REKLAMA

Co Ryszard Kalisz zmieniłby w Konstytucji?

Post Factum
Data emisji:
2017-03-31 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
23:04 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum w audycji post factum Agata Kowalska przy mikrofonie dzień dobry państwu przedwcześnie przedwcześnie będziemy świętowali urodziny konstytucji 1 pierwsze 2 dni przed to już tak prawie religia o ten głos, który państwo słyszą to Ryszard Kalisz nasz pierwszy gość dzisiaj cały program post factum poświęcimy konstytucji właśnie, bo jest to moja ulubiona ustawa w Polsce, więc pomyślałam, że dzisiaj cały program i poświęcimy zachęcam państwa do udziału Rozwiń » można nas pisać można dzwonić można użyć aplikacji mobilnej mikrofon TOK FM w 2 zadania w niebo to jest tak jest czego państwo życzą konstytucji dobrego złego, a może po prostu zmiany w, a drugie zadanie takie dla tych, którzy lubią przejrzeć czasem ustawę zasadniczą, w których przepisy państwa ulubione, a może wyjątkowo niezrozumiały, a może ten, który państwo chcieliby zmienić proszę pisać post post factum małpa to klub KSM telefon 224444044 w jak mówią w studiu Ryszard Kalisz dom wszystkich Polska Kancelaria Adwokacka Ryszard Kalisz natomiast co najważniejsze, ale był pan pełnomocnikiem prezydenta Kwaśniewskiego w UE w komisji konstytucyjnej, która właśnie na naszą konstytucją pracowała i oszronionych wspierała apotem ją zredagowała wsi i muszę powiedzieć, że kiedy wolno czytam konstytucję to jest 1 artykuł, w którym pan można włożyć mi trochę zabrakło w, ponieważ nie jestem w stanie przeczytać art. 1 konstytucji oraz własnym głosem zawsze słyszy Ryszarda Kalisza, który mówi szef rady jest droga w pani redaktor i drodzy państwo Ano, dlatego że art. 1 konstytucji należy kwintesencja państwa Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, a co za awans jest każde słowo Rzeczpospolita Polska, czyli nasze państwo jest dobrem wspólnym, czyli jest wspólnotą z 1 strony służy wszystkim obywatelom natomiast z drugiej strony wszyscy obywateli powie wszyscy obywatele powinni służyć swojemu państwu słowo wszyscy, ale bardzo istotne obywatel niezależnie od jakiej na, jakiej narodowości nijakiego znają języka, jakiej wiary w jakiej orientacji seksualnej mąż każdy każdy obywatel Rzeczypospolitej z Anglią konstytucja i państwo jest dobrym wspólnym zresztą ten przepisał czytać czytać jednocześnie z art. 2 Bogu Wajda cytuje Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej i mamy tą pierwszą część demokratycznym państwem prawnym to też państwo mówi art. 1 w demokratycznym w 2, a także się przeziębiłem KUL napisz do kadry proszę się napić kawy tak pierwsze wiersze artykuły pan to definicja tego, o czym jest Polska czym jest nasze państwo neutralne opisuje patrzymy za art. 2 w takim razie to właśnie w art. 2 to jest szersza definicja, dlatego że art. 1 to jest demokratycznym państwie prawnym państwo proszę zwrócić uwagę, że ludzie się myli ja tam niemal słowo demokratyczne państwo prawa tylko demokratyczne państwo prawdy to też była moja poprawka ona dotyczy tego, że to nie jest demokratyczne państwo prawa pozytywnego, że prawo do tak jak mówi prof. Łętowska jest jest dziełem ono potrzebuje artystów tak, żeby dobrze je wyłożyć, ale oczywiście zgodnie z prawem i zasadami wykładni demokratyczny demos, czyli znowu władze muszą być zbierane wspólnie natomiast prawny musi mieć 5 władz i od razu wyjaśnia, że mamy 3 władze konstytucyjne to jest władza ustawodawcza wykonawcza sądownicza mamy czwartą władzę, która wynika z przepisów konstytucji dziękuję bardzo dostają wodę tu niezwykle miło mi jest czwarta władza też padało opinii publicznej tam obywatele mają prawo się wyrażać swoje poglądy gromadzić się w mają prawo dostępu do informacji publicznej często władza opinii publicznej, gdzie dziennikarze wolne media też mają zagwarantowane mają olbrzymią rolę do kontroli w kontroli władzy jednocześnie przedstawienia życia obywateli jest to piąta władza i tutaj drodzy państwo w nowych umów pozwolę sobie na przypomnienie ja jestem autorem art. 17 konstytucji od początku do końca i nawet kiedyś i to zarzucano by tam jeszcze w roku 2000 bodajże czwartym Przemysław Gosiewski, kiedy chcieli otworzyć adwokatury notabene błędów już pominięto milczeniem to kiedyś na korytarzu ruszyli w sejmowym robił konferencje rejon ma dowód na układ czy ja jestem autorem art. 17 ten art. 17 jest niezwykle istotne, dlatego że on statuuje władze organizacji pozarządowych i samorządów zawodów zaufania publicznego konstatuje najbardziej merytoryczną władz ja zawsze mówię, że jeżeli przy tworzeniu usta w o hodowli kanarków rząd czy parlament nie będą konsultowali stowarzyszenia hodowli kanarków, którzy mają najlepszą wiedzą o hodowli kanarków to popełnią błąd i t d . i t d . tam, gdzie mamy tam, gdzie mamy jakiś sprawę merytoryczną to obywatele czuli się na tym znają muszą to wyjaśnić bardzo szczerze, że po nawiązał tego artykułu, ponieważ my w ciągu dnia pytaliśmy różnych gości ekspertów publicystów oto w i na które przepis konstytucji ani szczególnie zwracają uwagę w ilu powiedziała m. in . Ewa Siedlecka również kilka słów o art. 2 posłuchajmy wspólnie w najważniejszym przepisem konstytucji jest ten, który mówi, że Rzeczpospolita jest demokratycznym państwem prawnym, a szczególnie ważne jest przypominać o tym, dzisiaj, kiedy rządząca partia przeciwstawiała demokrację prawdę to znaczy mówi, że to demokracja decyduje, jaki jest sprawą w związku, z czym konstytucja władzy nie ogranicza z tego przepisu o demokratycznym państwie prawnym wczasach, kiedy jeszcze nie było nowej konstytucji była tzw. mała konstytucja i przepisy konstytucyjne utrzymane w mocy, gdzie w dziewięćdziesiątym roku wprowadzono właśnie jako inny duet do tych przepisów utrzymany w mocy ze starej konstytucji zapis, że Polska jest demokratycznym państwem prawnym z tego przepisu Trybunał Konstytucyjny wywiódł wszystkie, by wolności i prawa obywatelskie w orzecznictwie do dziś 1007 . roku najczęściej przywoływany w jest właśnie ten przepis konstytucji Aon z niego wywodzono jej wolność słowa i wolność zgromadzeń wolność sumienia i wszystko wszystko co tylko się udało nam proszę tak mówiono właśnie nazywa się, że mam całkowicie zgadzam no ma rację to po prostu nic dodać nic ująć, że te 3 słowa tylko 3 słowa mają przy ogromną chmurę treść ustrojową demokratyczne państwo prawne i nie wolno mu tych 3 słów rozdzielać to jest jedno pojęcie donosi rozdzielać można będzie nam wtedy żyli w państwie innym ustroju dokładnie tak jak teraz jest chociażby prawda już mamy innych ustrojów upra w w praktyce politycznej jest Doda mi jedno zdanie, dlatego że do tego co powiedziała Ewa i do definicji demokratycznego państwa prawnego w kontekście art. 1, że my mamy w Polsce system, gdzie państwo jest tylko pomoże Ależ on gwarantem ochrony praw i wolności była też to teraz przerwijmy, bo chciałam do pana zapytać, ale to skomplikowana kwestia chciałam właśnie, żebyśmy się tym mocniej przyjrzeli co to znaczy, że wolności obora w prawa człowieka i obywatela są albo podlegają ochronie prawnej co to znaczy jak to rozumieć w kontekście tego co się obecnie dzieje to zaraz po informacjach wrócimy do rozmowy się temu przyjrzymy natomiast powiem tylko państwu, że zadzwoniono słuchaczka pani Maria i wskazała, że dla niej najważniejszy jest art. 32 ust. 1 konstytucji i bardzo ważne też bardzo lubię ten przepis pani Mario i pani Maria, mówi że przepis wszyscy są wobec prawa równi i wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne jest dla nich ważny, bo ten przepis w Polsce nie jest realizowany ładnie dla zaraz po informacjach wracamy w studiu Ryszard Kalisz, a po i jelit, a później jeszcze kolejny głos nie tylko słuchaczy słuchacze, ale również naszych ekspertów w post factum w audycji post factum Ryszard Kalisz cały czas studiuję państwa głosów mnóstwo mnóstwo no proszę ile emocji wywołuje konstytucja, bo świętujemy troszkę wcześniej przed niedzielą jeszcze urodziny dwudzieste urodziny konstytucji Rzeczypospolitej polskiej z Ryszard Kalisz jedno osób w sumie można wejść bezpośrednio odpowiedzialnych za jej obecny kształt, chociaż to trochę przekłamanie, bo to jest konstytucja nas wszystkich tak jak państwo Leszno jest nasze wspólne i można powiedzieć, że referendum przyjeżdża rano prezydent maja 19001007 . roku dziś no właśnie tutaj pojawia się sporo komentarzy naszych słuchaczy przed informacjami cytowane panią Marię, ale też dewizy na Facebooku niektórzy piszą, że konstytucja nie jest przestrzegana i w związku z tym niektórzy uważają, że należałoby ją zmienić przygotować lepszą skuteczniejszą taką, która nie niem nie będzie mogła być złamana w co ponad 2 dla ubogich konstytucja jest umową to nie jest tak, że wszędzie można zapisać przepisy represyjne karne jak nie przegrać nie przestrzega to być siebie do więzienia, bo ktoś tego więzienia mówi wsadzić, a to przecież mówimy o już pół zależności najwyższych organów władzy Państwowej w bo pan mówi z konstytucją łamie władza władza tak i dzisiejsza władza łamie konstytucję to z pełną odpowiedzialnością, ale przecież cały problem polega na tym, że konstytucja jest umową nas wszystkich nas wszystkich obywateli i dlatego nikt nie mógł przewidzieć, że przyjdzie taka władza, która można do porównań z boiskiem piłki nożnej na moment wychodzi normalnie prawda po zakwalifikowała się do o tych rozgrywek na poziomie mistrzowskim, a w końcu przestała płacić piłkę ręką i bić do bramki i krzyczeć, a co nam zrobicie prawda w latach my łapiemy piłki rękoma i nie przestrzegamy reguł gry w piłkę nożną tak, ale to jest 1 rzecz, ale jest jeszcze inna wystawa, że te przepisy tej konstytucji, kiedy się przegląda wytworzą im świat naprawdę wspaniałe jesteśmy zdania, że świat Polska opisana w konstytucji jest krajem naprawdę się świetnym do życia m. in . jest tam bezpłatna im edukacja bezpłatna służba zdrowia jest zbieranie mieszkalnictwo społeczne socjalne społecznego, czyli do domów budowanych wysiłkiem społecznym w tym bardzo wiele artykułów, które gwarantują nam różne rzeczy nie tylko kwestie w ich wolności, gdyż właśnie prawa socjalne n p . to wszystko nie było przez 20 lat realizowane w z różnych powodów politycznych, ale również ekonomicznych, więc być może napisaliście konstytucję na wyrost to jest konstytucja z drugiej strony w kategoriach szczególnie praw socjalnych oraz ma charakter kierunku ono nie gwarantowała w sposób jednoznaczny w tym momencie każdy będzie miał takie piękne wspaniałe mieszkanie, jakie chce tylko ona gwarantowała, że rozpoczynamy dyskusje na temat w jaki sposób przy naszym stopnia zamożności zapewnić każdemu obywatelowi godziwe warunki może mieszkanie o kulisach nie mamy umowy o w naszych warunkach na wojnę na władze publiczne zapewniają obywatelom UE okładziny przykład powszechnej i równy dostęp do Wrocławia mianuje w tej chwili literalnej takich wykładach jak tylko czy nas wykłady dla rowerów zmieści trzeba mieć szerszą później już uchwalona ustawa z dotyczące pomocy państwa w sprawach mieszkalnictwa w dziewięćdziesiątym dziewiątym roku przygotowywał ją zresztą pan prof. Fryderyk Zoll pamiętam doskonale i ona niestety nie spełniła takiej roli takiej, jaką mu kładliśmy na tę kwestię podobno analiz oraz zdrowia i edukacja to nie są w ogóle jest porażka ta leży 20 latach wyglądało ich czas na pewno znajdą powtarza pytanie czy to nie była konstytucja na wyrost marzenie, by z kolei kołnierz pod nazwą budowa i raz powtórzę oraz w kategoriach praw wśród osób, żeby to jednocześnie wyjaśnić konstytucja składa się, jakby już w różny jest przepisów, które mają różne znaczenie normatywne mamy przepisy dotyczące chociażby władzy ustawodawczej Sejmu rządu prezydenta, które stosuje się w sposób bezpośredni konkretny one, jakbyś o takim statutem funkcjonowania na niedzielny z małą konstytucję stosuje się bezpośrednio prawda mówi nam konstytucja to prawda tylko niektóre przepisy jak n p . czy państwo zapewnia trudno zastosować bezpośrednio natomiast oczywiście art. 8 o tym, mówić o konstytucję stosuje się bezpośredni natomiast mamy również część przepisów, które są, jakby swoistego rodzaju postulatami szczególnie w przypadku praw socjalnych my mamy oczywiście przepisy ustrojowe te, o których mówiliśmy 0102. cały ten część pierwszą polską, ale za jego postulaty jak można mówić o przepisach w przepisach prawa jeszcze wszystkie rzeczy się z myślą o demokratycznym państwie prawnym jest postulat no no mówić o nic nie jest wyjątkiem przypadku praw socjalnych mają nim, a tak mówić o przepisach, że to postulat, żeby tak było mienie to preambuła możesz postulatem jest znalezienie mieszkania pani redaktor z chwilą uchwalenia prawa świadczy nie zmienia świat wokół lekarz cały czas drzewa są dzielone jak były brane parlament uchwali prawo, że z chwilą uchwalenia tego prawa zęba stają się brodawkę przy takiej pani pro Onet PL zawiera nowe to tak się nie stanie nawet nie wiemy komu komu się kolor fioletowy podoba w związku z tym prawo często ma charakter tworzenie kierunku, jaki jest droga wziął za to po obydwu stronach są barierki prawda zęby poza tym barierki wyjść nie możemy musimy gwarantować ochronę tych praw i wolność i wskazuje te barierki, ale już później niż akty niższego rzędu usta wy muszą to wszystko konkretyzować zresztą nasza konstytucja drodzy państwo i tak już dosyć długa chociażby w porównaniu z amerykańską chociażby w porównaniu z wieloma innymi konstrukcjami Jason dłuższe muszą od razu powiedzieć i i ona jest w miarę w miarę konkretne, ale siłą rzeczy to są w dużym stopniu przepisy takie mające częściowo charakter blankietowy, kiedy wstaje dopiero poprzez ustawy dopełnić treścią czy chciałbyś zapytać o rzeczy taką oczywiście mówi pan jest to umowa i umowa wiele z takim wielorakie znaczenia bo gdy pełniła ona też umowa ustrojowa talerzy Węgorzewo prosto konstytucja przestrzegamy prezydent przestrzega, ale też powstawała jako umowa to znaczy i obywatela musi w pożarze w referendum, ale też MF różne organy brały udział w jej reformowaniu KRUS, ale to mało, kto wie, a w zasadzie ich przewaga Murdoch były 4 pytania w zasadzie boję się specjalna ustawa z 1002 . roku przewidywała pocieszają w procesie uchwalenia specjalnej poprawki prezydent dachy i w głowie wiele organów uczestniczyło w jej pracach również eksperci godzinny zewnętrzni konstytucjonaliści najlepsi, więc remont, bo wiemy obydwoje, że gremium pewne symptomy kolegialnie tworzą konstytucja ale gdyby chwilę złamać zasady i Ryszard Kalisz mógłby w tej konstytucji zmienić oby tylko chciał noc bez Radia o pierwsze 125 artykuł o rozwoju co dalej u o referendach ogólnokrajowych i obrona artykuł stanowi już, że dla wyniku wiążącego dla organów władzy publicznej o takim referendum musi wziąć udział co najmniej połowa osób uprawnionych uprawnionym dzisiaj w Polsce to są dorośli obywatele mamy około 30  000 000 to musiałaby wziąć udział 15  000 000 to się nie zważa w polskich warunkach jak zmienia na ile ma 30 proc będziemy się 30 % byłoby już wystarczające i siłą rzeczy również jak już jesteśmy przy referendum zmieniły również sposób zarządzania referendum wprowadziły oblig, jeżeli jest 1 000 000 podpisów to, że prezydent musi obligatoryjnie zarządzić referendum dzisiaj prezydent zarządza referendum za zgodą Senatu albo Sejm zarządza referendum, a nie ma żadnego drugiego nawet jak i 5  000 000 obywateli, by się zgłosił się, by ten wniosek o wpis od miesięcy musi być podpisany do mnie to, że pokazywał pan kwestie związane z referendum w Chinach, dlatego że nowa wieś mamy w Polsce dzisiaj bardzo duży jak wczoraj miał polemikę ów redaktor Kraśko na ten temat bardzo dużej uważam, że przyczyną wygrania Piszu w dużym stopniu były nie kwestie socjalne tylko kwestie, które poprzednie władze zupełnie przeoczyły Platforma największym stopniu SLD pod koniec też o to walczyłem o nudzie kwestia partycypacji w to znaczy w Polsce to jest zresztą przyczyna populizmu też wielu krajów w Polsce ten fach referenda nie są populistyczne to dopiero z grudnia popularyzować nieprzerwanie do tego dojść z nim, że to jest również zresztą po policzku, ale co jest przyczyną, że mamy, że mamy brak partycypacji w polityce tak naprawdę i partie polityczne nie są osadzony w społeczeństwie obywatelskim, a politycy potrzebują obywateli RAV 4 lata bądź napięć w przypadku prezydenta, żeby zagłosowali, a później się nie wtrącać i ja bym chciał stworzyć potrzeba, aby w takim nowym ustroju, ale w tej konstytucji stworzyć dużo większe możliwości partycypacji obywateli nie tylko samych wyborach, ale również w trakcie działalności poszczególnych organów kształtowania polityki tyle Ułanów i referenda dlatego są bardzo dobre jak pani mówi o populizmie tortury jąder decyduje o podanie przez tego, kto głosuje na tak jak to ma nie tylko tego, kto układa pytania ja wiem właśnie dlatego, ale to wszystko się dojrzałości tych, którzy są rowery pływanie, a przez to, że nie było tej partycypacji w Polsce pomógł zwyciężyć populizmu taki właśnie w tym pisowskim wam wszystko obiecano, ale my musimy ostro pisowski miał bardzo dobrze pamiętamy Bronisław Komorowski przyznał, że nagle wbiegło na większym populizmem nos wodzili za wolny z Japonią oraz zjadliwość, ale też właśnie przyczyna brak brak za za takiego ugruntowania obywatelskiego struktur politycznych partii politycznych w Polsce, a to, o czym mówię mogłoby to po prostu zmienić ten system byłby bardziej groźny w po miałby te powiedziałbym też jego opory, by nowy dużo dużo bardziej na Oliwie odbić, ale teraz przypomina, że pan te wydarzenia sprzed 20 lat to o co spory były najbardziej gorąca w tym mniej widzialne mocne granie meczu najbardziej pamiętam no we wpłatach itd to efekt bodajże tam coś chyba 17 artykule się do końca pamiętam raz oni dbają o ustroju rolnym o ustroju, ale nam, że wraz z neutralnie z rolnych w Polsce jest spory rodzinne gospodarstwo rolne właśnie jest trochę 90 siódmy jest już marzec chyba w wszystko jest przygotowany i oczywiście przychodzą do prezydenta ludowcy z Pawlakiem na czele Warda, ale wtedy Młynowej i się zastanawiają nad poparciem konstytucji i w ogóle jak nie będzie tego, że gwarancją ustroju rolnego gospodarstwo indywidualne rolne do niej w ogóle obchodzą mnie i nie nie popierają oczyścili swoje cele, bo jest tam ciągle kombinowali i zresztą zrobili to po czasie go pamiętam, że na zgłaszanie tego rodzaju wniosków był czas bodajże do to chyba 3 lutego i dorobili pod koniec, ale tych przepisów nie było czuć było inaczej skierowano nie było szans, by wtedy pamiętam Pono widzieliśmy jak tych Pawlaka i wokół niego tych wszystkich tak to jest jego współpracowników zaspokoić drodzy państwo ten przepis szczerze mówiąc Walków bądź opóźnienie, jeżeli powołują nie ma żadnego znaczenia, a może jest tylko dlatego, że to był warunek PSL -u, żeby poprzeć trafiali, ponieważ piętą konstytucję stara się coś mnie z drużynami najfajniejszą z nich mają kartki dla rzeźni po tych 23 to jest artykuł, który się z dala od nich państwo, a właściwie bez sensu czy ktokolwiek go zna prawda podstawą ustroju rolnego jest gospodarstwo rodzinne zasada ta narusza postanowienia art. 21 art. 22 to był bój, żeby PSL poparł tę konstytucję no i oraz Wybrzeża takiej sytuacji było mnóstwo tu jest wywiad zresztą z Piotrem Łukaszem, gdzie w Dzienniku Gazecie prawnej w Andrzejewski, który prezentował projekt Solidarności tak się fajnie zrobiło że, żeby byliśmy od lat zaprzyjaźnieni znaliśmy się jeszcze w latach osiemdziesiątych i mieliśmy sobie wzajemnie tak pewnie się bardzo bliskie relacje i te wszystkie kwestie z Piotrusiem mogliśmy się dyskutować i on jak widać też się zadowolony z tej konstytucji nawet zaofiarował w zimowe popierał zupełnie inny projekt, który później nie stał się podstawą przygotowania kogoś naprawdę Grzegorz Momot rząd pamięta się w wodzie we wczorajszym Dzienniku Gazecie prawnej cały dodatek dotyczący konstytucja, ale na szczęście dostępne na stronach internetowych, więc też państwo odsyłam teraz już przerywamy Ryszard Kalisz bardzo dziękuję za oddanie w ciasnej formacji, aby państwo cieszmy się w naszej konstytucji, że jest jak wszyscy ją przestrzegają to samo piszą słuchaczy wszyscy chcą, żeby była rzadziej łamana i żeby wytrwała za informacje w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - AGATA KOWALSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA