REKLAMA

Czy puszcza wymaga interwencji człowieka? Dyskutują Joanna Łapińska, prof. Rafał Kowalczyk i Paweł Sulik

Post Factum
Data emisji:
2017-03-21 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
26:43 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum w słuchamy Radia TOK FM i programu post factum jeszcze zdobyć mówi Paweł Sulik w naszym studiu goście prof. Rafał Kowalczyk dyrektor Instytutu biologii ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży dobry wieczór wieczór i Anna Łapińska szefowa biblioteki w zakładzie badania ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży nieformalna grupa lekarzy dla Puszczy Białowieskiej dobry wieczór i pani Anna Łowicz zagra taki gest, jakby się pomylił co bywa w radiu w Zarzeczu Rozwiń » Lecha dali się wcale nie pomylił jeśli tak to poproszę jasnych prostować jeśli chodzi o wizytę w kii pytano, gdzie jest willa koło jako o niej nie pomylił się, a druga rzeczywiście jestem bibliotekarzem w tymże Instytucie natomiast tutaj jestem prywatnie jako przedstawicielka tej nieformalnej grupy LO Kalisz 0 każdy z nich o wycince Puszczy Białowieskiej tak tutaj, czyli w studiu Radia TOK FM, ale dzisiaj w sejmie na konferencji, która w nazwie zawiera takie pytanie, które w większości Polakom i po ilu Polaków już ma w głowie od dłuższego czasu, bo to sam środek dyskusji o Puszczy Białowieskiej, a to pytanie brzmi czy Puszcza wymaga interwencji człowieka dzisiaj w sejmie różnych konferencja, na której eksperci opowiadali o tym dlaczego Puszcza Białowieska z 1 strony jest naturalnym lasem, a z drugiej strony nie jest naturalnym lasem po zmianie, chyba że się mylę jednak ingerencja człowieka miała miejsce, w jakich wymiarach i czy na tyle intensywnie, żeby jeszcze nadal mówić to jest naturalny las w Osiu bardzo pan Rafał Kowalczyk nowych wind to bardziej intensywna gospodarka w Puszczy Białowieskiej ma rozpocząć się w czasie pierwszej wojnie światowej jest kontynuowana do dziś co nie zmienia faktu, że to, że Puszcza Białowieska jest lasem w dużym stopniu naturalnymi i unikatowym w skali Polski w skali Europy po najprawdopodobniej również w skali w skali świata, dlatego że jest inne, że jest obszarem, który tutaj istnieje od ostatniego zlodowacenia, więc przez ostatnie 12 lat była kształtowana przez siły siły natury, a to oddziaływanie człowieka to jest ostatnie PEC Stolat, chociaż tak naprawdę osadnictwo w Puszczy Białowieskiej jedno pojawiała się w ciągu ostatnich kilku tysięcy lat, ale nie zmieniało Puszczy użytkowania w ciągu ostatnich 100 lat zmieniał Puszczy natomiast ciągle 23 Puszczy, poruszając park Narodowy Białowieski park Narodowy władza wdrażająca rezerwaty i dużą część drzewostanu w stuletnich nam na terenie zagospodarowane części Puszczy złą unikatowe lasy lasy naturalne, których nie mamy w Polsce nie mamy w Europie i niewiele jest obszarów takich również na świecie powoli takie małymi kroczkami tak będziemy w trakcie rozmowy szli w kierunku zagrożenia innego znicze w związku z tym zapytam coś takiego naturalnego jeśli zwykły mieszczuch tak jak ja zjawi się w Puszczy zobaczymy przed rosnące świerki to pierwsze pytanie będzie czy to świerk jest tutaj naturalnie czy też dzięki człowiekowi temu co robić, czego nie robi świerków świerk w taki bolesny był większym udziale pojawi się w Puszczy 1500 zlote ma, więc jest niezależnie od działalności człowieka natomiast jeśli trafimy do do Puszczy do parku Narodowego to były możemy powiedzieć, że tamte świerki jest corocznie w sposób naturalny umowę z części zagospodarowane część to będzie świerk, który pojawi się tam w sposób naturalny, więc nie był sadzony ręką człowieka część natomiast szczególnie takich bardzo uproszczonych drzewostanów świerkowych, ale też sosnowych było posadzone ręką ręką człowieka w ciągu ostatnich kilkudziesięciu do kilkudziesięciu lat, ale to co jest naj naj cenniejszy to są te lasy lasy naturalne, ale bez Puszczy Białowieskiej mienie nie nie chcemy, by chronić konkretnego powodu lasu powiedzmy np. lasu dębowego czy lasu świerkowego 33 Lasek 8 mieszanego tylko toczą, bo uważamy powinno podlegać ochronie w Puszczy Białowieskiej to są procesy naturalne, a więc szereg procesów, który w sposób naturalny kształtuje ten to dla nas i organizmy w nim bytujące zabiegaliśmy, więc naturalne ma namyśli to, że po prostu my nie ingerujemy otaczamy jakimś murem to wszystko mówimy to co się dzieje w środku co by się nie działa też naturalne nie nie musimy otaczać się otaczać tego obcego o bardzo ważny musimy musimy podejmować pewne działania, które rzeczywiście zabezpieczą unikatowy praktycznie nietknięte ręką człowieka w las my w Polsce pełen patrzmy mały mamy prawie 9  000 001 ha lasów czyli by 13 Polski jest pokryta pokrytą lasem z tym, że w większości to są lasy gospodarcze lasu bardzo uproszczonej strukturze często sosną we wsi z drzewami osadzonymi grządki i jedno wiekowe jedno gatunkowe takie jednopiętrowe, chociaż to się to się, gdy zmienia takie lasy znamy Puszcza Białowieska zupełnie innym lasem jest lasem wielogatunkowy tym wielowiekowym wielopiętrowe ma, więc jest taka bardzo skomplikowana struktura i dzięki temu dzięki temu, że tam drzewa ubi umierają odnawiają się stworzyła się taka mozaika warunków, które odpowiadają bardzo wielu gatunków organizmów powodom ssakom ptakom i t d. i tutaj jest dzięki temu bogactwo Puszczy Białowieskiej jest jest ogromne liczby porównywalne z żadnym innym lasem w Polsce 3 czy w nawet w Europie to co pan profesor mówi to są dowody na to, że jest to fragment przy unikatowy fragment przyrody teraz, kiedy już w ubiegłym roku minister środowiska mówi wyraźnie, że jest zagrożenie pożarami jeśli my nie zajmiemy się tymi drzewami, które są nie poradziły to jest zagrożenie pożarami to dla większości o opinię publiczną jest racjonalny argument, żeby tam wejść po prostu zrobić wszystko, żeby ta Puszcza nam nie spłonęła skoro jest ona jest tak cenne profesor mówi, ale był pożar to jest argument wykorzystywany dla uzasadnienia wycinki Puszczy Białowieskiej ja może powierzyć tak w tej chwili w Puszczy po kilku latach tej gradacji kornika, którą wg leśników zagraża zagraża puszczą musimy pamiętać, że Puszcza w swojej historii pewno przeżyła kilkaset takich takiej gradacji, bo zdarzają się one cyklicznie mniej więcej co co 10 lat to to by mi, by zamarło powiedzmy w wyniku gradacji kornika około 5 % drzew wszystkich drze w na terenie Puszczy Białowieskiej to znikoma ilość dla takiego lasu, gdzie martwe drzewa to jest rzecz normalna tak naprawdę te martwe drzewa są być może bardziej żywe niż, gdy były żywe, dlatego że martwe drzewa są zasiedlane przez setki gatunków organizmów owadów, które potrzebują do swojego życia do swego rozwoju martwego martwego drewna na tych wodach żerują dzięcioły bardzo rzadkie takie jak Dzięcioł białogrzbiety czy już liczyć Dzięcioł trójpalczasty i Puszcza Białowieska tak naprawdę jest jedynym miejscem w Europie, gdzie możemy spotkać wszystkie europejskie gatunki gatunki dzięciołów i ten pożar Puszczy nie zagraża, dlaczego dlatego, że po pierwsze, Puszcza w w 13 to są siedliska wilgotne jest naturalnie niepalne po drugie jest to już gola z dużym stopniu liściasty, który oczywiście mecz jest mniej palm niż las niż las iglasty po bo po trzecie martwe drewno to nie znaczy, że to jest powiedzmy słuchaj paliwo, które się będzie palić bo, bo takie drzewa stopniowo but chwieją robi się coraz bardziej wilgotne a kiedy upadną to po to, są moje motory są złe, a nie palne powiedz mi i nie ma naprawdę zagrożeniem pożarowym w ciągu ostatnich plazmy lat kilkudziesięciu nawet tu nie było jakiś inny pożarów i generalnie Puszcza jest ma bardzo niski wzrost najniższych w Polsce my poziomów zagrożenia pożarowego, więc to jest po prostu argument mający uzasadniać wycinkę, a nie jest prawdziwy miała 5 lat, ale też tutaj co ciekawe eksperci, którzy przyjechali do nas UNESCO, żeby sprawdzić jak wygląda sytuacja i potem po swojej wizycie napisali raport Grant obserwacji i podnieść 1 ważną kwestię także innych nie ma strategii w postępowaniach to właśnie w kwestiach pożarowych, więc jeżeli minister tak bardzo lubi porządek i chce zadbać o kwestie pożarowe tak, ale to być może należy w końcu wprowadzić taką strategię jak zalecają UNESCO, ale zaraz, ale czy lasy państwowe mają strategię związana, ale chodzi o obiekt cały cały obiekt UNESCO, ponieważ no i jednak mamy ten tytuł do czegoś nas on zobowiązuje to umowa międzynarodowa, do której się sami zobowiązuje zobowiązaliśmy, że będziemy jej przestrzegać jak, więc jeżeli eksperci UNESCO podnoszą, że ta kwestia nie została uregulowana może, zanim zaczniemy wycinać w celu naprawy sytuacji może najpier w stwórzmy dokumentację co należy robić, gdzie zabezpieczyć jak zabezpieczyć, a nie wytniemy wyczyścimy, a potem nie będzie pożarową nie będzie to się palić na lata, ale wróćmy jeszcze drugi oba najczęstszych argumentów poza pożarami, które się już w ubiegłym roku pojadę to drugi też argument, który się najczęściej dotyczy jednak to co pan poseł wspomniał, że gradacja kornika i teraz tak dyskusja w Polsce w największym skrócie przebiega w pomiędzy tymi, którzy twierdzą, że trzeba chronić nasz las unikatowy las w ten sposób, że drzewa, które są zainfekowane kornikiem jak najszybciej otrząsnąć i tymi, którzy mówią koni jest też częścią tego filmu w tym tekście z wojny ekosystemu wosku pszczelim skoro nie ingerujemy to też zostawmy to jakoś się zmieni nie do końca wiemy jak, ale zgodnie z filozofią, że to ma działać jak i bez ingerencji człowieka wielkiej tragedii nie będzie, chyba że ta Puszcza się zmieni tak, że już nie będzie w stanie tego zaakceptować, ale co też pytanie do pana posła czy ty jak się ma zmienić Puszcza, gdyby się okazało, że rynek to minister Szyszko ma rację i Korni po prostu komornika zmiana masowo do kornika absolutnie nie jest zagrożeniem dla Puszczy Białowieskiej dla tych, dlatego że w swojej historii szkoły Puszcza doświadczała gradacji kornika wielokrotnie, ale dziś nie boję się bać, że pewno kilkuset kilkuset krotnie i nadal istnieje tutaj o 12  000 lat oczywiście dla laika, bo był obraz obecny był suchych drzew w Puszczy mogłyby być może budzić budzić niepokój natomiast u nich wracam ciągle do tych procesów naturalnych gradację kornika jest 1 z procesu, który to ją obserwował obserwujemy i ani nie zagraża Puszczy ani nie zagraża świerkowy, dlatego że gdy nawet jeśliby gradacja kornika zabiła kilkanaście procent świerków w Puszczy Białowieskiej to i tak świerków jest bardzo dużo i Puszcza to nie są tylko świerki, gdyby to był wyłącznie las świerkowy może moglibyśmy się martwić, bo obok mielibyśmy obrazek, że ten las powiedzmy za zamiera natomiast Puszcza jest wielo gatunkowo tam są dęby graby lipy i t d. niż ten trenerzy i chwile, które związane z chłodniejszym klimatem jest gatunkiem moralnym w dobie ocieplenie klimatu, by byli to jest wiele apel prok prognoz PSL pochodzących z badań międzynarodowych pokazuje, że to świat będzie się wycofywał z grubsza obszaru tutaj szczególnie centralnej Europy wycofał się na północ i teraz ten kornik być może przyśpiesza pewne procesy jest taki inżynierem, który w przyśpieszony sposób pozwala temu lasowi naturalnemu, jakim jest Puszcza przystosować się do zmiany klimatu lipy świerki nawet Czesi zabierają one bardzo szybko w ciągu kilku kilkunastu lat będą zastępowane przez jednolity przez przez grałaby przeszkolony, a więc gatunki związane z cieplejszym klimatem i to jest to, czego powinniśmy się uczyć w Puszczy, bo możemy oczywiście na siłę i przeciwdziałać temu, gdy komornikowi, by starać się uchronić ten świat Kijów, chociaż badania pokazują, że to nie jest możliwe bo, żeby rzeczywiście to było możliwe to trzeba wyciąć 80 % świerków zainfekowanych co nie jest możliwe, dlatego że będziemy je 13 Puszczy jest chroniona różnymi formami parkiem Narodowym rezerwatami, gdzie nie można ingerować z natury rzeczy nie jesteśmy w stanie wyciąć 80 % drzew zaba w, a za linę in zszokowany i teraz już będziemy na siłę degradacji przy przeciwdziałać być może też tak świerki wspierać w sposób sztuczny wsadzić często na Siedliskach, które są nie nie nieodpowiednie to może się okaże, że stworzą stworzymy las, który będzie kompletnie nieodporny Iza kilkadziesiąt lat nastąpi katastrofa, bo nastąpi kilka obecny kilkanaście lat bardzo suchych i wszystkie świerki szlak szlak traf, a przez to, że ten las się w sposób naturalny przebudowuje dostosowuje do tych zmian klimatycznych zwiększonej emisji dwutlenku węgla to mamy gwarancję, że to będzie dla nas najlepiej przystosowany do tych warunków klimatycznych natura sama wie co jest najlepsze za chwilę wrócimy do rozmowy z nami prof. Rafał Kowalczyk z Instytutu biologii ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży Joanna Łapińska z grupy nieformalnej grupy lokalsi dla Puszczy Białowieskiej przed nami informacje Radia TOK FM, a po informacjach wracamy do rozmowy o słuchamy Radia TOK FM programu post factum w naszym studiu prof. Rafał Kowalczyk dyrektor Instytutu biologii ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży i jeszcze raz dobry wieczór dobry wieczór i Anna Łapińska nieformalna grupa lokal się dla Puszczy Białowieskiej dobry wieczór wieczór w tym, że część naszej rozmowy o państwo mówili o Górniku i o jego wpływie na Alasce w rozwoju makro to Puszczy Białowieskiej, ale też o zagrożeniu pożarowym tu ciasno trzeci najpopularniejszy inny argument w tym sporze, a mianowicie i to jest argument, który jest w moim mniemaniu najtrudniejsze chyba do odparcia mamy nie pochodził z naszej wiedzy czy z terenu naszej wiedzy o o przyrodzie tylko naszego myślenia o społeczeństwie w, kiedy jakieś pół roku temu to studia był prof. Nowicki były minister środowiska i był pytany o to jak widzi teraz rozwój konfliktu o Puszczę Białowieską to w jego mniemaniu tak przemija zadeklarował na antenie chyba najmądrzejsze rozwiązanie, na które nikt nie wpadł było po prostu odgórne powiększenie parku Białowieskiego parku Narodowego bez konsultacji z lokalnymi wspólnotami taka zmiana ustawy, żeby można było wykonać prosty trzeba było to zrobić przy najbliższej okazji, a teraz spór już jest tak duży i tak zbyt wiele argumentów nie tylko tak to poruszyliśmy zostały użyte w tej dyskusji, że teraz już to jest niemożliwe na to muszą państwo zapytać czy rzeczywiście to jest także my jako społeczeństwo musi mieć powiedziane, choć to te fragmenty Polski sobie za zakreślony w tu przyroda jest absolutnie chronione oraz po naszej wiary w większym stopniu radzić sama jeśli chodzi o całą resztę lasów w naszym kraju to są gospodarstwa tak jak to jest w nazwie lasów państwowych jest to gospodarstwo co państwa posłów do Konina mało nas z 1 strony taka wizja, że ktoś będzie ona zdecydowały są oczywiście wizją przerażającą i nikomu się to nie podoba tak też z drugiej strony tak, by w dobie demokracji mamy na wszystko mało mechanizm konsultacji społecznych które, które przy każdej ustawie mają być wprowadzane prowadzone w tym, żeby usłyszeć co mieszkańcy lokalni danych danych terenów myślą, czego oczekują tak dalej nic, zwłaszcza że też mieszkańcy często wiedzą co jest co jest potrzebne w danym regionie co by np. ułatwiło im życie w otoczeniu nie wiem parku Narodowego jak w tym w tym przypadku, więc synom teraz można tak mówić, że trzeba, by trzeba było wprowadzić go odgórnie natomiast ten konflikt niewątpliwie jest tak jak przyglądałam setki i artykułów prasowych od osiemdziesiątego czwartego roku dotąd 2000 któregoś Emir to ten konflikt wygląda nieustannie tak samo to nie jest także ten konflikt eskalować to jest na nowo wzniecony ten sam konflikt na tym samym poziomie ciągle językiem, jakim no no właśnie to jest takie takie trudne do określenia, bo wygląda na to, że jest to konflikt między społecznością lokalną, a całą resztą świata i po stronie społeczności lokalnej stoją leśnicy obarcza się z naukowców organizacje pozarządowe czy n p . nas jako grupa grupa, która ma inne zdanie o duże lód z 1 strony być może działamy na szkodę społeczności, że się nie znamy, że naukowcy się nie znają i że chcą zarabiać pieniądze na uprawianiu badań mnie pytała o to narracja, która wychodzi od innych od lokalnych społeczności wynikało z ich obaw strachów które, którą oni mieli jakąś siłę zaszczepione i domy dalej tkwią, bo ludzie nadal obawiają się, że chce się nas zamknąć w rezerwatach, a to to po to, źle świadczy o branży o tym od tej komunikacji tak, bo ktoś musi ten przekaz stworzyć, że rezerwat, że nie będziecie mogli wejść do lasu i ludzie naprawdę się tego obawiają no tak malwy i zrozumiałe jeśli niema długofalowego planu edukacyjnego wystawy niedługo sam się obawy, gdy nie powiedzieli, że teraz będą następni w las na wieść, że należy tak nie będzie prawda, szczególnie że tym argumentem, który się przy okazji pojawia jest mówienie o tym, że np. pozyskiwanie drewna z tego lasu będzie utrudnione, ale Włosi stracą pracę osobom, które pracują w Nadarzynie potwierdza w danych ale kto te dane pokazuje ludziom tak nowości jak teraz właśnie przygotowują się tej konferencji wraz ze zdziwieniem odkryłam to naprawdę było dla mnie bardzo zadziwiające, że po poszerzeniu parku w dziewięćdziesiątym szóstym roku, gdzie również ludzie się bardzo obawiali utraty pracy, że lokalne przedsiębiorstwa nie będą miały materiału nie będą takie bardzo, bo było dużo tych oba w tym innych okazało się, że w mym pozyskanie drewna w nadleśnictwach Puszczy Białowieskiej było na takim samym poziomie tak ona się nie zmniejszyło ani o jotę nie można też powiedzieć, bo jak porównała to ze statystykami i bezrobocia stopa bezrobocia w tamtym momencie, kiedy się powiększył park nie wzrosła ona potem wzrosła w momencie kryzysu na rynku meblarskim natomiast w momencie poszerzenia parku nie doszło absolutnie do podwyższenia ofert do obniżenia poziomu bezrobocia pewnie było to wywołane jakimiś innymi zmianami tak, ale jednak nie można powiedzieć, że ograniczenie dostępu do do wycinki wpuszczę przełożyło się na zniszczone pozyskanie do OOM, ale pytanie, kto w takim razie powinien być odpowiedzialny za takie jak regulowanie tej wiedzy dostarczenie po opowiedzeniu tej historii o tym, że powiększenie parku Narodowego i może być zyskiem dla lokalnych społeczności doktor to powinien zrobić, bo z punktu widzenia mediów rzekł bym tak zapraszamy wszystkich jeśli jest taka wizja u nas w sposób zrozumiały, bo to skrótowe podana ktoś potrafi powiedzieć bardzo wyraźnie z flagą i turystyki z tego z tego będzie będzie więcej nawet z zysku niż z tego biznes za paręset złotych rąbania drewna dla dla lasów państwowych jeśli się w podst potrafi to zły przekaz jestem przekonany, że media w Polsce są w stanie pokazać to tylko w moim mniemaniu przez ostatnie lata nie było takiej wizji długofalowych nie było pewne jest jasne jest prof. Wojciech Wilk posłów konflikty i 4 i naukowcy mówią otwarcie może kiedyś mówili inaczej, ale w tej chwili, że nie można był obecny stworzyć parku Narodowego, który będzie zamknięty mech jesteśmy za parkiem Narodowym, który będzie rzeczywiście stworzony dla ludzi otwarty dla ludzi również dla miejscowych społeczności, dla których ważne jest nie wiem zbieranie, by płodów leśnych grzybów jagód poroży, ale też, w którym będzie pozyskiwana ograniczono ilość drewna na potrzeby miejscowej jedno ludności i do roku 2000 w Europie piętnastego mieliśmy taki kompromis to był kompromis na poziomie 48  000 m ³ drewna rocznie to i tak było więcej było mniej więcej 13 więcej niż zostało skalkulowane dla dla potrzeb miejscowej ludności, bo komisja taka podjęły jeszcze powołana przez pana, aby prezydenta Lecha Kaczyńskiego takie szacunki ile zrobiła i to byłoby rzeczywiście był to poziom ilość drewna, która zabezpieczała interes interesy ludności miejscowej to był 30  000 m ³ natomiast musi mieć świadomość i kotów niestety społeczeństwo lokalne często do świadomości nie ma, że ochrona służy lokalnym społecznościom, dlatego że rozwój tutaj, by miejscowych społeczności ich dochodów jest związany z turystyką głównie ich widać to doskonale w Białowieży, ale coraz większym stopniu w miej miejscowościach dookoła dookoła Puszczy, a turystyka to jest ochrona to nie jest eksploatacja Puszczy i jeśli wycinamy Puszczę pieniądze z drewna idą do kasy dla lasy państwowe te pieniądze nie trafiają do lokalnych społeczności albo trafiają w niewielkim stopniu natomiast jeśli mamy turystykę to korzysta na tym społeczność jest to ogromnie o wiele większa liczba miejsc pracy związanych z ochroną niż z gospodarką Leśna powie, że 3 nadleśnictwa puszczańskie zatrudniają tyle tyle osób co 11 hotel w biało wieża tych hoteli z 2 jest kilka pensjonatów jest mnóstwo kwater i t d. utworzenie parku na całym obszarze Puszczy Białowieskiej byłoby dobre z, dlatego że byłby to jednolity zarząd na terenie całej ich całej Puszczy, który być może mógłby wypracować wizję ochrony, która byłaby przyjazna dla małych i uwzględniło uwzględniała powiedz jej zdaniem profesorem mówi jest bardzo przekonujący moim zdaniem brzmi przekonująco brązowy pytanie, gdzie się znajdzie sojusznika w realizacji tej i telewizji czy np. nie wiem ten teraz zainteresowanie komisji Europejskiej tym co się dzieje w Puszczy Białowieskiej to jest chyba na takim etapie mówi, żeby nie niszczy pewnego kompromisu tak jak pan poseł powiedział, a nie rozszerzania Puszczy Białowieskiej tak czy komisja nie będzie to jest sojusznikiem w tej realizacji wizji my podjęliśmy w dziale zobowiązań zgodnie z prawem międzynarodowym ma, więc to jest obszar natura 2000, a przede wszystkim o obszar światowego dziedzictwa nie zostało ono narzucone w zasadzie sami o to zabiegaliśmy i leśnicy po tym, się popisali wyznaczyły, tworząc obszerna na całym obszarze polskiej części Puszczy Białowieskiej, tworząc strefy, w których nie wolno wycinać w tej chwili mówimy, że nas prawo międzynarodowe nie nie obowiązuje i możemy wycisnąć w strefach, które w, które bez, których wycinki powinno nie nie być przyjętym to taki nie może być musimy respektować prawo międzynarodowe firmy mówi nawet nasza oby konstytucja to prawo powinniśmy implementować na nasz grunt co jest tutaj ważne nie mamy coś unikalnego unikatowego, czego nie ma nikt w Europie mamy unikatowy las i teraz chcemy go zamienić w las, który mają wszyscy w Polsce w Europie tego nie rozumiem, bo to jest to Puszcza Białowieska już jest sucho ochrona oczywiście w zgodzie z miejscowymi społecznościami jest ogromną szansą ogromną szansą rozwoju IT rozwój widać, bo w ciągu ostatnich 7320 lat liczba miejsc noclegowych tutaj w Puszczy Białowieskiej wzrosła to pewno rury dziesięciokrotnie są są takie obliczenia statystyki jazdą kwatery, gdzie ludzie zaczynali w pokoju z 2 łóżkami w tej chwili problem mówi dosłownie po przerabiali chlewiki kurniki na kwatery dla dla turystów aż do ZUS to widać pojawia się wypożyczalnie rowerów wypożyczalnie nart biegowych to jest to jest to jest przyszłość my nie możemy zniszczyć to jest dziedzictwo przyrodnicze nasze, które wypożyczamy ono nie jest ani miejscowej ludności ani leśników ani naukowców, ale oni ani rządu i moim zdaniem przykład pani z góry to Polski rząd powinien wyznaczać mieć pewną wizję i do roku 2015 w mojej ocenie to ten reżim ochronny wzrastał w tej chwili mamy odwrót, ale po urlopach porządkowali Love Puszcza już robią powiedzmy każda zmiana polityczna powoduje pewne perturbacje Polski rząd po powinien być tutaj inny aktor Marcin dzisiejszej konferencji w sejmie, by był przedstawiciel Ministerstwa Środowiska i nie było nikogo nie było też, aby leśników w co trudno jest dziwna tak z 1 strony słyszymy, że żołnierze opuszczą należy rozmawiać wpuszczać z drugiej strony rozmów w Puszczy opuszcza niema rozmów w Warszawie opuszczały nie ma, jeżeli nie kontroluje tego ministerstwo i dyrektor lasów państwowych, a my jako jako społeczność lokalna ta część się sprzeciwiała powiększonej o wycince nie mamy żadnych żadnej możliwości wyrażenia swojego zdania taki tutaj rzeczywiście ten rząd powinien być aktorem tak, ale nie jest wolniejsze w życiu państwa będą robili no no co będziemy wyrażać swoje zdanie chyba to jest jedyna rzecz, która nam w tej chwili zostaje tak nudno no no nie sposób się przywiązać do każdego drzewa pani Anna Łapińska nieformalna grupa lokal się dla Puszczy Białowieskiej prof. Rafał Kowalczyk dyrektor Instytutu biologii ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży byli naszymi gośćmi bardzo państwu dziękuję za rozmowę trenujemy, a dzisiejszy program post factum kończymy przygotowane zostały wydane przez Pawła Siezieniewskiego realizował Kamil Wróblewski zaś informacja Radia TOK FM po informacjach program jeszcze więcej sportu zaprasza Krzysztof Sendecki w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Teraz wszystkie pakiety TOK FM Premium 40% taniej!

KUP TERAZ 40% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA