REKLAMA

Kampania prezydencka 1990 roku. Rozmawiają prof. Antoni Dudek i Karolina Lewicka

Historie Polski
Data emisji:
2017-03-05 19:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
47:45 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w historii Polski Karmelicka dobry wieczór państwu będziemy rozmawiać dzisiaj o kampanii prezydenckiej w roku 1990 czekamy na naszego gościa prof. Antoniego Dudka, wykorzystując ten czas syn pozwolę sobie na takie krótkie wprowadzenie do tej historycznej już epoki to uczynić wyobraźmy sobie przywódca związkowy prezydentem głową państwa czy to nie byłoby wspaniałe, gdy zostanę prezydentem zaproszę was do Belwederu i razem wybierzemy przewodniczącego tak mówił Lech Rozwiń » Wałęsa w kwietniu roku dziewięćdziesiątego podczas zjazdu Solidarności w Gdańsku mówił mocno wyprzedzająca ją było do wyborów było wówczas 7 miesięcy netto wiemy post factum, ponieważ w kwietniu roku dziewięćdziesiątego Szcze nie wiedziano, że te wybory 25 listopada roku dziewięćdziesiątego się odbędą w sytuacjach nabrała tempa dopiero podczas wakacji w lipcu odbyło się takie spotkanie Lecha Wałęsy z gen. Jaruzelskim, który był wówczas głową państwa Lech Wałęsa dał do zrozumienia wówczas gen. Jaruzelskiemu, że jego nie czas politycznej aktywności na tym stanowisku dobiega końca dzień później działacze porozumienia centrum rozpoczęli zbiórkę podpisów pod c inne apelem do gen. Jaruzelskiego, by ten zrezygnował z urzędu, a Jaruzelski napisał list do marszałka Sejmu Mikołaja Kozakiewicza z deklaracją, że jest i owszem, gotów ustąpić, ale pod warunkiem, że Sejm będzie miał przygotowany jakiś kalendarz wyborczy potem wielokrotnie Rozalski powtarzał, że jest gotowy do ustąpienia w ale nie w drodze zamachu stanu tylko procedury demokratyczne i no ale w kwietniu roku dziewięćdziesiątego mówiąc o tym, przywódcą związkowym, który miał zostać prezydentem Lech Wałęsa już myślał o tym, by zostać głową państwa 21 września Sejm podjął uchwałę o skróceniu kadencji parlamentu prezydenta uznając, że wygasły już założenia porozumienia okrągłego stołu, a do dynamizacji tych wszystkich przemian politycznych doszło w konsekwencji oczywiście ostrego konfliktu wewnątrz obozu Solidarności nazwanego przez Wałęsę wojną na Górze tu oczywiście muszę powiedzieć o tym kto na początku, czyli w sporze między Lechem Wałęsą Tadeuszem Mazowieckim jak państwo doskonale pamiętają Lech Wałęsa wskazał Tadeusza mazowieckiego na premiera myśląc, że będzie miał na niego większy wpływ niż na typowany również do tego stanowiska Kuronia czy Geremka tymczasem Tadeusz Mazowiecki zdając sobie doskonale sprawę z intencji Lecha Wałęsy usiłował od samego początku pokazywać swoją niezależność od szefa Solidarności ne i była to taka niezależność demonstracyjna Tadeusz Mazowiecki nie pytał się Lecha Wałęsy o zdanie nie konsultował z nim ważnych decyzji Lech Wałęsa nie miał żadnego wpływu na gabinet i to jak sobie ten gabinet Tadeusz Mazowiecki urządził między obu panami narastało może nieporozumieniem było kilka takich incydentów, które potem spowodowało to dynamizm racje sytuacji politycznej, której mówiłem przed chwilą pierwszym takim momentem niewątpliwie był wybór na redaktora naczelnego tygodnika Solidarność był wakat, bo Tadeusz Mazowiecki, który też funkcję sprawował został premierem liczył na to, że tę funkcję obejmie o nim Jan Dworak, ale Wałęsa postanowił mianować Jarosława Kaczyńskiego inny chciał w ten sposób pokazać, że kontroluje Solidarność pokazać oczywiście Tadeuszowi Mazowieckiemu Solidarność, która była niewątpliwie bazą polityczną tego narządu i to właśnie była taka demonstracja tymczasem Jarosław Kaczyński miał ochotę, by zbudować nową formację polityczną na bazie właśnie netto grupy, a nie skupiony wokół tygodnika Solidarność się bardzo szybko okazało się, że krytyczna wobec tego pomysłu wobec tych intencji Jarosława Kaczyńskiego jest chociażby Gazeta wyborcza jej środowisko zaczęła ona wspierać Tadeusza mazowieckiego tymczasem tygodnik Solidarność zaczął wspierać Lecha Wałęsę w listopadzie 1989 roku był taki artykuł Piotra Wierzbickiego w tygodniku Solidarność warto go nie wspomnieć Familia świta Dwór, ponieważ on mówił o tych podziałach, które miały miejsce w środowisku Solidarności Familia to był m. in . Geremek Kuroń Michnik świta, a to było środowisko skupione wokół mazowieckiego, a Dwór to oczywiście był Lech Wałęsa potem okazało się, że został zawiązany Sojusz między rasami miała świtą w między środowiskiem mazowieckiego, a Geremka Kuronia Michnikiem i ludźmi, a wokół nich skupionymi, ale prof. Antoni Dudek jest już z nami dobry wiersz tak dobry wiersz zgorzel historyk politolog UKS 2 jeszcze raz witam serdecznie jesteśmy przed na początku dach kampanii roku dziewięćdziesiątego mówią naszym słuchaczom o tej deklaracji Lecha Wałęsy z kwietnia dzień dziesiątego roku podczas zjazdu Solidarności w Gdańsku to widać, że on już wtedy myślał o tym, by wystartować na ten urząd, choć jeszcze, ale nie było mowy o żadnych wyborach, bo to się dopiero krystalizować latem jesienią roku dziewięćdziesiątego i mówią o tym, konflikcie między Tadeuszem Mazowieckim w Lechu Lechem Wałęsą jestem jestem teraz była przed chwilą przed tygodniku Solidarność, ale tych takich punktów momentów zapalnych między obu panami było znacznie więcej tak rzeczywiście ten konflikt w obozie solidarnościowym zaczął się bardzo wcześnie, bo tak naprawdę wkrótce po powołaniu rządu mazowieckiego uroczyście go poprzeczną było to że, że Wałęsa był rozczarowany faktem, że Mazowieckie wprost niezależny jako premier w państwach Basi spodziewał znacznie większym stopniu że, że Mazowiecki będzie trwała wału Wałęsy się słuchało, ale tutaj jak nałożyło się tym ważniejsza sprawa z mianowicie do było jasne, zwłaszcza po jesieni narodów prawda po upadku reżimów komunistycznych czy w krajach są sąsiednich, zwłaszcza po pomny tym co się wydarzyło w czasie aksamitnej rewolucji, kiedy w ciągu kilku tygodni Vaclav Havel z opozycjonistą przeistoczył się w prezydenta Czechosłowacji, że Wałęsa ma podobno wspierać dziś już tego wcześniej właściwie nie ukrywał i jeszcze w roku w momencie wyboru Jaruzelskiego lato 80 tego dziewiątego pojawiały się takie sondaże czy może jednak Wałęsa nie mógł nawet, że niektórzy ludzie Solidarności mówił, zwłaszcza te mają kandydata, ale się muszą powstrzymać natomiast oczywiście pompą po tym co się wydarzyło w końcu roku sześćdziesiątego dziewiątego już było jasne, że do zmiany na stanowisku prezydenta musi dojść wcześniej niż w roku 90 piąty, bo przypomnijmy, że Wojciech Jaruzelski został formalnie wybrany na sześcioletnią kadencję w lipcu 81009 . roku w mojej płyty, a sytuacja szybko się zmieniał dokładnie, gdy dokładnie i tutaj tak naprawdę te aspiracje prezydenckie Wałęsy zostały przez Jarosława Kaczyńskiego wykorzystane do rozbicia tego układu politycznego, gdyż uformował w rządzie mazowieckiego w inny jak by WTO środowisko Kaczyńskiego czy późniejszego porozumienia centrum zaczęło coraz wyraźniej głosić hasło przyśpieszenia obrotu przyśpieszą lampy już przełomowego przyśpieszy Łódź Wałęsa w roli prezydenta co oczywiście spotkało negatywną reakcją obóz mazowieckiego przy czym ta reakcja była, gdy poziom taka być obrósł niezbyt spójna, bo w, gdyby np. obóz mazowieckiego podział najpierw zróbmy wybory parlamentarne w pełni demokratyczne to ludzie konstytuanty i ruchu, gdzie się zerwać głową państwa to byłaby jakaś logika tymczasem rząd obóz mazowieckiego może jedynie wybory, jakie można zrobić w roku 90 tym w to są wybory samorządowe w, a on, że w ramach strategii wszystkie Chanel no tak, ale takiego bardzo ostrożnego oraz z sygnałami, iż chodzi o władzę prawda państw UE lub państwo to poczekajmy aż 4 formy się ustabilizują w i 1 to oczywiście po paru miesiącach głównie do utrzymania i wtedy jakby w obozie mazowieckiego zwyciężyło przekonanie odłóżmy wybory parlamentarne zrób szybciej wybory prezydenckie, ale nie przez zgromadzenie narodowe, bo tutaj zakładano co do dzisiaj zdumiewa, że Tadeusz Mazowiecki ma mniejsze szanse tylko właśnie róbmy wybory powszechne w i to jest tak naprawdę widziałbym 1 z najbardziej na głębokich mający daleko idące konsekwencje zmian ustrojowych, które wprowadzono w ciągu paru tygodni w roku 90 bez żadnej głębszej refleksji 21 września Sejm podjął decyzję o skróceniu kadencji parlamentu i prezydenta parlament został odroczono kilka miesięcy 27 września nowelizacja konstytucji, a jej no właśnie tu i teraz profesor napisał w książce historia polityczna Polski 892015 decyzja o fundamentalnym znaczeniu dla ustroju państwa inne, które została podjęta w celu rozwiązania bieżącego konfliktu personalnego i Moraw w dodatku na chybcika no tak dokładnie tak, bo przecież tak naprawdę później po paru latach Tadeusz Mazowiecki jednak się pojednał z Lechem Wałęsą w dzieje obaj panowie byli poza polityką, a z ustrój parlamentarno-gabinetowy z wbudowanym prezydenta z wyborów powszechnych mają po dzień dzisiejszy dzień winnych mandatami w dzień oczywiście to nie jest takie powiedziałbym istot bez racji tego, że nie tylko obecny prezydent, ale jego poprzednik się wywodzili z obozu politycznego, które rządzą, ale obronił się nauczy sytuacji ulgi za parę lat zmianie przy temperaturze obecnego sporu politycznego w imieniu prezydenta z 1 obozu politycznego większość rządzącą z innego to będzie coś co rzeczywiście przerabialiśmy to słynne sporo samolot krzesło strasznie destrukcyjne dla państwa ma w tym roku 90 wprowadzone, by z marszu nie zastanawiając się nad konsekwencjami w kampanię rozpoczęła się 25 października na miesiąc przed wyborami, które zorganizowano na dwudziesty piąte listopad 2 i komentowane ją dość, by bezlitośnie takie cytaty z życia nie ma kiedy ukształtować się ugruntować wyborczy wizerunek poszczególnych kandydatów siła bądź słabości ich osobowość ich wątpliwości w propagandowych haseł nie mówiąc o przejrzystości nośności najistotniejszych punktów programu pozostają etykiety obraz składa się z klisz, które raczej przedłużają istniejące stereotypy niszczy dają kandydatom oblicza dynamicznych polityków Wałęsa cwany Prostak Mazowiecki posępny ślamazarne, a Moczulski wodzowski charakter opłata wartościach chłopak roztropnych Cimoszewicza czerwony bez serwis ser Tymiński połknął kij i nie umie po polsku coś wiemy, kto wystartował tak, ale właśnie powiedzmy jasno też, że próbował wystartować znacznie więcej to zdrada kandydat, ale właśnie, bo to są jedyne wybory po pierwsze przez pierwsze powszechne prezydenckie wybory w Polsce po drugie, jak dotąd jedyne, w których było tylko 6 kandydatów jak wiemy wszystkich późniejszych ich powyżej dziesiątki, dlaczego tak się stało, dlatego że w rok dziewięćdziesiąty chyba jako jedynym to bariera 100  000 podpisów okazała się naprawdę nie do przejścia dla wielu kandydatów w obliczu poważnych, jakiej myśli Ano n p . w Kornel Morawiecki lider wówczas partii wolności dzisiaj bardzo znany polityk już nie z ruchu Kukiz lalkarz postać postać dość znana nie zdołała jego partia zebrać 100  000 podpisów podobnie było z Władysławem siłą Nowickim już nieżyjącą wtedy bardzo znanym mecenasem adwokatem w procesach politycznych w i jego Stronnictwo pracy w tym, że doszło do konfliktu nad jego kandydatury mogą też popierała Wałęsy też nie było w stanie mu w stanie zebrać tych 100  000 podpisów wreszcie legendarna postać uczestnik wszystkich późniejszych wyborów prezydenckich aż do tych z 2015, czyli Janusz Korwin-Mikke również to będzie zaskoczenie dla wielu, ale nie zebrał 100  000 podpisów nie zarejestrował się, zwłaszcza w Italii kandydatów było jeszcze więcej, dlaczego Dobosz okazało się wtedy tt ta infrastruktura tych rodzących się ruchów politycznych była tak słaba, że zebranie 100  000 olbrzymi problem i właściwie tak naprawdę poza tymi liderami dużych partii w UE w korzeń peerelowski Jaroty główne części obozu Solidarności udało się nikomu polskiemu Novity miejskiemu, który po prostu kupił te głosy w oczy w sensie takim, że w jak na uchwałę reklamową taka udzielana w ramach NSR i agencją reklamową deszcz ograniczał stronicowy list wyborców i właśnie tabelka do zbierania takich wpisów i podobno był też odze w społeczny wysyłano przerażoną żonę ciężko dostać tak jeśli się zebrało się celną 10 podpisów można było dostać legendarną książkę Stana Tymińskiego święte przyszkolny bardzo ciekawą puentą wtedy ją zainteresowaniem przeczytałem nawet napisałem recenzję do niej z Dodą do słynnego dziś pisma brulion czy wtedy w bulionu z podtytułem Tymiński nowe wcielenie Dmowskiego, gdzie wywodziły, że w istocie rzeczy Tymiński powtarza pewne schematy w niektóre, które 100 lat wcześniej, jakby wiedział prawie 100 lat wcześniej w takiego no nacjonalizm w formie umów członkowskich, a kampania pokazała, że było to nowe wcielenie wezmę, ale o tym, tak po informacjach Radia TOK FM w naszym studiu nadal prof. Antoni Dudek zjeść raz jeszcze do wieczora wieczór narzeka Anna Lewicka Annę i wiemy już razem co się stało na arenie politycznej, że te wybory w listopadzie roku dziewięćdziesiątego się odbyły, ale trzeba też rozmawiać, jakiej sytuacji gospodarczo-społecznych ono się one się odbywały, ponieważ to będzie kluczowe dla dla 2 kandydatów dla Tadeusza mazowieckiego szefa rządu w albo będzie można potem chyba powiedzieć, że to był rodzaj wotum nieufności wobec przemian transformacji wobec reform wprowadzanych przez ten rząd ich skutków oraz dla Stana Tymińskiego rzecz oczywista mam przed sobą takie dane oczywiście wiem, że Polska zmagała się wtedy hiperinflacja bezrobociem recesją na początku roku dziewięćdziesiątego okazało się, że SA jest bardzo poważny spadek realnych dochodów ludności nie można go określić cofnięcie się 14 lat one były niższe niż w roku siedemdziesiątym szóstym w tak rzeczywiście są szacunki, które mówią, że mniej więcej roku dziewięćdziesiątym roku tych wyborów, o których mówimy pierwszym roku, jakby planu Balcerowicza dochody realne Polaków spadły średnio 25 proc średnio zatem niektóre spadło 10 niektórym znacznie więcej niż 25 % jedno tak się złożyło rzućcie to najbardziej uderzyło w te w tej grupy społeczne mniej zaradny, a więc, zwłaszcza ludności wsi, którą tekturą, która bardzo mocno przeżyła, jakby z KUL zlikwidowanie dotacji środków produkcji, jakby rolniczej do maszyna zarazem podniesienie olbrzymie wtedy także środków ochrony roślin, a zarazem ogromne podniesienie ceny czy inaczej, gdy do oprocentowania kredytów które, które rolnicy wcześniej na dobra liga nadal bardzo preferencyjnych warunkach jest na wsi po prostu ten szok był bardzo wielki zaczął je też się bankructwa pierwszych przedsiębiorstw państwowych, więc także, zwłaszcza mniejszych miejscowościach takie zbudowane wokół 1 zakładu, który zaczął przeżywać trudności to popatrzcie co spowodowało seks z rekrutacją na bruk jeszcze jeszcze wtedy bezrobocie nie było tak wysokie one się deweloperów 1001 . rozkręci, ale to zagrożenie, że za chwilę to może nastąpić było bardzo wyraźne w RFN był taki oczywiście, że masa ludzi była coraz bardziej przerażona tym nadciągającym zmiana ich to rzeczywiście się wstrzelił Tymiński poście fenomen Tymińskiego jest absolutnie nieprawdopodobne to znaczy nie ma drugiego takiego przypadku nie tylko w dziejach polskich wyborów, ale tak naprawdę w większości znanych mi demokracji tak niewiarygodny dynamiki, żeby państwo zrozumieli, o czym mówi od pewnego punktu procentowego tak, a zwłaszcza w momencie rejestracji nie jest właścicielem w momencie rejestracji jeszcze pół biedy, bo rejestracja to dobrze byłoby prawie 2 miesiące Otóż na 3 tygodnie przed pierwszą turą na początku listopada, a druga to pierwsza tura miał miejsce 25 listopada wedle badań klinicznych jednoprocentowe poparcie w ciągu 3 tygodni Tymiński doszedł do 23 % poparcia kluczowe były telewizyjne audycje wyborcze dokładnie, dlaczego tak uważam, dlaczego tak jest dość powszechna opinia no bo jeżeli weźmiemy n p . taki przykład 1 socjologów, który o tym, pisały w podaje województwo leszczyńskie w województwie leszczyńskim nie było żadnego sztabu wyborczego Tymińskiego niezawisły ani 1 plakat wyborczy Tymińskiego jedne są tam docierało tego wysp programy telewizyjne bezpłatne, a w jedno 104 województ w, gdzie wygrał z Wałęsą zakładał on wygrał w ogóle w pierwszej turze w województwie Leszczyński był na pierwszym miejscu i nie da się inaczej wyjaśnić co o tym, wiedzą o Tymińskim w województwie leszczyńskim wśród tamtejszych wyborców jak tym, że oglądali bezpłatne programy wyborcze młodsza też pamiętać, że to były pierwsze tego typu wybory te bezpłatne programy budziło olbrzymie zainteresowanie już opowiem też przypomnieć jeszcze żyła jasne, że to jest epoka piłeczką 2 kanały telewizji Państwowej czy publicznej prawda nie ma żadnych prywatnych stacji tego jeszcze nie ma no i teraz nagle z Szaflar w zamian żądają z Time Time gdzieś tam osiemnastej na jedynce leci pół godziny program wyborczy tych 6 kandydatek każdy ma tam, gdzie okienko parunastu minutowe czy paru minutowe my też wisieć ciekawe i ludzie nagle widzą tego Tymińskiego jako postać zupełnie inną całej piątki kandydatów poprzez zwrócić uwagę w powietrze ta piątka to są kandydaci, jakby go jednak z życia politycznego już Polski z tej piątki 4 to są ludzie z szeroko rozumianej opozycji albo solidarnościowej jak w tym jak Wałęsa i Mazowiecki albo w tej propozycji podziału szerszej jak Moczulski KPN czy w 3 Roman Bartoszcze działacz tej tego ruchu chłopskiego niezależnych miast, gdzie można ożywić kompost PZPR ski kandydat, jakby się okazuje ten Tymiński jest jedynym z innej bajki taki, który nie jest uwikłany w politykę Zachodu nowych, ale za to okazuje się, że on jest lekkie szale niezamożnym prawda umysłów nigdy milionera, który zna zachód wie jak działa kapitalizm piąta ma planu, który cały czas mówi w Londynie pokazał plan jak zrobić to jest cytat z owych świętych psów i my Polacy nie byli białymi Murzynami Europy oraz wielu ludzi oby po ich obniżony poziom krytycyzmu zatrzymał tego Tymińskiego postrzegać jako postać wiarygodną jak właśnie antidotum na te skłóconej ze strony obozu solidarnościowego, a zarazem niemający wprost od woli głosować na Cimoszewicza, który jednak to niedawne reprezentuje formację do niedawna rządzącą, czyli PZPR w palestyńskim wydaje się taką ucieczką tego dylematu no i zaskakująco wielu ludzi pałką ucieczkę wybieram może pan dzisiaj jak działa opuszczą studentom wystąpienia Tymińskiego no to tam po prostu śmiech jest obok korzyści o nim mówić poprawnie po polsku to pół biedy ale gdy on poza tym bełkocie po prostu, dlatego że podam przykład zdobyli w ich hasłem naszym jedność będzie ich ojczyzna nasza co roku znak di programu programu Tymińskiego dwudziesto jedno punktowego na takim poziomie ogólników w Sopocie wszystkie wypowiedzi Tymińskiego z 1 wyjątkiem on w swojej kampanii rzeczywiście koncentrycznie przed pierwszą turą atakuje mazowieckiego o tym nie jest oryginalny, bo wszyscy właśnie pozostali kandydaci koncentrują na krytyce mazowieckiego jako rządzącego, ale atak Tymińskiego jest najostrzejszy osi nakręca coraz bardziej apogeum nieszczęść wiecu w Zakopanem, gdzie Tymiński, mówi że w tym, że Mazowiecki, promując prywatyzację gospodarki dok dopuszcza się zdrady narodu polskiego jest takie apogeum ludziom tego uderzenia w jedno i też okazja, by wyloty część ludzi przerażonych tą koncepcją prywatyzacji gospodarki w i generalnie kinkiety z realiami wolnego rynku ukaże się bardzo atrakcyj stąd pani w nim nieprawdopodobna dynamika, bo to jednak jeszcze 3 tygodnie z 123 proc wracając do tego języka, który pan profesor powiedział, że on nie mówił poprawnie po polsku też słuchałam tych audycji wyborczych w czasie, kiedy zastanawiałam czy ten prosty język, który wynikał z braku kompetencji w posługiwaniu się polszczyzną Anny nie powodował też takiego złudzenia, że oto Tymiński porzucił ten hermetyczny język polityki zaczął posługiwać się kategoriami, które były zrozumiałe dla przeciętnego wyborcy, że może ludzie po to, potrafili ciągłych chcieli kupić Lechię no tak tylko pamiętajmy, że tak naprawdę to, gdy wójt Roman Bartoszcze też mówił jako działacz chłopski bardzo prosty jest Lech Wałęsa no, więc właściwie mieliśmy co najmniej 3 nie inteligenckich kandydatów poza inteligencją kantata UP zarządzać dr Włodzimierza Cimoszewicza prawda w jury programu służącego i Tadeusza mazowieckiego prawda no ale mieliśmy 3 dni inteligenckich kandydatura mimo to z nich Tymiński się okazać się z Wałęsą wygrał, ale finisz kilka o tym, który, jakby skupił największe nadzieje tej tej właśnie części wyborców podział taki w jedno bardziej sfrustrowany i do których mamy lepsze określenie, ale i w Pańskiej książki cel jest wam dać im doskonałe doskonała egzemplifikacja i jego dna sukcesu inni tego przyrostu w sondażach, bo to jest taka rozmowa zapisana przez Mikołaja Kozakiewicza po tym, jak ta wiąże się duża akcja diagnozę, że Mazowiecki do niego dzwonił informował o tym, że podaż do dymisji gabinetu również te i wtedy inny Tadeusz Mazowiecki mówiąc o tym, sukcesie Tymińskiego mówi tak ludzie są niewiarygodnie ciemni u nas na co Kozakiewicz odpowiada powiedziałbym raczej, że ludzie są zdesperowani ani ciemni tu wracam do tej sytuacji gospodarczej do tej sytuacji społecznej anomii politycznej inne i ich tak sobie myślę, że Tymiński oferował też ludziom taki model kapitalizmu inny dla majsterkowicza, że każdy może sobie ten kapitalizm w garażu jakoś wykuć i tak próbował włączyć ten socjalizm, czyli bezpieczeństwo socjalne i kapitalizm, czyli pełne półki rząd obiecywał jakąś utopię w nieoczywisty zobaczyć to w ogóle właściwego obietnica była kompletnie niespójne nie Sborna natomiast gdy ona błędy, ale w ich nadzieje dobro podam przykład jest taki spot, który pokazuje studentów do dzisiaj wywołałby szok mianowicie i to było to czy spod trudno orzec potem taki krótki filmik, który był emitowany przez sztab wyborczy Tymińskiego, a mianowicie Tymiński siedzi przy takiej starszej pani bardzo wiekowej schorowany i i ta pani coś tam mamrocze, bo jest już tak stanie, że nie stanie wiele powiedział Tymiński widać teraz nieważne są wybory pani chora noga jest najważniejsze, żeby ta co mogą było w LMP jedno dojdą do to jest zupełnie od Hanny można powiedzieć jak to ma związek z prawem państwa urzędem prezydenta oświatą chorą nogą pochyla i nowych ludzi działał poza tym tam były też przejawy z podziałem na wiecach Tymińskiego dochodziło jednak taki akt zbiorowej histerii jakaś tam dziewczyna krzyczała, gdy stan tych nazw uratujesz fraza ta polityczna płaci w sektor to niebo, bo w końcu z tego nie wyszło nic trwałego partia i słabo Tymiński później założył, żeby szybko rozpadła natomiast rzeczywiście była tam taki mechanizm histerii, którą wywoływał tych wiece i później tych z Rosji stylizowanych ludzi i filmowano ktoś tam krzyczał, że nigdy w życiu nikogo nie głosowałem to będzie pierwszy z resztą przodownicy pracy gdzieś mówiąca że, żeby do 50 × na ciebie głosować za absurdalny zupełnie zresztą pokazywano w, więc wjazd pokazał te ludzkie emocje takie powiedziałbym godne oszlifowania surowe i to się ludziom podoba, dlaczego nowo inni kandydaci wybrali koczować ruchu innych kandydatach też ich kampanii w oparciu o kandydowaniu do już prowadził z kim tak duże kampanie mazowieckiego była niestety gigantyczną porażką co było przy dowodem na to, że się zbyt wiele tęgich głów zbierze, a sztab Mazowieckiej wygląda naprawdę tak pomyliłem zalew zostanie zatrudniona jest tam było przed kilku znakomitych reżyserów rzeczywiście z dużym dorobkiem i filmowych no ale jak przyszło do pierwszego programu z Mazowieckim to pokazano mazowieckiego spacerującego po Łazienkach w otoczeniu swoich ochroniarzy w bardzo trudno było coś bardziej symboliczny obraz premiera odizolowanego od wyborców inna rzecz, że Mazowieckiemu problem, bo Mazowiecki metrów długości nie zgadza, żeby kandydować później już się zgodził oświadczył, że to nie on kandyduje tylko jego program, czyli najbardziej śmiała zdrowe dania w grach losowych dokładnie, więc były problemy z namówieniem mazowieckiego w ogóle do rundy powiedziałbym do tego co jest istotą kampanii prezydenckiej prezentacji siebie swojej osoby i kontaktu z ludźmi po koniec dopiero zrobioną takie spotkanie z taką zwolennikami ciężko było za późno w PKB to co od początku powinien był rok uczył jeździć z miasta do miasta i prowadzić takie klasyczne spotkają tego absolutnie to odrzucić nie chciał nie potrafił do działania nie były też spotkania to albo się na nie spóźniał, kiedy mówił to nie mówił do mikrofonu mogła ludzi tylko do siebie dni był taki dowcip w tamtych czasach pytanie czy Mazowiecki postawi swoją kandydaturę przed wyborami czy po wyborach, w którym właśnie dokładnie Bujny złośliwości mapka do błędu Maćka była była taka ulotka z życiorysem EMA ma mazowieckiego, które mówią, że tak smętnie napisano złości na końcu Brave brakowało jeszcze dopisków i w związku z powyższym wnoszę o przyznanie renty inwalidzkiej w gry, bo rzeczywiście to jest także w gdy w ich brakowało doświadczenia to znaczy wydają się żyć wszyscy intelektualiści już w sztabie mazowieckiego zgromadzili naprawdę oni są biedni, gdyby w taksie wyobrażali kampanie prezydencka po starcie racji debatę programową ani gry na emocjach tymczasem i tak ta kampania po raz pierwszy wszystkie następne kampanie prezydenckie pokazały, że to jest największym stopniu kampania oparta na emocje żadna inna kampania wyborcza nie jest aż tak emocjonalnego prezydent rzucił się prędko osobowości emocje i oto ktoś znajdzie w tym duecie podziału tych 2 pretendentów, którzy wydawało do pewnego mentorzy to będzie na pewno Mazowiecki Wałęsa tak wynikało zbadań, a jednak Tymiński zdołał te parę procent mazowieckiego i mazowieckiego wyprzedzić jej nawet prezenterzy w kampanii Wałęsy Wałęsa prowadził jako jedyny rzeczywiście kampanię tak z rozmachem wzbudzającego tak trybuna Ludowego on prowadził kampanię w bardzo nowoczesny sposób jeździł po kraju rząd nie tylko polegało to nad jeżdżenie na tych wiecach ci 2 są zawsze znakomitość list największego atut polityczny kontakt z tłumem od dziś pamiętam różnych moich znajomych, którzy np. z Krakowa z poszli na wiec Wałęsy i wrócili przekonani, że w nim coś jest, że rząd do tego dość sceptycznie, ale zobaczyli rząd takie emocje ludzie tak szaleją na jego punkcie coś wymuszonej głosować więc, więc stop to co toto toto to było coś co rzeczywiście są takie analizy psychologów społecznych Kriwiec Lech Wałęsa potrafił wchodziłoby w kontakt z tłumem nawet z tymi, którzy go krytykowali go tam atakowali goście nie obrażał jest to taki Wałęsa rzeczywiście mogłoby w najlepszej swojej formie można powiedzieć, ale do tego powiedzmy też jasno, że my po raz pierwszy jego sztab, który trwał największy budżet Bobo Bobo to było na dzisiejsze pieniądze w prawie 1 000 000 zł mówi się śmiali prognozy z 1 000 000 dzisiaj no ale wtedy to było poważne poważne sumy w tym iński kilkaset tysięcy zainwestował np. swoją kampanię Mazowiecki też o ruchu około 66 starych miliardów, czyli właśnie w 6  000 000 budżet i być natomiast natomiast co zrobi sztab Wałęsy Otóż zbierało podpisy Wałęsa i zebrał kilkaset tysięcy grubo powyżej tych 100  000 i każdy kogo adres zdołano odczytać otrzymał kartkę, że jest spodziewa Wałęsy z podziękować kilkaset tysięcy takich kartek rozesłał była pierwsza taka kampania my ligowa w Polsce ma taką skalę wprowadzić wysłano taką ilość listów, by dołączyć dla wielu zwolenników Wałęsy na fakt, że dostali kartkę z podziękowaniem podnosząc, że rozwiązanie do tego, żeby przy urnie zachować umiar trzeba albo też problemu, którym pan wspomina w książce historia polityczna Polski, że te kartki masowo też wracały co rodziło takie podejrzenie, że być może nie wszystkie podpisy zostały zebrane właściwie, a to z całą pewnością akcja się, że po pierwsze, były błędy ludzie pisali wyraźnie natomiast nie ma raczej podsta w, żeby uważać za były sfałszowane czy fikcyjne w być może niektórzy podawali nieprawdziwe adresy, podpisując się przez to toto toto to była kwestia dobrowolna natomiast do niewątpliwie, gdy Wałęsa był grubo powyżej tych wymaganych w 100  000 znamy to, że część wróciła do nich nie być jak nie zawojował sensu samej akcji w rynek może jeszcze warto powiedzieć o tym, który ostatecznie wypadnie najsłabiej w, czyli o innych szkół czwórki, bo jego kampania one bardziej statyczna to była 1 kampania propagatorzy Moczulski siedział za biurkiem i cały czas mówił jak napoje złośliwie powiedział 1 z jego współpracowników najbardziej dramatycznym momentem w całej kampanii Leszka Moczulskiego była chwila, w której kwiatek w warzywniku na tym biurku, za którego Moczulski przemawiało się w parlamencie złamał prawa i to co się okazało przeciwskuteczne w i tak oto, jakby ku zaskoczeniu wielu w oczach większości pierwsza tura Turek Kaszuba 25 listopada przyniosła eliminacji mazowieckiego to była największa sensacja Mazowiecki 18 % trzecie miejsce Moczulski proszą Mazowiecki i 18 % trzecie miejsce Tymiński drugie miejsce w 23 proc na pierwszy jest Wałęsa, ale też rozczarowany, bo Wałęsa długo, mówi że wygra w pierwszej turze tymczasem dostaje prawie 40 %, więc daleko do do zwycięstwa w pierwszej turze my oczywiście ciekawe jest też wynik dla wielu zaskoczeniem Cimoszewicza w sprawie głos w 1,51 000 000 jest ponad 9 % wtedy to powszechnie uważano za sukces pamiętajmy, że tu takim największego dołka formacji post PZPR Ruskiej do tego mój płaszcz nastąpiło odbicie po raz wynik Bartoszcze, choć wtedy uznany za najsłabszy, czyli 7 % w bonach KPN najlepszym kandydatem jest wynikiem kandydata PSL we wszystkich wyborach prezydenckich aż do roku 2015 mimo to Bartoszcze pod tym pretekstem rosłaby w nich został kilka miesięcy później usunięty z lidera PSL oczekiwania wobec tego, kto miał zająć ten najwyższy urząd w państwie były spore jeszcze na koniec Serb w tej części naszego spotkania nel badania OBOP z grudnia dzień dziesiątego roku, które pokazywał, że spadkowi optymizmu towarzyszy wzrost opinię o potrzebie silnego przywódcy, który zaprowadzi porządek w kraju i oczekiwania wobec niego 90 % społeczeństwa miało takie wprowadzenie kontroli rządu nad scenami zmniejszenie różnic społecznych wprowadzenie pełnego zatrudnienia, czyli wnuków byt określa świadomość powrót do państwa realnego socjalizmu tylko bessy, jakby represyjności politycznie, bo to lubi ten ideał, który dopiero u Polaków do dziś pielęgnuje, czyli państwo socjalne tylko bez restrykcji politycznych prawda od korzy sta nie bardzo to się udaje zrealizować w ciasnej formacji ZKM Karolina Lewicka prof. Antoni ptak rozmawiamy o kampanii roku dziewięćdziesiątego jesteśmy już po pierwszej turze nie Wałęsa z Mazowieckim, a Wałęsa z Tymińskim teraz będzie już neon pojedynek run 3 bokserski, w którym duży udział będą miały także media przepuszczające no atak taki zmasowany na Stana Tymińskiego mam tutaj o wykaz epitetów którymi obdarzano wówczas Tymińskiego zabrał je Jacek Raciborski oraz Jerzy Bartkowski Anna to może kilka, a zdjęcia KGB agent dawnego peerelowskiego aparatu bezpieczeństwa awanturnik bezbożnik biznesmen pożal się Boże czarownik dżungli człowiek Kaddafiego człowiek, który spadł z bambusa człowiek Sławomira Mrożka człowiek znikąd Dyzma z Perugii hochsztapler z błyskiem szaleństwa brat nieruchomym oku kryminalista owca naiwnych maniak Mister nikt oszust matrymonialny peruwiański szaman i t d . tak dalej tak na wiejskim Mesjasz to z kolei dzieło Adama Michnika, który tego nie mówił w i Walia 0 złodziej, tak więc ja bym tak dobrze już przyzwyczaić taki brutal taki brutalność języka publicznej w polityce, ale jednak nagromadzenie podobnych inwekty w pod adresem Kilińskiego, który się dokonał bardzo krótkim czasie, bo też określenia padły między pierwszą drugą turą, bo do pierwszej tury to w praktyce może pod koniec rzymskie to sondaże raczej pokazać wzrost Tymińskiego tłumaczył jakiś element ataku na niego, ale tak głównie eksplodowało po ogłoszeniu wyników pierwszej tury, bo to było rzeczywiście coś szokującego obok, bo wtedy jednak przestrzeń publiczna była podział progu łagodniejsza w sensie językowym w ich na długo później mam wrażenie już nie mieliśmy do czynienia z taką kampanią ludziom tak ostrych określeń w dzieje, dlaczego skoro się wzięły one się wzięło jednak strzał kłócą i Woszczek klasy politycznej tym, że człowiek, który przyjechał siódmy Tymiński przyjechał w połowie dziwnie dziesiątego roku do Polski z Kanady w i tak naprawdę nocą po kampanii zrobił 2 miesiące i nagle wchodzi do drugiej tury wyborów prezydenckich po coś absolutnie niebywałego dodała jeśli porównamy z historią Andrzeja Dudy z roku 2015 to jednak był posłem europosłem ministrem w kancelarii prezesa, jeżeli był postacią z drugiej ligi czy drugiego szeregu pra w z nich musi ono jednak nie uzupełni znikąd mieliśmy absolutnie postać to zupełnie zdumiewającą jest dłuższa o olbrzymich rzesz skala agresji była duża, tym bardziej że sztab Wałęsy jak to później przyznawali ludzie ze sztabu Wałęsy i oni wreszcie wszystko mieli drugą turę przygotowano na mazowieckiego Tymińskiego nie mieli, nic więc musieli się ratować jak się dało no i ratowano się sposób podziału niezbyt ładna czy buty wreszcie poziom racjonalnym, kiedy sztab Wałęsy zaczął zabiegać o poparcie pozostałych kandydatów już odpadli to było racjonalności najważniejsze było poparcie ze strony mazowieckiego takowe nastąpiło co więcej również Leszek Moczulski i Roman Bartoszcze udzielili poparcia kandydaturze Wałęsy jako jedyny uchylił się zajęcia stanowiska Cimoszewicza lub też niepoparty niskiego, acz może już nad siłą rzeczy podział rząd zgłasza swój interes ma wobec obu kandydatów z drugiej tury zło racjonalne jest natomiast Minella natomiast rzeczywiście, gdy jedno to po to, poparcie dla Wałęsy jednak pokazywał w stronę innych kandydatów, którzy tutaj Tymiński budzi przerażenie w naraz sam Tymiński nowy dyrygent z natychmiast półosie orientować po pierwszej turze tak jak do pierwszej tury bowiem, że koncentruje się na tak most mazowieckiego ta rodzi się teraz zaczął krytykować Wałęsa, ale nie tylko o to chodziło chodziło też o to że, o ile do pierwszej tury w Tymiński podkreśla swój katolicyzm był nawet na Jasnej Górze to kopie po pierwszej turze zaczął opuszczać około 2 zlotego lewicowego elektoratu wrogów wiadomo, że nie poprze Wałęsy zaczął mówić właściwie to on się na pewno nie nie podpisze ustawy z zaostrzenia ustawy w ich chodzi o prawo do aborcji fundusz też epoka, kiedy była ustawa z 1006 . bardzo liberalna, ale już się pojawiały projekty zaostrzenia tego prawa jest tu Tymiński zaczął mówić, że się na to nigdy nie zgodzi co więcej była jego słynna wypowiedź na temat gen. Jaruzelskiego w tym kontekście stanu wojennego jest z taką typową dla siebie jasnością przekazu w tym iński pilotów cytuje z pamięci, że rzeźby i mało wiemy na temat tego jak wiele dla Polski zrobił gen. Jaruzelski, bo ręka, która krzywdzi ważna była zawsze je wewnątrz kraju i są bardzo tajemnicza ręka, która krzywdzi dowiedzieliśmy się odrodzić się, że generalnie w ciepło Jaruzelski w dzieje i to było bardzo charakterystyczne natomiast okazało się, że rzeczy Mińsk nie stanie się jednak przeciwstawić temu do podziału takim zmasowanym atakowi ze strony większości mediów i większość polityków i poparcie dla niego zaczął słabnąć, o czym oczywiście dowiedzieli się dopiero od wyników drugiej tury, bo sondaże między pierwszą drugą turą były niejednoznaczne co więcej część osób i socjologów podkreśla, że przy tej skali podziałem emocji i podziały ataków część osób się wstydziła przyznawać, że zagłosuje na Tymińskiego do końca nie było wiadomo czy zagłosuje na niego w drugiej turze czynnie w tym koncentracie atak mediów było dobrze widoczne na 1 grudnia, kiedy my Tymiński Wałęsa odpowiadali na pytanie dziennikarzy na takiej nie do konferencji prasowej inni to w debacie i Tymiński tam przyparty do muru, chcąc jakoś bronić pokazał swoją czarną teczkę, z którą zresztą występował wcześniej na plakatach, która miała mu tak tak bym dodawać efekty tego od tych cech charakterystycznych dla biznesmena wskazał tę czarną teczkę i powiedział, że tam mam materiał kompromitujący na Wałęsę i w ten sposób czarna teczka wkroczyła na polityczne salony tak rzeczywiście wkroczyła na polityczne salony przez lata spekulowano co tam było w tej czarnej teczce w areszcie Wałęsa tak zareagował poprosił, by pokazał materiał jest zareagował bardzo zdecydowanie nawet co więcej powiedział coś pokazał styl Wałęsy, że jak pan nie ujawni co pan Tomato, bo z Polski nie wyjedzie tak się kończyła to jest ostatnia wypowiedź Wałęsy w czasie tej konferencji prasowej, bo przypomnijmy, że wtedy nie doszło do debaty takiej klasycznej, bo po tej 1 wspólnej konferencji, który właśnie rozmawiamy z tymi, którzy odmówią debatowania z Wałęsą w telewizji podział Roba przygód jak, ale trudno się dziwić, bo rzeczywiście ta konferencja prasowa przerodziła się taki zmasowany atak na Tymińskiego czy kolejni zadają pytania dziennikarzy głównie atakowali jednak bardzo mocno Tymińskiego i też można powiedzieć że, gdy daliby swoimi pytaniami pytaniami się niektórzy z nich dali możliwość spekulowania co mogłoby w tej czarnej teczce chodź musisz tam na Wałęsy rzeczywiście nic nie było natomiast Tymiński sugerował jednak o jak bywało się oczywiście sprawę tajnego współpracownika Bolka, który wtedy jeszcze publicznie nikt nie podnosił natomiast w sztabie Tymińskiego znaleźli się także funkcjonariusze zlikwidowali pół roku wcześniej służby bezpieczeństwa jak się wydaje od nich Wałęsa walczył, by od nich Tymiński mógł służyć do przeszłości Wałęsy i stąd była to sugestia wraz z nimi żadnych dokumentów żadnych dowodów, bo z tą pewnością miał wtedy jakieś dokumenty toby ich użył, więc raczej Tymiński ściągnięciu do właśnie takich sugestii to co jest istotne jeszcze jak w czasie tej w czasie tej konferencji prasowej bardzo wyraźnie MOPS zarysował się, jakby w takie, by podział to zagubienie Tymińskiego on po prostu przerażony jednak skalą tego ataku na nas swoją osobą był zaskoczony, że rzecz, że aż tyle wynosił przeciwko niemu się starać się nie znaczy, że nie tracił pełnego tupetu, bo po pierwszej turze pojawił się list Episkopatu w sprawie wyborów, które czyści nie wskazywał kandydata, ale go pośrednio robili to biskupi bardzo jednoznacznie mianowicie w błoto powiedziano, że wierzy, że wzywają do głosowania tego kabla tak to jest wierny wartościom katolickim gwarantuje pewną kontynuację przemian w dymisji oświadczył, że to 1 Episkopat wskazuje co płacić horrendalne i złą nerwową reakcję prymasa Glempa, który wiąże duże to pomóc w pana Tymińskiego charakteryzuje uczciła to w niewoli Orbana, choć Wałęsy tylko oni nie wyrażono tego nie sposób tak jednoznaczny w USA prymas się poczuć zmuszony do korekty czy doprecyzowania w natomiast warto warto jeszcze zauważyć, że my, by w tej w tej jak wybierz, więc tych ostatnich dniach przed przeceną liberalizm program elblążanie to znaczy zaangażowana w Libii żona zaangażowano rzeczywiście telewizję publiczną państwową wtedy, bo to szczerze epoka Radiokomitetu od ataku na bardzo brzydkiego Poroszenki Mickiewicz zrobił taki reportaż, w którym powiedziano, że Tymiński bije żonę, która wzmogła prowiant kombi Łosowski nie znali słowa Polska była nowym obiektem niewybrednych żartów ze strony Wałęsy, który wolał debatę matek Polek prawda, żeby stoperów wiejską żoną prawda z 1 Danuta porozmawiała z pojawiała się taka tajemnicza pani Fox, która rzekomo miała też maltretowany Glacier pomagać finansowo Ano właśnie tam rzeczywiście jakiś sąsiadów niby ściągnięto jej, którzy doświadczali właśnie, że może głodzić dzieci Tymińskiego później Tymiński dość szybko lody szybko po kilku latach wygrał proces z telewizją jednak o zniesławienie jest go potraktowano bardzo nieładnie i drugim takim to warto odnotować jednak ze strony pewnych ludzi, którzy w tym czasie kontrolowali Ministerstwo Spraw Wewnętrznych po pierwsze jednak użycie materiałów z teczek SB, bo Tymiński miał takową teczkę, gdy dziecko nie bardzo ładnie niewielkich rozmiarów i ta teczka przyczyniła teczkę żadnego agenta czy tajnego współpracownika natomiast jest zaczerpnięto z niej informacja o tym, że Tymiński jeszcze zanim wyjechał jako młody chłopak z Polski, żeby unikać służby wojskowej symulował chorobę psychiczną i oczywiście to wyciągnięto mu sugerując, że jest osobą niezrównoważoną psychicznie w i druga sprawa jak czytam pointy epitety Fed będzie Paweł Tomczyk Kaddafiego 33 z Trypolisu, o co chodziło mianowicie podano informację, że Tymiński wielokrotnie przebywał w Trypolisie, a więc ówczesnej stolicy światowego terroryzmu po wyborach już przyznane Lolo Trypolis rolą w handlu właściwie to ona na własną listę lekarzy to warto odnotować, że w tej kampanii przeciwko Tymiński Emu jednak po raz pierwszy użyto w Polsce teczek bezpieki i chyba wszystkie chwyty były dozwolone ewidentnie tak, bo Tymiński, żeby była jasność oczywiście też grał bardzo nieczysto tylko, że poznała się w ewidentny deficyt w defensywie, czego dowiodły wyniki drugiej tury, a czy to nie było też tak panie profesorze że, gdzie 2 siebie tam trzeci korzysta, że on skorzystał na tym konflikcie w łonie Solidarności w z całą pewnością tak to znaczy wydaje się że, gdyby był 1 kandydat obozu solidarnościowego oto, by wygrał prawdopodobnie w pierwszej turze jest tym sensie Tymiński na tym skorzystał natomiast można powiedzieć, że w torze Tadeusz Mazowiecki jednak nie wszedł do drugiej tury było efektem błędów jednak jego sztabu i samego kandydata to znaczy moim zdaniem jednak do Mazowieckich stracił w trakcie kampanii z przodu są różne sondaże, ale przynajmniej 10 do 15 % potencjalnych wyborców, więc jest tak naprawdę, gdy trudno powiedzieć szczecińskiej, gdy tylko na tym skorzystał to istotne znaczenie miało też mam wrażenie toczy już wcześniej mówiliśmy, czyli jak trudno to poczucie zagubienia oczy dla wielu ludzi jak Indie szok związany z transformacją gospodarczą tak dużo, by żadnego kandydata solidarnościowego nie poparł, więc tutaj też Tymiński Emu on także te zmiany lękowe, a to twarz to figura Homo sovieticus odtąd moja rozróżnia sztorm fale jak ja się z tym nie zgadzam, bo obok Homo sovieticus to jest człowiek, który prawdopodobnie w ogóle nie poszedł na wybory w, a jak poszedł na wybory to by każdy głos opery na najsilniejszego kandydata, czyli na Wałęsę tak czy wyobraża doszła budy Homo sovieticus różnie definiować, ale nic się wydaje, że to, kto to był to była błędna diagnoza i ona zresztą od co nie oznacza oczywiście, że nie jest także po PRL -u, bo wyszliśmy, by prawda bez skazy w sensie pewnych zmian prawnych i pewnej mentalności w szyję ale gdy mnie się leży ksiądz profesor śląscy ułatwił sprawę z boku raczej wyszło rozczarowanie ludziom elit intelektualnych tym, że rzecz, że rzeczywiście ten inteligencki kandydat Tadeusz Mazowiecki dostał tak słabe poparcie w marazm i wzajemną to było uzasadnione poseł Tadeusz Mazowiecki nie miał cech osobowościowych, które by go predestynował do udziałów w powszechnych wyborach prezydenckich obu takim klasycznym gabinetowym politykiem to jest coś co absolutnie wykluczają szansę jest wielu wybitnych gabinetowych polityków to nie jest moje strony złośliwe określenie go po prostu czymś innym dociera byliście oznacza dziś chce brać udziału w powszechnych wyborach prezydenckich, gdzie najważniejsze jest kontakt z mułem gra na emocjach prezencja osobista to wszystko, czego niczego, czego Mazowieckiemu jednak brakowało nawałnica nowa twarz wtedy jak taran, by tak miał za sobą to historie euro dała zwycięstwa z domów choćby to występ w kongresie prawda przed połączonymi izbami pokazywano w jego kampanii wielokrotnie grosze cała Ameryka SUV postaci Kongresu stoi na 2 i oklaskuje Wałęsa w 2 i kto to był jednak kapitał olbrzymi lej, który sprawił, że moim zdaniem Wałęsa był w roku 90 mil do pokonania ja byłem wtedy wdowa jest krytyczny stosunek, ale od przecierał obserwują z różnych moich znajomych z kręgów inteligenckich Krakowa, gdzie wtedy mieszkańcy gmin przekonywali, że Mazowieckim jakieś szanse ja mówiłem, że to jest słuchać niemożliwe tłumaczy nie chodzi o to że, który jest lepszy, który go szybko usuwać skazany na to zwycięstwo jest taki kapitał, zanim oczekiwań, ale i tak się stało prawda, czego druga tura pokazała przypomnijmy w wynik drugiej tury to jednak to zwycięstwo jest Wałęsy spektakularny żaden później prezydent nie wygra w drugiej turze tak wyraźnie prawie 75 % głosów w drugiej turze pada na Wałęsy nie spełni wiele ponad 25 proc na Tymińskiego oraz to co jest istotne to jest absolutnie różnicę wyboru wszystkich późniejszych frekwencja w drugiej turze jest niższa niż w pierwszej zawsze spóźniony Ziobro chęci czy go, bo to są ci jednak wyborcy, zwłaszcza mazowieckiego, który od 2  000 000 głosów mniej prawda w pierwszej turze była frekwencja na poziomie 60 proc w drugiej na poziomie 53 % od 2  000 000 ludzi nie poszło w ogóle, którzy byli w pierwszej turze na drugie, bo nie chroni żaden z kandydatów natura jednak wyraźnie widać te przepływy elektoratu były jakoś Wałęsy co więcej Tymiński w liczbach bezwzględnych dostał w drugiej turze mniej niż w pierwszej to absolutny fenomen to się nigdy nie zdarzyło o 114  000 głosów mniej dostał w 19 listopada i ad vocem panie profesorze tego Homo sovieticus zaczyna on czy raczej tej grupy społecznej, który pan profesor powiedział żona zwykle nie idzie nie głosuje na taką opinię z gazety wyborczej z grudnia roku dziewięćdziesiątego jeszcze przed przed drugą turą elektorat Tymińskiego składające się z ludzi przeżywających przecież swoje osobiste dramaty, lecz obojętnych na sprawy publiczne rzadko lub wręcz nigdy nie odgrywał jakiejkolwiek historycznej roli bagatelizowana go zawsze, bo w perspektywie politycznej nie liczą nagle okazało się, że poprzez sam fakt, że istnieje i to w tak wielkiej masie może tę historyczną rolę odegrać po prostu przez postawienie krzyżyka w tym ani w innym miejscu w dokładnie tak nie jest to znaczy to jest nasza liga na PL dzisiaj znaczy, gdy ja uważam w ogóle, że w nie wyciągnięto wniosków z fenomenu Tymińskiego w i to się zemściło wiele lat później to znaczy dla mnie oczyści później byli dłużni po naśladowcy Tymińskiego stan Tymiński przywołanie w 2005 próbował powtórzyć dostał wtedy ułamek procenta Drumet 100  000 głosów natomiast nie zmienia to faktu, że elektorat dający się podział mógł łatwo wodzić za nos pozostał oczyścić dowodzenie Zamość znacznie bardziej finezyjne niż wtedy, ale jest jednak prawda, że w populizm, który wtedy się w objawił w Polsce stale obecny i będzie także w przyszłości, bo szybko Tymiński zapomniano niestety nad Wisłą inne zgromadzenie narodowe stwierdził ważność wyborów, by z tego 2 grudnia powiem tylko na koniec tego dnia marszałek Sejmu Mikołaj Kozakiewicz przyjął przysięgę Lecha Wałęsy nastąpiła też uroczyste przekazanie insygniów prezydenckich przez Ryszarda Kaczorowskiego prezydenta RP na uchodźstwie dzień później Wałęsa formalnie objął obowiązki prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego na jeszcze dymisja rządu mazowieckiego w styczniu inne ten rząd zakończył swoją misję, kiedy zaczął pracę gabinet Jana Krzysztofa Bieleckiego tak dokładnie dodajmy że, że Lech Wałęsa, gdy woda plonów mu się do mazowieckiego, żeby nie podawał do dymisji płk Babuśka on nawet rząd zaakceptował nowych warunkach podporządkowania się jego rola Mazowiecki był tutaj absolutnie przeciwny ich bazach musi racjonalnie uznał, że część jego wynik wyborczy jest wotum nieufności dla polityki jego rządu im się, że była trafna ocena niezależnie od tego co mówią o jego słabościach o kandydatach to decydująca była jednak odrzucenie przez Polaków w aż tak radykalnego programu gospodarczego co nie zmienia faktu rząd był kontynuowany przez następne lata tak naprawdę dopiero po roku dziesiątym trzeci nastąpiło już po pod rządami SLD odchodzenie od pewnych elementów tego kierunku polityki rynkowej który, który zapoczątkował Leszek Balcerowicz to była rzecz kampanii wyborczej roku dziewięćdziesiątego kampanii prezydenckiej prof. Antoni Dudek historyk politolog UKSW naszym gościom bardzo dziękuję dziękuję bardzo profesorze za rozmowę państwu dziękuję za uwagę życzę udanego wieczoru zaprasza na informację Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: HISTORIE POLSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA