REKLAMA

"Standard nakazywał przedstawienie się rodzącej. Min. Zdrowia to likwiduje" - Joanna Pietrusiewicz o zmianach w opiece okołoporodowej

Post Factum
Data emisji:
2017-03-22 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
25:49 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum audycja post factum Agata Kowalska przy mikrofonie teraz proszę państwa spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie w jak zmieni się sytuacja na polskich porodówkach jak się zmieni się sytuacja kobiet w Polsce rodzących dzieci w pod światłym rządami ministra Konstantego Radziwiłła wsi, a to, dlatego że pan minister podjął decyzję, żeby zmienić prawo w ich jak rozumiem uzyska też poparcie Sejmu w tym, że w tym kierunku chodzi o to, żeby szpitale nie musiały Rozwiń » obowiązkowo stosować standardów opieki okołoporodowej w UE czy pan minister chce tylko zmienić oraz hierarsze dokumentów czy ściera się prawa czy też chce wpłynąć na sytuację na porodówkach o tym, dzisiaj w drugiej części audycji post factum już teraz witam mojego gościa pani Joanna Pietrusiewicz z fundacji rodzić po ludzku dzień dobry dzień dobry państwo w doborze, zanim będzie spójrzmy na to pytanie co się zmieni na porodówkach powiedzmy co to są standardy okołoporodowe znaczy co obecnie obowiązuje co to są za co za pakiet praw standard opieki okołoporodowej to jest rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące procedur medycznych, które przynależą kobiecie w fizjologicznej ciąży fizjologicznej porodzie połów w trakcie połogu i opieki nad noworodkiem to jest spisy nie to są zapisy, które bardzo dokładnie precyzują, jakie badania dna, jakim etapie przynależą się kobiecie, a także w trakcie porodu to, czego kobiety należy zachęcać je proponować i to jest taki dokument, który z 1 strony mówi o procedurach, które są oparte na najnowszych badaniach na i wykorzystujemy receptą na dowodach naukowych, a z drugiej strony bardzo mocno podnosi kwestię podmiotowości kobiecej oparty jest na inne i naprawach pacjenta, więc inny można będzie takie postulaty rodzić po ludzku w tym dokumencie są właściwie większości zawartych w IT dla tego dokumentu muszą przestrzegać szpitale muszą przez obecne zasilające prawda pracownicy oddziałów po pro Lu położniczych znana w naszym studiu wcześniej była inna zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich pani dr Sylwia Spurek mówiła w rozmowie z Jakubem Janiszewskim, że w te standardy to takie oddanie kobiecie autonomię, że często dzięki nim, a to ona może decydować w jaki pozycji rodzi albo jak w danym momencie aż się czuje na co ma ochotę na co nie ma standardy są przede wszystkim obowiązki personelu medycznego jest wyraźnie zapisane w nim w nim do czego personel ma zachęcać kobietę, bo to kobiety, bo tu nie chodzi o to, żeby kobieta wykonywała pracę te wszystkie zapisy tylko to nie są zobowiązania wobec personelu medycznego, który musi po pierwsze, przedstawić i to musiałby to być zapisane w stawie, bo inaczej kobiety nie wiedziała ktoś nimi zajmuje jest zapisane, że należy zachęcać się do przyjmowania różnych pozycji do bycia aktywnego korzystania z VAT z wanny zwana albo prysznica do tego, żeby rodzić w taki sposób w jaki ona czuje, jakie podpowiadali ciało mówiąc już o tym, że po porodzie może odbyć się w kontakcie skóra do skóry przez 2 godziny ze swoim dzieckiem i to było coś do czego jak, by zobowiązany był personel medyczny to my w ich obowiązki czy jest rozumiem te różnice nie tylko chodzi o to, że kobieta ma prawo skorzystać z wanny, ale wręcz personalny miał obowiązek zachęcać do tego czy wskazać, iż możemy mysz ma taką możliwość, by fakty 20 to jest to jest istotna różnica w UE i teraz wracamy do ministra Radziwiłła z i jego Emu i jego decyzji BT standard przestały być prawem obowiązującym w szpitalach obligatoryjnie w ich powołuje się ministerstwo w swoich w swoim no nowym pomyśle no ale uwaga Naczelną Radę Lekarską, czyli samorząd lekarski Otóż realizują oni postulat NRA tak Ministerstwo Zdrowia to tłumaczy, ponieważ zdaniem NRL w LM i obowiązki obowiązkowość tych standardów to jaskrawe i nieuprawnione wkroczenie władzy ustawodawczej i administracyjnej autonomiczny obszar nauki i wiedzy w jak pani rozumie stanowisko samorządu lekarskiego w terenie są dla mnie zaskoczeniem, bo to stanowisko jest od lat mniej znane natomiast zaskoczenie dla mnie to co zrobił minister zdrowia, że przychodzisz absolutnie tylko do 1 głosu Naczelnej Rady Lekarskiej, ponieważ ja nie znam innych głosów, które byłoby, które postulował, by taką zmianę los niż lekarzom, dlaczego oni nie chcą Rosjan to jedno to jest to, o czym rozmawialiście już poza obowiązki to są obowiązki, które z lektury nakładane są przez rozporządzenie na osoby sprawujące opiekę nad kobietą myślę, że kobiety są coraz bardziej świadome i jeśli mamy pakiet praw to może później pójść do szpitala Pojezierza LTE, że to moje prawa zostały naruszone w tej chwili to jeśli tych standardów nie będzie to będzie bardzo trudno bardzo trudno dochodzić swoich praw prawdopodobnie inne sprawy będą musiały trafić do sądu orzekać będą biegli z biegłym jest bardzo różnie w Polsce w zależności od opinii teatrowi nie mogą być bardzo różnie niekoniecznie oparte na Annie na mecz na medycynie na wart na dowodach naukowych w związku z tym zostawiamy wszystko jak w gestii lekarza tutaj są po prostu jasno sformułowane prawa prawa kobiet kobieta się może do nich później odwoływać w mojej mamie może być to stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej mnie zdumiało, dlatego że w od lat obserwuje jak samorząd lekarski AM od lat odnosi się do kobiet jako pacjentek też i to nie jest pierwsza taka historia, w której okazuje się, że PSL są one dziś zapomniana albo są czymś zbędnym balastem, wobec którego lekarze nie chcą wykonywać wysiłku, a w tym przypadku walczą o własną autonomię no ale argument jest taki, że to jest wkroczenie władzy w obszar nauki wiedzy, czyli te sugerują lekarze samorządu w LM obecnie na no na oddziałach położniczych i są oni i tak stosują właśnie najnowszą naukę i wiedza, żeby zaopiekować się kobietami, gdyby tak było to nie istniałby standard opieki okołoporodowej poniesiono powstał w odpowiedzi na skandaliczną sytuację kobiet na salach porodowych NASA na sytuacje ogromnej przemocy na rutynowej przestarzałe procedury medyczne na takie sytuacje, gdzie kobiety miało nacinane krocze bez dyskusji bez pytania o zgodę wobec wszystkich rodzących inne i odpowiedzią na tą sytuacje były właśnie standard opieki okołoporodowej, które mają to zmienić dla mnie też nie jest zaskoczeniem stanowisko Naczelnej rady Pogoni, bo od lat o tym, mówiono o tym, zaskoczeni miasto co zrobił minister po pierwsze, że przychyli się tego 1 głosu nie musimy też pamiętać, że jego w obronie standardów opieki okołoporodowej winne stanęli też konsultanci krajowi, którzy też są Czesi z przedstawicielami środowiska medycznego prof. Radović ski prof. Wielgoś wyraźnie mówią, że standard opieki okołoporodowej spełniają swoje inne cele oczywiście, że nie wiele rzeczy powinno dziać się szybciej standard powinny obowiązywać we wszystkich szpitalach wie może z tym nie są bardzo duży węzeł nie są stosowane nazywanej we wszystkich, ale obserwujemy pozytywną zmianę to zmiana jest zbyt wolna, ale widzimy to, że się powoli na w różnych obszarach zmienia, więc dla mnie to jest niezrozumiałe to, żeby takim potwierdzeniem jak bez czyje interesy reprezentuje minister zdrowia nie są interesy pacjentów to jest to jest minister lekarzu ponieść naprawdę stoi nie nie dalej na stanowisku pod petycją w obronie standardów opieki okołoporodowej podpisało się ponad 70  000 osób kobiety mężczyzny i ta edycja została odrzucona jest bardzo dużo głowę, gdy widzę uzasadnienia, a w Kownie podejrzewam, że powołano się na Naczelną Radę Lekarską to ptaki oczywiście to jest kwestia uporządkowania bardzo często podnoszone w taki argument, że lekarz musi mieć swobodę decydowania o Janie znam żadnego tej zapisu standardach opieki, które by mi lekarzowi nie pozwalało odejść w sytuacji szczególnej sytuacji szczególnej w trakcie porodu od środka tych procedur, bo jest wielokrotnie podkreślano, że jeśli ta jest taka konieczność to czas Zobacz inne procedury i alter ego Moore pacjentki nie do lekarza i one by i one ten to standard to jak podkreślają to podmiotowość i tom in INI to, że kobieta jest indywidualne przypadki i trzeba proponować i te rzeczy, które wynikają z jej indywidualnej sytuacji ani rutynowe, więc dla mnie by to jest absolutnie bezsensowne minister, mówi że mają robić Towarzystwa naukowe oraz za rozszerzeniem tą sprawą co w zamian jak tylko powiem, że jeśli słuchają nas teraz lekarki lekarze, którzy zajmują się właśnie położnictwa, a może położne, a może pielęgniarki z oddziałów położniczych proszę dzwonić jeśli ma uważają państwo, że nowa era nowe rozporządzenie ministra, który likwiduje obowiązujące standardy okołoporodowe to jest dobry pomysł to tym bardziej czekam na uzasadnienie na na państwa głosy 224444044 nasz numer telefonu 224444044 ministerstwo wydało komunikat o tytule w standard opieki okołoporodowej nie są zagrożone i udowadnia, że tak jak oni właśnie wskazał przed chwilą że, owszem, one będą wciąż nikt nie istniały tylko nie w formie do przepisów tylko w formie wytycznych towarzyst w naukowych nad to też dobry pomysł chyba ja uważam, że mnie takie postanowienie takie postawienie sprawy jest jawną ingerencję ministra zdrowia w kompetencje niezależnych towarzystw naukowych ponieść minister nie może niczego nakazać Towarzystwo naukowe, bo to są niezależne stowarzyszenia nie rozumie na jakiej podstawie minister ma taką gwarancję, że Towarzystwa naukowe podejmą inne podejmą taki wysiłek będą oni będą opracowywać takie standardy, bo one, bo to są niezależne Stowarzyszenie stowarzyszeniu nie można niczego on nakazać Ależ oczywiście mogą taką inicjatywę podjąć może polegać na dobrej woli tak natomiast na Mac, czyli nasza sytuacja zależy od dobrej woli towarzyst w naukowych poza tym mamy taką sytuację w tej chwili już, gdzie są różne Towarzystwa naukowe, które mają sprzeczne z sobą rekomendacje nowości chciałam zapytać, bo standardy takie mu dobre słowo, które wskazuje, że chodzi oto pewien 1 poziom opieki czy 1 wskazówkę, która mówi o tym co należy robić, czego robić nie należy i chciałam zapytać czy jest jakiś taki rynek standard urzeka, że na wkład w karze 1 szpitalną mogą sięgać po te wskazania inni w tym bardziej innym np. nowocześnie będą sięgali po inne bada inne wskazania inne wytyczne innego Towarzystwa naukowe Nowaka taka sytuacja i ma miejsce w tej chwili mamy taki bieg konflikty czy właściwie mnie nie taką sytuację z podażą witamina ta właściwie do dziś nie wiemy jak jakiem, jakie powinno być stanowisko w tej sprawie, ponieważ są 2 sprzeczne ze sobą i podejrzewam, że jeśli będą będzie Towarzystwo położnych pracuje swoje standardy postępowania Towarzystwo ginekologiczne oswojone mogą wzajemnie sprzeczne, czyli innymi słowy znów wracamy do praw pacjentek będzie ona musiała patrzeć na to jaki szpital, do których standardu stosuje albo wręcz, który lekarz może to będzie dowolność lekarza o wyborze będzie do wolności lekarza też ponosi pani, że to nie jest powszechnie obowiązujące prawo to są tylko rekomendacje tą sprawą miękkie, których lekarz może skorzystać, ale nasze prawa jak na razie, bo jesteśmy takie sytuacje, że standard opieki okołoporodowej ciągle istnieją one są ciągle obowiązującym prawem tworzą się nowe standardy organizacyjne oraz informacja do nas z pań, które chciałyby rodzić macie czas do końca 2018 roku mamy czas co najmniej do końca natomiast jeśli powstaną nowe standardy to jak to wtedy przestaną obowiązywać standard opieki okołoporodowej, czyli standard medyczna, choć wie pani, że powstają nowe i to już nie będą z z tabelą schemat organizacyjny euro myśmy wystąpiło do Ministerstwa Zdrowia z wnioskiem o informacje publiczne mają z zapytaniem o to czy standard opieki organizacyjne mogą zawierać elementy postępowania medycznego, bo takie deklaracje wielokrotnie słyszeliśmy ze strony ministerstwa wniosek złożyliśmy w styczniu tego roku do dziś nie ma odpowiedzi na więcej, więc właśnie co często budzi nasz niepokój dlaczego, jakby ministerstwo tak stoi na stanowisku, że wszystko będzie dobrze, a nawet będzie lepiej, ale nie podano na bardzo konkretne jak tania, ale odpowiedź będzie zmiana nie dlatego, że to wynika z tych odpowiedzi, które nie wyrwie założy ja, jakby usłyszałam zapewnienia pana Tomasza Matyni, który szefem politycznym mogę w Ministerstwie Zdrowia, który powiedział, że mnie, że prawnicy za po potwierdzili taką umowę taką tezę że, że standardy organizacyjne mogą zawierać elementy postępowania medycznego, a my chcemy to analiza poznać zobaczyć się, bo mogłem zobaczyć siłę, by ukryć, że inwestorzy mogą zagrać to jedno, ale czy będą zawierały te drugie tym zajmiemy już po informacje z mostu i pani Joanna Pietrusiewicz z fundacji rodzić po ludzku w spróbujemy też odpowiedź na pytanie jak zmienią się oddziały położnicze pod światłym przywództwem Konstantego Radziwiłła w, czyli aż pod nowymi ewentualnymi standardami od opieki okołoporodowej post factum w audycji post factum Agata Kowalska przy mikrofonie druga część rozmowy w o standardach okołoporodowych zabrał się za nie rząd prawa i sprawiedliwości postanowił przede wszystkim zlikwidować ze mną studził cały czas pani Joanna Pietrusiewicz z fundacji rodzić po ludzku i dyskutujemy o tym co będzie w zamian jest do tej pory standardy okołoporodowe obowiązywały w szpitalach pacjentka miała prawo do w LM do np. przebrania różnej pozycji przy porodzie do LO FF jak co związane z Zachodu wjechało do bicia, bo to zapisać w przepisach, że pacjentka ma prawo napić się w czasie porodu wody albo jak sama pani wskazywała do tego, żeby położna lekarz przedstawili się on, ale i my inny i po prostu, że mogła poznać tych, którzy nie zajmują to wszystko było w przepisach obowiązywało w różny było z zastosowaniem, ale sprzeciwiła się naczelna rada lekarska i znalazła swych popleczników owym osobie ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, który przychylił się do żądań Naczelnej Rady Lekarskiej i postanowił to stan narty w zlikwidować jeśli natomiast ich miejsce powstaje coś nowego ma powstać w ciągu 2 lat i jak rozumiem fundację rodzić po ludzku też na tym czymś nowym pracuje i co to będzie taki też nowe bardzo dużym zespole względny zespół liczy ponad 30 osób ktoś, kto rzeczywiście jest duże wyzwanie dla nas, żeby się dogadać się znaleźć jakiś konsensus mają powstać standardy organizacyjne opieki nad kobietą CERT fizjologiczne ciąże fizjologicznym porodzie i ja nie wiem dokładnie na czym one będą polegały no tak jak rozumiem organizacją to są kwestie organizacyjne, czyli kto na jakim etapie przekazuje na kobietę pod opiekę, czyli jeśli osobą sprawującą opiekę jest położna w czasie ciąży to musi znana już różnych etapach skierować się kobieta pod opiekę nad analizą KMK logistyka na dno nie jest dla mnie jasna na dziś na pierwszym posiedzeniu dostaniemy informację czy leczy mają być standard my organizacyjne jesteśmy tam MEN potop męża by patrzymy na to czy minister dotrzymuje słowa, że standard organizacyjny mają być tak samo dobry mają zawierać te zapisy, które mamy w w tej chwili nerwowa z obowiązującym prawie 8 koszt jedno, choć ja tego przypomnę państwu, że to jest ten słynny zespół, który media pisały dr Chazan będzie ustalać ustala jak traktować kobiet napór na porodówkach jest i tamtędy to jest ten sam zespół czy oprócz pana Chazana, który już wsławił się tym, że doprowadził kobietę niemal do śmierci do rynku rósł do ogromnego cierpienia rynny, zmuszając do porodu toczy, kto jeszcze jakiś element osoby niezbyt zaufanej niezbyt wiarygodne są w tym zespole czy też Lu pani zdaniem ten skład jest także dziś można jednorazowo rzeczywiście myślę, że to jest zespół większość naprawdę dużych nie wielkich ekspertów swoje i praktyków i osób, które się opieką okołoporodową zajmują od lat zdjęła je konsultanci krajowi zostaje tutaj zostali powołani konsultanci i wiele osób też, by brało udział w pracach w poprzednim zespole w tej chwili też Melville miesięcznika miesięcy temu trwały prace w w zespole, który zajmował się standardami opieki, ale jego, jakby wdrażaniem wypracowaniem rekomendacji dla ministerstwa, więc mamy, jakby doświadczenie w we wspólnych pracach na wezwanie jest coś do 30 osób graczom goście do 1 rzeczy wróci, bo minister mówi rzeczywiście ma rację, że ten zapis w ustawie o działalności leczniczej ten artykuł jest drugi mówi o tym, że minister ma prawo wydawać standardy medyczne i że ten zapis zmieniony zapis dotyczy wszystkich standardów medycznych ma w tej chwili 4 standard medycznej czy dotyczą opieki okołoporodowej dotyczą anestezjologa, który w dużej mierze jest standardem rzeczywiście organizacyjnym w tej ustawie nie było zapisane, że minister mam wydawać standardy medyczne wobec wszystkich dziedzinach medycyny tylko w takich, które z jakich powodów powinny być wydane i minister Religa zarządu wpisów uznał, że tym, że tym obszarem opieka okołoporodowa i to jest zapisane w konstytucji, że go rząd na nas nasz rząd powinien chronić kobiety sposób szczególny i wyrazem tej tej szczególnej opieki są właśnie standard opieki okołoporodowej i to zostało nam właśnie nazwane Chang dopowiedzieć, że to jest jednak działanie, które jednak wyraźnie konstytucja nakazuje też pewne rzeczy z Nerem i wyznacza pewne traktaty ministrowi i to zostało w mojej opinii RL bez naruszeniem tego co w konsultacjach są ewidentne, że to daje elastyczny i Litwy poziomu opieki nad kobietami zostanie ogłoszony, a przynajmniej będzie duże zagrożenie i to, o czym mówiła pani pierwsza część naszej rozmowy, czyli szansa do walki o sprawiedliwość do walki z o PIT prawidłową opiekę będzie zmniejszona w domu to już nie będzie prawo z całą sprawą zajął się m. in . Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar w i on powoływał się w swoim wystąpieniu, kiedy apelowały do Ministerstwa Zdrowia jej syn jest właśnie wystosował odpowiednie listy to m. in. powoływał się na raport Najwyższej Izby Kontroli, wedle którego z tą opieką okołoporodową w Polsce jest generalnie kiepsko i wie wielu wielu szpitalach się nie przestrzega obowiązujących przepisów i tutaj najciekawsze wydaje mi się diagnoza samego rzecznika, który mówi, że głównymi przeszkodami na drodze do poprawy sytuacji okazują się rutyna i przekonania lekarzy i teraz moje pytanie takie czy to rzeczywiście masz takie znaczenie czy będą to standard jako przepis czy też jako wytyczne gdzież im krążące w powietrzu rzeź głównym problemem jest jednak zmiana myślenia, ale zależy od naczelna rada lekarska występuje o to, żeby zlikwidować standardy NATO ma oczywiście, że tak źle gorzej mówi prawo ma wpły w na rzeczywistość i możemy zapisano pewne rzeczy zmieniać i to oczywiście potrwa lata najłatwiej zmienić wybudować się nowy budynek zrobić remont w oddziałach dość często się wydarzyło w wielu miejscach takim dużym wyzwaniem jest kwestia zmiany w ogóle optyki, bo tutaj standard odwracają, jakby to centrum tutaj w centrum jest kobieta i nie zawsze jest i nie we wszystkich miejscach jest optymistycznie przyjmowane, że jeżeli lekarz położna muszą kucnąć o tej kobiecie, że muszą ją zapytać jeśli się, że jeśli dotychczasową praktyką było to, że najważniejszy jest jakaś kobieta musi dostosowywać do ta zmiana jest dotkliwa i ona po prostu trwa lata i jeśli my w tej chwili zmienimy nas likwidujemy ten standard opieki jest standard medyczny można nazwać fakt, że standardem są standardy medyczne oto istnieje duża obawa, że my wrócimy do tego co było, czyli złego zarządzania lekarskiego do przedmiotowego traktowania kobiet jak ja dostaję szału jak o tym, myślę, dlatego że no to jest wysiłek i wielu osób w naprawdę nie wieloletni żeby, żeby taki dokument powstał, żeby dojść do pewnego porozumienia już mam trochę dosyć tego, że minister, który jest facetem i nie ma zielonego pojęcia jak to jest urodzić dziecko nigdy nie było obnażone nigdy nie był zdany na działanie innych osób nigdy nie bolało go skurcze porodowe nie ma zielonego pojęcia patrzy na to z perspektywy Warszawy to jest wyjątkowe miejsce News można znaleźć też bardzo dobry szpital Allianz Polska nie ze stron gazet chleba zjadą Grażyna znowu w kobiety z mniejszych miejscowości w kobiety uboższe oraz te, które nie mają możliwości przemieszczania się na wkład rodzenia w jakimś lepszym szpitalu zapłacenia i kolej oraz polityka prawa i sprawiedliwość uderza w tych, którzy najmniej mają szansę się bronić, bo bogate warszawianki czy inne mogą wybrać cesarskie cięcie pójdą do szpitala w trumnę mogę domagać się codziennie oprócz pieniędzy mając możliwość wyboru mają możliwość się wyższy być może sięgnięcia po informacje łatwiej jest im niższy komunizm mniejsze miejscowości chce po prostu internet może do danej osoby nie dotarła informacja o tym, że ma jakieś prawa, więc kolejny raz to przede wszystkim uderzy w te kobiety, których głosy z najmniej w suchej wanny, a inni i on wydaje się najbardziej oburzyła mnie tak jakby po raz kolejny duży, by odebrano nam głos, dlatego że jeśli będą jeśli obowiązywały będą rekomendacje towarzystw naukowych to my jako głos społeczny nie mamy żadnego żadnej możliwości konsultacji publicznych nie możemy niczego w niej nie ma takich procedur daje prawo nam jak wyraźnie mówi są konsultacje publiczne nie mogą być twarzą tworzone zespoły interdyscyplinarne, w którym uznaje się ten głos społeczny i to się udało ten głos ma teraz odebrano nam już nie będziemy miały takiej możliwości, żeby wnosi pewne zapisy, że pokazywać tę perspektywę godnością ową prawno człowiek czuł, bo my od, a my mówimy o takich rzeczach naprawdę podstawowych i rzeczywiście to jest jak popatrzymy na ten standard wykonania planów takich zwykłych rzeczach to po prostu zniknie z dnia, by ze mną to jest aż trudne do wyobrażenia, że trzeba zapisać się wprawie, żeby się przedstawić, żeby kobieta mogła nabyć jak rodzi kilkanaście godzin, gdy ze mnie zdumiewa też, że ta inna, gdy ta taktyka przyjęta przez ministerstwo, bo do tej pory jeśli chodzi o prawa reprodukcyjne kobiet czy to dostęp do antykoncepcji czy to edukację seksualną czy to dostęp do legalnej bezpiecznej aborcji to zawsze była mowa o tym, że to jest ido ideologiczne i ministerstwo nie mnie sprzyja temu, żeby danemu światopogląd poglądowi sprzyjać czy też nie sprzyjać natomiast w tym przypadku standardy są tak SN w podstawowe 6 proc do idei, że nie można dopisać do nich żadnej ideologii, że zna polityce prorodzinnej to się jak najbardziej w podpisywała firmy w całym FCA pomysły PiS-u dla mnie to jest absolutne zaskoczenie plasuje się ludności taktyka zaskoczeń jest, ale jest także zatrzyma to co się dzieje w ogóle wobec kobiet, a to nie jest zaskoczeniem po prostu kobiety się jak z powrotem sprowadza do do parteru i to jak się traktuje kobiety w porodzie jest takim początkiem ona ona 4 do tego bardzo dużo zależy jaką, jaki on jako ona będzie miała poczucie, jaki będzie miał poczucie sprawczości sił jako matka testem pierwszy moment, bo to może dać jej ogromną siłę takie poczucie satysfakcji poród, w którym kobieta jest autorką tego wydarzenia to jest jedno z najtrudniejszych wydarzeń w naszym życiu nie ma drugiego takiego wydarzenia i on daje tak ogromną wiarę i siła jeśli kobieta przeżyje go w taki sposób w jaki ona chce to jest to żona, a potem siłę do tego, żeby zmagać się miastem co jest naszym życiu najtrudniejszy wychowanie dzieci nie jest nie należy do łatwych zadań i możemy to wesprzeć rano możemy spowodować, że kobieta mnie, że kobieta będzie miała mecz trudno go, że będą grzebanie przy was depresję poporodową albo są albo wiele kobiet w ogóle przeżywa stres pourazowy taki, jaki przeżywają gehennę ofiary wypadków czy inne żołnierze wracający z wojny znam takie przypadki to nie jest to nie są jednostkowe sytuacje, więc bardzo dużo zależy od tego co się w co się tej kobiecie powie jakiś jej stworzy warunki w trakcie porodu to jest niesamowicie krótki moment w naszym życiu, ale mający ogromne znaczenie w zostawiamy w otwartą ścieżką otwarty temat, ponieważ tak jak on wskazywał nasz gość, gdy przygotowywane są nowe standardy jak rozumiem LM Fundacja rodzić po ludzku walczy o to, żeby i do nich wpisać to tereny prawa pacjentki TOZ ten sposób patrzenia na kobietę z jak w dotychczasowych Elany i będziemy czuć się przyglądać temu jak prace w zespole z emisji Ministerstwo Zdrowia przebiegają bardzo dziękuję za studia nie bali Joanna Pietrusiewicz właśnie z fundacji rodzić po ludzku w wiosce państwu dziękuję to była audycja post factum przygotował ją nieco Solecki realizował Kamil Wróblewski, a jeszcze inne państwo do powiem, że mnie spływające czas informacje z Londynu jak państwo słyszeli informacjach doszło tam do incydentu terrorystycznego i wedle najnowszych informacji zginęły co najmniej 4 osoby kilkanaście jest rannych i o kolejnych doniesieniach o kolejne informacje z Londynu w oczywiście w informacjach Radia TOK FM ponieść jeszcze więcej sportu post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - AGATA KOWALSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA