REKLAMA

Rola szkoły w wyrównywaniu szans młodzieży. Z dr Alicją Zawistowską-Sadowską rozmawiała Joanna Mąkosa

Usłysz Swoją Szkołę
Data emisji:
2017-04-06 12:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:18 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jesteśmy w białym Stogów stoków w klubie zmiana klimatu trwa akcja usłysz swoją szkołę jak zwą się Joanna Mąkosa ze mną w studiu dr Alicja Zawistowska Sadowska z Instytutu socjologii kognitywistyki Uniwersytetu w Białymstoku Georga w dzień dobrych autorka prac na temat nierówności edukacyjnych i właśnie na tych nierównościach będziemy dzisiaj rozmawiać Jenny podstawowym uzasadnieniem likwidacji gimnazjów na jakie powołuje się ministerstwo edukacji jest twierdzenie, że Rozwiń » gimnazja zwiększały nierówności społeczne, jeżeli chodzi o o uczniów chcę zapytać jak pani ocenia z perspektywy Annę kilkunastu lat obecności gimnazjów w szkolnej rzeczywistości mamy rzeczywiście właśnie to jest 1 z argumentów, które przemawiają za tym, żeby zlikwidować gimnazja na LM należeli na ten problem Annę spojrzymy trochę szerzej rzeczywiście zastanowimy się czy gimnazja jako ten etap edukacji, a przyczynił się do zwiększenia zmniejszenia nierówności to odpowiedź wcale na to nie będzie taka prosta być może chciałby tego ministerstwo, które co prawda w uzasadnieniu projektu zmiany powołuje się nam kilka czy kilka, a nawet naście badani tym dotyczących edukacji dotyczące gimnazjów, ale wydaje się, że ten przegląd jest dosyć mocno wybiórczy i nie obejmuje bardzo wielu, a w kwestii, które wychodzą poza sam na sam program szkół gimnazjalnych, a wydaje się, że na ten na tę kwestię można patrzeć bez kilku punktów widzenia pierwsza rzecz to związek pomiędzy tym 3 pochodzenie społeczne, czyli to, jakie wykształcenie mają rodzice, jaki wykonują zawód, a ile zarabiają, w jakich w, jakim stopniu to będzie wpływało na wyniki uczniów i pochodzeniu społecznym prawo dochodzenia jest ważne szczególnie, jeżeli chodzi o to by dzieci z mniejszych miast oraz film biograficzny reż chodzenie ulicami miast wsi, które do, których do gimnazjum czasem było wyrwanie się trochę znam tej rzeczywistości, a mimo to czy to rzeczywiście było wyrwanie się z tamtej rzeczywistości teście można o tym, dyskutować nam to co właśnie wydają się w kontekście pochodzenia społecznego na razie kwestią istotną to to, że kiedy im przyglądam się oczko w badaniu Pisa, czyli międzynarodowym badaniu 15 letnich uczniów terroru są realizowane w Polsce wielu innych krajach to co to to co tutaj widzimy to coś zależność pomiędzy pochodzenie społeczne wynikami jest w miarę stała w ostatnich latach i wydaje się, że to jest dosyć dobra informacja to znaczy byłoby idealnie, gdyby te nierówności, gdyby ta zależność zmalała w go konsekwentnie, a on, ale jeżeli utrzymuje się na w miarę stabilnym poziomie to wydaje mi się, że to nie jest jakby sygnał do tego, żeby ranny w wystarczający sygnał do tego, żeby punkt ten ten próg edukacji, a od razu likwidować być może warto tutaj przeżycie co można, by zrobić na innego w tym, żeby to, żeby to w zależności czy ewentualnie zmniejszając, ale nie nie poprzez właśnie zmiany systemu leczyć ustroju szkolnego na nowo generalnie może zastanawiać czy w jakim stopniu funkcjonowanie takiego systemu edukacyjnego, jaki mamy teraz, czyli 6 + 3 + 3 AM przyczynia się do generowania nierówności w cieczy ciecz generuje nierówności w większym stopniu niż jakikolwiek inny alternatywny system w Polsce mamy właściwie tylko te 2 doświadczenia to znaczy przed reformą gimnazjalną, a i po tej reformy gimnazjalnej większego pola do porównań nie ma tutaj zbyt wielu bo, gdybyśmy chcieli to bezpośrednio porównywać są też sam upły w czasu, a ich zmiana kontekstu w jakim funkcjonuje edukacja czy zmiana generalnie nierówności w społeczeństwie nierówność na świat w dochodzie ma tutaj znaczenie, ale jeżeli przyjrzymy się innym krajom jako trudne właśnie takim punktem odniesienia na to pomysłów na NATO rozwiązanie edukacyjne jest wiele, ale to wcale nie oznacza, że gum, które system funkcjonuje idealnie Luxury system bez tego można, by przyjąć bezkrytycznie, bo wcale nie jest także te systemy edukacyjne, które dużo inwestują Fin finansów publicznych w edukację niż wcale powiedziane, że mimo, że będą umiały lepsze wyniki w edukacji lepsze wyniki w testach to też wiadomo właśnie z badań Pisa wcale to nie jest tak oczywista nie jest nie jest między 1 z drugą jest, więc jedno drugą rzeczą taka oczywista zależność ta inna rzecz, która o, których tutaj warto wspomnieć o innych, kiedy właśnie myślimy o tym, o systemie edukacji jako całość również o gimnazjach to jest właśnie ten moment przechodzenia uczniów ze szkoły inni takich idąc tokiem ogólnym, czyli właśnie u mnie szkołom podstawowa plus gimnazjum i ten kluczowy moment, kiedy przechodzę do wglądu do tych selektywny szczerze, czyli mała z raju szkołę zawodową liceum albo obok albo technikum ten kluczowy moment teraz po reformie przesuwa się o rok do raju, czyli tak naprawdę nie szesnastolatek będzie decydował o tym, jaki wybrać zawód czy iść do liceum czy do technikum czy tylko osoba, która skończyła 15 to skończyło się szkoły podstawowej, jeżeli rzeczywiście np. będzie to szkoła w mniejszym mieście czy trzecie czy gdzieś na wsi no to ta decyzja myślę, że będzie trochę bardziej uwarunkowane właśnie tym gdzie, bo pochodzeniem społecznym Boże położeniem geograficznym, a być może w jakim stopniu tak też tutaj pewnie temu trzeba się przyjrzeć co znaczy to co mi się wydaje istotniejsze w przypadku właśnie przesunięcie tego sam na progu to jest raczej to to co było przewagą tego systemu, w którym teraz funkcjonujemy to, że te wszystkie dzieci miały zapewnioną tę samą edukacją oczywiście nie mnie wszystkiemu być może korzystały z nich taki sam z takim samym stopniu to znaczy oczywiście te różnice między wynikami uczniów było coś całkowicie naturalną sprawą, ale mimo wszystko nawet te dzieci, które były miały niższe wyniki, które miały właśnie cieczy pochodziły ze środowisk można powiedzieć, że nie uprzywilejowane społecznie, chociaż są to tak to pewnie niezbyt dobrze brzmi LM PL socjalizm wały się jak jeszcze można użyć takiego terminu w kontekście edukacji razem z z innymi uczniami c środowiska szkolne były wymieszane przez długi czas to po pierwsze po drugie wszyscy uczniowie mieli właśnie Emdek myśli takim samym programem nauczania przez 1 rok dłużej bardzo uda argumentem przeciwko temu, o czym pani mówi było to, że właśnie ważą się mieszają, że to jest też, że to jest właśnie te 3 lata najgorszego okresu dorastania młodzieży w gimnazjum to pamiętamy te określenia jako wylęgarnia patologii to on by ich zdaniem to nie jest prawda nie było tak tylko to działo z korzyścią dla uczniów on to znaczy tak tak to badanie które, który jest z nami te, które pokazują jak i jakie w ogóle były i jakie w ogóle istnieją rozwiązania NATO, żeby go włączyć gimnazjum w GM funkcjonowanie innych szkół to jest to zazwyczaj to jest także w Polsce właściwie co drugi gimnazjum działa przy szkole podstawowej i co prawda z 1 strony można uznać na grę można uznać za pewną porażkę tej reformy 90 tego dziewiątego roku, gdzie obiecywano, że każde gimnazjum będzie osobną szkołą taki był plan późniejsze wycofano z tego dość szybko, a m. in. dlatego że samorządy nie potrafił sobie z Espoo poradzi z tym, żeby zapewnić uczniom osobny osobny budynek, ale właśnie to co wiemy o efektywności różnych cech tych układów szkolnych to coś szkoły w połączeniu szkoły gimnazjalne w połączeniu ze szkołami podstawowymi funkcjonują lepiej niż szkoły gimnazjalne, które od funkcjonują osobno dla właśnie to jest też pytanie co się dzieje po tym, jak uczniowie szkoły z skończą szkołę gimnazjalną wybierają na kolejny próg i ten próg tak dobrą sprawę z najważniejszym momentem, w którym pochodzenie społeczne uczniów się ujawniać tak było od zawsze tak jest również teraz to co też widzimy w ostatnich latach to, że pochodzenie społeczne działa trochę mocniej na selekcję przy wyjściu z gimnazjum i wyborze szkół średnich, ale znowu można się zastanawiać czy to rzeczywiście stało za sprawą tego co się dzieje w gimnazjach czy być może stało się to za sprawą innych innych czynników, które działają zupełnie poza systemem edukacyjnym proszę zwrócić uwagę, że np. szkoły zawodowe są wybierane teraz przez zdaje się piec około 15 % uczniów które, które kończą szkoły gimnazjalne, czyli bardzo mało NBP i ta o ten odsetek uczniów wybierających szkoły zawodowe się systematycznie dramatycznie zmniejsza w gronie znajomych, żeby wysłać pani zdaniem reformy edukacji po tym, kiedy ten młodszy rok dzieci będą miały szansę wybrać szkołę teraz ten nazwano szkołę branżową może się zwiększyć ani węgla z jakiego powodu miałby się zwiększać Romney wydaje mi się, że no właśnie mebel przypisujemy bardzo dużą rolę, kiedy myślimy o nierównościach edukacyjnych czy o tym jak funkcjonuje edukacja właśnie nam w tej samej strukturze edukacyjnym to znaczy ile trwają poszczególne progi akt i tyle ile trwają poszczególne etapy, w którym momencie następujące progi oczywiście to nie są rzeczy, któremu sąd są bez znaczenia to są rzeczy, które są istotne, ale też warto pamiętać, że to co widzimy w edukacji celem selekcja nierówności to nie jest coś co rodzi się w szkole szkoła bez może je można na utrwalać i w GM i pewnie w jakim się na stopniu tak jest, ale te nierówności to jest coś się oczy na co tworzy się poza poza system edukacji dzieci przechodzą już do szkoły mając pewien na pewne zasoby, które albo sprzyjają temu, żeby dobrze dobrze rozpoczęły swoją przygodę z edukacją i to oni nie zaczyna się ono na etapie gimnazjalnym zaczyna na etapie szkół podstawowych albo nawet wcześnie jeszcze na takie Mann przedszkolnym tych zgoła może zmniejszyć nierówności czy może odegrać jakąś taką większą znaczącą rolę w zmniejszaniu nierówności w takim razie na wydają się, że tak znacznym wydają się, że w tym, kiedy szukamy różnego rodzaju rozwiązań to one powinny jednak w mniejszym stopniu dotyczy systemu edukacyjnego, ale bardziej być nakierowana konkretne problemy, czyli n p . na pomoc uczniom, którzy rzeczywiście tej pomocy potrzebują, którzy mają różnego rodzaju deficyty, które już się, które niektórzy przychodzą do szkoły już n p . z mniejszymi umiejętnościami językowymi, a i, z którymi dzielił i bez, których właściwie trudno sobie wyobrazić, że dobrą dobrą naukę w kolejnych latach i TMT to problem będą obaj z pewnością będą kina Wars miały z tego rozgromiły w w Polskiej szkole czy też także nauczyciele i nie mają czasu na to czy nie są odpowiednio przeszkoleni gdzieś, gdzie to jest ta luka, którą można byłoby wypełnić nam nie wydaje, że to nie jest problem, jakby nic się ze stosunkiem nauczycieli dołączą czy z ich pracowitości, bo wydaje się, że to wesoły nam w tym ten typ to są, zupełnie jakby problem zlokalizowanej Alex sięgają raczej myślą o takich rozwiązań systemowych, które mogłyby generalnie rzecz biorąc wspomóc uczniów, którzy są trochę trudniejszej pozycji, a my i to nie chodzi tylko o to, żeby organizować jakieś dodatkowe lekcje z konkretnych przedmiotów, ale generalnie zainwestować w TVN w taką grupę osób w stanach Zjednoczonych jest bardzo dumny z popularnym LPR program ranny, który właśnie zdaje się pchać start zaczyna nazywa się, który włącza dzieci i Anny w z tych rodzin, które nikt właśnie on w Georgii rodzice są słabo wykształceni i mało zarabiają nie rozwinie i to nie jest tylko program, który znałem kładzie nacisk na to, żeby te dzieci miały lepsze oceny w szkole, ale również rozwija i od strony emocjonalnej od strony właśnie relacji z innymi ludźmi również z kładziony jest nacisk na to, żeby innym no właśnie w, żeby uczeń czuł się w szkole dobrze miał wysoką samoocenę miało też przekonanie, że może zrobić wżyciu coś więcej niż raz zrobili np. jego rodzice tak o tym co zrobić uczeń czuł się w szkole dobrze od takich programach o projektach takich programów może mieć z panią dr Alicja Zawistowska Sadowską porozmawiać dziś o godzinie osiemnastej podczas naszej debaty w Białymstoku w klubie zmiana klimatu, jeżeli chodzi o akcję usłysz swoją szkołę to my zostajemy w Białymstoku trzynastej 40 zaprasza na moją rozmowę z panem Mariuszem Sokołowskim pasjonat historii nauczycielem roku 2015 zapraszamy też do kontaktu na naszym Facebooku mejlem, a także przez ubikacje mikrofony TOK FM zostańcie z nami w Białymstoku bardzo dziękuję za rozmowę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: USŁYSZ SWOJĄ SZKOŁĘ

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA