REKLAMA

Jak przekonać firmy i samorządy do inwestowania?

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2017-03-30 12:40
Czas trwania:
15:31 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raporty gospodarcze jest 1242 Aleksandra Dziadykiewicz zaprasza na raport gospodarczy Radia TOK FM, jeżeli chodzi o to co dzieje się na giełdzie w Warszawie no to już spieszę donieść, że Tarasewicz 20 traci on traci 6 % podstawowe ten szeroki indeks WIG również na minusie 37 tarasy pod kreską ceny walut to euro, które kosztuje 4 zł 22 gr dolary, za którego płacimy 3 zł 93 gr za franka 395, a funt teraz po 4 zł i 89 gr to umocnienie złotego, które widzimy od dobrych Rozwiń » kilkunastu dni na cały czas trwa już ze spraw ważnych komisja Europejska zwróciła się do krajów członkowskich Unii Europejskiej w sprawie negocjacji z Rosją na temat gazociągu Nord Stream 2, czyli drugiej nitki gazociągu, który idzie po dnie Bałtyku i łączy po dnie Bałtyku Rosję niż Niemcy Reuters podaje, że komisja Europejska chce konsultować się inne się z krajami europejskimi poznać ich opinie na temat tego gazociągu w liście, które był wysłany m. in. do rządu Danii, bo to zsypy duńska prasa jest źródłem informacji komisja Europejska zwraca się o wyrażenie swojej opinii na temat Nord Stream 2 oraz wyjaśnia, że rurociąg nie może funkcjonować się w taki prawnej próżni, a wiadomo, że w Europie nie ma konsensusu co do tego gazociągu to znaczy część państw europejskich chciałaby, żeby gazociąg Nord Stream 2 powstał w PRL mógł, powołując się na bezpieczeństwo energetyczne na stabilne dostawy gazu no ale z drugiej strony jesteśmy w inny Polska oraz inne kraje kraje naszego regionu, które mówią, że to może nas jeszcze bardziej jak Europa uzależnić od gazu z Rosji co nie było najszczęśliwszym rozwiązaniem wg nas stąd trzeba badać się po kinie badać się elementy jak kraje reagują na powstanie gazociągu Nord Stream 2 w ich szukać jakiegoś kompromisu w tej sprawie i wielka Brytania, która wczoraj oficjalnie uruchomi procedurę wyjścia z Unii Europejskiej brytyjski minister ds. brexitu David Davis mówił, że nie spodziewa się, żeby wielka Brytania musiała płacić Unii Europejskiej 50 miliardów funtów w ramach procesu wychodzenia ze wspólnoty w Elgin przypomnę, że cały czas jest jeszcze Unia Europejska z wielką Brytanią, a wielka Brytania jest 1 z głównych płatników do budżetu unijnego stąd taka informacja, że wykorzystanie zastanawia się czy będzie płaciła też składki te pieniądze, które nie są już uwzględnione przecież w budżecie wieloletnim czy nie to są informacje, o których warto wspominać warto o nich pamiętać na razie endecy z minister ds. brexitu, mówi że wydobywanie bardzo za składki płacić, ale też nie jest powiedziane, że rzeczywiście płacić ich nie będzie w końcu na te składki już zgodę wcześniej została wyrażona Brexit to nie jest sprawa łatwa politycznie gospodarczo, a zatem te wszystkie informacje prelekcje dotyczą na pewno będą docierały na pewno będą mniej śledzą nas zainteresowanie i przez media skoro przez media tajnych będziemy państwu te informacje przekazywać raporty gospodarcze, a w naszym studiu pan Mieczysław Bąk z krajowej Izby gospodarczej, więc dzień dobry dzień dobry ani dzień dobry państwu nie chciałbym z panem rozmawiać o tym co zrobić hymn, bo jak rozumiem przygotowali państwo badania, żeby skłonić inwestorów skłonić przedsiębiorców skłonić się gminy samorządy do tego, żeby trochę chętnych chętni inwestowały pieniądze, ale to pokrótce tylko proszę zgryz treść my to jak wyglądała sytuacja w roku ubiegłym nowo wszyscy wiemy, że z inwestycjami w roku ubiegłym zbyt kolorowo nie było jak rozwiązywać potwierdzenie również państwa w badaniach tak się rzeczywiście badanie, które przeprowadziliśmy nie jest miało pokazać się, dlaczego firmy jak i dlaczego gminy nie chciał inwestować w ubiegłym roku i knajp co zrobić, żeby je w tym roku sytuacja poprawiła się, żeby nie te inwestycje ruszyły, żeby stało się 1 z istotnych elementów napędzających nasz PKB w 2016 roku daje rzeczywiście tak jak widać to już swoich danych statystycznych firmy inwestowały mniej mniej więcej 60 % firm, które przebadaliśmy, a przebadaliśmy 293 pewnej firmy stwierdziło, że nie inwestowało mniej niż w roku 2015 w gminach była trochę podobna sytuacja, chociaż powody były inne, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa lub innych przede wszystkim od granic ścięły inwestycje ze względu na rosnącą awersję do ryzyka widać wyraźny wzrost bezrobocia niepewność na pierwszym miejscu jako czynnik, który spowodował zmniejszenie zainteresowania inwestycjami wymieniły na jej politykę krajową wobec swoich przedsiębiorst w, a właściwie taką dwoistość tej polityki z 1 strony mamy konstytucję dla biznesu mamy strategię odpowiedzialnego rozwoju mamy mniej oficjalne wspieranie krajowych firm, zwłaszcza małych średnich chyba to jest dokument bez wpisanej na Allianz 6 zlotemu natomiast nie jesteśmy nie zawsze zgadza się nie praktyka to co firmy mają, z czym firmy mają do czynienia na co dzień, a więc szybko zmieniające się o niej ustawodawstwa często na niekorzyść firm rosnące obawy, że nie jest wzrosną obciążenia podatkowe bardzo długo w 2016 roku dyskutowaliśmy czy z zmieniał się podatki jak węgiel będzie wyglądał nowy system podatkowy przedsiębiorcy również przy niej bardzo negatywnie oceniają zaostrzenie kar wobec przedsiębiorstw rozumieją, że trzeba walczyć z szarą strefą, że trzeba walczyć jest przedsiębiorcą 3 tys jeszcze przestępcami gospodarczymi ani z przedsiębiorcami i gminy trzeba znieść te działania prowadzić natomiast chętnych tak drastyczne zaostrzenie kar, gdy bardzo duże nasilenie kontroli, które w, zwłaszcza w dobrych firmach dezorganizują pracę firmy powoduje, że przedsiębiorcy nie są do końca przekonani, że należy oczywiście polityka nie zmieni się na korzyść i że gdy będą mogli prowadzić inwestycje bez obciążenia nadmiernym ryzykiem, czyli z 1 strony deklaracje, które brzmią dobrze, bo przecież konstytucja dla biznesu, która jest już w projektach ustaw właściwie no bo to jest rzecz, na którą przedsiębiorcy czekają ich chwalą, ale no deklaracje to jedno praktyka to drugie jest w takim razie co sport to co zrobić coś musiało wydarzyć, żeby rok 2017, w którym już trochę ruchu w inwestycjach widać to też przyznajmy, że te inwestycje mogły być bardziej odważne niż tylko takie, że no dobrze to może teraz normą było nasze sny zasadnicza to co było naszym zasadniczym celem badania, żeby ustalić co zrobić, żeby te inwestycje rzeczywiście ruszyły wszystko wskazuje na to, że ten rok powinien być lepszy, że jednak kraje te inwestycje ruszą jest m. in. kilka powodów dla naszej konferencji dziś jej prezentowaliśmy wyniki mieliśmy m. in. przedstawicielami ministerstwa rozwoju, który w najem zapowiedział, że na jej skutki innych m. in. właśnie tej konstytucji dla biznesu, ale też innych regulacji prawnych w nie powinny być widoczne w tym roku i przedsiębiorcy w mniejszym stopniu powinni odczuwać niepewność zrobić trzeba przede wszystkim wszystko, żeby zmniejszyć ryzyko, żeby przedsiębiorcy byli bardziej pewni tego, że sytuacja, jeżeli chodzi o sferę regulacyjną nie zmieni się na ich niekorzyść i tutaj przede wszystkim potrzebne są ceny przystępne przejrzyste regulacje, zwłaszcza w zakresie podatku VAT, ale również podatków dochodowych przedsiębiorcy najbardziej narzekają właśnie na niepewność tych regulacji na dworze, nawet jeżeli dołożą wszelkich starań do tego, żeby wywiązać się z obowiązków podatkowych to nie zawsze są pewni czy postępują niezgodnie z literą z zebraniem teraz w branży budowlanej jest ten problem, który się nasilał, bo z odwrócony VAT na części budowlanych usług przedsiębiorcy sobie nie potrafią z tymi przepisami nie poradzi, ponieważ PiS są nieprecyzyjne nawet ministerstwo przygotowało taką broszurę, która miała ułatwić dzielnicy ten smutek wyjaśnić pewne spory, ale zdaje się to bzdura broszura ludna my nie wyjaśniła wątpliwości te firmy, które na odwrót wiele zależy budowlanka jest też szalenie ważną gałęzią gospodarki no tak rozkładają ręce mówiąc nie wiem jak mam rozliczać się także było dobrze oto lista ta bolączka, z którą staramy się walczyć o swoje już w tej chwili trwa od ponad 20 lat, czyli nieprecyzyjne niepewna złe regulacje gospodarcze właściwie, odkąd sobie przypominam jej, odkąd krajowa izba robi zestawienia problemów, które nie jest nękają przedsiębiorców to sprawa złej jakości regulacji jest z reguły stawiana na pierwszy miejscu myślę, że nie jest to nasze badanie pokazało, że gminy przedsiębiorcy rzeczywiście mają swoje duże rezerwy, jeżeli chodzi o możliwości inwestowania, bo w bankach jest na ponad 250 miliardów złotych na kontach przedsiębiorstw są to daje potężne pieniądze natomiast naszym zdaniem jest to koszt to właśnie ze złej polityki publicznej złej polityki władz publicznych niekoniecznie tego rządu, ale również radnych poprzednich, które nie doprowadziły do tego, że przedsiębiorcy muszą utrzymywać pieniądze, które zabezpieczają je przed to jest właśnie tą złą polityką na sprzeciw wobec swoich przedsiębiorstw i sny mają taką żelazną rezerwę, którą w razie niekorzystnych rozwiązań regulacyjnych mogą uruchomić w tej chwili te procesy siłą nasiliły, czyli mamy pewne zale w złych regulacji istnieje myślę, że ta jest też powód, że na jej przedsiębiorcy są kompletnie zdezorientowani i w dalszym ciągu jeszcze nie są przekonani, że rzeczywiście rząd czy władze publiczne starają się im pomóc do tego dochodzi niepewna sytuacja w samorządach po karnych dla samorządów może warto podkreślić, że powodem osłabienia inwestycji na pierwszym miejscu były Nate była późnej było późne uruchomienie nowej perspektywie finansowej to się pojawiało, gdy właściwie 1 z początku czynników, które wpłynęły na zmniejszenie inwestycji, ale również duży wpły w miała na to niepewność związana n p . z planowanymi zmianami w ordynacji wyborczej z planowanymi zmianami w okręgach wyborczych nadal nie wiadomo jak żyć będzie się rozwiązywał no właśnie nie mamy ustaw, ale mama z Rosjanami zdążymy edukacji tropić jest też koszt też ruch boję się również było wymieniane jako koszt plus na jej koszt obsługi programów socjalnych to wszystko się nakłada na to, że gminy były zajęte innymi sprawami, a w dodatku nie miał pieniędzy ze swojej nowej perspektywie finansowej stąd spadek zainteresowania inwestycjami, ale coś ruszy się w tych gminach w tym roku na emeryturę pieniądze Europejski już mają w szerszym strumieniem pójść ministerstwo rozwoju deklaruje, że nawet połowa tych pieniędzy, które dla Polski przyznano w tym roku ma Grzegorz zagospodarowanego znajdziemy w każdej chwili w tej chwili rzeczywiście my widzimy, że jest przyspieszenie jest cały szereg nowych konkursów swoje uruchamianych i jej z tej strony myślę, że jest optymistyczne, że te inwestycje powinny ruszyć natomiast też warto byłoby w areszcie uregulować sprawy niepewności jest dla jej szefów gmin i na jej ustalić czy rzeczywiście żyje około 1500 dobry w Wójtowej burmistrzów prezydentów będzie mogła kandydować nie będzie mogło kandydować, bo myślę, że tak też jest zależą ich plany na w kolejne lata na kolejną kadencję, ale jeszcze trochę trzeba będzie poczekać to wyjaśni no ale myślę, że to jest bardzo ważny czynnik, który je może przyczynić się do zmniejszenia tej niepewności i też skłonić się wójtów czy burmistrzów czy prezydentów do tego, żeby w większym stopniu inwestować mając świadomość, że będą w dalszym ciągu włodarzami ze swoimi Nowak Mietek to polityka zawsze się w mieś z gospodarką nie da się jednak oddzielić od drugiego i właśnie co z tego, że przedsiębiorcy nawet deklarują, że byliby chętni do inwestowania do podejmowania ryzyka, aby pieniądze mają to nie jest tak, że pieniędzy brakuje, kiedy właśnie ta niepewność polityczna i taka niepewność co do otoczenia prawnego podatkowego nuda cały czas jesteśmy też trudno się dziś jest bardzo racjonalne działanie, że skoro nie wiem jak będzie za pół roku to on też innym niepokój o koszt inwestycji teraz będzie kosztował dużo pieniędzy jest jeszcze 1 rzecz się przedsiębiorcy mają, więc są dziś jest duże rezerwy oczywiście inwestycje nie są potrzebne trzeba unowocześniać je park maszynowy, ale mają dosyć duże rezerwy i w dalszym ciągu mamy stosunkowo tanią siłę roboczą mamy duży napły w pracowników z Ukrainy jej to wszystko powoduje, że przedsiębiorcy zamiast inwestować w n p . w nowe linie wolą po prostu daje zatrudnić nowych pracowników dla tych klinik, które mają i w ten sposób poprzez wyniki ekonomiczne firmy są dobre, czyli przedsiębiorcy, że pomimo, że nie inwestują osiągają dobre wyniki i na obecnym etapie to nie wystarcza po to, żeby na jej uruchomić program inwestycyjny konieczne jest zdecydowanie zmniejszenie niepewności i poprawa klimatu inwestycyjnego w właśnie to czekamy na to nas na tę poprawę klimatu inwestycyjnego na taki ustabilizowania otoczenia prawnego tylko zawsze się w takich sytuacjach boję mam taką obawę, że to nie jest takie proste, gdyby to było takie pasy też być to zdarzenie stabilne od dawna mieli ten temat w ogóle, by nie istniała tak naprawdę istnieje od 20 lat, odkąd Polska gospodarka przekształciła się gospodarkę rynkową dostał cios tym niepewnym otoczeniu rozmawiamy i niewiele z tego wynika, ale mam nadzieję, że w pewnym momencie osiągniemy punkt zwrotny i w sytuacjach się zmieni jeśli się wtedy to odnotuje nasz test ten punkt zwrotny bardzo dziękuję za spotkanie Mieczysław Bąk z krajowej Izby gospodarczej w moim państwa gościem w dzień Jason kończy raport gospodarczy 3 minuty do informacji Radia taka sama po nich jako Janiszewskiej i audycji połączenie raport Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA