REKLAMA

Miedź szkodzi naszym stykom

OFF Czarek
Data emisji:
2017-03-16 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
38:51 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
żyjemy coraz gorzej Szanowni państwo ich dzieci, które dzisiaj się rodzą przy pomocy różnych programów oczywiście rządowych i bez programów prawdopodobnie dożyją setki problem polega na tym, że jak już przekraczamy siedemdziesiątkę osiemdziesiątkę już osiemdziesiątkę piątkę na to nie jest to już taka jakość życia o jakiej marzyliśmy mając pewnie lat 18 to już czek czatują na nas różne choroby jedno z nich jest choroba Alzheimera i badacze ciągle Rozwiń » zastanawiają się co jak, skąd co z tym zrobić można w nadziei w MON jest trochę troszeczkę dobrych wiadomości większość złych wiadomości w i IT dobre i to złe przedstawicie państwo prof. Wojciech bal z Instytutu Biochemii i Geofizyki Polskiej Akademii Nauk dzień dobry panie profesorze dzień dobry panie redaktorze dzień, żeby państwo przy okazji i polecę w kwietniowym wydaniu miesięcznika Scientific American bardzo interesujący tekst właśnie o rzadkim sukcesie przeciwko chorobie Alzheimera pisze profesor mija i PL to z miasta to wschodniej Finlandii i Skarżyńska i wreszcie Hospital i Christopher Hoffman są w także badać z resortu linę już tak to jest jedno to są wyniki 1140 badań klinicznych prowadzonych w tej chwili globalnie wokół choroby Alzheimera większość to są takie bardziej wstrzymanych im 10 badania konkretnych cząsteczek, które się podaje pacjentom jak parę słów o tym, chętnie zaraz powiem, chociaż chciałbym zaznaczyć, że Jaś nie zajmuje badaniami klinicznymi nie zajmuje się leczeniem i jestem chemikiem zajmuje się zagadnieniami molekularnymi im to obiekty moich zainteresowań są małe cząsteczki tymczasem w większości są cząsteczki oddziaływanie tych cząsteczek tam szukamy na TUW w swoim zakresie kompetencji tam szukamy odpowiedzi dotyczących jej choroba Alzheimera aneksów, odpowiadając na pytania pana redaktora to jest rzeczywiście był to może nawet przełom w mniej jeśli chodzi o medycynę czy biologii choroba Alzheimera, ale przełom jeśli chodzi o to co z nią co z tą straszną chorobą robić na poziomie i społeczeństwa to jest 1 osoba to ciężko wtedy poczytałem co jest niejedyne takie badanie przez pierwszy został opublikowany w 234 różnych krajach podobne badania się toczą i będą wyniki publikowane w ciągu tego roku z bardzo byłbym zaskoczony, gdyby wyniki były inne niż to co dziś finał go wykazać się do wykazuje, że kombinacja zdrowej diety w rozsądnych i ćwiczeń fizycznych i co bardzo ważne często i nieczęsto wspominane ćwiczeń umysłowych wyraźnie pozwala na wyraźne są za obcowanie wyraźnej poprawy zdolności poznawczych i dobre Towarzystwo ciągle Towarzystwo tak tak to ćwiczenie umysłowe to są to są nie tylko jak i rozwiązywanie krzyżówek, gdyż wiadomo, że rozwiązywanie krzyżówek jest 1 z dobrych form prewencji choroby Alzheimera to jest bardzo ciekawą historią są sporym natomiast zmuszanie mózgu do wysiłku tak jak wysiłek fizyczny skutek wysiłku umysłowym w opóźnieniach objaw opóźnia pojawienie się objawów u czy utraty zdolności poznawczych to choroba Alzheimera nie jest jedyną demencję jest najpowszechniej występującą demencją Kęsek 70 proc przypadków demencji staje się w skali globalnej i w zasadzie już od kilkunastu lat wiadomo, że wysiłek umysłowy opóźnia statystycznie jeżdżący opóźnia raport występowanie tych objawów objawy występują Kedysa są 2 rodzaje choroby Alzheimera ogólnie można powiedzieć 1 z formą genetyczna związana z konkretnymi mutacjami w obrębie genu TP i sugestii kiksem kilkanaście jest kilkadziesiąt znanych takich mutacji i nosiciele takiej mutacji chorują bardzo często już około 4540 pojawią się pełno objawowa pełno objawowym ZASP-u aż do herbaty są sporadyczne czy tak to dotyczy 59 % ponad 59 % przypadków pojawia się rzadko pojawia się przy 3 roku życzę natomiast, jeżeli dożyję lat 85 to mamy mniej więcej 30 % 3035 % szans na to, że już choruje badanie, o którym mówi pan profesorem, którym także ten tekst Scientific American ne opowiada netto jest badanie, które zostały przeprowadzone od 20092011 roku z Finlandii i w tym badaniu wzięło udział ponad 1200 osób, które przydzielono do grupy kontrolnej do grupy, w której to właśnie, po którym podawano ten pewnemu reżimowi, a to na razie bardzo przyjemny no to była taka jest sympatyczna dieta dieta śródziemnomorska świetnie się do tego nadaje ćwiczenia fizyczne ćwiczenia umysłowe my też często monitorowanie, czyli to wizyty w pielęgniarek lekarzy z gry w czasie tego dwuletniego badania, czyli właściwie część badanych została poddana temu, o czym słyszymy już od najmłodszych lat od, tak więc zdrowo tak ćwicz i wziąć aktywny bądź aktywny bądź aktywny fizycznie psychicznie, gdy spotyka się z przyjaciółmi czy posiada mniej przyjaciół znajomych, z którymi musi już oddziaływać tak, czyli przyjaciele to jest ich znajomi to nie jest tak taki czynnik zmian to po nich się zachowują tak jak chcą w związku z tym trzeba się do nich dostosowywać trzeba z nimi we trzeba reagować na Nate działania dyskusją jest to też utrzymywanie kontaktu jest też bardzo lubię tu różnorodne rodzaje wysiłku umysłowego obydwie te grupy to były osoby przed, dla których ryzyko pojawienia się choroba Alzheimera było podwyższone tak czy chciał porwać co się dzieje u osób które, gdyby nie przestrzegają tych zaleceń co 6 osób, które przestrzegają co się okazało pani, że to jest bardzo pouczający wynik taki, że grupa kontrolna, która nie była zachęcana do wykonania do zdrowego trybu życia tylko miałem w ciągu tego dwuletniego okresu kilka wizyt lekarskich też wykazała poprawę w stosunku do szerokiego tła, czyli innych ludzi o podobnych predyspozycjach genetycznych, czyli sam fakt, że będą musieli parowozy przejście do lekarza i porozmawiać i rentach z VAT czynni wstydu tzw . czyli że przed wizytą u lekarza zaczną się zachowywać tak, jakbyśmy już tego co czyni tego lekarza słuchać, a jeszcze z nimi rozmawialiśmy w dobrze wiemy co powinniśmy robić to ta grupa już wykazała efekt pozytywny w stosunku do tego tła natomiast duży efekt pozytywny tak jak już mówiliśmy wykazał ta grupa, która była poddana temu bardzo rzeczywiście łagodnym reżimowi to było to co jest bardzo ważne to było bardzo mały stopień odrzucenia, bo im technicznych bardzo ważne jest to czy pacjent przestrzega reżimu badania technicznego co tu, o ile pamiętam to było dobrze ponad 90 % osób w tej grupie poddanych temu reżymowi ładnie to ładnie dotrzymywał warunków badania my tak jak tak jak mówiliśmy non postępu 3 z taśmy to znaczy Otóż posunął się może w tej wersji popularnej artykuł tak jak jest reset w kamerkę do stwierdzenia, że ich stan kobiety się poprawi to jest szalenie ważne, dlatego że żaden bilet na choroby Alzheimera nie daje poprawne żaden z podanych leków do poprawy największy sukces to jest zahamowanie progresji choroby w czasie w czasie badania, a po odstawieniu leku w chorobach zaczną progresji choroby kontynuuje dziś można, by rzec, że leku na chorobę Alzheimera nie ma natomiast mamy narzędzia, które nawet z uosób, u których ma się pojawiać, które są narażone na większym stopniu można osłabić jej efekty od trzeba zauważyć, że choroba schematem przypowieść objawów choroby Alzheimera to jest to co do 6 z 1520 lat po tym, jak donosi, że naprawdę rozpoczyna na poziomie fizjologicznym przed 1520 lat choroba Alzheimera rozwija się kąsków w sposób utajony rocznie dając objawów także można oswoić się spodziewać na podstawie państwa jest już bardzo wiele z tych osób rzeczywiście już ma chorobę Alzheimera w Polsce w wodzie z nieformalnej, czyli tej w tym mieście nie ma objawów już postępuje proces patologiczny, który jesteśmy w stanie śledzić metodami obrazowania analiz biochemicznych czy zanim jeszcze mamy symptomy airbusem ratusz możemy nie jest zaobserwować to z pewnym prawdopodobieństwem to metody diagnostyczne rodzą się szybko intensywnie rozwijają służy to są to co jest w tej chwili stosowany w w klinice to są metody dość mocno inwazyjną przykład obrazowanie mózgu za pomocą techniki PET, czyli podejście do strefy euro 2 i zatoki trafia do mózgu i robi się w skansenie miodowy dystrybucji tej brak aktywności no to jest metoda, który jest dość bezpieczna prawda natomiast nie jest jest przede wszystkim jest bardzo droga, więc nie można żaden sposób nie można technicznie zbada całej populacji w wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM prof. Wojciech bal z Instytutu Biochemii i Geofizyki Polskiej Akademii Nauk jest państwem gościem informacje, że 3 minuty o godzinie jedenastej w 23 z prof. Wojciech bal z Instytutu Biochemii Biofizyki polskiej Akademii nauki z państwa mają gościem Zaj MO chorobie Alzheimera okazuje się Szanowni państwo, że wciąż nie ma leku, ale możemy osłabić spowolnić efekty tej choroby tego rodzaj demencji swoja pan panie profesorze o tym, że choroba rozwija się, zanim my człowiek zaobserwuje u siebie objawy tej choroby właśnie są bardzo interesujące badania, które nazwaliśmy w czasie informacji co pokazują, że dużo wcześniej można w pewnym sensie zaobserwować objawy, ale w takim bardzo nietypowych miejscach w oczywiście są to, o czym mówiliśmy to jest przykład tych sióstr not rodem z zakonu z amerykańskiego nauczycielskiego w, gdzie w danych do ZUS w 100 letniego okresu działalności w archiwach, gdzie są próbki umorzony działalności literackiej tych mistrzostw, czyli kobiet, które zajmują się tym samym zajęciem wszystkie 3 są nauczycielkami żyją w takich samych warunkach albo prowadzą bardzo uporządkowany systematyczne życzę im niektóre z nich chorują na Alzheimera nikt nie i okazuje się, że można skorelować sposób w jaki wyrażają wyrażał swoje myśli na piśmie z prawdopodobieństwo zapadnięcia na tę chorobę czy to jest to jest właściwie to samo otrzymują, o czym mówią ci badacze z Finlandii konkluzja czy też spekulacje podstawówki, które sformułowali na podstawie wyników neurony neurony umierają na uraz mózgu umierają w sposób fundować niejako konieczny w czasie życiem ona się troszeczkę odradzają jedno stopni natomiast to co się w mózgu cały czas zmienia to są połączenia między tymi neuronami połączeń synaptycznych i one zanikają in, iż tworzą i im bardziej, ale nie tworzą się nie zwiększają przypadkiem tylko i gdyby w odpowiedzi na zapotrzebowanie, które stawiamy przed przetnie ścieżkę z 9, jeżeli pobudzamy je do działania to wtedy mamy ich więcej ich choroba, której niszczy romskim zaczną się Synapsy w tym połączenie między neuronami i najpier w niszczy niszczy Synapsy potem dopiero sobie prezes Robert kłopot z siebie całe komórki nerwowe czy świata, kiedy choroba jest już zlokalizowane są takie nie rozleje się po tak bardzo szeroką to można jej przeciwdziałać, pobudzając neurony do tworzenia nowych synaps miejsce tych utraconych i to można wysnuć przypuszczenie, że te cechy, które zaobserwowano w badaniach tych mistrzostw to jest jak gdyby w bardzo pośredni sposób zmierzono gęstość połączeń synaptycznych w ich mózgach w młodości, czyli tą trasą wyjściowej im mniej tych połączeń a gdyby mózg ma im prostszy sposób działa w tym bardziej jest, jeżeli proces chorobowy zostanie w mózgu zainicjowany to tym bardziej tym względzie podatniczki progresji choroby będzie szybsze Ts nie chce powiedzieć, bo nie mam nic nie wie tego czy tak rosyjscy nam się wiąże z podatność na choroby raczej nie wszystkim czym jest raczej spełnić więcej, choć oczywiście nie nie mamy jasności miliony z a o co chodzi panie profesorze z tymi książeczkami w jaki sposób krzyżówki modlą tak samo to jest pobudzanie i wygląda na to, że trzeba ją mózg skonfrontować z czymś nowym wciąż nieznany, a krzyżówki do pewnego stopnia oczywiście, że ktoś wywiązuje z 20  000 krzyżówek to prawdopodobnie nie będą żadne hasło nie będziemy zaskoczeni to jest tak jak inni takich już takie badania statystyczne okazało się, że MF dobre głosy powstrzymanie przydać opóźnieniu choroby Alzheimera są wszelkie rodzaje ćwiczeń umysłowych oprócz spisywania własnych wspomnień, czyli musimy się nie da się odwołać do czegoś nowego, bo wtedy, gdy oczywiście Niejestem neurologiem, więc mówię to sposób to co bardzo ogólnych tak jak umiem tutaj bardzo pewnie byłoby porozmawiać się skończy się zajmował zawodowo muzykiem stąd ta osoba powie dużo lepiej dużo więcej na ten temat to jest pobudzanie do tworzenia nowych połączeń, gdyby wbrew procesowi ich obumierania jest oczywiście sposób będzie pomagać czy, jeżeli mamy pisać to lepiej piszmy korzyści, jakie zagadki kryminalne kryminały ani Ania aniżeli aniżeli spisujemy to ważne żyć trzeba wymyślać trzeba tworzyć, a to może oznaczać fantazją niż ta autobiografia wymyślona tak no w co chce mieć inne skutki uboczne prawdę może niekoniecznie korzystne dla Czytelników taki wymyślony tom biografii natomiast tak trzeba pobudzać mózg do działania i pisało też jest dość świeża koncepcja, bo nie mówiliśmy już o przyczynach temu może nie tylko, dlatego że jej nie znamy, ale oczywiście to nie jest in to nie jest tak, że nic nie wiem można powiedzieć, że wiemy w pewnym sensie za dużo za mało to znaczy ja nie jestem w stanie zliczyć, ale pewnie jest 100 pomysłów na to, skąd się bierze choroba Alzheimera w 2 jeśli nie więcej 1 z takich treści nowych pomysłów, który wygląda dość przekonujący jest to, że choroba Alzheimera jest formą cukrzycy wśród badaczy którzy, rozwijając tę koncepcję nazywają chorobą Alzheimera cukrzycą typu trzeciego i swoistą dla mózgu i próbują koronować się zdolność neuronów do UE do wykorzystanie glukozy ich potencjał energetyczny, czyli aktywność mitochondriów w neuronach raczą upośledzeniem aktywności stres oksydacyjny, czyli to wszystko co zachodzi w cukrzycy typu 0102 . tylko, że z jakiegoś powodu no tutaj swój znak zapytania to choroba jest ten typ choroby jest zlokalizowany w wózku to jest jedno z koncepcji jest koncepcja wiele się zajmujemy w naszej pracy eksperymentalnej taką koncepcję może najbardziej miejscy mogą z 1 strony z drugiej zupełnie nie miejsce nową, czyli to system projekt Polska australijski to nie jest projekt to jest to jest współpraca obu miast niestety nie ma projektu nie ma żadnych środków można, by się tego, żeby taki projekt w sposób formalny i finansowany jest systematycznie tworzyć presję na zagadnienia bardzo chętnie też bez słów na ten temat w ZUS toczymy się zajmujemy to jest taki fragment koncepcji kaskady amyloidu to co to jest Kaskada momentów jest mózgu białko, które zrzesza OPP, które ma swoje funkcje w aktywności synaptycznej tych funkcji jest kilka może kilkanaście, bo tak to jest biologiczny, że jeżeli już mam jakieś cząsteczkę, która to tym choćby logiczne jest rzadko kiedy robi tylko 1 rzecz pewna matka natura ta przyjaźń materiał jak czegoś zabraknie improwizuje, a ta sztuka ewolucji pojawią się takie, jakim jest niezwykle skomplikowany krzyżujące się już takim obliczeń 11 ciasteczko robi dużo różnych rzeczy w kontekście innych cząsteczek decyzją RPP i część ciasteczek okap jest przycinane przez enzymy i w wyniku tego przecinania doczytał są 2 szlaki 2 główne szlaki przeciera wg 1 szlaku jest, więc w 1 miejscu ogród Uszok jest w tym w 2 miejscach i ze środka tego białka z takiej pętli w środku sekwencji tego białka wyskakuje ta to testament optyce beta Krzysztof and ME la liberta to nie jest jednak faktu to jest rodzina peptydów pewnie znanych jest w tej chwili w 20 różnych form trochę się różniących kolejkę peptyd w jak reaguje czy Litwą ostatecznie, tworząc złogi w mózgu i Och, to jest, odkąd jej, kiedy Alois Alzheimer odkrył w swoim nazwano kilka lat później jego imieniem chorobę odkryją w ten sposób, że w tym celu pacjentka oni bardzo nietypową przebiegu bardzo kiepsko i szybkim przebiegu demencji i potem sekcji mózgu tej pacjentki, kiedy zmarła odkrył dziwne złogi sezony potem żonę Budka minister poczynić też spotkaniom Naidoo tym przez wiele lat uważamy, że to jest proces chorobowy, że ten apetyt potem odkryto wtedy w połowie lat osiemdziesiątych przez nasz znajomy zostali m. in. peptyd o weta, które tworzy to zła wiadomość, że to jest patologia, że ten apetyt jakieś z powodu agreguje i agregaty uszkadzają Neuron teraz staje się, że lekarzu przejęcie pewna część lekarzy danej wierzy w to teorie, że ludzie, którzy badają peptyd ma sens życia beta czy ona jest data od strony molekularnych to widzę jasno, że te złogi te są raczej sposób obrony one są do w jakim stopniu toksyczne nie są raczej jest to rodzaj takiego śmietniska i obrony wszedł do obrony przed prawdziwie patologiczną formą tego peptydu, którą są to małe rozpuszczalne dysponujące ani do mety, czyli obiekty powstałe z lepienia czy siłami nuklearnymi kilku kilkunastu może kilkudziesięciu najbardziej kilku lub do kilkunastu cząsteczek tego podtytuł, które mogą generować moc wzrosła zaś Adamek eksperymentalne wiadomo, że jeżeli do mózgu myszy wprowadzi się, jakbym zacięciu pełną próbkę takich numerów, czyli agregatów do wstydu, a beta to w ciągu kilku miesięcy mamy jakby się rozlewają po poseł mózgu, wywołując coś co można bić myśmy wariantem choroby Alzheimera także to są takie obiekty dysponujące, który wystarczy wziąć w skórze pojawia się patologia choroby Alzheimera to nie jest takie, skąd się guzków biorą, dlaczego my się po pojawieniu i w związku z tym bardzo wiele terapii sąsiadów tych z osób, które próbowano uruchomić w tym 5015 były nakierowane dali też są prace w tym kierunku można to machina szansę awansu to się jak ruszy to ktoś idzie z pewną dozą bezwładności dalej próbuje się te złogi rozbijać albo przeciwstawiać się hamować produkcję tego peptydu na nim w układach instrumentalnych dziadek to rząd jest u ludzi co w Turznie bardzo problem polega na tym, że tamten wstyd to nie jest patogen to w praktyce jest fizjologicznie potrzebny mózgowi do czegoś nie wiem, dlaczego to Heaven trochę wiemy co zawsze wiadomo, że jeżeli się tak całkiem zahamuje plusy tego faktu to można zrobić są inhibitory enzymów dostępnym można dojść do mózgu to co zrobić, gdy postępuje ze zdwojoną siłą czy, jeżeli zwierzę było czymś na ich wyłącznym ten obcy doktryn twierdzimy, że jest choroby to choroba czy coś rodzaju choroby Alzheimera postępuje jeszcze szybciej to znaczy tę petycję z potrzebnym do stabilizacji połączeń synaptycznych czy tego co OC ulega uszkodzeniu w czasie z chorobą, ale w formie numeryczne nie nie zagregowane i pytanie wielkie pytanie oczywiście jest co powoduje agregacji tego peptydu i jak to przeciwdziałać, więc kolejna grupa związków badanych w klinice to są cząsteczki przeciwdziałające agregacji znowu to można bardzo udany sposób zabili w warunkach laboratoryjnych także na zwierzętach eksperymentalnych natomiast w Rudzicy działał to sobie jeszcze 1 formą terapii są przeciwciała Sopot Śląsk, które w zasadzie to samo i wiążą wiążącym peptyd i formę numerycznie albo zbijają te agregaty są też kupowane szczepionki, czyli tak, żeby przed dom Polski, gdyby sam sobie nauczą się sam wyłapywać te agregaty i dezaktywować, a takie imię żadne z tych badań nie da się przynęty, które dotarły do fazy badań klinicznych nie pozwoliło na cofnięcie choroby, a najlepszym wynikiem jest zatrzymanie agresji na jakich przed wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informacje o godzinie 1140 już za kilka minut i prof. Wojciech bal z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk jest państwo mają gościem po informacjach wracamy do programu off czarek prof. Wojciech bal z Instytutu Biochemii Biofizyki Polskiej Akademii Nauk jest państwo mają goście rozmawiamy o chorobie Alzheimera i o tym, że co robić i różnych kierunkach także poszukiwania przyczyn tej choroby wspomniał pan o sposobie, który pewnie zaczną być zrozumiały po ukończeniu studiów doktorskich w ale bardzo interesująco konto wyjaśnia, więc się, że poszła się mniej więcej wiedzą, o co chodzi o rozmiarze co to tylko część badań tym się pan zajmuje we współpracy z kolegami z Australii tak i jeśli chodzi o tą koncepcję oskarżonej to on jej podstawowym uzasadnieniem jest to, że w badaniach na ludziach wykazano, że nadprodukcja peptydu obecne okno mówiliśmy przed przerwą jest pierwszym fizycznie namacalnym symbolem znakiem, że rozwiesił robiono zaczną poprzedza wystąpienie wielkich 1015 lat wszystkie inne dotąd badany znaczniki tej choroby pojawiają się później to i to jest wiedza, którą badacze dysponują od lat pewnie 20 jeśli nie więcej tylko jak widać w zasadzie 20 lat to powinniśmy już wszystko wiedzieć od społeczeństwa złotego do Soczi jest niestety nie wiemy jak tylko posłużyć się waha może odległy przykładem Otóż prezydent Nixon w 1969 roku wypowiedział wojnę rakowi płuc u informuje społeczeństwo amerykańskie, że wojna zostanie wybrana w ciągu 10 lat no jakoś jeszcze się nie udało to, że także zlecić naukowcom nie wojskowym w nawet co więcej oddał bazę wojskową na potrzeby dlatego bardzo polską edycję no tak oto chodzi o trenerze funkcjonowania jego wojska jest rozkaz rozkaz ci wszyscy mają osiągać pewne cele albo tak, aby zginąć no to przesada naukowcy wiadomo, kto was wiele, a może pójdę w tym kierunku, a może w tamtym, a może przy okazji coś tam w tym myślę nad tym wiadomo program badań kosmicznych pozwoli na możliwy bardzo dogodne smażenie jajek dzięki powstaniu uczelni to są nowych także oczywiście to naukowcy mają już robią to co im numeru przyjdzie do głowy nie to co im się karze to Business niema innego sposobu, żeby uzyskać postęp, żeby stworzyć coś nowego niestety odciśnie dokonuje się na rozkaz i nawet na bardzo konkretne zapotrzebowanie na konkretne zapotrzebowanie można zyskać innowacje można zrobić coś dobrego czasem bardzo przydatnego zjazd prawdziwym nowe rzeczy powstają z poszukiwanych jest nie nie ukierunkować toczone są ukierunkowane tak my chcemy się dowiedzieć, o co chodzi z tą chorobą jest to w interesie całego społeczeństwa także nas naszych rodzin we wszystkich tych naprawdę szalenie zmotywowani oczywiście jesteśmy też motywowani takimi mniej szczytnych nie może celami jak sława chwała środki na badanie, które może uzyskiwać, jeżeli opublikujemy coś jako pierwsze tchnienie coś ważniejszego coś ciekawszego to są codzienne motywacje proc w nosie udało rzeczy ostatnio publikować bardzo poczytnych czasopismach specjalistycznych naukowych myśmy się skupili na taką formą patentu EU data, która została odkryta w 1985 roku i zarzuconą na prawie 30 lat z przyczyn, których po prostu nie rozumiem, bo to grób to jest 5060 % co do tego po to, zabytek z mózgu tego obszaru mózgu Sowiński Kamil g, a do końca dotrwa do 3 mg przeciętny Polski bus ku stanie zdrowia stanie choroby zależy od tak, jeżeli to jest choroba ta dziedziczna tego to mogą być dziesiątki setki miligramów, a w takiej sporadycznie chorobie są takie nie publikowane dane naszych rosyjskich kolegów to ile z tego powodu właśnie za 2 czynniki Niemcy 4 to, że to nie jest duża jak na niby logiczne, toteż jest problemem nie jest po prostu produkcja tego peptydu tylko to rząd w tym czasie w jakiś kontroli opuszcza swój ślad fizjologiczne Intrastat takie tempo jest potrzebny nam się wydaje szybszymi jedno z funkcji w 1 z tych form od Dudy są co myśmy odkryli jest czyszczenie Synapsy zmienić okazuje się jednak nie wiadomo dlaczego nie w pewnych szlakach przekazywanie sygnałów nerwowych uczestniczy mieć areną naszej z naszych badań są w szczelinach synaptycznych niezwykle mały niezwykle ciekawe miejsce tam, gdzie 2 neurony się stykają niż RNS zastygł neuronów, czyli syna są to jest w Polski 1 drugiego neuronu przydzielone bardzo cieniutką warstewką wypełnioną płynem bardzo cienką warstewką tom z 520 nm odległości między 1 z drugim neurony natomiast, żeby takie neurony złóż neuronów sygnału jest przekazywany w postaci prądu elektrycznego fale elektromagnetyczne też to między neuronami przez noc musi przesunąć chemiczne, czyli 1 EUR w co styl swego wnętrza pełne cząsteczki, które trafiają do gier na powierzchnię drugiego neurony w 2, a o to chodzi i Puszcza przetwarza to wygląda służy to proces jest bardzo skomplikowany, ponieważ jednocześnie są wypuszczane do tej znawcy różne cząsteczki i to istna w systemie nachodzi sumy od stadionu Śląskiego nadchodzi sygnał natomiast w odpowiedzi jak gdyby ten drugi Neuron też coś wypuszcza czasem i a tak się składa, że nie chce neurony w puszczaniu jony miedziowe w Sosnowcu nie wiem, o co natomiast jasne jest dla nas absolutnie, że te rejony muszą zostać stoi w Sosnowcu usunięte, zanim to będzie dostępne w Sydney Ateny drony komunikują się z dużymi częstotliwościami też jest bardzo mało czasu czy trzeba przeczyścić styki trzeba przeczyścić styki się to zrobić szybko i wydają się, że jesteśmy w toku procesu czyszczenia styków z 1 z kilku czy kilkunastu substancji, które w tym przekazywania sygnału uczestniczą mieć właśnie tak natomiast nie było 2 kandydatów na toczy się naciągnięte za taki dokument, ale Enej na testy zajmą się, że znaleźliśmy innego kandydata, który może bardziej, gdyby przed ofensywą może brać posła do tego co jest potrzebne w Nysie czyści przed to co wlewa się do niego nowych tras spirytusu de wypuszcza się to ty to data Pirlo Alberto popsuł dobry taktycznie rozle w, który prawdopodobnie siedzi sobie na powierzchni to jest problem polega na tym i chyba nikt nie znaczy, że komin nie przynoszą też nie zniknie rozumie, dlaczego my też nie rozumiemy ten oferty prawdopodobnie forma numeryczny powinien siedzieć w Błonie komórkowej czy słusznie błony komórkowej i wyszumieć i prawdopodobnie wprowadzą się z powrotem do komórki, żeby to, kto przychodzi w obiegu zamkniętym, bo to miejsce, gdzie nie może uciekać co jest to są atomy są gminom, toteż niezniszczalny trzeba ich trakcie imprezy będzie odpowiednio o dane nie nie giną i nie tworzą świetnie chwila tylko muszą być w określonym cyklu czasowym przestrzennym przemieszczane wydają się, że już latem popyt przynajmniej jedno z funkcji nie są tego peptydu jest oczyszczenie z mieczem pracujemy nad tym pomysłem 3 lat mniej więcej pewnie drugie tyle jeszcze będziemy pracować, zanim zrobią następny krok w takim czterokrotnie owym planie badawczym zdobyliśmy 2 dotąd samorząd jest taki model myszki nie nie muszę jeszcze daleko dostępny jest sprawdzenie czy peptyd oby ta przekazuje niechęć do receptora, które chcą mieć teraz do komórki przy czym można z powrotem wprowadzić pamięć do obiegu tak i w jaki sposób inną możliwość stworzenia paktu będzie mieć przepychać się go poza receptor i tatą to są bardzo duże konsekwencje potem już jest pytanie co żeście tego, którym szlakiem co się potem, gdy w Tekturze bada czy są symulacje komputerowe, lecz też tak i robieniem 1 z moich współczesnych one mgr Wojciech Goch usługa to pierwszy na świecie stworzył model jest scena psy i tylko taki, że można w nim modelować reakcje chemiczne w czasie rzeczywistym nie tylko przekazywanie tylko dyfuzja, a także reakcje chemiczne pracujemy nad nad takim obiektem, którym służy do interpretacji wyników eksperymentalnych to jest tak jak słynne Niejestem chemikiem w związku z tym będą pojedyncze cząsteczki jest nasza metoda badawcza polega na tym, że oczywiście, posiłkując się danymi od dialogów badamy dokładnie potrafimy właściwości tych od 9 Primo natknąć mamy kontakty łamiemy miedziowe czym jak silnie jak szybko się wiąże to ma właściwości czy po tym, czy sądzi po winny czynie, czyli czy mogą wejść do błony komórkowej potem budujemy czytaniem podawać już budować następne modele tak i potem wchodzi także dobrej komórkowych to nasz osobisty oraz remont badania komórkowe zauważymy też do współpracy z kolegami w Warszawie też takie badanie prowadzimy i t d . a potem, jeżeli uzyskamy coś pewnego służy naszym bynajmniej nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jaki jest co może spaść ceny to, że jesteśmy, więc dzisiaj na pewno nie może być, czyli jest mamy w rękach jest z przodu celne 3 Tarnobrzeg brzytwy Arkham badanie chemiczne tak jak my robimy pozwalają na wyeliminowanie pewnych pomysłów no i wzmocnienie innych, które trzeba weryfikować następne etapy na poziomie hodowli komórkowych potem na poziomie znanych organowi, który stoczył bardzo ciekawa nowa technika, którą noszę solistek oraz dysponują i stworzymy taki mini muzyków laboratoryjnych i potem jest przejście do zwierząt eksperymentalny zmuszony jest problem ja niestety nie mam czasu, żeby o tym, dokładnie powiedzieć natomiast problem jest taki, że mamy się do choroby Alzheimera jest mniejszy normalny na Sybir nie choruję, bo ich pracy, aby to różni się w 3 miejscach lubuskiego i nie tylko jest stworzył, zanim jeszcze zachoruje na Alzheimera to trzeba ją do tego zmusić 3 liczyły podmienić białko OPP, żeby ono było tak jak ludzkie, ale cóż nie jest sam coś jest normalnym mieście już jest formalnym mówi notariusz nie można przenosić tego wyraz ratusz na meczu przynosi oczywiście z braku należy możliwość no tak, że to jest nasz psy okazuje się mającej Rozalski MR, ale bardzo łagodnego przejścia Merda ogonkiem do każdego właściciela noe, który swego nie znaczy tak po prostu się w ośrodku stwarzają okazję się psy po dziesiątym roku życia to bardzo są świeże wyniki wykazują pewną agregacja niewielką w stosunku do człowieka to jest bardzo mały efekt tak chciałbym jeszcze powiedzieć parę słów o współpracy z Australijczykami czy współpraca, która się pojawiła to dzięki kontaktom towarzyskim od kiedy pracowałem młody człowiek w Londynie poznałem kolegę zostali potem się przez 15 lat nie widzieliśmy to spotkać takich konferencji siedzieliśmy chwilę w dogodnych warunkach rozmawialiśmy i zaczęliśmy, więc bez wpisu rozpocznie ja tam pojechałem ani 1 czy do Chicago przyjechał tutaj i siedząc przy kawie i połączyliśmy to co widzieliśmy osobno w coś co się przed siłą w tą nową jakość także co w kontakty międzyludzkie są już po niego ani sobą przede mną owad przysiada przy kawie albo przy czym innym Wrocław to jest i tak powstają nowe pomysły nowych wyjdę no problem wraz z 1000 nowych ideach jednocześnie z taką osłabia pan efekty potencjalnej choroba Alzheimera no w przy czym jest pożyteczny no tak zachęca się oczywiście kary za jakiś czas się udało natomiast zasiłek no to spożywano trzecim etapie tego oczywiście otwarty na czwarty etap to jest połączenie to jest Sowa i bardziej wyrafinowanych modeli mierzenie czasów reakcji wprowadzanie innych cząsteczek, które mogą w tym uczestniczyć mamy kilka takich nowych ścieżek, których jest oczywiście nie jesteśmy w stanie mówić, które łączy się bardziej komplikują to są historie, czyli jesteś widzimy, że są cząsteczki są też się tam pojadę, które mogą te procesy zaburzyć może wspomóc go jeszcze nie wiem co to jest skupiały się w Chinach też nam o szczegółach transportu Miedź Miedź jest bardzo ważnym to bez miedzi nie ma życia to on tlenowego niesie z wnioskiem bez tego żadna komórka ludzka nie jest w stanie żyć dłużej niższe niż chwilkę, ponieważ niesie z centrum aktywnych enzymów, które wytwarza energię warszawscy warszawiacy starzy wiedzieli, że to niema miedzi ten w domu siedzi w rolę w bardzo ładne to forma naszych badań tak to, że takich sprawach mówić zajmiemy się konkretnie schizmy jest tylko jakimś licznikiem w całości natomiast oczywiście dokładamy cegiełkę do ładu globalnego obszaru danego zakresu wiedzy i staramy się co zrobić w bardzo dziękuję pani prof. prof. Wojciech bal z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk był państwa i moim gościem informacje już za 3 minuty o godzinie dwunastej po informacjach popołudnie Radia TOK FM, które zaprasza Tomasz Stawiszyński dzisiejszy program przygotował Paweł Zientara, a zrealizował Adam Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA