REKLAMA

Czy Żołnierze Wyklęci byli antysemitami?

Światopodgląd
Data emisji:
2017-03-07 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:15 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Elbląg w błąd w 2 Agnieszka Lichnerowicz państwa gościem jest teraz dr Piotr Osęka z Instytutu studiów politycznych Polskiej Akademii Nauk dzień dobry dzień dobry węch wrócimy jeszcze do Chin Zhou tzw. żołnierzy wyklętych oraz bezsilności, ale to słowo nawet Biblia, która jakoś krytycznie się do niego odnoszą zaczął używać, ale może w takim razie o MDM o podziemiu antykomunistycznym i nurtuje mnie takie pytanie nie wiem jak bez prądu panna nie odpowiedzieć, ale z Rozwiń » tych wszystkich biografii tych tysięcy ludzi, którzy przewinęli się przez różne oddziały mniej i tak przebieg ich walki był bardzo różnym element niektórzy z nich mają na sumieniu zbrodnie niektórzy jakiś taki bardziej może dwuznaczne decyzje albo też może nie w tych kategoriach nawet należy o nich mówić tylko patrzeć przez te biografie na te straszne czasy ówczesny, ale z tego całego gangu ogromnego grona ludzi polscy narodowcy upierają się, że właśnie pod dozorem ma już uchodzić, że to właśnie Eminem Bury jest 1 z tych odnoszę takie wrażenie głównych bohaterów Bury, o którym człowiek co, do którego zbrodni nie ma wątpliwości to znaczy potwierdzał je Instytut Pamięci Narodowej Anny m. in. Zaleszany, ale jedno obwinia się go nie o śmierć 79 -li jego i jego oddział 79 cywilów, a wreszcie ułoży pan, że akurat w burych, dlaczego oni wybierają Burego mogę zgadywać, jakie tutaj w grę wchodzą czynniki jedne to po pierwsze, Bury to jest Narodowy co on reprezentuje ten nurt podziemia antykomunistycznego o korzeniach narodowych nacjonalistycznych tez jedno drugie to jest może najważniejsze jest to, że ten konflikt termy w tej chwili obserwujemy wokół pamięci o zjawisku tzw. żołnierzy wyklętych to jest tak naprawdę konflikt polityczny ubrany w szaty historycznie bardzo wiele konfliktów, które w tej chwili wokół historii się rozgrywają czy to wokół okrągłego stołu czy wokół osoby Lecha Wałęsy to co tak naprawdę konflikty polityczne, w których strony występują w strojach historycznych walczący ze sobą i narodowcy dlatego tak bardzo czczą pamięć Burego, ponieważ Bury właśnie wiedzą, że to tak szalenie wkurza strony powiedziałbym liberalno-lewicowych ich, że im bardziej my będziemy protestowali, że Bury był zbrodniarzem to właśnie, tym bardziej nam będą mówili, a 3 gemy Waś nie będziemy Burego czcili bonie pozwolimy, żeby nam tutaj i lumpy Jenny elity i ujrzeli tyje i szemrane pseudo autorytety dyktowały kogo my mamy świętowaliśmy element takiej właśnie i Białorusini obywatele RPA też nie będą mrozach tak jak to oczywiście te coroczne najbardziej największe napięcie jest w Hajnówce zamieszkanej właśnie w dużej mierze przez Białorusinów, bo to właśnie Białorusini prawosławni byli ofiarami Burego i to oczywiście też pasuje do takiej bardzo chwalebnej heroicznej legendy polskiego polskiej walki z komunizmem to znaczy, że komunizm to byli obcy obcy nie Polacy i w tym wypadku Białorusini, chociaż oczywiście to by mogły być również i były inne narodowości oskarżany o to, że to one są zasobnikami komunizm to jest być ciekawe to bardzo ciekawe teksty były opublikował pan w Newsweeku historia analizował pan ich prawie 200 ulotek antykomunistycznego podziemia, które są dziś w archiwum państwowym w Lublinie ulotki, bo wtedy taka technologia była, jaka była to był ten kanał komunikacji między podziemiem między oddziałami leśnymi, a cywilami i mogą pozwolić, by tak tylko krótko streścić taką pewną ewolucję, którą wyczytała w pana tekście, że na początku oczywiście chodziło o to, żeby mogli w tych ulotkach przedstawiali swoją prawdę o tych okupacyjnych komunistycznych z strasznych władzach program pewnie polityczny jak rozumiem ból był wtedy drugoplanowy co nie było ich wizja Polski przyszłości no ale coraz bardziej rozumiem to ewoluowało i coraz więcej, bo w tym antysemityzmu w takt znajdzie ona znaczy on właściwie się pojawia my im im niżej, że tak powiem w strukturach organizacji pod ziemia w tym jest wyjście tego antysemityzmu ulotki są nie podpisywane mnie bardzo wiemy, kto je rozrzucał Obornik tam nie są podpisani radni dowódcy no ale należy sądzić, że byli to ludzie zaangażowani czy to nie ulegam goście to byli ludzie zaangażowani w działalność podziemną, bo rozrzucanie takich ulotek wiązało się dużym ryzykiem ich powielanie drukowanie to mit za to brało się podziemie antykomunistyczne i one rzeczywiście pełne są tak i z 1 strony, gdyby słusznego potępienia komunizmu jako drugiej okupacji porównywania NKWD UB do drugiego gestapo, ale z drugiej strony takiego strasznego, że dzisiaj, kiedy czytałem Bronek chciałem po prostu zrobić taki tekst o tym, jaka jest ich wizja wizja państwa wizja tej walki jak oni siebie samych widzów i w pewnym momencie zorientowałem się, że nie mogę nie napisać o tym jak bardzo nie widział ten konflikty definiują go poprzez tarcie Polaków z żydokomuny to jest jak gdyby esencja tej walki komuniści to służyć to z TOS udzieliło Polacy nie pola Otóż ten dramat tamtych lat dług tak naprawdę no właśnie konflikt polsko polskiej i to bunt strasznie trudne do rozmów wyginięcia taka, że on odbywał w trójkącie emeryt polsko polsko radzieckiej jednak tu tu nie ma jest zatem powiedzieć wyraźnie, że komuniści, by nie wygrali, gdyby nie nie my policyjne jednostki radzieckiej, gdyby nie dywizje wewnętrzne NKWD no ale wtedy wizję ci Rosjanie byli trochę poza zasięgiem podobnie jak ci pułkownicy UB, którzy kierowali i koordynowali wprowadzanie komunistycznej dyktatury no i w związku z tym pojawia się jakiś wróg zastępcze plusy próba zbudowania ratowania spójności świata w okresie okupacji niemieckiej tajna, bo dość wyraźne są Niemcy jesteśmy my Polacy w ogromnej większości wspierają armię krajową no oczywiście są małe volksdeutschów z SSO zdrajcy not maty się wydaje wyroki, ale mimo wszystko większość narodu jest za nami podziały czy ten tutaj nagle ten podział się rozmywa to jest pewna próba ratowania tego podziału, ale można również inne koty teorię budować pewna próba też pozyskania RM sympatie emocji społecznych to znaczy jak gdyby takie wyczuwanie, że pomstowanie na widok komunę będzie tym co co spotka się z przychylnym odbiorem społeczeństw naszą kochaną społeczeństwo pisała też ci ludzie się wywodzą z ludu te nie są już dziś w podziemie niepodległościowe w beznadziejnej często heroicznej walce z komunistycznym monstrum wezwał na pomoc demona przedwojennego nacjonalizmu to jest język, który ja znam z przedwojennej prasy tzw. młode endeckiej, czyli tyle radykalnej iła enerdowskiej trudno to przenikające się sorbety tak naprawdę jeśli chodzi o światopogląd bardzo jednolite i to jest ta wizja, że komunizm jest narzędziem żydowskim planie zawładnięcia światem Żydzi są inną inną rasą inną gorszą opcją Korei i wartości i tradycje narodu polskiego są całkowicie obcy oni nie są w stanie tego zrozumieć nie mogą zostać Polakami w związku z tym zostają komunistami, bo oni sami nic pięknego nie potrafił zbudować chłopcu finisz na takie całe wywody jak czytam i fragmenty tego myślenia w taki bardziej nieuporządkowanej chaotycznej formie te ulotki są pisane jest złą polszczyzną ze straszną ilość błędów ortograficznych ale, ale no ta endecka propaganda bardzo jak gdyby obecna też w formie plakatów ulotek przed wojną jest obecna w tym myśleniu w to jest ten dramat, o ile przed wojną mówiono, że antysemityzm endecki była antysemityzm przed Holokaustem nie wolno go oceniać wedle dzisiejszych kryteriów, bo to co innego oni mieli namyśli to już jest antysemityzm po Holokauście to znaczy ci Żydzi to są ci, którzy wychodzą z ocaleli z zagłady, którzy wychodzą z różnych krajów jak i też przypomnieć wam przeglądał te ulotki przygód z Lubelszczyzny rozwiąże tam też, pojawiając się, że my jako właśnie wrogowie komuniści Ukraińcy tak jesteś już w tym tekście muszę to nie zmieściła natomiast kilkanaście czytałem tak i ulotek niesamowicie anty ukraińskich, ale takich, żeby się ukraińskiemu palić mordować i żeby jeżeli żaden Żyd Ukrainiec nie został, a ci, którzy przeżyją, żeby uciekali w popłochu i znów to jest to takie trudne pytania, ale na ile nie potrafi pan rozsądzić, bo wracamy do tej kwestii, że to podziemiem antykomunistycznym było bardzo zróżnicowane i gra, jakby różnie wyglądało w różnych rejonach Polski różne były losy tych różnych oddziałów czy potrafi pan jakoś o odpowiedź na pytanie ME mam ten trend ten antysemityzm nacjonalizm jak bardzo on był dużo dużą ważną częścią tego podziemia on stopniowo coraz bardziej wypełnia obszary tego co byśmy nazwali tak trochę pretensjonalnie akademicko dyskursem ideologicznym podziemia antykomunistycznego odnajdzie się pojawia w ulotkach, a w gazetkach mimo wszystko z takim miastem dla mnie najważniejsze GTC Orzeł biały najważniejsza dietetycy wino jest wizja Polski Demokratycznej, który będzie poszanowanie dla wszystkich narodowości dla wszystkich narodów dla wszystkich my mniejszości etnicznych mniejszości narodowych, a później stopniowo się zaczynają pojawiać takie zdania, że nie możemy dopuścić, żeby Żydzi przejęli władzę w Polsce, że Żydzi starają się zawłaszczyć dla siebie wszystkie obszary życia w Polsce zaczyna się taki właśnie pobrzmiewa z pieniędzy kolejne wnioski i pewnym pewne jego kapitulację tego jest takim dość makabryczny dokument, jakim jest Memoriał Zrzeszenia wolność niezawisłość do rady bezpieczeństwa ONZ, w którym ten język antysemicki już całkowicie jak gdyby nie jest otwarcie przedstawiane są też Żydzi są tymi, którzy w tym, którzy wprowadzają w Polsce komunizm co więcej jest na poparcie tego przywoływane są fikcyjne wymyślone dokumenty takie antyżydowskie w tym taki tajny referat Jakuba Bermana rzekomo przez niego wygłoszone czeka kalka z protokołów mędrców Syjonu strasznie to są rzeczy to i to poszło i oczywiście znów uciekł w szał podkreślił, że to było bardzo różni ludzie bardzo różne oddziały bomb przypomniał, iż Anatol radzi Monika, którą rozmawiać z profesorem wnukiem w ubiegłym tygodniu, z którego oddziałach byli nawet Rosjanie już mnie nie wspominając o Białorusina, czyli to ty tato to była inna opowieść o Polsce, ale wraca już koniec do dziś ONR co roku jest do Hajnówki i w twarz potomkom ofiar albo by Białorusinom maszeruje i coś jak tak, że jak reagować na to, bo myślę, że to właśnie oburzenie tylko one dają satysfakcję no to niema rzeczywiście dobrej rady nowo całkowicie udawać, więc ludzie i milczeć być może oczywiście to wtedy, gdy byłyby przestało być dla nich frajdą przestał być atrakcyjna, ale ryzykowny eksperyment z drugiej strony uważam, że w pro wprowadzanie jakichkolwiek zakazów administracyjnych jest nieskuteczne i prędzej czy później ich obróci się przeciwko demokracji jako takiej to znaczy my wam zakażemy to później się okaże, że np. Manifa też jest zakazana czy jednak w bok volvo zmagać się z problemem, dlaczego ludzie w ogóle odwrót od odwołują się do tak skrajnych nie miał też, że to jest droga ewolucyjna i małych kroków dr Piotr Osęka z Instytutu studiów politycznych Polskiej Akademii Nauk państwo goszczą bardzo dziękuję dziękuję, a świerk lub podgląd kart Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA