REKLAMA

Kontenery dla uchodźców. Min. Błaszczak reaguje "na masowy napływ cudzoziemców" - komentuje Marta Górczyńska

Post Factum
Data emisji:
2017-03-30 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
25:30 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum audycja post factum Agata Kowalska przynęt przed mikrofonem w przede mną proszę państwa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców nie brzmi to zbyt emocjonująco, a muszę państwu powiedzieć, że kiedy patrzę na projekt zmiany tego rozporządzenia, czyli rozporządzenia o zmianie rozporządzenia jeszcze mniej interesujące to tak się denerwuje, że aż Niemcy będą w stanie Rozwiń » przeprowadzić rozmowę rzadko się zdarza, że zajrzenie do treści rozporządzenia i jego uzasadnienia wywołuje we mnie aż takie emocje jak to, które właśnie przed kilkoma dniami w opublikowało na swoich stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych właśnie dotyczy ono tak jak i tytuł warunków i warunków jakich przele w przetrzymywani są cudzoziemcy w Polsce uchodźcy na zewnątrz studiu ekspertka pani Marta Górczyńska z Helsińskiej fundacji praw człowieka dzień dobry Tino Brandt, iż mimo tego, dlaczego jak oni rozumie to, że ministerstwo prawnym wewnętrzny zaczyna zmieniać w z zasady, jakie obowiązują w ośrodkach, w których przy przetrzymywani są cudzoziemcy wobec co to za rodzaj ośrodków to znaczy tak to rozporządzenie, które w, którym został opublikowany na stronach ministerstwa jest właściwie efektem planowanych zmian w ustawie udzielania ochrony czci i też na antenie państ w rady trochę zadomowili się udzielania ochrony, czyli generalnie chodzi o azyl, a tak oczywiście chodzi o udzielenie cudzoziemcom ochrony międzynarodowej statusu uchodźcy chodzi o eskortę mówiąc o azyl cel ta nowa ustawa ma zmieniać zasady procedury, która obecnie stosowana wobec tych tez też cudzoziemców m. in. też bardzo niepokojącym zwracaliśmy uwagę ma właściwie automatycznie wszystkich cudzoziemców, którzy do Polski przyjadą umieszczać w ośrodkach strzeżonych w literach tak się nie dzieje czy jest tak, że ktoś prosi o azyl część skierowano do ośrodków, a wcześniej, ale i czyli jaka jest różnica, dlaczego niektórzy tak ani tak są traktowani co do zasady i co jest zgodne z prawem unijnym i z prawem międzynarodowym taka osoba, która ubiega się ochrony nie powinna być uiszczona w ośrodku strzeżonym, czyli te sytuacje należą do wyjątkowo, jeżeli ktoś nie ma żadnych dokumentów trzeba potwierdzić jego tożsamość, jeżeli jest w podejrzenia, że może nadużywać procedur wtedy tak może być noszona w ośrodku strzeżonym natomiast co do zasady powinna mieć swobodę przemieszczania się po danym terytorium to się w jego granicach 3 nie powinna tego terytorium kraju opuszczać, a nowy projekt ustawy przewiduje, że wszyscy jest co do zasady jak pani mówić będą do ośrodka kierowania tak nowa ustawa tak właściwie odwraca zupełnie te zasady to znaczy przede wszystkim te osoby mają być umieszczane w ośrodkach strzeżonych i tylko wyjątkowe przypadki mają przesądzić o tym, że taka osoba wciąż walczymy można zrobić, bo prawo azylowe test wynika z naszych zobowiązań międzynarodowych czy możemy też zasady tak ograniczyć naszym zdaniem dnia i to wynikać z prawa Unii Europejskiej, które jasno mówi o tym, że prymatem powinno być umieszczenie takich cudzoziemców w ośrodkach adopcyjnych, czyli o charakterze wolnościowym, a tylko wtedy, jeżeli zaistnieją takie szczególne okoliczności można to osoby izolować, czyli trzymać w takich warunkach może być kwas więziennych Stare Miasto tej kanonady, bo ustawa z daną Atu nagle pojawia się właśnie zmiana rozporządzenia dotyczącego właśnie tych strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców no właśnie wydaje się, że rozporządzenie z po prostu efektem tych planowanych zmian to znaczy Polska będzie teraz podejrzewam na granicach też to właśnie tutaj do końca jasne z tego rozporządzenia budować kontenery, w których to kontenerach to osoby, które mają być ten taki właśnie nie wolnościowy sposób podlegać procedurze czy mają być umieszczone na czas całego tego postępowania w ośrodkach strzeżonych będą mogły być umieszczane również w kontenerach dochodzi oczyszcza kontenery, które będą otoczone drutem kolczastym, gdzie będą kraty w oknach te nie będą kontenery Nescafe, gdyż może swobodnie swobodnie wejść tylko to są kontenery o lekkim rygorze w więziennym stażem bani mówi o tym, tak jakby to było coś zupełnie zwyczajnym natomiast Jan Szyma z Niemiec wygląda kontener więzienny wiemy wygląda kontener mieszkalny mieliśmy z tym do czynienia w pod Poznaniem, gdzie tam kierowano bezdomnych i pamiętam dokładnie relacje o tym jak zamarzała w zimie woda na ścianach sklepu mając się, bo tam też nie było wentylacji oraz o tym, że ocieplono niż te kontenery od środka układają stosami ubrania albo koce, żeby przetrwać, więc to pamiętam rozumiem, że kontener więzienne są przynajmniej z tego rozporządzenia to nie wynika z będzie dosyć podobne, bo on po prostu nie jest to, ale ani murowany ani tynkowany w razie na sposób budynek tylko w kontener, który ma uwaga okna, ale też ma mieć kraty tak do końca, czyli dokładnego wyglądu tego kontenerów też nie jest złym stanie na razie obraz natomiast już mamy pewien przykład krócej niż niedaleko, szukając na Węgrzech, gdzie taki kontener dla uchodźców zostały zbudowane i gdzie tacy takie osoby, które ubiegają się ochrony są umieszczane tam ciągle nowość tak jak powiedziałem, czyli otoczone drutem kolczastym takie osiedle małych kontenerów, w których umieszczane jest po kilka czy kilkanaście osób i które w takich warunkach muszą oczekiwać rozpatrzenia swojej procedury uchodźczej również dzieci oraz nieletni bez opieki również oni będą w kontenerach mogli być przetrzymywani tak stanowi rozporządzenie to jest zgodne z prawem i coś jest najbardziej niepokojące to znaczy w dobrze wiemy, jaka jest jakiś profil imigracji do Polski to znaczy to są głównie rodziny z dziećmi są rodziny wielodzietne z tego względu, że 90 % wszystkich wniosków w Polsce to są wnioski składane przez rodziny czeczeńskie stąd też właśnie w tych kontenerach pewnie 60 % osób to wyraz twarzy dzieci no, a wydaje się, że to jest miejsce absolutnie dla nich nieodpowiednia i jedno 2 rozporządzenia właściwie nic nie zawiera takich szczegółów, które pewnie dopiero wyjdą w praktyce można można sobie teraz wyobrazić, że nie będzie zbyt ciekawe miejsca na niezdecydowanie zwłaszcza, zważywszy na to, że mimo wyraźnie w ich uzasadnienia też nie wynika, że chodzi o to, żeby w tym ludziom było jak najlepiej, ale wręcz przeciwnie my tutaj właśnie fragment uzasadnienia, które mnie zdumiało i doprowadził do chwilowego, zanim mówienia co dla radiowca jest dosyć trudną sytuacją Otóż w szwach, bo w ogóle zapomniał wspomnieć państwo rzuca rozmów jesienią kontenerach tylko o dodatkowych pokojach dla cudzoziemców rozpoczęły się słabo kontenery później oczyszcza z samym rozporządzeniu Otóż pokoje dla cudzoziemców umywalnie ustępy mogą być zlokalizowane w kontenerach wprowadzenie przedmiotowej regulacji wynika z obecnej sytuacji migracyjnej Europy masowy napływ uchodźców imigrantów do krajów europejskich stanowi konieczność podjęcia prac legislacyjnych w zakresie zmian przepisów regulujących warunki pobytu cudzoziemców suma środków w tym zapewnienia dodatkowych pokoi w razie masowego napływu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej polskiej jak to przeczytałam to mogę mu za nie mówiłam, ale może pani ma jakiś komentarz to znaczy tak no absolutnie to uzasadnienie zgodnie z obecną narracją naszego rządu to znaczy rząd już od dawna, wprowadzając różnego rodzaju nowe przepisy i praktyki podkreśla cały czas cenny argument o zmasowanym napływem uchodźców do Polski czy też ogólnie rzecz po raz do Europy to nie jest prawdziwe, gdy żadne statystyki nie potwierdzają, żeby w Polsce, choć było więcej niż na przestrzeni ostatnich lat notariusz z wodą pojawiają się kontenery nagród dla tych masowych uchodźców odczułem co to może chodzić no to pewnie pytanie czy do naszego rządu w takim razie natomiast na fakt jest taki, że oczywiście tych uzasadnień jest mowa o tym, masowym napływie jest nawet mowa o masowym napływie do krajów do krajów Europy co również nie jest prawdą, bo ta liczba wniosków, chociaż w zeszłym roku była mniejsza niż w 2015, kiedy ten kryzys uchodźczy wybuch w związku, z czym jedno to absolutnie w Środzie wytłumaczenie, skąd ten pomysł kontener nowy reżim jest po prostu tak jak mówię jest to zgodne z pewną polityką zerową Polski obecnie obecnie prowadzoną przez rząd ona zmierza wydaje się tą samą drogą, którą zmierzała, którą zmierza rząd węgierski, czyli coraz bardziej restrykcyjne przepisy coraz bardziej restrykcyjne praktyki takie trochę o przygotowanie tych osób co znaczy potraktowanie wszystkich jego ważność takiej zbiorowości osób niebezpiecznych z niosą zagrożenie terrorystyczne za sobą i nie zostanie w ogóle uwagi na to, że nasz profil migracyjny jest zupełnie inny niż w krajach, do których odwołuje szybciej ministerstwo w treści tego uzasadnienia, ponieważ na migrację do kraju tutaj jest basenu morza Śródziemnego tak kraje basenu morza Śródziemnego zupełnie inne ma zupełnie inny profil niż imigracja do Polski w Polsce przede wszystkim uchodźców z federacji rosyjskiej z Ukrainy z Tadżykistanu Ozzy Armenii Gruzji to jest zupełnie inny trochę racji w sądzie najczęściej rodziny to przede wszystkim po drugie w UE to akurat nie wynika z tego rozporządzenia natomiast coś co często nasz minister podkreśla o tym, że uchodźcom należy pomagać na miejscu pytanie jest jak pomagać uchodźcom, którzy uciekają styczeń przez torturami przędzy przed prześladowaniami ze strony tego reżimu, który tam panuje na miejscu znaczeniem rozrywce taką sytuację wyobraża stąd też nowy rating mylone są prawdopodobnie celowo pewne pojęcia i wprowadzanie po prostu zupełnie nieprawdziwych informacji takiego obiegu ekologicznego 1 reszta to co mówi minister Błaszczak i będziemy jeszcze dzisiaj się do tego odwoływać przygotowany do państwa fragment jego wypowiedzi, które i tak podniesie nam wszystkim ciśnienie, ale jeszcze, zanim to co je nasz test to coś się coś co mówi pan minister co mówią politycy prawa sprawiedliwości, a druga często żel, ale i jak czyta się to rozporządzenie to cel to uzasadnienie to wyraźnie widać, że to bardzo konkretny plan na za kontenery mamy jednak sprawy uchodźców próbujących dostać się do Polski różnymi przejściami granicznymi w nas we wschodniej Polsce na wschodniej naszej granicy i wyraźnie widać, że możemy za chwilę mieć realną sytuację, w której rodziny z dziećmi mieszkają w Polsce, a w po prostu w kontenerach za drutem za kratami, ale to zmieni RPO to zmieni bardzo wiele to zmieni perspektywę myślenia o tych ludzi 61 jeszcze gorszą niż była dotychczasowa treść oczywiście oczywiście się z tym zgadzam i tak faktycznie do tego wszystko zmierza to znaczy tak ma z 1 strony są podejmowane działania, o czym wiemy po wydarzeniach, zwłaszcza ostatni w Terespolu, które zmierzają do niewpuszczania uchodźców do Polski, a z drugiej strony podejmowane są obecnie różne działania legislacyjne mające być odpowiedzią na wzmożony napływ uchodźców na jakiś masowy nagle przy pustych wśród tych ludzi do Polski i właśnie budowanie takiej infrastruktury, która de facto no i jak najbardziej nie jest wydaje się odpowiednia, zwłaszcza dla tych rodzin dzieci dzieciom tych, które tutaj przyjeżdżają w związku z tym no no Jesus wykazano, że niespójność polityczną z posłem co powiedział minister Błaszczak Mariusz Błaszczak w trójce radiowej trójce w dzisiaj rano nie przyjmiemy emigrantów z bliskiego Wschodu z Afryki północnej zwanych uchodźcami, dlaczego dlatego, że nie spowodujemy zagrożenia dla Polski Polaków po pierwsze nie doprowadzimy, bo sprowadzenie tych ludzi doprowadziłoby też do spadku poziomu życia w Polsce tak mówił minister Błaszczak i rosną 2 pytania panie ministrze to skoro nie przyjmiemy i nie dopuścimy do tego, żeby ci ludzie pojawili to dlaczego pan pisze we własnym rozporządzeniu, że masowy napły w uchodźców oznacza konieczność przygotowania dla nich kontenerów, a drugie pytanie jest takie zgody to teza o tym, że to są ludzie niebezpieczni dna w jakiej podstawie ministerstwo wnioskowało, że uchodźcy, którzy do wydało docierają do Południowej granicy Unii Europejskiej to są ludzie niebezpieczni, która w, których konkretnie dokonali jakiś wyjątkowo niecnych czynów w Europie tak, żeby całą politykę państwa zerową MF podporządkowywać temu i nawet nie wyda wypełniać zobowiązań międzynarodowych, bo takie są domowe zalania re re lokacyjne z tym pytaniem co zawiesza w powietrzu za chwilę wrócimy z rozmową ze mną studia pani Marta Górczyńska z Helsińskiej fundacji praw człowieka w po informacjach wracamy to faktu mowa w audycji post factum Agata Kowalska przy mikrofonie ze mną w studiu cały czas pani Marta Górczyńska z Helsińskiej fundacji praw człowieka w i dyskutujemy o 2 nowości można być o drogach którymi poszedł minister Błaszczak, którzy się nie rozjechał, ponieważ z 1 strony minister Błaszczak ogłasza dzień po dniu, że Polska nie wpuści żadnych uchodźców oraz basenu morza Śródziemnego w do Polski, bo to jest zagrożenie słyszeli państwo przed informacjami fragment wywiadu, gdzie mówił o tym, że są jednoznaczne ze zagrożeniem dla Polaków, więc od Polski rząd nie będzie realizował zobowiązania lokacyjnych natomiast z drugiej strony ten sam minister Błaszczak przygotował rozporządzenie z, z którego wynika jasno, że w związku z masowym napływem uchodźców konieczne jest konieczna zmiana warunków przetrzymywania w Polsce będą przetrzymywani w kontenerach może jeszcze przez chwilę o tym, o tym rozjeżdża znaczącym co się dzieje właściwie pani zdaniem tylko powiedzieć jasno wydają się, że po prostu o narrację dostosowywana trochę do tego co się chce osiągnąć politycznie my tak to jest po prostu w tym przypadku, że to znaczy, wypowiadając się na terenie na 3 znane na forum Unii Europejskiej, protestując przeciwko tym kwotom lokacyjnym, które zostało wg nas wg naszego rządu narzucone mówił o tym, że tych uchodźców przyjmować nie będziemy to też sygnał dla polskiego społeczeństwa, ponieważ wiemy, że społeczeństwo jest niechęć do przyjmowania uchodźców, zwłaszcza że są tak odmalowanie w mediach wielu zwłaszcza, zwłaszcza obecnie to znaczy jako zagrożenie jako osoby, które tutaj właściwie Johnson żerują na naszym socjalu z drugiej strony dokonują zamachów, a to właśnie do przeboju przypomnę państwu, że w tej wypowiedzi pana ministra, o której która była w inne emitowane przed chwilą też to się pojawił łoża w UE, gdybyśmy przyjęli uchodźców to poziom życia Polek i Polaków, by znacząco się obniżył je rozumiem, że ten pomysł na kontenery to jest właśnie odpowiedź na to wyzwanie czyli, czyli nic nam się nie obniży, bo będziemy przechowywać ludzi z blaszaka w no właśnie, a z drugiej strony Greków wchodzi do praktycznej realizacji tej polityki to co, więc mamy takie pomysły mamy właśnie w tym rozporządzeniu czy stawianie kontenerów, które nie są uzasadnione z masowym napływem pogarszanie warunków bytowych tych osób pogarszanie warunków ich recepcji, chociaż to też doznał już jest sprzeczne z tym co się obecnie dzieje naszych wschodnich granicach, gdzie tych uchodźców od granic odpychać wodę nie przynosi żadnych wniosków, przepuszczając właściwie jedynie z zupełnie w zupełnie nieliczne osoby, które takie wnioski są złożyć, na który znów ruszamy to taką jest ogólne, a jak jest kosztem, który mówił pan minister, że to taki duży koszt dla nas czy rzeczywiście Polska wydaje dużo pieniędzy na warunki na po pomoc po to, pobyt tych osób u nas w tym, których wpuści wbrew temu co się mówi, jakie wydaje mi się jest, że czasem mniemanie, że te kwoty, które otrzymują osoby w trakcie prac ruch, chociaż nie są duże to znaczy one są niezmienne od kilkunastu lat oscylują poniżej w ogóle minimum socjalnego osoba taka, która ubiega się w Polsce ochronę zgodnie z przepisami unijnymi ma prawo do pobierania pewnych świadczeń tym sąd oświadczenia tylko włącznie na podstawowym poziomie mające zapewnić lepsze życie to znaczy zamieszkałem zamieszkanie w ośrodku wyżywienie kieszonkowe w wysokości 5650 zł miesięcznie i zastosował prawo ośrodku mieszka, jeżeli ktoś jest mieszkać poza ośrodkiem ZI 700 zł maksymalnie na osoby musi się samodzielnie można zorganizować wyjazd za mieszkanie, o ile mógł bez znaczenia, choć Ali Ali i ale jeśli Nowak, ale samo środki trzeba utrzymać, a to rozumiem, że ośrodki strzeżone na pewno są droższe znaczy dużo dalej niż za niższe niż taki uchodźca, który mieszka w ośrodku recepcyjne towarzyszyły też wartość zwraca uwagę, że utrzymywanie tych środków z Jeanem de facto jest droższa niż utrzymywanie ośrodków recepcyjne czy do otwartych, a więc wziąć mogą swobodnie wchodzić, ale robisz sobie wyobrażam w tej ministra Błaszczaka w tym studiu chorego nigdy nie widziałam w studiu i pewnie nigdy nie przyjmie zaproszenia, ale że tak, mówi że ośrodki recepcyjne to jest to jest farsa, bo uchodźcy z nich po prostu ucieka i gdy przestał stwarzać obciążenie dla Polski idącego tą retoryką, która obecnie stosowane przez rząd jasno rozwiązanie plamy zresztą soczyście bycie politykiem to świetna sprawa to i tak wszystko mamy też proste chciałam zapytać jeszcze o granicę wschodnią wzeszłym tygodniu radio TOK FM szeroko informował państwa o akcji, którą podjęli radni adwokaci i współpracy z Helsińską fundacją praw człowieka adwokaci warszawskiej w Okręgowej rady Adwokackiej wybrali się grupowo na granicy w Terespolu chce, aby pomóc swoim klientom uchodźcom Czeczeni w ich rodzinom dzieciom, a właśnie w przejściu procedury azylowej co się nie udało został uchodźcy zostali odesłani z powrotem na Białoruś adwokaci właściwie nawet dopuszczeni do swoich klientów Straż Graniczna kompletnie w 100 zablokowała tę możliwość co się dzieje z tą sprawą dalej obcość bobry tak jak zapowiadali adwokaci już zaraz po po całej tej akcji obecnie są składane odwołania od decyzji odmowie wjazdu i to są odwołania, które są poparte w dosyć bogatą dokumentacją to znaczy są dowody na to, że to osoby przyjechały na granicy złożyć wnioski z udzieleniem ochrony, że miały ze sobą wnioski miały dokumenty potwierdzające to znany w kraju pochodzenia prześladowania, a mimo to z uzupełnienia zgodnie z prawem został przez Straż Graniczną odeszła z powrotem na Białorusi a gdyby te osoby nie miały dowodów na to, że są w Czeczeni prześladowane toczy Straż Graniczna mogłoby da im odmówić gwiazd oczywiście nie, bo to nie jest zresztą o tym decyduje nie Straż Graniczna w ogóle rozpatruje te wnioski, które są składane przez cudzoziemców to jakiś sposób powstał w grę powstał dokument o odmowie wjazdu skoro jak sama pani mówi Straż Graniczna nie ma prawa od czegoś takiego dokonać testu prostą sprawą w takim takiej decyzji w ogóle nie wspomniano o tym, że taka osoba ubiegała się o ochronę, że chciała taki wniosek złożyć jest tylko na obszarze stawiło się na granicy nie posiadając wizy w związku z tym jako nielegalny imigrant został z powrotem odesłana na Białoruś nie ma tam żadnej wzmianki o tym, że taka osoba chciała ubiegać się w Polsce ochrony, ponieważ jak wynika z wielu raportów w tym raportu Rzecznika Praw Obywatelskich straż, więc czas, by się po prostu ignorować takie wnioski składane przez cudzoziemca w Groznym, gdyby choćby zasłużyły jednak zmian to się pojawią o tym, że to są zalać rosołem, gdy się ubiegają się o azyl chcą być z grantami to już Straż Graniczna sama sobie, by wytrąciła broń z ręki, czyli ten za tę możliwość blokowania wjazdu i też odmawiania dalszej współpracy z pełnomocnikami dokładnie takich planów wiedząc, jaka jest praktyka Straży Granicznej 17 marca, stawiając się na granicy byliśmy dobrze do tego przygotowani co znaczy to osoby miały ze sobą dokumenty, które pod mogły potwierdzić, że faktycznie przyjechał ubiegać się ochrony adwokaci dokładnie wiedzieli, jakie są osoby, dlaczego się wydała tę ochronę są to czas kontakt ze swoimi klientami i na podstawie tej zgromadzonej dokumentacji będą składać odwołania w, a tymczasem zadzwonił do nas wysłuchać pan Marian z Wrocławia i mówi że to co bym to, o czym mówimy to powinniśmy wziąć na własne plecy ci Czeczeni to nie są uchodźcy, bo przecież nie mogą uciekać przed wojną tam nie ma wojny w PiS jest powtarzanie słów ministra Błaszczaka, który kilka miesięcy temu wspomniał o tym, że uchodźców Czeczeni nie mamy, bo nie ma tam wojny natomiast wczytując się w przepisy konwencji genewskiej wiemy o tym, że nie tylko Skra w objętym wojną w i wojną uciekają uchodźcy właściwie w konwencji genewskiej nie ma nawet użytego słowa wojna to jest słowo prześladowania prześladowania może dotyczyć także osoby, która pochodzi z kraju ogarniętego koalicja wolność, gdy zagrożony torturami albo ucieka, bo był torturowany i wie, że znów może trafić do więzienia, bo nagle reżim uznał go za jakiego rodzaju wroga no to po prostu na pomysł tej osobie pomóc, ale może pan Marian moim zdaniem pomarańcz przyznaje, że w UE gdyby, ale i naprawdę czekali, gdy byli prawdziwi macho użyć uchodźcami do ucieczki był krajów muzułmańskich takich jak ich kraj Anię do Polski w MON, toteż znów jest powtarzanie takich argumentów które, które są używane również przez wielu polityków i za czołowych polityków w takiej debacie publicznej, odnosząc się czuć tej kwestii wojny no np. 1 czy uchodźcy z Korei północnej mogą być uznani za uchodźców czy nie łatania wojny tam również na wojnach wynik nie ma wątpliwości, że to nie jest kraj, w którym ci ludzie mogą normalnie żyć, więc osoby są faktycznie przejmowana część wycieku, choć i tak są tu jest Czeczeni, jeżeli chodzi o to w działaniu czekają oni muzykę do pierwszego kraju bezpiecznego i na tej trasie Polska jest bezpiecznym krajem jako pierwsza, dlatego że te właściwie droga zawsze przebiega przez Białoruś, którą ciężko uznać wyższość nakrywa się w kontekście obywateli Rosji tak właśnie w ostatnich czasach mogli państwo obserwować co się dzieje na Białorusi nowożytnych Polska kraj bezpieczny ma na pewno nie miłosiernym MF mówiła pani o tym, że prawnicy pełnomocnicy klientów uchodźców z Czeczeni zły składają odwołania, ale od kogoś odwołują, jaka to jest kolejność komu zawdzięczamy, że decyzja KRS to Komenda główna Straży Granicznej jest on drugą instancją w postępowaniu administracyjnym tutaj raczej nie liczą na to, żeby te decyzje zostały w jakikolwiek sposób zmieniona przez organ nadzoru stronom otwiera ścieżkę do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z UE i jakie to mogą paść argumenty przed sądem czy w ogóle już tego typu sprawy był pojawiały się w polskich sądach administracyjnych dla działania Straży Granicznej WZA cieląt takie sprawy już się pojawiły to jedno zresztą z takich spra w prowadzi obecnie sąd Administracyjny w Warszawie do tej sprawy zresztą my jako Fundacja z przyłączenia organizacja społeczna, ale ciężko powiedzieć jeszcze na chwilę obecną, jaki będzie rozstrzygnąć sąd natomiast na argumentacji jest taka, jeżeli osoba stawiać na granicy i nie ma potwierdzenia w postaci różnych dokumentów albo chociażby History from przedstawia, że jest uchodźcą ciężko założyć, żeby nad granicą mówią cokolwiek innego, jeżeli później nam retoryką organizacji pozarządowej, że faktycznie wciąż widać ochronę, jeżeli w odwołaniu, które składa mówi o tym, że chciał złożyć wniosek o udzielenie ochrony, jeżeli później podtrzymuje cały czas ma swoją wersję i cały czas jest cały czas jak przedstawia to wspólną historię to nielogiczne byłoby, żeby tylko w zmiennym momencie pierwszego kontaktu ze Strażą Graniczną mówią o tym, że np. jedzie do brata do Niemiec i w bardzo ciekawe czeka sąd orzekł sąd zareagują na to ostatnio mają na pieńku z władzą, więc w Niemczech w menu skory do tego, żeby tak wprost z tą władzą dyskutować, zwłaszcza że jak wskazała sytuacja w Terespolu no tutaj ta polityka jest bardzo spójna widać, że Straż Graniczna jest ściśle połączone jak ma postępować gotowe, bo to one do bomb to po prostu standard tam teraz na granicę z nowości od wielu miesięcy jest to sytuacja zupełnie stała niezmienna bez tych informacji strony mamy wiemy, że dziennie mniej więcej 12 rodziny faktycznie mają prawo złożenia tego wniosku natomiast cała reszta jest odsyłany bez względu na to ile tych osób składać wnioski czy chce złożyć wnioski, choć te nowe wydaje się że, gdy nastąpiła pewna zmiana, ponieważ wcześniej takiej drastycznej sytuacji na tym przejściu granicznym nie było znaczy jakieś pojedyncze sygnały do nas docierały, ale nie aż w takiej skali, jakoby list w nowo teraz jeszcze, że pojawią się kontenery więc, by wyobrażam też liczba tych osób zmniejszy się, bo może to też będzie taki fakt, że jeśli ustawa nakaże kierowanie tych osób do ośrodków zamkniętych ośrodek zamknięto stanie się takim obozem kontenerów no to może on liczba uchodźców spadnie na polskiej granicy anonsują musieli radzić inaczej być może też taki jest cyklistą pośrednio cel wprowadzenia takiej restrykcyjnej polityki azylowej to znaczy po prostu zniechęcenia osób, które chciały do Polski przyjechać do składania takich wniosków i faktycznie taki efekt tej polityki może być tylko jedno trzeba pamiętać, że to w kogo ta polityka uderza to są osoby, które mają za sobą bardzo trudne doświadczenia to są często osoby prześladowane torturowane, które uciekły właściciel swoim dobytkiem z małymi dziećmi i poszukują wydaje im się bezpiecznym demokratycznym państwie tej ochrony na to co tutaj zostają Chrystusowi to jest papierek lakmusowy to jak traktujemy uchodźców te władze ich traktuje jak my sami jesteśmy niegotowy to też świadczy o tym jak będzie nas skłonić traktować siebie nawzajem albo jak władza nas może potraktować w sytuacji, kiedy jesteśmy w opresji z Tomyśla jest takie na zakończenie taka myśl dosyć ponura dla nas wszystkich, że w tym sensie wszyscy możemy poczuć jak ci ludzie, których minister Błaszczak chce przetrzymywać w kontenerach za kratami za drutami w bardzo dziękuję za spotkanie pani Marta Górczyńska z Helsińskiej fundacji praw człowieka dziękuję za spotkanie dziękuję czas na informacje program post factum przygotował mec strzelecki realizował go Adam Szurlej z już państwo na dziś dziękuje, a po informacjach Adrian Brzozowski w jeszcze więcej sportu w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - AGATA KOWALSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA