczyła, gdyż tam 7080 % w zależności od różnych badań to znowu dla mnie jest taka ilustracja jak polityka potrafi napędzać strach to znaczy korzysta z pewnych istniejących uprzedzeń i lęków, ale jednocześnie przez takie celowe działania całego takiego konglomeratu medialnego noga każdego z 21 haruje generuje pewne ten strach i później to już przestaje tak jest taki atak atak taki, jaki ono Gülen tak tak tak tak coś się, a po angielsku nazywa wyższych sfer autor błędnego koła lub po polsku w Durbanie nie do nie do końca oddaje to właśnie, że to jest to połączone z ramą węzeł jest w ramach takich i i w tej chwili właściwie inne nie nie bardzo wiadomo jak się i jak się wyrwać z tego z tego błędnego koła właściwie nie nie nie, żeby cokolwiek zrobić to dla niego źle się uspokoi pełne strachu oczy moich mówiła ja nie wiem, skąd tak to wygląda gorzej wiodło w Zawoi tak dalej panie doktorze od Good szczegół, bo ogół wygląda także gospodarka i owszem, ale nie tylko inni jako przyczynę wiodąca kontrrewolucja kulturowa jako chęć powrotu do władzy białych mężczyzn plus oczywiście politycy, którzy wskakują na tego konika strachu nikt nam, o ile sił, ale w badanych były było 6 krajów jak rozumiem były pewne rzeczy wspólnej pełne pewną odrębne, kto czego i gdzie się boi czy wspólnym mianownikiem jest to jest jednak ta kwestia obecności uchodźców czy migrantów z bliskiego Wschodu i to co w świadomości powszechnej się z tym wiąże, czyli z 1 strony z 1 strony strach przed terroryzmem, a z drugiej strony inne, a z drugiej strony Dobosz przekonanie, że no to jest obciążenie tutaj biedni po kryzysie nie stać nas, żeby się nimi zaopiekować tak dalej i t d . więc te wątki pojawiają się właściwie w 2 w badaniach we wszystkich krajach, aczkolwiek polityczne konsekwencje obecności tych obaw są szansą zdecydowanie różne toast najbardziej efektownie w tym raporcie wygląda kontrast między polską, a Hiszpanią, dlatego że na Hiszpanię jak wiemy jest po pierwsze, krajem, który rzeczywiście ten kryzys gospodarczy dotknął bardzo bardzo mocno w odróżnieniu od Polski, która wbre w tym szyderstwo z Zielonej wyspy tak naprawdę dosyć dosyć jednak suchą stopą już ustalone, aby rozważyli rezygnację przeszła IIF i czy nie mamy tak Hiszpania był kryzys Polska nie było Hiszpania przyjęła uchodźców w ciągu 10 lat czynnie nie uchodźców migrantów tutaj bądź dokładniej ileś tam milionów z różnych części świata wielu z nich Ameryki Łacińskiej i Hiszpanii nie pojawił się tak naprawdę żadne znaczące polityczne nurty takie populistyczne o autorytarną prawicowe, a w Polsce gdzie nie było kryzysu nie ma uchodźców nie ma muzułmanów mamy strach przed islamem strach przed aha i Hiszpanii były prawdziwe zamachy terrorystyczne tak tam zginęli ludzie w Polsce czegoś takiego nie było i co mamy Hiszpan nie ich w Hiszpanii nie ma nie ma anty muzułmańskich w partii politycznych, a tych ohydnych temat tego całego zjawiska PIP islamofobii w Polsce, gdzie tego wszystkiego nie doświadczyliśmy emanuje z Obamy jak wyglądać inaczej jest nasilenie no, więc właśnie to jest gorzej z moim realny jest bardziej jest to okazuje się bardziej bardziej skuteczny niższy niż prawdziwy tor to i 1 z wyjaśnień, chociaż tak jak my do tej myślę, że nie ma 1 dobrego takiego prostego jednozdaniowe go wyjaśnienia populizmu staż do tortur mógł musimy zrozumieć całą złożoność tego zjawiska ale kiedy nasi koledzy hiszpańscy zadali sobie to pytanie, dlaczego właściwie w Hiszpanii ten prawicowy populizm z porównywalną siłą do Europy północnej się nie pojawił to oni wskazywali na konsekwencje dyktatury Franco itp z Belgii w tym miksowanie społecznej świadomości PGG od tyłu urządzenia systemu rządzenia i pewnej retoryki politycznej także Hiszpan katolik to się kojarzy bardzo źle w Hiszpanii w Polsce nie ma podobnego tabu w Polsce zdelegalizowano komunizm z komunizmem całą lewicowość w zasadzie i w związku z tym mieliśmy przez 25 lat różne odcienie prawicowości generalnie łącznie z SLD, które też ich lewicowość wizyta odbyła się na chodnik liczba pod wieloma względami natomiast Hiszpanie na odwrót, więc co widzimy tutaj znaczenie i pewnych tradycji pole walki z Legią legitymizacja jest dość trwała frank umarł 70 piątym roku też już mogły 10 × odwrócić to zaleta ma tam z kolei przeprowadzono pewną dosyć fundamentalną dyskusję chociażby w czasach rządów premiera Zapatero na temat konsekwencji w szranki z dołu i podobnie jak u nas u nas była była taka dyskusja na temat dekomunizacji strasznych skutków komunizmu i te i t d . i t d . więc tam ta świadomość społeczna rzeczywiście została została trochę jak gdyby uodpornione na tę pokusą autorytarną także przez nie tylko przez sam fakt, że była dyktatura i zostawiła takiej ani inne wspomnienia także przez pewien typ debaty politycznej i torze tam po prostu do pewnych idei jesienią nie wypada przyznawać głośno znaczą one one one są, jakby nie nie są społecznie ne uznawane za wiarygodne w Polsce, gdyby były oczywiście są pewne takie tabu jeśli chodzi o chociażby antysemityzmu, które w, które się są różne takie sposoby obchodzenia tego tabu, ale my byśmy mieli bardzo długo antysemityzm bez Żydów teraz mamy islamofobia bez muzułmanów znaczy to taka jakaś Polska specjalność jest, chyba że bez chwili, gdy warzywa dziś tworzą 4 takie wirtualne wirtualne Strachy Strachy i a i nimi z nimi później osiągać polityczne polityczne cele, a cóż tam w Szwecji w Szwecji Szwedzi trzymają się nieźle i w latach największy z nich tak jak on decyzję co Chińczycy też się dobrze trzymają, bo właściwie korzystają z tego wszystkiego chyba najbardziej wizerunkowo i politycznie, ale inne gminy w Szwecji to co to co w tym w naszym badaniu pokazali nasi koledzy ze Szwecji to jest to, że numer w reakcji na NATO, by Szwecja nadal jest 1 z tych krajów, który faktycznie był bardzo otwarty dla uchodźców i pozostał bardzo otwarty, ale podobnie jak w innych krajach europejskich pojawił się GE i siły polityczne właśnie takie obrońców obrońców status quo i przed czym dziś świeckości Szwecji nazwijmy to, a także to co to COS do naszych kolegów ze Szwecji napełniła pewnym niepokojem to przejmowanie niektórych elementów tego dyskursu dyskursu te anty anty imigracyjnego i anty nazwijmy to islamofobii czynnego przez partie mainstreamowe to znaczy, kiedy mnie, kiedy politycy zaczynają mówić o szwedzkich wartościach, których ci imigranci muszą przyjąć to z 1 strony można powiedzieć o tej Szwecja kraj demokratycznych tradycji co w tym złego, ale może lepiej by było, gdyby mówili o pewnych uniwersalnych wartościach prawach człowieka to akcentowanie świeckości no to po to do jak doszła wrażliwe ucho ona na to, nawet jeżeli się przez to świeckość rozumie takiej wartości liberalne demokratyczne to taka Letnicy sytuacja tych wartości też budzi budzi pewien niepokój więc, więc złożenie doktorzy Szanowni państwo ostatni taki dokument szwedzka teoria miłości ne, które traktowało Otóż w latach siedemdziesiątych mógłbym tak, by pomyślano, że trzeba stworzyć taki system społeczny gospodarczy polityczny, bo każda jednostka była AMD u każdej jednostce umożliwić samodzielne funkcjonowanie bez tych takich powiązań na zasadzie, że szukamy oparcia w rodzinie leży dzieci są uzależnione od rodziców, że starsze osoby są uzależnione od młodszej generacji żona jest różna uzależniona finansowo od męża i t d . tak dalej w rezultacie doprowadzono do sytuacji, kiedy z kim jest uzależnione od nikogo i innych w każdy żyje z modnie, ale też butem tam tam wątek właśnie pojawiających się migrantów głównie z serii i było widać w wśród bohaterek tego dokumentu taką niechęć, że jeżeli oni tu przyjeżdżają wkraczają w naszą świeckość właśnie to jest jakieś takie zagrożenie dla nas właściwie nie jesteśmy w stanie ich już przyjąć nie chcemy ich pytać co ja ja mam pewien problem, dlatego że ja tego filmu nie obejrzałem szczerze mówiąc o tym, a co na jego temat wyczytałem nie mam specjalnej ochoty go oglądać natomiast może to nie wypada przyznawać, że wyrobiłem sobie dosyć silną opinie i mam wrażenie, że ten film tak jak rozumiem jego tezy jest bardziej jest syndromem pewnego zjawiska, które jak nazywał właśnie tym Beck w klasie ma, a przeciwko przeciwko takim ideom liberalnym to znaczy elit to jest także ta propaganda w wielu krajach jest skierowana głównie przeciwko migrantom, ale istnieje też cały ten taki przemysł nazwiemy to prawicowo anty feministyczne nawet w takich krajach jak Szwecja i ja mam takie podejrzenie, że ten film jest produktem tego tak tak tego mecz bez tego zjawiska, które niektóre feministki nazywają w klasie to znaczy on pokazuje cień zjawisk, które jest są charakterystyczne dla społeczeństwa bardzo wysoko rozwiniętych i wskazuje palcem, a to wszystko przez to feministki co chciały niemal całą ulicę ludzie, ale i tak i to warto też mieć mieć taką świadomość, że tak to łatwo sklecić takie propagandowe Bobo, bo 1 rzecz to są różne zjawiska, których my nie lubimy my nie lubimy, że jest bezrobocie, że są bogaci biedniejsi, a druga rzecz to są takie historie czy narracje jak to się tarasu lub wszyscy lubią mówić, które sobie na ten temat opowiadamy i to co moim zdaniem jest to istotne w tym naszym rozumieniu populizmu to zrozumieć jak zgrabnie taka reakcyjne prawica byłaby nawet ich nie nazwał konserwatystami zgoda na reakcję na prawica potrafi te różne elementy obrazki społeczne układać właśnie takie historyjki, czyli z 1 strony jest historyjka muzułmanów, którzy przychodzą tutaj rozwalą naszą chrześcijańską cywilizację, a z drugiej strony jest historyjka o wrogu wewnętrznym, czyli tych feministka i gejach, którzy od zewnątrz próbują wysadzić w powietrzu to cywilizację białego człowieka te 2 historyjki bardzo dobrze ze sobą ze sobą współżyją jak się posłucha niektórych polityków amerykańskich swojej cóż teraz zresztą niektórzy jako 1 dzień grilla są blisko bis goni doktorze w tym dokumencie te 2 historyjki się nie zgrywają ME, bo chcieli mieć migranci, którzy są głównie sery, którzy są postrzegani przez szwedzkich bohaterów tegoż dokumentu jako zagrożenie to właśnie są przedstawiani jako ci, którzy żyją rodzinnie nawiązują też kontakty społeczne, więc tak pewni, gdyby nie sklejają się 2 opowieści, bo albo jesteśmy przy mocno go i wyraźną przewagą jest w 1 opowieści do drugiej to znaczy to jest on już tak bym urok urok populizmu polega na tym, że na takiej równoległej do ministra, lecz jedynie gra pani dała przykład Holandii, gdzie jest taki kraj ultra liberalny, gdzie się z kolei populiści prawicowi opowiadają historie o tym, że my chcemy bronić praw gejów i praw kobiet przeciwko islamistom tak i kto im powierzono oni są reakcją listami tak przecież oni bronią podobnie jak cisza co mainstreamowi politycy są, którzy o Osieckiej wartościach opowiadają, więc to jest także to można sobie wyobrazić te instrumenty w zależności od tego w Neo tego co nam akurat pasuje i co co co wiemy co coś co może nam dać sukces sukces wyborczy i poparcie wyborcze w Holandii to było zupełnie fascynujące, bo tamten Geert Wilders na alei właściwie 8 przerzucał w zależności jak mu było wygodniej najpier w zaczęło od islamu fobii później się na Polaków przerzuciły i była cała taka kampania myśmy to by tak szybko zapominamy o tym jak go jak to Mandela oraz ich z sali tym w tym wrogiem nr 1, a teraz znowu po zamachach terrorystycznych w we Francji czy w Belgii znowu imigranci okazali się lepszym materiałem na nas na to i wielką rolę tak ta polityka strachu, więc toto to można straszyć właściwie można straszyć feministkami można straszyć gejami można straszyć muzułmanami, którzy będą gwałcić naszych kobiet ma pan rację, że już o politykę strachu Tomek nie kieruje się wewnętrzną logiką w dna ta logika to może nawet jest nam zbyt zbędna czy gminie konstruktywna w tym przypadku wróćmy jeszcze do Polski, jeżeli możemy innym, bo z 1 strony mamy Polskę wyraźnie proeuropejską no chyba zdajemy sobie sprawę i tak pokazują badania, że jesteśmy beneficjentami naszego członkostwa w unii Europejskiej, a z drugiej strony ta narracja o ochronie suwerenności o odzyskiwaniu tożsamości narodowej jakoś jednak znalazła żyzną glebę tak znakomitą glebę i snów to to nie jest tak, że ta narracja o tym, że Europa nam coś próbuje narzucić zaczęła się od kryzysu uchodźców, a jeżeli Sejm przypomnijmy i jeszcze Penta ma kampanię do parlamentu Europejskiego to był bodajże z 2012 rok, kiedy Jarosław Kaczyński mówił o tym, że trzeba na granicy Polski z Europą zbudować taki mur, przez który nie przejdą te wszystkie lewackie idee właśnie jak feminizm czy prawa gejów i że on on nas obroni przed Europą, więc to po po co potwierdza, że tutaj, a ten tak tak ten dyskurs, że chce euro EUR euro Czarnota widzianego euro, bo chcemy mieć dobrobyt europejskich pieniądze europejskie z lubimy też, że granice są dla nas otwarte, ale z drugiej strony, ale nie zarządzali innych ideą ludziom, ale także pewnym zmianom czy trendom społecznym położymy ne położymy kres, bo to nie jest tylko strach w tym przypadku przed przed, a samymi uchodźcami czy muzułmanami, którzy tutaj przyjadą tylko strach przed tym jak ich przybyciem zmieni nasze społeczeństwo i zdaniem populistów i w tych opowieściach, które opowiadają to jest to zmiana zmiana na gorsze, bo oni przyniosą te wszystkie społeczne społeczne Sową, używając języka te wszystkie społeczne negatywne zjawiska, które w widzimy zdaniem populistów w Europie zachodniej, która już popełniła ten błąd ich wpuściła znów używam cudzysłowu w Boże to było jawne i ja, ale i oni mówią amen jest na szczęście tego nie zrobiliśmy już nie popełnimy tego błędu my was obronimy my nie chcemy, żeby było tak jak w Europie zachodniej, żeby były te enklawy i tutaj nagle nagle okazuje się, że nasza prawica znowu to właśnie to zmienianie rękawiczek, że tutaj pamiętamy to wystąpienie Kaczyńskiego w sejmie, gdzie mówi, że no bo, bo tam kobiety w minispódniczkach nie mogą chodzić, jaki to skandal tak nagle nagle obrońca obrońca kobiet i Emma z parceli miał spodnie czy jak się okazuje kiedy, kiedy zagrażają zagrażają im dzieci ci ci źli źli muzułmanie więc, więc tak jak mówię no tutaj tutaj antenę ten dotąd to taki trochę schizofreniczne podejście do Europy, a jest trochę dłuższy ma dłuższą historię niż niższe niż z UE strach przed przed muzułmanami, ale moim zdaniem zawód gdybym, gdybym szukał momentu, kiedy ktoś się zaczęło to jest na pewno jednak zmiana optyki w ramach samego kościoła polibudy katolickiego, który postanowił zawrzeć pewien Sojusz Sojusz z PiS -em i nastąpiła taka wzajemna ta, jakby to nazwać akomodacja to znaczy, że inny kościół kościół przestał mieć jakiś zahamowania jeśli chodzi o popieranie konkretnej partii politycznej tak jak i Apis plus z kolei przejął tą całą bardzo twardą anty genderowe o retorykę lektura, która tak naprawdę była była raczej to raczej nie nie jest nie sami nawet politycy są co także niestety niestety księża i biskupi ner w pewnym sensie byli tutaj wiodącą siłą jeśli chodzi o tą o tę przemianę i mi się wydaje, że tutaj balet i dla zrozumienia tego co się w Polsce wydarzyło mniej więcej przez ostatnią dekadę jeśli chodzi o stosunek także do Unii Europejskiej to jest tak jak myśmy, a on wyszli od kościoła, który popiera integrację Europejską, ale i generalnie, mówi że że, żeby się nie bać nie bać Europy do kościoła który, który jest domaga się od polityków żeby, żeby nas od tej zgniłej sekularyzmu zwanej, ale i wielokulturowej Europy broniła, a oczywiście politycy bardzo chętnie się zgłaszają na ochotnika, że oni oni nas nas obronią, więc myślę, że tutaj akurat uważam, że roześle zmywarkę szybko bardzo szybko taki i w tej chwili ta nasza nasza islamofobia i strach przed islamem i inne bije bije wszelkie wszelkie rekordy także wśród rannych wśród młodzieży imienia może zdradzę że, że my przygotowujemy kolejny raport na podstawie badań w krajach grupy Wyszehradzkiej i w Austrii w Niemczech właśnie badanie młodzieży na temat stosunku młodzież do Europy, ale także tych zjawisk społecznych wartości i tam bardzo uderzające jest, że jeśli chodzi o o samo poparcie dla Unii Europejskiej to Polska młodzież jest właściwie nie różni się specjalnie o to od swoich niemieckich rówieśników natomiast jeśli chodzi o strach przed islamem on w Polsce jest jak to nazwał histeryczne zupełnie znaczy na poziomie o wiele wyższym niż Niemcy, którzy jak wiemy ostatnio sami doświadczyli tych zjawisk jak terroryzm, a jednak tamten pozioma poziom strachu jest jest o wiele niżej niż mniejsze niż to oznaczać, bo właśnie tym, że napędzanie bardzo skutecznymi i taką podatnością jednak jak się okazuje opinii publicznej, a papuga, która wygra przez lata była w wychowywane w pewnym w pewnym duchu w bańce ja myślę, że to się zaczęło od tego że tak znaczy pewnie tata tata Polska ksenofobia to był taki taki śpiący gigant start, który kto, by się obudził pod wpływem pewnych działań NATO miast natomiast bezpośrednia to ja bym to widział także inne prawo i sprawiedliwość wychowało sobie pewien na pewien elektorat taki, że znowu to mówimy o tym na temat błędnym kole takim elektorat, który jest w zasadzie kompletnie bez bezbronnej bezkrytyczny wobec wobec pewnego rodzaju właśnie takiej ksenofobicznej propagandy i ksenofobicznego języka Ideal idea jeszcze w dodatku na remont, a ma takie neon jak by to nazwać instrumenty obrony przed oskarżeniami o to, że my jesteśmy np. ksenofobiczny i 3 czy batów to znowu warto śledzić ten język polityków którzy, którzy chociażby obecnie bronią tej decydowało, gdzie ostatnio widzieliśmy to w tym sporze o te sieroty zalet, o których w dziesiątkę chciały chciały przyjąć prezydent Karnowski i rząd nie pozwolił, żeby ustrzec Polaków przed terrorystami tak, że my nie jesteśmy źli my nie jest nie będziemy to nie jest tak, że mnie współczujemy no ale przecież chcemy wyrazić zgodę na szerokim gronie ma tak po drugie, tak te, które są to są terroryści mają pod wrażeniem my będziemy po po to, pomagać na miejscu i są te wszystkie takie takie instrumenty, które pozwalają nam zachować poczucie, że jesteśmy dobrymi ludźmi przyzwoitymi ludźmi, ale akurat tutaj to to będziemy przeciwko temu, żeby nawet ten taki minimalny zupełnie gest gest Solidarności z ofiarami są ofiarami wojny w Syrii wykonać bo, bo i rozszerzony o wierzeniach realista no tak tak to prosta, bo to są to są takie mechanizmy samo samo usprawiedliwienia i znowu tutaj okazuje się zresztą co co jest ciekawe, że nawet, jeżeli kościół katolicki, który skądinąd dla dla tej prawicowej części sceny publicznej zawsze jest traktowany jako tako ataki najwyższy autorytet, że nawet tutaj potrafimy ich głosy tych hierarchów katolickich gdzieś tam z Biecz 3 przy sobie wytłumaczyć, dlaczego zawsze myje uważamy, że trzeba ich słuchać, ale akurat w tym przypadku ich nie posłuchamy tak, bo taki supermarket religii wybieram tylko to co nam pasuje panie doktorze do teraz jeszcze na koniec rzecz ważna, bo państwo nie tylko diagnozują w tym badaniu, jaki jest, ale co można zrobić, żeby ta koniunktura dobra dla polityki strachu była trochę gorsza to rzeczywiście tych, których trochę tych pomysłów tam próbowaliśmy z forum sformułować i ale trzeba chce powiedzieć otwarcie znaczy to sytuacja jest tu jest na tyle na tyle dramatyczna to polityka strachu tak bardzo się zakorzeniła, a w społeczeństwach europejskich, że to niema jakiegoś złotego o 11 dobrego dobrego rozwiązania w Lipnie ma czarodziejską różdżką niewątpliwie takim dla mnie najważniejszym nurtem takich Rambo, bo oczywiście jest stały taki nurt takich jak inne rad, które moim zdaniem troszkę są takie takim chciejstwem żadna trzeba trzeba, że politycy głównego nurtu powinien lepiej słuchać ludzi społeczeństwa tak dalej i t d. co ne co coś co oczywiście brzmi bardzo oblali bardzo dobrze, ale tak naprawdę znaczy, że za słuchać społeczeństwa ale czego skoro to społeczeństwo ma tak bardzo sprzeczne sprzeczne oczekiwania, które lekturę właściwie tylko populiści potrafią powiedzieć żonie jednocześnie te wszystkie problemy rozwiążą, a tutaj bez łamania się nie da więc, więc moim zdaniem tutaj do Toronto to jest taka bardzo częściowe rozwiązanie natomiast wydaje mi się, że to jednak, że powinniśmy dużo uwagi poświęcić tej idei tej kwestii tej tzw. polityki postprawdy i tego jak się na nią uodparniać jak próbować uodparniać społeczeństwa na na nas na to polityka postprawdy i tutaj też tak to cała dyskusja znowu trochę w rezultacie trampa na temat tzw. fajki News i trup trup ne obrony przed nimi takiego dosyć aktywnej, a tak bardziej aktywni jeziorem swoją propozycję panie dr. Szanowni państwo, żeby nie mówić o postprawdzie tylko mówić o kłamstwie pewne ich nazywać rzeczy po imieniu, bo mam wrażenie, że postprawda zakłamuje to, o czym mówimy czy kłamstwo właśnie ja je tak jak mówię nie jestem jakimś wielkim fanem akurat ten tego ostu sposobu nazwania zjawiska natomiast mówienie, że to po prostu chodzi o kłamstwo w polityce mi się wydaje spłyca nasze rozumienie tego tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, bo to nie jest tak, że w tezie, że chodzi o to, że politycy kłamią, bo politycy dał to jest nonsens formalnie nigdy nie należy realizować tak tyle tylko, że po co jest innego to jest po pierwsze, pewna skuteczności budowania tego przepraszam za wyrażenie narracji właśnie kompletnie odchodzących od rzeczywistości, które znajdują znajdują jednak posłów kup posłuch u jakiejś dużej części społeczeństwa, gdy jest już nowa jakościowo sytuacja to nie jest tak, że polityk skłamie mego przyłapiemy na na kłamstwie polityk zielarz i rozlicza się na różnych różnica polega na tym, że Lu ci politycy wczasach dobrze dajmy NATO tej post prawdy kłamią tak samo kłamali inni politycy tylko życie obecnie są te są nowi znaczy kłamią można ich 1 z tych ikon walki falsyfikat chować od spływa policzek po kaczce ty się w ogóle nie niech zdycha itd to moim zdaniem się wiąże z 2 w Wałczu właściwie z tym pytaniem jest czynienie samych polityków, ale o to o ich elektorat i jak to coś co się nazywa na właśnie elektoratem populistów i ten elektorat ktoś nazwał kiedyś najpierw to było jako żart potraktowane to pierwszy raz elektorat odporny na fakty znaczy to są odwrócą się, że okazuje się, że w opinii publicznej, jaka jest spora część wyborców jest taka, którzy dobrze wiedzą, że polityk kłamie albo być może alternatywnie nie nie nazywają tego kłamstwem go właśnie alternatywnymi faktami, że im to zupełnie nie przeszkadza w związku z tym taki zwykły zabieg p t . my go przy łapiemy nakład z niej przekonały, że ludzie się od niego odwrócą nagle się okazuje że, że nie działała z rozwijania wiary prawdy i kłamstwa to jest kwestia to jest świat wiedzy Atu nie mówimy o świcie z wiary wiary udanego przywódcę, a czy dorasta do Jarosława Kaczyńskiego, że nikt nie udowodni, że białe jest Biała czarne jest czarne ani on powiedział właściwie coś co co było filozofią polityczną tej partii i tutaj z 1 strony to co populiści zrobili bardzo skutecznie i ideolodzy to jest de legitymizacja dyskursu eksperckiego i w ogóle pewne przekonania, że wiedza jest ważna dla polityki za, czyja chętnie i kiedy myśmy pisali polską wersję tego tego streszczenia, które pani tu przytoczyła na początku celowo użyłem EU użyłem wyrażenia polityka oparta na strachu, bo istnieje takie wrażenie polityka oparta na wiedzy tak dziać to jest pewien taki ideał, że politycy powinni podejmować decyzje po rozważeniu wszystkich konsekwencji my nie brak zmian było oczywiście, ale to co teraz mamy to jest kompletne zdobywał wyłączanie tej idei, że polityka może być powinna być oparta o wiedzę o to od lat jak jak my rozumiemy konsekwencje naszych wyborów tylko poddanie politycy całkowicie władzy emocji, a dominującą emocją spośród tej, która rządzi to jest strach i to jest 1 element tego zjawiska to zresztą 1 z ideologów brexitu powiedział bardzo ładnie, kiedy głos dziennikarzy zapytał czy czy pan wie, że wszyscy eksperci uważają, że Brexit będzie miał katastrofalne skutki ekonomiczne odpowiedziała był to nawiasem mówiąc z odpowiednim brytyjski ministra finansów powiedział no ten kraj ma już dosyć ekspertów chcemy, żeby z kadry kaskady zdawkowe Experts baty moim zdaniem klasyka klasyka gatunku czyli, czyli wydaje mi się źle się, że także, że nasz i niestety nie ma innego wyjścia jak próbować odbudować jednak zaufanie może nie całego społeczeństwa ale jaki znaczące jego części do wiedzy do wiarygodności żył z sprawdzonych źródeł informacji do tego, że netto naprawdę ma znaczenie z jakich źródeł czerpiemy z naszych informacji, że gdzieś tam jakaś stron czka internetowa i nie jest tyle samo Warta co porządne porządne medium które, którym kieruje się zasadami w no i pewnej etyki dziennikarskiej tak dalej i t d. że mi się wydaje, że to jest to jest w tej chwili zupełnie kluczowe zagadnienie jak jako oderwać się od tej polityki postprawdy bardzo dziękuję panie doktorze dr Jacek Kucharczyk dyrektor Instytutu spra w publicznych był naszym naszym gościem przed dwudziestą drugą na zdjęciu bardzo dziękuję za rozmowę państwa zapraszam do informacji Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA