REKLAMA

Morawski: Największe ryzyko związane z Brexitem jest takie, że Wielka Brytania będzie chciała być drugą Szwajcarią

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2017-03-29 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
42:13 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 6 to jest magazynek Legię Maciej Głogowski dzień dobry środa zaczynamy w naszym studio od mojej lewej będę przedstawiał goście zawsze pan Adam Jasser były minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska dzień dobry dzień dobry pani dr Anna Masłoń oraz 3 szkoła główna handlowa w Warszawie dzień dobry w 2 i pan Ignacy Morawski dyrektor portalu SpotData dzień dobry dzień dobry i dziś to się rozpocznie 29 marca 2017 roku Rozwiń » będzie historyczną datą, w którym wielka Brytania oficjalnie złoży dokumenty, które rozpoczną procedurę opuszczenia przez ten kraj Unii Europejskiej czemu państwo zapytać się, ponieważ eksperci w różnych opracowaniach mówią, że nie wiadomo jeszcze zbyt wiele jak to się może zakończyć nie wiadomo czy potrwa tylko 2 lata, a traktat z Lizbony, mówi że ten termin dwuletni od momentu rozpoczęcia rozmów jest graniczną datą 2 lata zakończenie wyjściem nie wiadomo czy 2 lata wystarczą chciałem zapytać o polską perspektywę mamy mnóstwo Polaków pracujących w wielkiej Brytanii mamy partnerstwo handlowe w eksporcie wielka Brytania patrząc z naszego punktu widzenia gdzieś w okolicach trzeciego miejsca w imporcie dziesiątego co właściwie dla nas oznacza wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, w której my wciąż jesteśmy w byciu na antenie świetne nowe ogrody opowiedzieli o braku to już starszy technik reklamy czy program zrobić w dolnych i świetny dowcip jest rzeczywiście przebojów w nowych państ w nowo żyć za pana z głęboką wodę oraz państw to oznacza, że źle mówią, więc zrzuca na głęboką wojuje z rozrywki z magazynu EKG tak jest nie jest wielka Brytania wychodzi z oględzin jest scenariuszem podporządkowywania Azję przewodnictwo w porę tak, chociaż raz trudno powiedzieć, jakie będą konsekwencje dla Polski, jeżeli jeszcze nikt nie wie, jakie będą konsekwencje ani dla wielkich wybory w wielkiej Brytanii ani dla pozostałych partnerów handlowych, więc to pytanie jest po prostu bardzo szerokie, bo ich szans, ale równie na miejscu wyda te same nie te same konsekwencje dla Polski będą jak będą dla Francji dla niej jest dla wszystkich innych partnerów handlowych Wielkiej Brytanii, ponieważ wszyscy wiedzą, że te negocjacje będą piekielnie trudne, że tam się mieszają te kwestie zarówno czysto handlowe, a relacje handlowe są budowane przez dziesięciolecia dodawane są kolejne cegiełki kolejnych jakiś produktów sektorów regulacji i tak da to teraz odkręcenie tego wszystkiego i ustawienie ich na nowych warunkach bądź zdecydowanie się zielone są kontynuowane na obecnych warunkach no to jest właśnie ten problem z tymi negocjacjami ziemnej zaczynamy wiemy w sensie politycznym, jaki ma być efekt natomiast skutki gospodarcze czy skutki dla handlu czy relacji handlowych są mówiąc szczerze nieprzewidywalne dziś wyjaśni się znaleźć nic moim zdaniem każdy, kto dzisiaj będzie deklarował, że mniej więcej wie jak to się skończy no to mnie to on mówi z takim nie to jest takie też nazwa, że wiara przerasta tutaj nie ma możliwości takiego przeliczenia w ten sposób kompletowana przewidywany wiek to rządzi polityka to jest proces, w którym wielka Brytania się zdecydowana na opuszczenie Unii z powodu tak naprawdę i 1 problemu imigracji, która obywateli z biedniejszych krajów Unii do Wielkiej Brytanii, która przez sam wiele lat miała miejsce i dzięki temu to referendum wyszło tak jak wyszło to kilka punktów procentowych różnicy to był przede wszystkim reakcja na zwiększoną emigrację ironia losu polega na tym, że po pierwsze, ta fala imigracyjna już się nie zwiększała wprost przeciwnie można powiedzieć żona już widać było, że powoli się cofa natomiast wszystkie inne kwestie handel relacje ekonomiczne inwestycji Wielkiej Brytanii one stały się zakładnikami tego jasnego tej 1 kwestii teraz rząd brytyjski przez 2 lata, bo rząd brytyjski przystępuje do tych negocjacji ze słabszej w pozycji w oczywisty sposób, bo to on uruchomił lawinę to on jest sam przeciwko 27 krajom w związku z tym rząd brytyjski przez, a teraz kolejne 2 lata będzie usiłował minimalizować straty w tych wszystkich obszarach handlowych wszystkich innych połączone tutaj przez pana Adama Jasera o tym, że być może nie ma dobrej odpowiedzi czy wyniki nie zna zaryzykuje i zapytam państwa, jakie mogą być konsekwencje to znaczy, w jaką jakąś ścieżkę, na jaką ścieżkę dzisiaj wchodzimy w otwarciu tego procesu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na nie wiem czy patriotycznie czy poprawnie, ale mnie rzeczywiście ta Polska perspektywa będzie interesowała najbardziej pani dr Anna Masłoń głos prosi, żebym odniosła się też do tego co pan prezes powiedział, że w tak naprawdę za 2 lata, która jest dane traktatowe do tego, żeby przejść przez negocjacje są absolutnie nierealny większość zasad funkcjonowania wspólnotowego rynku wewnętrznego w tym swoboda przepływu towarów usług Anny kapitału i ludzi była wypracowana przez wspólnoty Europejskiej przez ostatnie 60 lat de facto 2 lata, który jest teraz dane absolutnie też nie ma szans, żeby to się udało, że ekran przeprowadzić jeśli chodzi o ponoszone w temacie imigrantów i perspektywy Polaków tak naprawdę z perspektywy też osób, które osobiście znam to oba w większych nie ma pracodawcy, którzy zatrudniają nas jako Polaków czym pytamy o to polską perspektywę z perspektywy imigrantów polskich w wielkiej Brytanii z perspektywy Polski na razie jak się zachowa GM są podejmowane wszelkie czynności, które mają tak naprawdę za zadanie zatrzymać także pracowników a, czyli generalnie pracodawcy pomagają przygotowują, zanim jeszcze tak naprawdę w pani premier Ennio Theresa May uspokoiła tak naprawdę obawy także, że wszyscy imigranci zostaną 3 takie były obawy także wszyscy zostaną wykluczeni z tak mam z sensem funkcjonowania na na rynku brytyjskim mierzyć z Katowic i pracodawców tak naprawdę już podjęła tę czynność, żeby tych imigrantów świetnie pracujący w Polskiej tam zatrzymać jeśli chodzi o Polskę my 33 czy perspektywa to wiemy już dzisiaj, że część firmy z byłym są takie głosy, że część Tim SA londyńskiego Citi znajdzie, że tak powiem swoje miejsce w Warszawie i nie tylko są już prowadzone tak po rozmowie tak z praktycznego punktu widzenia Brexit może wpłynąć korzystnie tak jeśli chodzi o perspektywę tak naprawdę rozwoju rynku pracy w Polsce perspektywa też coś we korzystne rynek pracy tak jest dziś znaczy to te Velvet to bardzo ciekawie pani żałuje, bo rzeczywiście ironia losu o to tutaj strasznie tragiczny moment w historię 60 lecia Unii euro rynki stały się one czuć, dlatego że ironia losu polega na tym, że najprawdopodobniej kwestia imigrantka, która była najważniejszym czynnikiem w referendum ona zostanie rozwiązana w ten sposób, że imigranci będą mogli pozostać, bo nas są niezbędni Wielkiej Brytanii z ekonomicznego punktu widzenia natomiast otworzono przysłowiową puszkę Pandory ze wszystkimi innymi kwestiami ich konsekwencjami niedzielnej konsekwencje są nieprzewidywalne Anny Ignacy Morawski szef Lotosu była kluczowe pytania, że chodzi o konsekwencje brexitu jedno wąskie drugie szerokie polskie wydanie jest takie czy zaburzenia związane z regulacjami dotyczącymi handlu i przepływu usług i kapitału i towarów i osób w unii Europejskiej kraje w egzaminach czy z wielką przygodę za bunt wiadomo, że brak zaburzeń tak, ponieważ teraz mamy wolny przepły w towarów usług kapitału takich ograniczeń mogą się pojawić to włoskie pytanie brzmi czy to w jaki sposób uderzy gospodarczo w Unię Europejską były takie prognozy, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oznaczone wielkim dodaje recesje dla Unii Europejskiej kłopoty narażeni są groźni dzieje, ale ten proces dopiero zaczyna RSS pytanie woskiem jest pytanie solo jest takie czy wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej to jest początek szerzej zakrojonego proces dezintegracji Europy i to jest pewien paradoks, bo moim zdaniem największe ryzyko związane z Brexitem największe jest takie, że wielka Brytania nowe życie skorzysta z pań skorzysta to wszyscy marzą o opłacił dostrzegamy teraz korzystać do tego miałem swój styl jest możliwe jest jest jest pewne ryzyko, że wielka Brytania będzie się chciała stać taką drugą Szwajcarią Europy przy takim Nisko podatkowym rajem dla przedsiębiorców ludzi zamożnych będzie próbowała przyciągać inwestycje przemysłowe atrakcyjnymi podatkami wydaje się, że Unia będzie miał duży prom w negocjacjach na 3 dla nas jest to jakieś ryzyko Tajwan czy wielka Brytania wyjdzie z turniejem je zaoferuje bardzo atrakcyjne podatki dla inwestorów bardzo atrakcyjne regulacje i co ważne jest, że bardzo atrakcyjne regulacje w sferze ochrony socjalnej Europejska chce utrzymać swój model socjalny, gdy wielka Brytania może powiedzieć powiedział winą strony do widzenia jest bardzo ciekawa koncepcja niech pan pamięta, jeżeli jest wielka Brytania skorzystałem, ale widzę taką wrażliwą, ale i solo i wreszcie mamy jakiś kąt i Anglią mocną pięknym, jakim się jakimś aspekcie i to jest dobrze teraz tak wielka Brytania, żeby zostać rajem podatkowym musiałaby zmienić całą swoją filozofię podchodzę do gospodarki była wielka Brytania przez ostatnie 2030 lat była politycznie jedno z największych przeciwników rajów podatkowych i w związku z tym samym jak cielę polityczny w wielkiej Brytanii taka zmiana przerobienie w wielkiej Brytanii na Bahama czy na złożenie no ale proszę zauważyć, że te raje podatkowe w Europie to jest Irlandia i też Luksemburg i one korzystają mogą być z tymi rajami podatkowymi, dlatego że są w środku na tle zupełnie inny metal oraz wielka Brytania będzie na zewnątrz, czyli teraz wyobraźmy sobie, że wielka Brytania rzeczywiście tworzy taki reżim bardzo otwarty regulacyjny dla biznesu z Europy no dobrze dziś jest to oczywiste, że spotka się to z wielką presją krajów tak jak Francja Niemcy i pozostali, którzy np. za pomocą bajek handlowych zniwelują te korzyści, a przecież odległość ma znaczenie handlu, jeżeli dzisiaj prawie połowa handlu Wielkiej Brytanii połowa idzie do Unii Europejskiej to mówienie, że jest to z Compensy ją poprzez zwiększony eksport do krajów trzeciego świata to to jest ekonomiczna mrzonka to oczywiście w horyzoncie 50 lat jest możliwe, ale nie 5 i żeby się zgadzam że, że Unia Europejska będzie miała możliwości odpowiedzi na próby stworzenia w wielkiej Brytanii takiego obszaru bardzo atrakcyjnego inwestycyjnie o niskich standardach powiedzmy w polityce społecznej natomiast jest to, więc 1 ze scenariuszy Darek tak powiedzieć są tam też wypowiedzi na początku uczymy się zgadzam że, że bardzo trudno przewidzieć w jakim kierunku podąży ten proces mycia zarysowania pewne ryzyka w skardze na paradoks paradoks polega na tym, że jeżeli wielka Brytania ucierpi na tym procesie to co de facto może być pozytywny wynik Europy pedagog będzie jakiś taki dach jest źle o Jolancie ZUE New York Times nie opłaca, ale jest wielka Brytania tylko o to czy w razie niewypłacalności GM Łaziska Górne zobaczymy za lat 10, a w międzyczasie procesy polityczne będą trwały, tym bardziej że tak to jest oddzielone opowiemy przekonanie, że ranga imprezy integracyjne w samej Unii Europejskiej ożywiła się po raz Sunny tak przez wiele lat praktycznie mówiąc nacjonalistycznej partii jest tak naprawdę szybka polityczna perspektywa tego płacę średnią płacę tak, zanim tak naprawdę skutki gospodarcze zostaną ekonomiczne zauważone jest teraz najważniejsza w tym sam przed tsunami informacji służb informacji mamy nadzieję, że dobrani wymyśla różne argumenty do kontynuowania naszej dyskusji po informacji zaczynamy oczywiście od dobrych wiadomości gospodarczych magazyn EKG w radiu TOK FM trwała ekonomia kapitał gospodarka magazynu EKG część druga Maciej Głogowski dzień dobry studia pani Anna Masłoń wręczy pan Adam Jasser pan Ignacy Morawski zgodnie z logiką naszego programu dobra wiadomość pan Ignacy Morawski tak to wszyscy na pana spojrzeli na biznes oraz konie, które grzeje to co spytać ekonomistę niech życie niezależnie, gdzie ma to jakiś fajerwerk odpali nowy sezon, jeżeli ma mówić o koniunkturze w zespole fajerwerków w Europie na świecie zaskakująco dobry sam początek roku, ale zarazem tak i taki wskaźnik koniunktury, które też szefowie mniejszych firmach w Polsce Otóż są co miesiąc pojawia się taki w wskaźnik koniunktury oparte na ankietach wśród kilku tysięcy firm pokazujący jak firmy odczuwają konie, które im ten wskaźnik, który konstruuje głos dzieli się też na firmy małe poniżej zatrudniające poniżej 9 osób i duże, iż małe średnie duże i co ciekawe w budownictwie w budownictwie, który miał ciężki i ciężki okres wzeszłym roku koniunktura wśród tych małych firm najmniejszych zatrudniających poniżej 9 osób jest najlepsza od 2 tysiące ósmego roku weszli nawet lepsza niż w tym okresie, kiedy był boom budowlany lat 201112, jakie budownictwo naprawdę grzało i to wynik netto wydają się wynika z faktu, że te małe firmy częściej niż jakieś duże inwestycje infrastrukturalne, które nie niosą ze sobą fundusze unijne obsługują takie zapotrzebowanie konsumentów problem czy powiedzmy wyremontujemy dach zbudujmy domek tego typu rzeczy, a wśród konsumentów i nastroje i są bardzo dobry popyt wysoki brzeg czy pomysły dla tych te duże firmy budowlane jeszcze czekają na zlecenia infrastrukturalne, a te małe firmy budowlane już korzystają one na bardzo dobrych nastrojach osób konsumpcyjnych oczywiście podejrzewam, że na pewno wśród słuchających tradycje są jacyś mali przedsiębiorcy Budowlani, którzy twierdzą, że to jest nieprawda zawsze się jako wskaźnik jest ktoś, kto mówi, że to jest prawda jest z wizją uśredniona prognoza jest ich 10 lat od przedsiębiorców, którzy mówią, że jest genialnie Super Bowl tak nie było ich 80, który opowie o zniszczenie mienia natomiast wejście ciekawe, że bez tych małych firm budowlanych tak tak ten wskaźnik koniunktury ogólny wskaźnik koniunktury wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury, bo tak to się nazywa tak szef opla w ostatnich miesiącach im, że bardzo chcą, by zjawić się, gdzie ciekawe, tym bardziej że analizy ryzyka, ale tutaj bite w budownictwie sprzyja, dlatego że ta pierwsza fala budownictwa na święta rodzinnego tego małego właśnie, gdzie te małe firmy funkcjonowały NATO było te 1510 lat temu no, więc najwyższa pora na jakieś remonty, ale nie w budownictwo mieszkaniowe grzeje napra w związanych z Bułgarią danych o pozwolenie na budowę mieszkań tanich na sprzedaż przez deweloperów głównie jest przekroczyłem górkę z dwudziestego siódmy roku, więc nasz raport udało nam się znaleźć dobrą wiadomość pani doktor może tylko odniosło się w krótko do ludowości tej branży budowlanej, że też ten aspekt umiędzynarodowienia przedsiębiorcy raz więcej masz małych firm z branży budowlanej w związku z boomem go o ogólnoświatowym tak naprawdę jeśli chodzi o budownictwo coraz aktywniej wychodzi poza granice Polski znam bardzo wiele firm właśnie z naszego kraju dzięki, które budują n p . w Afryce subsaharyjskiej całe kompleksowe osiedla w wersji transakcji na najwyższy czas oczywiście każdy znajdzie rozdaje fundusze unijne do tego, żeby zbudować duże przedsiębiorstwa budowlane, które na tę sieć ekspansję zgadza się, że czas zrobić to samo, bo poprzednią falą znajdzie się ktoś pomyślał, że będzie zimozielone zielone wykorzystaliśmy do tego, żeby po tych znanych firm budowlanych rozłożyć EFSA można ich dzieci do tego nieużywanych już w lipcu, ale zapewnienie ażeby pojazd, a mimo to chyba z blizną na pasach tylko taki 1 nie miał 1 wątek larwy szerzy się na niego zrzucić wagę wysoko zawieszoną poprzeczkę tutaj do pana prezesa proszę bardzo jakąś dobrą informacją teraz dobrą informację ja się powtórzy mnie cały czas cieszy to że, że gospodarka Europejska wyraźnie nabiera jakiegoś tempa poprawia się zatrudnienia no to jest dla Polski i jest zawsze dobra wiadomość, dlatego że istnieje dość silna kajak korelacja pomiędzy wzrostem gospodarczym w Polsce, a tym co się dzieje w Niemczech czy leczyć u naszych głównych partnerów handlowych właśnie w unii Europejskiej także no to jest to jest dobra wiadomość, że rzecz, że ten kryzys, który trwa już przecież 10 lat może jeszcze kilka lat powtarzał, że to stopniowo to wychodzenie z tego dołka 2, jeżeli tylko polityka tego polityka nie zawróci tego trendu i NATO to toto to jest jakiś powód do zadowolenia w, a ja jemu przerywano opanowali też o Łukaszem kradzieże z budownictwem to idzie to pan Morawski na pewno nie poprawi, jeżeli coś coś źle powiem Bogu jestem bardzo dobrze wytrenowany, ale wydaje się, że z budownictwem to zawsze ryzyko to jest bardzo cykliczne sektory IT sektor, który od, których potrafi wepchnąć gospodarki także w poważne kłopoty reżyser przypomnieć co się stało z gospodarkami krajów bałtyckich to one właśnie miały też potężny wzrost gospodarczy oparty na budownictwie natomiast to jestem z ciasta jest sektor, który nie tworzy tych efektów nazwiemy drugiej fali jeśli chodzi o o produktywności o o możliwość eksportu i t d. czyli czy zawsze jest takie ryzyko przegrzania w budownictwie zresztą w Ameryce też ten część tego wielkiego kryzysu to też była jakiś przegląd przegrzanie rynku nieruchomości szeroko pojętego w związku z tym to zawsze jest dla mnie taki taki mieć o o 2 ostrzach, czyli na nadmierne rozgrzanie koniunktury w budownictwie może się kończyć nadpodażą bankructwem firm no i tymi wszystkimi efektami złych długów i t d. tak, by nie zna budownictwo SA zawsze, by zobaczyć w tym kontekście uważam, że dobrze, że chodzi w Polsce też ta dyrektywa dotycząca kredytu hipotecznego, że regulacje KNF dotyczące udzielania kredytów hipotecznych, żeby jednak na nie przegrzewać tego rynku budowlanego, bo to później po w 2 często komplikacje no i też wiemy jak wiele setek tysięcy polskich rodzin w dalszym ciągu jest jakby w tej pułapce zadłużeniowej związanej właśnie z budownictwem często w czasie z tego cieszyć szansa, by też tam tam są duże ryzyka też taka już tak rzeczywiście jest budownictwo jest silnie związane z inwestycjami, które są kluczowym czynnikiem generującym zmianę koniunktury konsumpcja zwykle jestem mile natomiast inwestycje w najbardziej wahają adresem dodał rzeczywiście jest tak powiedzmy, że mamy ten segment budownictwa mieszkaniowego on daje do dodaję do ogólnego dobrobytu społeczeństwa, ale nie powiększa nasze zdolności produkcyjnych, a to, że mamy większe domy większe mieszkania nie sprawia, że umiemy, więc produkować od miasta segment budownictwa infrastrukturalnego, który sprawia, że mamy drogi koleje szybszej tak dalej dodaje do możliwości produkcyjnych jest to etatowy oddzieliły życie czekamy aż raz mocniej ruszą inwestycje infrastrukturalne, które na razie chyba wciąż są dość powoli w NATO, że bardzo wielu tylko 1 tylko do pani dodała Anna Olsson branży produkcyjnej, że wg ostatnich badań oraz stan play Brand CIC 3 w Polsce jest to branża, która jawi się jako najbardziej atrakcyjna najczęściej Polacy wybierają właśnie funkcjonowanie czy prace w tejże w tej branży czy też może poniekąd będzie się związane tak taki efekt sprzężonym, że po prostu te zarobki też, że w branżach Annę szybciej zostałem to były dobre wiadomości kończymy euro 4 zł 24 gr frank 395 USD 392 funt 487 tak to w tej chwili wygląda też złotym państwo chcieli powiedzieć jak ja mogę powiedzieć nasz wniosek o 91 SA Lech Morawski, ale tu pojawia się taka ciekawa teza, którą postawił 1 z zarządzających funduszami umocnienie złotego może bardzo pozytywnie nasze postrzeganie Polski przez inwestorów zagranicznych finansowych, ponieważ zmniejsza ryzyko jakiegoś systemowego powiedzmy system UOP w Opocznie systemowej zawieruchy związanej z flagami z umocnienie złotego jest efektem już lepszego postrzegania Polski większego apetytu na ryzyko, ale też może powodować lepsze postrzeganie Polski, bo niweluje pewne ryzyka w systemie finansowym przy bardzo nam się do chcemy dobrze wyszło w nowych wiadomościach czy to też jest ciekawe w kontekście dyskusji, o ile wzrośnie w Atom to też nie musi, bo był jednak mamy jednak pojawia się pytanie jeszcze tutaj do ogarnięcia ktoś wreszcie zacznie K2 rozmawialiśmy w części pierwszej po przyszłym na rozpoczynającym się procesie wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej jak tylko przypomnę, że u z początku audycja zadam pytanie opolska i tutaj inni nie wszystko nam nie znaleźliśmy wszystkich odpowiedzi, tym bardziej że no tak jak państwo ubezpieczyli na początku ubezpieczyć się to nie jest taka nie jest taka prosta sprawa nie wiadomo jak to z tą gospodarką będzie, tym bardziej że tutaj o wszystkim będzie decydowała polityka 1 z naszych słuchacza maili dostaliśmy wiele 1 z naszych słuchaczy napisał tak po pierwsze, pozycja Wielkiej Brytanii w negocjacjach jest bardzo silna to jest odpowiedź do argumentu, który tutaj się pojawił, że silna nie jest nie ma prawie nic do stracenia wiele do zyskania to wielka Brytania ma deficyt handlowy w obrotach z Unią to wielka Brytania jest płatnikiem netto do budżetu i to wielka Brytania ma nadwyżkę imigrantów z Unii na to pokoleń HDS pozycja negocjacyjna na niej silna, bo sam fakt, że ma deficyt handlowy to jeszcze nie dowodzi, że ma silną pozycję, jeżeli w wyniku tych negocjacji ten deficyt handlowy mógłby się powiększyć no to to niekoniecznie ME ETS korzystne dla Wielkiej Brytanii często nie bardzo wiadomo jeśli chodzi o on jeśli chodzi o tę drugą kwestię, czyli płatnikiem, że płatnikiem tak to prawda jest płatnikiem netto do budżetu tylko proszę wziąć pod uwagę, że 1 z kluczowych elementów negocjacji 1 z pierwszych elementów negocjacji najwyższa na 1 z najtrudniejszych pierwszych etapów negocjacji będzie kwestia zobowiązań Wielkiej Brytanii długoterminowych, które są wyliczone na 50 miliardów euro tak wstępnie są wyliczone i teraz, czyli innymi słowy to jest ten koszt rozwodu, których wielka Brytania przynajmniej partnerzy w unii Europejskiej na nosie spodziewali się wielka Brytania poniesie, więc co prawda gdzieś może w przyszłości te zobowiązania wobec Unii już nie będą tt tt grupa nie będzie już płatnikiem, ale przez kolejne ileś tam lat nadal będzie musiała wpłacać do budżetu no bo na podstawie swoich wcześniejszych zobowiązań te pieniądze już zostały jak gdyby gdzieś tam rozdysponowane w tym budżecie Unii, więc tego będzie dotyczył pierwszy etap negocjacji tu wydaje się, że państwa unijne nie będą dość twardo stały na stanowisku, że wielka Brytania tak łatwo się z tych zobowiązań nie może wycofać, zwalniając tym samym teraz jeśli chodzi o imigrację no to Elton toto nie wiemy no bo dam prosty przykład, jeżeli w wyniku tych wszystkich zawirowań funt brytyjski dalej miałby się osłabiać, a już znacznie się osłabił od momentu referendum Jerzy miał się dalej osłabiać to dla części tych imigrantów przy innych zawirowania w wielkiej Brytanii powiedzmy jakieś tarcia w osłabieniu wzrostu gospodarczego w wyniku tego wszystkiego może część tych imigrantów dojdzie do wniosku, że on chodzi jednak wolał się zerwanie z Wielkiej Brytanii tak, jeżeli będzie to, o czym pani tutaj doktor mówiłaś, że instytucje finansowe część inwestorów zagranicznych zacznie przynosić produkcję czy przenosić banki czy czy 3 usługi różnego rodzaju ne do państ w kontynentalnych to część pracowników tych imigrantów też może się przesuwać często też niekoniecznie musi być taki pozytywny bilans, ale bardzo często tutaj ze mną wielka Brytania Ano ma przed sobą naprawdę trudne zadanie, bo znowu ten paradoks polega na tym, że z Eko no z gospodarczego punktu widzenia dla Wielkiej Brytanii najlepiej było zatrzymać praktycznie wszystkie dzisiejsze przywileje z korzystania ze wspólnego rynku dostępu łatwości obrotu w przepływu właśnie kapitału także roli centrum finansowego, jakim jest Londyn, żeby to wszystko utrzymać no ale teraz powstaje pytanie no to, czego dotyczy to ma znaleźć refleksji ba w ale bardzo dziękuję panu za odpowiedź panie prezesie i panu Tomaszowi naszym słuchaczom wiza przysłane sugestii pytania no dobrze, a ja pytałem ich pracowników tutejsi, by pracownicy z Polski nam się przewijają się poziom w tych odpowiedziach no no, a ten budżet unijny, który jest bardzo często podnoszonym, jeżeli wielka Brytania przestanie do niego wpłacić na to to jest element, którym będziemy odczuwali wewnętrzne, bo zmniejszy się pula środków dostępnych pani doktor dokładnie tak zmniejszy się pula dostępnych środków natomiast tak naprawdę nie sądzę, żeby w tych negocjacjach Unia Europejska de pozwoliła Tang do końca, uzyskując te korzyści wielka Brytania chciałaby zatrzymać tak dla siebie myślę, że gracz transakcja może być raczej wiązano tak tam, gdzie chodzi o pieniądze to my się także pula korzyści, którą wielka Brytania będzie chciał osiągnąć w zamian tak naprawdę za utrzymanie chociażby na tym samym poziomie czy nam delikatnie niższym poziomie tak tych wpłat, które obowiązują teraz Neo może spowodować, że to skutki są one nie będą akurat bez dającej perspektywy są odczuwalne informacje w radiu TOK FM to była druga część magazynu dekadzie po informacjach część trzecia będę pytał naszych gości zdziwienia, a może będą to zdziwienia związane z Brexitem zapraszam do słuchania części sieci magazynowej tak jak wcześniej oczywiście informacji o ekonomia kapitał gospodarka dziewiąta 43 magazynek dziś część trzecia Maciej Głogowski dzień dobry dzień, by po raz trzeci w studiu od mojej prawej teraz pan Ignacy Morawski pani Anna Masłoń raczej pan Adam Jasser giełda papierów wartościowych w Warszawie zaczynamy zawsze od mWIG 40 mWIG 40 na plusie 2 WIG 20 na plusie pół procentowym indeks szerokiego rynku WIG też prawie pół procentowy plus w zasadzie powinienem państwo zapytać o zdziwienia spytam państwa zdziwienia co państwa dziwi ja mam takie jedno zdziwienie z angielska, a zamożnym ludziom pracę, które ostatnio na bazie cyklicznych badań GUS-u, które są prowadzone, że coraz więcej kobiet już ponad 1,51 000 000 w Polsce jest biernych zawodowo z narodzinami i obowiązki domowe to było, ale przy wszystkich programach aktywizacyjnych fagoty unikają opowiadamy ciągle i wsparciu i dofinansowaniu miejsc pracy i wyrównywaniu tego życia społecznego gospodarczego jednak to renta ta ta wiadomość mieli dosyć mocno zasmuciła szczególnie z innym dziś chodzi o naszą gospodarkę i to co w wielu krajach z zatrudnienia kobiet właśnie idzie w parze z solennie, że taka jest realizacją finansową wynika z zatrudnienia obojga rodziców ma w Polsce może spowodować tak naprawdę nie dywizje 2 problemy pierwszy to deficyt na rynku pracy przez jakiś czas był oczywiście zniwelowany przez te imieniu napływ imigrantów teraz trwa już staż tempem zatrzymano, ale Tonym pomimo tego ustabilizowania mnie któraś nie rośnie prędzej czy później wzrośnie presja na podwyżki płac pytanie jak zareagują na ten fakt, że pracodawcy czy dojdzie do podwyżek aż tak jak one wpłynąć to pełna na jakość i ceny sprzedawanych towarów natomiast drugi innym kłopoty, które przede wszystkim z perspektywy kosztu dla finansów na publicznych z 1 strony jak ktoś przestaje pracować to przestaje płacić podatki składki czy też może być przyczyną zachwiania los tych bardzo dobrych wskaźników makroekonomicznych, które się też powiedzieliśmy sobie takie było negatywne negatywna tendencja i dosyć mocne zdziwienie tak jak to na poprzeczce amstaff to moja mogę dodać boimy się po kolei także zgodnie z dnia wejdzie tym samym ale dlaczego polscy dodał chcę dodać 1 rzecz wskaźnikowo chce, ale co ciekawe można to za 18 września 2 miliony z radnych w orzeczeniu, że o wskaźnik to już Odra zobaczyłem oczami wyobraźni ludzi zastępujący gdzieś w przerabia te niebezpieczne Łęczy boisko w samochodzie, ale rzeczywiście coraz więcej kobiet, które nie pracują płynnie chcą pracować nie chcą szukać pracy, ale stopa to co ze słońcem istotnej co jest dużym zapyleniu w Polsce to jest niska aktywność zawodowa kobiet w wieku co najmniej takim najlepszy wiek produktywne czy 2549 lat Nisko wykształconych też możemy sobie wysoko wykształcone mają mieć podobną stopę zatrudnienia w Polsce aktywności zawodowej, czyli odsetek kobiet, które pracują lub szukał pracy w ogółem liczby kobiet podobne stopy aktywności zawodowej w innych krajach Unii Europejskiej natomiast odstajemy w po względem kobieco wykształconych i w Polsce w ostatnim roku po raz pierwszy stopa aktywności zawodowej kobiet słabo wykształcony w najniżej wykształconych przepraszam czy wykształcenie podstawowe w wieku 2549 lat spadła poniżej 50 %, czyli mniej niż połowa kobiet w wieku 2549, które mają niskie wykształcenie pracuję klub szuka pracy i wydaje się jest ogromny problem dla systemu emerytalnego socjalnego na przyszłość moim zdaniem nie ma, ale co mówić o jakimkolwiek postępie cywilizacyjnym, jeżeli w Polsce więcej osób nie będzie pracować w jeszcze zgadzam się na rynku pracy dużo problemów tak popyt na prace powiedzmy tak strukturalnie nie jest tak bardzo wysoki w warunki zatrudnienia są bardzo dobre jesteśmy krajem małe przedsiębiorstwa mali przedsiębiorcy nie są w stanie zaoferować pracownikom bardzo korzystnych warunków socjalnych, tak więc ja to wszystko rozumiem, ale mimo wszystko zwiększenia aktywności zawodowej kobiet szczególnie tych słabiej wykształconych wydają się 1 z głównych wyzwań cywilizacyjnych, a moje zdziwienie trochę z innej branży krąży rekordowa liczba od dziś mięsnym i Ziobro z Resovią rekordowo bardzo wysoka liczba zgonów w Polsce w styczniu nie uszło to wynika nie mam nie mam, jakby dobrej dobrego wyjaśnienia ale, ale w nawet po w porównaniu z trendami historycznymi dobrze jak pan zaczął ten, kto przychodzi coś więcej rekordowa to był rekordowy styczeń czy w ogóle rekordowy miesiąc rekordowy miesiąc posłowie 44  000 zgonów w styczniu wcześniej w historii rzadko w ogóle ten ten wskaźnik przekracza 40  000 zlote na życie, ale się spory stres Och, to jest ciekawsze jest sezonowość zgonach, czyli jest więcej zgonów, by na początku roku zimą niż latem nie miałem tego wyjaśnić na jej posiadanie pasywnych w niektórych przypadkach pomysł, że będziemy kompletnie usprawiedliwienie jeśli żadnego komentarza komentarza jest związany na dziś mamy wyraźny wzrost liczby urodzeń w pomoc mamy wyraźny wzrost liczby urodzeń tych bardzo pozytywne, ale poprzez wzrost liczby zgonów przyrost naturalny wciąż bardzo Th no i ujemne mówiliśmy nawet okazję ostatnio danych za cały szesnasty szesnasty rok bardzo dziękuję to to jest interesujący zdziwienie czy pan będzie jakoś zgłębiał ten temat tak, by następnym razem coś więcej nam opowiedzieć może jest jakiś dobry wzrost zostawiał hipotezy jak dziś puściłem temat tzw. w mediach społecznościowych, że to jest kwestia smogu, ale nie wydaje mi się zbyt szybko mogą się przełożyć się w ogóle przekłada się pan to nie jest tak szybko w krajach tych miesiącach, w których smog jest szczególnie dokuczliwe to potwierdzają badania opracowania i wypowiedzi ekspertów lekarzy wzrastają ilość tak zawałów AP i tych drugich przepraszam wymsknęło mi także tak to się potwierdza, ale nie wiem czy akurat te dane nam tak należy szybko przybywa, ale jeżeli tak może może spróbuje zgłębić to, żeby nas zadziwiają zrównoważenie zupełnie szczerze mówiąc bardzo ciekawe natomiast czy pomaga zdziwienia pani Maria nie przestaje się dziwić się zmianami zmianą na stanowisku prezesa PZU i odwołaniem prezesa Krupińskiego, dlatego że to to jest coś takiego co trudno sobie jakiś racjonalny sposób wytłumaczyć słyszeliśmy przy tych wszystkich zmianach, które gwałtownych, które nastąpiły w zarządach najważniejszych polskich spółek kontrolowanych przez skarb państwa może to jest taka zmiana jakościowa pokoleniowa, że nowi ludzie, że z nowymi ideami i dług ten akurat tu akurat prezes PZU jawił się jako osoba rzeczywiście taka sztandarowa złote dziecko doskonale wykształcony po wielu uczelniach z dużą praktyką w międzynarodowych instytucjach finansowych no po prostu można powiedzieć idealny sztandarowy przykład nazwijmy to dobrej zmiany w Polskim sektorze korporacyjnym image z dnia na dzień bez w zasadzie jakichkolwiek publicznie podanych powodów ta osoba odchodzi po przeprowadzeniu udanej transakcji po dobrych wynikach finansowych tego ubezpieczyciela no to pokazuje, że my w dalszym ciągu nie mamy systemu ERM system zarządzania majątkiem skarbu państwa i paradoksalnie w ten sposób osłabiany wszelkiego rodzaju argumenty za tym, że państwo w takiej gospodarce jak Polska nadal może w sensowny sposób pełnić tę właścicielskie funkcje, czyli innymi słowy dostarczamy argumentom argumentów tym wszystkim, którzy twierdzą to się na pozór wszystko sprzedać sprywatyzować zagranicznym inwestorom tylko wtedy tylko wtedy ten ten ład korporacyjny będzie na jakimś wyższym poziomie co dla mnie jest przykre, bo ja trochę idealistycznie, ale wierzę w to, że można mieć taki system zarządzania zarządzania majątkiem skarbu państwa, które jest profesjonalny oparty o o wzorce z sektora prywatnego jest przejrzysty, który jest oparty właśnie o o to, żeby te przedsiębiorstwa się rozwijały i w i tworzyły wartość dla swoich akcjonariuszy osób muszą zarejestrować romantyczny, bo znamy z drugiej są też słyszymy, że mają jeździć noweli, tyle że budujemy, że towarzysząca, a potem, jakby no tak właśnie sztandarowa postać tych nowych elit bez w zasadzie jakiś wyraźnych powodów oczywistych powodów została zwolniona oczywiście Panny prezes Jasser w całe jej opowieści przypomnieniu czy wyrażenia tego zdziwienia pominął tę warstwę polityczną, którą tutaj omawialiśmy, czyli tych wszystkich poszczególnych rywalizujących ze sobą grup wewnątrz tzw. obozu rządzącego i t d . ale jednak gros z nich jest polityczne to jest oczywiście nie jest się co się stało z tą ustawą, która w tej kadencji miał powstać uznano właśnie te położone państwo taką anegdotę jak w w pierwszym rządzie premiera Tuska próbowaliśmy właśnie usprawnić ten też tę ustawę dotyczącą systemu zarządzania majątkiem skarbu państwa i było pierwsze czytanie w sejmie komisji no to poseł poseł Suski z prawa i sprawiedliwości w tym osiągnięcie już tak pod koniec z tych też tych bardzo, że takich drobiazgowych rzetelnych muszę powiedzieć prac w komisji, że coś takiego peugeota na zasadzie tą ustawą, a nawet ma sens tylko my nie możemy poprzeć mówi to kitu użył słowa takiego nie zadania związanego wszyscy wiedzą, o co chodzi jak my dojdziemy do władzy toledo wprowadzimy mojej widzimy, że nie tylko, że nie wprowadzono żadnego systemu to jeszcze rozparcelowano te spółki i właśnie pomiędzy różnymi ludźmi z Leszna, a ta jak i jej jak pan redaktor twierdzi jeszcze między grupy polityczne, czyli cała ta koncepcja właśnie usprawnienia tego troszeczkę zbudowania takiej non naturalnej bariery pomiędzy polityką, a zarządami 33 radami nadzorczymi do głosu po raz kolejny się nie powiodła i to że, gdy sprawa była jasna, bo ktoś powie no to tylko potwierdza, że to jest niemożliwe, ale są kraje, w których to funkcjonuje w kraju, na którym się często powołujemy typu typu Singapur 33333 w sylwestra ograniczymy też zdziwienia rozpoznałem tutaj tak ma pan prezes Jasser przypomina historię z roku dziesiątego albo jedenastego, kiedy ta ustawa powstawała, ale i w tym rządzie ona miała już powstać chyba brak kosztem zaś działać Izraela czy jej do tego jedno zdanie króciutko bardzo bać my zdajemy na stanowisko prezesa PZU będzie musiała się pojawić osoba jakieś duże doświadczenie w branży finansowej, bo proces, ale zarządzania PZU jest sens integracji go z bankami, które przyjmujemy zbyt trudne, żeby zostawić narzeka Długosz wymiany prezesów są to ogląda się z SLD, mówi że hazardu tak numer alarmowy o model jest jego ruch znak totalnego rozbicia wewnątrz obozu rządzącego po prostu tam najciekawsza w mam wrażenie w tym historia jest dotycząca samego premiera Morawieckiego, który już po raz drugi w przeciągu ostatnich 23 miesięcy pokazał, że ma władzę, by odwołać prezesa giełda PZU, ale nie ma władzy, by go powołać, mimo że nie nadzoruje te spółki bardzo trudne, ale zawsze łatwiej też bardzo ciekawa historia dostaliśmy sporo wiadomości tutaj kieruję do pana Ignacego Morawskiego w nie podążają za pana zdziwieniem i 3 wiją się w tych interpretacjach liczby zgonów styczniowej jednak pogoda pogoda bardzo zimna i tutaj jest powtarzające się w, tyle że masz zdjęcia pogoda tak odpowiadam za zrealizowanie samobójstwa nie jest samo uznanie i analizy danych z VAT niezależnie Panny niania niania ryzykuje samobójstwem, bo to jest tezy i tam jest jakiś nazwijmy cykliczną przyrodnicze tereny, ale tu w tym wypadku to to tutaj rzeczywiście ta pogodowa interpretacja pewnie bliższa obroże masz podała, że dla wielu starszych osób zwłaszcza, które są chore czy coś tu nawet marginalne zmiany w tym właśnie smog czytamy gwałtowne obniżenie to może być ten krytyczny element, który przeważa szalę no ale to wymagałoby wydaje mi się jednak pogłębionej analizy, żeby ludziom w nie ukrywam, że liczymy na panujący chaos lęk i zobowiązał radnych PiS próbuje zgłębić temat na następny jest w naszym wąskim gronie myślę, że sernik tak będzie bardzo ciekawie poznać i przedstawić tutaj na antenie pani dr Anna Masłoń oraz szkoła główna handlowa w Warszawie bardzo dziękuję za przyjęciem zaproszenia pana Adam Jasser były minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska bardzo dziękuję też dziękuję i pan Ignacy Morawski dyrektor portalu SpotData bardzo dziękuję wydawcą magazynu EKG był Tomasz Kopka bardzo dziękuję audycje realizował Adam Maciejewski Adam wczoraj także bardzo dziękuję teraz będą informacje teraz to znaczy dziesiąta jest dziewiąta 57 po informacjach audycja Owczarek i Cezary łasiczka również bardzo dziękuje kolejne wydanie magazynu EKG oczywiście jutro po godzinie dziewiątej Maciej Głogowski do usłyszenia ekonomia kapitał Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA