REKLAMA

Biblia jak dobry scenariusz

OFF Czarek
Data emisji:
2017-03-29 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
39:22 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
prof. Kalina Wojciechowska z katedry wiedzy nowy testament owej i języka greckiego z chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z państwa i moim gościem dzień dobry panie w chorym czytałem ostatnio bardzo interesujące wywiad rozmowę z panią na portalu Luther 2017 krótko PL Biblia biblistyki i dogmat w i tam przygląda się pani różnym interpretacjom uważa się od różnych tradycji zastanawia się, ale np. wspomina pani fragment Ewangelii Mateusza nożem 16 z osiemnasty i Rozwiń » to jest w ogóle bardzo interesujący moment i tak się wydaje też w nowym testamencie no to jest moment takich zapalnych trochę, dlatego że różne kościoły różnie podchodzą do Tychy słów tych warto powiedzieć, o czym jest inny jest ten fragment mianowicie chodzi o słowa Jezusa, ale skierowany do Piotra ty jesteś moje jest mówi wasz panowie generalnie o coś co mówią o mnie na ulicach co tak taki jest kontekst, a ten co mówią co mówią ludzie co mówią o mnie i apostołowie mu MO odpowiadają ich pełno, a prawdziwa taka wypowiedź pada z ust Piotra, na którą odpowiedzią jest z kolei są z kolei słowa Jezusa ty jesteś petros, czyli właściwie skalistych w Chodzieży większości przekładów mamy tutaj i skały i na tej skale zbuduję mój kościół w remont mógłby straszyć ciekawy, bo jeżeli się nie mylę to oni są co dalej z Lipowej w, która je różni się od tej zaroi się jednak z nadmorskiej tym, że jest trochę na zewnątrz, czyli właściwie jesteśmy bliżej jesteśmy bliżej w serwisie Mel pociąga jesteśmy bardzo blisko Boga tak no bo tak zdecydowana to w ogóle świat żydowski, a tutaj jesteśmy na Nobla peryferii właściwie można powiedzieć tak rzuca, że my naród dzieli dziś 90 Pogan 1 Żyd, więc jesteśmy w ogóle bliżej po raz i to miejsce myślę też nie jest bez znaczenia w jest właśnie mówi panowie, ale co to w ogóle co słychać co nie mówiąc kogo nie uważają i bo to też jest ważne co Szymon mówi o jakieś powody bywa nazywany Piotrem, ale przy śmiał samorządów z Szymona, bo Simeone jeszcze się pojawia, więc znacznie bardziej tak w tym on mówi no właśnie on mówi ty jesteś Mesjasz syn Boga żywego dawcy jest w ogóle bardzo interesujące, bo ten tak ten koncept syn Boga żywego szef GUS nie pojawił do tej pory co w ogóle nie jest tym co na co Jezus mógłby wskazywać albo nas cokolwiek mogło wskazywać, że taki trochę kosmiczne, że właściwie z powiedzieć stary przepraszał wczoraj trochę przesadziliśmy, bo nowo to wyznanie ono w lesie nie ma nijak do dobrobytu całego nauczania do niczego do kontekstu, a noszeniem ona nie ma ona też jest różnie przedstawiany w różny w ewangeliach np. tych u Marka jest tyle tylko wspomniane rzeczy jest też się Chrystus bez tego do powiedzenia syn Boga żywego co świadczy też o tym, że ten fragment akurat tym mógł zostać już w ten w ten sposób zaadaptowany przez ewangelistę Mateusza do swoich potrzeb i dlatego, żeby potem powiedzieć na szczęście pan słusznie zauważył to ogół kompletnie niepasujące do kontekstu i kompletnie i wychodzące poza ramy teologii żydowskiej, ale też poza ramy teologii pogańskie jak i jakiekolwiek stwierdzenie sceny Boga żywego otrzymuje komentarz Jezusa, że błogosławiony jesteś dziecię syn czy szczęśliwy jesteśmy tutaj, by ten nasz region prawda ataki Szymonie synu jony i tu tutaj też nie wiadomo jak tego jony tłumaczy cięcia Jona to jest tt jest zdrobnienie jakiejś cieczy forma derywaty od imienia Jonasz wręczył mgr. Anatolija jeszcze w ba Jon wariant wariant, czyli taki trochę terrorysta nie, ale dziś arię Lady Marion nadzieją, że w ogóle taki trochę drzewek, które rewolucyjny środek co dalej co by się zgadzało, gdyż również z całym pochodzeniem naszym Szymona Piotra, ale dalej Jezus, mówi że nie zostało mu to objawione przez ciało i krew oddała tylko przez przez Boga, więc tutaj Piotr występuje jako prorok w PE pewien z tym wyznaniem i to wyznanie, która jest jest też podstawą tego pierwotnego okręg ma to chrześcijańskiego kibice tego wyznania, że Jezus jest Chrystusem Jezus jest panem pojawia się ono zresztą cieszy w takich rozszerzonych wersach również w dziejach apostolskich i to stwierdzenie jest tak jak tłumaczą to właśnie kościoły przede wszystkim protestanckie tą skałą i tylne fundamentem, na którym jest zbuduje swój kościół właśnie kościół trasę termin to się pojawia też pojawia się po raz pierwszy taki termin kościół w ogóle nie pojawia się w żadnej innej Ewangelii oprócz Ewangelii Mateusza się tam 3 × bodajże tylko tyle tylko nie pojawi dlatego są teorie z tym związane mówiące o tym, że jest to jako późniejsza trochę ich interpolacji związana już jest rozwojem kościoła lokalnego akurat tutaj związanego z częściową częściowo z Piotrem, a że temat przewodni tej gry w greckie słowo deklarację eksplozja pewnie hebrajskie byłoby KO wal kach Alta, czyli właśnie wspólnota zgromadzenie wspólnota tak gady dlatego np. często można albo też, że to pole semantyczne porównywać się, że synagoga, czyli to zgromadzenie syn Anką, czyli zbieramy razem i Ecclesia, czyli zwołuję i tutaj jest dosyć istotne ten czynnik zwoływania tak, bo od 3 i jej od alei czyli, czyli wołam, więc istota głosu jest bardzo mocno podkreślona Ateny aspekt, który potem też w różnych rolach jak bywa akcentowany mianowicie po tak wiara ze słuchania i powołanie także, że słuchania słuchanie i jest czyjegoś głosu tak jak ten głos woła, więc tutaj to powołanie kościoła niektórzy twierdzą, że to jest ten moment, kiedy został kościół ustanowiony, chociaż w dzisiejszej BBC TCM mało tego, że raczej się z jedno 100 lat i ustanowiony, ale z drugiej strony, że też zyska swojego lidera w głowę jak gdyby która tutaj będzie teraz w pewnym sensie, bo w tym momencie zarządza też ciekawe stawka to ciało i Kras, który tego nie objawiły, bo po, pomimo że cała rozmowa powinna była się toczyć po aramejsku zakładam to ciało i krew jest bardzo żydowskie to co znaczy tak źle, ale biznes w ogóle bardzo, ale co w ogóle mowy o tradycji tak tu także ramy Czyżby tak nie powiedział to bardzo żydowskie mało tego też w literaturze żydowskiej jest tekstem midrasz, kiedy inne, bo przez Abrahama i mówi że właśnie na te ty będziesz skałą, na której zbuduje w mojej lud, tak więc to też jest bardzo bardzo mocno osadzone w ten Drożdż w ogóle tam z tak bardzo żydowski czy tak cięcia ciało i krajach oczywiście w tradycji żydowskiej ma swoją wielką literaturę cmentarz i wiele interpretacji, ale tutaj chodzi też o generalnie od człowieka, a także, gdy ciało jej ciało i krajach jest takim holistyczne rozumienie człowieka i to człowieka żywego albo geje i ciało, jeżeli otworzymy teksty greckie przypuszczam, że tam będzie słoma i unijnych Chaima, a więc i ten nośnik życia, który się pojawia we krwi są tutaj bardzo mocną zaakcentowane i właśnie ten nośnik życia to i przekazywanie życia poprzez poprzez ciało i poprzez non dzisiaj powiedzielibyśmy jakieś geny także języka krwi nawiązuje do tego tradycyjnego ujęcia i to też ma swój wymiar teologiczny, dlatego że no właśnie nie tradycja żydowska to to przekazuje tak tylko ta tradycja, jakby nowa ustanawiana przez przez Chrystusa, a jednocześnie znowu skoro czepiamy się słów to dalej Jezus mówi Otóż ja tobie opowiadam tak i domu mamy termin, który dawka bardzo często Miś nie występuje w mieszance roi się od takich tekstów takich bardzo, kiedy się wygłasza można, by rzec ex cathedra coś tak to to jest termin, który podkreśla wagę słów rzeczywiście tylko, że termiczna bazuje na Wiśle jest w późniejszym tekstem ona oczywiście bazuje na takiej pewnej tradycji i jest to takim podkreśleniem ja odpowiadam tak z 1 strony podkreśla wagę słów, a z drugiej strony podkreśla też autorytet władzy SLD opowiada te słowa te zdecydowanie i terasy Jezus mówi, a ja z Chin powiadam ty jesteś KE fas, czyli skaliste i teraz na tej skale tutaj są odrębne interpretacje czy skałą jest rzeczywiście Kasia nos i ten skalisty czy skałą jest tak jak mówiliśmy poprzednio to wyznanie Piotra będące w pierwotnym Eryk matem i będące po prostu wyznaniem pierwotnego kościoła i wydaje się, że w Warcie chodzi o tych to co Piotr mówi ani to kim Piotr jest on oczywiście one pojawiać się w Ewangelii Mateusza i w Ewangelii w ogóle w ewangeliach synoptycznych kraju takiego lidera czy rzecznika apostołów i kto to jest niezaprzeczalne Jan troszeczkę od tego odchodzi też Jerzy Jan cios aleja w testamencie wrócimy w Dausze do naszej rozmowy po informacjach prof. Kalina Wojciechowska z katedry, więc nowy testament z języka greckiego szczecińskiej Akademii Teologicznej z państwa moim gościem informacje o 1120 to informacja wracamy do drzwi prof. Kalina Wojciechowska z katedry wiedzy o testament owej języka greckiego chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z państwa i moim gościem i tak zatrzymaliśmy się na 16 rozdziale funkcji w uszach werset 18, ale także dlatego myślę sobie, że tak jak pani z wspominała to też jest w innych miejscach n p . jest też Łukasza rozdział dziewiąty raz dwudziesty i to jest ciekawe, bo tam jest z nową pyta panowie w Kierat COS co mówią i Piotr opowiada, że jesteś mesjaszem Boże mesjaszem to silny niemiecki wie co pani Złocieniec Chrystusem Boże Chrystusa boreliozę albo w ale i teraz jest taki w ogóle ciekawy moment, że Jezus mówi panowie nikomu nic o tym nie mówimy Cichosza w ogóle zatrzymać to dla siebie no tak sobie myślę czy nie zastanawia się pani na tym, że to jest ktoś, kto przychodzi z jakąś misją i właściwie zależy na tym, żeby wszyscy go rozpoznali, ale w tym momencie mówi no dobra to niech to pozostanie między nami nasz to są różne teorie na ten awans do Łukasza akurat ciebie ten cały ich fragment bezpośrednio ody Marka to z tym, iż z gry fajny moment zaraz święta i 2 lat zaś przygotować takie rekolekcje dla trenera Piotra starzeje się dostosuje do rekolekcji mianowicie, że właśnie u kaście Pietryny fragment bezpośrednio z serem i przekazuje markowego, który jest bardzo bym bardzo podobny, ale Marek tamten sekret czy rzeczywiście teologicznie i konstrukcyjnie uzasadnia, że i jest coś takiego jak teoria czy była teoria sekretu marsjańskiego Ewangelii Marka i dlaczego ludzie mają nie mówić o tym, kim jest niestety zresztą nie tylko ludzie, bo Jezus nakazuje też milczenie remontom czy duchom nieczystym których, która wypędza z ludzi albo od, których uwalnia ludzi może tak byłoby to lepiej powiedziane, a mianowicie dlatego, żeby nie korzystać z tej okazji i nie uważać Jezusa za Mesjasza politycznego, bo w obu tych stwierdzeń z jakiego nie ma innego Mesjasza jesteśmy w Atenach Zofia i nie ma innego Mesjasz Mesjasz testem, który wyzwoli naród są jego politycznego spod okupacji sali ziemskiej oczywiście, ale Mesjasz jesteś królem Mesjasz jesteś prorokiem Mesjasz jesteś kapłanem tak mamy w Komańczy takie 3 prerogatywy Mesjasza, a nawet 3 Mesjasza tymczasem przekaz Jezusa jest zupełnie inny jemu nie chodzi o to, żeby się intronizacji Marcina króla i i Mesjasza mocnych ale, ale tu nie ma także nie zmienia to nie bała się nie jestem mesjaszem albo z obrony taka metoda z tymi wykonuje chodzi o o zachowanie sekretu tak on tak daleko jazdę wiem, ale nie powiem inaczej jestem ja to jest kwestia też swoje samoświadomości mesjańskie Jezusa czy ta samoświadomość jest zaskoczona, bo od początku czy ona wzrastała wraz z SZ Nor dojrzewaniem, że tak powiem jej Jezusa do tej do tej roli i powiedz nam tę rolę osoby w przepisach rozmnożenie właśnie nie nie kryli również sam sobie przepaskę to takie duch Święty mu przypisano, ale wcale nie jest jedno i jest dosyć duch Święty ldl nagle tak, ale tutaj, jakby pan czas panuje już teologię późniejszą zawieźli chorą Magdy z czwartego wieku mniej więcej tak, kiedy tam zaczynają powstawać dogmaty należy to logiczne i trendy ekologiczne na czasy nowego testamentu wczasach nowego testamentu nie ładować Świętego niech duch Święty jest dla nich wymieniany w księgach biblijnych oczywiście tylko nie ma pojęcia Trójcy w mowach Chin do maty licznym rozumieniu w jakim pojawia się później to absolutnie tutaj i nie możemy bezpośrednio wyprowadzić z tego dogmatu, który jest zresztą sformułowany w sposób bardzo filozoficzne z tekstu biblijnego, który jest bardzo bym powiedziała dymy poddający się różnym interpretacjom także o trójce bym w takim kontekście dogmatycznym nie mówiła że, odnosząc się do tekstu nowego nowego testamentu w i dodaje też pojawiać się ten nieszczęsny syn człowieczy, który do dziś ba spędza badaczom sen z oczu bilet czy ja wiem czy fakt ten syn człowieczy spędza badaczom sen z oczu on ma kilka wymiarów MO to sformułowanie w ogóle ma kilka wymiarów od takiego zupełnie podstawowego, który jest ekwiwalentem zaimka po prostu osobowego ja właśnie też nie wszyscy się zgrywać, a później się może za to drożej tak, ale to to jest ten ten wymiar podstawowy poprzez wymiar taki odnoszącej się już do pewnych konotacji związanych z księgą Daniela i pojawiającą się postacią podobną do Kostrzyna czuję człowieczego, a więc postacią z patologiczną i tutaj, jeżeli w wymiarze jest patologicznym, abyśmy odczytywali ten tekst to rzeczywiście tych to przypomnienie syna człowieczego przychodzącego na nas na murach, które pojawia się zresztą w wielu tekstach takich lokali księga Henocha i w księdze Hanocha tak poza kanonicznej jej jest jak najbardziej jak najbardziej na miejscu także, że mamy tutaj o postaci jej syna człowieczego, która właśnie w księdze henną haczyk w literaturze między testament owej jest uważane za postać marsjańską, a nie mniej niekoniecznie taką postać można bardziej z patologiczną postać można odczytywać w księdze Daniela dlatego właśnie on taki spory problem z tym miejscem do poszedł zobaczyć co się dzieje tak mamy mamy taką sytuację, że jest ktoś, kto uważa siebie no właśnie nie wiemy za ZAK dokładnie za kogo, bo jego, bo odwołuje się do dość takich dziwnych momentów tak czy do Daniela i duchem kocha, a przecież ma całą literaturę, więc sobie coś bardzo nieprecyzyjne jednocześnie 1 z jego uczniów mówi syn Boga żywego w PiS w ogóle z kosmosu nie wiadomo to nie do niczego nie pasuje w u innego autora mamy Chrystus Boży czy Mesjasz Boży no i trzeciego mamy tylko to jest tak itp, czyli Mesjasz i teraz mówimy a, a jeszcze końcowi no dobra tak, ale zachowajmy to w sekrecie w ich nie ma panie już takiego poważnego wraz z gry z Teologicznego w tym momencie ich jest jak wierzymy, że zupełnie nie układa, jakby jedno jest fragmentem nie mamy zgryzu Teologicznego tak jeśli odczytywać, jakby w całości w kontekście Car całości przekazu poszczególnych Ewangelii, bo też 3 we tutaj i zakładam, że każdy Ewangelista miał swoją ideologiczną do do przekazania ziemi, więc w kontekście idei teologicznych poszczególnych ewangelistów jakoś nie mam z tym nie mam z tym problemu tym, że Jezus swoją tożsamość mieszczańską chce akurat jeszcze w tym momencie zachować w tajemnicy tak, ale nie wiem jak też tożsamość jest chińska, bo z 1 strony syn Boga żywego na czym one nas oglądali strony ten Hanocha i dbania o wolność ma także jej zachowanie tajemnicy tej tożsamości mesjańskie ma też ma na celu reinterpretacje posłannictwo mesjańskie go w kontekście już czysto logiczne także i Jezus, odnosząc się do swojego posłannictwa macierzyńskiego zresztą tak mamy Angeli Marka bardzo mocno Toronto zaznaczony Łukasza też częściowo mówi o tym, że syn człowieczy musi wiele wycierpieć, a więc to posłannictwo mesjańskie on łączyć ze swoją misją, ale misją są technologiczną ani misją Niemiec ją polityczną w bardzo wiele wycierpieć COS miałoby znaczyć jak wtedy jeszcze tak spróbujmy wczuć się z jakąś mentalności uczniów nic nikt nie wie co to znaczy nie należy później niewiele 3 dni Tytan dzień nie znajdzie coś zmienić na krzyżu tak odległych kultur w każdy pacjent cierpiący na nowotwór powie i na to możemy to uznaje za pewien pewien symbol ofiary, ale nadal na tamte czasy myślę, że taka śmierć jest też mieć dosyć spektakularne no i ich ciała cała cała męka i potem tak otoczenie w OFE w czasie tej tej śmierci tak nie pasuje do koncepcji Mesjasza politycznego Kielc, która zresztą napad pojawia się w momencie wjazdu Jezusa do Jerozolimy tutaj mamy tak taki obraz Mesjasza króla, który wkracza triumfalnie doznali oni wszyscy witają wszystkiego na ja w, a jednocześnie jakieś powody potrzeba Judasza, żeby go wskazał, bo dba 8 na sytuację przepraszam, które z panów jest Elvisem Presleyem w bo oni wszyscy byli podobni tak naprawdę się jak popatrzymy tak, dlaczego witano Jezusa już od Jerozolimy Novol el euro podobny do każdego w podobny do każdego można tak tak, by powiedzieć oczywiście, że w OFE w ten sposób jakiś element takiego już przy ubóstwie niań i koncepcji, że każdy może być Chrystusem czy każdy z każdym można zobaczyć Jezusa tutaj jak najbardziej są obecne natomiast czy każdego znał w Jerozolimie nożem wbitym w Toskanii rozwali na czym będzie wywiad w Vive ratowali, dlatego że zobaczyli człowieka, który na ośle wjeżdża do stolicy i chcieli widzieć w nim króla tak, ale ich myślę, że w Alba jest to jest pewien taki odruch tłumu ryzyk i 1 z Vive ratuje to potem drugi wiwatuje i t d . i t d. to są zresztą konotacje takie też w tym całym obrazie jest zaczerpnięty ze starego testamentu z 1 strony, a z drugiej strony swojej koncepcji liturgiczne już późniejsze kiedyś widzi tego Jezusa triumfującego to jest też takie odwrócenie pewne hierarchii, a może nawet chronologii, zwłaszcza to widać w Ewangelii Jana, że najpierw my, że mamy tego Chrystusa cierpiącego na krzyżu, który jest jednocześnie wywyższony tak, ale u Jana jest taki bardzo nie linearne ujęcie natomiast linia na ujęcie pojawia się u synoptyków, gdzie mamy najpierw wywyższania się tak gdy, czyli najpier w ten triumfalny wjazd, a potem nagle okazuje się, że to nie od takiego Mesjasza, choć i nic mamy poniżenie i ECA nosem i prawdziwe wywyższenie, czyli o zmartwychwstanie czy taka dobra dobra dobra narracja scenariusz owo na zgodę na euro bardzo bardzo dobrych atakach ewangelie są rzeczywiście pod tym względem tekstami z fascynującym i Adrianowi nawet bardziej synoptycy niższy niż Jan zawierają sporo do Częstochowy udadzą się w Katyniu byty problemy z takich jak na razie oczywiście główny bohater miał czerwoną koszulę Thomasa Tesco nie ma niebieską i nikomu nie weźmie w nim o to nie przeszkadza, gdy inni nie przeszkadza dlatego też, że tutaj być może było nawet kilku scenarzystów, którzy niezależnie od siebie pozdrawiali taki też ceny Concorde próbowali po tym, przyszedł 1, który może nie wszystko ogarnął i dlatego rzeczywiście możemy dostrzegać takie niekonsekwencje, a i tak takim braku koherencji nawet wprowadzeniu wprowadzeniu tej akcji wróciły do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM prof. Kalina Wojciechowska katedra wiedzy nowy testament owej języka greckiego chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z państwa i moim gościem informację, że kilka minut o godzinie 1140 po informacjach wracamy do państwa mają goście z prof. Kalina Wojciechowska, z którą w czasie informacja z 6 zlote tak strach miasteckich tak tak, ale w Rozmierzy, bo pani jeszcze przynosi trochę podróżuje jak rozumiem też zysk z grecką wersją tekstu tak niż miesiąc rocznych do Mateusza rozdział 16868 lat rzeczywiście dziury sprawdziliśmy w wersji greckiej OFE wcześniej powiedziałam o tym, że ciało i krew to z 2 KGHM ma, ale tutaj jest serbska Heima co rzeczywiście bardziej jeszcze podkreśla ten element materialny, czyli start i ten element życiodajny cięgi krew i całość składa się oczywiście na takich holistyczne obraz człowieka to to tylko tyle, żeby mnie potem studenci nie zamordowali, że jest niekonsekwencja mordują paniom jeszcze się nie zdarzyło, ale swoją wagę SP jedno grająca na atakowanie mnie pytać tylko studentów czy jesteś wymagającą rajd na pewnych podsta w wymaganej wymaga myślenia tak tak mnie się wydaje i uważam, że można wszystko udowodnić, jeżeli się to dobrze u argumentuje można powiedzieć jakąś tezę, ale zapytam, dlaczego i wtedy muszą tak jak ich racjonalne argumenty nie lansuje 1 modelu myślenia można myśleć wielokierunkowe można myśleć i wielowątkową i tych obszarach produkcji też, że się zapędzać Ależ jak najbardziej na egzegezie to jest wręcz pożądane, czyli im więcej herezji to lepiej im wyższa ocena w Bytomiu mądry herezje, chociaż teraz już jest ciężko wymyślić taką jakość nową modą herezji wydaje się, że wraz z dziewiętnastym wiekiem, a właściwie hetero Okrzei zanik nauki i działalność nowym początkiem dwudziestego wieku Hart w heterotopii zanikają, czyli czasy stres może ona renesans herezji no być może tylko, żeby nie wyważać otwartych drzwi trzeba najpier w poznać inaczej żyjące już tak herezja i być może na ich podstawie konstruować jakieś jej jakieś nowe dno albo czerpać oświecenia takich i innych źródeł jest rzeczywiście ją wykazać się jakoś nowatorską herezją i to jest praca domowa dla pań i studentów pan, że słuchają list do Zurychu w czy to będzie na egzaminie pytania noża Wasil to, że tak zacząć naszą rozmowę pytam panią o o ten fragment się pojawił w rozmowie z panią, ale to wszystko, by tym odniesieniem do deformacji, bo 500 × reformacji w 2017 rok reformacji Annę i też na portalu luty 2017 PL rozmowa, więc też może jest ona zboczyć spojrzeć na obchody z góry coś się dzieje w tym więcej chętnych z echem w naturze dzieje nie inny jest może najbardziej kompetentną osobą, żeby opowiadać o lokalnych i o centralnych obchodach, bo wpły w poszczególnych diecezjach poszczególnych parafiach rzeczywiście mnóstwo innych i mojej konferencji na temat reformacji one mają różne my ukierunkowanie czy to ukierunkowanie praktyczne czy to ukierunkowanie etyczne ukierunkowanie teologiczna czuł koronką ukierunkowanie jej jeszcze jakieś inne związane z przede wszystkim z Marcinem Lutrem, ale także z późniejszymi ANR reinterpretacja mitologii mitologii luterańskiej mają miejsce różne wydarzenia kulturalne są chwile za parę miesięcy w czerwcu będą takie centralne ewangelickie dni kościoła w diecezji w NBA cieszyńskie ne będą miały miejsce i Cieszynie i w Ustroniu i Wiśle tak myślę, że tutaj ktoś, kto jest koordynatorem tego całego projektu EMP byłby pewnie lepiej poinformowany to się co się dzieje i wymieniłby tę wydarzenia takie najbardziej istotne, bo ja mogę tutaj nadal gwiazd rocka nie rozdzielać wracają do naszych rekolekcji w moje lekcje w radiu TOK FM, że rodzice w radiu TOK FM nowy nowy segment zwykle przed świętami Wielkiejnocy zastanawia się n p . jeżeli byśmy z zatrzymali czy powróci do tego Mateusza szesnastego rozdziału jak może wyglądać interpretacja pisma ze względu na właśnie dla wyznania tak czy ciebie bliscy różnych wyznań interpretując pismo jak wybić się różnych wyznań interpretują pisma to też jest bardzo taki się szeroki temat wiadomo, że jednak kościoły mają takie organa typu OHP magisterium nauczająca kościoła mam namyśli przede wszystkim kościoły rzymskokatolicki inne nie mają takich ramek aż takich mocnych orzeczeń w jaki sposób prym dokonywać interpretacji, ale tu osadzone są w pewnej tradycji np. kościoły i informacyjne kościoły luterańskie rzeczywiście, dokonując tej interpretacji i dochodzą do pewnego momentu tak, kiedy muszą skonfrontować tę interpretację z księgami symbolicznymi albo złej katechizm mami danego kościoła noszą kościoły w wolnej, która jest jej właściwie nie mają żadnych ograniczeń w interpretacji poza metodologiczne mnie tutaj jeszcze wchodzi w GM metodologia i kościoła wolnych powietrzny najbardziej popularna jest literalna interpretacja Biblii kościoła tych historycznych również w kościele katolickim i metody synchroniczne i metody jak chroniczne oraz metod synchronicznej jakość techniczna metody jak chronić odwołują się do historii taktu, czyli badają w jaki sposób teksty powstał tutaj akurat ten nasz fragment o Piotrze k, od którego zaczęliśmy jest takim fragmentem, który uważa się za pochodzący z późniejszej ekstradycji którejś tam z ostatnich redaktorów Ewangelii Mateusza włączył pełny fragment do swojego przekazu, bo tak naprawdę nie ma go w innych przekazach będzie to tradycja tylko Mateusza, by teraz dach chroni jeszcze zastanawiają się też na tzw . ZU Leben tego fragmentu czyli, w jakich okolicznościach on mógł powstać, dlaczego powstał i jaką drogę przeszedł ten e-handel, żeby znaleźć się akurat w tym ani w innym miejscu w Ewangelii natomiast metody synchroniczne tak to są takie metody, które odwołują się do tekstów w takiej postaci w jakiej jest on nam danych, chociaż to danie tekstów też nie jest jednoznacznie, bo inaczej nieco wyglądały teksty starożytne inaczej wyglądały teksty ty tzw. tekstu z receptą styl, czyli tekst przyjęty w wieku 16 siedemnastym, a inaczej wyglądają współczesne wydania tego tekstu wraz z całym aparatem krytycznym, z którego należy, jeżeli studenci słuchają Tacho podkreślam należy pełnymi garściami korzystać z ten fragment rozdziału 16 jest też interesujący no bo 1 z interpretacji tak jak pani poseł mówiła też, że na tobie zbuduje wspólnotę może kościół, ale na to liczy na kilka lat tutaj mówimy no na skalę tak, bo jesteś twardzielem, bo jesteś niewzruszony poruszony, ale jak i przekazujemy kilka doniczek to pokaźna tobie, czyli na przetrwanie w tym tylnych w tekście jest, że na tej skale zbuduję i dalej skał jesteś ty RR tak ty jesteś Petras, czyli Ciska listy i na tej skale zbuduje swój chaszcze i tutaj myślę, że dochodzi też do w przejętym krytykowania tego Petrus, który w wielu wydaniach nowego testamentu nawet greckiego pojawia się pisane wielką literą Night to już, by wskazywało właśnie na 1 szampon nowe tak na daną osobę Piotra jakąś taką grę grę słów potem rzeczywiście po tym, wyznaniu, kiedy Jezus też mówią o swoim cierpieniu, a więc stara się go odwieść od tej nos samobójcza, jakby nie było jej misji wędrówki do Jerozolimy nazywa go szatanem odejdź ode mnie szatanie, a więc budowanie budowanie kościoła na ścieranie się w Tychach nie w może być zdrowe bez ryzyka zajęciem może być ryzykownym zajęciem, tym bardziej że też, że Piotr nie okazał się wcale skałą nie wiem tak on miał swoje wzloty i upadki Apostoł Paweł np. francuskiej to tak trochę na wyrost, bo sobie przywłaszczyć ten tytuł zmiany czekają również lat został tam dobrze to pamiątkowe tak, do których miały może nie najlepsze stosunki z z Piotrem, ale dosyć dobrze opisuje też pewną taką właśnie labilność Piotra na skała powinna być stabilna ani nie nie labirynt na w związku z tym my tak mi się wydaje, że rząd związkowcy informują związkowcy jeszcze ruchy tektoniczne tam chodziłem gra różne, więc niech się wydaje, że akurat tutaj ceny fragment tak jak powiedziałam wcześniej się odwołuje do tego wyznania, która jest fundamentem i też, jakby cały obrazowanie, że na tej skale zbuduje mój kościół, czyli kościół buduje getto to jest obrazowanie zaczerpnięte też ze starego testamentu istną psalmów, kiedy to Boga nazywa się z kału, a więc wyznanie ty jesteś Chrystusem synem Boga żywego może już implikować będzie też bym nie przesadzał pewną onkologiczną my i jedności syna Bożego i Boga ojca i teraz na tym też mogły nawiązuje ostatni moment Czyżby pani takie macie pojęcia, że nie przesadzałbym, ale może tak bardzo nas jak bardzo ryzykowne i teraz na tej Boskiej w istocie jednak na tym Bogu budowana jest jakaś wspólnota czyli, czyli kościół w ocenie zjawia się w Jerozolimie i jest ich kondycja psychiczna jeszcze tak jeszcze przez radio RMF jest chory jest taki fragment filmu Marcina w kosmos harcerzem, a właśnie on też odnoszący się do tego fragmentu i tam wyraźnie jest powiedziane, że ma to taki kontekst, a mianowicie teatr jest uważany jest Salt 1 takiego o człowieka betonowym myśleniu i w dlatego na tej skale, gdzie się ten kościół rozwijał, ale tak i wykazany fakt, iż jej Scorsese może nie należą do ulubionych twórców ortodoksów, ale wracając do tego Chrystusa, który się pojawia w Jerozolimie w ale to może zostawił sobie na kolejny odcinek rekolekcji pani prof. Okaj, tym bardziej że pewnie będzie okazja jeszcze świętość zbliżają wielkimi krokami będzie można przygotować słuchaczy różnych denominacji do lepszego sprawdzenia prof. Kalina Wojciechowska z katedry, więc nowy testament owej i języka greckiego chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, bo państwa i moim gościem bardzo dziękuję pani profesor i również w Szczecinku nie informacje Radia TOK FM już za kilka minut o godzinie dwunastej także dokładnie 3 minuty i tam 40 sekund, a w tym momencie także o 12 informacje Radia TOK FM, a po informacjach popołudnie Radia TOK FM, na które zaprasza w imieniu Karoliny Lewickiej dzisiejszy program przygotował Paweł Zientara, a zrealizował Adam Szulc Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA