REKLAMA

W Polsce ludzie ze względu na swój status mogą żyć kilkanaście lat dłużej - Marek Balicki o pomysłach ministra Radziwiłła na służbę zdrowia

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2017-03-14 07:20
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
14:01 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM poranku Radia TOK FM były minister zdrowia Marek Balicki, z czym dobre wciąż aktywny w polityce notorycznie bardziej zależało zdradził pan stracił wiarę na ile można w od 2011 roku był w zasadzie coraz mniej aktywna jestem ostatnia kadencja to już w ogóle w żyliśmy po osiemdziesiątym dziewiątym roku no chyba z 5 dużych reform służby zdrowia i kiedy wprowadzono którąkolwiek z nich zawsze mówiło się o tym, że kolejki do lekarzy będą skrócone tak Rozwiń » samo mówi minister Radziwiłł będą skrócone czy będzie także przyszłość tej reformie powiemy sobie to samo obiecuje, że kolejki do pana redaktora liczył takie od reformy również ja myślę, że była 1 wielka reforma w 90 dziesiątym roku wprowadzona przez rząd Jerzego Buzka przypomnijmy ona polegała na wprowadzeniu kas chorych państwo administracja rządowa przestała zajmować się zarządzaniem szpitalami i przestała zajmować się finansowany finansowanie przejęły kasy chorych opuszcza Narodowy Fundusz Zdrowia, a placówki opieki zdrowotnej przeszły pod władze samorządu terytorialnego powiatu różnie z tym wojewódzki systemu poza garnitury nie za reformę też prowadziła tzw. rynek wewnętrzny, czyli do działu 1009 . roku szpitale otrzymywały roczne stały budżet wojewoda miał budżet, który dzielił na szpitale przychodnie i to budżet nie był ściśle powiązane z liczbą przyjętych pacjentów do szpitala czy z liczbą udzielonych porad przychodni, aby wyliczane na pracowników na wielkość placówki w dziewięćdziesiątym dziewiątym roku to zmieniono radykalne i szpitale musiały zacząć zarabiać na siebie to znaczy mają do dzisiaj płacona od liczby przyjmowanych pacjentów od liczby udzielonych porad wykonanych zabiegów procedur badań w i t d. i założeniem to była taka w duchu neoliberalnym reforma założeniem było to, że jeśli zaczniemy płacić za usługi to zwiększy się produktywność, czyli liczba udzielonych usług, zwłaszcza tych dobrze finansowanych to skrócą się kolejki i dzisiaj po kilkunastu latach widzimy, że liczba usług rzeczywiście wzrosła i to on w dziewięćdziesiątym dziewiątym roku przez pierwsze 12 lat, bo ostatnie dane co da mu mówią o tym, okresie liczba przyjęć do szpitali w Polsce wzrosła 22 %, a w Europie spadła o 1 % to znaczy, że rzeczywiście szpitale zaczęły przyjmować więcej, ale jednocześnie wzrosły kolejki pico i dziś, choć kolejki to Polska też jest w czołówce Europejskiej, jaki wniosek z tego, że wzrosła liczba usług, ale niekoniecznie tych najbardziej potrzebnych i czasami może w sposób nieuzasadniony i stąd różne próby korekty, ale kto ma kto nas zbada teraz czy kulturalną uzasadniony, a które są nieomal właśnie moje to jest pytanie czy to się da zrobić zza biurka w Warszawie czy winny sposób to dotąd to może podam taki 1 przykład z Hiszpanii wraz z prowincji w Valencia zrobiono w ten sposób, że zmieniono to zasada płacenia za usługę na rzecz podpisania umowy z 1 wykonawcą była duża liczba ludności za całość opieki nie nie mówiono mu ile ma być przyjęć przychodni i ile ma być hospitalizacji i co się okazało stosunkowo krótkim okresie czasu 3 doby dobrej oceny satysfakcji przez pacjentów koszty opieki szpitalnej spadło 25 %, czyli system, iż decyzje o tym co robić przeniesiono na dół Hosenfeld zaczął zachować się bardziej racjonalny i jednocześnie, utrzymując wysoką ocenę pacjentów, czyli nie takie mechanizmy rynku wewnętrznego, jakie były u nas przez ostatnie kilkanaście lat tylko trochę inne podejście, ale minister Radziwiłł na mniej więcej idzie przynajmniej werbalnie ze strony UE już wiadomo, że ta, jaka była postawiona w w lipcu ubiegłego roku na takiej konferencji prasowej premier Szydło ministra Radziwiłła chyba była słuszna, bo ma mniej więcej pokrywała się z tym co powiedziałem natomiast czy lekarstwo zaproponowano w tej tzw. sieci szpitali, która te zaś jest dość szybko opracowywana w parlamencie no to można ponadto można się zastanawiać bowiem żona wzbudza liczne kontrowersje i moim zdaniem nie jest aż tak tym co jest w systemie opieki zdrowotnej naprawdę potrzebuje to może się skończyć wysoką ceną polityczną dla rządu w inne zaraz jest sieć szpitali w Vittel uzyskuje taki rodzaj podmiotowości, którego w obecnym systemie nie ma ona może być takim liderem na użyję tego słowa nawet w rynku usług medycznych może pewnego rodzaju liderem liderem z dużym wsparciem państwa, ale rzucali w ujawnionych kontrakt na pani Radoń integracja sieci 33 tak jak dotąd zresztą wyższego ministra rozpoczęliśmy prace prof. Religa przygotował projekt ustawy to sieć dotąd była rozumiana jako plan rozmieszczenia szpital, żeby na terenie powiatu czy województwo było tyle oddziałów internistycznych neurochirurgii tak dalej ile potrzeba w związku z epidemią robią na tym terenie i gdyby taki był po mszy, że dzięki ustawie uda się taki sam ustalić w jakimś okresie czasu będziemy dążyć, żeby go zrealizować to byłoby oka natomiast to co jest w ustawie to są ustalone kryteria, które szpital musi spełnić, żeby otrzymywać ryczałt od państwa od Narodowego Funduszu Zdrowia i z tego nie wynika, że wszędzie będzie dobre rozmieszczenie szpitali, bo może być także te kryteria na 1 terenie spełnia wszystkie placówki i może być ich nadmiar ana innym terenie część placówek nie spełni będzie niewystarczająca liczba łóżek szpitalnych, więc to jest pierwszy błąd usta żona się nazywa się żyć, ale tak naprawdę siecią nie jest raczej służy temu, żeby zmniejszyć liczbę szpitali, które otrzymają środki z budżetu państwa i to może nie byłoby złe tylko nie wiemy na jakim terenie i może za to jacyś jakaś grupa pacjentów zapłacić i druga sprawa tonery czy od dziś tak jak mówią z płacenia za patrzę to co nie jest dobrą metodą itu odejście od tego przez rząd jest słusznym kierunkiem natomiast taka forma ryczałtu, jaka została zaproponowana moje Sztokholmu, gdzie ryzykowna, bo szpitale mogą w pewnym momencie nie chcieć przyjmować kolejnych pacjentów, czyli wpły w na kolejki niekoniecznie może być pozytywna może się pogorszyć dużo lepiej byłoby, gdyby to było tak jak w Hiszpanii, a że dajemy ryczałt, ale w zamian, za jaką ściśle określoną odpowiedzialność za ich żądania, a tego w tym pomyśle nie ma dlatego gdyby rząd poszedł z taką mieszaną drogą jak z Belgii już część ryczałt, a część płacenia pocięto tak jak było dotąd wydaje się, że byłoby dużo bezpieczniej szkoda, że pan sobie trwały rządu kra proponuje Polakom współpłacenia za nieodpłatną służbę zdrowia jak wieszczą przeciwnikiem współpłacenia już powiedzieć, że u nas w Polsce nie nikt nie za bardzo interesuje mnie nie interesują się jak też w innych krajach Europy generalnie współpłacenie już niskie była wielka dyskusja na temat leków 75 plus to ten 75 lóż jest bardzo wysoki próg, kiedy leki są bezpłatne jeszcze nie nie wszystkie leki, a w Europie ten próg jest dużo niższe niż 6365 latkowie mają leki bezpłatne szkockiej kilka lat temu wprowadzono w ogóle bezpłatne leki Wielkiej Brytanii jeśli ktoś musi wykupywać więcej leków może wykupić specjalną kartę po przekroczeniu szumnie Brentano kosztów funtów, czyli szkoleń na leki ma bezpłatne u nas jest ciągle taka próba, żeby w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej wprowadzać takie 3 inne dopłaty co nieuchronnie powoduje zróżnicowanie w dostępie do opieki zdrowotnej w Polsce dramatyczną sytuacją są nierówności społeczne zdrowotne w mężczyznach trzydziestolatek w zależności od tego jaki jest jego status społeczno-ekonomiczny może żyć kilkanaście lat dłużej lub krócej, czyli osoby z wyższym wykształceniem mężczyźni żyją w 12 lat dłużej niż mężczyźni z wykształceniem zawodowym czy podstawowym, więc u nas raczej należałoby się zastanawiać jak pokonywać te różnice społeczne w zdrowiu, a nie wprowadzać mechanizmy, której mogą utrwalić się powiększyć w tym metafizycznie pana zapytać, dlaczego goście każdy kolejny rząd upiera się za reformy służby zdrowia, choć wszystkie dotychczasowe doświadczenia wskazują, że będziemy je w 2 no bo wszystkie rządy nie tylko w Polsce co jakiś czas muszą korygować zmieniać reguły przekazywania środków przecież funkcjonowania systemu no bo też tak złożone trudno się stan, że co jakiś czas trzeba zmieniać metody, żeby mnie nie zgubić celu no bo on ma taką tendencję do zamykania się tak jak nam się rynek wewnętrzny, który wydawało się wszystkim, że to będzie, że dobre rozwiązania będziemy płacić szpitalom za usługę notowano, czyli więcej pacjentów przyjmować w ogóle będzie lepiej okazało się, że więcej przyjmują, ale niekoniecznie tych, którzy najbardziej w danym momencie tego potrzebują wyżej teraz, gdy otrzyma ryczałt, czyli nie także ZAK no mówiąc obrazowo za każdy z nas dostanie 350 lat jednak dostanie pewien dwuletni kontrakt na wiele rzeczy wy rów szpital jak uważasz to chyba z widzieliśmy się bardzo do modelu w pana zdaniem jest przyszłościowy no tak ale gdyby teraz waha się nie udać, gdyby ten szpital miał przypisano szpital powiatowy n p . że za mieszkańców tego powiatu, a my musimy odpowiadać czy jak pacjent z powiatu nie będzie przyjęty to my się muszę z tego wytłumaczyć to tej zasady ta reforma nie wprowadza dalej możemy być bocianie w każdym szpitalu, ale żaden szpital nie musi nasz przyjąć to jest ten podstawowy element, który różnie od tego rozwiązania, które wprowadzono w regionie Walencji, więc jeśli nie chcemy rejonie Zobacz w jaki sposób opieki to jednak ten czynnik motywacyjny w jakim stopniu, czyli płacenie za pacjenta też powinien być zachowany i to w Belgii jest takie rozwiązanie ryczałt, ale ryczał tylko na to szpitale, które są już 3, ale sieć rozumiana jako plan rozmieszczenia czym nie możemy dawać ryczałtu ma dodatkowy kolejny oddział chorób wewnętrznych czy chirurgii ogólnej, które niekoniecznie w danym mieście jest potrzebny, bo nie stać nas na to no i to kto to są słabości tego rozwiązania, które z nowych wygląda na to, że parlament przy tak w środowiskach lewicowych dosyć dużo się mówi o Kanadzie między nim mówi się wprowadzony na już dekadę temu systemie całkowicie publicznej służby zdrowia bez prywatnej służby zdrowia, aby nie różnicować możliwości Kanadyjczyków jeszcze baraże w polskim społeczeństwie to jest nośne znowu podejrzewano, że rząd czy Ministerstwo Zdrowia jest, że przy okazji sieci chcą pozbawić dostępu do środków publicznych część szpitali prywatnych Jan wiedział nikt nie jest istotne czy szpital jest prywatna czy publiczne dużo bardziej istotna jest 3 w jakiej formule działa siedziała w formule dla zysku Moto w pewnych obszarach to może być niekorzystna z punktu widzenia efektywności systemu, bo będzie wybierał te usługi, które są lepiej nasz idealny, ale o wiele gorzej no to wtedy powie to nie ja to tylko o to proszą pojechać do sąsiedniego szpitala z pewnymi wyjątkami są takie procedury, które łatwo opisać łatwo ustalić same i wtedy nawet szpital może być komercyjne, czyli działać dla zysku np. operację zaćmy jest przykładem jest i jasno opisanej procedury i tutaj nie powinno przeszkadzać nikomu czy szpital jest prywatny czy publicznej przydała dla zysku natomiast szpital wojewódzki, który ma wielospecjalistyczne i jeśli miałby być niepubliczne po to, musiałby działa działać w, a wzrost o nominałach po za tym, żeby istniał dalej szpitale prywatne niepubliczne szpitale publiczne studni po prostu rząd miałby wpływać na ich dostępność tych usług za pomocą systemu finansowania, ale i on właścicielską mogłoby być prywatne no no no i tak będzie to znaczy nie ma takiej możliwości, żeby w Polsce dzisiaj wyeliminować szpitale prywatne one stanowią w wielu przypadkach istotne uzupełnienie systemu, ale główny ciężar w polisie, czyli w kraju, który nie jest na tym najwyższym poziomie rozwoju społeczno-ekonomicznego tak będzie spoczywał na szpitalach publicznych no bo szpitale prywatne nie będą w stanie udźwignąć tego ciężaru jednak to jeszcze, że to jednak nie będziemy drugą Kanadą w myśl ciągle jeszcze w jakimś sensie jesteśmy z Kanadą, bo Kanada czy Stanów zjednoczonych wciąż różnie, że tam kilkadziesiąt lat temu to drogi się rozeszły Kanada poszła bardziej drogą tak jak pan redaktor działu publicznego systemu, czyli realizacji misji, czyli użyteczności publicznej stany Zjednoczone poszły w kierunku komercjalizacji i widzimy, że system kanadyjski słabszy Balicki były minister zdrowia dziękuję bardzo poranek Radia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JAN WRÓBEL

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA