REKLAMA

Ameer Alkhawlany deportowany do Iraku. O sprawie doktoranta z Krakowa rozmawiają Jacek Białas i Jakub Janiszewski

Połączenie
Data emisji:
2017-04-06 13:00
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
08:57 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
włączenie ich recykling Olsztyn Igor 137 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studzi Jacek Białas z Helsińskiej fundacji praw człowieka, że nowe rynki laury w myśl, że państwo mówili o sprawie Irakijczyka deportowano go do Iraku niedawno, czyli kamera, ale to dla niego doktoranta Uniwersytetu Jagiellońskiego to sprawa ma już swoją historię być może zacznijmy od tego kiedy właściwie zaczęły się problemy tego człowieka z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Rozwiń » kiedy on zaczął mieć problemy pobytowe na terytorium Polski tak czy to sprawa zaczęła się jeszcze w zeszłym roku, kiedy odmówiono mu pobytu czasowego jednocześnie uznano, że jest ono osobą zagrażającą bezpieczeństwu ale dlaczego właściwie tak uznano liczy mamy jakiś dostęp do tej informacji do tej interpretacji media właśnie cały problem tej sprawy, że nie wiadomo tego na rzecz one za te wszystkie problemy wynikają z tego, że zostało stworzone jakiś pismak są jakieś niejawne dokumenty którymi może zapoznać się ani on ani go pełnomocnik ani nikt ani żadna osoba, która podjęła się bez niego obrony na tych na podstawie tych dokumentów w Dallas, ale też osoby z jego powrotu i odmówiono mu udzielenia ochrony w Polsce ochrony międzynarodowej, ale czy to ta odmowa już została rzeczywiście wydane przez Toyota jest przez urząd z rozpraw w sądzie żona zięć wydał decyzję o udziale odmówiono statusu uchodźcy I instancji zostało przygotowane odwołanie to pełnomocnik przygotował za to odwołanie do organu II instancji jest do rad ds. uchodźców to w ramach postępowania Fundacja Helsińska jako prezes przełożono postępowanie również przygotować nasze stanowisko, gdzie argumentowali, że naprawdę no tutaj w takim postępowaniu nawet jeśli dana osoba jest podejrzana jakiś kabel stwarza zagrożenia te powinny istnieć pewna forma nie zapewnili sobie prawa do Wronek jest odniesienie się do tych, że do tego dlatego z Wiednia jest, że stwarza zagrożenie z tego co wiemy z końcem marca przy tym, że do marca to teraz decyzja została wydana przez los uchodźców o odmowie udzielenia ochrony wobec tego pojąć to w związku z tym nie panami zostały wydalone, ale tutaj, bo jeszcze sprawa z sądem itd, bo razem z całą rzecz też nadzorował sam i w jaki sposób i jak decyzja sądu wpłynęła na to, że walka w dzień osób AK Slany został właściwie natychmiast deportowany z Polski też zdarzyło zdaje się wczoraj w traktacie, który musi być 3 postępowania narasta czy pierwszy to, bo to postępowanie w sprawie do zaburzeń post czy do zobowiązań do powrotu Jacksona deportacyjne ono trwało dostał pan też interesu decyzję o wydaleniu nazwijmy to, ale złożu to od razu wniosek o udzielenie Chemik 0 status uchodźcy to nierozłączny z gazu uchodźcy to postępowanie powiatowe zostały zawieszone, ponieważ decyzja to w postępowaniu uchodźczym się zakończyło negatywnie to wówczas na podstawie tej wcześniej dojdzie do drużyny powrotu prawdopodobnie pan został wydalony sąd w tym okresie tylko włącznie ze złości kwestię pobytu panami, a w strzeżonym ośrodku tylko właśnie tym nie sądzę, że nie rozpatrywał nie badał legalności tych nie badał zasadności tych decyzji o odmowie udzielenia śluzu, choć oczy w wydarzeniu a dlaczego został umieszczony w ośrodku strzeżonym, aby to szczekała toczy się bój, który też tak też nie wiadomo tak naprawdę no tutaj rozumiem, że zostało to taki sam zwoływane celem zabezpieczenia tego postępowania w o deportacji do wydalenia owego no tutaj kwestia jest taka, że faktycznie tutaj obrońca występował w tym postępowaniu przed sądem również nie miał żadnej możliwości dowiedzenia się, o co tak naprawdę chodzi ta sprawa była monitorowana przez kilka instytucji co znaczy tu kilka instytucji interweniowało toby instytucje zarówno rządowe i pozarządowe o tym, Rzecznik Praw Obywatelskich Helsińska Fundacja praw człowieka, którą pan reprezentuje też Fundacja Panoptykon tutaj wszyscy zwracali uwagę, że to złości Kaczkowska sytuacja wygląda znacznie wiadomo co zarzucają nie wiadomo czemu, ale wiadomo, że ograniczają wolność, że w konsekwencji także nakazują opuszczenie kraju tak to prawda i tu Ignacio powiedzieć, że polskie przepisy prawa tego krajowego zezwalają na NATO nas na tego typu sytuacji wydaje się, że nawet ta deportacja nagła, która sypia wczoraj również była zgodna z przepisami polskimi to pytanie brzmi na ile jest to zgodne z przepisami prawa Międzynarodowego w dzień prawa Unii czy raczej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności po naszym zdaniem jednak tutaj i jest poważny problem, który powinien być rozstrzygnięty pewnie przez Trybunał w Strasburgu chodzi o to, że oczywiście jest, więc dochodzi kwestia zagrożenia dla bezpieczeństwa pewnie w interesie państwa czy jego bezpieczeństwa jest to, żeby danej osoby nie ujawniać wszystkich nie wiem ani do informacji, ale jednak mimo wszystko powinno istnieć pewna forma prawa dobrodziej zasoby np. przyjmowanych rozwiązań na Zachodzie, że istnienie 2 pełnomocników 1 któż kontaktuje staną cudzoziemcem jest drugi, który ma możliwość wglądu w jawne akta sprawy on ogląda wszystko co jest nawet tajny dokument i może w razie czego próbować im te też stwierdzenia podważyć tu leje się nawet w sytuacjach kontry powiedział sąd sąd ostatnio w Przemyślu, że ten niemy dokument spod Otóż 1 kartka papieru i wydaje się, że to już jest jednak sytuacja, którą można, by próbować podważać, żeby faktycznie one 11 lub 1 kartki papieru trudno wyrokować, że dana osoba stwarza zagrożenie czy też nie opóźni się i dowody, jakie śniegiem przesłuchanie świadków ktoś coś przydać konkretnego niż w 2 informacja, że opinie kilku zdaniowa to co zastanawiające tobym stanowiska taki taka wypowiedź obrońcy tego człowieka, czyli Marka Śliża, który po jeziorze jego zakres bez tej decyzji sądu w Przemyślu wysnuwa, że jego klient nie był zagrożeniem dla kraju czy można tak powiedzieć, że tutaj tego nie wiemy to właśnie ludzi nie był tego tak naprawdę nie wiemy, bo to to wszystko leży ciało cały czas jest tajne tego ani pełnomocnikami sam lemmy ego tego nie wiedzą co tam napisane w tym niemniej jednak co jednak nic mnie sytuacji, że jednak nie idzie pełne gwarancje jakiejś formy zapoznania się z tym i podważania tego, a czy można się odnosić się bez dużą dozą pewności do takich sformułowań też padły w mediach, że być może chodziło o to, że Panamera lekarzami miał być zwerbowany przez ABW i odmówić współpracy i co z tego wynikają jego dalsza pomoc, w którego cudzoziemcy, którzy za do fundacji raczej się w podobnych sprawach not wszyscy właśnie do znaczącej z nich twierdzi, że tak właśnie było ich w ich przypadku znaczy także po prostu mieli propozycję współpracy odmawiali wobec tego zaczną się kłopoty z legalizacją pobytu czy też z wydaleniem no a co jeśli wierzyć to można, by dziś jest powszechna praktyka w oczy jeśli już tak rzeczywiście jest ich domów wierzyć natomiast, jaki jest no niestety nie wiadomo A 3 można jakiś jakikolwiek sposób dojść teraz prawdę znaczy ujawnić, czego ta decyzja ABW czy ktoś w ogóle możliwe czy zawsze będziemy się tylko logo posługiwali w tej sprawie domysłami i taką prawie liczbę 2, a tutaj nas, gdyby przychód Cieślak grunt prawa NATO to konwencja Europejska mówi tak skosztujemy został wydalony nawet jeśli zostało zagrożenie bezpieczeństwa to dokumenty powinny być jawne byt, ale polskie sądy słusznie zgadzają, a czy to już miałem kilka spraw takich toczyło się przed polskimi sądami przed sądami administracyjnymi sąd stwierdził, że nawet pomimo wydalenia cudzoziemca i tak nie można ujawnić żadnych informacji o tym, oczywiście kwestia prawdopodobnie nie jego zdjęcia klauzuli tajności w osobnym postępowaniu, ale nie sądzę, żeby to, bo w tej chwili możliwe natomiast czymś co mogłoby rozwiązać tę sytuację notowani za ten wyrok Europejskiego Trybunału praw człowieka w Strasburgu Maciek, który by powiedział, że odmowa jakiegokolwiek wglądu akta czy brak uzasadnienia decyzji o o wydaleniu czytamy statusu uchodźcy jest naruszeniem konwencji tylko na to by nie będziecie jeszcze poczekać leżą parę lat z pewnością jest tak, że Strasburg może się do tej wypowiedzi ale, żeby się wypowiedział może zostać wyczerpana ścieżka krajowa uczony już jest wyczerpana można powiedzieć, że to już nie ma ruchu dalej to czy w tej sprawie dopiero trzeba dopiero musi nastąpić skarga do wojewódzkich sądach są do misyjnego w Warszawie z Mińska do naczelnego sądu misyjnego to mam jeszcze kolejne 2 lata, ale w innych tego typu sprawach w 2 właściwy w sprawach już zostały skierowane przez fundację braci został skierowany 2 skargi do Trybunału i być może w dno w 1 z nich jest owo w obu będzie wydany wyrok, który mógłby zostać traktowane priorytetowo czy precedensowa czy jakby ktoś mógłby wpłynąć na orzecznictwo polskie nastolatki w następnych dziękuję bardzo Jacek Białas z Helsińskiej fundacji praw człowieka różaną studio im wraz z 16 zaś reformy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA