REKLAMA

Chrześcijańskie korzenie Unii Europejskiej. Co to jest katolicki uniwersalizm?

Światopodgląd
Data emisji:
2017-03-30 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:34 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Lichnerowicz przez Skypea połączyliśmy się z dr. Pawłem Stachowiak z wydziału nauk politycznych i dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza dzień dobry panie doktorze czy w jazzowym zacznę od tego, że w ubiegłym tygodniu tutaj światopoglądzie w radiu TOK FM realizowaliśmy cykl audycji przy okazji rocznicy III tyle audycji o integracji Europejskiej bardzo szerokim zakresie, więc również przypominaliśmy, by inspiracje czy fundamenty filozoficzne ojców założycieli, Rozwiń » czyli tych, którzy spełniali te koncepcje po drugiej wojnie światowej, sięgając do ich tekstów, przypominając sobie powiem szczerze uderzyło mnie po pierwsze, jak często ówcześni politycy, bo nie wszyscy trzeba powiedzieć, ale bardzo wielu z nich odwoływali się do chrześcijaństwa jak bardzo innego języka czy inaczej mówili o tym w chrześcijaństwie niż dziś ja słyszałem od bardzo wielu polityków czy nawet przedstawicieli kościoła dom tylko taki fragment, w którym by jak rozumiem to akurat jest opracowanie nie cytat z samego Duster i jego Magdalena Kania pisała w takiej pracy, że integracja Europejska była funkcjonalnym osiągnięciem 2 chrześcijańskich wartości uniwersalizmu i Solidarności i tak muszą chrześcijaństwo uniwersalizm Solidarność, więc nie mamy jak ja jak pan się do tego odniesie czy też pan dostrzega te różnice w sposobie mówienia o chrześcijaństwie czy w tych wartościach, które się podkreśla w związku z chrześcijaństwem tak to znaczy te doskonale w ogóle pytanie doskonale problem szczególnie tu u nas na naszym polskim gruncie, bo tak się stało tak w tym momencie jest, że dążenie do silnej Unii Europejskiej do bliskiej takiej powiedziałbym tak realistyczne integracji jest u nas uznawane za coś frontu lewicowego lewicowego czytaj nie chrześcijańskiego w Katarze znowu jakieś takie utarte przekonanie u nas, że religijność jest jakaś tam związana jest w barażach nowa no właśnie my, że taka idealistyczna wizja Unii to jest coś socjalistycznego lewackiego jak to się u nas powiada niechrześcijańskie tymczasem rzeczywistość była kompletnie odmienna dania Włochy czy Degas PJN ani przed chwilą powiedział premier Francji minister spra w zagranicznych Francji, aby Czuba kanclerz Niemiec Konrada Adenauera czy te postaci ojców założycieli Unii Europejskiej to byli wszystko głęboko wierzący chrześcijanie głęboko wierzący katolicy nawet tak można byłoby powiedzieć 2 z nich jest kandydatami na ołtarze nie wiem czy tak ziomale i że z tego zdjęcia starej szybami Gaspol Degas i Schumann jest bliski już beatyfikacji byli głęboko wierzącymi katolikami, a oni jednocześnie w tej swojej wizji europejskości wizji integracji Europejskiej wynika z detalistami nie byli zwolennikami Europy ojczyzn zwolennikiem Europy ojczyzn, czyli Europy, w której żywe są pewne narodowe wręcz nacjonalistyczna odmienności był szalony gol, który jeśli chodzi o stosunki Szymanek był jego antagonistą przeciwstawiał się jego wizji, a więc chrześcijańskie korzenie Europy bardzo mocno wspierane zresztą przez ówczesny kościół instytucjonalny przez papieża Piusa dwunastego opierały się na wizji Europy federalistycznej Europy bardzo mocno zintegrowanej z 1 rządem z jedno, a nią za wspólną polityką zagraniczną właśnie takich Stanów zjednoczonych Europy tak jak jest określenie Churchilla nie tych 3 ojców założycieli, ale o taką właśnie wizja Europy chodziło i teraz rozumiem, że to korzenie tamtego ranny w tamtych inspiracji chrześcijańskiej związany właśnie federalizm są niejako w średniowieczu, bo często przypomina się, że prof. Krzysztofem SOS Pomian uważa, że właśnie wiersze zjednoczenie Europy dokonała się na gruncie średniowiecznego chrześcijaństwa Juraszek Lilianna rodzą średnio 1, a tak tak i to tak oczywiście, gdy to tak to jest ideach rośnie średnio, czego się christianitas może mieć zaś aż kilka innych może już nie na wątku religijnym opartych na idei integracyjnych jak słynna chociażby jak widelec na początku wieku osiemnastego świecą na korzenie rzeczywiście tej chrześcijańskiej wizji Europy są w średniowieczu, aczkolwiek tak naprawdę chcą się nieco bardziej konkretnymi formalnym to te zasady, które zostały później zaadaptowane na tak żółta ustawodawstwie europejskim wywodzą się z katolickiej nauki społecznej dla innych datuje się na dziś nie więcej na końcówkę wieku dziewiętnastego od czasów encykliki Jana trzynastego pełna traum najpóźniej przez kolejne encykliki społeczne kolejnych papieży to tutaj te zasady, które zostały później po zaadaptowane w rekonstrukcji traktatów europejskich czy nasza zasada Solidarności zasada subsydiarności, czyli pomocniczości i wreszcie zasada jedności różnorodności co dokładnie tam, czyli tym tata katolickiej nauce społecznej są one zagrożenia i mówimy o tym, że korzenie Europy 2 tkwią właśnie w tym chrześcijaństwie i tym jego uniwersalizm, czyli tym, że dla ludzi Europy mieszkańców no tak silnie jednoczyła religia chrześcijańska tam oczywiście potem się podzieliło chrześcijaństwo, ale mówimy też, że w drugich drugą nóżką czy fundamentem jest oświecenie, które zaczęły zaczęło je wytworzyć rozumiem taki uniwersalizm dziś nazwalibyśmy prawo człowieczy w twarz tutejsze media ten wpły w oświecenia to znaleźć kogoś kim pamiętać o 1 oświecenie miało takowych wpływ na chrześcijaństwo, że doprowadziła ostatecznie do tego co dzisiaj jest pewną normą Europejską to znaczy do rozdziału sfera sacrum Profanum do tego, że dzisiaj normą jest rozdział kościoła od państwa oczywiście rozmaitych wersjach tego rozdziału, ale jednak rozdział Europa ta wizja Europy taka, jaką była wizja Schumanna Degas jego jadę na raty była właśnie wizja Europy jej u podsta w, której leżą zasady chrześcijańskiej katolickiej nauki społecznej wywodzące się to zresztą zna on religijnych odlanych z Ewangelii, ale jednocześnie telomery nie realizują się na płaszczyźnie takiego ich geo Ania kościołów czy wspólnot wyznaniowych w sferze bieżącej polityki proszę pamiętać, że ci ojcowie Europy to byli chadecy chrześcijańscy Demokraci idee chadeckie chrześcijańskie demokratyczne idee i dali agencji chrześcijańskiej katolickiej także dwudziestolecia międzywojennego to były idee, które zakładały, owszem, realizację pewnych norm zasad chrześcijańskich w życiu publicznym, ale absolutnie odrzucały budować czegoś takiego jak chrześcijańskie czy katolickie państwo Degas stoi zresztą mówił o tym w sposób bardzo wyraźny, że on, chcąc budować Europę na fundamentach Ewangelii nie chce budować żadnego państwa wyznaniowego, że jest absolutnie głęboko temu przeciwne my mamy pewne problemy tutaj w Polsce proszę pozwolić nawiąże tutaj dla naszego przypadku par ze zrozumieniem tego, ponieważ u nas w Polsce chadecja nigdy nie była silna ten eksperyment chadecki inaczej nigdy nie udawał u nas chrześcijaństwo polityczne czy katolicyzm polityczny zawsze występował w takim odcieniu endecki mocno zaprawionym nacjonalizm na oślep tutaj przypomnę Czesława Miłosza, który z upodobaniem zawsze powtarzał, że nie dla Polaków to ani my jest natura liter endecja naczep i duch Polski jest holenderski mnie i coś w tym jest także w tym tej naszej religijności wiadomo czy to jeszcze okres po drugiej wojnie światowej myśli to bardzo wzmocnił, że siła polskiego kościoła siłą polskiego katolicyzmu był jego bardzo silny związek jest silny związek z narodem my mamy do czynienia z katolicyzmem, gdzie jego odcinał dobija, więc partykularny jest silniejsza aniżeli tego chcieć, a od tego odcienia uniwersalnego i zielony bawiące się coś złego mówić o istnieniu kościoła polskiego w pewnym sensie, lecz gnoju, gdy taka pomoc kościół Polski obecnie właściwa astronomicznego punktu widzenia boją się być kościół w Polsce, a na czym Polsce ciągnęła się kościół Polski nie jest tak mówię często jest bez bezrefleksyjnie, a tymczasem to jest duch pewnego stopnia herezja, ponieważ nie ma różnych kościołów jest 1 kościół, który oczywiście swoich odmiennych niecała kształtach funkcjonuje w różnych kulturach społecznościach, a my znamy kościół w Polsce no niestety u nas stan taki uniwersalny katolicki dosłownym sensie tak ostra wymiana na kościoła jest zapoznany, a jak pan ocenia dziś MF do powiedzmy bardziej w tej choroby zachodniej części zjednoczonej Europy Unii Europejskiej jak żywa i wspierająca jest ciągle integrację ta idea chrześcijańska w uniwersalnym w ujęciu, bo oczywiście mówimy o inspiracjach chrześcijańskich mogliśmy trochę oświeceniu też trzeba powiedzieć, że właśnie te lewicowe idee dołączyły początkowo słabo obecne, ale dołączyły też do fundowania Unii Europejskiej, więc to jest ileś tych inspiracji, ale jak bardzo silna jest ciągle ta uniwersalna chrześcijańska Europa ma do siebie obecna Unia Europejska żona mnie bardzo mocno się do tej pory tak było chociażby wówczas, kiedy dyskutowano nad traktatem nicejskim czy później traktatem w Lizbonie czy na konstytucję Europejską, a stała się rugowania ci jakieś odniesienia do religii czy do kościołów expressis verbis to przypomnę, tyle że n p . jeśli chodzi o najem traktat lizboński NATO tam nie ma w ogóle odniesienia do chrześcijaństwa tam się znajduje takie sformułowanie, że dziedzictwo Europy ma charakter odwołuje się do kultury religii i wartości humanistycznych bez określenia jak Legia płaci, więc nie taka skłonność do tego, żeby to budować to dobry wpły w takiej laickości Ala Frances francuskiej na natomiast jeśli spojrzymy nieco głębiej nie przez pryzmat sformułowań w teście za wykonanie panie doktorze, bo teraz mamy rocznicę niedługo konstytucji Polska konstytucja Piela to ujmuje sprawę, bo po tak oczywiście to jest Polska formuła mazowieckiego z preambuły polskiej konstytucji o tych, którzy wywodzą też innych źródeł te same wartości to jest to test jest formuła pięknie oczywiście, oddając za dnia czy coś co jak najbardziej funkcjonuje w duchu europejskim, a to co 21 proszę pozwolić tak tak, że jej i jakby autorzy ustawodawcy Europejskiego ani nie chcieli expressis verbis wyrażać je powiązać z konkretną religią czy z konkretnym kościołem natomiast, jeżeli spojrzymy nieco głębiej to znaczy od strony konkretnych zasad fundamentalnych zasad, które konstytuują Unię Europejską tak jak jest to wyrażone w podstawowych traktatach europejskich, a po traktat lizboński, czyli zasady Solidarności zasadę pomocniczości i zasady jedności różnorodności to te wszystkie 3 zasady są wprost wprost wywiedzione z nauczania kościoła katolickiego, ale są oczywiście o wszystkim jedność kulturowa ona ma swoje korzenie w religii, ale chyba jest to już dziś bardziej jedność kulturowa i tak to nie jest odniesienie do religii w dosłownym sensie tego słowa to nie znaczy, że akceptacja czy umieszczanie takich zasad ustawodawstwie Unii Europejskiej oznacza, iż odwołanie do Boga i nie oznacza wyrazu osobistej religijności wszystkich tych też naprawa stanowili to jest oczywiście kwestia kultury jest oczywiście kwestia tego co wszyscy w zasadzie odczuwamy jako pewnego rodzaju oczywistość, że kultura Europejska jest ufundowana na pewnym fundamencie na pewno gorsze szerszych to dziś oczywiście być może to co powiem jest dla niektórych dyskusyjna, ale podstawowym elementem tego fundamentu takim kamieniem węgielnym kultury Europejskiej takim swoistym credo oczywiście wszelakim sensie tego słowa kulturze Europejskiej ma on jest chrześcijaństwo, ale ja bym dodała, ale potem było oświetlenie apotem dwudziesty wiek humanizmu niż inne idea takiego w tym wszystkim jest to, że chrześcijaństwo należy rozumieć bardzo szeroko tak jak świat właśnie cenie czy ty humanista dwudziestowieczną europejskim znajdziemy także bardzo wiele nie wyrażonych wprost expressis verbis inne zasad chrześcijańskich test tak samo właśnie z tymi zasadami Solidarność pomocniczość jednak różnorodność jak ktoś usłyszy nie będzie wiązał tego z chrześcijaństwem w sposób automatyczny natomiast, jeżeli się trochę bliżej przyjrzy, skąd te zasady się wzięły, gdzie one się w kulturze Europejskiej po raz pierwszy promowały to dostrzeże, że to się stało w chrześcijaństwie to się stało na łonie norm i różnych kościołów oczywiście, bo chrześcijaństwo składa się dziś jest rozumne rozmaitych denominacji natomiast my na lata Koziej chrześcijański także jak tu nie stawiał opozycji chrześcijaństwo oświecenie humanizm jest to wieczne to jest opozycja jest opozycja tylko wtedy się do 3 chrześcijaństwo pojmujemy w sposób bardzo Wasko kompresyjne bardzo dziękuję dr Paweł Stachowiak wydział nauk politycznych i dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza przez Skype to był państwa gościem bardzo dziękuję dziękuję bardzo, bo też ogromnie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA