REKLAMA

Jak zmienią się demonstracje w Polsce po wyroku TK? Analizuje Barbara Grabowska-Moroz

Post Factum
Data emisji:
2017-03-16 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
25:27 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum audycja post factum Agata Kowalska przy mikrofonie dobry wieczór państwu dzisiaj o połowę pierwszą połowę programu poświęcimy wydarzeniom w Trybunale Konstytucyjnym ze mną stół jest pani Barbara Grabowska Moroz prawniczka Helsińskiej fundacji praw człowieka dobry wieczór wieczór i może na początek pytanie czy ma sens nasza rozmowa, bo już wielokrotnie znakomicie eksperci ekspertki w LM tutaj choćby w audycji post factum orzekali, że Trybunał no cóż nie Rozwiń » działa prawidłowo w LM, a dziś odbyła się rozprawa również Trybunał wydał wyrok w sprawie ustawy o zgromadzeniach dużo tutaj pytań dużo znaków zapytania w dużo wątpliwości w no pytanie brzmi czy Trybunał jako takim możemy traktować tak jak dawniej, czyli przyglądać się tydzień temu wyrokowi tej rozprawie tym różnym argumentom prawniczym czy też remont jesteśmy trochę innej sytuacji trochę może innych narzędzi powinniśmy używać, żeby się przyglądać temu co się dzieje w oczy przez Rzymian to pytanie drogowym, obserwując dzisiejszą rozprawach również, wysłuchując dzisiaj i wyroku zdanie odrębne, a także zdanie odrębne złożone zostały 4 i te 4 zdania odrębne zabrało o wiele więcej czasu niż samo uzasadnieniem wyroku też pokazuje pan, aby jak wiele problemów nagromadziło się i wokół tej nowelizacji, która była przedmiotem rozpoznania przez Trybunał, ale także samej sytuacji w Trybunale, czego dotyczyły funkcjonowania Trybunału też te zdania odrębne nie tylko samej ustawy w związku, z czym w tenisie ziemnym był już takie głosy wyrażane w między nim przez pana prof. Zolla to nie jest Trybunał Konstytucyjny tylko Trybunał niekonstytucyjnych i faktycznie jest pewien problem z 1 z traktowaniem Trybunał w testach w sposób jak n p . rok temu jeszcze w sytuacji, w której PRM zasiadam w Trybunale 3 sędziów, do których podstawy wyboru nie było nie było podstawy prawne duch twój ruch sędziów dublerów sędziów dublerów, kiedy wyrzuca się na przymusowy urlop sędziego Biernat, czyli wiceprezesa Trybunału, powierzając obowiązki na podstawie pełnomocnictw jakich tradycji lokalnych oraz związek mający umieszczenie umiejscowienie w również w ustawie, o ile 1 z sędziów dublerów, czyli sędzia Muszyński, a 3 sędziów de facto zawiesza się w wykonywaniu wyroków, że w obowiązkach sędziowskich, ponieważ my kontra prokurator generalny złożył wniosek dotyczący prawidłowości wyboru i to wniosek, który już na pierwszy rzut oka pokazuje, że jest zupełnie bezpodstawne nie mieści się rok w kompetencjach, które Trybunał posiada i cała ta sytuacja jest faktycznie niepokojąca i w tym bardziej aktualizuje to pytanie Trump nieraz mówią, czyli czy też jeszcze Trybunał Konstytucyjny czy możemy traktować go jednak jak dotąd instancje, która skutecznie będzie weryfikowała to co robi władza polityczna ja chcę, żeby to pytanie jak oceniać przez działanie Trybunału i choćby dzisiejszy w dzisiejszą rozprawę dzisiejsze orzeczenie i skutki tego orzeczenia lub metro zawiesiły wrócimy do niego pod koniec rozmowy, kiedy będziemy zastanawiać nad tym co teraz mogą zrobić obywatele jeśli chodzi o prawo do zgromadzania się prawo do demonstrowania, a teraz porozmawiamy rzeczywiście Meritum, bo z przedmiotem rozprawy dzisiejszy był wniosek prezydenta prewencyjny wniosek przed podpisaniem ustawy pan prezydent skierował nowelizację ustawy prawo zgromadzenia właśnie do Trybunału w miał 3 zarzuty w no cóż może wejść przegrał Kancelaria prezydenta i sam pan prezydent nie przekonały Trybunału w co do swoich wątpliwości na wobec tego tej nowelizacji to prawda wyrok Trybunału wskazuje, że nie te 3 zarzuty, które zostały przesłane przez prezydenta nie znalazły potwierdzenia w sam wyrok i nikt nie przekonały sędziów Trybunału zarzuty były 3 pierwsze dotyczy w ogóle samej idei wprowadzonych inne tzw. zgromadzeń cyklicznych Chain esencji tego w tę ustawę prawo o zgromadzeniach to zupełnie na marginesie prezydenci skoncentrował skoncentrował na PL w tym przepisie, który dodaje cały rozdział o zgromadzeniach cyklicznych natomiast w przychodni zaskarżył przepisu, który mówi o tym, że w sytuacji, w której są nim zgromadzenie konsultując ze względu można nałożyć obowiązek odległości co najmniej 100 m między 2 zgromadzeniami to nie zostało po przez prezydenta wygląda jak podniesiono szkoli pojawią się w trakcie ME w rozprawach użyto też ma zastosowanie do tych posłom do tych zgromadzeń miałem cykliczny teraz jeśli sobie wyobrazić ma na Przymorzu przy przypomniał sobie zgromadzeniach, który 2 zgromadzenia, które były rok temu i w marcu, ale również wcześniej w grudniu 2015 roku, gdy taki najgłośniejsze rozprawy przed Trybunał miał miejsce tam naprzeciwko siebie były 2, a zupełnie opozycyjne w stosunku do siebie grupy osób, które jednak krzyczały nie Trybunał Konstytucyjny drugi pszczoły Rzepliński zamach stanu i potop okazywały się i ich postaw względem tego co się dzieje w Trybunale im całego problemu Jona było, o czym w odległości między 10 m maksymalnie tam kordon policji, który ich i zabezpiecza, więc teraz postawieni w odległości 100 m młodzież także na swobodzie gdzieś przy dawnej siedzibie CBA drugą będzie przez RCL w obronie jakiegokolwiek kontaktu z 1 fasady Trybunału Konstytucyjnego jest za leniwi zbyt niewielu gazet krótko rozmieścił jedno 2 z manifestacji w kontrze goście wraz z normą były pokojowo trwał kilka godzin z dworu odbyło się po bogatych ludzi do domów zimno oni Stali przed trybunami chciejstwo, ale ten błąd rozumiem, trudno więc zajął a nawet gdyby zajmował to w świetle dzisiejszego wyroku wymiana to, że wszystko byłoby w porządku mówi rząd tutaj też zarzut prezydenta dotyczył właśnie tych zgromadzeń cyklicznych, czyli nowej Formuły w taki, że utworzona została pewna hierarchia i o to jeśli jakiś zgromadzenie ma się odbywać cyklicznie to ma ono mną przewagę pierwszeństwo przed innymi zgromadzeniami, które miałyby się odbyć w tym samym miejscu czasie, gdy prezydent zarzucał, że to łamie z między nimi zasady równości i dlaczego tylko z trybun nie od nas tej sprzeczności z konstytucją Trybunał nie podzielił argumentu, że dochodzi takiego zróżnicowania nieuzasadnionego między różnymi rodzajami zgromadzeń zarzut prezydenta mówił o tym, że tworzy się w 22, gdzie kategorii zgromadzeń z czego to zgromadzenia cykliczne ta definicja, której stworzono powoduje, że to rozróżnienie ma oparcie w konstytucji, ale jedno z pytań rozwiał sędzia Wardziński pań tam i jaki jest z kolei uzasadnienie w konstytucji MR innej zasady kolizyjne wynikające z ustawy mówiący o tym, że, kto pierwszy to np. to pierwszy inny jest możliwe jest zgromadzenie tempo bez możliwości, jaką im pierwszeństwo w zabezpieczeniu swego prawa i oczywiście jest takie wartość konstytucyjną mówiąc chociażby o ochronie pewnych praw nabytych w Bostonie znalazło uzasadnienia w samym sobą w wyroku Trybunału Trybunał nie podzielił tych argumentów dodaje przesunęła się w uzasadnieniu sędziego Muszyńskiego nie słucham całej rozprawy ze względu na sposób funkcjonowania Trybunału oraz mediów w Polsce o tym jeszcze powszechne porozmawiamy na razie tylko przyznam państwu, że nie słyszałam o sprawy bardzo żałuje no słucham uzasadnienia sędzia Muszyński mówił skoro rozróżniamy zgromadzenia spontaniczne zgromadzenia notyfikowane, czyli te, które zostały uprzednio zgłoszone do samorządów w i między tymi 2 zgromadzeniami też występuje różnica to znaczy zdaniem Muszyńskiego zgromadzenia spontaniczne nie mogą ograniczać prawa do demonstracji tych pierwszych zgłoszonych do tak samo można tę logikę przenieść na zgromadzenia cykliczne względem pozostałych zgromadzeń karkołomna moim zdaniem jest lekarz u argumentacja może pani się zgadza jest to o tyle byłych członków gęsich chybione porównanie, dlatego że w ogóle co do zasady jest zakazane przeszkadzanie zgromadzeń czy utrudnianie wykonania tego on tego zgromadzeń ma zastosowanie tylko do spontanicznych do każdych innych zgromadzeń czy letnie zgromadzeń, które by skutkowało przechodzeniem w realizacji tego Konstytucyjnego prawa i wolności list to nim nie jest adekwatny Agorze i spontanicznych zgromadzeń i soki zwykłe artyści kowale to zwisać to samo zgromadzenie 1 różnica polega na tym, że tego spontanicznego nie dał się przewidzieć i żeby zabezpieczyć prawa osób manifestujących stworzą specjalną procedurę zgłaszania, ale one nie tworzą przykład nie ograniczają prawo do urn tylko zwykłego znaku z modyfikowanego zgromadzenie osób po prostu pojawia musi faktycznie się odbyć tak było i spokojowi zale w Zemborzycki stworzył pewną rzeczywistość, która nie ma miejsca, żeby uzasadnić i porównać te te 2 kategorie za sobą 1 lekarz był po prostu mąż za nieuczciwe z jego z jego łez, bo on twierdził, że zgromadzenia spontaniczne mają szereg ograniczeń właśnie, dlatego że są żem jest, że można je bez wcześniejszej notyfikacji organizować no cóż to pozostawmy im nie dziwi mnie dziwi mnie to, że Trybunał, że rzeczywiście się, by nie przychylić do wniosku prezydenta, ale jak rozumiem argumentacja ma on strony z kancelarii prezydenta nie była też jakoś specjalnie mocna czy ten język dobrze przygotowany zabił 16 stron inna, gdyby do tego 3 zarzutów z tym zarzutem dotyczącym zgromadzeń zgromadzeń cyklicznych on miał charakter miałby zostać skażone 1 przepis, który dotyczył wszystkich przepisów tych cyklicznych tam jest około 5 przepis, więc być może bał się to zrobić bardziej inne bardziej szczegółowo na nas to, czego nie ma w tym wyroku, czego Trybunał nie podzielił to jest przykład to jak zbudowana jest definicja zgromadzenia cykliczne na to zwrócić uwagę sędzia Zielińska, którą mówią o tym, że to definicja jest tak nieprecyzyjna żona w zasadzie nie mówić, jaki jest cel tych zgromadzeń Anna zgromadzeń cyklicznych czegoś tam słowo faktycznie o możliwości odbycia zgromadzenia 4 × w roku albo raz w ciągu roku regularnie przez 3 lata chociażby nie w formie zgromadzeń w imają na celu szczególną w szczególności uczynienie dłonią o uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej polskiej wydarzeń wówczas Wojtek zgromadzenie cykliczne analizy jako młody sędzia Szopińska, jaki cel Konstytucyjny on to spełnia tego typu ograniczeń dla innych zgromadzeń tam wśród możliwych ograniczeń sprzed bezpieczeństwo publiczne porządek publiczny wolność prawa innych osób w tym moralność publiczną albo zdrowie publiczne i ponieś mowa o tym, że te spotkania coroczne nawet nie muszą być formalnie zgromadzeniem mogą w szczególności uczyć to albo coś innego nic w ogóle o jakim ograniczeniom mówimy ja mam pewien pomysł, ale ty możesz po informacjach OLT mierzone są z retoryczną zagadkę odpowiemy Barbara Grabowska-Moroz z Helsińskiej fundacji praw człowieka w studiu po informacjach będziemy dalej przyglądać dzisiejszemu wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o zgromadzeniach w post factum audycja post factum Agata Kowalska przy mikrofonie w studiu cały czas pani Barbara Grabowska Moroz z Helsińskiej fundacji praw człowieka i rozmawiamy o dzisiejszym wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nowelizacji prawa o zgromadzeniach ustawę, która wprowadziła m. in. zgromadzenia cykliczne nowy nowy Novum już zeznają państwo z pytaniami co do tego za chwilę do nich się odniesiemy przypomnę nr 224444044 ale zanim to to odpowiedź na to pytanie sprzed informacji mówiła pani, że ten nie jest zrozumiałe, jaką wartość konstytucyjną uchronić ma to ta instytucja zgromadzenia cyklicznego ten ta formuła mówi pani i szereg wartości UE jest chronionych takich jak np. bezpieczeństwo publiczne i w związku z tym w GAM władze mogą jakoś reagować na wolność zgromadzeń ją jakoś tam ograniczać, ale to te zgromadzenia cykliczne nie wydają się tutaj wprowadzać żadnych nowości żadnych przesłanek nowych i a więc od co może chodzić wydawało się, gdy tom trylogii pojawi się w w sejmie, czyj to był przełom listopada od listopada i grudnia była mowa w 2 rodzaje zgromadzenie faktycznie, które są regularnie, więc miesięcznice smoleńskie, a drugie to są marsze narodowe 11 listopada organizowana przez ONR i skrajną prawicę i okazało się w trakcie posiedzenia komisji, że ona w rowie i wszystkim tym organizacjom, które organizują marsz niepodległości w ogóle to ustawa nie jest potrzebna tego w ogóle nie chcą im bank regularnie organizują nie mają żadnego problemu z tym, że zysk i zabrać ludzi, którzy są rozsądne w tym udział w związku z tym co na pewno nie jest dla nich jakby jednak zgromadzenie, które pozostaje w takim razie nasza jest faktycznie kask miesięcznica Smoleńska, która znowu nie miał najmniejszych problemów z tym, że być organizowana ludzie przychodzą do zgromadzenia, a miasto dotychczas nigdy nie próbował tego tego zakazać to prawda pojawią się kontrmanifestacje wciąż wydają się, że cała nowa definicja zgromadzeń cyklicznych nawet ewentualnych zakazów wydanych w tym zakresie ona nie spowoduje, że ci ludzie nie zaczął przyznam, że nie będą przychodzić na ekolog kontr manifestanci przepis ustawy jest trochę za mało, żeby czasami komuś zabronić wyścig 130 m to jest on to jest druga możliwa w trasie włodarz przyjeżdża po remisie w zakresie odbywa to tak to kto to centrum wydarzenia przed Pałacem Prezydenckim i 100 m od tego ma miejsce będzie już taki taka odległość, gdzie ani organizujący główną, organizując miesięcznice nie będzie widział kontrmanifestantów ani kontrmanifestacji zimne aniżeli ustawa zlikwidowała idee kontrmanifestacji to moim zdaniem bardzo mocno ograniczonego rządu jest mowa o o w szczególności odległości nie mniejszej niż z pomysłów może być liczby są 50 m albo z 20 i styl pozostawia się wodzem inny podwykonawcy pewną pewien margines swobody uznania nie mając gwarancji tym kontr manifestantom są tak samo ważni w tym wszystkim jak jak co zgromadzenie cykliczne jedni drugim mostem przeszkadzać czy nie mogą utrudniać odbywającego się tak bardzo różne pory było tak też tak tak samo taki sam był nie wolno ograniczać cudzej wolności zgromadzeń pan Piotr zadzwonił do nas Warszawy i pyta w jak będzie wyglądała praktyka zgłaszania tych zgromadzeń cyklicznych no bo jak z VAT odnosi do tego, że skoro Trybunał uznał ustawę za konstytucyjną to pan prezydent ją jest już zmuszony podpisać za chwilę wejdzie w życie i pan Piotr pyta czy od pierwszego dnia obowiązywania ustawy pod urzędem miasta znikł, a właśnie wręcz urzędu miasta będzie kolejka i czy np. może być także to pierwsze zgłoszą się obywatele RP i to oni będą pierwsi chcieli uczcić cyklicznie miesięcznice smoleńskie, jaka będziesz się jak będzie zgoda to ustawa w praktyce Hong decyzje będzie wydawał wojewoda on czynią organy miasta, ale organ samorządu terytorialnego na poziomie wojewódzkim, czyli przedstawiciele rady ministrów i także po niemal nasze relacje między organem gminy, a on wojewodą, gdyż w ostatnich dniach jeśli chodzi o tzw. warszawskie referendum, czyli ci, którzy mogą okazać się w nim, aby te kierunki decyzji w Ankonie rozbieżne, ale trzeba złożyć wniosek do wojewody i wykazać na czym polega ta cykliczność tego zgromadzenia to zgoda jest wydawana jest mniej notyfikacji go zgoda czy specjalna decyzja wojewody jest wydawane na 3 lata wniosek trzeba złożyć nie później niż 7 dni przed planowaną datą pierwszego cyklu zgromadzeń, czyli jeśli pan prezydent podpisze ustawę ME dzisiaj przy założeniu, że u nas ma zespół, lecz teraz Duńczyk pewnie tęskni za zimna na miesięcznice smoleńskie z solariów zamożność ale, gdybyś kazał zabrzanom na 7 dni przed planowanym zgromadzeniem składać wniosek wojewoda musi go niezwłocznie należy rozpoznać i potem pojawia się problem jeśli jakieś inne zgromadzenia wzór zgłoszony w tym samym miejscu czasie, ale jako cyklicznego jako po prostu inne zwykłe zgromadzenie starą ścieżką z Górki szykujemy zgłaszamy do urzędu miasta do urzędu gminy, że chcemy demonstrować powiedzmy też pod Pałacem Prezydenckim, jaki jest problem wojewoda nie później niż na 5 dni przed przez Wentę cyklicznym zgromadzeniem planowanym informują o tym, organ gminy organ gminy jest zobowiązany do zakazania tego zgromadzenia cyklicznego, gdyby w ciągu 24 godzin nie wykona tego obowiązku nikt wówczas wojewoda może być tzw. zarządzaniem zastępcze tylko sąd ten zakaz skoro gmina będzie tutaj muszę Gustawa willi do spania na skieruje do dzisiejszej rozprawy znów, ponieważ ten teren ten koncept jest wojewoda zarządza demonstracjami w el również pan prezydent zaskarżył w uznając, że w ustawie brak możliwości zaskarżenia takiej decyzji wojewody w, czyli innymi słowy jeśli ktoś z nas będzie chciał zorganizować kontrmanifestację pod Pałacem Prezydenckim w dniu, kiedy tam, gdzie odbyło się jakieś cykliczne zgromadzenie no to jeśli wojewoda nam tego zakaże Tommy zdaniem prezydenta nie będziemy mieli prawo skorzystać ze skwerem dostępu do sądu to dowód zaskarżenia tej decyzji i tutaj Trybunał również uznał, że problemu nie ma, ale nie ma przy mnie w tym roku nie ma odrębnego punktu, który nosi tylko do tego konkretnie przepisu tego konkretnie rozstrzygnięcia Trybunał nie wrócą do 1 worka w pozostałym zakresie postępowanie umorzył i co do tego bardzo wyraźnie zdanie odrębne złożył sędzia Pszczółkowski mimo, że to powinna być merytorycznie rozpoznany, aczkolwiek wcale nie wykluczył, że być może takie rozwiązanie jest niezgodna z konstytucją zabito jego zdaniem taki charakter nie ma tego wyroku być może wszystko jest miejsc w porządku natomiast ten problem z zarządzeniem zastępczym polega na tym przede wszystkim, że jeśli stosować się do tego do tego rozstrzygnięcia, że jest decyzja administracyjna to faktycznie istnieje pewna droga Odwoławcza na podstawie przepisów ogólnych, a minister postępowania administracyjnego sędzia Muszyński uzasadniał, że przecież istnieją przepisy ogólne taką decyzję o każdą inną decyzję administracyjną można zaskarżyć a, a to, że ustawa konkretnie nie w nie wykazała tych narzędzi odwoławczych to co wcale nie znaczy, że jest niezgodna z konstytucją z 1 strony u. s. g. wymienia z enumeratywnie przypadki, kiedy można zaskarżyć zarządzeniem z zastępcza i tego tam nie ma tego przypadku zgromadzenia, ale nawet jeśli uzna, że jest droga Odwoławcza do sądów administracyjnych Motor termin na złożenie takiej skargi na rozpatrzenie takiej skargi są o wiele dłuższa niż te, które wynikają z ustawy prawo unijne prawo zgromadzeń, więc idąc tokiem rozumowania przedstawionym przez pana Muszyńskiego jako sprawozdawca SN w tej chwili w tej sprawie oto szansą na zgromadzenie legalne odbyte w tym krótkim terminie w rytm jest przekreślona, a do nas przypomnijmy na 5 dni przed wojewoda nakazuje samorządowi wydać zakaz samorząd PS my się zbuntuje, gdy wojewoda weźmie powiedzmy minie doba czy czy jest 4 dni przez zgromadzenie zgromadzenie, a w sondzie, gdybyśmy zaskarżyli decyzję wojewody to ile poczekamy to zależy od sądów wojewódzkiego ma najlepszym przypadku kilka miesięcy 6 miesięcy to może trwać jedno LO przy założeniu, że to nie masz ogra godnym ścieżki takie ministerialne czy jeszcze czy administracyjnych w betonie to nie zostało w tym wszystkim się druga druga droga możliwa ewentualnie Kotula kręci co weekendy i trudno nie podążył za art. 16 z ustawy o zgromadzeniach, które wskazują o wiele krótsze terminy ich rozpoznać taki skarbnik go tam znowu idziemy do sądu administracyjnego tylko do Sądu Okręgowego w trakcie rozprawy powoływano się na przepis 26 LO, która mówi, że do zgromadzeń cyklicznych stosuje się właśnie odpowiednie przepisy art. 16 toń morza nie wynika z tego uzasadnienia wyroku, że w tym Trybunał poszedł z celi tokiem rozumowania najgorzej jest do zgromadzeń cykliczność stosuje te przepisy o odwołanie do Sądu Okręgowego to znaczy, że nie stosuje się tego do zgromadzeń cyklicznych tych, które ewentualnie byłyby zakazane przez wojewoda, a przy czym my jednak zarządzenie zastępcze ma charakter i nie takiej decyzji na podstawie prawa o zgromadzeniach ku takiemu decyzja administracyjna, czyli znowu Sąd Okręgowy musiałby dysponować decyzją administracyjną to trochę wbre w wroga kognicji sądów okręgowych versus administracyjnych komend na metę ta ustawa była przyjmowana przez Sejm prawnicy łapali się za głowy chyba nawet by pani łapała się za głowę, gdy już tutaj w radiu TOK FM i gdy ich mam wrażenie, że teraz w praktyce poczujemy co to znaczy pisać prawo nieźle na kolanie co po prostu pod konkretne polityczne potrzeby wtedy nagle na nerwy wszystko staje na głowie łącznie ze strukturą sądów w Polsce i trzecia rzecz, która również wywołała opór sędziów, którzy Skoda jest zdania odrębne to jest umorzenie w UE w pozostałej części wniosku tam chodziła między nimi z innymi o zarzut prezydenta, że przepisy ustawy będzie się stosowało również do zgromadzeń zgłoszonych, zanim ustawa weszła w życie prezent mówi prawo nie może działać wstecz tutaj Trybunał również nie zgodził nie zgodził się Szymon w tym zakresie nie umorzy postępowania orzekł merytorycznie uznał, że wszystko zgodne z konstytucją 3, a na lewo błąd przepraszamy się do umorzenia dotyczyły głównie właśnie tego zarządzenia zastępczego i tej drogi gminne drogi sądowej przede wszystkim Anny tam retrospektywność, którą zarzucono mu temu przepisowi zadziorna mogłoby mieć formy i tych 2 formach mówili w racie sędziowie Zokora zdania dla mnie sam Trybunał, bo z 1 strony możliwe jest sytuacja, w której przed wejściem w życie od tej ustawy, gdy ponownie zgłasza zgromadzeniem zwykłem współczesnym prostym odcinku to normalne, że nawet pod pod własnym Pałacem Prezydenckim Ferdynand 10 kwietnia potem, choć jeszcze ta nowa ustawa, która umożliwia złożenie jest stworzenie zgromadzenia cyklicznego tak jest w tym samym czasie właśnie bank otrzymuje się decyzji są zgromadzeniem cyklicznym pełne pierwszeństwo także i teraz ten pogląd, który przed wejściem w życie ustawa wg starych przepisów miał pewną ekspektatywy tak naprawdę także z zorganizuje to zgromadzenie, bo można duży problem z założenia tak jest w nim domniemanie legalności tych zgromadzeń i myślę, że nie są zagrożeniem dla bezpieczeństwa publicznego tego tak trudno też nie poziom tego zarzutu, że to wspólna ekspektatywa realia tego w tej wolności zgromadzeń jest wówczas na podstawie nowych przepisów pojawi się nowa przesłanka to nie istniała przed wejściem w życie, która zakazuje tego zgromadzenia tusza postawie przepisów UE nowych natomiast sędzia Wronkowska wskazał na jeszcze drugą drugi aspekt diet oraz retrospektywną ości mianowicie podmioty rynku i nie muszą czekać 3 lat od wejścia w życie tej ustawy, żeby spełnić kryteria wszystkie podmioty naraz tylko są pewne podmioty, które już pierwszego dnia obowiązywania tego od tej ustawy spełniające kryteria, a jest inna podwójnie widział tak ustawić wyjeżdżać nie musi, jaki sposób realnie przygotować do wejścia, gdyż lata proszę przypomnieć dotyczyły tego, że przez 33 ostatnie lata z natury zasadniczej, że regularnie co 3 lata przez 3 lata odbywały się do zgromadzenia w określonym w tym samym miejscu w tym samym czasie, że wobec nich prowadzone pod konkretne wydarzenia kompletnie 4 aż 4 zdania odrębne to dużo wydanych na 1100 osobowy skład i Jan Duda narzeka na media od razu powiem, dlaczego dlatego, że tak jak mówię nie mam możliwości śledzenia transmisji rozprawy turystom strony Trybunał padła w odpadła m. in . dlatego że wszyscy oglądali rozprawy przez przez strony Trybunał, ponieważ media nie wystąpiły z wnioskami oto, by móc wprowadzić kamery i transmitować na żywo to co się dzieje na sali rozpraw co jest moim zdaniem dość przykre, iż szkoda, że telewizje, które tak chętnie schodzą z kamerami wszędzie tutaj z tej możliwości nie skorzystały i wbrew temu co piszą niektóre media mogły mogły z tego skorzystać dziennikarze byli wpuszczani tylko, że nie skorzystali z możliwości amant tras transmitowania w po uprzednim wniosku to z rosnącą uwagę biuro prasowe Trybunału w musimy w tym momencie kończyć rozumiem, że w tym momencie dnia, w którym teraz już już właściwie ta ustawa zostanie podpisana wejdzie w życie żadnych innych możliwości podważania jej nie ma co na dodatek te przepisy, które trudno uznać za konstytucyjne chyba raczej nie będą mogły być podważone w sądzie powszechnym przy założeniu, że jednak sprawy sprawy trafią do e-sądu powszechnego, czyli gmina zgodzi się z wojewodą wydał zakaz wówczas jest aktualna droga sądowa w sądach powszechnych pytanie w jaki sposób sądy powszechne sądy Okręgowe ocenia ten drugi taki sposób swoją argumentację i zebrany materiał czy np. czy wydarzeń czy odbywa się przez 3 lata, ale nie był zgromadzeniem jest wystarczającym Weremczuk z wystarczającą przesłanką, żeby stworzyć teren w tym momencie status zgromadzenia cyklicznego, gdyby się okazało, że i sądy powszechne nie przychylą się Doda do tych tego typu argumentów pozostaje droga strasburska czy międzynarodowa uzna, że jestem pod wnioskiem West zostawiałem pani Barbara Grabowska-Moroz z Helsińskiej fundacji praw człowieka bardzo dziękuję za składanie czas na informacje, a później zastanowimy się czy firma PwC w UE, aby na pewno ma rację, kiedy mówi o tym, że świetnie i coraz lepiej jest kobietą na rynku pracy post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - AGATA KOWALSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA