REKLAMA

O prawach kobiet nie tylko od święta

Co się stało?
Data emisji:
2017-03-08 16:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:00 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
sąsiedzi z traumy i Maciej Zakrocki dzień dobry 8 marca stoją takie wrażenie, że tylko 8 marca w skupiamy się na problematyce kobiet rzeczywiście mnóstwo dziś demonstrację w Polsce, ale i na świecie, a także wiele imprez w parlamencie europejskim i właśnie dzisiaj gościem audycji jest pani dr Agnieszka Kozłowska Rajewicz posłanka do parlamentu Europejskiego dzień dobry dzień dobry w komisji zatrudnienia spraw socjalnych znana też komisja praw kobiet i równouprawnienia Rozwiń » pani poseł podczas tych wielu spotkań tu dzisiaj posiedzeniu konferencji goście powtarzane są te same przykłady problemów, które od lat występują jak rozmawiamy o sytuacji kobiet no, więc nierówność płac nierówność jeśli chodzi o świadczenia emerytalne w Europie podobne z 40 % w 30 % jest luka emerytalna nowość między emeryturą kobiety mężczyzna źle luka płacowa w dno średnio, bo w różnych krajach jest różnica około 16 % w unii Europejskiej na niemożności odnieść wrażenie, że może tak się mówi od lat się mogli to w specjalnie to nie zmienia, dlaczego po to, moglibyśmy długo rozmawiać, dlaczego prawdopodobnie jesteśmy wciąż na etapie deklaracji nie ma woli politycznej nie ma rzeczywistej chęci zmiany tej sytuacji dobrze weszliśmy poziom deklaracji, bo to zawsze jest coś lepsze niż nic to jest zawsze początek zmian, że deklarujemy do zmiany nie na testach w noworocznym postanowieniem, że tylko niewielki procent osób jest w stanie wytrwać w tych postanowieniach i naprawdę chodzić na siłownię naprawdę chudnąć albo naprawdę dać więcej książek i kiedyś to może było kilka miesięcy temu właśnie 1 z posłanek miała takiej moment frustracji powiedział, że z trzecią kadencję trzecią kadencję komisji fal i trzecią kadencję dokładnie te same problemy są wałkowane właściwie się wydaje, że nawet, gdy wskaźniki liczby słyszy dokładnie to samo, które były wtedy i myślę, że 1 z przyczyn zasadniczych takiego stanu rzeczy jest to, że te kwestie te, które są omawiane komisji van są omawiane w gronie kobiet z przez kobiety dla kobiety to jest to samo zamknięte grono, które bardzo dobrze znam tę problematykę zna no ale ponieważ decyzje zapadają, gdzie indziej osób, które podejmują Dan te decyzje nie ma na sali podczas tych rozważań to z tego powodu nic nie zmienia i dlatego ja postuluję postuluje od początku tej kadencji, że 1 z 1 z kluczowych zadań naszej partii politycznej czy nasze rodziny politycznej i wszystkich zaangażowanych w kwestii równouprawnienia jest wprowadzenie tego zagadnienia do głównego nurtu polityki, żebyśmy przestali mówić i używać tylko w jednych zgranych już argumentów o sprawiedliwości społecznej i nie kwestionuje wagi tych argumentów, ale są masa innych argumentów, które ułatwiają podjęcie decyzji i ułatwiają uwolnienie woli politycznej to są argumenty z dziedziny ekonomii np. i warto nimi też posługiwać, kiedy rozmawiamy o prawach kobiet wiele kobiet nie chce tego robić, bo uważa, że to jest jakiś sposób uwłaczające album mieszając tę problematykę, że wchodzi na taki poziom mer Cannes tylnego handlu albo takich rozważań i właśnie niedostatecznie wzniosłych, ale ja uważam, że jeżeli tak jest, że są takie wyliczenia i raporty, które mówią o tym, jaki procent PKB w tracimy albo jak mógł być większy, gdyby w tyle i tyle procent więcej kobiet uczestniczyło w rynku pracy albo realizowało w w pełni swoje prawa jeśli mamy takie argumenty na takiej liczby to użyjemy ich do przekonywania tych osób, które prawami obecnie zajmują i które najczęściej traktują tę kwestię jako taki didaskalia obrzeża prawdziwej ważnej polityki to, aby nasi słuchacze mieli pełny obraz tego jak to wygląda w parlamencie europejskim to dodajmy, że w komisji one rzeczywiście jest bardzo tej komisji praw kobiet równouprawnienia bardzo dużo kobiet w większości są kobiety, ale są też inne osoby o innych poglądach niż to chociażby, które pani reprezentuje pamiętam jeszcze panią jako pełnomocnika rządu ds. równego traktowania kobiet nasz język nie pani Jadwiga Wiśniewska takie oświadczenie opublikowała dla mediów w związku z 8 marca, gdzie m. in. pisząc o komisji FAM mówi i choć zwykle zasiadający w niej feministki zajmują się szukaniem ideologicznego zamętu tym razem zrobił coś pożytecznego zwrócił uwagę parlament ma słabszą sytuację ekonomiczną kobiet co więcej na przykładzie Polski mogły się też przekonać, że rozwiązaniem tego problemu wcale nie jest geologia Center no i pani poseł tam m. in. pokazuje, że w Polsce wg badań Price Waterhouse Coopers ta różnica w płacach jest 6 , 7, a w całej Europie 16 i że w Polsce prawdopodobnie zlikwidowana zostanie ta ta luka płacowa już wkrótce stanie, gdy ktoś raczył, jeżeli chodzi o inne poglądy to nie jest tak żony nie są dyskutowane nie są wdrażane bardzo często przede wszystkim zgodnie z procedurą zresztą korzysta z tej procedury także pani poseł wymieniona przez pana pani poseł Wiśniewska skórę z składane są poprawki do raportu i ja bardzo często do poprawki głosuje na plus, jeżeli one są sensowne, jeżeli dotyczą kwestii, które rozwiązują sprawy kobiet np. żłobków przedszkoli kwestie rodzinne godzenia ról i t d. jeżeli chodzi o raport, o którym pan mówi i kwestie luki płacowej to po pierwsze, chciałbym zauważyć, że luka płacowa, które najlepiej znanym wskaźnikiem różnic ekonomicznych różnic płacowych pomiędzy kobietami mężczyznami, by ona dotyczy tylko bardzo małego fragmentu tej układanki, bo luka lukę płacową liczy się na podstawie różnic w stawce godzinowej pensji podstawowej, a więc luka płacowa nie uwzględnia różnic, które wynikają z awansu z pozycji w grupie ze stażu pracy nie uwzględnia nagród nie uwzględnia pozapłacowych i elementów wynagrodzenia takich jak służbowe samochody służbowe laptopy służbowe telefony nie uwzględnia dodatkowych zapłacą dodatkowe projekty i t d . jest tylko różnica w stawce godzinowej pensji podstawowej i tylko wybranych sektorów Eurostat bardzo spłaszcza te wyniki właśnie, dlatego że nie bierze wszystkich sektorów pod uwagę tylko niektóre i to co jakiś czas jakby zakres tych sektorów siedzenia, które to są konkretnie i dlatego warto zawsze zostawić wartości, które podaje Eurostat z badaniami krajowymi i nasz GUS również w roku podaje zarówno swoje dane z krajów do Eurostatu są przeliczane na na tę wg metodologii Eurostatu i również robi to dla wg naszej metodologii krajowej i różnica jest taka, że nasza luka Guzowska wynosi około 17 % wciąż cały czas bez zmiany od kilku lat podczas gdy Eurostatu owa luka zmniejszyła się skokowo do tych około 56 % i to jest jakby 1 uwaga metodologiczna druga jest taka, że w raport Pricewaterhouse chaos mówi wyraźnie, że te osiągnięcia, czyli np. zamknięcie luki płacowej przez Polskę jako jako 1 z pierwszych krajów będzie możliwe do osiągnięcia pod 1 warunkiem, jeżeli trendy, które były obserwowane i kierunek zmian i tempo tych zmian będą utrzymane, więc warto zauważyć, że te zmiany, które prowadzą do w wyniku zamknięcia luki płacowej za 6 w 2002 lat za kilka lat te zmiany są wyliczane na podstawie lat 20012015 i mogę długo wyliczać, jakie ustawy wtedy doszło w Polsce co się zmieniło, jeżeli chodzi o sytuacje kobiet i dlaczego w związku z tym te wskaźniki się pozmieniały i chciałabym zauważyć, że ostatnie ostatni rok jest stracony, jeżeli chodzi o kierunek i tępoty zmian, a więc, jeżeli prawo sprawiedliwość nie zmieni stosunku do kobiet to niestety mrzonki o zamykaniu luki płacowej trzeba będzie odłożyć na półkę ja bardzo bym chciała, żeby Polska zamknęła lukę płacową, ale do tego trzeba trendy i polityki pro kobiecych trąba wcześniej prowadzona utrzymać, bo nie jest też autorką w parlamencie sprawozdania w sprawie stosowania dyrektywy rady to tak się oficjalnie nazywa 2413 wprowadzającej zasadę w życie równego traktowania mężczyzn kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług jest ciekawe o, tyle że wymienia pani właśnie takie przykłady tych negatywnych zjawisk, o których na co dzień to dość, że w ogóle nie mówimy, że jest on np. nierówne traktowanie kobiet mężczyzn jeśli chodzi o w baszcie traktowanie przez, tyle że grób przez sektor ubezpieczeniowy bankowy finansowy czy transportu to są konkretne sprawy, które dotyczą naszych pieniędzy nie chodzi o stawki ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach komunikacyjnych zdrowotnych i innych i właśnie ta dyrektywa w ciągu ostatnich kilku lat wymusiła we wszystkich państwach członkowskich zmiany w tym zakresie taką, żeby wysokość tych stawek ubezpieczeniowych, żeby ona nie była ustalana na podstawie kryterium płci co dotychczas było powszechną praktyką, że w niektórych ubezpieczeniach z tego powodu jesteśmy my, że jestem kobietą albo mężczyzną mogę zapłacić więcej albo mniej teraz inne kryteria muszą odbyć się stosowane i które były też wcześnie, ale teraz nie można do tego dodawać tego kryterium płci tak, a priori, jeżeli pan miał wypadki samochodowe jest on ryzykowny kierowcą powinni się pan wyższą składką ubezpieczeniową, ale nie, dlatego że panie z mężczyzną tylko, dlatego że pan ryzykownie jeździ na tym polegał główny dworzec taki cel milionowy ja n p . przez wiele lat płaciłam 30 % wyższą składkę za siebie niż za syna męża, dlatego że Jabłonny puczu po prostu nie, dlatego że miałam inne zachowania zdrowotne albo inny stan zdrowia wyjściowy i to samo tyczyło ubezpieczeń komunikacyjnych z kolei mężczyźni płacili więcej tylko dlatego z mężczyznami, bo uznawano, że kobiety z MON jako kobiety jeżdżą bezpieczniej tymczasem te różnice są indywidualne czasami wykraczające poza to co mówią statystyki dotyczące płci, więc faktycznie ta dyrektywa dotyczy i usług finansowych i całego szeregu innych obszarów, które są ważne takie macierzyństwo ochrona kobiet karmiących ochrona dostępu do różnych świadczeń usług ojców matek bez względu na płeć wszystkich zainteresowanych odsyłam tu na stronę europarlament kropką PL albo na facebookową stronę przedstawicielstwa parlamentu Europejskiego w Warszawie 1415 będzie tam konferencja pani poseł będzie można ją w i oglądać bardziej szczegółowo zapoznać się z tym sprawozdaniem mają na koniec oczywiście chciałem jeszcze panią zapytać, bo trudno kogoś, kto jest w Brukseli zapytać o to co się jutro wydarzy się, kto zostanie szefem NATO pytanie za 1 000 000 USD, dlaczego w myśl, że nie wydarzy nic nowego w stosunku do tego co przewidywano, chociaż mieliśmy kilka dni bardzo dużego zamieszania, czyli Donald Tuska zostanie wskazany jako kandydat tutaj IDM żałuję, że że Polski rząd jednak nie zastosował się do reguł dyplomacji nie wiem, jakiego powodu czy to jest kwestia niewiedzy czy braku doświadczenia czy po prostu niechęci do zastosowania się do tych reguł można oczywiście my obrażać na rzeczywistość, ale wtedy nie osiąga się efektu, który wchodzi i w bardzo żałuję, że takie zamieszanie się zdarzyło, że za to, że zdarzyło się z Jackiem Saryusz wolskim, który jest znanym politykiem doświadczonym i jego życie polityczne się zmieni po tych kilku dniach znaczącą należą oni rozmawiać z nim tutaj już teraz nic mnie witać się na korytarzu a dlaczego akurat nie widziałam, ale on odpowiada po prostu przeleje nam moje SMS-y nie odpowiada, więc nie wiem jak dalej te kontakty będą wyglądały przypuszczam, że mimo tego zamieszania naprawdę nic się nie zmieni, chociaż jest było to jest niebezpieczne dla ustalono już 3 i długo wypracowywany możliwości ponownego wyboru Donalda Tuska na przewodniczącego rady Europejskiej Jacek Różalski co mówił wielokrotnie świetnie zna kulisy Europejskiej polityki i nie może wczoraj pojawiła się informacja, że może Polski rząd chciałby, aby był wysłuchany na posiedzeniu rady Europejskiej doskonale wiedział, że to niemożliwe co zresztą dzisiaj potwierdziła prezydencja Maltańska i z bardzo dobrze poinformowanego źródła naprawdę bardzo dobrze poinformowanego źródła wiemy o tym, że już wczoraj podjął decyzję, że nie będzie brał udział w pogrzebie Jerzego Rybickiego czy Georgesa rybnickiego jak niektórzy nie, przywołując nazwisko to w wielka postać Polak, który przez całe lata po drugiej wojny światowej spędził na Zachodzie Europy honorowy dyrektor generalny komisji Europejskiej rektor Kolegium Europejskiego drugi zmarł i właśnie będzie odbywał się także, na który się wybierających Saryusz Wolski tak, że nie będzie ona w serii bardzo dziękuję gościem audycji była pani dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CO SIĘ STAŁO?

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA