REKLAMA

Niemcy nie obniżą zasiłków na dzieci obcokrajowców. Gościem Agnieszki Lichnerowicz był Michał Sutowski

Światopodgląd
Data emisji:
2017-03-17 16:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:29 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
podgląd itp Agnieszka Lichnerowicz o państwa gościem jest teraz Michał Sutowski z krytyki politycznej dzień dobry obraz Berlin znaczy rząd Niemiec planował jak rozumiem dalej planuje obniżyć zasiłki na dzieci imigrantów obcokrajowców, którzy pracują w Niemczech no ale właśnie ich dzieci pozostają poza granicami samych Niemiec to przede wszystkim są dzieci Polaków jak mówię, że plany były w środę miało zostać zamknięte w Berlinie na rządzie no ale nie zostało i Rozwiń » właściwie, o co chodzi szef może można się modlić Niemcy mają 14  000 000 dzieci w jeszcze go 2, pomijając dzieci cudzoziemskie, ale z tych 2 ,51 000 000 zaledwie 160180  985 Kazana poza Niemcami, ale w tym aż 87 jeśli dobrze pan się ich dzieci to są dzieci Polski w 87  000 zainteresował schodzi się o całkiem spore pieniądze z punktu widzenia mikro, bo tzw. Kindergeld na 31 zasiłek na dziecko w Niemczech wynoszą od 190 do ponad 200 EUR w zależności od tego, która też dziecko na każde dziecko podkreślmy, a zatem z punktu widzenia no i finansów od pojedynczego obywatela czy pracownika są całkiem solidne pieniądza, zwłaszcza jeśli dziecko mieszka w Lizbonie w Polsce albo w Rumunii albo w Bułgarii natomiast z punktu widzenia niemieckiego budżetu powiedzmy sobie wprost budżet federalny to jest ponad 300 miliardów euro budżet bardzo duże ministerstwa spraw socjalnych i pracy to jest 130 miliardów, a tutaj chodzi tak naprawdę oszczędność rzędu jedno 140  000  000 EUR, bo o zasiłek na te cudzoziemskie dzieci w cudzysłowie mieszkająca poza Niemcami kosztuje mniej więcej 460  000 000 EUR no i gdyby wprowadzono te reguły, które zaproponował minister Schäuble to znaczy obciąć o połowę kra Chorwatom Bułgarom Polakom Rumunom Węgrom i o 25 % jeszcze mieszkańcom jeszcze 10 innych krajów gdzie, choć koszty życia są odpowiednio niższą my to Niemcy zaoszczędziłoby 110  000 000 to jest naprawdę nie jest istotna suma z punktu widzenia budżetu niemieckiego, który to budżet dodajmy od 3 lat ma nadwyżkę, a więc, o co chodzi chodzi po pierwsze, pokazanie ministrowi Szojgu, bo to była jego propozycja ministrowi finansów ministra finansów znanemu z takiego bardzo ortodoksyjnego w stosunku do budżetu i chodzi o pokazanie, że Niemcy nie będą sprzyjały nasz kot turystyce zasiłkowej zwanej i teraz przebiła się do polskich mediów tak oto informacja, że spada postawiło się i chce zablokować telefon zaufania tak wynika, że na spotkaniu rządu w środę właśnie 2 dwoje ministrów SPD, czyli Socjaldemokracji to była minister w branży i sprawiedliwości tak jest, ale zablokował ten pomysł ale, wskazując nie na jego niezasadność tylko na to, że jest to niezgodne z prawem unijnym, dlatego że pani komisarz Marianne Thyssen komisarz ds. społecznych prac wskazano wyraźnie, że tego typu różnicowanie zasiłków dla pracujących pracowników w różnych krajach wg tego, gdzie mieszkają ich dzieci jest niezgodne z prawem unijnym stanowi formę dyskryminacji, mówi że skoro pracują płacą składki jak samo jak sądzą inni tego, czego uczono, że już podpisaną umowę na podatek taka sama składka z kolei Niemcy argumentują, że przecież pieniądze zasiłek dla dzieci to o zasiłek wspierający rodziców w utrzymaniu dzieci kosztu utrzymania dzieci są różne z różnych krajach różnica między stanowiska między CDU minister Schäuble i SPD ministra brana jest wspólne tworzącą czas w Niemczech tylko raz koalicje różnica polega tylko na tym, że minister Schäuble chciałby zaproponować takie rozwiązanie, zaznaczając w projekcie, że na razie jest ono niezgodne z prawem unijnym w związku, z czym Niemcy będą się starały, aby to zmienić ma minister na Alasce poczekać aż komisja Europejska co zrobi w tej sprawie jest to z róż nica i powiem kosmetyczna, ale nie zasadniczy to co z tego wynika to znaczy, że to wejdzie w życie tylko raz chorych Flisa na skonstruowaniu tanecznie, dlatego że bardzo wiele zależy właśnie od prawa Europejskiego pamiętajmy, że ten pomysł różnicowania wysokości zasiłków to jest pokłosie nie tyle lat brexitu co prób przekonania Wielkiej Brytanii, żeby z Unii Europejskiej nie wyszła, by udzielono tego typu mówiono o zezwoleniu na tego typu rozwiązania to, żeby dzieci imigrantów Wiśni mieszkają w danym kraju imigrantów pracujących, żeby zasiłek można było czy to obciąć to obniżyć w zależności od tego jak dany kraj nie zdecyduję, ale obecne stanowisko komisji Europejskiej jest takie, że podobne rozwiązanie byłoby jednak niezgodne, ale bez zmian w analizie, a widzewiacy też ludzie dyskutują Czyżby takich ograniczeń prowadzić rozmowę to co się dzieje jest mniej nas to jest to niestety element dla takiego forum jest to element, jakiego populizmu takiego Narodowego w debacie publicznej, bo jak pojedziesz na samym początku z punktu widzenia niemieckiego budżetu ten koszt jest naprawdę zaniedbywane chodzi o pokazanie o to, że rząd dba o interesy narodowe i ogry są migracje młodych, ale ten punkt, który tak, dlatego że tam w podtekście była mowa tu wbrew temu, że najwięcej tych dzieci z Polski jako problem podnoszony tak naprawdę Rumunów Bułgarów to znaczy sugerowano, że ani statystyk PIP trafiają w ręce dzieci zamieszka w Rumunii i trochę ponad 5000, a w niedzielę elblążanie uprawiają coś w rodzaju turystyki zasiłkowej, bo przyjeżdżają do Nadrenii tam wynajmują jakiś bardzo tanie rudery wykonują jakieś dorywcze prace i w związku z tym czerpią pieniądze z niemieckiego budżetu i tak jak mówię jestem pewien rys populistyczny to znaczy to taka miękka forma pokazania, że bronimy się przed zalewem imigrantów, choć jak też powiedzieliśmy już o tym z punktu widzenia zasobów finansowych poszczególnych obywateli np. polskich pracowników, których dzieci zostały w Polsce to są całkiem pokaźną sumę 190 EUR w tej chwili przysłona każdy na pierwsze dziecko ma tak, a ograniczenie polegałoby obcięcie tego akurat władców Polski o połowę w przypadku 10 innych krajów o 25 proc rok Czesi mieli Czesi są już chory traci się załapali na 25 % projekt Hans to jest bez litości, czyli teraz jest tak rząd deklaruje, że nie porzucił tego projektu komisja Europejska zgłaszała obiekcji zastrzeżenia i rozważenie logować się skończy nie wiadomo natomiast był w perspektywie jesieni mamy wybory do Bundestagu SPD funkcjonuje od wielu lat wielkiej koalicji i w związku z tym musi w jaki sposób zaznaczać swoją odrębność nawet jeśli ta odrębność dotyczy zarzut, że SPD zablokowała teraz środek ten pomysł, bo wpisuje to już część swojej kampanii no tak, ale za podobny zarzut zrobiono wobec ministra Schäuble, że to zły manewr wyborczy, bo z punktu widzenia budżetu są to suma nie mniej istotne na nim nie oczywiście napoju pewnej filozofii politycznej tu jest pewna różnica, bo jeśli mówimy o zmianie pewnych rozwiązań poprzez prawo europejskie, czyli normalnie pełnego prawa, które na poziomie makro na poziomie ogólnym unijnym natomiast to co proponował przenieść pierwszej wersji ministra szablon to jest taka Alain gang, czyli o sens postępowanie samotne takie wysforował się naprzód niezależnie od tego co co mówi Unia, ale tak jak żeśmy po dyskusji wprowadzono do tego projektu to zastrzeżenie Jean jest to rozwiązanie sprzeczne z własnym prawem unijnym w związku, z czym należy najpier w doprowadzić do jego modyfikacji na poziomie właśnie całej Unii Europejskiej takiemu na poziomie pewnej filozofii polityki co robi się polityka przez Unię 3 też próbuje się rano wstawać to prawdziwi prawda ziemię co zarzuca wydłuża czas w Polskim prawie przez prawodawstwo narodowej potem oczekiwać, że Unia jakoś na to zareaguje może może nie stawił oporu to to jest pewna różnica ale, ale z punktu widzenia obywateli Unii Europejskiej przede wszystkim pracowników np. Polski pracujący w Niemczech mając dzieci w Polsce mówił jeszcze coś tam 87  000 dzieci bez euforii, ale Ziemiec istoty zdarza się statystycznemu oczywiście chodzi przede wszystkim dzieci polskie, bo jest ich żałoby po prawie 90  000 to jest mniej więcej połowa tej całej liczby potem bardzo długo nic potem są następne kraje dopiero po kilkanaście tysięcy natomiast polityczny argument dotyczył przede wszystkim pracowników z komunizmu Bartoszcze tak krótko chciałam być zapytać jesteśmy po wyborach w Holandii, który z 1 strony wyniki przyjęto z ulgą, bo 1 partia populistyczna prawicowa Wildersa nie zdobyła pierwszego miejsca, ale z drugiej strony nie da się zaprzeczyć, że to partia zdobyła około 15 głosów w Niemczech obecnie to z ulgą SLD kampania wyborcza już się toczy przed jesiennymi wyborami tak się toczy i ten temat, którym mówimy to jest 1 z nich z jej elementów tak naprawdę zaczęła się w momencie, kiedy Martin Schulz wrócił do polityki krajowej nieoceniona jest Kompania i no właśnie ta kampania dotyczy m. in. tematów imigracyjnych i polityki społecznej w pewnym stopniu, ale trzeba pamiętać, że on tutaj to to jest pole, na którym Socjaldemokracja próbuje się jakoś odróżnić od chadecji ogólna sytuacja gospodarcza Niemiec jest dobra, o czym to jest niezła koniunktura to jest wzrost to jest zrównoważony od 3 lat budżet oczywiście są pewne mankamenty są pewne braki np. inwestycje infrastruktura też problem podnosi od wielu lat wszystkim zachodniej części Niemiec tej, która była zaniedbana relatywnie w stosunku do lat dziewięćdziesiątych, gdzie najwięcej zainwestowano na Wschodzie natomiast ten jest dyskusja jednak takie groźne w Holandii, która przecież też, jakby radzi sobie całkiem nieźle po kryzysie, ale jednak mieszkańcy dostrzegają rosnące to, o czym też mówimy w wielu krajach nie nierówności, że stosunkowo łatwo jest grupa obywateli, która ucierpiała w wyniku cięć i kryzysu, choć też ogólnie statystyki ogólnokrajowe są bardzo dobra no w Niemczech to problem wynika z tutaj Cuprum polega na tym, że tam nie struktura społeczna struktura rynku pracy jest bardzo skomplikowana tam mamy pracowników w sektorze przemysłu eksportowego, którzy są bardzo dobrze uzwiązkowienie dobrze zarabiają i popierają politykę obecnego rządu taką politykę marki markę turystyczną nastawioną na stymulację właśnie modelu eksportowego z kolei za mąż ona się zarzucano, że jest to na model niezrównoważony w tym sensie, że jeśli tak każdy okres, że jeśli tak potężny kraj tak potężna gospodarka jak Niemcy ma kilka kilka procent PKB nadwyżki eksportowej na to ktoś tę nadwyżkę musi wchłonąć, a w obecnym czasie nie jest tak prosto znaleźć te rynki zbytu podstawowe taki konflikt na niemieckim rynku pracy toczy się między tymi pracownikami uzwiązkowienie mini, a pracownikami z PKS zwanymi czy witamina, a mniej wykwalifikowanymi, ale także czas bardzo ciekawe też różnica między sektorem produkcji przede wszystkim tej przemysłowej, a sektory np. usług opiekuńczych, które są wciąż niedowartościowane mimo tego zioła struktura społeczna Niemiec demografia powoduje, że usługi opiekuńcze, zwłaszcza opieka nad osobami starszymi no jest coraz bardziej palącym problemem my tutaj Niemcy na pewno staną przed wyzwaniem redystrybucji kampania jest o czym tak już krótko, jeżeli nie o gospodarce tak bardzo na pewno będzie kampanią na temat uchodźców, dlatego że tnt w tej sprawie są kontrowersje wewnątrz samej co do szkół Martin Schulz stara się znaleźć takie, że początkowo na stanowisko to znaczy w ośrodku one między tą kulturą gościnności i ich przyjmowania uchodźców, a jednak przygodą podkreślał takie taką sprawę jak konieczność przestrzegania prawa no to była aluzja dość czytelna do tego co się działo n p . w kolonii, mówi że prawo dla wszystkich jest równe części terenu nie przestrzega to musi się zderzyć z całą siłą aparatu państwa wydaje się, że to jest język, który do części wyborców SPD dotarł, dlatego że po po tym, jak na początku roku Martin Schulz wrócił do polityki krajowej wzrosło bardzo notowania spada do 30 proc, a w zasadzie wyrównały się z notowaniami CDU to jest wynik nie osiąganych przez spada od wielu wielu lat, a z drugiej strony spadł radykalnie wynik populistycznej aż do 15 do 8 %, a w weekend zmieni się prezydent Joachim Gauck zastąpi Frank-Walter Steinmeier dziś po południu nocą kanclerz Merkel w Waszyngtonie spotka się z Donaldem Trumpem będziemy państwa informować gościem państwa był Michał Sutowski z krytyki politycznej bardzo dziękuję i prezes Paweł Kierzniewski dziś dla państwa przygotowaliśmy Kamil Wróblewski realizował program informacje o nich oczywiście w godzinach szczytu, aby tak, a świerk lub pod blond Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA