REKLAMA

O kłopotach Unii Europejskiej tuż przed rocznicowym szczytem w Rzymie rozmawiają dr Agnieszka Cianciara, Krzysztof Blusz i Jakub Janiszewski

Połączenie
Data emisji:
2017-03-23 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
24:35 min.
Udostępnij:

Brexit, Europa dwóch prędkości, eurosceptycyzm... O kłopotach Unii Europejskiej tuż przed rocznicowym szczytem w Rzymie porozmawiamy po 14:00 z dr Agnieszką Cianciarą i Krzysztofem Bluszem

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
włączenie ich różni od Anglii 146 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną w studiu dr Agnieszka Cianciara Instytut studiów politycznych Polskiej Akademii Nauk dzień dobry dzień dobry i Krzysztof Blusz wizę Europa dzień dobry dzień dobry i Krzysztof Blusz właśnie wrócił z bardzo ciekawej konferencji na temat Unii Europejskiej więc, żebyśmy w taki w paru obserwacji zaczęliby tu bardzo ciekawe cytaty połączenie ze sławą tak rzeczywiście ja przysłuchiwałem się dzisiaj, Rozwiń » a on, a tam też chyba najważniejszej w tej chwili ami dziś w mieście a w konferencji dotyczącej spraw europejskich z okazji 60 też policja traktatów rzymskich nadchodzącego szczytu Europejskiego, który jest właściwym tematem naszej rozmowie zorientowałem, że rozmowy, ale rozmowa rzeczywiście było bardzo interesująca muszę powiedzieć, że z wielkim zainteresowaniem przysłuchiwali się zarówno wystąpienie pani premier Szydło w jakiej wystąpieniom kluczowych postaci, a w Polskim życiu politycznym przynajmniej w ich do części konserwatywnej prawicowej powiązany z rządzącą formacją Grzyb jest, że neon, że wyszedłem gdzieś bardzo zadowolony z tego co usłyszała znaczy to to niewątpliwie jest także ten przekaz, który dzisiaj publicznie zarówno pani, a premier wygłosiła Jagi, a on ministrowie, którzy zajmują się sprawami europejskimi w kancelarii premiera i w kancelarii prezydenta był jednoznaczny Europa to wspólnota wartości, a nie spółka prawa handlowego dlatego ma warto ją wspierać w tych wymiarach związanych z zasadami rusza przez przestrzegać bardzo jasne także przekaz dotyczący tego, że Europa ach, jest elementem polskiej racji stanu jej spójność i skala co najważniejsze, tak więc i wielkości i niepodzielna 4 Banaś nie zmniejszała rysy były bardzo bardzo dobre, czyli związek karate jak byliśmy tak pozostawione auto euro entuzjastą tak jak bardzo wielu bardzo cieszyłem się w bardzo tak naprawdę dużym komforcie także wysłuchałem takiego wątku debaty, które także przewijał się przez media w ostatnich tygodniach związane z tzw . Unią wielu prędkości, aby z tymi inicjatywami, które Bóg los z 1 strony w najlepszym wypadku były taką debatą zastępczą w Europie a, a w UE albo co w gorszej mogłyby, więc debatą, która ukrywała de facto fakt, że chodzi o to, aby doprowadzić do Unii wielu prędkości, ale wielu Unii poruszających się ze swoimi prędkościami, bo w gruncie rzeczy takie były twarde także pomysły w niektórych środowiskach europejskich politycznych nadal to co było oczywiście hymny takim echem elementem, który bardzo wyraźnie pokazywało, gdzie jest spór, a pomiędzy rządzącą polską formacją, a stolicami europejskimi to jest spór polityczny w o polityczne zasady funkcjonowania Unii, dlatego że 1 z tych bardzo dobrze obrazujących cytatów pozycje numer, by prawa i sprawiedliwości i rozwoju także centrum politycznego rządzącej formacji jest taki cytat, w którym mówi się, ale i tu cytuję za panem ministrem Sikorskim, a może Unia Europejska powinna być się demokracją międzyrządową ani ponadnarodową listy tak naprawdę to cały czas powtarzane powtarzany postulat powrotu do koncepcji Unii Europejskiej jako wspólnoty państ w narodowych reprezentujących tą podstawą wspólnoty politycznej, jaką są, ale są społeczeństwa w z sobą bardzo interesujące widać, że ten spór, który został utworzony także w trakcie wyborów nowego przewodniczącego rady Europejskiej na poziomie dyskusji debaty ze stolicami ma charakter jednak sporów fundamentalnego filozofii politycznej de facto, a i to co mnie osobiście zastanawia to on w z 1 strony zależy nam na tej bardzo wspieramy wszyscy tu się absolutnie tak, że zgadzam z tym co dzisiaj powiedziała pani premier i ministrowie, że musimy zrobić wszystko, aby ochronić proces konwergencji ekonomicznej społecznej AK, więc wyrównywania poziomów życia zamożności krajów, które wchodzą w skład wspólnoty nas z drugiej strony obawiam się, że te zapowiedzi, a będą jednak wyraźnie wskazywały na proces dywergencji politycznej tak, czyli rozchodzenia się tych perspektyw o tym na temat tego jak powinna funkcjonować Unia Europejska pomiędzy polską, a głównymi stolicami w Europie, więc to są chyba te główne wątki tej części dyskusji treść przesłuchiwała zaskakuje to panią ten euroentuzjazm polskiego rządu Paweł Janas Europę na nie jak kiedyś muszą się pojawić się, zwłaszcza po ostatnich tygodniach, więc jednak taka okazja rocznicowa to jest to okazja, kiedy entuzjazm być muszę, jeżeli nie byłoby go w kontekście rocznicy NATO moglibyśmy się już naprawdę poważnie zacząć martwić czy w ogóle kiedykolwiek kiedykolwiek się weź się pojawi, a jeśli chodzi, odnosząc się już to tutaj do opinii pana Krzysztofa obrusza co do co do tej debaty w Europie i po i przyszłości o przyszłości Europy na to co wobec dyskusja rzeczywiście tych 2 prędkościach wielu prędkościach do w moim przekonaniu pokazuje takie poczucie, że a, że gdzieś musimy iść do przodu gdzieś musimy uciec, a uciec do przodu musimy coś zaproponować, ale musimy coś wrzucić obywatelom na stół natomiast tak do końca tak naprawdę nie wiemy nie wiemy co, bo jeśli spojrzymy na konkrety jak ewentualnie do prędkości mogłoby wyglądać no to albo mamy ramy traktatowe, które dają nam po dosyć niewielkie pole manewru, bo ta wzmocniona współpraca, a na, którą traktaty pozwalają jest obwarowana szeregiem Ależ szeregiem zastrzeżeń i tutaj tak naprawdę wielkiego oporu manewru nie ma i paradoksalnie dosyć dużo mówi się o tej wzmocnionej współpracy z tak tak trochę inaczej określają to w tym momencie jest mniej ważne w kwestii polityki bezpieczeństwa i obrony i toteż jest jakoś tam interesujące, ale to jest taki klasyczny temat, bo ta wzmocniona współpraca nie dotyczy tak naprawdę tych kluczowych dosyć intensywnie powiązanych ze sobą kwestii związanych ze wspólnym rynkiem wspólną walutą i t d . które są stosunkowo najbardziej problematyczne i tutaj, jeżeli część krajów chce się chce się wzmacniać w ramach tej współpracy to to rodzi mnóstwo wątpliwości prawnych politycznych, a mówienie o wzmocnionej współpracy w kwestiach kwestiach obrony oraz, że sytuacja wokół nich jest taka, że wszyscy chcą się w obronę nie wzmacniać, jakby konsensus konsensus jest czy to Rosja czy to Izis czy to Tramp, który wysyła chyba zastępca sekretarza czy zastępcy to sekret zasypało zastępcy sekretarza stanu na szczyt NATO, więc kto to oczywiście to oczywiście się dosyć dobrze wpisuje swe w ten ogólny kierunek natomiast, jakby faktycznie, ale pytanie brzmi jak ta jak te prędkości jak ta ściślejsza współpraca mogłaby wyglądać skoro w ramach traktatowych jest to tak trudne no to oczywiście powstaje pytanie czy nie poza traktatami tak w ŁKS kazus już jest mamy mamy pakt fiskalny 2012 roku natomiast ma w tym kontekście oczywiście te zapewnienia i o jedności no ze strony polskiego rządu są inne mniej dziwią mnie dziś się, aczkolwiek to w ogóle ta ta koincydencja z 1 strony tego szczytu 4 dni później, a 4 dni później jak premier May uruchomi te uruchamia art. 50 cent w ogóle jest taka sytuacja troszkę troszkę perwersyjna wodotrysk tak, jakbyśmy obchodzili diamentowe gody na dzień przed rozprawą rozwodową, więc to jest to jest problematyczne z punktu widzenia tego przekazu, którzy aktorzy czy w ogóle przywódcy Unii, ale też też Polski rząd chciałby chciałby nam dać w ich autorzy nie zgodzić z panią doktor nieco inne zdanie w sprawie brexitu pan tylko tyle się wychodzić przed pokolenie salon to trudno mówić o rozwodzie pozna dziś z tym małżeństwem, bo też w rozjazdach małą ilość automatów prawie każdy reżim ach, natomiast, że jeśli chodzi o złocie na współpracę, lecz ja wiem, że to jest tak to, o czym będzie mógł rzeczywiście spłacała w obszarze bezpieczeństwa to ten mechanizm nazwany jest PESCO zapisane w traktatach, którego 1 rzecz ale, ale w gruncie rzeczy i to powie zmieniać Unia Europejska my nigdy nie była wehikułem, który powstał z tego powodu, że wszyscy się zgadzali wręcz przeciwnie on powstał, dlatego że wszyscy się nie zgadza i uczony nobliwe i kołami narzędziem zarządzania różnicami w Europie i taki sposób na zarządzanie różnica od samego traktatu prawda jest z sporów francusko niemieckich co jest ważne, dlaczego to robić Francuzi nie robili Europy dlatego zależało na wspólnym rynku radna Anna swoboda dlatego zależało na euro to i tak naprawdę w sferze bezpieczeństwa obrony właśnie Niemcy rok i to zupełnie innych powodów, bo im zależało właśnie na tych wszystkich gospodarczych historiach to jeszcze bardziej, że te dni rzeczywiście traktaty w tej chwili stwarzają ogromną możliwość współpracy nie tylko w obszarze bezpieczeństwa, ale ten mechanizm jest bardzo duże wahania wzmocnionej współpracy ze śmiechem Cooperation są tzw. opt-out jest fair w niektórych obszarach coś się nazywam konstruktywną absencją z tych mechanizmów tak jak jest mnóstwo my poza tym to, że będzie formularzy w w sytuacji, kiedy nie można było rozwiązać bardzo konkretnego problemu i wchodzono na taką ścieżkę poza traktatowe i że nie można rozwiązać z jakimś czasie jakieś problemy to robię coś poza traktatami to także działo się z taką deklarację, że ten dorobek prawny poza traktatowe pewność zostanie włączony do prawa Europejskiego, żeby zachować jego integralności tak się działo w przyszłości tak wyglądała sprawa z Schengen tak wygląda sprawa z tym, że nazywała traktatem, w którym dotyczącą współpracy w zakresie wymiany informacji na temat międzynarodowej przestępczości mamy rzeczywiście pakt fiskalny mamy pakt euro plus, który był poza traktatami, które mają być przewrót przywrócone do gminy do prawa unijnego tego integralnym jest to co jest najważniejsze to możliwość tej zróżnicowanej współpracy w w innych formułach niż wszyscy razem ona była używana jako wyjątek ani jako reguła tak zryte tata rzecz wydawała, kiedy już naprawdę dochodziły jakieś wielkiego konfliktu dotyczącego 1 specyficznej sprawy i 1 specyficznego państwa zwykle i wtedy wykorzystywano tą szczególną jakość możliwa jest budowa wraz z to co proponuje się w tej chwili cała na co taty miał niektóre przynajmniej państwa członkowskie to była próba zapisania współpracy tej w obszarze daszek z wykorzystaniem mechanizmów wielu prędkości jako zasady projektowe i tak reguły funkcjonowania Unii Europejskiej co oczywiście po pierwsze, działałoby natychmiast jako zachęta do tego, żeby za tym pójść z instytucjami budżetami i innymi narzędziami realizowania tych polityk, a po drugie, usuwało, by taką zachętę do tego, aby osiągać porozumienie, o czym rozumiem porozmawiamy później już po informacjach z 14861426 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną w studiu dr Agnieszka Cianciara i Krzysztof Blusz rozmawiamy o zbliżającym się szczycie rzymskim Unii Europejskiej tam podpisanie deklaracji rzymskiej deklaracji w sześćdziesiątą rocznicę traktatów rzymskich na IT tutaj warto się zatrzymać się z zapowiedziami zapowiedziami naszych rządzących przede wszystkim pani premier, która powiedziała, że Polska nie podpisze tej deklaracji, o ile nie znajdą się w niej 4 kwestie, które są gra dla Polski priorytetem w tym 4 kwestie brzmią następująco jedność Unii Europejskiej obrona ścisłej współpracy z NATO wzmocnienie roli parlamentów narodowych i zasada wspólnego rynku bardzo to odkrywcze i odważne tezy są w nocie dobija się, że 3 z nich na pewno nie budzą ponad partyjnie żadnych wątpliwości te nasze zachowanie integralności je na rynku i wszystkich 4 swobód jest w ogromnym żywotnym interesie polskiej tutaj pełno ich parlamenty narodowe oddają bilety niezamożne to samo zeznali na czym w Browarze parlamenty narodowe i pewnie ta jednak, że Ninie europejskie, które je pani premier mówi ona ona pewnie też różnie rozumiane w różnych stolicach rozumiem, że to, o czym mówią nasi rządzący centrum polityczne prawa sprawiedliwości o jedność Unii Europejskiej myślała o tym, aby nie doszło do rzeczy się tego, że za pierwszy też Kola mataczy rozpadało instytucjonalnego Unii Europejskiej na różne ścieżki poza dorobkiem prawnym poza traktatami europejskimi manna, ale także gminy to pewnie obejmuje ten konflikt związany z tym na czym ta spójność Europejska powinna polegać to powinna być demokracja ponadnarodowa czy na demokracji międzyrządowa wracając zaś chodzi o sprawy bezpieczeństwa na główną rzeczą jest oczywiście współpraca z NATO i ten komponent euroatlantyckiej czy Atlantycki w dyskusji Europejskiej to rzeczywiście ta percepcja jest taka, że chyba, że jedynym prawdziwym gwarantem bezpieczeństwa Europejskiego i to w swoim własnym interesie powinny być stany Zjednoczone czytaj też pewnie pełna zgoda rola parlamentów europejskich, by rano parlamentów narodowych i wzrost znaczenia parlamentu Narodowego w procesie politycznym vis-a-vis tak naprawdę poszerzających się politycznych w wpływów parlamentu Europejskiego niespełnionej będzie przedmiotem takiej debaty jak zorganizować ustrój Unii Europejskiej odnotowano, bo tego tak naprawdę ta dyskiem Paul polityczna nie dotyczy jest dziś słyszałem rzeczywiście deklaracje składane bardzo otwarcie przez osoby biorące udział w tej dyskusji w KPRM nie, że w gruncie rzeczy to co jest przedmiotem sporu to nie priorytet zewnętrzne wewnętrzne gospodarcze Unii Europejskiej, bo o tym, wiem kryzys migracyjny reformy da się strefy euro Cetera et Cetera tony w najbardziej żywotne interesy sprawy wewnętrzne tylko kwestia nowej umowy politycznej w zakresie tego jak Unia Europejska ma działać to to jest to co jest przedmiotem w tej chwili sporów i na co apetyt ma Polski także rząd, że w Rzymie tak naprawdę dojdzie do dyskusji otwierającą otwierający tom przestrzeń na jakiś konsensus na kolejne lata, jakie są możliwe, że taką opcję na tą nową współpracę polityczną aferę może być atut rzeczywiście ten podstawowy cel podstawowy dylemat tak naprawdę jednak to dotyczy ona dotyczy pewnego pogłębiania integracji pewnie jednak jakiś tam opcjach po opcjach różnicujących tak i tego było ten argument dotyczący parlamentów narodowych, który się cały czas jakby przewijała w, a w tej retoryce polskiego rządu jako 11 z fundamentalnych fundamentalnych postulatów to jest tak naprawdę kwestia wzmocnienia wzmocnienia państ w kosztem instytucji ponadnarodowych tak, bo to nie jest tylko kwestia samych parlamentów, bo to oczywiście fajnie brzmi, bo to ta demokracja bliżej obywatela i to taki jest zawsze zawsze dobrze dobrze się sprzedaje no ale w pobrzmiewa również kwestia dotycząca chociażby w przypadku ewentualnych zmian traktatowych jednak do podejmowania decyzji na zasadzie kolej na zasadzie konsensusu PAK, czyli powrotu generalnie rzecz biorąc w ogóle mam wrażenie że, że ta wizja wizja polskiego rządu jeśli chodzi o politykę Europejską to to jest troszeczkę też tak jak w polityce wewnętrznej, czyli wracamy do bardzo wielu rzeczy, które były Air, które były kilkanaście, które były kilkanaście lat temu, tak więc kładziemy nacisk na wspólny rynek wspólna waluta różne inne rzeczy to już nie tak no ale to jest to to jest to jest rzeczywistość jest przez te sprzed kilkunastu czy czy wręcz się czy wręcz kilkudziesięciu kilkudziesięciu lat no, więc chodzi generalnie rzecz biorąc polskiemu rządowi o tę logikę rzeczywiście tego konsensusu tak gdzie, gdzie tak naprawdę nic nic ona celnicy nas bez nas tylko, że problem nowość polega na tym, że wydaje mi się, że tutaj jednak jesteśmy jesteśmy dość osamotnieni w tym sensie oczywiście, jeżeli my postawimy na ostrzu noża kwestii większych kompetencji parlamentów narodowych, ale pewnie gdzieś tam gdzieś tam zostaną przeznaczone są w unii Europejskiej ta dyskusja o tym, tzw. czerwonej kartce tak, czyli o tym, żeby parlament Narodowy mogły zablokować po tak na twardo po unijną legislację gdzieś tam gdzieś tam trwa i to się pojawia natomiast coś takiego praktycznego punktu widzenia tak naprawdę ich, by z przekazaniem czy powrót szeregu kompetencji do do krajów czy przez wzmocnienie parlamentów narodowych w procesie decyzyjnym, gdyż ten proces decyzyjny zespół walk będzie byłby spowalniał, by czynią go jeszcze mniej efektywnymi czy i czy to jest droga dla dla Unii Europejskiej, która raczej jest krytykowana za ze swoją za swoją nieefektywności tego, że nie ma konkretnych rezultatów tego, że te procesy trwają uzgodnienia trwają bardzo długo ono tutaj, ale tutaj mam poważne wątpliwości, bo jednak jest jestem konsensus co do tego, że jakiś szybkie rezultaty EU warto by osiągnąć zejdzie, jakby w 3 sprawy bardzo szybko biegać pierwsza taka hala Milenium jeśli chodzi o o te kwestie związane z robieniem pewnych rzeczy pewnych obszarach tylko w pewnej grupie państw znaczy to nieuchronnie będzie się wydarza, a w pod 1 warunkiem, że do państwa będą wydziały, gdzie chcą dojść, bo na razie były nawet w tej grupie Azoty wymyśliła żona, by rzucić się do przodu, czyli w strefie euro, że będzie próbowała uciec zapobiec kolejnemu kryzysowi, który na pewno się pojawi, jeżeli nie dojdzie do porządkowania stref strefy euro na stan nie ma zgody, którą stronę pójść także jest takie ryzyko, że to rzeczywiście pozostaje tylko na nas ona na poziomie debaty i retoryki politycznej oraz w tym rzeczywistymi sporami rzeczywiście są spory dotyczące 3 rzeczy po pierwsze, często od, o czym mówią rządzący w Polsce że wzajemne relacje państ w w radzie Europejskiej muszą się inaczej układać są rzeczy, które nie mogą być przedmiotem głosowań większościowych tak to są rzeczy, które dotyczą suwerennych prerogaty w państwa jako przykład nasi rządzący podają przykład sporu o o nowego przewodniczącego głosowania w sprawie Tuska tak, gdzie zostali przegłosowani de facto go suwerenny głos państwa nie został wzięty pod uwagę ja nie chcę tego dyskutować, ale to jest to jest 11 z obszarów tego sporu jak będzie wyglądała proces decyzyjny tak czy będzie zgoda w ogóle głosowania większością 31, kto będzie miała być demokracji międzyrządowa i w ten sposób traktowanie głosu wszystkich państ w po drugie jest oczywiście bardzo ważna rzecz dotycząca subsydiarności pomocniczości, czyli tego się w traktatach nel nazywał nie Rosja są w traktatach zapisanej rzeczy, które robi Unia Europejska, która robi państwo narodowe i są takie obszary, gdzie ma dochodzić do te subsydia inności czy jednak takiej sytuacji, gdy państwo narodowe nie może się specjalnie poradzić albo Unia Europejska może w niej się specjalną wartość dodaną jak to się mówi, bo potrafi zrobić coś lepiej to co się powinno zawierać dał jej prezes Kaczyński wie ze swoją ostatni wywiad z astrą 24 zakłady toyoty o tym, jako o 1 z głównych elementów reformy traktatowe, którą chciałby widzieć tak czy uporządkowania tej sprawy i uporządkowania sprawy mówiąc były brutalnie, kto owcą może wskazać swój nos, a w tle oczywiście jest także sporo ten aksjologiczny o przestrzeganie porządku prawnego Konstytucyjnego w Polsce, które prowadzone z instytucjami europejskimi wreszcie sprawa ostatnia PEM w tym bardzo ciekawa wciąż przysporzy spodziewać, że może dojść do otwarcia traktatu, bo trzeba będzie zmieniać system głosowania w radzie Europejskiej po brexicie tak, bo to po wyjściu Wielkiej Brytanii jest też pojawił się takie głosy w ostatnich godzinach dosłownie z komisji konstytucyjnej parlamentu Europejskiego, że te zapisy o wielkiej Brytani zostaną po prostu uznane za jakiś czas zamieszka w angielskim o zaletach, czyli za za przeszłe zapadłe w nieistniejącej nie będzie zmiany traktatowej aż na nie wiadomo, jakie macie do momentu, kiedy większość czy większa grupa państ w członkowskich będzie się domagała zmian traktatowych, tak więc wygląda na to, że też ten postulat otwarcia traktatów, które tak często słyszeliśmy od naszych rządzących i od głównych postaci, a decydujących o polskiej polityce Europejskiej zagranicznej ktokolwiek to nie jest Noska z lobby na torze, a jednak na spełnienie tego postulatu, którego także pani premier trochę uzależniała podpisanie jej akceptację jego deklaracji rzymskiej, że ten postulat jednak nie zostanie spełniony sprawa zostanie odłożona przynajmniej na czas jakiś czas sprawy w Europie się nieco ustabilizują, ale skoro już jesteśmy przy tym na szczycie ziemskimi przy podpisaniu rocznicowej deklaracji na temat traktatów nowej wizji Unii Europejskiej politycznej przynajmniej do politycznej jedno słowo, bo to już opadło, że wielka Brytania, która wychodzi z tej wspólnoty to raczej można powiedzieć tak jak to pani doktor określiła diamentowe gody z dnia na dzień przed rozwodem nie, nawet jeżeli to jest dziwne rozwodu małżeństwo już za sobą dawno nie sypiał po trudach, ale wracając do tego co to jest właściwie za sytuację stron Brexit, a tam taką rozmowę z Bedfordshire czarował tuż po referendum, z których wynikało, że w zasadzie to w ten Brexit to się chyba nie wydarzy się pewnie jest jak dzisiaj pani na to patrzeć czy on się wydarza w tym sensie formalnie, że po, że procedury zostaną też procedury zostaną uruchomione, ale ja też wówczas jak rozmawialiśmy to bardzo dawno temu było teraz chyba pobrała zaraz po referendum ja też wtedy przyznam przyznam szczerze miałem takie poczucie, że jednak ta logika takiej dosyć ostrej konfrontacji politycznej, ale i samej Wielkiej Brytanii i też jednak między między wielką Brytanię przynajmniej częściowo częścią państ w członkowskich Unii Europejskiej nie nie zaistnieje i że i, że wygra jednak taki rachunek rachunek ekonomiczny pewien pragmatyzm, tak więc procedury mamy mamy u mamy uruchomione czy za chwilę będziemy mieć AAA będzie mieć uruchomione natomiast oczywiście pozostaje otwarta kwestia UE jak w praktyce są te stosunki z myślą, że zostaną umorzone, dlatego że nawet jeśli teraz wszyscy mówią, iż wielu wielu polityków brytyjskich może tak też własnej opinii publicznej, a także negocjacji oczywiście powtarza, że to będzie ten twardy Brexit hard Brexit to to absolutnie nie jest wcale nie jest przesądzone na dłuższą metę no cóż wielka Brytania i tak w Europie w Europie pozostanie też Unia Europejska Europie pozostanie to bliskie relacje między tymi 2 podmiotami Brown są nieodzowne jak wiele razy bywało w historii zajmuje po prostu tylko chwilkę czasu kilka herbat, żeby zrozumieć, że to że, że już, że nie ma mgły w kanał w tunelu nota układy po zakończeniu Access to ilość wiz Europa w teledyskach cięcia oraz Instytutu studiów politycznych Polskiej Akademii Nauk byli państwo moimi gośćmi program przygotowała Agata Majewska realizowana Szura jest 143 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA