REKLAMA

Korupcja wśród urzędników rośnie? Mówi Aleksandra Kobylińska

Pierwsze Śniadanie w TOK-u
Data emisji:
2017-03-31 06:00
Prowadzący:
Czas trwania:
13:43 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w pierwsze śniadanie w dołku 305 i 9 sekund ów za ulga założyli nasi Stali słuchacze zapewne albo usłyszeli za usłyszeli czy powinno się tak czy można tak powiedzieć ktoś zauważy to może za usłyszeć nie nie bardzo zasłużyć o Nord dziękuje Kamil Kamil Wróblewski Bytom podpowiada mi za słyszeli, że codziennie narzeka, że szósta 6 i 6 sekund to ta godzina po, których spotykamy się po informacjach dzisiaj na szczęście nie szósta 5 i taras 35 Piotr Maślak to jest Rozwiń » pierwsze śniadanie wtoku bardzo przecież są państwo z nami cytowany pana Pawła i dzisiaj, który napisał do nas szkoła to skostniałe beton bardzo trudny do rozbicia o w pan Jacek n p . z kolei twierdzi, że to za sobą okres za Moliera z edukacyjną przyszłość młodych Polaków warto w warto umierać w kontekście dzisiejszego strajku nauczycieli po godzinie szóstej i 25 Magdalena Rolska z miesięcznika edukacyjnego perspektywy o dzisiejszym strajku właśnie będzie ze mną jest państwem przeze mnie rozmawiała bardzo serdecznie zachęcam do pisania do nas na profilu Radia TOK FM na Facebooku, ale też do wysłania maili śniadanie małpa TOK Cropp KSM nasz pan Jan napisał radzie taka sama wielkie zasługi w piętnowaniu grzechów obecnie rządzących, ale trzeba przyznać, że bardzo mu w tym pomagają Mariusz Błaszczak Antoni Macierewicz Krystyna Pawłowicz to pierwsze śniadanie w w 2016 roku Polska policja wykryła u 34 % więcej przestępst w korupcyjnych funkcjonariuszy niż w 2015 roku, jeżeli także na państwo to liczba wzrost zrobił wrażenie to bardzo serdecznie zapraszam państwa teraz za rozmowę Aleksandra Kobylińska z Instytutu spra w publicznych dzień dobry dzień dobry państwu na pani zrobiła wrażenie ta liczba, ale i tak inie było złe strony jest prawdziwa eksperci HR ekspert w odpowiedzi możemy zastanawiać czy to świadczy o tym, że, że skala tych przestępstw jest większa niż wcześniej możemy zastanawiać czy raczej świadczy o tym, że skuteczność organów ścigania jest większa niż wcześniej bardzo ciężka interpretować takie liczby w odniesieniu takich przestępstw, które pozostają zazwyczaj za zamkniętymi drzwiami tak jak rozmaite przestępstwa korupcyjne to są takie rodzaje zjawisk każe skala, ale czy próba oceny skali ich jak na podstawie oficjalnych statystyk ścigania w no może być bardzo bardzo trudna, dlatego że RM weszli na własny byt prezesem odniesie takich przestępstw, ale tzw. ciemna liczba zazwyczaj jest bardzo bardzo wysoka fala, ponieważ to co naj ciemniej akurat z dnia zabrania też definicję trzeba przyjąć prawda PiS chodzi o korupcję NATO w takim szerokim sensie o korupcję mówimy w odniesieniu do wszystkich przejawów nadużycia władzy w zejściu z interesem partykularnym prywatnym w alei tutaj oczywiste to mogą bardzo być bardzo bardzo różna kategorie zjawisk z 1 strony taka korupcja lekturą w zazwyczaj ranne natychmiast kojarzymy z tym zjawiskiem, czyli łapownictwo urzędnik funkcjonariusz publiczny wykonuje jakąś tam usług na rzecz określonego podmiotu w, wykorzystując swoje uprawnienia i Ksawery Zając jakiś określony podmiot w tym procesie decyzyjnym, ale to są też rozmaite inne bardziej miękkie formy MO nadużyć w u władzy w postaci Niewiem zatrudniania jakich osób, które nie mają kwalifikacji, ale są osobiście powiązane z funkcjonariuszem publicznym czy też różne formy naginania prawa w celu tego, żeby ażeby jakiś tam konkretny podmiot z miał niewiele korzystniejsza sią sytuacja w czy też miał dostęp do unijnych środków publicznych ten obszar zamówień publicznych w ogóle z takim bardzo drażliwym SL obszarem te, które w od lat widzimy jako jedno z takich największych zagrożeń korupcyjnych w Polsce w Polsce to jest gdzieś tam około 10 % PKB, a to i tak mniej więcej jest ta taj ni więcej skala zamówień publicznych i relatywnie dużo uwag i w związku z tym skala tych pokus korupcyjnych jest dużo większa, tym bardziej że urzędnicy w Polsce raczej kokosów nie zarabiają dziś w barwach Wisły zajęli w związku z tym PINB taka sytuacja że, że ktoś raz z kolei jest bardzo zainteresowany tym, żeby w ramach zamówienia publicznego, zwłaszcza w czasach, kiedy goście mieli koniunkturę to są w sumie bardzo tak jak nic korzystne zazwyczaj układ z UE, żeby każdy sam załapać się na zamówienie publiczne w LM i wówczas były rzeczywiste i w po obu stronach ta pokusa istnieje z innych stron ze strony takiego nie potencjalnego kontrahenta, który może chcieć się przekupić urzędnika z drugiej strony ze strony takie funkcjonariusza, który właśnie źle opłacany jeszcze w takich warunkach, których pewne inne patologiczne sytuacje są znormalizowane może chcieć się w tamtej z taką jest taki układ korupcyjny spróbuje podejść do tego optymistycznie założyć szklankę do połowy pełna i stwierdzić, gdyż może przesadnie, że to ten wzrost ujawnionych przez policję przypadków przestępst w korupcyjnych to wzrost skuteczności policji w walce z korupcją albo innych służb w Atlas zapytał czy pani się z tym zgadza chciałbym wierzyć, że tak jest mam nadzieję, że tak to właśnie wygląda tam przedstawiciel policji w tym artykule trwale cytuje mówią, że elita o tym, mówię o tym, że udało im się wypracować skuteczniejsze mechanizmy współpracy wzajemnej różnych organów, które zajmują ściganiem tych nadużyć urzędnicza czy korupcji tu i teraz bardzo dobra wiadomość, ale dla przyjezdnych rosła też pokaz pływania jakiś pył albo kuźni wpadł do tchawicy oraz mogą mówić o smoku wawelskim od lat zmagamy się z takim problemem erze wzmógł lęk gnie w w tym, że znowu to takim problemem, że różne organy ścigania odpowiedzialnych za za ściganie korupcji czy też nadużyć Ernst urzędniczych po prostu ze sobą nie współpracują, ale i i to niestety bardzo osłabia ten system przeciwdziałania korupcji czy też ścigania przypadków korupcji i fakt, że udało się wypracować jakieś tam mechanizmy wymiany informacji współpracy bardzo cieszy to czy są takie obszary, gdzie ta korupcja ma większą skalę niższy niż w innych obszarach życia w Polsce społeczny w stylu z tym można można mówić o sprawdzenie mocy w Żarach interesom powiedzmy najbardziej narażone przez to, że przewijają się tam bardzo duże pieniądze udzielonych zamówieniach publicznych, a za to, iż chodzi o takie jak wielką skalę finansowo zamówienia publiczne już cała finansowa czy taka masowość korupcji murarzy czy jakiegoś konkretnego obszaru ma w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji przynajmniej w świetle badań że, że skala takiej codziennej korupcji takiej drobnej korupcji życia codziennego systematycznie maleje i widzimy to z takich badaniach opinii publicznej, że w ERM odsetek osób, które niektóre deklarują, iż taka jakąś osobistą styczność z sytuacją korupcyjną, że ktoś poprosił o łapówkę czy też nie wiem, że zgodził się na jej wręczania w tytułu niedzielna msza policja drogowa czy też, że nie wiem molo Jazz kierowcy nauczkę, żeby skargi na służbie zdrowia w LM jest ich 100 dni x coraz bardziej w odwrocie, choć rzeczywiście wciąż istnieje taka drobna korupcja natomiast nikt nas niestety nadal się zmagamy z żadną korupcją dziś tematem w poziomie wyższym, a jak jest bardziej istotnych procesów decyzyjnych czy też bardziej intratnych zamówień publicznych, bo tutaj w bardzo ciężko jest wyeliminować całkowicie i to pokusy IMI stworzyć takie mechanizmy, które będą skutecznie chronić przed skoro jest swego czasu w Finlandii rozmawiałem na ten temat z mieszkańcami tego kraju i jej ani my reprezentowali takie stanowisko bardzo imponującymi, że korupcja była tematem wstydliwym w tym sensie że, że to było coś obrzydliwego w powszechnej świadomości u nas u nas wciąż nie u nas coś załatwić, a dajcie się oszukać państwo, jakim obszarze, a więc korupcje zastosować tam, gdzie można obejść jakiś obowiązek czy jakąś procedurę to nie jest powód do wstydu czy to pani zdaniem ma wpływ na tę naszą świadomość i skalę korupcji Wells ma to zasadniczy wpły w te czynniki kulturowe jest to bardzo ciekawa książka na amerykańskiego ekonomisty socjologa dana Ariel ego, który pokazuje takie psychologiczne społeczne mechanizmy, które decydują o tym, że ludzie wchodzą sytuacje nadużyć Ion ETA pokazuje bardzo elegancko na takich serii eksperymentów, że w UE, że ludzie na dobro wspólne najbardziej, ale są powstrzymywanie przed wejściem sytuacje też nadużycia czy nieetyczną sytuację przez takie mechanizmy ME postrzegania siebie pozytywnego albo innego negatywnego, czyli jest żyjemy w takim otoczeniu, w którym w GM możemy się dopuszczać nadużyć jakich tam droga jeszcze większe i zachować pozytywny obraz siebie to będziemy to robić natomiast istnieje takie otoczenie kulturowe społeczne w erze stracimy twarz mówiąc to szef socjologicznego MUKS z takiej sytuacji, kiedy dopuścimy się nadużycia też zależy od nich będziemy tak objęciem jakimś ostracyzmem, że w, że nie stracimy dobre imię ta rzeczywiście jest to najbardziej skuteczny mechanizm, który nas chroni przed nadużyciami i oczywiście kwestia budowania tej kultury, w której takie zachowania będą piętnowane to jest data są wieloletnie procesy i oczywiście to trzeba robić na różnych poziomach z 1 strony kwestia przygotowania w osób, które w UE mają pełnić funkcje publiczne ataki strony etycznej, ale też budowania opisy konkretnych mechanizmów wspierania zachowań etycznych w organizacjach jak jeszcze zastanawiam to nie jest Hershey jeszcze problem to nie jest wciąż tkwiący gdzieś głęboko w nas społeczeństwo taki Homo sovieticus niedawno byłem na takim prywatnym spotkaniu imprezie gdzie, gdzie para młodych ludzi mówiła jak to pomylił się sprzedawca w sklepie na ich na ich korzyść jak oni tylko patrzyli czułem się wyjść nikt tego nie zauważy, bo tancerze rzec, że może tu nie chodzi, bo też 8 do korupcji ktoś inny rozmawiało policji prawda to jest taki najczęściej podawany przykład lekarzy policja wciąż leczy to nie jest głębsze mechanizmy życie wciąż gdzieś w naszych głowach, a może w procesie wychowywania edukacji oświaty w szkole nie porusza się wystarczająco intensywnie tego problemu tego tematu nie nadają się takiego piętna wstydu, że potem młodzi ludzie, którzy mają 20 kilka lat wciąż tkwią w tych mechanizmach w tych zachowaniach społecznych oszukać przekręcić coś ja absolutnie się z tym zgadzam dla mnie niepojęte w rozmowie z kimś się ze mną we wszystkim zgadza naprawdę niepojęte dla mnie jest np. torze w Polsce jest taki ogromny poziom przyzwolenia na ściąganie co n p . w niektórych innych krajach tezę i jest ich po prostu niedopuszczalne i prowadzić do jakich się naprawdę bardzo poważnych konsekwencji u nas jest to wciąż jeszcze takiej uznawane za taką z normalną strategie radzenia sobie środowisku szkolnym co co niestety właśnie jest to co pan powiedział wpływa Nike takie zachowania w przyszłości kształtuje takie nawyki, a nie wypracowywania sobie pewnych strategii obchodzenia oficjalnych procedur CSR czy w ich do próby wykorzystania różnych sytuacji na własną korzyść i wówczas, gdy traktujemy to właśnie jako takie dopuszczalne strategii adaptacyjne, a nie coś nieetycznego rozważmy z kolei wyjdę w adwokata i wezmę w obronę nas Polaków ja uważam, że jesteśmy dobrymi ludźmi uczciwymi wcale nie jest z nami tak źle jak nas jak sam siebie bardzo często piszemy co z kolei nie jest także z błędne koło, bo państwo jako instytucja struktura wymusza na nas w procesie edukacji zbyt dużo wiedzy, która nie jest nam do niczego potrzebna mamy świadomość oburzamy się, więc ściągamy bez wyrzutów sumienia czy nie wymusza na nas tej łapówki gdzieś tam na tym najbardziej podstawowym poziomie, żeby dostać się do lekarza trzeba rok czasu czekać w kolejce, a może jak smarujemy to będzie krócej to jest błędne koło trochę oczywiście tak ich do kuriozalnej hostia chce do NFZ tak i nie, bo z 1 strony jest także w erze możemy wyobrazić, iż są nasze analizy ekonomiczne, które mówią o tym, że korupcja, ale z Biblii Intel US, czyli w ME gdzieś tam smaruje te niewydolne wyniki i administracji publicznej czy różnych innych obszarów życia publicznego w UE natomiast do takiej długiej perspektywie to jest oczywiście bardzo destrukcyjne i mówimy o takich po takich zjawiskach, które ich byłam w ostatecznie prowadzą do tego, że ta nierówność funkcjonowania podmiotów z wżyciu publicznym po prostu się systematycznie powiększa dlatego chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby ta administracja działała w Dolinie także Edytor dlatego żal na pewno bardzo wielu poziomach tutaj działa oddziaływać, żeby nie pyta pokusy korupcyjne właśnie się nie pojawiały tego rodzaju w tym, by to, czego przekonywał państwa Aleksandra Kobylińska z Instytutu spra w publicznych, a jak przekonuje teraz państwo, że warto posłać informacji Radia TOK FM bardzo dziękuję dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PIERWSZE ŚNIADANIE W TOK-U

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA