REKLAMA

Co wicepremier Morawiecki może ugrać na szczycie G20? Prof. Grzegorz W. Kołodko był gościem Jacka Żakowskiego.

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2017-03-15 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:34 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM w przeszłości to służyć państwu głos pana premiera i prof. Grzegorza Kołodki dzień dobry panie profesorze dzień dobry panie redaktorze pan premier Morawiecki jedzie na spotkanie z WIG 20 do Baden Baden, gdzie został zaproszony jako przedstawiciel kraju, który jest członkiem tej grupy, ale jako gość Niemiec, które są gospodarzy co mu pan poradził jak wykorzystać tych list ma z pewnością, aby sprzyjał, a racjonalizacji procesu globalizacji w tych Rozwiń » czasach zamętu i przejawiania się tu już pewnych tendencji i anty globalizacja innych protekcjonistycznych wręcz nacjonalistycznych, ale tam żyją poparł go w tym co zamierza, żeby podnieść kwestię przeciwdziałania oszukiwanie mu uciekanie od płacenia podatków ograniczania tzw. rajów podatkowych, bo to jest akurat to forum, na którym można w tej sprawie najwięcej Tomasz Zdzikot powiedział prawdę to takie samo zaś użyli działo, żeby załatwiać wprost, że zaraz, ale no właśnie tam się nie zakłada, że załatwia sprawy dla Polski, ale sądzę, że głos premiera Morawieckiego byłoby zdecydowanie bardziej słyszalny i poważnie potraktowany, gdyby przy okazji niejako premier Morawiecki powiedział także Polskę na całą powagą rozważa przystąpienie do czego mamy prawo i obowiązek na mocy traktatu ateńskiego do obszaru euro, aby przezwyciężać także w ten sposób się przyczyniać się do przezwyciężenia pewnych kryzysów walutowych i finansowe, które targają gospodarkę światową wtedy pozycja Polski byłaby bojowym chwili na chwilę czy lepsza większa silniejsza będzie miała tam publiczne wystąpienie na forum to powinien powiedzieć, że Polska chce przystąpić do euro zdający nie gorzej, że nawet młodzież powiedział po w rozmowie z etatem z niemieckim ministrem finansów gospodarzem tego spotkania to jak pan redaktor doskonale wie to on pocztą goła piątka ktoś się rozchodzi szybciej czasami najbardziej piorunujące skutki niż te znane oficjalne oświadczenie no tak, ale toby oznaczało, że musiałby wejść w ostry konflikt z Jarosławem Kaczyńskim, który dziś w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, mówi że wejście do strefy euro będzie oznaczało trwałą rywalizację w polskim niekoniecznie, bo pan prezes Kaczyński, ale także w tym wywiadzie pokazuje że, gdyby wejście jest zbyt słabym złotym na to by zaszkodziła, osłabiając konkurencyjność polskiej gospodarki ale, żeby nigdy byśmy weszli z kolei, że zbyt mocnym to też, by mnie nie sprzyjało nam w ten sposób pokazujemy, że jednak kluczowa sprawa to jest to przy jakim kursie byśmy mieli wchodzić do tej Unii Europejskiej, więc sądzę, że w spokojnej merytorycznej dyskusja teraz czasy są takie rzeczy nieskażone emocjami gralibyśmy u siebie co do tego przekonać, więc raczej zwracano uwagę na to są podnosił prezes Kaczyńskim i inni także niektórzy moi koledzy ekonomiści jako pewne wątpliwości czy zastrzeżenia pewnie coś grają z nimi porozumień niektóre z obaw zasadnych, ale wie pan panie rektorze tak jak ich rozwój emocjonalny na murawie wszystko w życiu można coś zrobić porządnie albo można coś sknocić, więc jeśli coś robić to porządnie albo wcale Polska ma wejść do wspólnego obszaru w dobrym stylu dobry sposób korzystnie dla Polski, a tam, gdzie są interesy nasze sprzeczne czy mogą być w nim państwami bliżej czy dalej trzeba twardo negocjować pokazywać, dlaczego na dłuższą metę dla zdecydowanej większości Polaków w naszej roli i konsumentów i pracowników to będziemy korzystać prezes Kaczyński, mówi że Polska powinna wejść do strefy euro, ale teraz będzie miała 85 % PKB nowej Wałowej dobrze o 869 maja zapytał panie prezesie, a jak będzie 832 to on, kto to będzie dużo za mało, że dążono do tego brakuje nam do tego dużo nie brakuje, zwłaszcza że upomni się ponieść 1 istotny element rachunku Otóż 6 społeczności niemiecka czy gminy mieszkańcy Niemiec niekoniecznie jeszcze obywatele tej skądinąd bardzo silnej gospodarki no zostali zasilenie ponad 1 000 000 ludzi w ich to są ludzie najczęściej ubodzy jeśli doliczymy do niemieckiej populacji ponad 1 000 000 przychodzić SUV z północnej Afryki i południem bliskiego Wschodu i południa zjadanie Strumień cały czas szybko rośnie to ich PKB na mieszkańców się obniża też żaden powód do radości, ale nas z kolei rośnie rośnie szybciej niż niemiecki ponadto jeśli PZHL możemy taki poziom, który wyznaczy prezesa jeśli wierzyć w chmurze oraz właśnie rząd w tej samej formacji, czyli prawa i sprawiedliwości mina o tym, też też mówił przy wielu okazjach i pan premier Morawiecki i inni przedstawiciele rządu no to już pod koniec tej kadencji władz, czyli w roku 22020 mielibyśmy mieć 80 % przeciętnej Unii Europejskiej, czyli praktycznie osiągnął coś z nich jest trochę go było to by jeszcze trochę pan był, ale my do euro nie możemy wchodzić w tej chwili jest my możemy chodzić na rozprawie najwcześniej, gdybyśmy teraz przed podjęli procedurę po upływie tego okresu referencyjnego okresy sprawdzian na biznes musiałbym opłynąć cały rok 1819 najwcześniej w roku 2020 na początku lat dwudziestych możemy już osiągnąć 85 % przeciętnego poziomu niemieckiego, licząc parytetem siły nabywczej, a inne obawy, że Niemcy będą przyjeżdżali do Polski będą robić Zakopane są niczym nieuzasadnione, bo jeśli mają przyjeżdżać mogą przyjeżdżać teraz pieniądz wymienialny bez tego czy ktoś przyjeżdża wymienia euro na złotej kupuje nie wiem butelkę piwa czy Bochenek chleba czy nawet najbardziej wyrafinowanego czy też można byłoby to robić bez wymiany dobrobytu i tam euro to nie jest żaden problem problem jest najważniejsze, żeby wejść z właściwym kursem i NATO akurat prezes Kaczyński słusznie zwraca uwagę, jaki jestem właściwym głośno o tym, można dyskutować ale, toteż jest ograniczenie polityki polityki gospodarczej, jeżeli się nie posiada własnej waluty, a na to też prezes Kaczyński zwracał uwagę no tak, ale akurat to jest taki element, że lepiej jest mieć silny pieniądz z siebie i światłą politykę banku centralnego Europejskiego, który przecież byliby w stanie także polscy przedstawiciele niż pozwalać na to, że konkurs na pstrym koniu jeździ mniej i dziś polscy przedsiębiorcy nikt nie wie, jaki będzie za kilka lat czy będzie 453 będzie 350 i to jest dosyć jeśli nie będą 2 stojące też bardzo destabilizująco oczekiwania i to osłabia również inwestycje, więc ten rząd na pewno premier Morawiecki zdaje sobie sprawę, że poziom inwestycji już byłby szybszy, gdyby przedsiębiorcy polscy wiedzieli czy ich decyzje inwestycyjne będą na dłuższą metę opłacalna czynie, zwłaszcza że słusznie się podkreśla także w tym wymiarze od, do którego pan redaktor nawiązuje, że Polska powinna realizować strategie od lat powtarzam wzrostu osiąganego przez eksport tak trzeba się troszczyć o to, żeby eksport rósł szybciej niż produkcja ogólnie będąc kołem zahamowań zachowuje zaś, że rozwiąże zrozumiał w czy z tego co powiedział prezes Kaczyński o tych 85 % niemieckiego PKB per capita, by wynikało, że prezes Kaczyński mówił o przystąpieniu do strefy euro w następnej kadencji Sejmu z grubsza nie wiem czy gang chuligan rozumiał tak to znaczy tak no pan patrzy na kalendarzu rzeczywistej kalendarz polityczny tak 85 % ale gdyby to było kryterium przesądzające o 85 % PKB Niemiec w tej kadencji Sejmu my nie osiągniemy, ale w następnej z powodzeniem możemy to osiągnąć bez tego to by można było odczytywać nie, bo nie tylko jako pewną deklarację polityczną, czyli nowego polskiego polityka obecnego okresu, który powiada o tej my będziemy przystępować do euro tylko musimy spełnić pewne warunki instytucjonalne strukturalne, a także odnośnie do poziomu rozwoju, bo przystąpienie Polski do euro ma się odbyć na warunkach korzystnych dla Polski i z tym lek. Chazan tak to jest słuszna, ale w razie bessy są korzystne dla tej następnej kadencji, czyli w pierwszej połowie lat dwudziestych to jak rozumiem trzeba by teraz deklaracje gotowości składać, bo to jest proces kilkuletni taki artysta ten czas trzeba spełniać kryteria konwergencji, który nie należy kwestionować deficyt i kamienic i nie należy przekroczyć w stosunku długu publicznego dla produktu brutto w wysokości 60 % i to pomimo okradania niektórych ekonomistów nam w najbliższym czasie nie grozi natomiast przy prostej kontynuacji obecnej polityki stanu może zagrażać 3 secie zdawać sprawę drugie kryterium bardzo ważne, który teraz spełniamy, ale który też jest pan za zagrożenie to jest właśnie ten deficyt budżetowy, który nie może być wyższy niż 3 % PKB w zeszłym roku i tak ze względów unijnych trzeba, a to zaś przede wszystkim RAŚ Jerzy Mazgaj rozdzielnicy widzenia zdrowego rozsądku, bo czasami warto zwiększać deficyt tak czasami nawet warto zwiększać go powyżej 3 % pod warunkiem, że to służy dynamizacji gospodarki zwiększenia zasobów finansowych w państwie, w których potem spłaca się przyrost zadłużenia zmniejsza się ten deficyt wobec tego czy ma bardzo ostrożną politykę tutaj prowadzić i sądzę, że zarówno minister finansów w jaki prezes banku centralnego on panowie Morawiecki Glapiński są tego w pełni świadomi, ale też bym przestrzegał, że prosta kontynuacja obecnej polityki grozi tajemnica może tym, że my wrócimy do procedury nadmiernego deficytu, którą orzeka komisja Europejska być może już po przekroczeniu deficytu 3 %owego w stosunku do PKB w roku 2018 to wtedy nie spełnialiśmy kryteriów, a więc deklaracja polityczna kierunkowa, że poważnie rozważamy i chcemy przystąpić do negocjacji tzw. kursu referencyjnego ona by się spotkała z wielkim odzewem nie tylko w unii w obszarze euro nie tylko w unii Europejskiej lub Niemcami święci to głównie jeziora zwanego też dla polskiego golarki z tego oczywiście żadna oczywiście, że tak od razu są pana pozytywne notowania zmiany jeśli chodzi o c, a tzw. agencje ratingowe są jednak przekładana to jak są wyceniane polskie papiery, czyli jak jest kosztowna obsługa długu publicznego oddaliła się perspektywa, który znów się mówi podnoszenia stóp procentowych co przełoży się także na oprocentowanie kredytów zarówno dla przedsiębiorców, jaki gospodarstwo wodne domowych mogłaby w związku z tym także osłabić się presja inflacyjna, która się znowu wojował i pojawiam, a w naszej gospodarce, choć herezja, bo zna, ale magazynach Unii Europejskiej też, by się osłabiła zmienia panie redaktorze narrację Europejską Polska natychmiast jest traktowana inaczej i to jest jednak no bardzo istotne uderzenie fale tych nowych nacjonalizmów, które pojawiają się w różnych państwach zarówno starej tzw . Unii Europejskiej n p . Holandii czy we Francji jak i w niektórych czytamy w Zdrojach oraz inne marzenie Jarosława Kaczyńskiego, żeby nie pojawił się mechanizmy, które prowadzą Unię do rozpadu no z pewnością taki ruch ze strony Polski, że poważnie rozważamy i zamierzamy skorzystać z prawa, które daje nam traktat ateński przesądzający nasze członkostwo w unii Europejskiej i wykonać także obowiązek, który nas na quada to jest wzmocnienie procesu integracji Europejskiej i tak długo jak wchodzimy do Unii, realizując oczywiście kryteria zmarszczek Arena własnych warunkach co do tego jak przy jakim kursie co to jest równoczesne wzmocnienie polskiej panie redaktorze np. polityka polega na tym co pan Kaczyński lepiej niż ani ja im nawet razem wzięci, żeby wygrywać szansę i to jest szansa, że można, choć jako wegetarianin nie powinien tak mówić o piec 2 pieczenie na 1 torze wzmacnia wyjazd z Zawiercia i wzmocnić polskie wzmocnić i proces integracji Europejskiej co byłoby posunięciem no i nie chce przesądzać, ale o historycznym znaczeniu bardzo dziękuję prof. Grzegorz Kołodko był moim moimi państwa gościem na tych wegetariański pieczeni musimy przerwać rozmowę marzył pan premier Morawiecki upiecze w Baden-Baden trzymał kciuki teraz informacje, a po informacjach Tomasz Siemoniak były wicepremier minister obrony w poranek Radia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JACEK ŻAKOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA