REKLAMA

"NATO zwiększa wydatki na obronność, ale wciąż poniżej celu". Wojciech Lorenz w rozmowie z Jakubem Janiszewskim

Połączenie
Data emisji:
2017-03-14 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:56 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
połączenie drogi od gór dziś 1341 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studio Wojciech Lorenz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dzień dobry dzień dobry wg opublikowanego dorocznego raportu sekretarza generalnego o Sojuszu NATO Sojuszu Północnoatlantyckiego Jensa Stoltenberga Kanada zwiększyła wydatki NATO i Kanady zwiększył wydatki na obronność do 3 Coma 8 % co daje kwotę 10 miliardów euro, ale to jest w dalszym ciągu mniej niż założone 2 % PKB, ale jak Rozwiń » tutaj przed chwilą z panem uzgodniłem w zasadzie ten raport nie jest skupiony na samym finansowaniu Sojuszu Północnoatlantyckiego tak to chodzi o to, że w inny sekretarz generalny co roku przedstawia raport, jakie były główne wydarzenia są już co się udało osiągnąć, jakie były wyznaczone kierunki polityczne, jakie decyzje podjęto i tutaj na 100 kilkudziesięciu stronach na dosyć czytelny sposób mamy podsumowanie roku 2016 nie miałem powiedział, że to dotyczy kilku 34 najważniejszych obszarów obszarów 1 to jest reakcja na politykę rosyjską, którą po angielsku określa się 3 słowami to jest dzisiaj jest teren z i daje Long, czyli odstraszanie obrona i dialog dialogiem to chyba najwięcej kłopotów z dialogiem jest najwięcej kłopotu, chociaż akurat po stronie NATO jest konsensus, że dialog należy prowadzić tylko Rosja sama nie jest za bardzo zainteresowana oprócz tego mamy oczywiście zagrożenie z południa głównie związane z terroryzmem inie na jej rozwój zdolności, które są niezbędne zarówno on do tego, żeby można było sobie skutecznie radzić z zagrożeniami płynącymi spoza Europy, żeby NATO ciągle miała zdolność prowadzenia misji reagowania kryzysowego, ale także ze zdolnościami, które są bardzo ważne ze względu na zdolności do obrony terytorium Sojuszu są NATO podjęło taką decyzję na szczycie w Warszawie, że skupi się na budowaniu tych ciężkich zdolności krótko mówiąc artyleria czołgi samoloty wszystko to co jest potrzebne, żeby można było zneutralizować potencjał rosyjski jedno, ale to będzie wymagało ogromnych nakładów i też 1 zajmie sporo czasu idei tutaj dochodzimy do kwestii finansowych oczywiście to ma wymiar polityczny nowość polityczne przede wszystkim taki, że Amerykanie, którzy z drastycznie zmniejszyli swoją obecność nie jest w Europie oczekują od Europy, że do państwa europejskie banki członkowskie NATO wezmą większy ciężar odpowiedzialności za bezpieczeństwo w tym regionie świata i tego bez zwiększenia budżetów się nie da zarobić udało się wyhamować na szczęście trend spadkowy w 2015 roku został wyhamowany w 2016 nieznacznie to budżet się zwiększyły się no ale ciągle jest ten problem, że tylko 5 państw członkowskich przeznaczono 2 albo więcej procent PKB zgodnie z zaleceniami Sojuszu na obronność i też niewielka grupka państw przeznaczała ze swoich budżetów ponad 20 % na modernizację techniczną no i mniej więcej w tym w tym miejscu jesteśmy i Indii ten raport to on netto podsumowuje w tym raporcie jest zawsze na końcu takiej rozdziału mówiąc o samej organizacji Sojuszu prawda i teraz wydaje się, że wchodzimy w taki moment, kiedy wydaje się, że w tym akurat w tym akurat działce możesz najwięcej zależeć prawda, zważywszy na to co mówił Donald Tramp przed wyborami, zważywszy na to, jakie są napięcia w obrębie Sojuszu w obrębie Europy i mieszka w Turcji te są takie pytania, które rzeczywiście stanowią pewne makra dla rozwoju dla przyszłości NATO czy ktoś w ogóle jakąkolwiek znalazło w tym raporcie czy też właśnie jak to często się dzieje w dużych instytucjach międzynarodowych w tych oficjalnych dokumentach stara się omijać takie rzeczy tak takie rzeczy nie są ów pogląd plany i trudno byłoby je Anna Sojusz generalnie zawsze starała się, ponieważ jest organizacją opartą na konsensusie prezentować się te obszary, gdzie konsensus udało się osiągnąć, więc jeżeli są jakieś dyskusje sprawy niezałatwione jakieś napięcia to on nie eksponuje tego publicznie natomiast od dla każdego, kto w miarę zdaje sobie sprawę z tego, jaka jest sytuacja międzynarodowa, jakie zagrożenia się pojawiły, jaka jest Wola polityczna po stronie tych największych państw członkowskich jeśli chodzi o łączy ich priorytety jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa interesy strategiczne amerykańskie w Europie jak się zmieniły od końca zimnej wojny to on to wszystko pokazuje, że oczywiście po takim okresie strategicznego optymizmu, kiedy te największe państwa miały nadzieję na zbudowanie partnerskich relacji z Rosją zdecydowały się na rozszerzenie Sojuszu na przyjęcie Polski i innych państw regionu do NATO, ale nie, ale jednak, wysyłając ten sygnał, że rozszerzanie nie jest przeciwko Rosji w związku, z czym zadeklarowały, że nie będą rozmieszczać dużych znaczących sił bojowych Nescafe w obecnej sytuacji bezpieczeństwa na terenie nowych państ w członkowskich to wszystko mnie to wszystko sprawia, że tak naprawdę w momencie, w którym to zagrożenie się pojawiło i Rosjan jasno pokazała, że nie tylko będzie powstrzymywać on ma rozszerzanie się organizacji euroatlantyckich na obszar postsowiecki, ale może także spróbować powalczyć o utrzymanie strefy buforowej na terenie byłych państ w układu Warszawskiego mamy mamy moment, w którym takie państwo jak stany Zjednoczone Francja Niemcy czy nawet wielka Brytania starają się zdefiniować na nowo czy jest zrozumieć na czym polegają ich interesy w tej w tej nowej sytuacji czy czy w tym regionie mają lokum ulokowane w swoje twarde interesy albo żywotne interesy rozprawiając plan będzie się przekształconej gwarancje bezpieczeństwa i jakiej formie ja tego regionu jako radny się tym naszym regionem może tak bardzo w tej chwili nie zajmował wiadomo, że to jest coś co powinno nas przede wszystkim niepokoi się nie zastanawia w ogóle przyszłość spoistość NATO, zważywszy na to ostatnie wypowiedzi, które rzeczywiście idą te ostatnie wydarzenia z rzeczy się szalenie niepokojący to znaczy zbliżenie między Turcją Rosją wszyscy mówią, że ten Sojusz taktyczny, że to wcale nie musi się przekładać na kwestie militarne, ale jednak to jest pewien fakt, który obserwujemy i napięcia między Turcją, a Europą zachodnią też coraz bardziej widoczne teraz przecież przypadek holenderski jest rzeczywiście tutaj świetnym tego dowodem z drugiej strony wypowiedzieli Theresy May, która powiedziała, że z całą pewnością nie będzie takiej sytuacji, że wielka Brytania ze Stanami Zjednoczonymi będzie zaprowadzony porządek w jakimś państwie trzecim czy jak właściwie można powiedzieć, że zanegowała jakoś taką koncepcję Sojuszu, który też ma pilnować demokracji na świecie czy mają promować czy w zasadzie można, by je same same takie komunikaty, osłabiając równocześnie niby wszyscy ci politycy mówią, że ma też bardzo ważne, ale trochę niewiadomą zasadzie jak wierzyć w to uwaga zgadza się to jedno jest to to są bardzo poważne bardzo poważne napięcia, które też oczywiście trzeba pamiętać, że występowały także w czasie zimnej wojny, a tam jednak spoiwo było o wiele silniejsza, bo poczucie zagrożenia ze strony związku Radzieckiego i układu Warszawskiego było sennie było o wiele większe no ale to nie nie zmieniają faktu, że jednak i Turcja i Grecja były do siebie wrogo nastawionej i były w permanentnym konflikcie, który też przybiorą charakter militarny w tym momencie mamy taką sytuację, że oczywiście Turcja, która zawsze dosyć twardo swoje interesy w Sojuszu stawiała i prowadziła taką wyjątkową transakcyjną na politykę coś za co się i to on w momencie, w którym się pojawiła to zagrożenie ze strony Rosji widać było, że nie była nie jest skłonna do tego, żeby swoje relacje z Rosją wystawiać się jakoś tutaj na szwank nie była zainteresowana wzmacnianiem wschodniej flanki dopiero kiedy się nie Rosja zaangażowała w Syrii i zaczęła komplikować realizację tureckiej polityki w Syrii pojawił się temat zdjęcia, które skończyły się zestrzeleniem rosyjskiego samolotu, ale zauważy temu złożył już oczywiście jest Moskwie, że już, że o etap normalizacji stosunków między Turcją Rosją zakończony cokolwiek to znaczy no bo obie strony w bardzo się potrzebują jej nie traktują się jako zagrożenia uważają, że to w regionie morza czarnego wypracowane jest równowaga sił, chociaż po aneksji Krymu zmieniła się bardzo na korzyść Rosji na niekorzyść Turcji mimo wszystko Turcja uważa, że ma na tyle wystarczający potencjał, a on cele Rosji nie jest są zupełnie inne niż związku Radzieckiego, że nie musi się czuć zagrożona i że jest sama w stanie skutecznie odstraszać Rosję oczywiście do pewnego poziomu, ponieważ nie dysponuje bronią nuklearną nie, więc musi polegać na gwarancjach Sojuszowi, gdy i dlatego NATO ciągle jest w Turcji potrzebny, więc Turcy będą tutaj nową balansować między dolną w tym staraniu się utrzymania dobrych relacji z Rosją, ale jednak pokazywanie, że są wiarygodnym człon wiary godnym członkiem Sojuszu, ale napięcie oczywiście są na 51 poziomie NATO będą też odczuwane będą się przenosiły z poziomu Europejskiego większość członków NATO należy także do Unii Europejskiej duża część polityki bezpieczeństwa tych najsilniejszych państ w takich jak Francja Niemcy czy Włochy 1 jest realizowana także poprzez Unię Europejską i tutaj właściwie z perspektywy tych państw nie ma innej drogi, jeżeli mamy szybko wzmocnić ogólny potencjał Europy, które umożliwi skuteczniejsze reagowanie na zagrożenia i z południa ze strony Rosji to będzie trzeba wykorzystać nie tylko nie tylko o Neill ten potencjał polityczny i militarnych Sojuszu, ale także, ale także współpracę na poziomie Unii Europejskiej i bez Unii tutaj w regionie widzę tego, żeby w ciągu najbliższej dekady udało się zbudować te zdolności, któremu ksiądz naszej perspektywy są absolutnie kluczowe dla dla wiarygodnego odstraszania z odstraszania Rosji jak będzie się przedstawiała pana zdaniem obecność w wielkiej Brytanii Sojuszu zaszczytem będzie aktywna obecność raczej taka bierna i może bez jakiegoś znaczenia, gdyż Gryfice wielka wielka Brytania oczywiście będzie będzie musiała jest 1 rzecz, której wiele osób nie docenia to jest to, że jednak jak byli Brytyjczycy ciągle jeszcze są, ale już będą negocjować wejście członkiem Unii Europejskiej NATO mieli swoje też twarde nie mówię, że żywotne interesy, ale twarde interesy związane z Unią Europejską to się musiała przekształcać także na ich wolę do tego, żeby utrzymywać stabilność na obszarze państ w bałtyckich na obszarze polskiej w Bułgarii Rumunii wejście Brytyjczyków z Unii Europejskiej sprawia, że te interesy będą inaczej definiowania można powiedzieć, że słabiej oczywiście będą starali się z bardziej wezmą czują tak czują się na nosie czuli bardziej bardziej wyspą Ytong, gdyby w dno niestety może mieć też jakieś negatywne konsekwencje dla dla gwarancji bezpieczeństwa, a jeżeli mówimy o mocarstwem nuklearnym no to można sobie wyobrazić że, że dla odstraszania może to mieć się bardzo poważne konsekwencje, ale oczywiście będą starali się nadrabiać właśnie większym zaangażowaniem w ramach NATO w nos starali się nadrabiać szyję inni bilateralnym i relacjami z niektórymi państwami inny, ale sami, gdy są tak przytłoczeni tym co ich czeka jeśli chodzi o negocjowaniu brexitu, że nie będą wysuwać specjalnych pomysłów te pomysły będą musiały wychodzić ze strony takich państ w jak Polska, który na tych bilateralnych relacjach z Brytyjczykami powinno zależeć jak najbardziej dziękuję bardzo Wojciech Lorenz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był ze mną studiują dziękuję bardzo 1355 zaś reformy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i zabierz TOK FM na wakacje!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA