REKLAMA

Serce nie biło mu pięć godzin, nie pamięta całego tygodnia. Uratowany z hipotermii

Godziny Szczytu
Data emisji:
2017-03-02 17:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
23:02 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
i pół minuty po siedemnastej Bartosz Dąbrowski witamy w magazynie reporterów, o czym dziś w programie minie sezon grzewczy problemem smogu sam się rozwiąże, gdzie można usłyszeć takie zdanie o tym, już za chwilę w tej części naszego programu także ponownie powstające na Śląsku górniczy moloch, ale też zreformowanej siatce szkół w Lublinie ustalono ją bez większych problemów w naszej audycji dziś także historia z happy endem, choć początkowo wszystko Rozwiń » wyglądało bardzo groźnie posłuchamy odnotowanego przez lekarzy biegacza, którego znaleziono w stanie głębokiej hipotermii na początek magazyn reporterów dziś polityczny aspekt smogu zachodniopomorski program antysmogowy jednak nie powstanie jego utworzenia chciał marszałek województwa jednak rada nadzorcza wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska w Szczecinie nie zgodziła się na przeznaczenie 20  000 000 zł na walkę ze smogiem najciekawsze jest argumentacja kończy się sezon grzewczy można, by zapytać czy kolejnego już nie będzie o decyzjach z polityką w tle Sebastian Gierczak od 20  000 000 starał się marszałek Olgierd Geblewicz szef zachodniopomorskiej Platformy po pieniądze zapukał do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska gospodarki Wodnej wydawać, by się mogło, że to formalność w końcu wojewódzkim Funduszem rządzi inny polityk Platformy, ale jest jedynie prezesem funduszu, który nad sobą ma radę nadzorczą, a jej szefem od niedawna jest człowiek związany z PiS-em szefa rady nadzorczej wyznacza minister środowiska to wystarczy by kiedy trzeba zablokować pomysł marszałka 20  000 000 zł miało wystarczyć m. in . na wymianę 2 tysięcy przestarzałych pieców węglowych tych pieniędzy nie będzie rozkłada ręce Olgierd Geblewicz taka argumentacja, że smok mamy już niestraszne, bo za chwilę mają za chwilę zrobi się ciepło i przestaną ludzie grzać takich z przestarzałych kominkach no argumentacja powiedziałbym w ich zgody na ignoranta, a nie przedstawiciela ministra środowiska w radzie nadzorczej wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska marszałek na spotkanie z dziennikarzami przyszedł przygotowany, trzymając w dłoni protokół ze spotkania rady nadzorczej funduszu, w którym znaleźć można mówiąc delikatnie ciekawe cytaty nie zna pan przewodniczący stwierdził, że zaraz ze smogiem będziemy mieli Święty spokój, bo skończy się niska emisja listu nie jest taka sprawa co nam wbija nóż w tętnicy szyjnej, że natychmiast musimy nad tym procedować polityczne przepychanki na linii rząd PiS -u samorząd Platformy i ludowców trwają szkoda tylko, że zachodniopomorski program antysmogowy przepadł, dlatego że był pomysłem rodem z opozycji tyle Szczecin Sebastian Gierczak dziękuję bardzo to teraz Warszawa Greenpeace Fundacja rodzić po ludzku i krakowskie Stowarzyszenie obywatel mama w towarzystwie swoich dzieci polowali dziś przed siedzibą resortu środowiska o pilne wprowadzenie bardziej restrykcyjnych poziomów informowania czy wręcz alarmowania o smogu przedstawiciele organizacji wręczyli ministrowi Szyszce list w sprawie podjęcia konkretnych działań na rzecz poprawy powietrza ze specjalną dedykacją przekazali mu także rysunek namalowane smogiem przedstawiający duszących się lubić dlatego jesteśmy tutaj w takim bardzo wyjątkowym towarzystwie szczególnie dzieci kobiety w ciąży, a także osoby starsze osoby chorujące na choroby płuc to są osoby, dla których takie dni, a szczególnie wysokiego poziomu zanieczyszczenia powietrza z naprawdę bardzo niebezpieczne 1 podpis może naprawdę zmienić bardzo dużo może uda nam wszystkim dostęp do wiarygodnych rzetelnych informacji apelujemy do pana ministra o podjęcie tej decyzji ona nic nie kosztuje 1 odpis można mu dać dostęp do wiarygodnych rzetelnych informacji i Kanada USA i Fundacja Richmond nie mogąc się tutaj zabraknąć nie mogło zabraknąć naszego podpisu obok podpisu Greenpeace i Stowarzyszenie obywatel mama z Krakowa wysłano też wspomnieć o panu ministrowi, że stosunek władzy do rodziny macierzyństwa jest miara wrażliwości społecznej z rezerwy DCO wrażliwość społeczną ma ministerstwo i ten rząd po władzę skoro likwiduje standardy i nie chce zadbać o właściwe informowanie rodzin językowych w Chełmży i nawet małych dzieci ojców małych dzieci o to jak i znów poziom zanieczyszczenia powietrza tak, żeby można się było zabezpieczyć rzeczywiście robią tak zimą jak był śnieg i były mróz i było widać, że to nie jest piętno mgła zimowa i nie tylko smog miały takie obniżenie wyszłyśmy z domu rzeczywiście albo ograniczyły się bardzo to był dzień, kiedy poszłyśmy na sanki z manią i dziwią się, dlaczego nikogo nie ma potem po powrocie sprawdziłam rzeczywiście ludzie przestali wychodzić na Allianz bank ma apelujemy do rządu apelujemy do ministra środowiska oto wrażliwość społeczną o zapoznanie się z badaniami na temat konsekwencji jak ma przebywanie i oddychanie zanieczyszczonym środowiskiem informowanie nas o tym czy możemy z dzieckiem wyjeżdżamy na sanki czy powinniśmy uciekać z 2 aplikację zainstalowaną na telefonie co rano, zanim wejdę na spacer sprawdzamy jak wygląda prognoza z Głogowa nadany dzień przyznaje, że sama siebie oszukuje, udając rzeki 200 chętnych na tyle dobrze, że może wyjść na spacer w resort energii rozmawia z inwestorami instytucjami finansowymi w sprawie dokapitalizowania i restrukturyzacji zadłużenia powiększonej o katowicki Holding węglowy polskiej grupy Górniczej do fuzji spółek ma dojść za niecały miesiąc rozpoczęcia tych rozmów umożliwiło zawarte wczoraj porozumienie ze stroną społeczną przejmująca Holding Polska grupa Górnicza jest zadłużona wraz z rezerwami na około 5 miliardów złotych zobowiązania katowickiego holdingu węglowego wynoszą około 2 , 5 miliarda złotych połowa z tego w KHW to zobowiązania wobec banków z tytułu obligacji to te same banki, które są obligatariuszami w tej dziedzinie mówi wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski poza 1 z niemieckim, który nie ma wielkiego zadłużenia, a więc mamy bać się tą samą grupę bankową co w PGG jest w KHW i przedkładamy ten biznes pan no i chcemy rozpocząć się nie ukrywam, aby rozmawiać również co jest dla nas bardzo ważne o pewnym procencie konwersji długu na udziały dlatego to porozumienie było dla nas tak ważne, bo ono otwiera nam możliwość, bo nie łatwiej, bo powiem państwu, że nie będą to łatwe rozmowy z pozostałymi partnerami no ale tak ktoś musi być rozmawiamy o czymś o przedsięwzięciu historycznym dniem wyjątkowym także żadne rozmowy nie są łatwe ministerstwo rozmawia na temat biznesplanu także z inwestorami już obecnymi w PGG oraz tymi, którzy mają spółkę dokapitalizować chodzi o miliard złotych do Węglokoksu spółek grupy PGNiG 2 i energii TGE mają dołączyć Enea i TF Silesia ostatnio wiele mówiło się o Orlenie jeśli chodzi o Orlen to nie chcemy, aby z branży paliwowej wprost podmioty angażowały się w sferę surowcową także jeśli chodzi o Orlen to na razie sprawa jest taka, że nie jest on wprost brany pod uwagę zobaczymy w toku rozmów, bo na pewno się skończyło dzisiaj czy jutro myślę, że przyszły tydzień będzie również aktywnym tygodniem co do kontynuacji to będziesz się w ostatecznym partnerem do uzupełnienia tych 700  000 000, aby miliard rzeczywiście było podniesienie kapitału w przyszłym tygodniu resort przedstawi biznesplan przedsięwzięcia komisji Europejskiej, która wymaga, aby cały proces miał charakter rynkowy z Katowic diagnoza Stępień tokfm w naszym programie teraz zjawisko ogólnopolskie no ale w zależności od regionu, a dokładniej rzecz biorąc właściwie miasto czy gminy może wyglądać nieco inaczej Lublin ma już nową sieć szkół już ostateczną po akceptacji kuratora dzisiaj decyzję w tej sprawie podjęli radni z 23 gimnazjów 5 zostanie zlikwidowanych, a reszta będzie przekształcona w podstawówki licea, a co ważne przy podejmowaniu tej decyzji obyło się bez większych konfliktów i protestów ze strony rodziców czy nauczycieli jest z nami Anna Gmiterek-Zabłocka Aniu, my taki większy protest był naprawdę tylko 1 tak, że protest dotyczył gimnazjum nr 9, bo urzędnicy chcieli włączyć je do pobliskiego liceum ostatecznie zdecydowano, że szkoła będzie mogła sama utworzyć samodzielne liceum Ogólnokształcące, tyle że pojawił się warunek pierwszy nabór miał się odbyć dopiero w 2018 roku i właśnie przeciwko temu protestowali nauczyciele rodzice i dopięli swego, bo nabór będzie od września, ale już tego roku Małgorzata Okarmus przewodnicząca rady rodziców przy gimnazjum nr 9 w Lublinie dzisiaj o uśmiech na pani twarzy tak tak głośnych już uśmiech ulga no ta nasza walka trwała od połowy grudnia 2016 roku, więc bardzo długo także dno nastąpił wreszcie ten wyczekiwany moment i rzeczywiście będzie mieć na euro 2017 roku jako liceum, choć jeszcze niemal wszędzie tak rzeczywiście był schodzi się wszędzie dzisiaj tak żeby, żeby jednak uratować tę szkołę i żeby dali nam szansę potraktowali nas sprawiedliwiej, żebyśmy mogli zacząć nabór tego roku Magdalena ma Dacia przede wszystkim jestem naprawdę wzruszona i szczęśliwa bardzo się cieszę, bo wiem, że już się cieszą będą się cieszyć dzieci nauczyciele no właśnie po to, by oznaczało, gdybyście nie dostali tej zgody na nabór od września tego roku tylko dopiero od przyszłego no cóż szkołom, by funkcjonowała do momentu dopóki my nauki nie skończyły dzieci klasy jej trzecim gimnazjum to byłby koniec po prostu definitywny koniec szkoły jako takiej podejrzewam, że następnym zapadła decyzja, żeby ją zamknąć zlikwidować na podłożu oprawy szkoły nie było, więc taki byłby efekt tak naprawdę gimnazjum nr 9 było jedynym punktem zapalnym na szkolnej mapie Lublina obyło się bez większych problemów przyznaje prezydent Krzysztof Żuk chciałbym podziękować wydziałowi oświaty i listy dyrektorom czy środowiskowo blasku, że właściwie jest tu mało konfliktów, ale umówmy się to jest efekt już wiele miesięcy dyskusji i takiego podejścia, że staramy się eliminować problemy poprzez szukanie kompromisów i właśnie takim przykładem jest gimnazjum nr 9, gdzie wydawało nam się, że to jest korzystne, by rozpoczynać się nabór dopiero od roku przyszłego, ale jeśli tak środowisko inne to są zdefiniował no i nauczycieli rodziców, że to przyjęliśmy, że nabór będzie w tym roku nie ma w gruncie rzeczy jakiś istotnych sporów natomiast jest wielką obawą o otoczy będą dzieci w tych szkołach czy ten nabór będzie satysfakcjonujący szefowa wydziału oświaty Ewa Dumkiewicz Sprawka podkreśla, że obyło się bez problemów, bo dyskusje rozmowy o nowej sieci szkół zaczęło się już wiele miesięcy temu, a brali w nich udział m. in. rodzicem nie można tych zmian robić samodzielnie zza biurka tylko Szawła wliczać tych, których te zmiany dotyczą to po pierwsze, w, a po drugie, włączyliśmy również cały proces państwa radnych rady miasta Lublin, którzy też aktywnie uczestniczyli w organizowanych przez nas spotkaniach i spotkaniach z rodzicami uczniów pani dyrektor dużo tych spotkań pani jako szefowa wydziału oświaty odbyła uczestniczyłam we wszystkich spotkaniach tych, które dotyczyły odbywał się w naszym wydziale w tych spotkaniach, w których uczestniczyli nauczyciele rodzice i dyrektorzy szkół i odbyłem kilka spotkań w szkołach, które już dotyczyły rozwiązania konkretnych problemów na podjęcie uchwał w sprawie nowej sieci szkół samorządy mają czas do końca marca w Lublinie nowa sieć szkół już jest co zatem w najbliższym czasie chcemy poświęcić na analizę sytuacji kadrowej z ING opracowanie spra w związanych z organizacją roku szkolnego i spraw kadrowych w taki sposób, by jak największa grupa nauczycieli lubelskich mogła być spokojna swoją pracę prezydent już dawno wystosował bowiem do nauczycieli list, w którym napisał, że zrobi wszystko, by w lubelskiej oświacie nie doszło do zwolnień nauczycieli, by zaniżanie czasu pracy czy wyłudzanie fikcyjnych opłat co piąta skontrolowana przez Państwową Inspekcję Pracy firma nie przestrzega minimalnej stawki godzinowej od 1 stycznia do 13 zł brutto za godzinę przy umowach zlecenia i o świadczenie usług Joanna Mąkosa takie oszustwa są najpopularniejsze w branżach, gdzie płaci się najmniej mówi Danuta Rutkowska rzeczniczka Inspekcji pracy to są agencje ochrony mienia mniej osób to są firmy sprzątające hotelarstwo wiele sygnałów otrzymujemy od osób zatrudnionych właśnie w różnych barach pubach kawiarniach pracodawcy często po prostu odmawiają podniesienia pensji licząc, że pracownik w obawie o utratę stanowiska nigdzie się nie poskarży, ale są też bardziej wyrafinowane sposoby próbują obciążyć te osoby kosztami użyczenia i munduru służbowego albo w przypadku pań sprzątających odkurzacza czy innego sprzętu niezbędnego do pracy również zamienia się umowy zlecenia na umowy o dzieło albo zatrudnia na czarno Maciej Witucki prezes Work Service nie jest tym zaskoczony jego zdaniem rynek miał za mało czasu na reakcję jeśli miało się całą branżę, która pracowała na stawkach są wynikający ciasto z przetargów publicznych wiemy to na stawkach kilkuzłotowe czy bliskich 10 zł branżę ochroniarską sprzątającą załatwione administracyjnie dostała 13 not tor trudno się dziwić ma gwałtowny problem z rentownością to są bardzo duże wzrosty dla małych średnich polskich przedsiębiorstw w tych krajach w tych mniejszych miejscowościach, gdzie rynek był może bardziej elastyczny, gdzie płace były w ogóle niższe niż niż średnia średnia krajowa latem małe średnie firmy te zmuszone administracyjnie do bardzo szybki wzrost wynagrodzeń lub bez koniecznej możliwości natychmiastowego wzrostu produktywności nowe przepisy o minimalnym wynagrodzeniu dotyczą 1  300  000 pracujących Polaków Inspekcja sprawdziła do tej pory 220 firm w marcu planuje skontrolować kolejnych 900 do końca roku 20  000 pracodawca oszust może zapłacić grzywnę do 30  000 zł Joanna Mąkosa TOK FM w naszym programie teraz historia, która mogła skończyć się tragicznie jednak dzięki skoordynowanym współdziałanie lekarzy pogotowia kardiochirurgów oraz ratowników Beskidzkiej grupy GOPR zakończyła się szczęśliwie chodzi o losy 38 letniego biegacza, który 22 lutego trafił w stanie głębokiej hipotermii oddział kardiochirurgii w Bielsku-Białej Jakub Lenarczyk dziś w obecności kamer mikrofonów dziękował lekarzom ratownikom, a jutro opuści polsko amerykańską klinikę serca i rozpocznie rehabilitację Grzegorz Kozioł pana Jakuba odnaleźli w śniegu doświadczeni ratownicy TOPR -u których zaalarmowała żona, gdy mąż o umówionej godzinie nie pojawił się w schronisku mężczyzna niemal zamarł nacisku niczego nie pamięta nie wie co było przyczyną wypadku więcej nie pamięta całego tygodnia przed wypadkiem w trasę też wielokrotnie wcześniej robiłem w ta także dowodami duże zaskoczenie, że jakiś wypadek zdarzył się tej okazji także w grę dobrze przygotowany wszystko w porządku w dodawanym do dotrwa do tego do tego momentu kompletnie nic nie pamiętam z wypadku także, że wszystko co wiem to to z relacji żony i ratowników wszystkie zespoły, które zajmowały się mężem po kolei zrobiły to na najwyższym poziomie i oszałamiającym tempie ciało mężczyzny miał zaledwie 21 °C akcja serca zatrzymana była przez 5 godzin pacjent został przewieziony do szpitala w stanie głębokiej hipotermii mówi dr Wojciech Domaradzki nasz pierwszy pomiar, który zaraz po przyjęciu założony to było 20 , 9 nie było wcale pewne, że pacjent przeżyje absolutny mężczyzna w szpitalu został podłączony pod urządzenie Eco, która tak więc, że w trakcie naszych klasycznych operacji kardiochirurgicznych jest to to tzw. płucoserce, które za pacjenta oddycha i utrzymuje krążenie krwi do momentu, kiedy temperatura, a raz 2 z sercem zacznie pracować w ten sposób, żeby jego akcja była wydolna zabezpieczała funkcjonowania organizmu w przypadku pana Jakuba wybudzenie ze śpiączki farmakologicznej zakończyło się dobrze oprócz częściowej niepamięci ma tylko niedowład ręki teraz trafi na rehabilitację kardiologiczną do Ustronia, ale na konferencji prasowej w Bielsku-Białej był także obecny dr Tomasz Darocha, który jest głównym koordynatorem d s . poza ustrojowego leczenia pacjentów hipotermii głębokiej mówił on, że jest potrzebne dofinansowanie systemu ratowania pacjentów z głęboką i baterią wcześniej czy później zasoby możliwości tego, że żyjemy na krawędzi możliwości wolontariatu, czyli tak naprawdę hipotermia staje się moim pierwszym życiem, ale życie rodzinne drugim to nie czas miejsce, żebym państwu tłumaczył jak to się dzieje rodzinnie, ale proszę sobie wyobrazić, że wracam do domu o godzinie siedemnastej osiemnastej i koordynujemy np. 34 akcji ratunkowej schodzimy do dwudziesty czwarte i tak jest w okresie zimowym prawie codziennie poza tym zespoły ratownicze powinny być wyposażone w sprzęt mechanicznej kompresji klatki piersiowej oraz profesjonalne termometry do pomiaru temperatury głębokiej bez tych rozwiązań unikatowy w skali światowej system przestanie działać i 6  700  000 zł przekazał społeczny komitet odnowy zabytków Krakowa na renowację ołtarza wita Stwosza jest to największe przedsięwzięcie konserwatorskie przy 1 dziele sztuki z dyrektorem komitetu Maciej Wilamowski rozmawiała Katarzyna Mularczyk to prace ruszyły już 2 lata temu, ale potrwają do roku 2021 tys ogromne przedsięwzięcie co jest jeszcze tak naprawdę do do zrobienia jest to pierwsza kompleksowa interdyscyplinarne konserwacja tego ołtarza od lat 53 tej wielkiej konserwacji, którą przeżył on po powrocie z po drugiej wojny światowej z Norymbergi, gdzie wywieźli go okupanci zatem w przypadku dzieła sztuki, który jest wykonany z drewna inna w ponad 500 lat trzeba wykonać tych czynności bardzo dużo przede wszystkim zabezpieczyć się biologiczni mikrobiologiczne to, żeby wyeliminować zagrożenia związane z drewna jadalnymi grzybami pieśniami trzeba oczyścić tegoroczne dni stał przez wiele dziesięcioleci ten kurz krakowskie powietrze też na nim siadało no i wreszcie część tego co jest tutaj najtrudniejszą najbardziej pracochłonną częścią, czyli do konserwacji odtwarzania zabezpieczania powłok malarskich którymi złocenia którymi pokrył to te drewniane przedstawienia pokrój Wit Stwosz, a potem także kolejni konserwatorzy, którzy pracowali w przez stulecia, ale tez 10 wycieczki po trzecie ustalić co naprawdę pochodzi z czasów wita Stwosza co przyniosły kolejne stulecia, a też zachowują szacunek dla tych, którzy pracowali jako przykład 1819 przy montażu jego konserwację zaangażowany był np. Jan Matejko w wieku dziewiętnastym pytanie na oczy też pewnie jakaś wartością wartą czy warto zachować za tym drogą bardzo pracowity badań mikroskopowych problemem badań chemicznych muszą konserwatorzy ustalić co one montażu pochodzi z epoki, jaka jest liczna grupa, która pracuje nad montażem założenie takie, że żadna z części tego ołtarza nie powinna opuścić bazyliki na czas prac konserwatorzy pracują na rusztowaniu, a któryś z, a postawiony jest z tyłu ołtarza tak, żeby nie zasłaniać się zwiedzającym widoku też bardzo mają miejsce mają dodatkowe małe pomieszczą UK z tyłu ołtarza się znajdujące, a to ogranicza liczbę pasterz kilka osób dlatego soczyście cały zespół współpracowników zewnętrznych przez krakowskich uczelni, którzy wykonują ekspertyzy w zakresie mechaniki drewna mikrobiologii badań fizykochemicznych części tego ołtarza też nie tylko przestawił rzeźbiarskie jest ogromny wysokości 4 pięter mebel to może być na tym etapie, który teraz nastąpi to co teraz będą konserwatorzy robić przez 2 lata udało się za nią i poddać konserwacji certa bólu montaże, czyli tam szczęścia, która znajdzie się poniżej szaf głównym przedstawieniem oraz zwiększeniem, czyli tę część najwyżej położoną pod samym sklepieniem kościoła w tym roku ich 2 latach następnych będą przemytu konserwacji skrzydlatego ołtarzem on 4 skrzydła 2 nieruchome, których widoczne są po zamknięciu centralnego przystępnie 2 ruchome, które codziennie są otwierane rano i zamykanym po południu to zajmiemy się 3 lata chce przedstawić centrali zostaje na okres 202021 z prawej, skąd materiały to są materiały tutaj z Polski czczone dziś będą musiały być ściągany znaczy farby i wszystko co będzie potrzebne sam go też nie wymaga uzupełnień działała poza drobnymi detalami w zakresie samego materiału rzeźbiarskiego tej różnego typu sygnały alarmowe, które miłośników zabytków Krakowa docierały w ostatnich latach, że tak brakuje przy ołtarzu okazał się mocno przesadzone zaś są braki, w którym pastor postacią brakuje paznokci końcówek paluszków najczęściej niedrogich red natomiast same samotność nie zdekompletowany jeśli chodzi o materiały malarskie materiały chemiczne no tutaj oczywiście będą koszty konserwatorzy Lisa najlepszy materiał dostępny na rynku światowym, a tutaj niestety Polski przemysł nie dostarcza tych najbardziej cenionych wyrobów są to raczej groby tych krajów europejskich Project z tych usług oraz dostęp do poziomu chemii przemysłowej czy na szkodę groby niemieckie, a te zniszczenia one są duże nie one są one są bardzo drobny brać pod uwagę w czteropiętrowym czterokondygnacyjny w skali rynków architektonicznych skalę tego ołtarza to są drobne ubytki kształt zrekonstruowany w przyszłości po odsłonięciu powłok malarskich okazał się niektóre palce były już wyrabiany wykorzystać ten siedemnastym są to sąd drobne ubytki i co ważne ołtarz jest został poddany scanii Gowin laserowym w technologii przede, ale jest dzisiaj do oglądania także w zapisie cyfrowym w Ford postać takiej, a tzw. chmury punktów także ślub w przyszłym stulecia coś jeszcze demontażowi niniejszą ustawą traciliśmy jakość jego część, gdzie można zrekonstruować mu być może w końcu najnowocześniejsze wówczas technik wytwarzania materiałów trójwymiarowych właśnie w oparciu o ten wskaźnik laserowy, który chce twardych dyskach komputerów będzie tam przez kolejne dziesięciolecia z dyrektorem społecznego komitetu odnowy zabytków Krakowa Maciejem Wilamowski rozmawiała Katarzy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GODZINY SZCZYTU - MAGAZYN REPORTERÓW

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA