REKLAMA

Wojnę hybrydową wymyślili Tatarzy. Rozmowa z dr. Andrzejm Gliwą

OFF Czarek
Data emisji:
2017-03-08 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
34:26 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
po ich w jej nowy termin, który pojawił się w ostatnim czasie ach, znamy terminy wojny hybrydowej wojna hybrydowa, czyli operacje militarne bez wypowiedzenia wojny, które charakteryzują się symultaniczne i adaptacyjnym współwystępowanie działań regularnych nieregularnych oraz stosowaniem taktyk terroryzmu do osiągnięcia celów politycznych, ale także zużyciem destrukcyjnych działań w przestrzeni cywilnej bym sobie to jest właśnie wynalazek 2001 . wieku coś, czego nie Rozwiń » było, a tymczasem okazuje się Szanowni państwo, że wojna hybrydowa znana już jest od wielu lat i z powodzeniem stosowali ją Tatarzy m. in . na ziemiach polskich szesnastym czy siedemnastym wieku oczywiście będę m. in . o to z moim gościem dr. Andrzejem Śliwą z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry panie dr. George panie rektorze jedno państwo no właśnie z tą wojną hybrydową, dlaczego co staramy się jak to nazwać jak to określa skoro to już znana od odsetek lat no właśnie tutaj jest bardzo ciekawa wydaje mi się z prawa w tym, że od 3 napowietrznych przełomu lat osiemdziesiątych dziewięćdziesiątych zaczęło się mówić o nowym zjawisku wojny na wystąpiła tzw. debata o nowych wojnach i tutaj naukowcy zarówno politolodzy jak specjaliści od wojskowości no, jakby zgodnym chórem twierdzili, że mamy do czynienia właśnie z nową postacią naturą nowych wojen które, jakby pojawił się w sferze właśnie militarnej geopolitycznej na świecie upadku komunizmu po upadku 2 biegów nowego porządku światowego na przełomie lat osiemdziesiątych dziewięćdziesiątych to debatę, jakby w mniejszych tak bardziej już mocno lub zapoczątkowała amerykańska politolożka Tamar Kadar, która w 19001010 . roku opublikowała książkę właśnie w dni pod takim znamiennym tytułem nowej starej wojny zorganizowana przemoc w erze globalizacji i jedno lidze w tej książce starała się udowodnić, że w odróżnieniu od 20 wiecznych konfliktów takich właśnie pierwsza druga wojna światowa ci takich dużych konfliktów z masami żołnierzy z jasno wytyczonymi liniami frontu to w porównaniu do tego zjawiska mamy teraz do czynienia z zupełnie inną naturą wojen i które właśnie opisywało jako, a czy cechami charakterystycznymi tych właśnie nowych zjawisk militarnych wojennych w jak my opisywała jako konflikt i które można prowadzić o wiele mniejszymi środkami nakładami finansowymi i odwoływała się do wojen partyzanckich i nieregularnych właśnie działań i ich jako główną cechę w tego, czego tego nowego nowej postaci wojen wymieniała właśnie kryminalizację stosowanie przemocy wobec właśnie z ludności cywilnej w później ta debata oczywiście się rozwijała tutaj takimi najbardziej, w którym takimi postaciami, które się wybijały, które opublikowały takie największe prace najbardziej znaczące prace na ten temat ma wśród nich można wymienić niemieckiego socjologa Harvey Haraslin tomik Klera później także amerykańscy politolodzy wrze i specjaliści od wojskowości m. in . Thomas Hobbes, a także na litość np. odpisał Pawlak panowie wymyślać koło panowie, o czym co w ogóle za nowa wojna skoro to test ten rodzaj działa znamy co najmniej od szesnastego siedemnastego wieku, jeżeli nie w czasie, jeżeli wcześniej tak równej właśnie tutaj jest pojawiło się już takie głosy właśnie na początku tego stulecia m. in. z LO była, czyli Newman opublikował artykuł w czasopiśmie o wszystko jedno tak to jest bardzo wyraźnie w Czechach czekamy są to działania tatarskie bardziej niż to co piszą ludzie, którzy chcą bronić nie słyszeli, a Siewnej jak chciała się określić stałą co jest tanie artykuły o nowych i tak właśnie wojnach jest właśnie we władaniu albo wskazywał na konieczność dysponowania naszym problemem starych nowych wojen w takiej rozszerzonej perspektywy historycznej Liszcz stwierdziła, że tego nie ma w wbiła się tutaj główny zarzut skierował w stosunku do Marek Kac, która właśnie analizowała tą zmieniającą się postać wojny, ale nie wychodząc poza dwudziesty wiek może pieszo drogą ponoć bardzo lubię bardzo wygodne, więc właśnie to było takie dłonie pełna analiza innych zbędnych te wnioski nie były miarodajne i tanich wyszła po ponad 1 właśnie wyrzekła troszkę cofnęła się troszkę z Anną w przeszłości się wydaje mi się i popatrzyła na na konflikty, zwłaszcza wśród gmin w Środkowej Europie we wschodniej Europy, które miały miejsce we wczesnej epoce nowożytnej mogłoby dojść do zupełnie innych wniosków do waśni, bo mamy do czynienia z tym co się nazywa wojna czy działania asymetryczne, czyli w konflikt, który z nami już od lat z przekazów historycznych i z przekazów mitologicznych to konsumpcję Dawida Goliata był taki czy 1 duży drugi mały 1 ma dużo wojska drugi ma mało wojska 1 ma ciągi odrobiła butelki z benzyną tak i oczyszcza pierwszy rzut oka wydaje się, że ten większy silniejszy wersy zwycięży na jej temat mówi no jak to będzie takie starcie twarzą twarz no to z pewnością, ale pytanie czy n p . David czytał słońce tak no tutaj ja pisząc, analizując nasze działania wojsk tatarskich w epoce wczesnej nowożytności muszą się jakoś się też odwołać do tej staro chińskiej sztuki wojennej m. in. właśnie dlatego teoretyka sensu, który właśnie mówił o zjawisku symetryczność oczywiście tak nie nazywając, ale mówiłaś o naturze tych samych zjawisk i wydaje mi się że pojęcia symetryczność jest tutaj kluczowe właśnie takim pojęciem, które może być zimno i wydaje mi się w podstawowym, jakby pojęciem narzędziem analitycznym, które może wyjaśnić nam te zjawiska z przeszłości no i to jeszcze chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o w UE to pojęcie symetryczności w działaniach militarnych to jako pierwszy w imieniu znaczy nazwał go i zacząłem używać w swoich publikacjach amerykański politolog Andrew ma w 1975 roku, jednakże takie właśnie palacz aktor dodaje, że na egzaminie panie rektorze jedno może być ZFŚS należy ocena będzie na jaki temat będzie mówić w każdym razie on zdefiniował ten konflikt asymetryczny w takim właśnie rozszerzone, jakby powrót z UE i nazywał inaczej charakteryzował go jako starcie 2 nieprzystających do siebie przeciwników, którzy dysponują różnymi oddziałami militarnymi no dzisiaj oczywiście w tych zaułkach powitali politologicznych i z czym z ról w takich myśli strategicznej, ale nam to pojęcie astmy teraz 13 zostało zawężone i dzisiaj mówi się bardziej o takim działaniach nieprzystających do siebie pod względem, jakby właśnie ty tego pola starcia, czyli chodzi właśnie o wykorzystywanie słabości drugiej strony i czerpania z tego właśnie strategicznych korzyści my tutaj jeśli chodzi o te dzisiejsze działania asymetryczne to głównie chodzi o atakowanie działania w sferze cywilnej mamy tutaj zawierać informację panie doktorze agencja zabierze pan Maciej Skorża informacje, a po informacjach wróćmy do najazdy tatarskie święto bo gdy czytałem różne artykuły autorstwa i parę rzeczy nie daj mi spokoju i jakie to rzeczy powiem panu nasze skaczą po informacjach Radia TOK FM dr Andrzej Gliwa z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego z państwem gościem o najazdach tatarskich trochę politologa i o ich twórczości po informacjach o najazdach tatarskich jutro w studio dr Andrzej Gliwa z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego 1 z przykładów z takiego konfliktu asymetrycznego są najazdy tatarskie 1617 wieku zastanawiało mnie panie doktorze płynąca Otóż pisze pan o tym, że w grze Tatarzy tak tacy byli cichutko cichutko skrada się do granic myk myk myk spalili parę wsi widzieli, by było w wzięli ludzi w jasyr i szybciutko opuścili granicę, zanim ktokolwiek zdążył zareagować tak tak sobie świata pierwsza część rozmów, jakie zrealizowana cichutko w nocy na koniku albo na piechotę skończy okiem, ale druga część ja się szybciutko ucieka z bydłem i ze szpilkami no to już jest chyba trudniejsze i ludźmi i z ludźmi z małymi dziećmi czasowo można załadować powiedzmy, ale krowy świnie tak mogą oczywiście tempo podczas zwrotów tych konwojów tatarskich różnie mogło być tak duże jak jak podczas wejścia, gdzie Tatarzy jechali na koniach i to im w towarzystwie 23 wierzchowców używanego zmiany w ich z gry to była taka jak tzw. forma komunikat inni mniej właśnie ta nieprzewidywalność uderzeń tatarskich właśnie zaskoczenie to była odnotowało taki kluczowy element architektury każdego najazdu zarówno tych tych najmniejszych, czyli zwanych bez baśni kilka głów jak i tych większych operacji, które docierały do n p . do Lwowa czy też to w nią kilkaset kilometrów wgłąb w głąb terytorium Rzeczypospolitej gdy, więc zasadniczym celem tych najazdów byłoby grać były działania gra wieszcza i eksploatacyjne na terenie właśnie z województ w południowo-wschodnich i który miał na celu po pierwsze a w zgrabnie jak największej ilości dóbr materialnych, a po drugie z właśnie on wzięciem Jasser ludności cywilnej, która była później sprzedawano na rynkach osmańskich niewolniczych czy też tatarskich za, których ludzi można było uzyskać największe właśnie korzyści finansowe, które później wzmacniały gospodarkę całego imperium osmańskiego, a w szczególności chanatu krymskiego w domu strasznym atakiem dużo czasu zajmował się sobie, żeby wyprawić się skargą do Rzeczpospolitej z powrotem pod prąd to były bardzo duże operacje z skomplikowana operacja logistyczna, które było przygotowywane moc co najmniej kilka miesięcy wcześniej i trwały łącznie z naczepą, przyjmując czas wyjścia z Krymu to było mniej więcej 12001400 km do miejsc, gdzie funkcjonowały te obozy tatarskie ci tzw. koszy, które były takimi platformami zaopatrzeniową logistycznymi jest, który właśnie, jakby dokonywała się projekcja siły militarnej na na te terytoria, które miało być grabiąc z, więc siłą rzeczy dotarcie z pokonaniem dystansu od 1000 do 1200300 km musiało zająć kilka tygodni łącznie z trwaniem tych miast, które trwały zaledwie kilka dni do kilkunastu maksymalnie my oczywiście ten port, który był troszkę wolniejszy, ale tutaj trzeba zaznaczyć, że te powroty z reguły odbywał się tzw. szlakiem włoskim, który spadał mniej więcej koło dzisiejszego miasta na zachodniej Ukrainie tutaj chodzi o Śniatynie Harper wpadał do Mołdawii, który to terytorium było już terytorium lennem, choć imperium osmańskiego czy należało do sułtana tureckiego, gdzie Tatarzy mogli się czuć bezpiecznie, więc do nas z takim pierwszym najeździe wojsk z Rzeczpospolitej pani powiedzieć aha czy oni wracają tędy no dobrze to będziemy tam czekali no i tak często właśnie się stało, że podczas właśnie obrotów dochodziło do największych bitew z tymi konwojami tatarskimi, gdzie na ostrą bardzo mało tych jeńców, a siły tatarskie były często niszczone czasem bardzo dużym stopniu np. tutaj można wymienić bitwy pod Martynowem 18002004. roku Bitwapod Komarowem 1800 sześćdziesiątym drugim i kilka innych takich większych starć, niemniej jednak też te bitwy, które by toczyły się już podczas odwrotu sił tatarskich nie były w stanie, jakbym ma zapewnić bezpieczeństwa w tej ziemi ten teren teren mąki 2 zlote reszta da powiedzieć trochę tak, bo nową myśl tych strat nie można było spowodowanych, jakby odwrócić odbijamy w końcowej i czasem można było zyskać troszkę tego mienia zagrabionego czy bydła prawda kontrakt z aktorkami tylko w Kiełpinie no to one w pas się sama prawda scenę podczas Anwil nie no bo świnie mają małe nóżki i tak stolarz wreszcie krok od krowy też z wolnej chwili nie nie były z reguły przez Tatarów ograbione FF jest wołowina wieprzowina z racji właśnie religijnych prawda uwarunkowań, jednakże na konie bydło i owce jak najbardziej, ale jest też wolno oczywiście to strasznie wolny powrót z tymi owcami jeszcze trzeba karmić, a to jest także co sobie coś tam rodzą się zatrzymać można dojść biorąc pod uwagę obciążenie właśnie ludźmi, którzy też jechali często na koniach no bo jak najcenniejsza zdobycz Tatarzy brali dzieci czy też drogą drugie nasze drogi kobiety szczególnie na konie i w ten sposób eskortowali, więc ten marsz było ono mimo wszystko stosunkowo szybki i było w naszych źródłach jest kilka wzmianek, że nawet uciekają z laserem Tatarzy byli bardzo szybcy i często siły koronne i które właśnie strzegły pogranicza na bardzo z jakim trudem dochodziły do decydowania o ten cel te elementy te zespoły konnicy tatarskie kosztujące, więc wzięliśmy za mało wojska, żeby bronić pogranicza, które było długie i szerokiej szerokie i miało wiele nie tak ludzi było zbyt mało w Katarze po prostu często atakowali z nową różnych miejscach i np. z jeśli chodzi o te operacje, które wychodziły z koszów, czyli tych cech tych baz operacyjnych no to z reguły się działo się to odbywało się to w 34 kierunkach, więc później te ciągłe dzielił się na tzw. haki czy takie mniejsze jeszcze oddziały, które liczyły od kilku do kilkunastu osób jest tatarskich i one były w stanie przeczesać teren most w powierzchni kilkunastu do kilkudziesięciu lat 1000 km ², więc o powierzchni dzisiejszych 2 czasem nawet 3 województ w w obecnej Polski kanał, więc i to te siły tatarskie nie były aż tak duża, bo liczyły z reguły od kilku do kilkunastu tysięcy maksymalnie jest to tatarskich i źródłach często mówi się od kilkudziesięciu z reguły 4063 Dorosz 83 nawet 100  000 jeńców tatarskich, ale oczywiście to były uwarunkowania mężach i psychologiczne i też celowo przez Tatarów rozsiewane wieści o zasadzie propagandy, że mamy oczywiście takie duże siły i po prostu trzeba się nas obawiać, a skąd wiedzieli, dokąd jechać, by mapy z Jasienia spotkałem z tym, że Tatarzy dysponowali mapami, ale oczywiście najwyżsi dowódcy Petasz dysponowali na pewno jakimiś babami, ale tę jasność w 17 wieku były tak często przeprowadzone, że jeszcze tatarskiej, a więc wojownicy tatarscy nosami wiedzieli z pamięci, gdzie są gdzie, gdzie w rok wcześniej czy pół roku wcześniej operowali, więc doskonale wiedzieli, gdzie się znajdują poza tym wykorzystywane na masową skalę mam na ludność cywilną miejscową, która służyła jako przewodnicy i to też zła cecha charakterystyczna tatarskich też wcześniej mongolskiej sztuki wojennej, ale w to myślę, że łatwo zapamiętać nie jest drogie z centrum Poznania na Maltę n p . ale trudniej zapamiętać drogę z Wrocławia na Krym i oczywiście w pomysłach MF każe również byli pewni koleżanki na Jazdowie szesnastego wieku i oczywiście wracali w i nicienie gubił oczywiście z podczas walk o pobicie różne grupy Tatarów mogło się gubić w danej okolicy też w lasach, gdzie oczywiście chłopi na nich czekali uzbrojeni w w ma oczywiście zemstą uderzali wtedy na Tatarów, którzy byli rozproszeni, ale generalnie te konwoje docierały z miejsca przeznaczenia, czyli w wyznaczonym szlakiem oczywiście wcześniej w stanach dowództwa tatarskiego były wyznaczone miejsca dyslokacji koszów tatarskich im czas i miejsce przebywania ich oczywiście później też powrotu, więc tych tych zasad się trzyma no i i realizowaną bez względu na inne jakieś okoliczności szkody brak dotarcia jakiś tam 1 grupy tatarskich, chociaż źródłach znalazłem wzmiankę, że wyjątkowo jeśli docierały wiadomości, że nabył jakieś problemy z poszczególnymi działami, które operowały w głębi terytorium właśnie ziem koronnych te kosze mogły czekać jeszcze dzień 2 jeśli się spodziewano że, że przywiozą ze sobą duże wątpliwości to miasto czy należenie do zostawiali kolegów od musieli sobie poradzić na własną rękę, ale oczywiście Tatarzy byli zdolni do tego, gdyż były to oddziały tatarskie charakteryzował się dużą samodzielnością taką samodzielnością działalnością operacyjną nie były w stanie same też powracać do RODO na swoje terytorium czy na terytorium Mołdawii czy też moderatorem i chanatu krymskiego przez województwo wrocławskie Kijowski krzyż Wołyński, więc tutaj nie było problemu żal, że oni się jakoś tam gubili potem byli wyłapywani przez siły Korony z reguły jedno docierali tam, gdzie powinni uczynić nie pada pomysł, żeby tę strategię zastosować rośnie w stosunku do chanatu krymskiego no właśnie to jest ciekawy problem, bo oczywiście były bardzo szczególnie w tej publicystyce z drugiej połowy szesnastego wieku, a szczególnie w 17 wieku były plany uderzeń odwetowych wobec chana krymskiego i też plany na czas kampanii, które zakładały pokonali chanatu krymskiego, jakby całkowite, jakby położenie kresu temu zagrożeniu tatarskie, które wisiało od stuleci nad ziemią południowo-wschodnim Rzeczypospolitej i tutaj mam namyśli te plany wojny tureckiej króla Władysława czwartego z 1800 czterdziestego z mamą z drugiej połowy lat czterdziestych siedemnastego wieku im one miały na celu właśnie całkowite wyeliminowanie tego zagrożenia, ale jeśli chodzi o dotacje te właśnie czas działania symetryczne, kto np. starostowie wróćmy do tej taktyki panie doktorze po informacjach Radia TOK FM, ale czy dr Andrzej Gliwa z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego z państwa moim gościem informacje o dziesiątej 40 po informacjach wracamy do dr Andrzej Gliwa z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego jest państwo Małgosię rozumiemy najazd tatarski ich czy Tatarzy groźnym byli tutaj na pierwszy rzut oka tą stroną słabszą, bo lekka jazda nieuzbrojone marzenie uzbrojoną malują na wtorek w żadnej artylerii nie znają języka nieomal map daleko od domu tak, ale i, niemniej jednak doskonale śmierdząca w tym obcym środowisku i mając na całej pewne sposoby obchodzenia tych trudności przed informacją z pamięcią tych planach najazdu na Lecha nad Kremlem Igor, bo tak no bo w dno to była w ogóle to bardzo skomplikowana sytuacja, bo jeszcze w 1800 czterdziesty czwartym roku doszło do bitwy z dużym zgrupowaniem wojsk tatarskich bitwa pod Ochmatowem, gdzie siły Korony pokonały dyktatorów, ale nie w momencie, kiedy on już wychodził z granic Rzeczpospolitej z laserem ze zdobyczą tylko w w momencie, kiedy dopiero przekroczyły granice, więc to była taka bardzo niesłychana i wyjątkowa rzecz, iż chodzi o działania militarne wobec Tatarów no i to zwycięstwem zachęciło władze w Rzeczpospolitej daje do postawienia sprawy na ostrzu noża przestaną wypłacać w upominki świece takie roczne opłaty wobec władz krymskiej, które były zagwarantowane w polsko tatarski układach i pokojowych i ich Marek szykowano się do dostarcza oczywiście z tych stanowisk nie wyszło, bo na drodze stanęła opinia szlachecka, która nie życzyła sobie nowej wojny jest tam imperium osmańskim nowo z wojna z chanatem krymskim on automatycznie powodowałoby, że do konfliktu po stronie Tatarów znaleźli się doskonały, więc do tej wojny nie doszło jednak, że brak tych upominków spowodowało później, że Tatarzy wrażliwe mieli wymówkę i co gorsza jeśli są już z trybun ze zbuntowanym wojskiem z kozakami z wojska zaporoskiego mieliśmy katastrofę w roku 10064 milionów 400 ósmego, czyli wojnę domową na terenie ziem południowo-wschodnich Rzeczypospolitej i no, która się później przerodziła w taki boom bardzo długotrwały konflikt na Kresach bardzo krwawy bardzo niszczące je jeśli chodzi o stronę gospodarczą mają oczywiście z tego największe korzyści wyciągali Tatarzy biorąc co roku bardzo duże ilości i serum i to tutaj we współpracy z kozakami FIS ziem ruskich Rzeczpospolitej, gdzie dominowali głównie przedstawiciele ludności Ruskiej niepolski co ciekawe nowe życie życie na wsi Rzeczpospolitej szesnastym przyrost jej muszą być bardzo stresujące czy jod od najazdu dojazd do spalenia chaty do spalenia chaty tak naprawdę okresach tych najazdów rocznie nawet bywało 2 czasem 3 na terenach bliżej granicy te małe najazdy mogły się odbywać nawet ilości kilku, więc na życie pod taką presją na było jednak bardzo trudne i i wymagało sporej czujności i wydaje mi się, że ma można w porównać tylko taką parę westchnąć tego społeczeństwa na Kresach południowo-wschodnich żyjących w 17 wieku do do dzisiejszych społeczeńst w znaczka w Europie zachodniej, gdzie w, które jest pod stałą groźbą ataków terrorystycznych i tutaj bym mógł w nagłych porównać te właśnie on bardzo, jakby różne prawda grupy ludzi różniące się wszystkim praktycznie, ale jeśli te żyjące dzisiaj w 2001. wieku i te żyjące we wczesnej nowożytności jako właśnie takie społeczeństwa dużego ryzyka niepewności i wydają się, że badanie tych problemów pokazywanie jak te społeczności wychodziły też z tej traumy tych najazdów jak radziły sobie z tym problemem jest wydaje mi się nie tylko takim problemem wyłącznie akademickim, ale które może nas sporo nauczyć co jest urodziła nowe dajmy się, że w z na różne sposoby no bo z dnia doszło wynikło tych najazdów do, jakby w błąd jeśli chodzi o wymiar materialny to i nie doszło do 2 dużych bardzo zniszczeń jeśli chodzi o nas tą sferę materialną no i ja badałem ten problem dla ziemi przemyskiej, czyli tej zachodniej części województwa łódzkiego dzisiejszego Podkarpacia i zachodniej Ukrainy i te zniszczenia na skutek najazdów tatarskich były na zatrważające dość powiedzieć, że już na przestrzeni całego siedemnastego wieku potencjał gospodarczy ziemi przemyskiej zmniejszy się was tylko na skutek najazdów tatarskich, które w tym czasie było kilkanaście aż o 80 % w pubie loft to jest katastrofalny wymiar z no i oczywiście ta skala zniszczeń musiała jakoś powodować no jakieś urazy prawach i reakcja odpowiednie w tym tych społeczności, które były poddawane temu doświadczeniu właśnie najazdów tatarskich no i wydaje mi się że na ile to oczywiście do tej pory mogłem poznać ich na podstawie tych źródeł, które analizowałem rzeźbą dochodziło do różnych wykształca się różnych dyskursów i kulturowych religijnych, który miał na celu właśnie ograniczanie tego wpływu najazdów tatarskich, które wpływały destrukcyjne właśnie na to tkankę społeczną no trzeba też pamiętać, że to najazdy powodowała nie tylko duże straty materialne, ale też przynosiły ogromne w niektórych okresach straty ma demograficzny tutaj można powiedzieć, że n p . z w czasie pojedynczych najazd tych dużych najazdów wciąż na Szkocję 6 rys czwartym 1800 czterdziestym ósmy tutaj mam na myśli najazd tatarski kozackich czy też 1 z największych najazdów tatarskich w dziejach 1800 siedemdziesiątym drugim roku po upadku Kamieńca Podolskiego, gdy liczba jest ruch prowadzonego przez Tatarów tylko z ziemi przemyskiej sięgała od kilku do to prawdopodobnie, bo nie mamy po pełnych niepełnych danych statystycznych do kilkunastu tysięcy ludzi, więc na to były straty bardzo duże jeśli chodzi np. o tym, że rok 1800 czterdziesty ósmy to z całego terytorium ogarniętego najazdami wieszanie chodzi o październik 1800 czterdziesty ósmego roku liczba jeńców mogła sięgać jedno 100  000 z kilku województ w Rzeczypospolitej, więc no to oddziaływanie było na pewno bardzo duże i dochodziło właśnie dom w takich no bardzo dużych, jakby załamanie społeczne można nazwać stanem anomii społecznej CCC największy najazd właśnie on powodował, czyli ludność powodowała popadała w takie stan takiego dręczenia, toteż mamy źródłach, że ludzie chodzą cytuję jak podnajęcie były takie relacje po tych na jazdach oczywiście było to spowodowane tym, że ludzie tracili cały swój dobytek stracili część swoich rodzin swoich dzieci często ofiary też śmiertelnym, więc ludzie byli z zupełnie dramatycznej sytuacji po tych od rodzaju niż my bez opieki ze strony państwa państwa czy też stan lokalnego i tak w Czarnobylu i pozostawienie jak z samym sobie i noc tylko od ich waszej inwencji nut czasem macie pomoc państwa ograniczała się go do jak ograniczenia obowiązków płatniczych wynikających z z opodatkowania tych tych obiektów, które oni posiadali, które podlega opodatkowaniu i Niemiec, które nowo oczywiście często były niszczone jest praktycznie żadnych takich jak dzisiaj można powiedzieć, że tej pomocy państwa ze strony spółki czy też gmin czasem właściciele wsi oczywiście tutaj pomagali dawali za taki zapomogę w postaci np. materiałów budowlanych na wzniesienia nowych budynków gospodarskich czy też domostw, ale praktycznie na tym się to skończyło, a jeśli chodzi o ten aspekt wychodzenia właśnie z tej traumy tych najazdów no to nie wydaje mi się że od cen ten zakres tych działań był bardzo szeroki i tutaj dotykamy problemu tej pamięci historycznej jak jak to było przekazywane jak i jak opowiadano o tym na Nasdaq, gdyż takim pod 1 z podstawowych sposobów właśnie chodzenia z tego obejmującego staną w oponach jazda tatarskich było to, że starano się, jakby opowiadać o tym na jazdach, ale już, jakby zmienioną fabułą przewożone w istocie zaś moc akty te historie miały, jakby lepsze zakończenia niż w rzeczywistości i tutaj np. często występują wątki w tych podaniach legendach o najazdach tatarskich, że jednak następowały zwycięskie bitwy z Tatarami i często głównymi właśnie takimi wątkami tutaj były było pokonanie wodzów tatarskiej, które w ziemię leżeć jak już na miejscu i na tych miejscach np. usytuowano tabliczki kopce stawiano kapliczki liczy też jakieś krzyże przydrożne wita miała, jakby upamiętnić te momenty oczywiście konfrontacja ze źródłami historycznymi tych legend na mnie nie zawsze wypada pozytywnie i okazuje się, że w wielu wypadkach Note to zwycięskie bitwy 3 starciach potyczki z Tatarami w ogóle nie miała miejsca zajęli tworzą obok opowieści, które miały inne końcówki jest to rzeczywistość były jako forma radzenia sobie z traumą stroną tak my tutaj wydaje mi się, że może podobnie z można nasze podobne zjawisko można zauważyć n p . w nieodległej przyszłości przeszłości mam namyśli ten zamach terrorystyczny jest 11 września 2001 roku a gdzie w nocy zginęło ponad 3000 osób prawda wielu rannych no i w tym dyskursie takim publicznym dochodziło też do do powstawania wielu takich opowieści filmów w tej sferze medialnej, który właśnie miały pokazać to bohaterstwo tych naz w tych strażaków, którzy ratują czy tych ludzi, którzy tam w tych wieżach palących się i walących się no mieli, jakby ma pokazywać właśnie ten optymistyczny mimo wszystko to optymistyczne zakończenie prac na być tutaj jestem tym dyskursie religijnym co można bardzo łatwo też widzieć w sztuce prowincjonalnej kościoła katolickiego cerkwi prawosławnej 17 wieku w pierwszej połowie osiemnastego wieku można bardzo łatwo wychwycić te wątki dna i tutaj można powiedzieć np. o takich stałych wątkach w malarstwie sakralnym cerkwi prawosławnej w kościele katolickim i tutaj wydaje mi się, że można powiedzieć o takim zjawisku aktualizacji w malarstwie sakralnym i które przejawiało się w pokazywaniu np. w postaci Tatarów jako o zdecydowanych wrogów wręcz Antychryst ów takich nosicieli zła, którzy byli na tak właśnie pokazywani jako absolutne zło, z którym trzeba walczyć bardzo dziękuję dr Andrzej Gliwa z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego był państwem gość dziękuję panie doktorze dziękuję bardzo informację o godzinie jedenasty po informacjach wracamy do programu off Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA