REKLAMA

Świt narodów europejskich - o Wiośnie Ludów

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2017-03-13 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
46:12 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
z Radia TOK FM trony stały się mniej pewne niż dawniej od dekad tacy Ludwika szesnastego w ogóle nic już nie jest tak jak kiedyś starych dobrych dla monarchów w czasach władzy absolutnej niemalże Boskiej świat się zmienia tylko Wiedeń wciąż dusi się w murach fortyfikacji fortecą, którą rozbił się, którego lektura 2 wieki po wielkiej bitwie nie może się rozwijać tak jak mury trzymają w ryzach żywią miejskiej tak Klemens Lothar von Metternicha ściska silną ręką Rozwiń » państwo jego politykę i gwarantem wojsko i policja i wszystko pięknie ładnie, tyle że rzecz zaczyna Żenia początkowo nie widać nie rzuca się w oczy wciąż kurczowo można trzymać się przeszłości udawać, że tymi wszystkimi narodami pod berłem Habsburgów podług zasady DVD et Impera zarządzać należy im da się, że klasy średniej coraz bogatsze nie będą ślad za lepszą pozycję ekonomiczną żądać lepszej pozycji politycznej praw i przywilejów nowa potężna siła już za chwilę pokaże swoje oblicze zaczyna się we Francji po raz kolejny Francja kraj ogarnięty jakimś rewolucyjnym duchem znów chwieje się tron monarchii zamienia się w Republikę potem reguła domina, bo paryski wieści szybko się rozchodzą, a wydarzenia równie szybko się toczą wiedeńskich obserwatora staje się uczestnikiem metr niż orędownik legitymizuje bezwzględnej walki z ruchami rewolucyjnymi nacjonalistycznymi w kobiecym przebraniu ucieka za granicę do Anglii jest 13 marca 1800 czterdziestego ósmego roku w chór Radia TOK FM z nami jest już prof. Tadeusz Cegielski historyk z uniwersytetu Warszawskiego dobry wieczór panie profesorze dobrze wie co pani redaktor dobry wieczór państwu i na tydzień przed celem wiosną, która zawita 20 marca powiemy sobie o wiośnie ludów we jesteśmy panie profesorze 13 marca 1800 czterdziestego ósmego roku w pięknym Wiedniu tak jesteśmy w Wiedniu inne wydarzenia te z z sprawiły, że z czasem zaczęto mówić o rewolucji marcowej, ponieważ miały one konsekwencje w wielu stolicach UE i monarchii habsburskiej n p . w budżecie 3 dni później 3 w stolicy Królestwa pruskiego w Berlinie w Reno i dla Niemców czy lata 18481849 absolutnie kluczowe jeśli idzie o dalsze losy społeczeństwa Ozzy proces zjednoczenia będą znane pod nazwą Mercedes wolnossący rewolucji marcowym my mówimy o wiośnie ludów mając namyśli nie tylko wydarzenia na terenie Niemiec na kiedy zastanawiamy, dlaczego ty się zaczęła grać w Wiedniu no to można, by powiedzieć, że mogę się nie zaczęło w 1 z obozem rozważali za co się we Francji jest wizja rok 1848, ale niewątpliwie wydarzenia rewolucyjne połowy dziewiętnastego wieku miały źródła w bardzo wielu miejscach m. in . w Polsce już czterdziestym szóstym roku mamy taką nieudaną próbę wzniecenia powstania w Wielkopolsce potem mamy to trwający kilka dni ne powstanie krakowskie mamy wreszcie straszne wydarzenie, jakim jest rzecz panów dokonane przez chłopów galicyjskich też w tym 1800 czterdziestym szóstym roku z daleko idącymi konsekwencjami np. NES w postaci w postaci uwłaszczenia uwłaszczenia chłopów w Galicji, ale patrząc czy jest sens możemy powiedzieć, że Europa po 1800 piętnastym roku po zakończeniu tej wielkiej epoki wojen rewolucji wydał na zjeździe na nowo poukładana i z Europą napoleońską ułożona na nowo zbyt dobrze ułożona i zbyt dobrze pilnowana wstrząsana była takimi kontuzjami rewolucyjnymi zaczęło się już kilka lat po po traktacie po traktacie wiedeńskim, a mianowicie młodzież się buntowała studenci studenci w Niemczech studenci w Polsce w Warszawie we Wrocławiu zakładanie różne organizacje, które z legalizowanych stawały się konspiracyjny mi Europa zaczęła konspirator dać to też jest zysk taki romantyczny ta epoka nazwana zostanie epoką romantyzmu w obliczu wielkich przedsięwzięć w charakterze rewolucyjnym o szef powiedzmy sobie wytyczonym celu Narodowym, jakim jest zjednoczenie narodowej budowa własnego państwa jak było z we włoszech jak było w Niemczech i LO w Polsce, bo przecież regulacje w 1800 piętnastego roku nie zaspokajały ambicji społeczeństwa polskiego, którego medycznych oraz zorganizować w odbudować dawną państwowość wzrasta marzyło o połączeniu Królestwa polskiego w nocy tymi wschodnimi województwami rubieżach Rzeczypospolitej w tej chwili pod bezpośrednim panowaniem rosyjskim i mamy takie właśnie konwulsje rewolucyjne, które powodują represje, które powodują, że strażnicy ładu w, a tymi strażnikami są mocarstwa inicjujący święte Przymierze święte Przymierze to był taki układ w ideowy, ale oczywiście mocno podszyte polityką zainicjowany przez Aleksandra pierwszego od cara Rosji, w którego cel było zapewnienie ładu i pokoju i wydawałoby się, że wszyscy powinni popierać ten cel, ponieważ na pewno społeczeństwa europejskie były zmęczone trwającymi przez jedno pokolenie wyniszczającym wojna z drugiej jednak strony z okresem walki z Napoleonem jednoczenia się właśnie przeciwko temu tyranowi Europy spowodował wybuch wielkiej nadziei, a nawet w no monarchowie n p . w Prusach coś tam obiecali obiecali konstytucja obiecali reformy z poszerzenia wolności obywatelskich i oczywiście słowa nie dotrzymać i teraz mamy pierwszą taką wielką falę rewolucyjną pod koniec lat dwudziestych we włoszech znowu w Niemczech i we Francji rewolucja lipcowa 1800 trzydziestego roku w i mamy nowe tutaj też elementy, które dotąd się nie pojawiały w ogóle albo nie w takim nie w takim stopniu Otóż mamy kształtujące się nowoczesne społeczeństwo społeczeństwo masowe społeczeństwa, w którym duża część ludzi umiesz czytać pisać w znacznym stopniu to są robotnicy, a klasa dotąd społeczno nieznana dotąd byli chłopi byli właściciele majątków ziemskich byli miasta niemający iglicy swoje interesy była presja arystokracja w władający olbrzymimi dobrami natomiast inni takiego zwierzęcia jak robotnicy nie osunąć się robotnicy w, którzy zaczynają już 2030 roku widzieć, jakie skutki daje organizowanie się i jakie wrażenie na rządzących wywierają masowe demonstracje tego nie było w nie było robienia polityki poprzez gromadzenie się ludzi skrzy kujący się, a jak się z szykujących nie było jeszcze internetu z ani komórek, ale było medium już fantastyczne, które spowodowało, które umożliwiło te wszystkie rewolucje prasa wysokonakładowe tanie łódzka prasa kosztujące gros se, a często rozdawane w chwilach przełomowych no w celach propagandowych rozdawana ludziom do ręki i ludzie, którzy potrafili czytać i styl pracy mogliśmy dowiedzieć, jaka krzywda spotkała, bo dotąd tego nie wiedzieć teraz się dowiadywali i potrafili się zorganizować potrafili się skrzyknąć i tak mamy w latach 83031 mamy też rewolucję w Polsce rewolucję narodową nie społeczną, ale mamy rewolucję społeczną i polityczną we Francji w Belgii, która zyskuje niepodległość status niepodległego Królestwa no i to jest można powiedzieć próba sił przed generalną rozprawą, jaka się dokonać to prawie dokładnie w połowie dziewiętnastego stulecia wszystkie te czynniki, o których mówimy tutaj wystąpią, ale jest wystąpi coś bardzo ważnego co powoduje rewolucję mianowicie w taka przepaść pomiędzy sytuacją materialną ludzi, która się polepsza, a ich mentalnością ich wyobrażenie na świecie, które mówi im, że jest niedobrze, bo są wyższe od nich znacznie lepiej niż dzieli pokolenie czy 2 pokolenia wstecz cóż z tego, kiedy teraz oni wiedzą, że są pozyskiwani, że nie mają praw politycznych, a przecież wszyscy ludzie z dadzą się równi wszyscy są równi wobec bogato powinny być również wobec prawa i t d . i t d. świadomość ludzi tutaj każe im organizować wszelkie działania polityczne w Niemczech w Polsce we włoszech są zakazane nie wolno tworzyć partii politycznych nie wolno tworzyć związków zawodowych studenci nie mogą się zrzeszać oczywiście wszyscy będą robić stajnie, a teraz w momencie wybuchu rewolucji momencie wylanie się ludzi na ulicy zaczną robić jawnie i zacząć robić jak Europa długa i szeroka nowy dywanik i Anny co prawda była wolność zrzeszania się, ale tam też przetoczyły się wielkie demonstracje teraz w tonie zadowolenie dotyczyło różnych kwestii w w większości krajów kwestie społeczno-ekonomiczne ludzie chcieli lepiej zarabiać krócej pracować domagali się dziesięciodniowe 10 godzinnego dnia pracy no to z prawda dzisiaj brzmi jak jest dziwnie, ale oni pracowali znacznie znacznie dłużej domagali się z zabezpieczeń tutaj w pracy, ale zaczęli też się domagać się praw politycznych, a wszędzie tam, gdzie nie było własnego państwa zaczęli domagać się własnej państwowości i teraz rewolucja, która będzie miała kilka dni później wracamy do tego 13 marca kluczowego tutaj w 1800 czterdziestego ósmego roku w w budzie not Sure to dane budy i pasz w 2 miasta po obu stronach z Dunaju, które potem utworzą Budapest będą w siłę domagały nie tylko reform politycznych, ale przede wszystkim suwerenności Królestwa Świętego Stefana dawna Korona węgierska ma być suwerennym krajem, nawet jeżeli tym monarchą będzie Habsburg są bardzo niech będzie, ale Węgry musiały być odrębnymi suwerennym krajem czy nie mamy tutaj taki cel nie tylko politycy znali narodowcy prawda w podobnym nurtów panie profesorze było sporo społeczny polityczny ustrojowy narodowe ekonomicznych, a także, bo jest kryzys określone są zawsze prawda no bo oczywiście nawet tutaj ci zatrudnienie wzrasta bezrobotni, bo to musimy pamiętać, że w UE jesteśmy w okresie niesłychanie burzliwego rozwoju gospodarki rynkowej kapitalistycznej tworzenia się na wielkiego przemysłu w takiego procesu drenowania wsi i odchodzenia na zyski z rąk do pracy ze wsi, gdzie coraz większym stopniu pojawi się nowoczesna gospodarka w natomiast nadwyżki idą do miasta tam właśnie szukają miejsc pracy i oczywiście duża część ludzi nie ma prac w no dzisiaj te liczby umorzeń nie budząca nie mamy takiego wydarzenia w no ale historycy obliczyli, że n p . z góry, gdy we Francji w tym 1800 czterdziestym ósmy roku było 30  000 bezrobotnych w no cóż to dzisiaj prawda no ale wtedy to było najdłuższe 30  000 ludzi bez pracy bez środków do życia pamiętajmy nie ma żadnej opieki z społecznej nie ma żadnych zasiłków dla bezrobotnych ci ludzie umierają z głodu ani się gdzieś tam po jakiś inny sutener na strychach w inne z jedno oraz prawda chowają w no ale oni są skazani na zagładę tam docent nie jest dzisiejszy status, który my sobie wybieramy obliczamy sam się płace w podjęciu pracy stają się nie opłaca od obyć albo nie być prawda no odsyłam tutaj do Nędzników Wiktora i jego pięknej powieści, która właśnie pokazuje nam w taką społeczność jest zróżnicowany obraz wraz z żoną w no właśnie tych nędzarzy prawda w no, więc to wciąż są to wielkie problemy, które są zupełnie nowe i rządy nie tylko, że nie są przygotowane na konfrontację z tymi problemami co rząd tkwią w poprzedniej epoce musimy pamiętać, że w walkę z Napoleonem zwycięska zakończyła się w dużym stopniu powrotem do dawnych przedrewolucyjnej zasad i pryncypiów, ale świata nie da się cofnąć Otóż to i teraz krzyczą, że w eter w nich, którego tutaj na losy pani przytoczyła było ono nie tylko symbolem tego starego ładu, który powrócił, ale rzeczywiście był tym kimś, kto pilnował tego ułatwi to on wprowadza uchwały Karwacki, które wprowadzały cenzury także w Polsce też, że w królestwie polskim zamykały ludziom usta, a niepokornych odsyłały do w 2 do więzienia w, a więc rząd nie tylko, że nie wiedząc co robić z tymi nowymi problemami, ale tkwią jest dziś tak głęboko w osiemnastym wieku w pojawiają się nowe siły polityczne w ich teraz bieg wydarzeń będzie zależał w dużym stopniu od tego czy te elity rządzące się jakoś dostosują w jakość wyciągnął wnioski czy też pójdą w zaparte, ale daje pójdą w zaparte no to dojdzie do straszliwej konfrontacji tak było w Austrii tamta, gdzie w końcu będzie mieć 2 rewolucje, a nawet trzeba jeszcze w Pradze wszystkie krwawo stłumione stłumiony z pomocy wojska w setki ludzi oddały życie w to samo mamy na Węgrzech tutaj oczywiście Rosjanie domagali się nie chce on w ogóle słyszeć o tym, że Węgry miałyby się jakoś tam oddzielić prawda od w od monarchii habsburskiej z no ale z kolei we Francji dokonuje się taki no w sumie w miarę bezkrwawy zamach stanu z k król Ludwik Filip oddaje władzę Francja ogłasza się republiką po to, żeby szybko wrócić do rządu monarchistą, ale wprowadzony tylnymi drzwiami no bo lud francuski pójdzie do wyborów, aby prezydentem Republiki francuskiej wybrać bratanka Napoleona, w którą potem dokona zamachu stanu, ale potem dokona pięćdziesiątym pierwszym roku w zamachu stanu i odwoła się cesarzem, ale prości ludzie nie tylko, że będą na niego głosować są nawet nie bardzo modne będą widzieli, że to nie jest ten sam Napoleon pierwszy który, choć cesarzem Francji do 1800 piętnastego roku, bo w dogonienie byli do końca poinformowani w tej sprawie, więc tutaj elity potrafiły rozegrać to znakomicie w Niemczech w tutaj pomija mało z tych, które stanowi część związku państ w niemieckich jest 1 z liderów Info formalnie przewodnicy wszystkim państwom niemieckim w Niemczech można powiedzieć sytuacja bardzo długo wahać się, ponieważ Niemcy znakomicie się tutaj zorganizowali wokół celu, jakim było zjednoczenie i zwołali przed parlament, a potem parlament we Frankfurcie nad Menem i rzeczywiście uchwalili konstytucję konstytucję ogólno niemiecką w jest ofiarowali koronę w Korony niemiecką królowi pruskiemu Fryderykowi Wilhelmowi czwarte to nie przyjął powiedział, że nie chce przyjąć Korony przyjęty z błota to tym błotem to była rewolucja, a jest oczywiście można powiedzieć, że elity niemieckie niemieckie mieszczaństwo 3 burżuazja w często mówisz o liberałach partii liberalnej rzeczywiście panowała w dużym stopniu na sytuację nie całkiem, ale w dużym stopniu opanował nerwy puściły w sprawie narodowych polskiej i generalnie słowiańskich Polski, ponieważ jak przed parlament z niemieckich, które się na zebrał nas, by przygotować właściwy parlament uchwali Liu przyjął taką uchwałę, że odbudowa państwa polskiego jest świętym obowiązkiem narodu niemieckiego to jest jeszcze fala wielkiej sympatii dla sprawy polskiej, jaka się podniosła w latach dwudziestych, a szczególnie w w momencie wybuchu powstania listopadowego w 1830 dni potem następcy 3001 . roku mamy takie policealne stowarzyszenia Polski jest pomoc materialna w ludzie przekraczają granice, żeby wspomóc powstańców polskich, więc jeszcze na fali tego entuzjazmu dla sprawy polskiej bardzo dla Niemców ważnego, bo nic się uczyli organizować właśnie na innych dzięki tym stowarzyszeniom dla Polski partie polityczne były zabronione, ale można się było skrzyknąć właśnie wokół pomocy udzielanej Polakom w i uchwalili właśnie coś takiego nocą oczywiście bardzo się podobało i polskiej emigracji pewna gry czy też bardzo się podobało działaczom niepodległościowym tutaj na terenie na terenie zaboru pruskiego, którzy wszyscy odzyskali wolność właśnie dzięki rewolucji w etui będzie musiał pokłonić się król pruski, kiedy zwolnionej z mgr. Ludwika Mierosławskiego Karola Libelta i innych uczestników rewolucji z 3006 . roku w i wszystko się zapowiadało dobrze, ale już parlament, który zebrał się na w maju 1800 czterdziestego ósmego roku ów kościele w protestanckim luterańskiej świątyni w Świętego Pawła już Niechciał, jakby iść tym tropem, tym bardziej że ogłoszono w Bory do parlamentu także z prowincji polskich początkowo, że Niemcy chcieli podzielić z wielkie Księstwo poznańskie, po czym ten rdzeń zaboru pruskiego na 2 części taką granicę wytyczyć pomiędzy powiatami polskimi i powiatami niemieckimi no ale ostatecznie te wybory na zupełnie pominęły i protesty Polaków i powiedzmy tych parlamentarzystów jest od przedstawicieli przed parlamentu, którzy chcieli oddać w całości Polakom te ziemie w no i krótko mówiąc z przystąpiono do obrad silnym konflikcie z Polakami tam są takie dramatyczne wystąpienie miał ksiądz Jan Janiszewski, który wygłosił piękną mowę w języku niemieckim właśnie przywoływał te inne ideały przyjaźni niemiecko-polskiej pomocy Niemców dla Polski i t d . w, owszem, był słuchany i nagradzany brawami ratownicy nie zmieniło, że Niemcy postanowili uznać wielkie Księstwo poznańskie zacnej z Niemiec już w i raptem 1 tylko w sposób Polski właśnie został został wybrany podobnie było z Czechami, którzy tu pod wpływem liderów m. in. takiego młodego działacza niepodległościowego Franca Wadeckiego w ogóle nie wykazali zainteresowania parlament niemieckim w i Innotrans spalać ski w kwietniu 11 kwietnia 1800 czterdziestego ósmego roku w taki list otwarty skierował do parlamentu w tego psa do parlamentu w we Frankfurcie, w którym tłumaczył, dlaczego Czesi nie wezmą udziału w parlamencie ogólne niemieckimi tutaj zarysował niesłychanie ciekawy projekt polityczny geopolityczny, w który przejdzie do historii jako aus stos dla PiS w oczy stwierdzi on, że Austria i jesień nie była to powinna być im będzie w przyszłości Protektor com wszystkich Słowian w to jeszcze początkowo cenę socrealizm miał takie ostrze anty rosyjskie był wyraźnie pisze pan Radzki, że tylko potęga Austrii może uchronić małe narody słowiańskie czułam wymienia wszystkie przed ekspansją wielkich potężnej Rosji potem to się zmieniło i z Grecji budzi się ruchu Narodowego czeskiego w będą zerkać coraz wyraźniej na wschód w stronę Petersburga, ale na samym początku w no Need działania miały ostrze miały ostrze anty rosyjskie i to właśnie z inicjatywy takich właśnie działa 3 jak jak padaczki zwołano na początek czerwca na 2 czerwca 1800 czterdziestego ósmego roku Kongres słowiański w pracy początkowo miano zaprosić tylko przedstawicieli krajów znajdujących się pod panowaniem Habsburgów pod panowaniem austriackim wiec Secus Słowaków Chorwatów Serbów Słoweńców, ale potem Polacy powiedzieli, dlaczego my nie my też jesteśmy Słowianami i za 4 delegacje przyjechały z Polski m. in. w inne pod wodzą Jędrzeja Moraczewskiego, który właśnie wtedy rozpoczynał wielką karierę polityczną, ale z sesji interesująca w jakim języku debatował Kongres Słowiańskiej w Pradze przez równo 10 dni i podejmował uchwały chyba nie po niemiecku no po niemiecku, bo to wujek gen Wojciech Zych, który delegacje tych wszystkich krajów, ale dali rzec jest bardzo ciekawa i was znajdzie się powinna być przypomniana, ponieważ po raz pierwszy ujawnił się konflikt polsko-ukraiński nie polsko Ruskiej tylko ukraiński ruch Narodowy w RO we wschodniej części Galicji jesteśmy pod panowaniem austriackim prawda w sformułował już wyraźnie swoje cele w 1800 czterdziestym ósmy roku i po raz pierwszy w historii Ukraińcy zarzucili Polakom, że oni sprawowali tutaj jakoś na mnie nie używano tego określenia kolonialną władzy jak dzisiejsze niekiedy określa to panowanie polskie na Wschodzie zdobył kolonializm no ale w każdym razie zarzucili Polakom, że dali się miejscami i mieli ciężką rękę i t d. ale proszę sobie wyobrazić, że na tym kongresie, żeby osiągnąć jakąś jedność harmonię z tych wszystkich krajów słowiańskich Polska delegacja uznała te zarzuty ukraińskiej i trochę Danny spierano się co do tej Formuły, ale uchwalono przeprosiny w swych racji delegacji w imieniu narodu polskiego skierowali do narodu ukraińskiego to bardzo ciekawy incydent ono oczywiście nie miał jakichś bezpośrednich następstw prawda ale kiedy dzisiaj patrzymy z dużej perspektywy i właśnie mówimy o wiośnie ludów to koniecznie muszę zobaczyć ten jakby problem słowiański i zarysowanie się pierwszych programów i jest na zarysowanie się rywalizacji pomiędzy Wiedniem i Petersburgiem te 2 stolice będą starały się przyciągnąć no i w jaki zamierza wykorzystać ten budzący się potencjał słowiański powstanie problem reformy państwa austriackiego ono się zrealizuje dopiero później w dopiero w latach sześćdziesiątych, kiedy Rosja przegra sromotnie wojnę z Prusami i i będzie musiała się reformować prawda, ale cały czas będzie dyskutowana kwestia jak się ma rozwinąć sytuacja wewnętrzna i 3 monarchia nie powinna być monarchią dualizm są albo trial mistyczną przy czym jest linia stylistyczna to znaczy austriacką węgierska to było pytanie czy czeska czy Polska w i tutaj sesje rywalizowali z Polakami o to kto będzie no ostatecznie Austriacy utarli nosa jednymi drugim, ponieważ przekształcili w 1800 sześćdziesiątym siódmym i ósmym roku mąż Roman z 1 w monarchii dualistycznej, czyli związek 2 suwerennych monarchii tej austriackiej tej węgierskiej na Polakom tylko przypadła autonomia w ramach w ramach tego tego dualizmu po stronie po stronie austriackiej, gdyby miał prof. Anny określić wiosna ludów to co to było to były jakieś takie konwulsje inne próby odcięcia się od dawnych czasów folii jakiś próby zaprowadzenia zupełnie nowych porządków przejść raz w poprzedniej epoki osiemnastowiecznej w stronę czasów nowoczesnych no wszystko po trosze wszystko po trosze jak już wspomniałem rośnie o o tych nowych formach organizowanie się prawda z 1 strony zaczęły powstawać nie tylko kluby tak jak było w czasie rewolucji francuskiej partii politycznej związki zawodowe stowarzyszenia kulturalne z drugiej strony nowość nowoczesne media w tym wypadku prasa wysoko na składowanie tu trzeba dorzucić jeszcze w inne filmy z taką wizualną stronę z tamtych czasów rysunek karykaturę historycy no nie bez racji, mówiąc że francuskiego monarchę Ludwika Filipa Neri zniszczyli karykaturzysty się, zwłaszcza Dumie, który rysował na fantastyczne karykatury monarchii ośmieszał go w oczach oczach poddanych prawda, więc tutaj taka propaganda wizualna plakat w właśnie on karykatura Annę mamy bardzo wiele materiału ikonograficznego w no jeszcze nie fotograficznego, ale pokazującego wydarzenia w co dawne fotografie zrobiono nawet o tonażu fotografia jest w takiej fazie jeszcze eksperymentalny prawda dopiero podczas wojny krymskiej fotografie i wojny secesyjnej będzie dokumentować to co się dzieje, ale mamy te nowe media w i w rejestrze tak jak powiedziałem wcześniej ludzie poczuli siłę, działając razem w sposób taki niekontrolowany to znaczy, że oni się po prostu skrzykują się gdzieś idą w te tłumy nie były tak jak dzisiaj n p . w Wiedniu mówiło się i w Berlinie właśnie w marcu 1800 czterdziestego ósmego roku, że 80  000 ludzi wyszło na ulice z Malty miasta były dużo mniejsze niż obecnie et no i teraz no jednak tt masy ludzkie, które z były w stanie się właśnie skrzyknąć zorganizować nie były tak wielkiej, jakie są dzisiaj, ale dzisiaj mówimy demonstracja 10  000 lat w, a powinno być 100  000 prawda, żeby zrobić wrażenie na nowo władz, a wtedy 10  000 robiło piorunujące wrażenie na mieście zapytał od razu panie profesorze, bo to pytanie też cisną się na usta, a w trakcie, gdy pana słuchałam elity polityczne tamtych czasów były mocno obklejone od rzeczywistości nie czuły, że świat się zmienia, że jest to takie rewolucyjne wrzenie, że ludzie oczekują nerwy prawd przywileju, że to się w jakim kierunku musi el przetoczyć się, by czy też rzeczywiście odczuwano Jutrzenka nowych czasów no elity myślę, że bardzo różnie właśnie tutaj w Nysie zachowywały mówiąc elity no musimy jednak powiedzieć kogo mamy namyśli pomiar regionalna limity czy jednak mamy namyśli ludzi aspirujących do władz prawda można młodych, którzy trzymali władzę i Korony na głowie tę klasę średnią tworzącą się zgadzać się jąkać średniej wtedy się mówiło mieszczańskie burżuazji prawda z ludzi trzymających władzę byli też bardzo różni wydaje się, że najbardziej konserwatywni byli władcy Austrii w to już była sprawa Metternicha i Ferdynanda cesarza Austrii, który tak niezależnie od swoich defektów intelektualnych był po prostu strasznym reakcję niż 100 min mało co do niego przemawiało natomiast od, o ile Anny król pruski Fryderyk Wilhelm czwarty nienawidzi już fazę rewolucji i można sobie wyobrazić jak zgrzytał zębami, kiedy musiał przed ofiarami właśnie wydarzeń marcowych w Berlinie zdjąć czapkę i zdjąć czapkę przed Ludwikiem Mierosławskim, którego z ludzi triumfalnie nieśli tam na ramionach zmowę arbitrów prawda z tej twierdzy, gdzie był więziony w to jego otoczenie już składało się z ludzi bardzo elastycznych prawda Anny wizyta była arystokracja to była innego typu arystokracja dabo arystokrata arystokraci nierówny i jej Gminny zysk miał się rosyjski wielki Freuda była kimś innym jest arystokrata pruski, który nie jest właścicielem wielkiego majątku takiej nigdy nie było one raczej średniej wielkości z czekiem wykształconym jest człowiekiem kulturalnym z no i powiedzmy sobie oby tym z życiem wielkomiejskiej co nie jest tutaj bez znaczenia w arystokrację dopóki siedzi w swoich dobrach notowano co ona wie o świecie prawda no przyjedzie na karnawał do miasta panie pokażą kreacje panowie ja jeszcze jesienią wezmą udział w giełdzie sprzedadzą swoje produkty z drewna swoich ma ona majątków i wracają do swoich siedzib natomiast w biurokracja z biurokracją pruska atuty i trzeba sobie dobrego od tych ludziach powiedzieć oni oni wiedzieli co się dzieje oni oczywiście bardzo byli ostrożni, bo w noc nikt nie chce ryzykować posady, ale równocześnie potrafili się sensownie zachować widać to on do pop potrafi nawet symbolicznych gestach w jak powiedzmy uznanie bar w narodowych od tej jak mówimy o tym co przyniosła wiosna ludów to w 1 z o odpowiedź jest taka przyniosła barwy narodowe wielu krajom m. in . Niemcom w m. in . Węgrom w i no jak wiemy barwy i w kolejności mają głębokie znaczenie głębokie znaczenie symboliczne w czterdziestym ósmym roku już właśnie wiosną wszędzie pojawił się sztandar, który podobno wymyślili studenci walczący z Napoleonem z korpusu ulic Sowa tam w latach 181315 i oni sobie wymyślili taki standard, który składają się między barwy czarnej czerwonej i złotych w praktyce ta złota jest pokazywane jako żółta i do tego w 1800 czterdziestym ósmy roku dorobiono taką głęboko patriotyczną symbolikę to znaczy, że z jej 3 dni niewoli przez rozlaną kre w walki dochodzimy do złoży wolność, czyli do tego złotego koloru w i pozostaje wyobrazić, że wśród nowych w celi w SLD konserwatyści Prusy w inną jakość byli w stanie przyjąć 3 tego typu w tego typu interpretacji dziejów Niemiec prawda z po podobnie podobnie w Austrii, ale w Austrii właśnie odrzucono w tę propozycję rewolucyjną i dano mu obecny standard w austriackim, czyli czerwono biało czerwone pozostał uchwalonej przyjęty dopiero w ne w 1918 roku tak naprawdę po czterdziestym piątym 218 miał tylko częściowe zastosowanie, więc nawet w stosunku do takich symboli na rewolucyjnych i narodowych zarazem widać 3 atuty różnice w traktowaniu tych w, więc tu byśmy w, gdybyśmy tak z SN z dystansu spojrzeli na zachowanie się elit w Europie, którzy powiedzieli tak no i zewnętrzni najlepiej z tego wszystkiego od wy brnęli Francuzi, czyli we włoszech było bardzo różnie to wszystko, by zależało od tego co by kraje pod panowaniem austriackim czy pod jakimś innym, bo wtedy się zarysowuje rola Sabaudii, czyli tego Piemontu tak dlatego ośrodka jednoczącego w i tutaj po raz pierwszy trasa bał, gdy zacznie odgrywać rolę, więc wystawny jej piątkę z władzą w austriackim stawiamy Power and nów prawda rozegrali najgorzej jak tylko potrafili, powodując olbrzymie ofiary i po stronie własnych i po stronie przeciwnej, a jest to w dodatku za wezwali Rosję, żeby pomogła im stłumić powstanie na Węgrzech albo ostatnie interwencje u tego żołnierza Beata podała w, a Prusakom ja bym postawił trójkę z plusem strefy chorzy niektórych stawek nawet czwórkę z, bo jakoś tak wy brnęli w sposób cywilizowany nikomu głowy nie obcy, czyli w nowo przez Wisłę mu co prawda król nie przyjął ani konstytucji ani Korony niemieckiej, ale uchwalił w 1800 czterdziestym dziewiątym roku co uchwalił nadal, o której mowa jak to się mówi nowy ustrój królestwo pruskie mu daj Boże w tym wszystkim wtedy w tym czasie w takie na wolność z minimalnym ustrój monarchii konstytucyjnej tym samym prawda w zapewniający porządek cywilnoprawny prawa obywatelom, z których też Polacy korzystali nas z najcięższych czasach w czasie tego kulturkampfu właśnie potrafili się bronić dzięki temu, że mieli prawa, o której one nadane przez Prusaków one dotyczyły wszystkich prawda tutaj w małych synów, by obowiązywała zasada dura lex sed lex od prawa wszystkich obowiązywał TDI Prusacy, czyli stosowali także dziś jak patrzymy tutaj nam na tym panowanie pruskiej na te w na te właśnie różne zachowania elit to dla okresu, którym mówimy wystawiamy piosenką w 3 z plusem to jeszcze teraz panie profesorze na koniec konsekwencje wiosny ludów w podręczniku zawsze czytam w 184849 czy 2 lata, a może nawet niepełne, a tymczasem konsekwencje nośne kolosalne są konsekwencje sołtys dla Francji i powstanie nowe cesarstwo drugie cesarstwo i jedno okres bardzo korzystny dla gospodarki i kultury francuskiej no ale ale jak wiemy zakończony katastrofą w 1800 siedemdziesiątego pierwszego roku, czyli przegraną wojnę z Prusami wywołaną przez Francuzów czy nie Prusacy to Francuzi w sprowokowali równolegle oczywiście wyższą emeryturę właśnie teraz tak dla Niemców okres rzeczywiście przełomowy, ponieważ w wyniku tych wszystkich zmian ustrojowych społecznych w sferze mentalności, a to są chyba najważniejsze to za naszych głowach jest się urodzili, jakie wydaje owoce został stworzony grunt pod nową politykę, w której zdecydowanym liderem wśród pań z niemieckich kosztem dla Rosji zostały Prusy w i elity pruskie w tym taki młody zdolny polityk z Pomorza wschodniego Otto von Bismarck no rzeczywiście okazał się tym architektem zjednoczenia Niemiec rozegrał w sposób absolutnie mistrzowski konflikt rywalizację z Austrią rozegrał mistrzowską konflikt etniczny zdaniom Szlezwik-Holsztyn w absolutnie bezbłędnie doprowadził Ruscy do zjednoczenia w północnej części Niemiec do wojny z Francją po Francja była tu główną przeciwniczką jednoczących się Niemiec i jest oczywiście bez wiosny ludów tego zjednoczenia Niemiec, by nie było dla otoczenia włoskie dla Włochów to jest z druga faza historii mentor, czyli tego ruchu zjednoczeniowego włoskiego i tak już powiedziałem w twierdzy klaruje się lider z no za słaby, żeby sam podjął walkę o zjednoczenie to znaczy Królestwa Sabaudii Wiktor Emanuel innych hrabia KW jego i jego premier w ale jak sobie znajdzie sojusznika w jakiś moment się nie za darmo znajdzie sojusznika we Francji kierowanej właśnie przez Napoleona trzeciego z to w rzeczywiście można powiedzieć, że dla Włochów oznacza w wejście w decydującą fazę rewolucji, która zakończy się w 1800 siedemdziesiątym pierwszym roku, ale przedsmak tego co się wydarzy był już w fazie wiosny ludów i w jakim momencie rewolucjoniści opanowali Rzym papież musiało opuścić noł ne swoją siedzibę w to był to przedsmak tego co się stanie później, kiedy papież zostanie więźniem Watykanu to prawda w, dlaczego no nie można sobie było wyobrazić w ogóle nie mogłoby się dokonać zjednoczenie Włoch bez likwidacji państwa kościelnego to jest ważna sprawa ma ona do dziś dzieli dzieli społeczeństwo włoskie dla arystokracji włoski tej starej włoskiej arystokracji nie mówiąc to jakiś tam nowej gdzieś tam arystokracji pieniądza, ale o tej starej włoskiej arystokracji dla nich zjednoczenie Włoch tutaj cytuje pewnego arystokraty z Florence chińskiego netto jest krwawiące rany na, która nie zabliźniły się do dzisiaj dba to jest największa zbrodnia w historii ludzkości największą zbrodnią w historii ludzkości było zdaniem tego tego hrabiego Annę k adwokata Roty papieskiej ważnego przedstawiciela tutaj tego konserwatywnego nurtu w w kościele i wśród arystokracji dla niego to zjednoczenie Włoch no i to wszystko ma korzenie bezpośrednio już czerpie z wydarzeń 84842 PEZDA Polak bóst w też ma duże znaczenie, bo co prawda żadna z tych romantycznych bardzo rewolucji nie udaje się boi się zaś nie mogła w co prawda ani Dembowski ani Mierosławskiego ani Liber nie byli w stanie porwać mas jak marzyli, a jest jedno w Galicji zakończyło się to, że rząd to aberracją ale, ale z mamy tutaj na reformy w Galicji mamy co prawda likwidacje Rzeczpospolitej krakowskiej pełna została przyłączona bezpośrednio do Austrii no ale mamy jak mówią wszystkie te zmiany w zaborze w zaborze pruskim, które będą bardzo korzystne z punktu widzenia ekonomiczno-społecznej takiego wewnętrznego rozwoju natomiast można powiedzieć, że z perspektywy Królestwa polskiego wiosna ludów nie przyniosła tutaj jakichś zmian w najlepsze prawda w one nastąpią mandatu z powodu innych procesów dotyczą one pewnego porozumienia elit polskiej elity rosyjskiej na Aleksandra wielopolskiego jego reform prawda przed wybuchem powstania styczniowego w, czyli takiego projektu konserwatywnego odgórnie prowadzonych zmian to niema związku z wiosną ludów to ma związek biegów jest pewnym rozwojem sytuacji zarówno w Petersburgu nadwozie nadwozie rosyjskim po śmierci Mikołaja i w momencie rozpoczęcia rządu przez Aleksandra drugiego i tych daleko idących zmian, jakie dokonują prawda, ale one znowu odgórnie nie były przeprowadzone z no ale dla dla dużej części ziem polskich mimo wszystko to oznacza, jakie zmiany na korzyść prawda w, choć raz Sylwii z zasadnicze zmiany tutaj nastąpią dopiero w ostatniej ćwierci inne wsie dziewiętnastego stulecia to było tylko przygotowanie w no taka próba sił, która pokazała, że jednak w polskie elity rewolucyjne to co intelektualiści prowadzenia szlacheckiego zazwyczaj w nie dysponując tą bronią, jaką dysponują ich odpowiednicy we włoszech w Niemczech i we Francji to znaczy masami ludzki nie porwali niebyli wstanie porwać za sobą tych mas ludzkich, ale pytanie kogo mieli porywać Niemcy Francuzi porywali w dużym stopniu z klasą robotniczą porywali, a u nas jest rolnictwo dużą część mieszczaństwa prawda może nie tę wielką burżuazją no ale tych zwykłych właścicieli sklepów, a czemu nie odda oni szli za tymi ideami rewolucyjnymi natomiast w Polsce to ta grupa drobno mieszczańska była słabiutka wystraszona kurczowo pilnująca swoich interesów chłopi niechętni byli nie chcieli z panami i zarazem wojować prawda w nocy ramię ramię ze swoimi ze swoimi fanami krótko mówiąc z ci ludzie działali w pewnej próżni w przeciwieństwie do swoich właśnie odpowiedników w krajach Zachodu czy także Włoch w bardzo dziękuję to była prof. Tadeusza Cegielskiego opowieść o wiośnie ludów dziękuję pani prac leśnych jest zalewane ziemie i uwagę, a państwo oczywiście polecamy teraz informacje Radia TOK FM i wracamy po informacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA