REKLAMA

Sąd: aneks Min. Środowiska ws. wycinki nie może być zaskarżony. Bo nie jest decyzją.

Post Factum
Data emisji:
2017-03-14 19:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:07 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum w 5 minut po godzinie dziewiętnastej słuchamy Radia TOK FM w naszym studiu Agata Szafraniuk z fundacji ClientEarth prawnicy dla ziemi dobry wieczór, gdy wieczór w dziś będziemy rozmawiali o lasach państwowych i największej w unii Europejskiej organizacji zarządzającej lasami należącymi do skarbu państwa mało tego w organizacji, która de facto zarządza prawie 13 i na czwartą 14, choć wciąż 209 % lasu, ale nie da się 9 % lesistości, ale jest ono z tego 80 % Rozwiń » zostaję po Państwowej jest 20 % lasów prywatnych to jest właśnie ten plus zaproszenia prawnika docent, ale dziś będziemy rozmawiali o 1 konkretnej decyzji, a mianowicie Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił dziś skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na decyzję ministra środowiska umożliwiającą zwiększenie cięć na terenie nadleśnictwa Białowieża czyli, zaczynając najpierw była decyzja o tym, żeby zwiększyć cięcia tak w marcu ubiegłego roku Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył ten ton w ubiegłym roku ale jakiej podstawie na podstawie takiej, chyba że doszło do szeregu nieprawidłowości, gdy minister środowiska Jan Szyszko zatwierdził planu urządzenia lasu były to nieprawidłowości pod względem materialnym, czyli nie uwzględnia on nie nie przeprowadzono, a on oceny wpływu, jaka będzie miała ta wycinka na cały ekosystem Puszczy Białowieskiej my jako organizacje pozarządowe informowaliśmy już od ponad roku na ten temat w związku z tym także złożyć skargę do komisji Europejskiej, a złożyliśmy skargę do komisji Europejskiej w kwietniu ubiegłego roku, gdyż wiedzieliśmy, że na gruncie prawa krajowego nie możemy się odwołać od decyzji w związku z tym rzecznik dopiero później sam złożył skargę, ponieważ ma szersze kompetencje, gdyż uznał, że nie może być takiej sytuacji, że organizacje pozarządowe list jako reprezentujący stronę społeczną nie mogą w ogóle przeprowadzić zaskarżyć taki istotnych wrażliwych decyzji do sądu w związku z tym nie mam, dlaczego nie mogę właśnie Boniewa aż po dzisiejszym rak to potwierdził, że nie mogą, ponieważ skarga odrzucona wynika z pewnego z pewnej luki prawnej, a w bardzo starej ustawie o lasach, bo ustawa jest z 1001 . roku plus dość specyficzna jej mocną pozycję, jaką mają lasy państwowe, które są, jakby reprezentantem skarbu państwa teraz ministra środowiska to element to region w skrócie polega na tym, że inni po prostu sąd Administracyjny z uwagi, że ma dość określone w przepisach prawa, jakimi sprawami może zajmować w związku z tym on nie może zajmować takim z takimi sprawami właśnie toczącymi planu urządzenia lasu, bo tym dokumencie konkretnie mówimy, czyli zaraz zaraz tak jest to, że lasy są, ale też nie są własnością skarbu państwa nie, ponieważ w ustawie o lasach jest powiedziane on, że planu urządzenia lasu po to, to dość tego dokumentu taki podstawowy dokument, który określa, a ile będzie wyciętych drze w w konkretnym Nadleśnictwie przez kolejne 10 lat i ten dokument właśnie zwolniony przez ministra Szyszko UE w marcu, gdzie podwyższył trzykrotnie element poziom pozyskania drewna Puszczy Białowieskiej tak jak i w ustawie o lasach jest powiedziane, że minister środowiska zatwierdza taki plan urządzenia lasu decyzją Kopka, gdyby było dodano, że to decyzja administracyjna to byłoby łatwo wtedy my jako organizacje społeczne odwołujemy się do sądu administracyjnego, który rozpatruje właśnie decyzje administracyjne natomiast to tego nie ma napisanego w związku z tym Naczelny Sąd Administracyjny, czyli taki najwyższy sąd Administracyjny w Polsce umowy parę lat temu wydał takie orzeczenie, który powiedział, że DT decyzję ministra środowiska są aktami wewnętrznymi JST skomplikowane tematy bardzo istotne znaczenie, ponieważ to, jakby uniemożliwia nam każe być jakąkolwiek kontrolę nad tymi dokumentami aktami wewnętrznymi w sensie tej organizacji jak czytamy na stronie lasów państwowych czy to jest po prostu taka procedura czy do szkoły czy też to jest coś jest jednak w kompetencjach ministra, czyli mówimy wtedy w rządzie i wtedy traktowali byśmy domyślnie ta decyzja o decyzji administracyjnej jednak nie o to chodzi o to, że minister środowiska nadzoruje lasy państwowe i nadzoruje nadzoruje teraz państwo też nie podlegają lasy państwowe zarządzają mieniem trend, który jest mieniem skarbu państwa często jest tak trochę coś takiego, że ten minister w dół wydaje decyzje wewnętrzną wobec podmiotu, który takie drogie takie polecenie służbowe to zaś bardzo takie administracyjne kwestia plus, ale takie orzeczenie podlegają kontroli sądów administracyjnych w Polsce, ale takie rzeczy anonim z listą, mówi że gdyby dajmy NATO w ustawie było napisane, że nie chodzi o decyzję decyzja ministra obrony to byłby rozwiązany, bo często jest także do Chin to musi być określona w prawie, że to się decyzji wraz z rządu mamy grać nawet na ogłoszeniach rozmowach, ale absurdem, gdyby wszystkie miała pani taką mysz w głowie czemu nie zmienił ustawę w ten sposób, żeby wyraźnie było napisane tak funkcjonują lasy państwowe tak jest zatwierdzana decyzją z aneksem do planu urządzenia oraz to była najlepsza sytuacja natomiast tak jak powiedziałam RN ustawa o lasach jak chyba jedyna ustawa, która reguluje sprawy środowiska nie stało zmieniona przez tyle płacić bilet ponad 120 lat tak w 220 lat tak to niektórzy słuchacze z ławki, które śledzą wydarzenia w kraju mogą ozdobić hol dobrze nie dotyka 6 ustawy o lasach jednak znalazły się pokazy pewien trend także wszystkie stawy tyczących się ślizga po dwudziestym roku zostały zmienione z wagi to wycena, zmieniając się też stosunki, a także non przystąpienie Polski do Unii Europejskiej temat ta ustawa o lasach UR 1001. roku nie została zmieniona tak, ale ich nim pani przygląda się do sprawy jako prawniczka teraz tak pani patrzy na to z punktu widzenia tego w tej jak to pani Krysia luki prawne i tańszym mówimy o decyzji, ale nie Administracyjny w 2 była decyzja administracyjna jak to się mówi krótka piłka idzie budowy łódzkiego sądu administracyjnego, a on decyduje atuty powiedział nam dziś Wojewódzki Sąd Administracyjny to nie jest nasz zakres spraw, ale czy jak pani patrzy na to z boku ma pani wrażenie, że to też jest trochę pytanie o oto czym są lasy państwowe jak funkcjonuje może to nie jest takie oczywiste w jaki sposób funkcjonuje coś co jak czytam na stronach lasów państwowych, że miasto organizacja z drugiej strony to jest pani gospodyni państwowe gospodarstwo w myśl państwowe gospodarstwo i teraz słuchaczy, choć mówiono rany pamiętałem państwowe gospodarstwo zwany PGR-y czy to jest to czy jako pisarz ten twór, jaką jest ulokowany w w Polskiej rzeczywistości prawnej ustrojowych to zdolnym prawnymi szerzej istotę Th doktorat lany, ale największym skrócie więcej w tym jest ręki ministra czy więcej takie czystego zarządzania Dyrekcji lasów państwowych 4 wszyscy bez specyficzna relacja właśnie prawne pomiędzy lasami państwowymi ministra środowiska jest właśnie taki ze strony ludzi mówiła minister nad nadzoruje lasy państwowe, ale z drugiej strony lasy państwowe zarządzają skarbem państwa i między nim to zawsze będzie w 2 takim rozumieniu, jakie teraz ustawa o lasach albo sąd Administracyjny w w Polskim prawie musiałby tylko operują w tym co stać, ale w ustawie są bardzo formalne, więc na podstawie tego aktu sformułowane w aktualnej ustawie o lasach taka decyzję taką decyzję są dzisiaj musiał podjąć, a czy problemem jest to coś, o czym wspominał kiedyś Rzecznik Praw Obywatelskich, że strona społeczna nie ma wpływu na to w jakim kierunku jak w ogóle zmieniają się rozwijają u nas w Polsce czy też główny problem to jest bardzo duży problem z Anelką regionalną nadzieję, że w komorze dla dobra klarowności wywodu Jateż chcę zrozumieć ich czy to jest także potrafi pani podać przykład z innej dziedziny nie ministerstwo rozwoju ministerstwo energetyki, gdzie mamy taką stronę społeczną, czyli to jakiś mechanizm świetnie działa i daje się w podobny proces jak dzisiaj nie zakończyć w tym, że wojewódzki sąd mówi Anna stres mnie nie ma sprawy to nie jest nasze każda strona społeczna działa mamy na to wpływ kontrolujemy co robi nasze własne państwo czy nie nie jest państwem prąd, bo pojazd no właśnie, że mają podejrzenie, że nie chodzi tyle o to stronę społeczną i tylko o OZE o dostęp do 2 w twarz my chcemy wiedzieć, jakiego powodu pewne rzeczy się wydarzy, bo ani pani Ania pewnie 233 czy 5 lat temu byśmy się z Lublina w tym ile drze w się wejść w życie wraz z nadleśnictwa Białowieża to stało się tematem, dlatego że uświadomiliśmy, że lasy państwowe są często funkcjonują dziś obok nas tak wyglądać dokumenty są publiczne tak to dokonane w ustawie, których lasy państwowe ustalają ile będzie drzew wyciętych pewien sposób są publiczne na stronach problem jednak polega na tym, że nie można zaskarżyć i my widzimy pewne naruszenie prawa, który miał mieć plan elektromobilności, o których mówi Morawiecki był, że mógł mieć 1 000 000 samochodów elektrycznych można zaskarżyć zmierza charakteru tego planu ma być 1 000 000 samochodów elektrycznych w Polsce rozważa się, że siedzimy w studiu i pani mówi o podobnej sytuacji tylko, że dotyczy nasza 1 000 000 samochodów elektrycznych zagra z powodu tam, gdzie chodzi o lasy państwowe potrafimy o tym, rozmawiać mieć pretensje do tego, że to minister środowiska i reszta nie bierze z FSO w Ministerstwie Środowiska z rozlewiska tak jak w ich życiu to jest władny tylko decydować co robimy w jakim wymiarze i tego podpisze to liczy tak tak on formalnie nadzoruje lasami państwowymi, więc w kompetencjach jest właśnie zatwierdzanie tych planów urządzania lasu, jaki mianowanie dyrektora generalnego lasów państwowych jak wiele innych rzeczy w ogóle kontrolowanie całej gospodarki leśnej tak to w jego kompetencjach leży i do nas to odpowiada, więc to tak ale gdyby minister Morawiecki byśmy powiedzieli ten pana plan zdaje go cokolwiek budowa elektrowni jądrowej elektromobilność czy 3 różne inne plany to Duńczyk, ale to mamy do czynienia z tym specyficznym tworem, jakim są lasy państwowe w, które by takich umów jest uregulowany w bardzo starą ustawą, ale jednocześnie i jak by zarządzali państwowe między miastami w Polsce, ale wózka i są mieniem państwowym każdy to jest mienie państwowe o to chodzi to jest klub tak często jest klub la la z dobrem nas wszystkich państw i tak jest największym skrócie to taki jest dobra nas wszystkich, ale nie mamy nad tym kontroli i wielki krzyk wspomniany planu urządzenia lasu są dość ciemno, a my jako organizacje pozarządowe od wielu lat zgłaszamy pewne wielu uwag wobec tak właśnie tych planów urządzenia lasu tekst jest bardzo ważny dokument określa i dla 1 leśnictwie jedno leśnicy będzie można wyciąć drze w w ciągu 10 lat i dietetyce w sumie, więc takich mówi wie od wielu lat, jakby zgłaszałem pewne problemy no i nie ma nie mamy żadnej możliwości kontroli sądowej tych dokumentów tak komisja Europejska na Pomorze głosu żywiecki sąd Administracyjny w Polsce powiedział to nie jest moja zakresu wydawania decyzji są 2 różne rzeczy to jest dzisiaj Wojewódzki Sąd Administracyjny nie ocenił czy wycinka Puszczy Białowieskiej dobra czy zła to nie odpowiedział, że on nie ma do tego narzędzi, żeby się tym zająć i my o tym, wiedzieliśmy już od początku i dlatego zdecydowaliśmy się złożenie skargi do komisji Europejskiej już ponad rok temu, aby właśnie przyspieszyć ten proces w związku z tym ma dzisiaj mamy już trwające od od wielu miesięcy postępowanie przed komisją Europejską wiemy też, że komisja Europejska parę dni temu wystosowała skuteczny wezwania rządu polskiego, aby wstrzymał się z tą wycinką, więc co to są, więc tutaj, jakby mamy też potwierdzenie, że to naruszenie prawa tych materialnego tzw. tak czy ita brak oceny wpływu, któremu jako organizacje pozarządowe alarmowaliśmy od od ponad roku jest ma podstawy prawne, ponieważ komisja Europejska dlatego właśnie wszczęła postępowanie, a dzisiejszy wyrok sądu UE w Polsce i ryby jest oddzielną kwestią taki zły on utknął, ponieważ są pewne luki prawne Orlenu procedura jest w miarę możliwości, żeby to był jasny sygnał fakt, że to też w na rynku branży tak wyrażę w tej kwestii nic się nie da zrobić czy to była decyzja rzecznika rządu złożył do US large tak jak mówię jest to dość istotne z punktu widzenia ochrony w ich praw obywatelskich także jedno my jako społeczeństwo niemożna nie możemy kontrolować w ogóle nie możemy zaskarżyć decyzji w ogóle aktów, które zarządzają 14 terytorium naszego kraju jest tutaj rzecznik dostrzegł to interes społeczny dlatego złożył skargę rzecz ma szersze kompetencje może zaskarżyć każdy akt władzy publicznej dlatego tu zrodził się bardzo cieszyliśmy jesteśmy, że może uda się odwrócić to pewien niekorzystny trend jednak nie udało się, ale będziemy się odwoływać od tego wyroku Agata Szafraniuk z fundacji ClientEarth prawnicy dla ziemi bardzo dziękuję za 6 spotkań sięga już rozmowy 18 minut po godzinie 19 kończymy dzisiejsze wydanie pro postaciom, które przygotowali wydawała Agata Kowalska realizował Krzysztofa Woźniaka do jutra do godzin wysypie się do suszenia mówi Paweł Sulik post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA