REKLAMA

W jakim języku pisać prawo?

OFF Czarek
Data emisji:
2017-03-01 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
36:24 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w ich z już niedługo Szanowni państwo może także prawo Unii Europejskiej będzie nas bronić bardziej niż jakikolwiek inny np. krajowe prawo i warto chyba zastanowić się co to właściwie jest Ghana może nawet czy uda się to zrozumieć czy ten język, którym jest napisane, a potem przetłumaczone na różne unijne języki jest językiem zrozumiałym o to, żeby dochodzić swoich praw pomoże nam być może w tym prof. Artur Nowak-Far Instytut prawa szkoły głównej handlowej Rozwiń » były wiceminister spraw zagranicznych dzień dobry panie profesorze dzień dobry państwu dzień dobry panie redaktorze pan zapewne rozumie wszystko co one ona wpisywana jest ich dokumentach no muszę uczciwie przyznać, że niekoniecznie o kilka pań nie rozumie tak to rozumie Mochol zaraz pewnie do tego dojdziemy, dlatego że prawo jest pisany dla różnych grup ludzi i bywa tak żona jest pisane np. dla jakich inżynierów, którzy się zajmują załóż materiałami rozszczepia innymi, a wtedy takie prawo niekoniecznie zrozumiałe dla ani fachowców natomiast wcale nie oznacza, że jest złym prawem, ale druga kwestia, o której bym chciał już od razu powiedzieć to jest taka, która nawiązuje do pana pana wstępu pana redaktora, bo pan redaktor powiedział, że no to prawo unijne to jest jakoś tam napisane, a później jest tłumaczone na różne języki w tym na język Polski to co tak tak to nie wygląda byłą trzeba było powiedzieć, że ono raczej jest równolegle pisane we wszystkich językach oficjalnych Unii Europejskiej tych języków jest 24 w tym język Polski, więc o raczej się powinno mówić się nie od tłumaczenia w tylko o językowych reprodukcja w niedzielą takie prawo, kto będzie trochę jak w Nagano w trend o Matko nie, dlatego że ono wtedy bez oznaczało, że w zasadzie niby wszystko rozumiemy, bo słowach słowa są jak w zrozumiały natomiast wszystko to nie czyni jakiegoś szczególnego sensu jest pełne neologizmów jakich nowych słów którego, które wcale nie rozumiemy to działać 24 osoby siedzą w domu widać obywatelki obywatele, jakbyśmy to ujęli hasła hasła mówił w lub od Sejmu Janusz Janusz mówi po polsku my byśmy musieli to ująć w ten sposób, chociaż to to jest to pewnie tak wygląda nasza liczba nowych nie oni mówią o VAT po angielsku albo po francusku nam mówią po angielsku mówią co tam powinno być, po czym ale dają to o takim specjalnym służbom, ale praprawnuk lingwistyczne, żeby ona ujęły to jakoś właśnie w tych 24 językach czyta specjalne służby mają tam kajdanki broń nie no niestety nie mają tu 1, ale albo na szczęście nie mają hali kajdanek i broni broni nie mogą się jedynie bronić jakąś, jaką siłą intelektualną w dobrze, ale wiemy, że występuje takie zjawisko jak polisami, czyli wieloznaczność różnych słów, tak więc oczywiście w, jeżeli sobie siedzimy przy kawce i użyjemy słowo wieloznaczne go to może ktoś ucieszy albo obrazi, ale w razie czego można to szybko wyjaśnić no ale jeżeli w sprawie pojawia się słowo, które można przetłumaczyć przełożyć na różne sposoby Jonas przed oczyma na tak Janiny Tomato może to mieć poważniejsze konsekwencje niż rozmowa przy kawce Ano może dlatego się w 2 w ogóle jak się pisze prawo to się unika owej polisami jak tylko to jest możliwe ale, ponieważ nie zawsze jest możliwe, bo język jest bardzo giętki i niekiedy właśnie takim niejednoznacznym narzędziem jeśli nie da po prostu korzysta korzysta z jakiego Ślazyk już określenia, które je, w które jest jednoznaczne no to wtedy trzeba mu się zdać na tę polisę miał i teraz uwaga, dlatego że prawo Unii Europejskiej to pisane 24 językach to ono korzystała te wszystkie wersje językowe korzystają z takiego no to naukowo się mówi prawdy kapituła autentyczności co oznacza, że np. tekst w języku polskim jest równo Warty równo wiążący zarówno działające jak tekst we wy tego samego aktu prawnego w języku francuskim ma portugalskim hiszpańskim czy greckim przy Bułgarskiej na wszystkie te powierzono znaczy coś innego tak, pomimo że mogą znaczyć coś nabroi, a to poniekąd w po wspomaga te jak i uzyskanie jednoznaczności, dlatego że jak one są równo Warty w Lotto może wtedy człowiek, który korzysta zna te różne języki albo znaczkami 1 język obcy zajrzeć do tej drugiej wersji i może mu to pomóc może coś co wcale nie oznacza, że musi zasadniczo taka prawdziwa nauka za znów zaczyna się wtedy, kiedy stwierdzamy, że mimo, że zajrzeliśmy do lutego od drugiego aktu prawnego w drugim jakimś innym języku unijnym w Lotosie nie wyjaśniła sprawa, że określenie jest nadal, a wieloznaczne nadal niejasne czy szybko uczą się trzeciego języka oto, żeby po 5 latach z przerażeniem stwierdzili, że w tym nowym też niewiele, a niewiele czasu zostało życia jest to, żeby się wszystkich 24 nauczyć dokładnie może tak być, ale ja bym powiedział, że taki rozsądny jakiś prawnik to on poprzestaje tutaj na na takiej o zobaczeniu sobie, czego się w OFE tylko w 1 ma albo w 2 językach obcych nam, dlaczego dlatego, że wprawie wielokrotnie jest także mają występować określenia jej niejasne, że jak one występują to teraz mówi coś co pewnie dla naszych słuchaczy jest pewnym istotnym zaskoczeniem RO nów to dobrze to, że w wodzie niejasności, bo inaczej prawnicy, by przecież nie zarabiali pieniędzy Ależ było jasne nie tylko dlatego, by zaraz podam bardzo państwu przykłady panu redaktorowi przykład na to, że czasami prawo musi być, jakim jest taki właśnie niejasny lub, korzystając z przykładu polskiego Street w terenie nie koniec z unijnego w ale po prostu określenia niejasne one pomagają niekiedy stosować prawidłowo pewne standardy zachowań, które prawo dopiero jak gdyby Radek ratuje i zobaczcie sobie państwo na coś takiego co wielokrotnie słyszeliście, z czym się zasadzie zgadzacie mianowicie jest taka klauzula, która nakazuje rodzicom sprawować prawidłowo opiekę nad dziećmi i zawsze mamy taki wypadek z dzieckiem dużo osób jakiś krzywdy, jaką krzywdę robi to prokurator, który bada daną sprawę organy państwa one badają czy prawidłowo się tę opiekę sprawowało nie ma inie będzie drodzy państwo póki to prawo będzie sensownie tworzone dodatkowych jakichś szczególnych zmian znamion, a określających wprawie co to znaczy prawidłowo sprawować opiekę nad dzieckiem i całe szczęście, bo zwrócił uwagę że, gdyby inna jest inny obowiązek działać społecznie oczekiwany od rodziców dziecka, które ma 3 lata, a inne jest obowiązek sprawowania opieki nad kim 17 latkami to są wszystko nadal dzieci dzieckiem specjalnej troski, a Ogonowska z dzieckiem specjalnej troski sąd w wszystko różne światy i w zasadzie całe szczęście, że prawo jest, jaki jest ono pozwala wtedy spojrzeć w cały ten kontekst sytuacyjny uwzględnić różne, a okoliczności i tylko wtedy sensownie tworzone, ale jak jakiś jacyś politycy jacyś legislatorzy zajmą się takim dookreśleniem tego w tym podział tak po pierwsze, stworzą świat, który jest nie do zniesienia po drugie, najpewniej zaniżono standardy ochrony, dlatego że jak się dokładnie określa te znamiona, a co ja mam zrobić to bardzo często ludzie bardzo literalnie bardzo dosłownie to rozumieją no w związku z tym jak to spełnia co tam polityki wymyślił czytam jakiś legislator wymyślił, a odlotu uważają, że należy teraz otrzepać kurz ręce już nie ma dalsze jej Adaś obowiązku opieki, a ona bywa także powinna być, ale może to bardziej chodzi o 3 piłeczka po stronie sądów, żeby jednak szukał ducha prawa ani litery prawa, bo Polska jest uważa, że patronem Polski powinien mieć Drzymała tak, bo Drzymała pokazał jak obchodzić to litery prawa, a nie ducha prawa o wrak tu oto dowód doskonała postać, która pokazuje jak to sztywne prawo takie trochę bym powiedział tępe nie, a ono jest ogrywany przez osoby, które rozumieją, że to jest takie coś sztywnego tępego, a i pokazują to to co jest taką dysfunkcje inność tego prawa takie żądanie może prawidłowo działać, a przy okazji pokazał jak sprawą bywała nieuczciwe jak ono bywa represyjne taka lampa relacyjnego, że to cwaniactwo w obchodzeniu prawa w końcu nas wszystkich zgubi przez, ale wróćmy do tego po informacjach prof. Artur Nowak-Far Instytut prawa szkoły głównej handlowej były wiceminister spra w zagranicznych jest państwo mają gości informacje za 8 sekund o godzinie dziesiąty 20 państwo moim gościem jest prof. Artur Nowak-Far Instytut prawa szkoły głównej handlowej były wiceminister spra w zagranicznych o prawie unijnym rozmawiamy o języku trochę myślę sobie panie profesorze, bo zakończyliśmy przed informacjami z krótkimi i krótką wymianę poglądów na temat Michała Drzymały wydaje się, że duża część sukcesu prawa stanowionego tworzy prawa działającego leży po stronie sądów, bo mamy ceny są litery prawa z drugiej strony ducha prawa i teraz od sędziego zależy to, o czym czczono faktycznie jest napisane tak i pan zrobił tak albo inaczej, więc to i to czy nie chodzi bardziej właśnie interpretowanie ducha prawa czyli o co ustawodawcy chodziło Drzymała pokazał, że no i można to łatwo omijać tę literę prawa, ale i efektem tego nie są np. polskie drogi, gdzie każdy udaje, że skręca wprawo po to, żeby za chwileczkę w ostatnim momencie włączyć się do ruchu no bo przecież nie będzie debli stało z tymi frajerami wszystkimi tylko nowi wiadomo Szlachta ma specjalne pasy ruchu każdy na to patrzy jak jak tu pominąć faktu udaje że, że wszystko robimy zgodnie z literą prawa podczas gdy gwałci my ducha to przypadek Drzymały może być interpretowany jako taka łagodna forma obywatelskiego jednak nieposłuszeństwa i to słuszne dlatego, że ma przecież on występował przeciwko represyjnej Emu i złemu prawu rzymskiemu i działkowicze dzisiejszej, którzy ten sposób Drzymały stosują, występując przeciwko represyjnej mu prawu polskiemu tym razem to nie pozwalają budować domów mrożenia miejsca, więc stawiają na hamulcach nie to jest ich własna interpretacja owego prawa i to, że to to prawo, które w, które być może omijają, bo nie znam sprawy jest prawem polskim ustalonym przez polskiego prawodawcę w Polskim państwie, więc za każdym takim razem jak czytamy tacy jesteśmy bywamy cwani targi omijamy to prawo jak tylko możemy to no to trudno znaleźć pochwałę takiego zachowania, a związałem się z tym, że rolą sądu jest z sądów jest, że interpretowanie prawa w te zgodnie z jego, by nie tylko literą, ale również duchem, ale ten ducha, jakkolwiek dosyć dziwnie brzmi to jednak na jest ważny, dlatego że w takich przypadkach, gdzie właśnie mamy do czynienia z takimi ostrymi, ale z przepisami one muszą być bywają Tomek realia są pewną koniecznością to przecież wtedy na roztropność e-sądu, a wszystko się opiera, że jak ten sąd będzie nieroztropne no to on wtedy wyda złą decyzję jak będzie roztropny będzie doświadczony będzie, a wiedział, jaki jest szeroki kontekst taki nie tylko prawne, ale również życiowej decyzji w dotąd podejmie najprawdopodobniej dobrą decyzję stąd ta bardzo istotna jest kwestia jakości w ogóle sądownictwa każdy, kto jest nieco zwane prawem unijnym szczególnie Miś wyrokami trybunałów, kiedy się pojawia jakiś wyrok natychmiast rzuca się do internetu i znajduje polskie tłumaczenie wyroku przegląda pierwsze 40 stron mówi zagląda raz jeszcze do 40 stron mówi w nowe marzy telefon do przyjaciela hymn Boże jak żyje, jakby tak wyłożą przeglądach i nieraz gorzkich słów mówiąc dlatego się w one bywają obszerne czasem możemy je zrozumieć dlatego, że to jest w po części komunikat dla obywateli taki działa takie orzeczenie, ale po w znacznej części to są wskazówki dotyczące tego jak interpretować prawo kierowane do sądów, a sądów państw członkowskich rada Unii Europejskiej, a nawet rozmienia sędziowie to rozumieją powinni, a nie tylko powinni, ale ja zakładam, że oni rozumieją, bo oni mają mieli mają całkiem małe taki bogaty program szkoleniowy, a poza tym są jednak przygotowani po studiach prawniczych również po aplikacji dostosowania do interpretowania tego prawa, a ich ja myślę, że z warto powiedzieć wszystkim tym osobom, które nas słuchają, a który, choć w większości perły na szczęście i pewnie nie skończyły studiów prawniczych, że pierwszy rok studiów prawniczych jest trudne, dlatego że on uczy takiego adepta prawa, a dopiero tego języka prawnego i jego rozumienia i dla niego np. jak on od 2 chodził z 0102 . roku, a studiów prawniczych taka jak w lokalu takie określenie nasza decyzja administracyjna w tu to nie jest to samo co takie intuicyjne rozumienie zwykłego obywatela, dlatego że mu obrasta ten cały dzień, a po to, ta to całe określenie Jakusz całkiem rozległą teorią Nowak, ale to trochę tak czy pojedzie pan profesorze na pierwszym roku adepci uczą się tego języka można, by rzec, że uszła z języka obcego i mało tego ważne dla obywateli, a postanowienia decyzje są wydawane w tym języku, a my nie znam tego jest prowizja jest język Polski nie dobrze niech nie zrobisz tak to jak być po polsku dlatego jest dużo o Smoleńsku powinny być po polsku znaczy sama jak by istota sprawy powinna być wyjaśniona zawsze prostym językiem prawo powinno być wręcz pisane prostym językiem zielone jest przeznaczone dla osób które, jakby mają stosować je na co dzień powszechnie sądzono ale, żeby banany się różni, a u nas żyje w unijne się trochę różni dlatego żona wzorem w tym zakresie, w którym przygotowały rozstrzyga jak już kwestie w istotną dla ogółu tak ono w le w grę w tej warstwie taki informacyjnej o VAT posługuje się dość krótkim stwierdzeniami dosyć, by powiedział jasno to wyjaśnia a gdy jakiś ilość dalsza stron to jest w zasadzie nie koniec Giodo do czytania, a przez słabsze z takiego zwykłego człowieka, a nie fachowca na nazwijmy to dlatego, że to są po prostu dyrektywę takie wskazówki jak interpretować dane, a przepisy dane prawo Włosi skierowane do sądów ten standard takiego zróżnicowania komunikacyjnego, czyli w prostym językiem mówimy coś co jest jakby przeznaczone dla ogółu i korzystamy z tez takiej funkcji informacyjnej w ogóle prawa informujemy o prawie 100 to jest sprawa, a z kolei dla jakich fachowców, a tworzymy jakąś informację fachową tu się nazwa standard ten kwartet plakatu fety czynność to jest bardzo takim osadzona prosta złe słowo one oznakowane jest stała w stricte prawnicze, ale tu chodzi o to, żeby jak, by zrozumieć do kogo ja mówię, a jako progu prawodawca albo jako sędzia i teraz to co jest przeznaczone dla Lechii, ale dla firmy dla ogółu powinno być zrozumiałe dla ogółu, a co jest przeznaczone, jakby do użytku fachowego jest fachowa i to ma olbrzymie znaczenie, dlatego że zwróci państwu uwagę, że jeżeli miałbym pisać o jakich np. wymogach i jakości bardzo skomplikowanego produktu technologicznego, a który ma być lepsza kompatybilność elektromagnetyczna nie z urządzeniami wykorzystywanymi w wale w zabiegach leczniczych w szpitalu później nie mogę tego bardzo prostym językiem napisać po Grzegorz, dlatego że te wymogi będą musiały być ustalone w zasadzie językiem inżyniera, który buduje te urządzenia projektuje też urządzenia i później nadzoruje produkcję mają to być rozporządzenie ma wpływ AM not omówimy, jakby oprawie to mówimy i o rozporządzeniu i od tych na ile i ustawach albo o jakim się w akcie na nowo w języku unijnym w wyższego rzędu delegując tymi delegowanymi więc, a może tak być oczyścili tak bardzo często występuje że, a i zobaczymy n p . takie Tax takie dyżury dyrektywy techniczne dotyczące wymogów jakościowych wyrobów to proszę wyobrazić, że w USA w zasadzie bardzo proste przepisy zobaczcie państwo brak jest tak to są tzw. dyrektywy nowego podejścia wejdziecie do internetu Rosset znajdziecie złożyć wiezione są bardzo prostym językiem napisane, po czym on odwołują się nadkładać normy technicznej albo są dalej jakoś wykonywane, a ono w sposób dużo bardziej za zna skomplikowane albo na wkład mają załączniki, które już są pisane językiem ma inżynierów, ale teraz taki człowiek czyta nie myśli sobie to pójdę na ryby pomyśl pomyśl sobie to prawie unijnym siedzi na rybach nagle zrywa się w mojej rybami uszczypnął zapowiada się ciekawie, bo to Burak, ale wg przepisów unijnych górnych Alejach to już stary, jakby stary argument taki, który ma mało ośmieszać prawo unijne, ale tą ofertą w 2 jeszcze można podać marchewkę, która jest owocem, a można podać równej mierze owocem Nowosielskiego pomidory w finałach, tudzież inne inne owoce albo warzywa w drodzy państwo w tym w tym zakresie jest mnóstwo nieporozumień to są poprze kręcone kompletnie argumenty takie, które mną próbują pokazać prawo unijne jako prawo tworzone przez jakiś do nas wiemy o otwarcie idiotów nie radzi można je rozłożone, zanim powierzy są poziomy w legalne w Brukseli ich tym bardziej dopuszczalne są nie nie są nielegalne tak samo jak w Polsce chyba w Holandii tylko jakiś ciasteczka takie czy może zająć się, że prawo stanowione w Holandii nie dla nas drodzy państwo kiedyś to badałem, a to znacznym stopniu te argumenty takie mówiącą o tym, że prawo unijne jest takie głupie Bono mówi jak np. ma wyglądać się pomidory i uważam planem pomidorów, a za albo banan i uważamy ten pomidora w Urbana za coś zupełnie innego niż zamiast do siebie, że z takiego w bardzo literalnego nieco złośliwego interpretowania prawa, a było prawo unijne istotnie mówi jak ma wyglądać jajko pomidora albo jakiś owoc, ale w znacznym stopniu to są regulacje dotyczące klasyfikacji jakościowej, czyli on to tu to osoba, która państwu mówi, że to jest takie głupie prawo to ona zapomina dopowiedzieć, że to dotyczy n p . a tego jak ma wyglądać ogórek za słuszne, ale klasy pierwszej w skupie klasy drugiej w skupie jajko, a klasy pierwszej w skupie jajko przemysłowe w skupie, a mato znaczenie dla rolników, którzy sprzedają towary i chcieliby w sposób arbitralny dostać pieniądze po prostu była zgodna z tym co oni oferują w tym natomiast na miarę Hioba z pań do dołka i teraz mogę być kiełbasa, która jest regulowana w tych pierwszych walk było dużo więcej miejsc mięsa notariatu w ogóle, jakby inna technologia była, bo teraz stoją była tzw. postęp techniczny psuje nam, ale wiele wiele uniemożliwia Biedronka w gminnym oraz Maria pieczątkę w ten sposób, że mówiła to można stosować natomiast zwróci państwu uwagę, że Unia wcale nie zakazuje dobrych kiełbasa i mówić te kiełbasy to nawet będą miały specjalne oznaczenia, bo jak są np. produktem regionalnym tradycyjnym oraz produkowanym zgodnie z takimi starymi recepturami to jak najbardziej czy przestawimy unijną pieczątkę, która mówi to jest ta najwyższa jakość malować, żeby używać ludzkiego języka to te pozostały należałoby nazwać wyrobami kiełbasa podobnymi normy od czasu do czasu słyszymy określenie karma w takie mamy sok nektar nektar brzmi bardziej Roman alergicznie Ależ ludzie nauczyli wiedzą, że bakterie są najbliżej dzioba, ale właśnie kwestia nie chcą tylko po prostu czasami nie ma niebyły nie byliby w stanie wypić po prostu soku z danego owocu Honecker tez, które takiej taki produkt z dodatkiem wody, ale w alei zobaczyć swoje państwo dobrze, że na nałogu czy pijemy też chyba ten nektar z Wilna przez czarnej porzeczki spróbujcie wypić sok z takiej czarnej porzeczki zmowę wzięło no, gdyby było, ale to jest bardzo intensywne cierpkie niekoniecznie opowiadania dla dzieci osób w dozwolony od lat 18 drzewa nad kwestią zachęcamy producentów do tego, żeby wyprodukowali są z szansą są wraz z czarnej porzeczki nie ma jak Lizbona ma prof. Artur Nowak-Far studio informacje już za kilka minut dziesiąty 40 po informacjach wracamy do programu off czarek to w prof. Artur Nowak-Far z Instytutu prawa szkoły głównej handlowej były wiceminister spraw zagranicznych jest państwa mają właśnie rozmawiamy o języku wprawdzie w prawodawstwie unijnym w długiej zwężenie jest język dla ludzi jest to język dla prawników jest to język dla prokuratorów sądów no bo ani Ross montaż interpretowali różne wyroki postanowienia w swojej pracy krajowej, a człowiek może albo wybrać się naprawą szybko jakiś sobie doktoracie pęknąć, żeby być w stanie rozumieć, o co chodzi albo butów zwraca się do kogoś, kto rozumie z pytaniem, a co to znaczy czy to dobrze dla mnie, ale to nieporozumienie, dlatego że powiedziałem raczej o tym, że to sprawa wygląda trochę bardziej skomplikowanie mianowicie, że prawo w UE musi być skrojony generalnie tak, żeby było zrozumiałe dla obywatela w tym zakresie, w którym stwarza formułuje pewne jego prawa i obowiązki musi rozumieć natomiast w momencie, kiedy ona jest bardzo wyspecjalizowane i już dotyczy np. sposobu egzekwowania tego przy samym sądem załóżmy no to niema potrzeby jakiejś szczególnej, żeby to prawo już było takie bardzo proste, bo ona nie może po prostu być proste i US z uwagi np. na to, że dotyczy jakiejś złożonej kwestii technicznej NATO wtedy ono może być bardziej skomplikowana mówiliśmy o tym, że wszystkie tłumaczenie oficjalnych językach są równoprawne z i mówiliśmy o polisę mi o tym, że czasami się nieznacznie różnią są takie przypadki właśnie to jednak znacznego wyróżnienie się bardzo poważnych różnic pomiędzy wersją x, a wersją i tak zdecydowanie to znaczy nie są one zbyt często, bo nie chce powiedzieć, że tam jakiś wielki chaos panuje, ale no dla człowieka, który to badali da się tym zajmuje no to mamy przypadki, które są mu Denon aż w jakimś wielkim skrajnościami wkład jest taki przypadek, gdzie są w nie nie było w wersji czeskiej, a aktu prawnego całego i nie chodzi o to, że jest jakaś polisę miał 3 czegoś w i nie jest czegoś brakuje w akcie prawnym do obozu aktu prawnego nie ma też się zorientowali no zorientowali się obywatele, dlatego że sprawa dosta w dotyczyła umów obowiązków celnych, a więc firmy, które nie, aby podlegały temu prawu to one mówiły, że przecież skoro tego prawa po czesku niema rano jakakolwiek jest w innych językach w NATO nie może ich obowiązywać organy celne czeskie mówiły, że żyje, ale musi ich obowiązywać, dlatego że na winnych językach urzędowych jest dostępne co więcej bardzo szybko skroić w jej stronę internetową, na której ono było w opublikowanej w języku czeskim tylko tyle, że to była strona organów celnych, a Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej, który się na ten temat wypowiadał o Stanów ochrona w obronie obywateli powiedział, że jak czegoś nie ma, a prawidłowo opublikowanego jest to ewidentny błąd po prostu służb pola bez tych odpowiedzialnych po unijnych odpowiedzialnych za publikacje tekstów prawnych po Borucu ten akt sprawy nie może być stosowane nie może być egzekwowany wobec swoich obywateli Republiki czeskiej w nas z kolei mamy bardzo dużo takich przypadków, gdzie brakuje poproszona przez 1 słowa w jakimś przepisie ktoś jak to się mówi kolokwialnie połknęła dane słowo, ale bywa, że to jest bardzo poważna rzecz, dlatego że taka sprawa grecka a gdzie dotycząca zresztą mediów funkcjonowania mediów i ja działalności w zakresie puszczania reklam źródło pozbawiły określona kategoria reklam była zakazana boi ja wolę stwierdzono, że tam było napisane, że taka taka kategoria reklamom, które chodzi to są w szczególności te jakieś tam natomiast w rurach czasopismach było trochę lub czasopisma, ale w greckiej wersji językowej zabrakło w szczególności, a słowo w szczególności w prawie jak państwo wiecie, że jest bardzo ważny, dlatego że w szczególności to znaczy, że to co dalej jest wszystko taki przykład tak, żeby ludzie wiedzieli mniej więcej co oddany wymóg oznacza, ale nie ma tego w szczególności to znaczy, że to jest tylko o to czy zawężono w ogóle, a zakres, że zakres zakazu, a tutaj Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej, które też wypowiadał się na ten temat no w zasadzie tej jakości tego prawa powiedział, że ani tutaj to będzie także, a trzeba zobaczyć te i inne akty prawne w innych językach urzędowych trzeba przynajmniej sobie sprawę widzi 1 i zastosować to co wynika jak gdyby z tego co z tego z tego oglądu innych wersji językowych zważywszy, ale jest bardzo ważne określenie mianowicie, zważywszy na to, że przecież, jakby jak się popatrzy nawet na grecki grecką wersję językową i zobaczyć, jaki cel tego prawa, jaki jest jego dług to i tak tego celu ducha musi wynikać taka szersza interpretacja owego zakazu, w którym zabrakło, a w tym przepisie greckim słowa w szczególności kina dwoje babka wróżyła jak nie ma tu nie ma, ale jak nie ma, a to może dotyczyć to może tak jakby było troszkę tak, ale jeżeli jest jeszcze 1 przypadek w tym niezwykle ciekawe już takiego aktu, który został uchylony, a w ogóle, ale nie z tych powodów, które zaraz po finale dysk Polski przypadek mianowicie było tak drodzy państwo, że w la Belle był taki akt prawny dotyczący pomocy finansowej rybakom o klienta mówiąc brak norm mówiących ryby jechałem nie wiem czy raki, bo to chodzi o takich pełnomorskich rybaków i tam było coś takiego, że jak ktoś był właścicielem i obsługiwać splajtował taki kuter rybacki SA za i teraz w Polskiej wersji było napisane, że językowej żon z USA z takimi urządzeniami podobno służącym do połowy musiał mieć ona na pokładzie natomiast problem polega na tym, że w wersjach wszystkich innych językowych było napisane, że to wystarczy, że to służy do jakiegoś połowu do do obsługi oraz rybołówstwa, ale niekoniecznie musi mieć na pokładzie sprzęt połowowy, dlatego że intencją prawodawcy unijnego było to, żeby również objąć pomocą PUP oświadczeniami z budżetu unijnego takie takich aut no byśmy bardziej niekoniecznie rybaków, ale takich gal obsługujący eksploatujących kutry w tym którzy, a przewożą np. paliwo albo żywności sportu do kutrów, które operują na środku morza i które nie dla celów są w celu oszczędzenia po prostu paliwa, a o wysiłku czasu one nie zawijają do portu przez dłuższy czas, czyli taka taka łódka to taki kuter, a przypływa do nich co daje im paliwo jedzenie, a bierze połów i go odwozi do egzaminu mówi Lucyna czy w procesie Śląsk gra ładnie i teraz ta Polska wersja nie wiadomo dlaczego w ogóle ona taka była, że już wymagała tych urządzeń połowowych względem, a do trochę fałszywa, ale ona wyłączona te statki w, a tutaj Trybunał nie zdążył właściwie niczego powiedzieć, dlatego że bardzo szybko zgłoszono tego rodzaju opłat problem ona i inne w drodze takiej poprawki zostało to w wykreślone tutaj ten termin ten Polski taki dziwny wymóg nie wiadomo, skąd się biorący, ale tak czy inaczej tutaj 4 trybuna spolegliwość z pewnością orzekł, by znowu w ten sposób, że skoro inne wersje językowe takiego czegoś nie zawierają no to, zważywszy również, aby intencje prawodawcy należy interpretować to tak jakby nie było tego dziwnego zapisu polskich co znaczy nikt nie kontroluje ewoluować może spalić kontroluje, ale ludzie są tylko ludźmi nie ma jakby to jest także w wśród wielu setek stron, które by trzeba było zobaczyć jest trochę Swan, która pewnie są są wadliwe umówmy się zdarzało nam takie tłumaczenia na język Polski i orzeczeń tych na takie jedno dotyczące obywateli tureckich, którzy w realnym na, a prowadzą działalność w Polsce i wpływu w unii Europejskiej rano to było przetłumaczone w ten sposób, że z jakiegoś dziwnego powodu tam, gdzie powinno być zdanie oznajmiając, że znalazło się zdanie, bo przeczące no to przyznacie państwo, że to, że to jest już poważna rzecz, bo ta informacja jest jakby głęboko wadliwa tutaj po sprawa wyszła zaraz jak tylko naukowcy Polsce się zaczęli tym zajmować to okazało się, że oni mogą się w ogóle dogadać nie mogą zrozumieć tego orzeczenia zajrzeli do bardzo szybko wciągu dosłownie parę dni do orzeczenia w 2 w wersjach językowych i szybko dali znać się służbą prawem komisji, że to należy szybko zmienić, dlatego że nic z tego nie wynika nie może to nic logicznego i za bardzo bardzo często dokładnie tak to przebiega żal ludzie, którzy czytają ten akt prawny dają znać służbom komisji o tym, że coś z wadliwego na to znowu badali wtedy formie tak tzw. kuligiem do moni przyjmują zmiana tekstu prawnego fascynująca mam nadzieję w brzuch to inna myśl postać taka czarna księga Michałków, czyli wszystkich dziwnych tłumaczeń także pośmiać się też trochę myślę, że można, choć żony są dosyć czasami bardzo typowe no bo są już brakuje jej słowa albo jakiegoś fragmentu tekstu no to w pewnym momencie to w już przestaje być śmieszna, bo jest czymś typowym no może można, by się było po pośmiać się w jeszcze w innym jak w kontekście ja opowiem o takich historii, która nie w twarz swego czasu zadziwiła mianowicie ponieść się zajmuje takim, bo porównywanie tych tekstów no to na sobie wyświetlamy u siebie na komputerze w programie, który jest dostępny w internecie i oferowane przez służby Unii Europejskiej na schodach prawny w 2 różnych wersjach językowych nałogu to wszystko ładnie idzie każdy taki akt prawny Unii Europejskiej zawiera coś bardzo użytecznego mianowicie tzw. preambuła aktu rękę aktu prawnego, która wyjaśnia matka po co jest, jaka jest jego podstawa prawna jak interpretować te wskazówki jak interpretować niektóre przepisy te z bardzo bardzo użyteczna rzecz oczywiście, powodując zatory puchnięcie tych aktów, ale z punktu widzenia osób korzystających z tego co to jest dosyć rewelacyjne rzeczy, jeżeli oczywiście dobrze to wykonane one sobie w pewnego razu patrzy na wersję angielską polską i ja wyszedłem z duńską jak patrzę, że tak, że ilościowo choćby to w tej wersji polskiej angielski jest dużo napisana w wersji Brzózki prawie nic to oczywiście jest to, że też błąd, a i w nie wiem, skąd się szczerze mówiąc biorący, ale najprawdopodobniej po prostu ten, który miał tworzyć wersje reprodukować wersję duńską trochę przespał, a być może jak to panna redaktorów określił najłatwiej czegoś co w szaleju sza szaleju tak, ale to było Chińczycy po prostu nie ma potrzeby, bo wszyscy wiedzą, o co chodzi o takiej nowej Fundlandii z tego prowincja w Kanadzie nowa Fundlandia tak problem polega na tym, że nie może także, dlatego że prawo unijne musi być jednolicie stosowane w 2 we wszystkich państwach członkowskich no, więc jak jest jakby różny tekst to wtedy szansa żona będzie niejednolite jest bardzo duża prawo nie może być stosowane w we wszystkich państwach to są takie państwa, gdzie są ze specjalną enklawą poziom dotacji pod specjalnym nadzorem, gdzie wpisał się o to za bardzo nie ma już swego czasu jak Polska wchodziła do Unii Europejskiej bardzo się wszyscy tym przejmowali je i uczyli prawa unijnego to ja miałem spod dworca bardzo dużo spotkań m. in . z wójtami gmin wiejskich, bo napisał taką książkę o stosowaniu prawa unijnego w gminach wiejskich zlanie językiem bardzo zrozumiałe mam nadzieję, że niektórzy wójtowie, bo w niektórych takich urzędach ta książka jeszcze będzie serdecznie zapraszam do zobaczenia sobie, chociaż oczyszczona się w znacznym stopniu zdezaktualizowała, ale w czasie tych spotkań ja spotykam różnych wójtów i tych, którzy byli bardzo zadowoleni z tego, że Polska wchodzi do Unii, ale spotkałem też paru których, który stanie nie zadowalała 1 zapowiedział tak dosyć grzecznie, bo oni mnie nie traktowali mnie źle, że u niego to prawo unijne wstęp wolny mieć nie będzie to jest taka zabawna dosyć się zapowiedzi dlatego chcę się no właśnie o to tak niby miałby wytworzyć pewną enklawę, a bardzo szybko się dowiadujemy, że prawo unijne jest jednak użyteczne to jest pierwsza rzecz, bo n p . chroni środowisko naturalne w takiej gminie, więc stanu w 2 l tak zapowiada to trochę na wyrost, bo chce przecież chronić środowisko naturalne u siebie nałogu, chyba że jest bardzo już na nieroztropne, a po drugie, np. służy zapewnieniu jakości wody, więc jak się zapytamy człon tego wszystkiego nie chce nie chce ochrony konsumentów dotąd powierzą tego wszystkiego chce, a te standardy przyszły do nas jednak z prawem Unii Europejskiej ten wysoki standard PJN trzeba pamiętać, że u nas Wola suwerena a, a także interpretowała woli suwerena stoi ponad wszelkie prawa, ale nasz suweren chce być też zgodne ze zobowiązaniami Polski i międzynarodowymi Widzew Łódź podpisał traktat to, a chce wykonać ten traktat, ale nie będzie oszczędzał nie podpisał podpisanie podpisał u nas ten spór się nigdy nie zakończy, a prof. Artur Nowak-Far Instytut prawa szkoły głównej handlowej były wiceminister spra w zagranicznych był państwem, a goście bardzo dziękuję bardzo dziękuję państwu informację o jedenasty po informacjach wracamy do programu owca Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA