REKLAMA

Psychoterapeuci i szamani

Kwadrans Filozofa
Data emisji:
2017-03-07 14:40
Prowadzący:
Czas trwania:
13:29 min.
Udostępnij:

Jak odróżnić psychoterapeutę od szamana? Ten pierwszy opiera swoje działania na wiedzy, ten drugi na wierzeniach. Nie chodzi o to, żeby którekolwiek podejście eliminować, a o to, żeby ich ze sobą nie mieszać. W Polsce jednak to wszystko jest kompletnie pomieszane.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ten kwadrans filozofa i tylne Tomasz Stawiszyński dzień dobry w jakiś czas temu rozmawiałam z godziny filozofów przypomnę, że godzina filozofów teraz każdy wtorek o dwudziestej drugiej w ramach wieczorów wtorkowego od dwudziestej pierwszej do północy jestem z państwem właśnie we wtorki na antenie Radia TOK FM rzecz jasna Otóż jakiś czas temu w godzinie filozofów właśnie rozmawiałam z Zofią Milską-Wrzosińską psychoterapeutką o tym, rozmawialiśmy czym się różni Rozwiń » psychoterapia oparta o przekonania empirycznie zweryfikowane i weryfikowalne takie, które można zweryfikować choćby nawet jakoś szczególnie zweryfikowane jeszcze nie było to przynajmniej je można zweryfikować, bo tak są skonstruowane i przedstawione i innymi słowy rozmawialiśmy o tym, czym się różni psychoterapia oparta o takie poglądy dotyczące funkcjonowania ludzkiej psychiki powstawania i terapii rozmaitych zaburzeń, które to poglądy mieszczą się w zasobie współczesnej psychologicznej wiedzy, a więc jak odróżnić coś takiego od rozmaitych działań, które noszą wprawdzie tę samą nazwę, czyli nazwę psychoterapia, ale opierają się o niesprawdzonej zazwyczaj niesprawdzalne spekulacji swoich ojców założycieli co upodabnia je raczej do praktyków o charakterze kwas religijnym te ostatnie ME to rzecz jasna jeśli nie wiążą się n p . z jakimiś nadużyciami przekraczaniem prawa i t d. mają swoje miejsce w kulturze to miejsca jest istotne i nikt tego miejsca w kulturze nie chcę tutaj negować miały imają to miejsce w kulturze i idzie jednak o to, że w warunkach polskiego rynku usług terapeutycznych rynków żaden sposób nieuregulowanego, bo nie ma żadnej ustawy o zawodzie psychoterapeuty psychoterapeutą w świetle prawa może być każdy każdy, kto zechce sobie taki szyld sprawić otworzyć gabinet Otóż w warunkach tego właśnie nieuregulowanego polskiego rynku usług terapeutycznych ktoś, kto poszukuje realnej pomocy, kto w za swoim cierpieniem szuka jakiegoś miejsca, w którym mógłby uzyskać rzeczywistą pomoc ktoś taki może łatwo zostać wprowadzone w błąd z tamtych kwadrans filozofa i tylne po tej naszej rozmowie w godzinie filozofów odezwał się oburzone głosy reprezentantów z krytykowanych przez nas kierunków terapeutycznych czy raczej faz terapeutycznych mówiliśmy zaś m. in . o ustawieniach rodzinnych Berta lidera radykalnym wybaczaniu i psychologii zorientowanej na proces rzecz jasna można tutaj wymienić jeszcze całą masę różnych podejść i szkół terapeutycznych, które znajdują się we wzmiankowanym położeniu, czyli opierają się o przekonania niezweryfikowane inie weryfikowalne ale, ponieważ są setki jeśli nie tysiące takich rozmaitych szkół i podejść samo ich wymienianie zajęłoby nam wiele godzin to on ten kwadrans filozofa elity psychoterapia to jest dziedzina niezwykle skomplikowana w popularnym odbiorze będąca czymś w rodzaju medycyny, tyle że zajmującej się zaburzeniami psychicznymi w istocie niewiele z medycyną mająca wspólnego wiele natomiast z kulturą, w której się pojawia systemem wartości w tej kulturze obowiązującym z rozmaitymi narracja mit tożsamościowy mit tej kulturze występującymi i t d . i t d . kiedy idziemy do lekarza przeprowadzono określone badania mierzy stężenie tej czy innej substancji w naszym organizmie przygląda się z pomocą rentgena czy USG naszym wewnętrznym organom i przeprowadza cały szereg różnych innych pomiarów i testów, kiedy natomiast idziemy do psychoterapeuty rozmawiamy o naszych relacjach z bliskimi o tym w jaki sposób postrzegamy sami siebie o naszych przekonaniach religijnych wyobrażeniach przyszłości w rozumieniu przeszłości o naszych lękach zahamowania ach, marzeniach pragnieniach oczekiwaniach słowem o tym, wszystkim, czego w ścisłym sensie nie da się leczyć, bo to nie jest terytorium, które należałoby do medycyny raczej do nauk społecznych raczej do kulturoznawstwa raczej do duszpasterstwa być może, a w tym wszystkim właśnie wiele wspólnego ma rzeczywistość, w której żyjemy idee, które tę rzeczywistość przenikają i konstytuują system ekonomiczny przynależnym przynależność do określonej społecznej klasy sposób w jaki postrzegamy siebie i innych to co uznajemy za racjonalne, a co za ich racjonalne to co wierzymy w to co wiem to co wiemy i t d . tak dalej to wszystko tworzy pewne tłoczy pewne pole sensów znaczeń rozważań, które w procesie psychoterapeutyczne się rozgrywają ten kwadrans filozofa elity współczesna psychologia akademicka, posługując się możliwie najbardziej precyzyjnymi metodami osiągania wartościowych poznawczo tez o rzeczywistości przygląda się i indywidualnemu i społecznemu w funkcjonowaniu człowieka biorąc pod uwagę rozmaite uwarunkowania i czynniki stawia hipotezy dotyczące tego co w mniejszym, a co w większym stopniu wpływa na kształtowanie się określonych cech osobowości co prowadzi do rozmaitych dysfunkcji co wywołuje cierpienie co przyczynia się do zmiany dysfunkcja innego czy po prostu przynoszącego cierpienie sposobu funkcjonowania tego rodzaju sprawy czy tego rodzaju kwestie tego rodzaju przekonania podlegają bacznej weryfikacji w różnych zresztą kontekstach te konteksty, które bierze ułożone pod uwagę współczesna psychologia i starając się zrozumieć sposób w jaki funkcjonuje ludzka psychika ludzki umysł na to są n p . taki kontekst jak środowisko rodzinne czynniki genetyczne samo rozumienie interakcji pomiędzy umysłem, a mózgiem to wszystko jest brane pod uwagę w tych rozmaitych kontekstach także w kontekście relacji społecznych na także w kontekście głębokich kulturowych przekonanie, że ta dziedzina wiedzy, jaką jest współczesna psychologia tworzy pewnego rodzaju wizje czy obraz tego, jaki w, jaki sposób ludzka psychika funkcjonuje jeśli podstawowym zadaniem psychoterapii jest przynoszenie ulgi w cierpieniu to te wszystkie wymienione konteksty i muszą być brane pod uwagę w ramach działalności terapeutycznej muszą mieć swoje miejsce terapeutycznej praktyce, żeby rzeczywiście skutecznie wywiązywała się ona ze swoich zadań, a żeby była rzetelna musi oferować swoim klientom czy pacjentom coś, o czym wiadomo czym jest jak działa i dlaczego działa wiadomo o tym, zaś tylko wtedy, kiedy wykonano pewien istotny wysiłek, żeby to wszystko sprawdzić i ustalić czy wysiłek zbiorowy i z instytucji analizowanych przebiegający wedle określonych reguł dzięki temu pacjent czy klient ma pewność, że to co się z nim będzie działo te wszystkie działania, którym zostanie poddany, że wszystko, a zatem co w gabinecie terapeutycznym go spotka wynika z pewnej wiedzy, a nie z wiary czy fantazji jakiegoś mniej lub bardziej utalentowanego terapeuty po jak ktoś ma tytuł lekarza medycyny to też musi przekazywać określoną wiedza nie od niego samego pochodzącą wielokrotnie sprawdzono zweryfikowaną, której skuteczność jest dowody żniwa z psychoterapią powinno być podobnie może kiedyś faktycznie podobnie tak będzie, ale na razie tak nie jest to on ten kwadrans filozofa elity na razie tak nie jest dlatego właśnie następuje pomieszanie porządków, któremu towarzyszy często nędzną nazwijmy to po imieniu zwykła manipulacja np. przedstawiciele psychologii zorientowanej na proces zjawiska czy kierunku czy szkoły w jakimś sensie ciekawej pod wieloma względami, ale właśnie przekonują oni, że ich metoda oparta jest na fizyce kwantowej, a także na wierzenia Aborygenów stały w zimie psychologię Carla Gustava Junga in w działach Carlosa kasta net Otóż Aborygeni taoizm i łąk i nawet kasta nada Okaj niech będzie, jakkolwiek nie ma to nic wspólnego z kryteriami, o których wcześniej mówiliśmy to są pewnego rodzaju narracje kulturowe opowieści o inne mniej lub bardziej fantastyczne filozoficzne systemy albo zbiory przekonania, ale z pewnością nie są to systemy i wiedzy w takim znaczeniu w jakim wiedzą jest współczesna empiryczna psychologia, ale fizyka kwantowa w to jest kompletne pomieszanie porządków niestety nie ma ani 1 wniosku ani 1 odkrycia w dziedzinie psychologii, który miałby cokolwiek wspólnego z fizyką kwantową ta dziedzina bowiem jest całkowicie rozłączne, a z jakimikolwiek psychologicznymi religijnymi terapeutycznymi narracja mi dla psychologii i duchowości nic z fizyki kwantowej nie wynika natomiast oczywiście możemy znaleźć setki jeśli nie tysiące rozmaitych książek warsztatów na różnych specjalistów FOT z działań nie wiadomo jakich, którzy twierdzą, że swoje inne praktyki czy swoje przekonania czy to co piszą w swoich książkach opierają właśnie na fizyce kwantowej, że jest to naukowe zatem proszę się nie dać temu zwieść fizyka kwantowa to jest bardzo hermetyczne dziedzina, która nie dotyczy cząstek elementarnych i nie ma to nic wspólnego ani z psychologią ani z duchowością każdy, kto twierdzi, że swoje terapeutyczną duchową coachingowe nie wiadomo, jakie działania opiera na fizyce kwantowej jest po prostu hochsztaplerem najzwyklejsze MO hochsztaplerem świadomym jeśli nie wie ne, że takiego wynikami takiej łączności nie ma mimo wszystko to Włosi i hochsztaplerem nieświadomym jeśli nie wie czy jeśli nie zdaje sobie z tego sprawy, choć oczywiście skądinąd jego obowiązkiem jest dowiedzieć się na jaki jest naprawdę no ale w rozmaitych takich dyscyplinach czy takich w nurtach psychologii jak ustawienia rodzinne czy psychologia procesów właśnie mamy bardzo wiele rozmaitych nieweryfikowalne przekonanie o charakterze gościem metafizyczna religijnym choćby takie przekonanie, że świat nam daje rozmaite znaki, że to co się dzieje za oknem w danym momencie może mieć fundamentalne znaczenie w kontekście naszych psychologicznych problemów no np. nie wiem coś z mamy jakąś silną emocję coś przeżywamy, o czym myślimy, a w tym samym momencie z naszym oknem zderzają się 2 samochody Otóż przedstawiciel psychologii procesu będzie rozpatrywał to wydarzenie jako coś co jest niezwykle znaczące w kontekście naszych wewnętrznych procesów no bo zgodnie z tą koncepcją to zdarzenie w jaki sposób tajemnicze łączy się właśnie naszą wewnętrzną sytuacją Otóż to jest przekonanie rodem ze światopoglądu szamani stycznego bez przekonania o tym, że świat jest pewną ożywioną całością ożywioną znaczącą całość całością znacząco w tym sensie, że wszystko co się w nim dzieje jest to w jaki sposób w nieprzypadkowe i że świat z GKS głęboka struktura w inne, z którą jesteśmy wpisani może nam np. dawać różne znaki sygnalizować nam, że jest tak albo inaczej albo, że idziemy w dobrym albo złym kierunku teraz kwintesencja światopoglądu Szymańskiego ten kwadrans filozofa elity i znowu nie chodzi o to, że mam cokolwiek przeciwko szamanizm owi chodzi mi tylko o to, żeby go nie mylić ze współczesną wiedzą o rzeczywistości i chodzi nie o to, żeby eliminować rozmaite kwas religijne praktyki z przestrzeni publicznej chodzi tylko o to, żeby one nie udawały czegoś czym nie są i kiedy tak się stanie no to każdy będzie mógł w sposób wolny zebrać jeśli ktoś czuje, że cierpi, że ma jakiś poważny problem w będzie mógł wybrać psychoterapeutę, bo potrzebują psychoterapii, a jeśli ktoś będzie chciał wybrać szamana, bo akurat syn potrzebuje interwencji duchowych i odpowiedzi napytania o sens życia takich czy innych, a to będzie sobie mógł wtedy to wybrać ci w i tyle ale, żeby jedno nie udawało drugiego bardzo dziękuje Tomasz Stawiszyński do usłyszenia dziś o dwudziesty pierwsza Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: KWADRANS FILOZOFA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA