REKLAMA

Józef Rotblat - noblista z Warszawy

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2017-03-19 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
17:19 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w 721 Reymont Sienkiewicz Miłosz Skłodowska-Curie Wałęsa inni wszystkie te nazwiska znamy jako społeczeństwo na pamięć, gdy zapytać polskich laureatów nagrody Nobla pozostaje pewną zagadką zagadką, dlaczego na 1 wydechu nie dodajemy nazwiska Józef RO od lat urodzonego w Warszawie fizykami grającego, owszem na zachód, ale przez całe życie mówiącego po polsku i za Polaka się uważającego laureata pokojowej nagrody Nobla posłuchajmy, więc w radiu TOK FM opowieści o Rozwiń » Józefie MR odbywać się w studio goście pan prof. Janusz komentarze lekarz członek RPP ogłosi tak się wymawia organizacje dzień dobry trend się też się mówi Lach i które to pan profesor znał osobiście Józefa ROD w latach będziemy wdzięczni znam opowieści w studiu jest także Panek Tomasz Kostrzewa z fundacji Józefa ROD lata dzień dobry dzień dobry tak powiedziałam wprost, że Józef ROD lat się całe życie za Polak zauważył tak wyczytałam pana chciałbym zapytać o to w prosty telefon oczywiście uważa się za Polaka on wg kół takie powiedzenie, że jestem Polakiem tylko rząd brytyjski paszport tak tak natomiast urodził się w Warszawie wykształcił się w Warszawie z Asią bardzo związany też jacht był związany właśnie z wieloma Polakami, a co było wydaje mi się, że pomimo wielu lat spędzonych za granicą do końca życia mówił płynną literacką polszczyzną o bardzo łagodnym brzmieniu fizyk, który od dziecka bardzo chciało być naukowcem mniej, ale dobrze wyczytałam w tym celu dużo pracował uczył się po nocach ostatecznie udało mu się to zrobić ale dlaczego wyjechał w dni prawdopodobnie z przyjętą były rozłożone po pierwsze, otrzymał staż naukowy uczeń dwójka Liverpoolu, który był 1 przy odkryciu neutronów i bardzo ważną osobą w fizyce jądrowej w podróż GL w ciemnych zaś w tym czasie konstruować przyspieszać, który w, którym bardzo zależało od blatu biletu może mu to osiągnąć badania w zakresie fizyki jądrowej znacznie w związku z tym, że w lutym Liverpool i pojechał, mimo że sam w swoich homiliach, mówi że już dużo większe trudności z językiem angielskim francuskim film był mu znany lepiej i w związku z tym my no nie czuł się z Hull Liverpool teraz swobodnie jak w innych częściach Europy jak trafił do słynnego projektu Manhattan, bo co z tym przede wszystkim jest kojarzone z pierwszych etapach swojego życia jeśli już ktoś Józef ROD gracze 2 co się stało w ten sposób, że zespół celnika brytyjski zespół został zaproszony do udziału w stworzonym w imię Photon i zwrot VAT, który w tym czasie był członkiem zespołu czy bliska został zaproszony również był jedynym nie Brytyjczycy minie Amerykanin właściwie jedynym wyjściem ze wschodniej Europy, które tam został zaproszony i run podobno były pewne opory, że mu pozwolić na udział w tych pracach z kolei był znanym środowisku jak choćby hobby niezwykle pomysłowy, który już wiele wniósł do Czech Rosji i coś później nazwaliśmy reakcję łańcuchową i w związku z tym był prawdopodobnie sennym jest członkiem zespołu, ale on miał ich pierwszym od sumy czasów swojej pracy już Kuleszy wątpliwości co do swojego udziału w konstrukcji broni dlatego uważam, że ta broń jest golf jest skierowana nie przeciwko armiom nie przeciwko jakimś tam napastnikom duchowości przeciwko ludności w całości, dlatego że wszyscy zginęli na skutek ogólnie trochę po zastosowaniu broni atomowej Hiroszimie i Nagasaki zdecydowanie odstąpił od tego planu badaniu udział w tych w tych badaniach i zajmował się wyłącznie z dążeniami obudzić broni jądrowej w ogóle, a miał wyrzuty sumienia później po latach, że brał udział w tym projekcie o tym nie wiem, ale miał stale wątpliwości od czego przystąpił do tylu z programu, że w latach trzydziestych bardzo zaawansowani w badaniach w zakresie fizyki jądrowej byli uczeni niemieccy i obawiali się wszyscy, że bronili i jądrowa zostanie przez niską sumę wcześniej, jeżeli będzie w rękach systemu w stworzył Hitler w Niemczech to będzie ogromne niebezpieczeństwo dla całego świata, o ile wiem to w Józefowie blat będąc tuż przed wybuchem wojny, bo na kilkanaście dni przyjechał do Polski Liverpoolu rozmawiał na ten temat swoim przyjacielem mentorem proszą wyrwę w szczelnym i SLD w tamtym zasugerował mu, że w tej sytuacji, jakiej znajduje się w tej chwili lub koszt nie może odmówić udziału w tej akcji w dowolnie to z dowodem, że on zdecydował się ono na udział w wolnym handlem, ale zrezygnował z jego jako jedyny wrzuconych tam zaproszony właśnie jest ze względów medycznych w jeszcze inny od dorobku dla pokoju, a także dorobku naukowym za chwilę pana profesora pozwolę się więcej wypytać natomiast chciałam zwrócić do pana Tomasza Kostrzewy z refundacji Józefa lot lata, kiedy Fundacja powstała i dlaczego Fundacja powstała w lutym 2016 roku w tym niedawno obchodziliśmy pierwsze urodziny dostała z takiego oddolnego imperatywu, który na chwilę zachęcił mnie i 2 osoby, które są nam tę fundację zakładały Annę Muchę Joannę Roszak do zrobienia czegoś na rzecz upamiętnienia Józefa od lata w Polsce w momencie, gdy zdaliśmy sobie jak wielki jak wybitnym człowiekiem był Józef Broda jak bardzo jest w Polsce zapomniane uznaliśmy, że należy coś zrobić, aby to, aby to zmienić i miesiąc pomysł na 12 projekty oczy, gdy pojawiał się kolejny pomysł uznaliśmy, że w zasadzie, że rola zasługuje na to, żeby go nawet upamiętnić postać jakiś mit od instytucji czy też fundacji udało nam się zdobyć poparcie dla stworzenia fundacji zarówno jego byłych współpracowników spadło aż z Londynu jak i od rodziny, która żyje cały czas na Zachodzie panie profesorze był pan był tak miłej opowiedział o organizacji tak głośno właśnie organizacja w ogóle szlag mnie w gminnych pod stołem przed laty, dlaczego się nas zapach gulaszu Otóż nad pierwszą konferencję gromadzącą kilkadziesiąt osób zaprosił wszystkich milioner kanadyjskiej firmy Eaton do miejscowości, gdzie się urodził oszczędzał właśnie Paul Walsh miałem okazję uczestniczyć w jubileuszowej sesji konferencji pal głosił kilkadziesiąt lat później i wiem, że to stosunkowo niewielka osada natomiast pomieszczenia, w których odbywał się pierwsze zgromadzenie róż są tam od osób ciągle specjalną opieką i jest to w jaki sposób wizytówką dla dlatego miejsca w tangu został pomyślany po pierwsze jako miejsce i czas kontaktu ludzi ze świata w sprawach, w których świąt zdały się z bronią atomową ze świata nauki nie tylko w tych konferencjach uczestniczyli i dyplomaci i dziennikarzy i prawdopodobnie Zeus uczestnicy wywiadów wojskowych, których części świata Mucharz 300 na co liczy już juhasi natomiast w późniejszych latach zarówno politycy Zachodu, jaki jest byłego związku Radzieckiego potwierdzili to, że ten ruch Wolbórz wpłynął na decyzję rządu Stanów zjednoczonych i związku Radzieckiego, żeby doprowadzić do uchwalenia pewnych ograniczeń w usuwaniu z rozprzestrzenianiem broni jądrowej co do tej pory jej jakoś funkcjonował stąd decyzja komitetu Noblowskiego z takich, tym bardziej że komitet Noblowski wyraźnie podzielił tą nagrodę na 2 części 1 część uzyskał Józef Hubert osobiście w drugą ruch ma już jako to Stowarzyszenie, które doprowadziło do porozumienia z ważnych porozumień czy sprawy w jeśli ktoś już wie o Józefie rozebrać to właśnie są takie 2 filary pierwszy, że brał udział w projekcie Manhattan zrezygnował później się zaangażował w sprawy pacyfistyczne we termin tak głosi właśnie w GM otrzymał pokojową nagrodę Nobla, ale przez to, że pan go znał bardzo chciał, że pan powiedział też o tym czy mąż zajmował poza tym przecież ten był naukowcem takim prośbom oczywiście wtedy wrócił z Los Alamos w w wielkiej Brytanii to on zajął się coś co obecnie nazwalibyśmy medycyną regeneracyjną 33 biologią agencyjną w tym kierunkiem badań z 1 z istotnych spra w było podniesienie udowodnienie sprawy, że masywny dach runie jak mogą wywoływać wzrost nowotworu u zwierząt eksperymentalnych i to jest nudne jak gdyby najboleśniejsze, gdy odkrycie, a poza tym uczestnicy w konstruowaniu całego szeregu metod diagnostycznych i metod, które zapobiegają przeci w hołdem przypadkowemu na ochronę mniejsza oczywiście przyczyniło się różni się co ważne dla rozwoju tego co nazywam w tej chwili w medycynę nuklearną bardzo ważną działką panie Tomaszu dla pana co jest postać Józefa lot lata takie najbardziej inspirujące może w DFE Józef Roth platany dawała się pewnie na 3 wybitne filmy historyczne sensacyjne kryminalne miłosne także trudne lata 2 słuchałem hymnu także wybrać któryś z tych wątków grze trudno to w 2 słowach streścić proszę bardzo i tak się sugerować, który wątek rozwinąć kryminalna romans to oczywiste kryminalny nie są marginalne naj właściwszym natomiast Józef Romek w momencie, gdy zdecydował się ze względów moralnych odejście z projektu Manhattan i był jak powiedział pan profesor pierwszym naukowcem w historii turystyki względów zrezygnował z pracy bronią atomową jedynym to automatycznie wzbudziło podejrzenia amerykańskiego wywiadu, tocząc pampersa wspomniał, że on był jedynym nie Brytyjczyka nie Amerykanina Emil doprecyzowując, bo jedynym naukowcem, który odmówił przyjęcia obywatelstwa brytyjskiego amerykańskiego Senatu tam zamierzali naukowcy z różnych stron świata między nimi Polski matematyk Stanisław uran natomiast jest drogo powiedział, że on nie oddałabym obywatelstwa polskiego, żebym sam pojechać i początkową brytyjska zespół brytyjskich naukowców po bez niego od 2 czy 3 tygodnie przed telegram przyjeżdżam do ciebie wyjątek dla niego zrobiono to jedyny jedyny wyjątek to już było podejrzane samego początku, a następnie, gdy on zrezygnował z pracy to amerykańskie służby w owym okresie automatycznie zaczęły go podejrzewać o szpiegostwo, gdy tylko wyjechał z Los Alamos i wracał wracał pociągiem na wschodnie Wybrzeże to z pociągu zniknął cały jego bagaż wszyscy z większością pamiątek rodzinnych materiałów naukowych zdjęć z polskiej, a przed niego cała rodzina w owym czasie była w Polsce, a została ustalona przez wojny w Polsce on był on był na Zachodzie i przez chyba jeszcze 10 lat nie miał nie miał wstępu do dostaną z nie miał możliwości wjazdu do Stanów zjednoczonych oczywiście wszystkie oskarżenia okazały się o pierwotną bzdurą, ale dosyć ciekawy taki wątek tutaj w jego życiu się pojawił w oczy mają panowie pomysł, jaka jest przyczyna, że Józef ROD lat właśnie nie jest wymieniany na tym 1 oddechu z takim typowym kanonem laureatów i laureatek nagrody Nobla z polskiej panie profesorze ja nie mam pomysłu na ten temat na 3 etatu można wzruszyć tylko w myśl, siedząc przy czym w Lechu natomiast w czasie tego nie wiem nie wiem również do 3 go od 310 lat leży wniosek z zarządzie miasta o nazwaniu ulicy w Warszawie w imieniu lub lata i choć w Warszawie powstał on nie ma, choć raz i nazwisko umieszczono na liście kandydatów do wyróżnienia no ale ale też ludność, a do tego wątku miłosnego w 2, który z pensją plus VAT to może jest to, że jego żoną była studentka z Warszawy pani Tola Gryn studentka literatury polskiej, która zginęła, a z urn w obozie koncentracyjnym w czasie okupacji natomiast w ROD lewicy właściwie przyjechał tuż przed wybuchem wojny, żeby zabrać ze sobą mundial w bólu, bo znalazł dla niej miejsce pracy tym w tym przysłonę zachorowała i choć rząd to ja przyjadę za tydzień w tej decyzji o 32 wojna im bardzo starali się o to, żeby ją ściągnąć albo przez Włochów albo przez Duńczyków też jednak nie udało z IR od lat właściwie do końca życia o tym, myśli nie ożenił z związku z tym dziełem ten wątek miłosny nie jest taki banalny niż banalny nie jest też takie radosne niestety będzie spotkaniem Anny w Warszawie 23 marca o refundacji Józefa rozbrat jest 1 z organizatorów tak razem z centrum dobrego on 23 marca w czwartek o godzinie osiemnastej zapraszamy do menu oraz punkty przy placu Grzybowskim wejście przez kawiarnię Charlotte na dyskusję o bombie rozbrojeniu i Józefie oddacie, w której wezmą udział prof. Adam Daniel Rotfeld Rotfeld oraz prof. Maciej Nałęcz, a po po dyskusji zapraszamy na projekcję filmu dokumentalnego Zefir blacie senatorom nie w reżyserii Eryka pomorskiego PiS tylko dodam, że spotkanie poprowadzi mają znakomite redakcyjna koleżanka Agnieszka Lichnerowicz i inni panowie będziemy tutaj w radiu TOK FM robi co w naszej mocy, żeby o Józefie rozbracie na tym 1 z wydechu się mówiło bardzo liczę też pomysł zdecydowali się poświęcić trochę czasu lekcyjnego przypomnienie tej postaci na pewno bardzo wybitny, a ja tutaj przy obiecuje właśnie, że jeszcze do tego tematu i tych znakomitych postaci nie wrócimy w bardzo dziękuję panu prof. Janusz komendę, ale lekarz członek pan Łoś nieznający Józefa lot lata i pan Tomasz Kostrzewa z fundacji Józefa od lata dziękuję bardzo panowie dziękujemy w po Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu, wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA