REKLAMA

Debatę nad KRS w Sejmie komentowała sędzia Irena Kamińska

Post Factum
Data emisji:
2017-04-05 19:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:38 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum w minęła 195 Przemysław Iwańczyk kończą się państwo ponownie połączył się teraz telefonicznie w sejmie jest sędzia Irena Kamińska z Naczelnego Sądu Administracyjnego prezes stowarzyszenia sędziowskiego Themis dzień dobry kłaniam się, a dzień dobry panie redaktorze witam państwa od dziś w sejmie przedstawiony jest projekt nowelizacji ustawy o krajowej radzie sądownictwa wzbudzą wiele kontrowersji, choć jak spoglądaliśmy na obrazki na sali plenarnej zbyt Rozwiń » wielu osób nie ma no właśnie kraje też bardzo mocnej przekracza kwoty wydawane od 2 USD, które tworzą pewien taki ciągnik i powiedziała w technologii sznurka krajowej szkole sądownictwa prokuratury już kawałka Mariana Stali Węglowej jak może gdzieś pięcio lub Chinami higiena, a posłowie prawda czy ich przedstawiciele klubu po ich aż tak jak dbać o marnej grze wszystko to jednak ani Titanica obydwa projekty mają wyrobione zdanie, bo nie muszą słuchać silny i głosów chłopakowi przed partii skupmy się jednak walka o projekcie nowelizacji ustawy krajowej radzie sądownictwa na wzbudza najwięcej kontrowersji, zwłaszcza że opinie na jej temat są jednoznaczne poza samymi autorami projektu wszyscy, którzy twierdzą, że nic dobrego on nie znosi rozumiem, że nie chce być głusi na te argumenty pozostają ci, którzy projekt ten pisali ale, ale rozumiem, że nie przyjmują odpowiadają dokładnie odwrotną argumentację no chyba powód ani głusi, dlatego że trzeba zwrócić uwagę na to, że większość klubu od wszelkich zacznie popierać tego projektu, bo nie popiera go kogo kupi 15 na oczach ma po PSL, a także bakalie wolni Solidarni Tichy to oni bali, jakby tego projektu wskazują na to, że to nawet nie jest upolitycznienie krajowej rady tylko upartyjnienie i że chętnych nawet większość sejmowa w postaci kiksów będzie miała absolutny wpły w na wybór członków rady, a szychta, a następnie w Chinach nominat UE sędziowie i na kuriozalnej sytuacji jak, w której rada Eco organ kolegialny przewidzianych konstytucje podzielona na 2 osobne ciała do 1 z nich należą politycy do 1 ciała należą politycy w wiekach sędziowie i każda ich pół części radnych może zablokować to, że prawo weta, ale w drugiej tabeli KUL u samych sędziów może zablokować filtr rada, która część kadry naszych wadach i polityki QE lub Bobby ego jakikolwiek wpływ na obsadę stanowisk sędziowskich przez sędziów jak w tym momencie likwidowanego wybór sędziego inna niż jakiekolwiek stanowisko sędziowskie, którego nie popierają politycy, lecz jest niemożliwe na spotkanie komisarz praw człowieka pisze środkową czy też całkowicie sprzeczne z artykułem wśród elit konwencji Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka, która mówi, że każdy ma prawo do niezawisłego on ma tutaj o tym, momencie to nie dali gościom bagienny tak czy inaczej czeka na wszystko z konstytucją i po prostu pan poseł Piotrowicz, który tutaj i wymachiwał konstytucjonalistów i Henia widnieją najwyraźniej czekać na pewno liczyć na jej nie jest tak rozumiem tak to inaczej, gdyby jakimś cudem udało się osiągnąć kompromis choćby w 1 z punktów to, które jest pani zdaniem najistotniejszy sposób wyboru czy środowisko sędziowskie czy jednak Sejm ma go dokonywać czynów nie ten podział zadań Izby cieczy wszystko niech ten tartan wielkich tak i że on się absolutnie nie da poprawić, nawet jeżeli inżynierowi na oddział nad ich po fachu, bo wyboru członków krajowej rady sądownictwa tak jak po 2 etapy najpierw o takich zgłoszeniach potem dokonuje jednak ich spośród chętnych zgłasza marszałek Sejmu dopiero on przed, a jakich skokowy jej wtedy dopiero większość sejmowa, a które właściwie technologii składa się z 1 partii dokonuje tego wyboru na to zarówno od wyboru, jaki podział na te Gierady to wszystko jest niekonstytucyjne tutaj w ogóle ten powinien odrzucić ten projekt nad oczywiście tego nie zrobi, bo przecież, jeżeli nie ma takiej, by dać im kompetencji nie zamierzam oceniać słów choćby wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła, ale nie z punktu widzenia obywatela pozwoli pani, że zacytuję jak nowe rozdanie rent i nawet mniej, a 41 % postępowań dyscyplinarnych wśród sędziów kończy się umorzeniem uniewinnienie lub odstąpieniem od wymierzenia kary dalej likwidujemy stan niezgodności z konstytucją w zakresie indywidualnych kadencji sędziów KRS nie zmieniamy sędziokracji na demokrację chciałbym zapytać w jaki sposób te zmiany fundamentalne, z którymi się większości nie zgadza mogą wpłynąć na życie zwykłego przeciętnego obywatela, który sądem miał lub będzie miał kiedykolwiek do czynienia z Kraśnika największe papugi jeże -li ne, a minister Warchoł po prostu kłamie i nie będę teraz u świń w Tatrach na wyjaśnianie, dlaczego kłamie, ale jego wystąpienie było pełne właśnie półprawd i wytaczanych kłamie natomiast na życie zwykłego obywatela to się przełożyć, jeżeli ten projekt zostanie zrealizowane i jeszcze dalsze projekty do kradzieży izba ludowa w postępowaniu dyscyplinarnym w planie w Sądzie Najwyższym czasie przełoży takich osób, że jeżeli ktoś będzie chciał agresywnie na czerwonych światłach, a ja na jego limuzyna rządowa w żaden on być może nie żegnam buraki, a sędziowie będą się bali panami, a my tego ich dalej UoR, jeżeli nie będzie mianował na punkt jej autora jedno i oba w, bo osoby, a minister, a następnie ten pochód wybrana rada będzie powierzała ludziom obok jak i chęć jego co to są osoby całkowicie zależna od władzy wykonawczej NIK i dalszych losów zawodowych zależy wyłącznie od władzy wykonawczej nad tą panią Janinę redaktorze jak się panu wydaje jak oni mogą orzekać 1 z gwarancji niezawisłości to właśnie po to, żeby ten film nie dał władzy wykonawczej, jeżeli handel zaczyna się bać to chyba od sektora wykonującego obowiązki drugiego zaczyna się bać i władz wykonawczej no to wtedy każdy obywatel musi liczyć się tym, że upolitycznione, a on będzie orzekał zgodnie z oczekiwaniami władz, lecz politycznej, a tym akurat wypadku władzy 1 z Arki także nowym obywatelka nie dają 42 posłowie i dbają o g, a dorośli tutaj dzieje, bo naprawdę uchroni Rzeczpospolitej się absolutnie w tym momencie wymienia władza sądownicza przestaje być władzą niezależną od innych władz nie da ich o orzekaniu i wszystko i LO uporządkowane woli tej 1 z Arki, która ma większość sejmową to jest zawłaszczanie tani, a co to jest łamanie konstytucji i te wszystkie opowieści, że w pełni zgodna z konstytucją, a Car tu Lennon świadczą o tym, że albo świnią nie czekać albo logo dokonuje się różnych przekłamań, żeby jakoś wyjaśnić ludziom, ale mam nadzieję, że analogie też potrafią czytać pistoletami art. 10 ust. 1 art. 731 tam naprawdę od tamtych napisane to powinna być silna zgodnie z ligi NHL i nic jej jak na ulicy ja też staram się nie mieć powodów, by przypuszczać, że obecnie rządzący po to, nowelizacji tej ustawy zechcą wykorzystywać ją do celów partyjnych mówiąc Helios, ale redaktorek ja tam tylko tak, ale co Doda myśli pani pozwoli i ja rozumiem, że obecnie rządzący nie będą rządzić wiecznie i nie wiadomo, kto po nich przydział, a potem następne jeszcze następni i pytanie czy aby te zapisy nie staną się pokusą ich ręku, by być, by ich rynku do jedno, który to władza sądownicza nie była władzą sądowniczą to była zależną od od wody od władzy tak jak pani powiedział ustawodawca nie od naklejek, a nocą konstytucję wiek podobnie zresztą jak w konstytucji Stanów zjednoczonych kilka dni ludzie, którzy doskonale zdawali sobie sprawę od kuchenki, a dla władz tak jak umorzona demoralizuje władza absolutna demoralizuje absolutnie ich przecież o to właśnie chodzi i że każda władza ma tak koło tendencje takie ciągotki, żeby sobie podporządkować się karła, a zwłaszcza łatać on do bicia politykom, którzy chcą większości wydaje się, że będą rządzić wiecznie, ale rządzić jak mnie bardzo natomiast nie wiadomo czy następna opcja będzie ich zatrudnienia w komorze, w jakich osób będzie to pakować, a z kolei, jeżeli pamiętać także włada będzie czarnym lub chciała korzystać z tych wszystkich uprawnień, które w Anatolii przez naj jakiś sposób podporządkować władzę sądowniczą to proszę popatrzeć na Trybunał Konstytucyjny czy widział pan ostatnio kompetencje te mogą, a my patrzyłem i Siekierki po Achtung, planując najwyższy organ władzy sądowniczej do aut drwin bajek jest ich jakość atrapą silnika wiadomo, czego i tak samosiejkami o g co nie przypuszczam tak, kontynuując naszą nasz dialog, żeby ktokolwiek, kto będzie u władzy nagle chciał oddać ten gol to w cudzysłów czerwony guzik skoro już będzie miał do dyspozycji kilka ich o takie ryzyko władzy wykonawczej ustawodawczej nie ma tendencji do samoograniczenia się raczej wręcz przeciwnie ma ewidentnie brak wszedł do do poszerzania zakresu tego zła, a temu m. in. złożą zapisy konstytucji, żeby ich przestrzegać jak ja Ryszard PLL lot, aby kąpiel, na których powołują na suwerena warto przypomnieć, że to suweren tę konstytucję uchwali, że tłok, a suweren napisał, że władze mają działać i godnie harmonijnie i że muszą się jakoś dajemy je tam ograniczać tak oto jest trójpodział władz, żeby żadna władza nie zdobyła jakiejś znaczącej przewagi nad pozostałymi, a teraz panie redaktorze, że władza ustawodawcza wykonawcza CFA mogli sami ludzie są posłami ministrami lub kliniką płakał i wykonawczą ustawodawczą i na ich wiek, jeżeli zdobędą absolutną przewagę nad władzą sądowniczą, a po pierwsze, złamanego Ano taki jak on tytuł i a po drugie to jest groźne dla obywatela, dlatego że niezawisły sąd przed ani ich metan będzie niezawisły embargo wielu sprawach, których nie będą interesowali się w polityce, ale w momencie, w którym politycy zaczną się ratować jakoś radzą z NATO nie taki ktoś tak, by on to w górach Ural Błaszczak przy tym sposobie dochodzenia do urzędu gigahercach będzie zależało mi fakt takiej ilości i właściwie jego talerzyk i kariera zawodowa będzie zależała od IFK Daszki nad tą niezawisłość w tym momencie tanich takich sprawach którymi banki tak jak wasi słaba i niższych lig i ostatnie pytanie mamy niespełna minutę też nie wierzy, że projekt kontr projekt opozycji był idealny nie jest idealny ale jakby odpowiada na te wyzwania myśmy zresztą jako Stowarzyszenie poparli krytyki jak i dlatego że ona odpowiada na te wyzwania, o których mówią przedstawiciele innych partii rządzącej to jest prawdziwa demokratyzacja, a nawet w 2000 obywateli może głos wygłosić kandydatura sędziego do krajowej rady, a 2 dni, a wygrały lampa Inei Hamas żąda od afer to jest dopiero prawdziwa demokratyzacja wyboru KUL, lecz tam przewidziane pod Baranami jakiś bardzo szerokie gremium, które może zgłaszać kandydatów Obara nauczyciele tych kandydatów są wybory powszechne w tym sensie, że każdy sędzia ma obowiązek wziąć udział w tych wyborach to co jest doskwierało reprezentant natomiast kwota ta proponuje się tutaj, a nie w tej chwili, gdy ich napra w bez tak żenujący poziom znajomości karty Tutki szopka, którą namówienie upolitycznienie tylko wręcz upartyjnienie to jednak partia nami kilka pań jest ciało okłady z władzą sądowniczą łąki dziękuję bardzo za to rozmowy Irena Kamińska sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego prezes stowarzyszenia sędziowskiego Themis była moim państwa gościmy dziękuję za wspólnie spędzony czas program przygotował Paweł Kierzniewski realizował Kamil Wróblewski Przemysław Iwańczyk kłaniam się, zapraszając informacja o nich jeszcze więcej sportu dziś o Tomaszu Adamku o jego powrocie na ring zapraszam w imieniu Krzysztofa Sendeckiego w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA