REKLAMA

Czy szanować wyroki obecnego TK? Dyskutują: prof. Tomasz Pietrzykowski i Agata Kowalska

Post Factum
Data emisji:
2017-03-03 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
26:25 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum w audycji post factum Agata Kowalska przy mikrofonie cały czas Katowic tutaj, że państwo odbyła się dzisiaj konferencja, która co mnie zdziwiło przyciągnęła uwagę mediów i to nie tylko takich mediów jak radio TOK FM, które na co dzień śledzi zmagania sędziów i obywateli z rzeczywistością pod rządami prawa i sprawiedliwości i była to konferencja głównie poświęcona koncepcji MO swoistego zastąpienia Trybunału Konstytucyjnego ten zdaniem wielu Rozwiń » panelistów nie działa prawidłowo jest sparaliżowany w związku z tym trzeba szukać nowych rozwiązań i takim rozwiązaniem miałoby być na kontrolowanie przepisu kontrowali konstytucyjności przepisów przez sądy powszechne nikt ze mną styl w tym momencie w naszym studiu katowickim, ale jest pan prof. Tomasz Pietrzykowski na co dzień wykładowca na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego, ale co bardzo ważne dla naszej rozmowy również współ pomysłodawca tej konferencji dzisiejszej dzień dobry panie profesorze czy do używania na co dzień dobry państwu, ale wyższy państwu przypomnę tylko, że to jest konferencja, na którą zgłosiło się przy hołd przed prawie 1000 osób, więc nawet nadzwyczajna sprawa mniejsze to wyjątkowo podobało, bo dyskusja była prawdziwa ani odtwarzano to znaczy rzeczywiście pojawiły się głosy, które stały w zupełnej kontrze do koncepcji przedstawionej przez organizatorów właśnie tej imprezie koncepcja była debata z Siedowa się udał, ale chciałem, żebyśmy zaczęli od tego na czym skończą sprzed świąt z prof. Marka Safjana rozmowę, który mówił o idei rozproszonej kontroli konstytucyjności i wymieniał wszystkie wyzwania stojące za za to narzędziem i prosiłam pana panie profesorze o ponowne wyjaśnienie słuchaczom co to za narzędzie w pana w pana rozumieniu, bo co prawnik to troszkę inaczej ujmuje, a wtedy można zauważyć, że specyficzne cechy tego narzędzia, jakim jest rozproszona kontrola konstytucyjności cóż to jest państwo najkrócej mówiąc rozproszona kontrola konstytucyjności w tym rozumieniu, jakim mówimy w odniesieniu do naszego porządku prawnego, bo to też się dość mocno różni od zależności od od kraju i kultury prawnej, ale u nas ne polega na tym, że niezależnie od istniejącej istnienia Trybunału Konstytucyjnego, do którego wpływają sprawy o kontrole zgodności przepisu z konstytucją, czego efektem może być to, że Trybunał stwierdza niezgodność takiego przepisu z konstytucją skutkuje co skutkuje utratą jego mocy obowiązującej usunięciem systemu prawnego, jakby niezależnie od tego trybu kontroli zgodności wraz z konstytucją w każdej konkretnej sprawie w każdym konkretnym sporze trafiającym do innych sądów, czyli przede wszystkim sądów powszechnych sądów administracyjnych sąd mając zastosować przepis prawny przepis ustawy albo innego aktu prawnego, który mnie w świetle, którego ma rozstrzygnąć daną sprawę jednocześnie ma zwracać uwagę na to czy zastosowanie tego przepisu w tej konkretnej sprawie nie doprowadziłoby do wyników sprzecznych z konstytucją nie doprowadziłoby do sytuacji, w której czyjeś konstytucyjne prawa mnie czy 3 interesy dobra zostałyby naruszone i w przypadku, gdyby i oczywiście im dołożyć starań, żeby tak rozumieć przepisy ustawy, żeby do takiej sprzeczności nie dochodziło natomiast w sytuacji, w której okazałoby się to niemożliwe rozproszona kontrola konstytucyjności polega na tym, że serial ten konkretny sędzia rozstrzyga tę konkretną sprawę z pominięciem tego niekonstytucyjnego jego zdaniem przepisu nie eliminują z tego przepisu systemu prawnego co różni ten tryb rozpraw czy to rozumienia rozproszonej kontroli konstytucyjności z tym co mamy do czynienia n p . w amerykańskim systemie komora, gdzie każdy sąd, orzekając w ten sposób w gruncie rzeczy merostwo żebra otworzy Krawczyka, zmieniając to w tym naszym rozumieniu chodzi tylko o to, że nie w tej konkretnej sprawie ten przepis nie zostaje zastosowany oczywiście to jesteś pewien sygnał dla innych sądów, że jest tutaj być może jakiś problem zgodności niezgodności tego przepisu z konstytucją wcale tak albo albo zachęta do sporu prawnego we wniosku prawnego i to oczywiście nie odbiera żadnych innych roszczeń oczywiście jest wciąż możliwe i na prawdopodobne, że prędzej czy później również Trybunał Konstytucyjny w tego rodzaju sytuacji sprawdzi zgodność tego przepisu z konstytucją wtedy jeśli podzieli ten pogląd, który w, którym są wcześniej się pojawił w tych innych sądach toczy się wtedy skutkiem tego będzie już normalne usunięcie tego przepisu podwojenie mocy obowiązuje do końca się nie stanie w taki przepis jest tylko nie zastosowany wtedy, kiedy prowadziłby do naruszenia konstytucji konstytucyjnych uprawnień strony danego postępowania no dobrze mówi co zrobić z przypadkiem, kiedy obecny Trybunał Konstytucyjny w składzie i sposobie funkcjonowania, jaki znamy nie będę z tego wszystkiego omawiać uznać np. ustawę o służbach specjalnych po tak znaną z ustawy anty terrorystyczną za zgodną z konstytucją w całości to jak obywatel może walczyć o swoje prawo do prywatności przed sądem i czy ten sąd może zastosować to narzędzie, o czym pan teraz mówi, jeśli więc już, że obecny Trybunał uznał ustawę w całości za konstytucyjną, że krzyżuje mnóstwo różnych problemów, ale zanim, zanim o nich powiem tak, by na jedno zastrzeżenie oczywiście to co nazywamy rozproszoną kontrolą konstytucyjności prawa nie jest remedium na wszystkie problemy ze sfery możemy no wie pan co możemy jak ta dzisiejsza konkurencja jeszcze nam odpowie na pytanie jak żyć w Polsce, której promy spalił się rozwala nam ustrój, a docenienia istnieją takie takie czarodziejskie różdżki przynajmniej prawnicza czarodziejskiej różdżki, które pozwalają Requiem pozbyć się w ogóle problemu prawda ewentualnych naruszeń rozmaitego typu czy standardów konstytucyjnych praw i i wolności obywatelskich tego się za 1 zamachem nie da rozwiązać nigdzie takiego remedium idealnego nie wymyślą natomiast oczywiście to pozwala jakoś ten problem zmniejszy ich zneutralizować natomiast w tej konkretnej sytuacji, czyli nie tyle braku powszechnie obowiązującego rozstrzygnięcia wydanego przez Trybunał Konstytucyjny co do zgodności bądź niezgodności jakieś przepisów wtedy oczywiście problemy zmniejszono o pytanie dalej jest prawda czy sędziowie dokonują z tej rozproszonej kontroli konstytucyjności nie wchodzą nie zawężają tym samym i przypisującej kompetencji zastrzeżonych dla Trybunału Konstytucyjnego tego rodzaju debata miała miejsce w Polsce w latach dziewięćdziesiątych no i właściwie w dużej mierze na tym na czym ona się zakończyła się jednak sędziowie nie powinni zbyt szeroko się angażować tak rozpoczną kontrole, bo od tego jest Trybunał Konstytucyjny tylko ona była prowadzona w warunkach, której chce ten Trybunał był udział usprawnienie jego legitymizacja legalność jego działanie budzi żadnych szans, ale nie odpowiada na moją wątpliwość co zrobić jeśli Trybunał jaki by nie był uzna ustawę daną w całości za zgodną z konstytucją i stojaki, by nie zaś może się z nim spierać na NATO pytanie być może nie da się odpowiedzieć z tym zastrzeżeniem, że jaki, by nie był to może zależeć od tego jak i jaki ten Trybunał jest bo o ile w przypadku, gdybyśmy mieli do czynienia z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który nie działa bez żadnych wątpliwości towarzyszących składowi tego Trybunał sposobowi wyboru sędziów rozdziału spraw i tak by tak dalej to wtedy można, by było bronić poglądu i jak się do tego skłania, że skoro Trybunał przesądził to dla imię pewnej jednolitości pewności prawa powinny sądy powszechne wtedy respektować, bo są związane tak jak wszyscy inni takim powszechnie obowiązującym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego również o zgodności nie tylko o zgodę na niezgodność, a teraz, a teraz mamy niestety sytuacja skomplikowała z bardziej skomplikowana motyle mnie, że jak wiadomo te składy, w których Trybunał orzeka budzą daleko posunięte wątpliwości wtedy, kiedy ci tzw. dublerzy, czyli sędzia, czyli osoby wybrane na zajęte już obsadzone już stanowiska sędziowskie wchodzą w skład orzekający w i jako Trybunał Konstytucyjny wyda w danej chwili sąd musiałby nie tylko oceniać przepisy odnosić do konstytucji, ale ocenić też legalność działania Trybunału no, więc zadanie dlatego ta sprawa się od komplikuje ze względu na to, że możemy mieć do czynienia z różnymi sytuacjami nawet przecież ten Trybunał może działa w różnych składach prawda może tak być, że nie ma tam w ogóle sędziów w danym składzie, którzy budzą jakiekolwiek wątpliwości aż o sytuacje, w których się rozkład miast jest złożony wyłącznie z nich wróćmy na chwilę do dzisiejszej konferencji, bo chciał, żebyśmy posłuchali wspólnie co powiedziała zaskoczyła mnie zupełnie pierwsza prezes Sądu Najwyższego pani prof. Małgorzata Gersdorf na samym początku konferencji o poranku obudziła mnie lepiej niż kawa posłuchajmy niemal ze czasy są nadzwyczajny też nie możemy łamać tego dogmatu, że jednak wiążąca orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, bo się NATO cały czas powołujemy możemy powiedzieć, jeżeli tak będziemy uznawać, że to nie jest orzeczenie Trybunału, ale to tak raz jest na zabawę, z którą mamy do czynienia nie jest to orzeczenie Trybunału, bo sędziowie dublerzy siedzą i te nie są sędziami, a ja nie siedzą to coś tam ktoś źle wyznaczył mnie ten wyznaczył cel potrzebne, ale to są takie zabiegi pół polityczne bym powiedziała już taka jest prawda tak mówiła pierwsza prezes Sądu Najwyższego w mówią, że ta konferencja była pełna zaskakujących chwil i dyskusji no i co pan na to panie profesorze bo, z czym to może być przydatnym w domu możemy się z różnymi sytuacjami czy ktoś może kwestionować prawidłowość nie wadliwość orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z pobudek czysto polityczny to może być taka pobiegł po to, pani wezwie nas rapu polityczna zabawa i z nią mieliśmy do czynienia w Polsce to zajmie wam mamy jakieś mierze nie odważyła się naprawdę do tego, że żyjemy teraz wiem dlatego tych ocen składów do tych ocen działalności pani sędzi Przyłębskiej, ale oczywiście natomiast ja zwracam uwagę, że na pewną fundamentalną zasadą logiczne jest to, że te same skutki mogą wynikać czasem zupełnie różnych przyczyn to, że skutek jest ten sam wcale nie dowodzi, że przyczyny są takie same i przekładane są na to rozumowanie to może być także do takich samych wniosków dochodzi się z pobudek politycznych i z intencji zmierzających do tego, żeby jak już polityczną korzyść ktoś od odniósł 1 czy z drugiej strony to się zdarza jesteśmy tego świadkami od dawna i pewnie będziemy jeszcze długo natomiast jego nie wyklucza to sytuacji, w której do takich samych wniosków doprowadza rozumowanie stricte prawniczej nie interesuje wyłącznie stan prawny aspekt pytania o to na 3 i naiwne nieprawidłowości w funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego poczynając od wyboru sędziów przez wybór prezesa wyznaczanie składów podział spraw i t d . na ile on może i powinien rzutować na skuteczność i i mocą moc wiążącą orzeczeń, które chcą w tej chce w ten sposób wydawane, ale przyzna pan, że dzisiejsza konferencja nie to nie jest przypadek, że nasze bóbr odbywa w tym w tym czasie tym skład panelu nie był przypadkowy i ich efekcie ona sama również jest wydarzeniem politycznym nie tylko naukowym oczywiście o tytuł oklaski na stojąco dla pani prof. Gersdorf mocno praski również dla sędziego Biernata, kto się w wpłynąć też wypowiadał to doniesienie złożył placki z szacunku do ich umysłowość co oczywiście Pedro nie da się abstrahować, że tak powiem od od sytuacji również polityczna prawnej, jakiej jesteśmy na, jakby również postawy osób tutaj ma to wpływ natomiast ne mniemać co innego to znaczy my jeszcze zgadzam, że jakby polityka jest to nie do odstęp sytuacja polityczna jest nie do odseparowania od prawa, ale dla mnie wyłącznie w tym sensie, że można, by było i my ja jestem specjalistą w dziedzinie września 2 teoria i filozofia prawa w związku z miastem przyzwyczają do tego, że my rozważamy rozmaite abstrakcyjne problemy prawne na sucho, nawet jeżeli u nas są wyimaginowane problemy sam stojak jak co by się stało, gdyby nie Marsjanie się pojawili prawda czy oni korzystaliby z ochrony konstytucyjnej tak dalej nie musi się dostawy w pojazdach na inną ma wizję panią redaktor Adam Szeląg razem raźniej, bo zdrowie albo na nasze seminaria mamy lidera Odry jest natomiast nie zmierzam do tego, że prawnicy w odróżnieniu raczej my jesteśmy specyficzną podgrupą prawników bio teoretyka prawa, bo my lubimy właśnie sobie takie teoretyzowanie w oderwaniu od obcych wybiera i w natomiast w zdecydowana większość prawników nie lubi rozważać sytuacji często wyimaginowanych rozważa raczej konkretne problemy to się poprawia mi teraz zmierzam do lotu do odpowiedzi na pani pytanie mianowicie związek pomiędzy sytuacją mamy sytuację polityczną, a dzisiejszą konferencją miękkimi rozważaniami, które prowadziliśmy moim zdaniem taki, że tak długo, dopóki się nie pojawiały takie wątpliwości co do sędziów co do składów co do prezesa Trybunału to takich rozważań czy gdyby Trybunał się składał z niewłaściwie wybranych prawda osób to czy to by miało wpły w na skuteczność dokonania były prowadzone, bo nie było realnej potrzeby, a wielu danych jest wielu panelistów ubolewał nad tym, że sędziowie już wcześniej sięgali chętniej gęsto po konstytucję, żeby się z nią spierać się z nim zmagać z najmem twierdzi, że oto są teraz efekty za chwilę wrócimy z rozmową prof. Tomasz Pietrzykowski wydział prawa i administracji na Uniwersytecie śląskim jest z nami tutaj w Katowicach w studiu po informacjach wracamy w post factum w audycji post factum cały czas Katowice Agata Kowalska przy mikrofonie jesteśmy w Katowicach, dlatego że dzisiaj odbyła się w tej bardzo ważna konferencja, a przy okazji ciekawa, a czasem tak, bywa że są ważne, ale szalenie nudne to taka nie była konferencja dotyczyła sytuacji sędziów wobec kryzysu Trybunału w Trybunale Konstytucyjnym i tego, jakie przed nimi nowe wyzwania i zadania ze mną studiu cały czas prof. Tomasz Pietrzykowski, który był współ pomysłodawcą tej konferencji, a na co dzień wykłada na wydziale prawa i administracji na Uniwersytecie śląskim czas dzień dobry panie profesorze w i rozmawiamy o tym, właśnie co czeka sędziów i czy zajmą się czymś czym do tej pory najmować się nie musieli, ponieważ mieliśmy dobrze działający Trybunał Konstytucyjny w getcie zaciera mnie to, że roszczenie usłyszeliśmy od nafciarzy konferencji nie było żadnych tabelek ani wykresów i niech nikt żadna z panelistów nie wykazywał w jak do tej pory było z tą kontrolą konstytucyjności przez sądy powszechne czy administracyjne dlatego, że to może na palcach 1 ręki policzyć jak to jest nie nazwy, dlatego że takie dane są stosunkowo trudno dostępne wspominał o swoich badaniach prof. Matczak, który analiza tabu takie badania porównawcze w kilku krajach i w Polsce na Węgrzech jeszcze gdzieś higienę dokładnie i ona jakby zmierzały do wyłapania raczej pewnego trendu to znaczy czy taniec to jest sytuacja w czasie nie zmienia się jednak jak gdyby skłonność do powoływania przepisów konstytucji przepis prawa Międzynarodowego z takich zwykłych orzeczeniach codziennych sprawach przez sądy różnych instancji 333 czy to ten, kto to jest oczywiście cały czas śladowa ilość to się coś zmienia na jej rzecz się okazało, że to jest tutaj tendencja wzrostowa, choć oczywiście to jest to to jest wciąż startowanie z bardzo niskiego poziomu z pewnego przyzwyczajenia do tego, że jakby jak to tam żartobliwie właśnie ruszył Maciek cytowały jak jakąś wypowiedź sędziego z Sądu Rejonowego czy Okręgowego w 2 na propozycję, że może w jakiej sprawie się zastosuje konstytucja na to usłyszał, że chyba zwariował, bo konstytucja dopiero od poziomu Sądu Apelacyjnego można stosować osoby takie myślenie prawda, że to są z jakiej się za wysokie progi tak bym powiedział nam na sędziów liniowych tych naj niższej instancji ono gdzieś tam pokutuje wciąż na jej myślę, że 1 z 1 z 1 z ceł 1 zwartości być może i tej konferencji w ogóle, jakby no i rozpoczęcia dyskusji nad tym jest przełamanie tego myślenia, ale znam się na ile to jest jakaś obawa przed stosowaniem konstytucji, bo to za wysokie progi, ale jest realna ocena własnych umiejętności sędziego, ponieważ to nie jest prosta sprawa przed chwilą mieliśmy do tej w studiu prof. Marka Safjana, który mówił o tym, jakim wyzwaniem jest czytanie konstytucji tego nie tego co tej idei tego od tej treści, którą można następnie przy przypisać przyłożyć do danej sprawy we sądzie powszechnym jeszcze do przepisu kodeksu który, który akurat ma zastosowanie właściwie z konferencji wynikało jasno i tu przynajmniej 2 panelistów powiedział to wprost do dość oburzony sali, że sędziowie po prostu nie potrafią tego nie są do tego przygotowani z mszy nie zgodził to znaczy oczywiście w ogóle stosowanie prawa jest trudno ich trudnym zadaniem nie tylko konstytucji dóbr jest mnóstwo różnych przepisów, które budzą bardzo wiele podobnych wątpliwości podobnych trudności trzeba konfrontować różne zasady prawne trzeba wyważać różne dobra nie wiem czy to jest jakoś istotnie trudniejsze niż dawka to co musi zrobić sąd karny wtedy, kiedy się zastanawia prawda jak zważyć na okoliczności łagodzące obciążające oskarżonych pod uwagę całokształt prawda tego co wyszło w postępowaniu o dopuszczenie zwołanie RBN prezes Trybunału Konstytucyjnego był tutaj przed chwilą mówił, że to jest trudne ja nie wierzę w pomoc zgodnie twierdzą, że to jest łatwe w żadnym parkiet, mówi że bardzo wiele elementów po podobnie trudnych jest także w tej codziennej nie w praktyce wielu wielu rodzajach spra w oczywiście sądy są dziedziny łatwiejsze trudniejsze bardziej obfitująca w tego rodzaju trudności są sprawy łatwiejszej trudniejszy również konstytucyjne jest jakby nie generalizować nie generalizować tu natomiast istotniejsze wydają się co innego i istota rzeczy jest w tym, że sędziowie nie są nimi nie są nie mogą nie powinni tutaj być sami z konstytucją, bo taką twarzą twarz prawda, że muszą mając dziesiątki spra w do rozstrzygnięcia prawda w swoim są w aktach leżących przed nimi na stole za każdym razem muszą od ADO Zet studiować konstytucję i zastanawiać się prawda, jaki wpływ to co z zasad konstytucyjnych da się wyczytać mana sprawy, które mają oraz zwiększenia kiedyś takie taką kpiącą uwaga uwaga dynastia Kamila że, że trudność w osiągnięciu ideałów etycznych chrześcijaństwa nie polega na tym, że przed każdą decyzję moralną trzeba czytać pismo święte od ADO Zet na nowo, żeby się dowiedzieć prawda, czego ode mnie ta moja wiara wymaga to jeszcze gorzej panie profesorze pan mówi sędziowie mogą dorobić, a to nie wystarczy znać choćby na wylot konstytucję i orzecznictwo, a trzeba jeszcze mieć to coś w sobie Press Mart matek mówił o sercu tak ale kto to jest trochę także, jakby pewne standardy konstytucyjne są przedmiotem nie tylko wiele letniej czy nawet wiele dziesięcioletni dyskusji u nas prawda mamy je też przyjęliśmy bardzo często po długiej ewolucji różnego typu uprawnień konstytucyjnych zasad konstytucyjnych od państwa prawa poczynając przez przez równość wobec prawa godność czekać tak dajmy tego nie wyszliśmy od zera przejęliśmy tutaj jakby pewne sposoby myślenia, które się wykształciły rozwijamy je i są tutaj pewne pewne czy jest to obudowane można powiedzieć już gigantyczną pracą intelektualną wykonaną przez można być pokolenia prawników skosem nie trzeba brać tych 3 słów, które w jakimś przepisie konstytucyjnym są n p . Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym i teraz od zera prawda zastanawiać się, by mając mnóstwo innych spra w do rozstrzygnięcia prawda co z tego przepisu wyczytać dla tej płatności na czas rozmowny nawiązuje do wypowiedzi prof. Marcina Matczaka zresztą częstego gościa w radiu TOK FM z czego jesteśmy szalenie dumni, bo to mądry człowiek on między nim mówił, że akurat brakuje brakuje takich gmin takich opracowań, które by wsparły sędziów w bezpośrednim stosowaniu leków oczywiście sama konstytucja jest omówiona w szeroko natomiast może ona, że dziś wiadomo także szereg krótko mówiąc nie musimy za każdym razem na nowo wymyślać co się kryje pod różnymi konstrukcjami pojęciami zawartymi w konstytucji to nie znaczy, że mamy dostatecznie dużo zwięzłych przystępnie wyłożonych takich kompendium, które mogłyby być przydatne do tego jak jak w praktyce takiego właśnie normalnego orzekania sądowego to się może przekładać się woda jest także sędziowie się specjalizują w różnych dziedzinach, a sędzia karny zna lepiej prawo karne orzekający w sądzie karnym lepiej prawo karne niż administracyjne cywilne prawda w związku z tym to też rzutuje na, gdyby te elementy innych norm konstytucyjnych standardów konstytucyjnych, które mają częściej i bardziej bezpośrednie przełożenie na tą dziedzinę są takie przepisy, które w konstytucji, którego dotyczą albo mogą bardzo często do tych stykać się także stronę pola karnego i oczywiście to jest ta część konstytucja to jest najważniejsza z punktu widzenia tego rodzaju sprawi to analogicznie w sądzie cywilnym SACH podatkowych i t d. więc to też jest także oczekujemy, że każdy sędzia powinien być omnibusem konstytucyjnym prawda, który na wyrywki zna nawet całość, ale mamy sędziów, którzy wzięli specjalizują w danym wdanej dziedzinie prawa czy danym obszarze no właśnie, więc więc tutaj jakby to tu to czy przekładane są na rzeczywistość chodzi o to, żeby jak, by brać pod uwagę to to co w UE jest w konstytucji i powiedziano o tym co jest konstytucji prawda w jak w zawężeniu do tego do tego do tej domeny od tej części porządku prawnego, która jest, jakby w bezpośrednim przedmiotem zainteresowania orzekania konkretnego sędziego prawda jego to nie obliguje do tego, żeby równie sprawnie poruszać się w różnych innych dziedzinach prawa, bo tego już dzisiaj nie jesteśmy w stanie wymagać od nikogo oto Preston włada adwokatów od od sędziów co do skoku o kolejne są też zbyt skomplikowane zbyt obszerne, żeby się ktoś tutaj próbował czuć specjalistą od rzymskie mam wrażenie, że 1 z najczęściej powtarzane dziś słów w czasie konferencji było było słowo odwaga i znają się, dlaczego tak jest, dlaczego bezpośrednie stosowanie konstytucji to akt odwagi myślę, że przede wszystkim załogom na ten apel schematy myślenia, o których wspomniałem prawda to znaczy my się nie przyzwyczailiśmy przez to ostatnie 30 lat do traktowania konstytucji jako czegoś co jest jakby równie doniosłe w konkretnych rozstrzygnięciach jak to co jest pomiędzy konstytucja ma, a sytuacją prawną konkretnego obywatela, czyli będącą mnogość przepisów ustaw rozporządzeń różnych gminnych aktów lokalnych pedałował mi tak zależy on jak to brzmi konstytucja to z z PiS może być najgorszy najważniejszych najcenniejsze dla nas wartość ligi mówi pan o tym, sędziowie odłożyli ją na półkę bali się jej dotykać w dół to tak jakby tych wartości nie chcieli na co dzień galeria wymianie nie powiedział, że to, że się bali do tego są to nie był w teatrze w tym torze konstytucja się nie stało, a takim na codzienne można powiedzieć rezerwuarem prawda argumentów odniesień do do rozstrzygnięć konkretnych sprawach to niebyła kwestia strachu Toborek to była kwestia wytworzenia się pewnej kultury prawnej natomiast jak ma się już wytworzyła to teraz przełamanie tego przez indywidualnego sędziego to jest ona tak jak właśnie mamy ugruntowane rozumienie powiedzmy klauzuli państwa prawnego no i teraz byłoby dużą odwagą dla pojedynczego sędziego, zwłaszcza z ze stosunkowo niski instancja, skąd to odrzucić podjedzie, a ja uważam, że należy rozumieć całkiem inaczej nadal brak pójście pod prąd w każdej sytuacji również Wtelno wymaga większej odwagi cywilnej dostosowanie się po prostu do tego co to wszyscy robią dookoła i tak było trochę z tym niechętne sięganie do argumentów konstytucyjnych wytwarzały się nawet takie wrażenie i to co warto to większość prawników praktyków to potwierdził, że może z niej, jakby z takim nieufnością 33300 tys ma patrona argumenty konstytucyjne podnoszone przed przed zwykłymi sądami, bo one trochę wyglądały jak gdyby takie argumenty zastępcze rada nie ma aż konkretnych odwołań do ustawy prawda no to, żeby się jakoś ratować to się odwołuje do Bóg wie, czego brak Międzynarodowego Konstytucyjnego naturalnego albo czegoś takiego obowiązku albo źle, by orzec o orzeczenie Europejskiego trenować i tylko raz na ostatnią deskę ratunku świadczy o tym, że to już w ogóle nie ma argumentów takich prawdziwych poważnych, czyli krótko mówiąc przepisy ustawy albo wyroku Sądu Najwyższego albo czegoś takiego prawa co może powiedzieć, że tezę, że to powinno bezpośrednio znaleźnego Dyjas no to rzeczywiście grunt jest grząski i trudnej teraz trzeba będzie sobie z nim na nim jakoś radzić skoro Trybunał Konstytucyjny zmierza ku niewątpliwej zagładzie to mówię ja, ale jeśli można 1 zdaniem testu miasto to co jakby odwrócić to my staniemy się, że ten kryzys po polityczno prawnym konstytucyjnie z tym mamy do czynienia może mieć nieoczekiwanie 1 bardzo po poważną pozytywną konsekwencję mianowicie przeorientować nie tej naszej kultury prawnej na ma właśnie w stronę konstytucji o niej czytaj podatkami może spowodować w dłuższej perspektywie, że ona się stanie o wiele ważniejsza w Brazylii jest nazwana ciekawa jestem co na to Zbigniew Ziobro, ale też ani na dzisiejszą rozmowę prof. Tomasz Pietrzykowski wydział prawa administracji na Uniwersytecie śląskim współorganizator konferencji, która odbyła się dzisiaj w Katowicach na temat sędziów i konstytucji właśnie bardzo dziękuję za spotkanie ja również dziękuję czas na informacje i wracamy do Warszawy, gdzie Adrian Brzozowski jeszcze więcej sportu w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - AGATA KOWALSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA