REKLAMA

GIODO zmieni się w Urząd Ochrony Danych Osobowych. Jest wstępny projekt ustawy

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2017-03-28 12:40
Czas trwania:
13:10 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
gościem raportu gospodarczego jest pan Maciej Kawecki doradca w gabinecie ministra cyfryzacji dzień dobry dzień Urban dyrektor witam państwa i chciałabym z panem porozmawiać dzisiaj o w ustawie, która o projekcie ustawy, który został dzisiaj opublikowane są jak ministerstwo cyfryzacji go właśnie czy te są od razu już pełen projekt zmiany w inny system ochrony danych osobowych czy jeszcze coś im dalej będzie za tym szło bez wstępny projekt natomiast ostateczna wersja, Rozwiń » która będzie udostępniona pewnie w czerwcu będzie zawierała jeszcze przepisy sektorowe tzw. zmiana kodeksu pracy prowadzimy aktualnie konsultacje z ministrem pracy i polityki społecznej nie w związku z tym powiedzmy taka połowa utrzymywana zmieniony już coś ma dziwne, że zło, ale zdołali jeszcze, więc może to dlaczego bo państwo zdecydowali się udostępnić projekt jeszcze jakby nie w całości nie niepełny ze względu na ogromne zainteresowanie po pierwsze, społecznym projektem kontakty ze stroną organizacji pozarządowych, które wnosił o udostępnienie efektu już podejmowanych prac w ministerstwie zapewnienie takiej pełnej transparentności poza tym udostępnienie projektu daje nam możliwości zobaczenia opinii społecznej zapoznanie się z opinią społeczną i ewentualną uwzględnienia jej w tym ostatecznym projekcie ministra cyfryzacji, czyli małe, by projekt na razie nie zdążyliśmy się do tak do końca palić w ogóle kim precz rozmawiamy, więc wróćmy właściwy do początku naszej rozmowy i powiedz, jakie zmiany są szykowane, dlaczego coś o ochronie danych osobowych niż w Polsce zmienia stan musi się zmieniać z 2 względów po pierwsze, dlatego, że ustawodawca unijny czy Unia Europejska przyjęła rozporządzenie, które każde państwo musi wdrożyć im je wdrażamy to właśnie ustawą, a po drugie dlatego żem inny Polski system ochrony danych osobowych musi funkcjonować lepiej musi funkcjonować sprawniej postępowania muszą trwać krócej, a decyzje wydawane przez organy muszą być egzekwowane i te 2 czynniki zmusiły, jakby ministra cyfryzacji do tego, żeby stworzyć nowy system krajowy system ochrony danych osobowych nie rozumiem chcecie państwo to konwersja obrazu 1 z rzeczy, które ma się wydarzyć, żeby Giodo już nie było Giodo tylko przez przegub przerobić jej głównego inspektora ochrony danych osobowych w nową jednostkę w nowy urząd, który junior grozę szersze kompetencje ma szersze kompetencje między nimi nakładanie wysokich kar administracyjnych rzeczywiście jest także my następcą prawnym generalnego inspektora będzie prezes urzędu ochrony danych osobowych, dlaczego taka nazwa dlaczego, bo rozporządzenie unijne posługuje się już terminem inspektor ochrony danych, które znaczą zupełnie co innego oznacza pracowników przedsiębiorstw, którzy mają nadzorować ochronę danych osobowych w ramach przedsiębiorstwa niemających żadnego związku ustrojowego z organem państwowym więc, żebyśmy utrzymali dzisiejszą nazwę po prostu prowadzilibyśmy obywateli w błąd tego zrobić nie możemy stąd decyzja, która nie jest łatwą decyzją, bo narusza pewne czy naruszono w ten sposób zmieniamy coś co ma już w Polsce jakoś tam tradycje no właśnie, bo Dymek nazwa Giodo jak się od ławek w sprawie Giodo to ludzie zdają się, że już trochę to rozumieją wiedzą z trzymaj do czynienia z kim mamy do czynienia tak, ale mimo wszystko o zgodę urząd kojarzy się z molochem i lasy tym niewielkim wymiarom stany Zjednoczone my górale, ale jest to ta rzeczywiście prawda natomiast gdy ta nazwa przez 20 lat nie utrwaliła się na tyle w Polsce, jeżeli nie przekręcać mieszka pani redaktor podział główny, a zysk, ale generalnie jest w związku z tym to pokazuje, że to rzeczywiście nas w jaki sposób odchodzi od 4 i zwyczajów nazwania polskich organów przeć do samej, jakby z logo klubu samego lub dostęp do osoby samego wnętrza tych zmian, które mają się proponowane i chciałbym, żebyśmy rozmawiali o tym jak jest teraz jak mogę za chwilę, dlaczego właśnie te zmiany muszą być prowadzone co jest kluczowym elementem zmian w kluczowym elementem zmian tak naprawdę jest możliwość nakładania kar na przedsiębiorców i to wynika z prawa Unii Europejskiej natomiast kluczowym elementem naszej procedury krajowej jest przyśpieszenie postępowania kar dla przedsiębiorców za co za naruszenie zasad naszych ochronnych zasad na ochronę naszych danych osobowych czy nasiona otrzymamy przykładowych bezprawne udostępnienie danych osobowych na stronie internetowej przekazywanie danych osobowych poza Unię Europejską bez spełnienia wymogów MLB legalizujących zakaz UDT odmowa udostępnienia danych, bo czasami jest także mieniem chcemy uzyskać dane osobowe, a nie możemy uzyskać do nich dostępu to też będzie karane i uwzględnienia naszego sprzeciwu czy przetwarzanie danych osobowych każdy z państwa ma prawo, a w pewnym momencie powiedzieć stop nie chce, żeby państwo dalej przetwarzać moje dane osobowe przedsiębiorca taki przedsiębiorca również administracja publiczna ma obowiązek tego typu na żądanie zrealizować czyli kiedy mniej zagrożone jakąś stronę, gdzie zmian za chwilę do czynienia, choć na stronę, gdyż te dokumenty są udostępnione jest sąd wszystkie moje dane imię nazwisko PESEL data urodzenia imiona rodziców, jakie tego typu rzeczy, a nie ma żadnej podstawy, żeby akurat w tym miejscu te informacje znajdowały się rozumie, że mogę od interwencji mogą złożyć zdecydowanie oddalić przepraszam bardzo nie chce metoda ta była zdecydowanie tak i co wtedy ma się wydarzyć dla mnie jako dla osoby, która zauważyła, że ich majonez i tutaj już wkraczamy w w naszą ustawę krajową dzisiaj udostępniono dajemy państwu 2 możliwości pierwsza to jest skarga do prezesa urzędu ochrony danych osobowych i jednoinstancyjność postępowania czy zniesienie dzisiejszych dwuinstancyjności co to oznacza dla państwa oznacza, tyle że ich jednak decyzja wydana przez organ państwowy uprawnia do pójścia do sądu to znacznie skraca drogę postępowania rzeczywiście dzisiaj było także ta ten wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy często sprowadza się do utrzymania decyzji wydanej przez organ I instancji wniosku tym to była taka pro forma, której chcemy unikać natomiast druga droga to druga pominięcia organy mogą obywatel ma prawo pójść od razu do sądu z pominięciem postępowania przed organem złożyć skargę tutaj już do sądu powszechnego to są te 2 standardowe procedury, które przewidujemy w naszej ustawie, a co jeszcze oprócz biegu na razie z punktu widzenia jeszcze oprócz tego obywatele mają cały czas utrzymany utrzymane te prawa, które mają dziś, czyli np. mogą uznać, że udostępnianie ich prywatności naruszenie dobra osobiste i 4 występują z roszczeniem o naruszenie dóbr osobistych jest ten katalog roszczeń się nie zawęża do tych 2 tylko jest poszerzany o te 2 wprowadzone do ustaw krajowych, czyli skracamy procedury takie tak jest rozumiem intencja na trasy postawmy się w ich sytuacji przedsiębiorcy, który udostępnił Zidane no może nie wiedział może zrobi to nieświadomie może świadomie to już te zostawmy, ale zgłosił się do niego człowiek mówi proszę o usunięcie moich danych OECD oraz no i teraz kara 31 wreszcie ma czas zainterweniował i teraz w tym przypadku, jeżeli przedsiębiorca zareaguje odpowiednio Mes oczywiście składamy skargę do prezesa urzędu, jeżeli przedsiębiorca zareaguje odpowiednio szybko to prezes ma i Turczynek jest nowość wynikająca z naszej ustawy będzie mógł wydać upomnienie przedsiębiorcy bez nakładania administracyjnych kar finansowych czy upomnieć go, że było naruszenie usunąć naruszenie, a nie możesz przyszłości tego zrobić, bo nałożymy na ciebie administracyjną karę w wysokości do 20  000  000 EUR, ponieważ tak gigantyczny wymiar kary przewiduje prawo Unii Europejskiej, zwłaszcza zaś w zapowiedziach jak duże są te kary wejściem do 4 % obrotu bądź do 20  000 000 EUR, czyli około 100  000 000 zł przy czym to organ decyduje, którą z tych zasad zastosować ostatnio też trudno jeszcze może niezbyt głośna wydają się, że powinny się głośniej mówić o takiej zmiany, która też wynika jak rozumiemy z prawa unijnego, czyli teraz rozmawiamy o u płodu, czyli urzędzie ochrony danych osobowych, ale jeszcze jest rondo, które też dotyczy przedsiębiorców i do którego przedsiębiorca okazują się dostosować do maja przyszłego roku wydaje się dużo czasu wcale niekoniecznie możemy w porwaniach właśnie tym RODO powiedzieć oczywiście często o tym, cały czas mówimy wdrażamy właśnie tą krajową ustawą to to rondo to jest tak naprawdę konglomerat jest ogrom różnych nowych roszczeń instytucji prawnych mogę państwu podać przykład, która wynika z rozporządzenia taki najbliższe przedsiębiorcom każdy z państwa, który prowadzi sklep internetowy serwis internetowy cokolwiek co świadczy usługi w internecie będzie musiał wprowadzić nowy nową funkcjonalność nowy system, który umożliwia odbieranie zgody rodziców na przetwarzanie do danych osobowych dzieci i teraz to dzieci brzmi nie tak trywialnie natomiast rozporządzenie z dzieci uznaje szesnastolatków w dół i teraz my jako ustawodawca krajowy mogliśmy to granica wieku obniżyć zrobiliśmy to w ustawie krajowej obniżyliśmy tę granicę wieku do lat 13, ale każdy przedsiębiorca w Polsce, który świadczył usługi drogą elektroniczną będzie musiał przy reformach towar zmieni swoje systemy w taki sposób, żeby zapewnić rodzicom możliwość udzielenia zgody na gromadzenie danych dzieci dzieci w wieku do lat 13, że państwa to jest ogrom to są serwis nie tylko serwisy społecznościowe nie tylko serwisy z grami i tylko serwisy z filmami serialami, ale sklepy internetowe dotyczy nie tylko takie sklepy internetowe, które oferują asortyment typowo dedykowane dla dzieci, ale mogą być sklepy internetowe n p . z książkami normalnymi i tutaj już również musi być przewidziany mechanizm odbierania zgody rodzica nagromadzenie danych dzieciaków to, sprowadzając jest coraz to perspektywy przedsiębiorcy, bo ci duzi rolnicy poradzą, bo nie mają prawników, którzy odpowiedzą wiedzą co zrobić, ale ci najmniejsi to co zwykli drobni sklepikarze, choć bywa, że to osoby, które sprzedają leki rzeczy internet jeszcze raz, gdzie ma już od informacji o tym co powinno teraz takie osoby zrobić przedsiębiorcy zrobić w naszej ustawie w 2 i wyje nerwowym RODO, która o, którym pani redaktor mówi to po pierwsze po drugie mnie w biurze generalnego dzisiejszy w biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który edukuje społeczeństwo w tym zakresie i po trzecie z dzisiejszej audycji, czyli mówiąc jeszcze raz takim prostym językiem serwisy internetowe wszelkiego rodzaju muszą przewidywać możliwość odbierania zgody rodziców nagromadzenie danych dzieci tylko tego dotyczy to zmiana smrodu nie oczywiście nie byłby Narodowy test przykład taki przykład instytucji, która która, która wynika z rozporządzenia rozporządzenie np. uprawnia każdego z państwa do tego, żeby otrzymać od przedsiębiorcy, który przetwarza dane osobowe dane osobowe w ustrój, który zwany sposób i znów chce to przenieść na język taki bardziej ludzki każdy z nas wcześniej czy później brał kredyt korzystał z jakichkolwiek usług banku może być tak, że bierzemy chwilówki 30 × miesiącu nie chcemy, żeby za każdym razem firma, która bierze te, które udziela mi tę krzyżówkę badała moją zdolność kredytową jest z tym występuje do 1 banku do tego pierwszego z wnioskiem o udostępnienie wszystkich danych, które na mój temat został przez ten bank zgromadzone i przekazania tych danych pomiędzy bankami, czego dzisiaj nie ma w struktury zwany sposób oznacza, tyle że w sposób usystematyzowany taki, który dał temu drugiemu bankowi możliwość zapoznania się z tymi danymi osobowymi i to jest dla nas bardzo ważne po pierwsze to my decydujemy, kto się z naszym osobowymi w terenie słowem dzieje, a po drugie nie ułatwia nam po prostu życie po to jest ta instytucja wprowadzonych, choć tutaj widzę, bo punkt być może nie wiem jak się domyślamy opór ze strony niektórych banków zaraz każdy powie, że nie mają z każdym swój system jest swoje i na tym polega problem, że rozporządzenie czasem się śmiejemy, że to rozporządzenie unijne tak naprawdę nie ma dać w wielu przypadkach ze, jakby z nawet jak by zbliżyć do siebie konkurentów na rynku, ponieważ nawet przy rynku bardzo konkurencyjnym, jakim jest reżyserem sektor bankowy ci przedsiębiorcy te banki będą musiały ze sobą współpracować, tworząc jakiś kompatybilne spójnych ze sobą ten system transferu przekazywanie danych pomiędzy sobą choćby celem realizacji tego obowiązku, czyli tak naprawdę nie realizacja znów zagrożona karą 20  000  000 EUR, więc strasznie to jednak, że drogie to jeszcze skomplikowane rozumiem, że całymi źródło zamieszania i są regulacje unijne, do których musimy się dostosować projekt ustawy, który dzisiaj został opublikowany na razie zbudowany też dyskusji, jeżeli są jakieś uwagi i to jeszcze jest czas, żeby te uwagi zgłaszać nie podsuwać pomysły, bo to wszystko jeszcze może zostać ci doprecyzowane czy też nagła zmiana no ale ustawa wejdzie w życie to będziemy mieli nowy urząd urząd ochrony danych osobowych, a wszyscy przedsiębiorcy do maja przyszłego roku muszą się dostosować do tych zmian, o których też po części ich powiedzieliśmy tak wynikający z dyrekty w unijnych, czyli tak naprawdę drodzy państwo my dzisiaj mówimy o tym co zmienia się w ochronie danych osobowych, ale mam nadzieję, że pan jeszcze raz przejmie kiedyś się do rady, żebyśmy powtórzyli to wszystko usystematyzowania ością szczególnie, kiedy ustawa będzie wchodziła w życie przyjemność bardzo będzie go rozległe Mainz Maciej Kawecki doradca w gabinecie ministra cyfryzacji moim państwa gościem kończymy raport gospodarczy za parę chwil informacja rady Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz z rabatem 40%. Wybierz pakiet Standardowy z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA