REKLAMA

Na obchody rocznicy Akcji Wisła pieniędzy brak

Światopodgląd
Data emisji:
2017-03-16 16:40
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
14:13 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a światu podgląd kart w 2 Agnieszka Lichnerowicz państwa gościem jest Piotr Tyma przewodniczący związków łuk związku Ukraińców w Polsce dzień dobry dzień dobry pani idzie nowe państwo zbliżają się ważne dla polskich Ukraińców Ukraińców obywateli RPA w czerwcu naj naj wygodniej mówić Ukraińców obywateli RP ważne obchody obchody rocznicy akcji Wisła 6140150160180  000 Ukraińców Łemków zostało przesiedlonych ranny po to, żeby się z kulturą polską kulturze Rozwiń » polskiej zatopili teraz, gdy słowo asymilacja inteligencja znalazła się w obozach na początek kończy pytaniem czy część potraw one odpowiedzieć jak to możliwe, że nie wiadomo ilu 140180840  000 ludzi różnice w oczy to dane są są rozbieżne, ponieważ przyjęło się w ocenie akcji Wisła stosować kryterium narodowe to nie jest do końca tak, ponieważ mamy do czynienia po pierwsze z pograniczem, a wiadomo Pogranicze wschodnie do dzisiaj na Podlasiu są wszędzie, gdzie ludzie mówią o sobie, że są tutejsi tak my wiemy z podręczników żonie mówią gwarą języka ukraińskiego natomiast ich tożsamość wyrażana publicznie jest tutejsza miejscowa prawosławna ruska i t d. i takie same grupy istniały na pograniczu polsko-ukraińskim, gdyż Wołosz była tworzona granica w Opawie współczesna, bo jeszcze w pięćdziesiątym pierwszym roku granica w Bieszczadach się zmieniła, tak więc te grupy były o różnej tożsamości drugie w ramach akcji Wisła wysiedlono nie tylko ludzi narodowości ukraińskiej i 3 utożsamiając się jako Rusinów także Polaków także Cyganów Romów i także polskie rodziny mieszane co, do których władze miały zastrzeżenia, jeżeli chodzi o lojalność, więc te rozbieżności wynikają z jego, kto kim się deklarował zakonów i uważały go władze komunistyczne, bo np. część Łemków utożsamiana z narodem ukraińskim natomiast dla części władcy ci ludzie nie byli Ukraińcami i t d . tak dalej drugi władze też nie do końca to był jednak system, który jak zawsze był skłonny do do zachowań niż korupcjogennych tak cieszyli się wykup trwała kupując metrykę jakiś czas udało im się zachować na terenach ja mam niedawno czytałem wspomnienia osoby, którą wysiedlono czterdziestym dziewiątym roku dopiero w raportach przypomnijmy akcja zaczęła się 28 kwietnia 1947 roku trwa kilka miesięcy i tak trwała do lipca natomiast władze w różny sposób jeszcze później po oficjalnym zakończeniu dokonywały przesiedleń na tzw. musisz Machnowskyj, czyli na najbardziej zachodnim cyplu zamieszkiwanym przez tzw. godności ruską czy łemkowską, ale także rodziny mieszane, który ma, w którym w pierwszym okresie udało się pozostać na tym obszarze, z którego wysiedlano były wyświetlane później mamy też do czynienia z procesem powrotów ja znam taką rodzinę we wsi nie mokre tezy gmina Zagórz, która trzykrotnie wracała z ziem zachodnich mamy wszyscy znamy historię Nikifora malarza tak Nikifor 3 × to wysiedlenie w ramach akcji Wisła wraca do Krynicy miał to szczęście, że nie trafił do obozu w Jaworznie, dlatego że tych, którzy wracali bardzo często kierowano wracali podróżnym, bo to byli rolnicy tak wracali, żeby skosić zboże, a latem jesienią starali się wrócić, bo pozostały zasiane i inne uprawy, więc to są bardzo takie skomplikowane relacje tutaj statystykach tych nie wytrzymuje 3 będzie nawet przy okazji rocznicy jeszcze wiele o tym, mówić, ale dziś ważne, żeby powiedzieć, że po raz pierwszy od osiemdziesiątego dziewiątego roku w te uroczystości rocznicowe nie zostaną wsparte finansowo przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i administracji o takie wsparcie finansowe ubiegał się właśnie związek Ukraińców w Polsce Towarzystwo na rzecz rozwoju muzeum kultury łemkowskiej i Towarzystwo Łemków z Legnicy chodziło, o jaką kwotę to zależy, bo w dni nie znam je o jakie kwoty występowałem my występowaliśmy o o kwotę około 100  000 w poprzednich latach tego typu uroczystości, bo nie organizujemy tych uroczystości każdego roku tylko w bok okrągłe daty ostatniej uroczystości organizowaliśmy w 2012 roku poprzednie w 2007, czyli nie mamy tutaj do czynienia z kimś takim powtarzalnością w krótkim okresie czasu natomiast rzeczywiście sytuacja jest niezrozumiała, bo jedno to jest problem nie przyznanie środków drugi brak jakiejkolwiek brak jakiegokolwiek merytorycznego uzasadnienia z 1 strony nie ma w Polsce historyków socjologów etnologów, którzy by zaprzeczyli, że dla społeczności ukraińskiej dla obywateli polskich narodowości ukraińskiej autochtonicznej ludności pogranicza, że akcja Wisła nie była najważniejszym powojennym wydarzenie drugie to była największa część jednorazowej operacji wojskowej represja komunistycznego państwa polskiego, a więc odmawianie bez uzasadnienia jest po prostu nie ma uzasadnienia nie ma żadnego uzasadnienia co ciekawe oto uzasadnienie występowali niezależni eksperci, którzy są w komisji oceniającej wnioski, bo jest taka taki układ, że z 3 niezależnych ekspertów 3 pracowników ministerstwa i głos decydujący ma dyrektor departamentu IR niezależni eksperci zdziwieni sytuacją zadali pytanie, dlaczego urzędnicy głosują en bloc nie dostali odpowiedzi na komisji wspólnej pan profesor nie, grając tylko uwagę, bo jak mówi sam blok to znaczy, że te komisje jabłek, które były one decydują o tym komu przyznać, więc składa się z 2 niezależnych ekspertów i przedstawiciele ministerstwa tak i eksperci gusła na rzecz przyznania, a minister Ewę przedstawiciele ministerstwa tak jak pan mówi wszyscy razem przeci w tak i krzyczymy no mam startujemy w różnych konkursach grantowych i praktyka jest taka, że otrzymuje się informacje, że za mało punktów nie spełnia priorytetów kosztorys nieadekwatny program zbyt mało odpowiadający wymogom nie było żadnego nawet 1 słowa na zasadzie nie wiem, że jest to szkodliwe Niewiem może nie nad franczyzy organizatorzy zwrócili uwagę drugi mieliśmy do czynienia z 3 różnymi projektami tak muzeum w Zyndranowej chciał zrobić wystawę fotograficzną z tego co wiem Stowarzyszenie Łemków z Legnicy, kiedy zrealizowało film poświęcony akcji Wisła amant, a w nim kwas amatorski, ale jednak, odwołując się do tego za litr do do roli tego wydarzenia w życiu Łemków, a i każda z tych organizacji otrzymała 0 profesor dura przedstawiciel mniejszości łemkowskiej w ASO w komisji wspólnej rządu mniejszości narodowych zapytał pana ministra czy na akcję Wisła jest zapis tak, że z muzeum nie otrzymał też wiążącej odpowiedzi pan minister zaproponował nam byśmy składali trzeci raz proces o kompletnym absurdem, bo rocznica nie za górami, a procedury żadnych nie ma chcę wystartować trzeci raz przygotowanie tego typu uroczystości był mówimy o w ogólnopolskich my organizujemy uroczystości w Przemyślu w Ełku i w Jaworznie, czyli powiedzmy jeszcze przemyślą dlatego, że to są wejdziemy w końcu mówiąc WUP roszczeniu Danny wywieziono przymusowo ułamków Ukraińców w Ełku, bo na ziemie zachodniej Północna, bo w Ełku w okolicach Ełku powstała pierwsza parafia greckokatolicka nic nie tyle chodzi o ten wymiar religijny on jest też ważny, ale wczasach najgorszych represji, czyli okresu stalinizmu lat 484950 była to jedyne miejsce, gdzie kontynuowaną działalność duszpasterską bardzo wiele rodzin ukraińskich z okolic Gdańska Koszalina jechało do w okolicach Ełku, by tam zawrzeć związek małżeński przez chwilę uczestniczyć w nabożeństwie we własnym języku być wśród własnej grupy, więc to jest symboliczne miejsce i mamy też bardzo mi jak dobrą atmosferę ze strony miejscowego muzeum, który chce o tym, by zorganizować konferencję namawia ważniejszy pomysł, bo tam właśnie był obozem koncentracyjnym w light inteligencji i tutaj o Jaworzno, dlatego że między czterdziestym siódmym czterdziestym dziewiątym rokiem byli tam bliżej było tam uwięzione osoby, które władze, jakby z różnych powodów, ale wg kryterium Narodowego kierowały do obozu znaleźli się tam księża grecko katoliccy prawosławni nauczyciele, ale też 3 kobiety z dziećmi, a więc to jesteś taki przykład większość z tych osób była widziana bez wyroków sądowych i w Jaworznie znajdują się pomnik ofiar obozu 2 totalitaryzmów, bo to był filia Kala Auschwitz działająca w okresie okupacji hitlerowskiej, ale też spełniająca rolę tak tam obozu w okresie komunistycznym dla różnych grup więźniów w związku z tym, że nie ma finansowego wsparcia państwa dla obchodów rocznicowych byłyby 3 lub wspominania relacji Wiesław zawiązał się komitet honorowy społecznych obchodów 70 rocznicy jego skład weszli Danuta Kuroń Krystyna Zachwatowicz ojciec Tomasz Dostatni prof. Włodzimierz mokry Adam Bodnar Andrzej Seweryn Andrzej Stasiuk, którzy lgną protestują przeciwko takiej sytuacji no ale rozumiem, że pieniędzy już państwo zbieracie Bóg ci, którzy z państwa chcieliby wesprzeć w przygotowaniach nie do obchodów tej rocznicy to znajdziecie w internecie, żeby konta tylko chciałam zagrać jak idzie to znaczy czy macie w tej w tej złej informacji to znaczy, że nie ma wsparcia ze strony państwa i nie ma w ogóle dialogu, a wokół tej ważnej dla nas daty historyczne to jest właśnie, a dobra wiadomość, że z inicjatywą wyszli ludzie, którzy nie wywodzą się ze społeczności ukraińskiej znalazły się osoby znane z autorytetem, które w różny sposób dot stąd jest z akcją Wisła się czy mogę z problematyką ukraińską w Polsce się stykały wcześniej Andrzej Stasiuk mieszkając w Beskidzie swojej twórczości porusza te wątki też niejeden niejednokrotnie uczestniczył w różnego rodzaju przedsięwzięciach pani Krystyna Zachwatowicz Wajda, ale też Adam Bodnar i t d. można mnożyć, więc to spowodowało, że jest wg mnie bardzo dobry odzew ze strony ludzi z różnych części Polski z różnych środowisk dzisiaj mamy dziś sprawdzałem nasze konto jest około 30  000 zebranych w ciągu 12 tygodni, a więc tu z 1 strony ogromne podziękowania dla osób, które zgodziły się swoim nazwiskiem apelem jak wesprzeć nasze działania, ale też mediów bo, bo mamy tutaj bardzo dobrą reakcję ze strony mediów ludzi, którzy rozumieją, że stała się rzecz to nie, licząc od 23 Edwina Bendyka, które zwykle byłoby pięknie opisał rocznica akcji Wisła nie dotyczy jedynie Ukraińców Łemków jest sprawą wszystkich mieszkańców Rzeczpospolitej, bo przypomina jak groźna staje się państwo, gdy zwraca się przeciwko swoim obywatelom i to niezależnie od ich narodowej czy etnicznej przynależności, dlaczego dlatego przyłączam się do PIT apelu chomik komitetu honorowego społeczne obchody 70 rocznica akcji Wisła zorganizujemy obchody wspólnie w społecznymi siłami oczywiście będziemy też rozmawiać, bo nikt teraz nie ma już teraz czas i to jest bardzo szeroki rannych kontrowersyjny budzący emocje dramat w, czyli Eminemem to może czystki etniczne, jakimi była akcja Wisła przez niektórych są postrzegane jako Annę Popek konieczność, żeby zatrzymać bunt wojny konflikt między UPA pod powstającym państwem polskim ranny ludowej, ale oczywiście to są czystki etnicznej nie trzeba tłumaczyć, że MO są niedopuszczalne po prostu przez prawo międzynarodowe jako broni na wojnie będziemy 28 kwietnia zaczną się inne te obawy te rocznicowe uroczystości już na koniec tylko było bardzo krótko wczoraj mówiliśmy też o tym, ale jest skwer imienia Wasyl Stus są w Warszawie wypłaty i dysydenta niebywale ważnego dla pamięci Ukraińców Ukraińców w Polsce Ukraińców w 2 Ukrainie, a w oponach to dla mnie była to niesamowita postać z tego względu, że pojawił się w moim życiu, kiedy studiowałem w Gdańsku w okresie Solidarności to był przykład jak pewne idee są ważne żyją niezależnie od granic wczasach sowieckich to odrodzenie narodowe demokratyczne rozpoczęło się trochę później jak w Polsce i to znajduje odzwierciedlenie w twórczości stół są w Dzienniku obozowym pisze, że jest zafascynowany Solidarnością, a z drugiej strony dla mnie ważne było też to, że ludzie Solidarności i dziennikarze prasy drugą obiegowej publicyści oprócz skupiania się na kwestiach polskiej walki o demokratyczną Polskę potrafili dostrzec te przemiany, które się odbywały w związku sowieckim PiS Tusk był takim symbolem tragicznych losów narodów związku sowieckiego na warszawskim Mokotowie obiekt na państwo przechodzicie w pamiętacie warto to walka w jaki sposób cały czas się toczy Ukraińców Piotr Tyma przewodniczący związku Ukraińców związku Ukraińców w Polsce u państwa gościem tyle zwaną bydgoską na państwa przygotowałyśmy program realizował Krzysztof Woźniak informacja będzie oczywiście godzina szczytu zapraszał Bartosz Dąbrowski w ATA świat był pod blond Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz z rabatem 40%. Wybierz pakiet Standardowy z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA