REKLAMA

Kary proporcjonalne do wykroczeń - postanowienia ONZ w sprawie polityki narkotykowej

Post Factum
Data emisji:
2017-03-20 18:20
Audycja:
Czas trwania:
12:33 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum w 1823 post factum studio Magdalena Dąbkowska Global Drug Policy program open Society Foundations tuż po angielsku dzień dobry dzień radośnie międzynarodowa instytucja, więc nazwa angielska po polsku to oznacza międzynarodowy program polityki narkotykowej o, a właściwie też w kwestii międzynarodowej się czy z powodu Międzynarodowego się spotykamy, bo zakończyło się 17 marca forum ONZ w Wiedniu o polityce narkotykowej właśnie to jest forum organizowane Rozwiń » corocznie na 60 ponad 60 krajów członkowskich ma tam swoich przedstawicieli, którzy do Wiednia przyjeżdżają o polityce narkotykowej dyskutować i co w dyskutowana tym razem owe dyskusje toczą się 60 lat ba Diamentowa jubileuszowa sesja 60 taką myślą narkotyk Brad Street właśnie takiego ciała ONZ odpowiedzialnego za globalną politykę narkotykową i tym samym niestety za wojnę z narkotykami w co roku w Dreźnie niestety niestety, bo ta wojna przynosi nam bardzo dużo niedobrego w różnych krajach to różnie wygląda w tej chwili dużo się mówi i właśnie w Wiedniu rozmawiali delegaci m. in . o tym co dzieje się źle na Filipinach tam trwała bardzo krwawa wojna z narkotykami, chociaż właściwie Niemczura i z narkotykami czy raczej z ludźmi ze wszystkimi niewygodnymi ludźmi prezydent Filipin nie dość, że zezwala to właściwie zachęcała do mordowania osób, które wydaje się, że mają jakąś styczność z narkotykami mówi wydaje się, dlatego że tam nie ma żadnych nielegalnych zatrzymań tam nie ma procesów sądowych tam po prostu dochodzi do morderstw na ulicach i to na masową skalę szacuje się, że około 7000 ofiar już w tej chwili ta wojna właśnie pochłonęła obłęd obłęd dokładnie i ile, więc był to 1 z tematów specyfika tych rozmów ONZ, zwłaszcza w tej komisji ds. środków odurzających jest taka, że o tym wszystkim dyskutuje się trochę naokoło jest w ogóle taka niepisana zasada w kwietniu, że nie wymienia się nie krytykuje się żadnego państwa, wymieniając je z nazwy także pewne osiągnięcia w rodzaju protokół dyplomatyczny tak zakłada ładnych miejscach pogrążony w stagnację mówi naokoło, żeby wszyscy wiedzieli kogo chodzi, ale jednocześnie, żeby nie padła nazwa danego kraju więc, że w wyniku pewnych zabiegów dyplomatycznych zostało to okres ważne takie jak mnie zgłoszone takie stanowisko szeregu państw podpisały się potem kraje Ameryki Łacińskiej kraje Unii Europejskiej w tym Polska właśnie krytykujący Filipiny nawołujący do zaprzestania tej masakry i do tego, żeby pociągnąć do odpowiedzialności osoby, które do tego dopuszczają wręcz zachęcają, ale też jak mówi nazwa Filipiny w ogóle się w tym stanowisku nie pojawiła no tak to ciekawe skądinąd, że właśnie w ten sposób tę dyskusję przebiegają no bo to jest takie powiedziałbym wszystko w aksamitnych rękawiczkach i jakby nic stanowczo go jak rozumiem też powiedzieć, że w związku z tym nie można ich postanowień z takiego czym rzeczywiście przedstawiciele państwa, które zachowuje się taka nie inaczej mogliby się naprawdę przejąć ten dokładnie potem staje reprezentant Filipin i wygłasza swoje okrągłe słowa no tak to już jest, że testament faktycznie rzadko kiedy wychodzą bardzo ostre stanowiska, toteż wynika z tego, że działa zasada konsensusu i nawet jeżeli taki dokument, który stamtąd wychodzi one wychodzą stamtąd w postaci rezolucji np. tym razem mieliśmy to i to też istotna i dobre rezolucję dotyczącą finansowania na różnych działań wokół wsi i lewicy i to ważne, że zostało tak na wołanie do państw członkowskich to instytucja ONZ wystosowane, żeby nie za przystawać tego finansowania, a wręcz przeciwnie zwiększać, bo nadal epidemia trwa natomiast regułę tę rezolucję są takie bardzo miękkie, dlaczego dlatego, że działa tam zasada konsensusu, jeżeli jest jakiś pomysł na dokument to, że muszą wszyscy zgodzić dokładnie to nie głosuje się go tylko dotąd się kolokwialnie mówiąc mieli treść tego dokumentu dopóty się wszystkie państwa NATO nie zgodzą, ale pomyślimy o tym, że przy tym stole ogromnym siedzą kraje takie jak imię Portugalia Kanada stany Zjednoczone były w niektórych Stanach jak wiemy dochodzi do legalizacji marihuany, a z drugiej strony tego stołu mamy właśnie Filipiny czy Rosja en la to możemy sobie wyobrazić wspólny mianownik jest bardzo mi Rehn są tam też przedstawiciele Polski rzecz jasna jak rozumiem jakieś kwestie związane z sytuacją do polityki narkotykowej tak PS, czyli jak i mówiąc bardzo ogólnie w stosunku do narkotyków w takim wymiarze i prawnymi społecznym czy z każdej substancji psychoaktywnych może tak no powiedz lepiej też są dyskutowane w są dyskutowane i to skorzystam z okazji, żeby Polska pochwalić w hotelach także wykładnia, że społeczeństwo obywatelskie organizacje pozarządowe naszą rolą jest patrzeć na ręce władzy i w efekcie tego dość często krytykujemy czy nie zgadzamy się z renty z polityką konkretnym przypadku narkotykową i są na pewno różne rzeczy, które w Polsce możemy krytykować natomiast fakt faktem, że na tej arenie międzynarodowej Polska jak zabiera głos jest to głos mądry i wystąpieniu dyrektora krajowego biura ds. przeciwdziałania narkomanii, który to polskie wystąpienie odczytywał na forum ONZ znalazły się ważne postulaty takie jak przestrzeganie praw człowieka jak co rozpatrywanie kwestii dotyczących substancji psychoaktywnych z punktu widzenia zdrowia publicznego ani karania jak proporcjonalność karcianki już chcemy je stosować dla nas istotne też takie nawoływanie do włączania społeczeństwa obywatelskiego w tę rozmowę nie muszę przyznać, że zakład co się dzieje w Wiedniu jest zawsze i oficjalna rządowa delegacja, ale też są reprezentanci organizacji pozarządowych spotykamy się przy 1 stole także z delegacją, żeby wymienić spostrzeżeniami i turystyka owocna współpraca na tym forum Zapolska nie możemy się w nas co takiego się znalazło w tym przemówieniu Piotra Jabłońskiego co było powodem do jakiej zadowolenia swojego domu nawet to takie rzeczy, które nam się wydają bardzo oczywiste np. odwołanie do praw człowieka wydawałoby się, że to jest oczywista oczywistość czy też jest po prostu taka podstawa, wokół której nie powinno być żadnej dyskusji, a okazuje się, że na tym forum przedstawiciele Filipin albo Rosji np. nieszczególnie się odnoszą do równowagi nieszczególnie kolejny taki termin, którego Polska używa to jest redukcja szkód to jest taka filozofia, która stoi tron w kontrze do nawoływań do świata wolnego od narkotyków filozofia, która akceptuje też te narkotyki zawsze były są i będą trzeba się z tym, że była 1 słowem nie wytępić to niemal tempie i po prostu, jeżeli już też mamy tam 5 rzeczy jakoś przeciwdziałać minimalizować szkody dla użytkowników czy dla całego społeczeństwa, które nie są spowodowane obecnością tych narkotyków i okazuje się, że to hasło redukcja szkód jest tak kontrowersyjne, że ono się nie pojawia w ogóle żadnych dokumentach ONZ niemożliwe nie naprawdę tak jest w zeszłym roku odbyła się tutaj zatem stoi lęk przed tym, że kiedyś użyję tego sformułowania to gdzieś tam pod spodem kryje się właśnie to co wyraziła, czyli pewnego rodzaju akceptacja dla czegoś co bywa tematem i pojęciem tabu tak samo są państwa, które nie potknie w obronie nie przyjmują takiego takiego toku rozumowania cały czas stoją na straży tego twardego stanowiska narkotyki trzeba tępić i niestety ludzie których, którzy używają też trzeba tępić takie najgorszym tego przykładem są są Filipiny także w zeszłym roku odbyła się z kolei taka specjalna sesja zgromadzenia ogólnego ONZ poświęcona polityce narkotykowej i od stron mieliśmy jako sukces to, że znalazły się w dokumencie końcowym tej sesji pewne zapisy dotyczące redukcji szkód, ale znów opowiada się oni naokoło, wymieniając przykładowe rodzaje i praktycznych działań idących w tym kierunku, ale samo hasło redukcja szkód i nie kłaść tam pojawić w bardzo ciekawe, skąd takie właśnie obchodzenie różnych rzeczy dookoła i nie nie wymienianie jakiś słów niż ja wiem, że Piotr Jabłoński zwrócił także uwagę na istotną rolę organizacji pozarządowych działających właśnie w kwestiach związanych z polityką narkotykową tak i samym Wiedniu też jest coraz więcej przestrzeni na obecność społeczeństwa obywatelskiego to pomalutku pomalutku się rozwija się śmiejemy, że taką miarą tego jak ta przestrzeń wzrasta jest długość stołu na kilkadziesiąt lat, więc organizacji pozarządowych, które tam się zjeżdżają i jest wystawiony na korytarzu taki 1 jedyny stół, na którym możemy zaprezentować nasze ulotki publikacje materiały raporty na te wszystkie organizacje jest 1 jedyny stół, ale wzroku jest trochę dłuższy i śmiejemy się, że te kilka centymetrów jest miarą tego jak społeczeństwo obywatelskie dopuszczane do dołu coraz bardziej do debaty PSL ma wymiary realnie przekładający się na to jak to wygląda w poszczególnych krajach czy to jest właśnie jakaś taka sfera czysto symboliczna, gdyż prawda o pewnych rzeczach w ogóle nie mówi o innych się mówi w sposób bardzo enigmatyczne gdzieś tutaj się prawda uznaje rolę organizacji pozarządowych i nawet się dostawiać kolejne segmenty stołu dla nich, ale w praktyce to niema większego przełożenia tych jest inaczej w praktyce to różnie wygląda też Stark, że przewodniczący tej sesji jest taka funkcja rotacyjna i w tym roku była to ambasador Norwegii, która była bardzo przychylna organizacjom pozarządowym tak jak wspomniał to by jubileuszowa sesja, a jako pierwszy do zabrania głosu na Łotwie na otwierającej sesji plenarnej zaprosiła ambasador przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego organizacji młodzieżowych także to było pewien gest, ale istotne i doszliśmy jest tego stołu na temat są też takie Formuły, w których ten głos NGO-sów jest, ale jest lepiej słyszalny możemy zabierać głos na sesji plenarnej trzeba się tam odpowiednio wcześniej zapisać ustawić w kolejce, ale to jest możliwe także są także są przedstawiciele gmin w protokole przedstawiciele organizacji pozarządowych tylko coraz bardziej rosnącą siłę powiedziałbym formułą są poza oficjalnym protokołem zalecali Ferenc, czyli takie dodatkowe wydarzenia panele eksperckie w tym roku było ich blisko 100 i naprawdę dużo, a i to jest taka formuła, która w znaczącej mierze w rękach właśnie organizacji pozarządowych Thatcher, by wspólnie często z delegacjami krajów i to jest już takie miejsce, gdzie można sobie też pozwolić na więcej swobody pluralizm różnych poglądów daje osobowa zakazane mogą być wypowiadane słowa zakazane mogą być wypowiadane to oczywiście dotyczy obydwu stron, a więc, więc np. mieliśmy taki właśnie Saj Iwan zorganizowany przez światową komisję ds. polityki narkotykowej, która nawoływała do tego, żeby zaprzestać wszelkich form karania za posiadanie narkotyków, a z drugiej strony np. mamy takie będą organizowane przez Rosję, która opowiada o swoich bardzo skutecznych metodach, że trzeba testować obecność narkotyków nastolatki o tym, że absolutnie nie prowadzi metadonu, bo przecież mają swoje lepsze Formuły radzenia sobie metody radzenia sobie z problemem no, a to, że nadal tam epidemia Shisha leje to, że co codziennie każdego dnia rejestruje się około 300 nowych przypadków zakażeń i tam mniej więcej 60 osób codziennie umiera, a na AIDS na to to już jakoś jest pomijane nie odczuje z kolei taka filozofia, że właśnie się coś powie albo czego się nie powie to po prostu tak będzie też nazwa performatywne funkcja mowy i Rosja bardzo przywiązana do takiej funkcji właśnie bardzo dziękuję Magdalena Dąbkowska Global Drug Policy program open Society Foundation bardzo dziękuję post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA