REKLAMA

Zmiany w samorządach - demontaż państwa obywatelskiego?

Co się stało?
Data emisji:
2017-03-03 16:40
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
13:42 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki wynagrodzić gościom co się stało jest pan Adam Struzik marszałek województwa mazowieckiego dzień dobry witam serdecznie spotkałem się z panem przy okazji konferencji, jaką komitet regionów przy pomocy pana urzędu organizuje w Warszawie dyskusja na temat ważnej polityki Unii Europejskiej polityki spójności poza rok 2020 lat tymczasem jak wiemy zaczynamy się zastanawiać czy Unia Europejska w ogóle przetrwa czy w takim razie pan uczestnicy tego spotkania są na Rozwiń » większe, mimo że optymistami niższy niż bardzo wielu eurosceptyków może zaś mimo tego co to jest to polityka spójności rzadko sobie obywatele zdają sprawę, że np. droga świeżo zbudowana czy wyremontowana obok nich czy wyremontowany szpital czy nowe urządzenia w szpitalu czy szkoła, która przeszła niedawno modernizację czy odnawialne źródła energii, który pojawił się na dachach budynków publicznych, że to wszystko jest pochodną no właśnie wykorzystania przez różne podmioty przez samorządy, ale też przez firmy przez instytucje innych środków europejskich pochodzących właśnie z tej polityki spójności polityka spójności to polityka wyrównywania rozwoju wiadomo, że różna jest poziom zamożności poszczególnych regionów europejskich już jest poziom dochodów tak jak różna jest zresztą i różne straż pożarna oświatą rozwoju gospodarczego i chowaniu się do różnych podstawowych polityk unijnych ta polityka spójności inna spełnia taką istotną z naszego punktu widzenia rola, choć przyznajemy się dziś sobie sprawę z potężną zagrożeń, które się pojawiły, bo po brexicie po tej decyzji niewielką większością głosów Brytyjczyków, że wychodzą z unijnych na dzisiaj pojawiają się pytania co dalej z Unią i co dalej w ogóle z politykami Unii w tym właśnie z politykom spójność no dodatkowo nakłada się na to problem olbrzymi problem imigracji, zwłaszcza w krajach południa Europy takich jak Grecja Włochy Hiszpania pojawią się inne zagrożenia tak jak terroryzm nie jak powstające często patologiczne zjawiska w skupiskach imigrantów n p . w krajach skandynawskich my to wszystko powoduje, że budzą się nastroje antyunijne budzą się nastroje nacjonalistyczne takie nastroje, które prowadzą do takiego myślenia, że będziemy sami godzimy się tutaj różnymi barierami granicami od otoczenia to nas te wszystkie negatywne następstwa nie nie dotkną no, jeżeli jeszcze popatrzymy na retorykę Donalda trampa, który wygrał wybory w stanach Zjednoczonych, jeżeli uświadomimy sobie ich, że jednak kilkadziesiąt milionów Europejczyków musimy się do Unii Europejskiej żyje w biedzie w trudnych warunkach no to jest taka mieszanka, która powoduje obawy powodują obawy i umie no musimy oczywiście w tym wszystkim zachowywać jakiś zdroworozsądkowy głos rozsądku na moje zaproszenie odbyła się tutaj wczoraj konferencja naszej komisji ds. właśnie polityki spójności terytorialnej i budżetu Unii Europejskiej, a dzisiaj odbywa się to międzynarodowa konferencja w inne poświęcona polityce spójności po roku 2020, ale właśnie do pełna, bo przysłuchiwałem się tutaj niektórym dyskusjom jednak wraca i to bardzo wyraźnie w wypowiedziach osób, które śledzą tendencje czy trendy w tej debacie o przyszłości UE polityki spójności, ale w ogóle unijnych pieniędzy w ogóle także jednak właśnie ze względu na ten problem migracyjny, o którym pan wspomniał bardzo wyraźnie w stronę Polski w ogóle pani z tego regionu wraca pytanie o Solidarność, że polityka spójności to jest również pomoc właśnie dla tych, którzy są w problemach, a nie tylko dla tych, którzy są biedniejsi czy sądzi pan, że przy tych nastrojach, jakie są w Polsce czy w ogóle w regionie dom możemy jakoś odpowiedzieć na te oczekiwania z 1 strony większej Solidarności i zachować w przychylność no mówiąc wprost przyznawanie Polsce pieniędzy w kolejnych latach na oczy się tak rumu dyskusja przetacza się dzisiaj przez European Jara i to dosłownie dni temu gościłem na Malcie teraz Malta jest bez wydania prezydencję w unii Europejskiej i powiem, że byłem zdumiony jak taki mały kraj na 70 × mniejszy od Mazowsza tak potrafił zaabsorbować 3000 uchodźców ma co najmniej kilka obozów przejściowych i w takich obozach ludzie przez rok przebywają, ucząc się języka przystosowują do takich europejskich warunków egzystencji mało tego pracują przez bity wizytować taki obóz dla 2 lata i muszę powiedzieć, że tam było kilkoro ludzi ludzi podczas kiedy stan około 31 pytam, gdzie jest reszta mówi wszyscy są w pracy Międzyrzecz taka mała Malta potrafi sobie z jakimiś w jakim sensie z tym problemem poradzić to ja powiem tak Polska też sobie poradziła no tak jak radzi sobie z olbrzymią falą na bardziej mi migracji zarobkowej tak ze strony Ukrainy czy ze strony innych krajów tutaj byłego związku Radzieckiego natomiast potrzeba dobrej woli, a ja oczywiście inne mam pełną świadomość ograniczeń wynikających z kultury czy różnic religijnych, ale np. w moim odczuciu nie powinniśmy się odwracać od naszych braci chrześcijan, którzy są w serii i n p . dla nich powinno się znaleźć w Polsce miejsce, bo ich, o ile mogę rozumieć, że jeżeli sąd ortodoksyjny środowiska islamskie, które kierują się tym osobom dżihadu to od nas takich ciężko tutaj otwiera się dziwi no to np. dla innych chrześcijan takie drzwi powinny w osobie otwartej do 12  000 moim zdaniem to być nawet nie zauważyli natomiast w wymiarze wizerunku Polski na zewnątrz to się to robi bardzo poważny problem, bo tak jak pan redaktor powiedział hamują to tak solidarna Europa ma być wtedy, kiedy Polska jest największym beneficjentem największym powtarzam, jeżeli chodzi o politykę spójności, bo to są setki miliardów euro i w tej niepewnej perspektywie 2426 i te zakończone do 7213 już teraz tę, którą realizujemy do roku 2020, więc powinna nastąpić refleksja rządzących i powtarzam to jest wszystko do zorganizowania i mielibyśmy otwarte przyłbice bylibyśmy szanowani atak to po prostu nasze uważa za egoistów za ludzi, którzy Solidarności mówią tylko w sensie werbalnym, a nie robią nic, żeby ta Solidarność pokazać panie marszałku wróćmy na chwilę znała nasze podwórko, ale bliskie panu, bo mamy trochę nowych danych czy informacji dotyczących spraw samorządowych, a konkretnie wyborów samorządowych np. dzisiaj pan marszałek Stanisław Karczewski marszałek Senatu powiedział, że panowie Jacek Sasin Jarosław Krajewski to potencjalni kandydaci prawa i sprawiedliwości w wyborach na prezydenta Warszawy w jednocześnie powiedział w rozmowie z dziennikarzami, że pomysł 1 tury w wyborach samorządowych to ciekawa propozycja, a tu przypomnę chodzi o to, że teraz, jeżeli nie ma tam od razu zdecydowanej większości to to tor tor to właśnie musi się rozstrzygnąć w drugiej turze między 2 najlepszymi kandydatami i wiem, że pojawił się pomysł, że po prostu no zwycięzca bierze wszystko czyli kto w pierwszej turze dostanie najwięcej głosów może zostać prezydentem czy gminy czy burmistrzem to ciekawa propozycja w dywan chorzy najpier w taka konstatacja, że ilekroć PiS się bierze do ogrzewania przy ordynacji wyborczej to zawsze ponosi potem klęskę, więc jak widzisz czujesz tak powiem pomysłodawcą spisu tego typu rewolucyjnych pomysłów na wstępie pan przyzwoitość nakazuje, żeby inne zadane kandydatem opowiedziała się przynajmniej połowa wyborców + 1 w mojej ocenie ich społeczeństwo i wspólnoty powinny decydować, kto będzie prezydentem burmistrzem wójtem i każda kombinacja przy okazji ordynacji wyborczej fatalnie świadczy o tych, którzy zgłaszają, bo jeżeli zamierzają podporządkowywać rodacy wyborczą swoim celom politycznym to na pewno na tym przegrają w najgorszym wypadku opozycja będzie musiała się zjednoczyć i wspólnego kandydata wystawić przeciwko granatowi PiS-u itd te rachuby mogą wziąć wkład, więc radziłbym noworodek kolegom, żeby się nad tym zastanowili się generalnie uważam, że nigdy nie powinna się, że rzeźbić to mówię przy ordynacji wyborczej, kiedy są wolne wybory najlepiej to robić tuż po wyborach może dojść skoro pan mówił o tym, że po nim ludzie decydować na to oczywiście też tylko badanie, ale cel głos opublikował dzisiaj takie badanie zrobione na początku lutego tego roku, gdzie padło m. in. pytanie czy uważa, że kadencja w samorządowców łączy się głównie znał chodzi o prezydentów wójtów burmistrzów powinna zostać ograniczona do 2 no i 51 % Polaków uważa, że tak 40 %, że nie, aczkolwiek są też warto przy okazji tego badania podkreślić 57 % uważa, że jeżeli w ogóle wprowadzić tego typu kadencyjność to na pewno, licząc dopiero od tych najbliższych wyborów ani, wliczając już kadencji, które ktoś może ma mieć za sobą wydaje się, że to badania są obiektywne tak, gdybyśmy dzisiaj takie referendum przeprowadzili i na podstawie tego referendum np. wpisanie takiej zmiany konstytucji to taka konstrukcja byłaby możliwa na dzisiaj pozbawianie kogokolwiek biernego prawa wyborczego, a i po części również czynnego prawa wyborczego, czyli uniemożliwianie jakieś kategorie obywateli startu w wyborach na wójta burmistrza prezydenta, a już do tyłu w ogóle to jest bezprawie jawne no nie wchodzi w rachubę, bo nie ma takich zapisów konstytucji i raczej chodzi tutaj obronę fundamentalnych praw ludzkich zawartych w konstytucji, a nie takie dywagacje czy to byłoby lepsze czy gorsze dla funkcjonowania samorządów są samorządowcy wójtowie burmistrzowie prezydenci, którzy wypełniają swoje funkcje przez wiele lat i ludzie są niezadowoleni ich ponownie wybierają, a są tacy, którzy po 1 kadencji albo nawet nie dotrzymają 1 kadencji musiał się z tym stanowiskiem rozstać ja naprawdę pozostawił bez wyboru ludziom i prawo decydowania ludziom wspólnotom natomiast powtarzam, jeżeli politycy mają taki pomysł, żeby wpisać kadencyjność do konstytucji to proszę bardzo to kadencyjność dla wszystkich dla posłów też dla senatorów też miałem 10 lat senatorem 3 kadencje uważa, że to wystarczy już tam się nie wybieram natomiast byłoby to wtedy sprawiedliwe, ale powtarzam najpierw w piśmie to do konstytucji dzisiaj nikt nie ma prawa do tego, żeby pozbawiać kogokolwiek praw obywatelskich, bo może to znaleźć w konsekwencji nawet w wymiarze wymiar wtedy właśnie Międzynarodowego Otóż zupełnie króciutko na koniec, choć wśród to są tylko pomysły jak przynajmniej twierdzi pan wicemarszałek Terlecki spekulacyjne, ale pojawiło się takie w kontekście ordynację, żeby może były jedno ma mandatowe okręgi w powiatach powyżej 20  000 mieszkańców no i nasza, żeby w wyborach powyżej powiatów nie było komitetów obywatelskich tylko komitety partyjne króciutko bez sensu pomysły, bo przecież powiat to zwykle od 40 paru minut najwyżej 300  000 to rzadko, który powiat ma 300  000 ludzi, więc myślę, że znowu rzeźbienie przed tym znowu upartyjnienia nie ogranicza nie tylko do komitetów partyjnych moim zdaniem jest drogą donikąd prawdziwa pomocniczość prawdziwa Solidarność prawdziwe, a te elementy nowoczesnego państwa dzisiaj to jest upodmiotowienie obywateli ani upartyjnienie obywateli ja, chociaż jestem członkiem partii politycznej podczas tańca Ludowego to zawsze byłem i czuje się samorządowcem i dla mnie tego typu propozycja tak naprawdę oznaczają demontaż państwa obywatelskiego przecież, jeżeli jakimś powiecie od jakiej gminie są ludzie, którzy sąd pracować działać na rzecz, a nie są wyznawać jakieś doktryny politycznej to nie wolno im tego zabraniać bardzo dziękuję Adam Struzik był gościem co się stało Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CO SIĘ STAŁO?

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA