REKLAMA

Czerwone sztandary Osmanów. Wojna roku 1683 opisana na nowo. Opowiada Andrzej Witkowicz

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2017-04-06 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
40:15 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM Karolina Głowacka to jest wieczór Radia TOK FM wojny 1600 osiemdziesiątego trzeciego roku bitwa pod Wiedniem czy też odsiecz wiedeńska jest niezwykle mi to gen innym wydarzeniem to obrona chrześcijańskiej Europy wielka Wiktoria Sobieskiego i t d . i t d . ile wiemy o tych wydarzeniach na pewno jak wiele o tym wiemy i jak wiele nie wiemy to co mogę państwu teraz powiedzieć to torze z pewnością wiemy więcej dzięki nowej książce czerwone sztandary Osmanów wojna roku Rozwiń » 1600 osiemdziesiątego trzeciego roku opisana na nowo potężna piękna pod względem wizualnymi intelektualnym praca wydana przez muzeum Pałacu króla Jana trzeciego w Wilanowie, ale pisana przez historyka i nauczyciela w liceum pana Andrzeja Witko wylicza dobry wieczór dobry wieczór ciemny autor jest w naszym studio fair w Krakowie co pan pisze we wstępie takie słowa pozwolę sobie zacytować od ponad 300 lat do dziś wyprawa kara Mustafy na Wiedeń jest pretekstem dla tyluż historycznych publikacji iluś jałowych dywagacji prowadzących zarówno naukowych sporów wieki stawiania tez absurdalnych zabarwionych sensację polityką szowinizmem rasizmem, a wreszcie zdradzających po prostu brak wiedzy dużo emocji w panu wobec tych tematu, bo tak o tak zresztą podchodzenie emocjonalne i nie tylko nie do końca kłóci się z odejściem naukowym co można łatwo sprawdzić czytając książkę, której oczywiście emocje się pojawiają Han oburzenia na historyków czy też pseudo historyków, którzy a, którzy na to nadużywają pewnych tez pewnych faktów, ale z drugiej strony czytelnik znajdzie tam nie mniej szacunku dla tych historyków, którzy zrobili bardzo dużo dla Poznania dziejów wyprawy wiedeńskiej i czytelnik znajdzie tam także co masz faktografii, której do tej pory nie zamieszczono nie zamieszczono tona co pan szczególnie zwraca uwagę to torze przez lata zaniedbano opisy strony nie naszej można, by powiedzieć, bo tak się przecież cały czas te nie bitwę opisuje, że to Europa kontra in Osman nie zapomniano o tym, żeby dobrze ich opisać, żeby właściwie ich opisać prawda ową, a jeżeli wartość wiemy coś na dobrze, że to pojawia się wtedy taki element moralny umieszczono dodatek, ale właściwie czy zgodnie z realiami historycznymi to byłoby bezpieczniejsze określenie istotnie tak istotnie tak jest to dość zdumiewające, ponieważ Polski historyk ma do dyspozycji chyba najwięcej źródeł historycznych tureckich, ale to dzięki tłumaczeniom Zygmunta Abramowicza krakowskiego orientalista bardzo wybitnego tłumacza, a on, w których zbiorze kara Mustafa pod Wiedniem wydanym jeszcze w latach siedemdziesiątych zamieściła aż 5 kronik różnych dotyczących praw wiedeński Żyd oddanym pracy starą, a Grzegorzewskiego, w których znajdujemy jeszcze 1 Kronika, a turecką notą w jesteśmy w uprzywilejowanej sytuacji powinniśmy to umieć wykorzystać się i zaraz będziemy to wszystko mnie uzupełniać, korzystając z wiedzy autora tej podkreślę to jeszcze raz potężnej pięknej nie książki czerwone sztandary Osmanów wojna roku 1800 osiemdziesiątego trzeciego opisana na nowo i tylko chciałbym jeszcze pana poprosić o odniesienie się do od tej tezy, którą pozwoliłem sobie wygłosić we wstępie, że bitwa pod Wiedniem jest niezwykle mi to geny innym wydarzeniem lubimy je właśnie opisywać w takich ostrych kategoriach na idealne do tego, żeby nosić na koszulkach czy tak jest w istocie czy troszkę się zagalopował pana zdaniem ma pani całkowitą rację rzeczywiście Bitwapod Wiedniem była wykorzystywana, a w taki właśnie sposób, a jest to obszarach Mituła mu historykom może mniej o w niegroźnego dla historyków, ale groźnego powiem szczerze groźnego a w jakim stopniu dla wiedzy historycznej dla kultury historycznej społeczeństwa, bo daje to nam natychmiast pewna wartościowanie, w której obcy będą zawsze źli, a ci nasi będą zawsze dobrze, a tego wartościowania chciałbym uniknąć stąd dużo dużo o zmianach piszemy przede wszystkim skupiam się na nich i podsunąć coś od troszkę innej czasem strony mianowicie zwracam uwagę na pewną mentalność się wciąż jest pełna, a powiedzeń sufickich w PFRON jedno jedno z nich się kończy, bo w Indiach, ale już z poszczególne rozdziały, zamykając pojawią się w trakcie, a kara Mustafa też zyskuje u pana bardzo dużo prawda o bardzo, gdy już się do tej pory scharakteryzowano go jako awanturnika i dłużnika głów w punktach dokładnie dokładnie głupka tymczasem, a tymczasem okazuje się i można to bez trudu udowodnić, że był to świetny organizator to człowiek, który potrafił patrzeć na kwestie modernizacji państwa tureckiego czarny tureckiej w sposób chory rzeczywiście nowy to on jako pierwszy buduje galeony miałeś na morzu Śródziemnym do tej pory był tu galerii ustępujący jednostkom zachodnioeuropejskim to on wprowadzić armię w bardzo szybkich pochodach, a dobry pewne porównanie, że w gminach w 1 z historyków porównał kara Mustafy do Napoleona z, zwracając uwagę na sprawność szybkość pochodu jego wojsk to ciekawy wątek prawda tyle masz zdolność szybkiego przemieszczania się nim to ja to po proszę tak, zanim przejdziemy do szczegółów i właśnie mam inne wyjaśnienia zwrócenie uwagi na to co jest tym pewnym mitem, a co panu udało się wyciągnąć z tych może nie tyle nowych źródeł co przez pana wziętych pod uwagę to przenieśmy się w czasie i wyobraź sobie mapę ówczesnej Europy i wino nazwijmy to bliskiego Wschodu i jaki tam jest układ państ w sił, jakie są napięcia między kim, bo musimy w dość w ogóle do tego, dlaczego mnie o wstrzymanie stanęli pod Wiedniem granice państ w Europy wschodniej w zasadzie niewiele zmieniły się od czasów Sulejmana Sulejman podzielił Węgry z Habsburgami i tak już zostało z niewielkimi zmianami granicznymi siedemnastym wieku, czyli przez ponad 100 lat, ale jeśli chodzi o inne tereny czy inne obszary są państwo osmańskie było państwem sukcesyjnym imperium rzymskiego cesarzu cesarzu tureccy wnosili o tytuły nawiązujące do tych, dla których rzymskiej stąd Kaizer i Ruma prawda stąd wielka prowincja Rumer ja też, że znów ich też prowincja azjatycka room, czyli Jerzym z Sivas znaczy, a państwo osmańskie dążyło do ekspansji w basenie morza Śródziemnego i oczywistym na drogi drogi także z punktu widzenia ideologicznego było drugie cesarstwo rzymskie, a więc święte cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego, a którego władca zasiadał w Wiedniu tu, więc konflikt niejako cały czas funkcjonuje, który stosował żyje z właściwym spadkobiercą idei idei rzymskie, a zasadniczo jednak Chełm nie pojawił się też inne problemy państwo osmańskie potrzebowało ich 1600 osiemdziesiątym trzecim roku, a ich sukcesu podbojów na nowych nie współczuć posiadanych do tej pory żyją obok poprzedni wolno, aczkolwiek zwycięskie wojna z Wenecją wojnę z polską wojnę z państwem moskiewskim przyniosły nabytki terytorialne, lecz przyniosły zrujnowane obszary ziemi, na których nawet nie było ludności wojny były kosztowniejsze niż zyski z nich, a kara Mustafa, zwracając się przeciwko Austrii Czech zwracał się w stronę podboju przynajmniej Węgier, a bogatych stosunkowo, a być może i Dolnej Austrii, gdzie również mógłby powstać 3 i mogą postrzegać prowincja turecka czy to była wyprawa ekonomiczna wg mnie fakt ten czynnik uważam za naj istotniejszy niż religijny tylko ekonomiczne Ano właśnie, bo to też się tak przecież często przedstawia w ramach tego mitu, że oto najazd muzułmański na Europę, który został powstrzymany i to przez nikogo innego naszego tutaj polskiego króla panel poświęcony był bardzo mało może nie bardzo modnie niewiele miejsca innym sprawom religijnym, dlaczego jak pan to widzi właśnie z wizytą dokładnie tak jak widzą to historycy współcześni Polacy nie tylko państwo osmańskie utraciło swój religijny wymiar bardzo dawno stało się po prostu imperium imperium, które zderza się z innymi Imperial, a że każde imperium macha jako element dodatkowy posiadało swoją religię, bo to i ten aspekt był hałas był niewątpliwie wysuwana plan pierwszy, ale w praktyce propagandzie natomiast w praktyce niewiele, a on, gdy siły Mehmet czwarty, który nadawał sobie przypomnieć i burzyć lak ma niewiary i t d . w istocie był władcą niedbałym całkowicie losy państwa, a taki jest wielce wyzdrowieje kierowali się interesami ewidentnie era ekonomicznymi starali się uniknąć krachu z budżetowego, jaki cały czas wygrażał porcie w ds. religijnych niszczeniu co więcej kwestia kwestia tolerancji religijnej Osmanów tolerancja docieka my to zaraz to zapytam tylko jeszcze chciałabym podrzucić panu taką myśl czy to w takim razie, bo oznaczało w kontekście tego, o czym pan, mówi że my współcześnie podlegamy propagandzie sprzed setek lat tak tak oczywiście przy czym setki lat temu powiem szczerze, że ta propaganda była bardziej uczciwe często, gdyż a, jeżeli poczytamy w polskich kronikarzy w je pocztą samego Jana Sobieskiego i pocztami jego listy to nie znajdziemy tam opisów ohydnych Turków, którzy wraz ze złą religią przychodzą na nasze ziemie to jest władca, który w chwili najazdu tureckiego na Polskę w siedemdziesiątym drugim jeszcze nie był władcą szczegółach, ale wtedy zachwyca się karalnością uczciwością armii tureckiej, kiedy w siedemdziesiątym szóstym odpiera atak turecki pod Żuraw dnem pisze o pięknym wyglądzie armii osmańskiej, a on jest to inny człowiek natomiast jeśli spojrzymy na historyków dziewiętnastego wieku, którzy bardzo dużo złego zrobili w tej kwestii zrobić coś dużo dobrego w innych sieciach, ale dużo złego to oni starają się być bardziej papiescy niż papież chce im potrzebne jest mocniejsza dychotomii dobro zło tu o naszych odpór wobec najeźdźców w dodatku takich, którzy chcą nam zabrać się chrześcijaństwo pan wspomniał o tej tolerancji religijnej w imperium osmańskim istotnie nie bardzo się tak, żeby kojarzyła jak zwykły struktura społeczna tego państwa, bo pan też temu poświęca książce wiele czasu wiele czasu miejsca istotnie, ponieważ zrozumienia charakteru wojny nie może być oderwana od rozumienia charakteru państwa jeśli chodzi o kwestie religijne to było to państwo wielo religijna ach po pierwsze, islam nie był jednolity i to nie tylko, dlatego że istniały rejony, gdzie dominowała religia szyicka panie z sunnicką, a także, dlatego że w islamie samym mamy całą masę rozmaitych herezji mniejszych większych moneyback faszystów traktowanych jako heretycy, a którzy próbek paszy Chin dominowali w korpusie Janczarski z największym w korpusie armii tureckiej, a przy czym te herezje były zwykle bardzo obojętnie nastawiony do kwestii fanatyzmu religijnego, a z drugiej strony widzimy, że na Bałkanach swoiste zlewanie się islamu i chrześcijaństwa pielgrzymki do wspólnych miejsc, a czytanie Koranu w rodzinach chrześcijańskich i uczczenie krzyża znaku krzyża w rodzinach muzułmańskich prowincji oczywiście także jest to bez potwierdzone przez historyków nawet niekoniecznie bardzo przychylnych Turcji, bo pisze o tym -li kot n p . z autorów, a znanej w Polsce pracy w wydanej w języku polskim już 17 wieku o monarchii tureckiej, a widziałam też także takie doniesienia niebyły najlepsze w dziele bardzo proszę o komentarze po stronie Sobieskiego, a także walczyli muzułmanie jako najemnicy oczywiście, ponieważ Rzeczpospolita w swoich wojskach komfortowych dysponowała chorągwiami tatarskim jak wiemy do dzisiaj w Polsce są wsie tatarskie w Bohonikach Kruszynianach na Białostocczyźnie Garrett i ich stan tych właśnie terenów rekrutowała się od czasów jeszcze Witolda, a sprzymierzona jazda tatarska, a potem chorągwiach wcielane do komfortu to chorągwie wykorzystywała strona Polska szczególnie do wywiadu, ponieważ byli to ludzie wyznający islam, a w i mogący łatwo wniknąć w szeregi szeregi wroga, ale czy tej propagandzie nie ma smoleńskiej nie uległo także papiestwo, które przecież zdaje się, że sypnęło kasę na obronę Europy w istotnie tak tylko, że została polityka papieska to jest gość jest to polityka papieska popieranie wszelkiego rodzaju krucjat to zrozumiałe w tym czasie byłą szefową obciąża mieli zajmować się papieża to nie byli papieże dobroduszny jak Franciszek to byli papieża w wojujący cieszący się z wojen znaleźli heretyków na front to warto przypomnieć co się działo w Rzymie po nocy Świętego Bartłomieja we Francji, a więc rób jak mówię nie jest to zdumiewające to już właściwie naturalne papiestwo istotnie obawiało się podboju Osmański bo, chociaż panowie prawdopodobnie uniknęliby religijna to jednak to tereny przestałyby podlegać wpływom i Rzymu mówił pan o tym, że mnie trzeci Sobieski się zachwycał jeszcze zanim został królem zachwycał się wojskami Osmański mity, jakie to były wojska, jaka to była armia, jakie to były oddziały pijaka Piechota dzięki akcji chce to była jedyna w swoim innych rodzajów armat była wielką mozaikę to tak określam wan turecki, bo kilkadziesiąt różnych formacji Nine, kiedy wyruszała na pole bitwy w równych w Tomczak rów podstawowej piechoty bywało tam 10 % Bartek jak podczas wyprawy wiedeńskiej resztę stanowiły oddziały się w swoim menu wielu rodzajów, o ile błędów, gdyby dziś chcieć broń Mistrzów Topczewski artylerzystów to choroba tych, a on wojska milicyjne ona rozmaitego rodzaju milicje chłopskie służące do prac pomocniczych armia turecka była w istocie takim zegarkiem, w którym skład gości z wielu małych kuleczek, które wszystkie razem dawały nam niesłychaną sprawności, a on poza tym Hansa na co zwracał uwagę znał wspomniany Palikot armia turecka była armia ludzi trzeźwych w przeciwieństwie do armii chrześcijańskich, które nas nie oszukujmy się w żołnierzy bardzo często nadużywali alkoholu i porządku w obozie utrzymać się nie udało Alek to było właśnie z ich zdolnością do szybkiego przemieszczania się wspomniał pan od żony, bo imponującej na ówczesne czasy i rozmach tej armii, bo jak liczną grupą kara Mustafa szedł na jedzenie jej kara Mustafa stworzył prawdopodobnie największą armię uderzeniową w dziejach imperium osmańskiego dotychczasowych, a ja obliczam, że w chwili przejściowej koncentracji nad Rabą ta koncentracja trwała długo kilka dni potem armia stara się zmniejszać liczyła około 130  000 wojowników i to potęga była prowadzona ze średnią prędkością 14 km dziennie, a to może nie robi obecnie wrażenia, ale robi wrażenia przez porównanie z innymi państwami, bo największa i najlepiej zorganizowana armia Europy zachodniej armia Ludwika czternastego w swoim najszybszym pochodzi pochodzi z holenderskim w 1600 siedemdziesiątego drugiego roku, więc to samo epoka mniej licznych obrażeń kara Mustafy osiągnęła prędkość poniżej 11 km / h, a maszerowała przez tereny lepiej przygotowane i walczyć z większą ilością dróg większą ilością miasto 11 km / h czy dziennikarz jedzie nieczynna aż 12 km dziennie przepraszam oczywiście 11 km dziennie i podkreśla to był najszybszy pochód armii francuskiej, która uchodziła za najlepszą w Europie zachodniej 4 chcę pana poprosić o to, żeby pan opisał jak wygląda takie taki pochód Osmański wozy dużo ludzi, żebyśmy mogli jakoś wejść w ten świat jak to wyglądało to nad ranem, a ruszały straże przednie Earth rzeczywiście w pierwszym rzędzie maszerowały oddziały rozpoznania, a jeśli ich budowa drogi kraj jeśli nie to na maszerowały z milicją, które prowadziły ze sobą tabory, żeby rozstawić namioty, do których przyjdą potem żołnierze po owych pierwszych oddziałach wychodziły kolejne graczom dodały drogami, które były przygotowane wcześniej drugi osmańskiego jak drugi rzymskiemu uchodziły za bardzo dobre są panowie mieli zwyczaj wykładania mniej więcej metra drogi kamieniem, ale poruszamy się zasadniczo po bo po bokach tej dróżki Kamiennej maszerował z rozwiniętymi sztandarami sztandar rozwiała dopiero podczas bitew no tak, bo to dużo Zachodu, żeby tak niszczy to wszystko tak właśnie no właśnie w ciemno kara Mustafa przyspieszał pochody, rezygnując czasem z ubezpieczenia, kiedy już wszedł na teren Austrii kronikarzy muzułmańscy byli tym nawet nieco zbulwersowani, że korpus janczarów maszeruje bez ubezpieczenia, ale tu było dobrze rozpoznana sytuacja nie byłoby groźby, że dotąd korpus napotkał na jakichś nieprzyjaciela swej drodze, a pozwoliło na przyspieszanie pochodu w charakterystyczne dla Osmanów było przygotowanie obozów bardzo staranne zwracano uwagę na czystość no i wiadomo, że muzułmanie musieli myć się systematycznie przed modlitwami, ale i to zawód także różni od wojsk chrześcijańskich obozu armii tureckiej nie było tylu chorób w obozach tureckich oczywiście musiały być, bo nie jest niemożliwe w wielki, że w gromadach ludzkich utrzymanie pełnej czystości i sterylności albo ich mniej poza tym obserwatorzy zwracali uwagę, że w Turcji potrafili niesłychanie cicho opuszczać swoje obozy no to w wiele przykładów mamy, kiedy akt, gdy Turcy musieli wycofać się w MOK przed nieprzyjacielem to wycofywali się nocą także nikt nie był w stanie tego zauważyć wyprowadzali ciężką artylerię wyprowadzali wojska i dopiero nad ranem przeciwnik orientował się, że trunków już niema, a to działania, które trudno sobie obecnie wyobrazić nawet obecnie już dawno odręczny dziesiątków tysięcy żołnierzy w absolutnej ciszy, a tak było po Czechy Niemcy, a nad Dnieprem ktoś podczas wyprawy kara Mustafy w siedemdziesiątym ósmym roku w to powiedzmy jeszcze w takim razie jak doszło do tego, że udało się stanąć pod Wiedniem przecież się pilnie strzeżonym miastem no właśnie rzecz w tym, że kara Mustafa był tam znacznie wcześniej Mniszek spodziewana hak tak Wiedeń nie był przygotowany do obrony, ale finansowane rząd wolniej będzie szedł z wojskami po prostu trochę tak oczywiście, jeżeli sobie przypomnimy analogiczne przedsięwzięcie, jakiego podjął się Sulejmana wspaniałym lekarzom sta w wyprzedził go po ponad 2 miesiące ponad 2 miesiące, więc dowódcą austriackich książę Karol był przekonany, że Turcy, choć jeszcze długo nie pojawią się na głównym teatrze działań wojennych dlatego podjął dość nieudolne działania przeciwko twierdzy bulwar i innym obiektom osmańskim nieudolny, bo niczego nie zdobył, a on i ważnej chwili zorientował się Turcy są już już nad Drawą, że trzeba zostawiać im drogę, a de facto uciekać przed nimi oddziały piechoty austriackiej weszły do Wiednia dzień przed Turkami, którzy się pojawić po dniu w ostatniej chwili wyłowiono lataliśmy Mig tak tak dlatego w 1 po prostu nie był przygotowany, gdyby kara Mustafa jeszcze trochę przyspieszył, by to było możliwe to prawdopodobnie obrażenia, aby nie było, ale w synonim w tym przypadku w tym przypadku Austriacy zdążyli jeszcze dotrzeć do do 1 ze swoimi ostatnimi siłami w jak to się rozlokowała armia osmańska wokół Wiednia jak się je w ogóle żyć organizuje coś takiego jak wielomiesięczne oblężenie przecież to też musi być niezwykle wysiłkowe koni trzeba brać się zapasy się wyżywić tych wszystkich ludzi, którzy się tam przyprowadziła psa oczywiście w i armii osmańskiej stałe zasoby wydawania żołnierzom w żywności po określonych cenach energii, ale to okazało się być podczas oblężenia jednak o nie do końca trafne w pewnej chwili zabrakło ludności armia turecka przez 1 , 5 miesiąca nie miała problemów z ożywieniem oczywiście w, jednakże w ostatnich tygodniach to problemy się pojawiły to Achtung to oczywiście groziło każdej armii na i wynikało to sól z pustą siania terenów austriackie nie były bronionej nieregularne oddziały tatarskie, a także część tureckich wojsk nieregularnych zniszczyła je po prostu zamiast opłat zorganizować tam Gdziejest regularną eksploatację tych terenów w AK to był oczywiście błąd sławę, ale to nie był dłużny pewnie była to główna przyczyna klęski kara Mustafy główną przyczyną było to, że to prawdopodobnie, że odniósł armia odniosła zbyt wiele sukcesów wziął zbyt wiele łupów w efekcie żołnierze nie bardzo chcieliśmy bić w decydującym boju 12 września w obawie, że stracą życie i to co zdobyli do tej pory to trochę ex przy powieści, że za dużo chciwość spowodowała ostateczną klęskę w tak mało w jakimś stopniu jest to już w uprawach no dobrze wprowadź my na scenę naszego króla, który się wybiera z odsieczą kogo one zbierają zbiera jak szybko to robić czy jemu udaje się na kogoś zaskoczyć czy cesarz oblężony jest zadowolony z tej odsiecz cofasz oby nie było oblężone w tym sensie, że uciekł z Wiednia przed oblężeniem UE a, ale cesarz MOW potrzebował sojusznika, bo ma istniała realna szansa na zdobycie Wiednia przez Turków jak trzeci trzeba przyznać był świetnym żołnierzem świetnym żołnierzem niesłychanie dobrym też organizatorem, bo nie miał takich możliwości jak kara Mustafa Abu państwo polskie miało ubogi budżet i inne jeszcze w kłopoty, z którymi Turcja nie musiała aż się zmagać, ale zaskoczył Turków szybkością swojego pochodu Turcy się nie spodziewali wojsk pokonał ich własną bronią bar w tak trzeba przyznać, że pochód Sobieskiego to już kordon Budka podkreślał, że pochód Sobieskiego prowadzony przecież taborami konnymi był szybszy przez Morawy niż przejazd, a w latach sześćdziesiątych dziewiętnastego wieku armii austriackiej na wojnę sprostać tylko 3 Króli w płot nie wiem czy to prawda, ale skoro zgodnie z jakimś autorytetem w kwestii wojennych skoro coś takiego napisał to brzmi dodam, że brzmi w Chełm natomiast sama już się bitwa ta wrześniowa gminy, która właśnie jest koronnym dla nas wydarzeniem tym właśnie, o którym wiedzą chyba wszyscy też obrosła w mity mianowicie, z którymi pan się mierzy chodzi o to czy to była 1 wielka klęska Osmanów czy to była ucieczka czy jednak zorganizowany odwrót jak pan to widzi część armii czekała niewątpliwie, zwłaszcza prawe skrzydło natomiast centrum tureckie z całą pewnością wycofywał się w porządku, organizując liczne kontrataki i to podkreślają źródła nawet Sobieski krzyżach bronią się, tworząc doskonałą drugą linię obrony Turcy bronili się zarówno na przedpolach Wiednia i samym obozie, organizując wiele kontrataków wielki bazar osobiście, bo trzeba przyznać, że był to osobiście dość odważny człowiek, a brał udział w tych atakach prawdopodobnie, chcąc bohatersko polec, bo w szansę na zwycięstwo to on już nie miał, a nie naleje nie zginął na nich śmierć dosięgnie go w inny zupełnie sposób jeśli chodzi o mity wokół wyprawy wiedeńskiej w obu wokół samej bitwy wiedeńskiej, którą zwrócono uwagę na to, że nie było jednak owego wielkiego uderzenia Kawalerii było kilka różnych uderzeń Kawalerii, ale na pewno nie jednoczesne niejedno ktoś opisuje, że 20  000 jazdy w 1 chwili grożą ponadto w kupnie czegoś takiego nie było to ich źródła jasno wskazują na to, że tego po prostu nie było, jeżeli bowiem ani kronikarze tureccy ani Polsce nawet o tym nie piszą to, skąd ta dziwaczna informacja wręcz przeciwnie czytamy, że nasze wojska biły się tu wtedy król dał atak, ale dodał rozkaz ataku, a husarii, ale i nasze wojska już tam gdzieś walczyły prawda walczy Sieniawski walczył Jabłonowski to nie był jednoczesny atak, ale to zawsze ciekawi jak można na podstawie źródeł jak szczegółowo można opisać coś takiego jak przebieg bitwy, które się odbywa właśnie na przestrzeni inne dni realny albo też godzić te kluczowe ataki jak to można zrekonstruować można wydaje się początkowo to trudne, ale w miarę jak człowiek zaczyna żyć źródłami zaczyna zapamiętywać poszczególne fragmenty utrwalą się to w sumie prawną i zaczyna się układać w pewną całość, a na dodatek podkreśla, że chyba jako pierwszy wykorzystałem tak naprawdę wykorzystałem plan bitwy sporządzony przez Daniela Szczucin wiara wybitnego kartografa, a i jego plany dotyczące oblężenia Wiednia są powszechnie wykorzystywana, ale sporządził także po samej bitwy i stąd plan bitwy bardzo pomaga jej rekonstrukcją na nie wygląda tak jak do tej pory historycy starali się przedstawiać wojska miały krótszy w błąd nie przekraczał rzeczki olsy, a podczas, kiedy sądzono sięgały gdzieś tam do 1 i prawa ani innych, że izolowane oddziały tureckie znajdował się w środku pomiędzy skrzydłem lewym, a prawymi centrum po prawej centrum zlały się w pewnych ludzi, a czy rząd Kings byłem prawym, a lewym i centrum Hewelianum nowych tureckie, a on także on może na podstawie źródeł ikonograficznych i ma tych matury, ponieważ z map, które mamy z tego okresu ich późniejszego z czasów Józefa drugiego to są świetne ma, a wynika, że w pewnych miejscach uderzenie i jazdy polskiej nie mogło być przeprowadzone nie mogło być przeprowadzone ze względu na wzgórza ze względu na Alasce ze względu na strumienie Husaria Borowskiego nie mógł atakować ma, a prawym brzegu Ars po prostu nie było tam warunków do ataku Kawaleryjskiej i zauważyłem u pana książce są nawet takie szczegóły jak godzinę, że jest pierwsza część 3 bitwę od piątej do szesnastej później końcowa faza bitwy od szesnastej dziewiętnastej to takie są pisane, jakby co się wydarzyło tydzień wcześniej do mnie naprawdę fascynuje dziękuję za ich o grzechach to skłoniło usłyszeć od torowiska minimum myślę, że nie pomyliłem się w tych godzinach jest problem z zakończeniem bitwy tam staram się przeliczać, która to mogła być godzi w źródłach zresztą nie są zgodne no ale myślę, że być może wielkiego błędu niż popełniły co się dzieje potem potem potem armia turecka, porzucając obóz wycofuje się po części ucieka po części wycofuje się, a z rzeki Raby niszczą grana przez armię trzecią mniej ścigana przez armię uczuciową i gorączkowo popełniasz wtedy błędy błędy polegające na wydzieleniu części wojsk, które nie poradzą sobie z armią chrześcijańską, a pod bitwie pod parkanami ich na pozostawieniu bez realnego wsparcia twierdzy aż 4 kąty strzechą, który także nie wytrzymał oblężenia wojsk chrześcijańskich no to będzie kosztowało kosztowało głowa sułtana Omanu oczywiście naciskany przez Stronnictwo dworskie Gransztof nie mógł musiał być stracony za klęskę wyprawy wiedeńskiej 20 lat wcześniej 19 lat wcześniej klęskę w wojnie z Austrią poniósł rezerwat żył Ahmed pasza teraz trend, niemniej zapamiętaną przez przez członków mniejszą niż wiedeńska jednak utrwaloną w świadomości Rzymian nie stracił stanowiska kara Mustafa także mógł go nie stracić ona jego pozycja na dworze była słabsza niż Ahmeda Basi był człowiekiem z awansu społecznego w dużym stopniu miał potężnych wrogów, którzy wykorzystali wykorzystali klęskę pod Wiedniem, żeby zasilić ataki na zdolnego, lecz 3 chwilami dla mnie dość umiejętnie postępującego wielkiego wezyra na czym miała ta klęska wpły w dalekosiężne imperium osmańskie tak tak tak są oczywiście tak to nie jest ta bitwa, która nie niesie za sobą większych skutków no bo możemy przypomnieć wielkie bitwy toczone przez wojska polskie 17 wieku podobne rozmiarami bitwa pierwsza bitwa Kucińska 3 bitwa obraz Jacka one nic w zasadzie nie zmieniły wojna toczyła się dalej wyrównana i t d. czy tą wojną stawała w natomiast bitwa wiedeńska przerasta w wojny ligi świętej koalicji państw chrześcijańskich wszystkich wrogów Turcji Wenecja Austria Polska Rosja zasilana przez papieża przez państwo niemieckie wojna, która doprowadzi do o stratach terytorialnych do pogorszenia się także pozycji i armii tureckiej stanu armii tureckiej pogorszenia się wewnętrznej kondycji państwa tureckiego, a na pewno w na pewno znaczenie bitwy wiedeńskiej otwierającej katastrofa jest dużo jest historyk brytyjski sho w jonów właśnie dzieli historię imperium osmańskiego w euro wg, a wg bitwy wiedeńskiej dla niego to jest cezura już raz osiemdziesiąty trzeci inni historycy nie są tak mocno o przywiązaniu do samej bitwy molo 4 man podkreśla rok dziewięćdziesiąty dziewiąty, czyli pokój w Karłowicach, który kończy wojny lig świata z Polkami, więc blisko tego co z pewnością bitwa wiedeńska miała ogromne znaczenie dla Jana trzeciego Sobieskiego uczyniła go najbardziej znanym władcą w Europie produktach, a w pewnej chwili wszyscy zazdrościli eks królowa środka Krystyna pisała zazdrościć, że jesteś wyzwoliciele chrześcijaństwa Och, no i mróz rzeczywiście mróz dokonał rzeczy, których są winni, bo do tej pory tak naprawdę tylko on pokonał Turków w dużej bitwie to była bitwa pod Chocimiem prawda, bo wcześniejsza klęska pod Rawą była nawet mniejszych ma zdrową głową w mniejszych rozmiarów hiszpańska chocimska siedemdziesiątego trzeciego, a teraz pokonał wielką armię turecką, a nasz SOR całkowity w sposób całkowity wynik po mieście ruszy w połowie naszym słuchaczom czy pana manna książka to ponad 500 stronicowa jest dla każdego czy to jest dla nas specjalista, a powiedziałbym tak, że w część z niej na pewno może przeczytać każdy natomiast są części, które mogą zmrużyć czytelnika np. skrupulatne wyliczanie liczebności wojsk rumuńskich ile to, który sam brak mógł zmobilizować żołnierzy i t d . i t d. bo nie jestem MOS Ełk nie jestem przekonany, że to każdego zainteresuje natomiast to poszczególne rozdziały myślę, że mogą zainteresować każdego przeciętnego zjadacza chleba, a każdego, a na pewno każdego, kto interesuje się historii tylko jak pan znalazł czas na napisanie takiej pracy pracując jednocześnie jako nauczyciel liceum jak pan zrobił to jak pani zwróciła uwagi zwrócić uwagę na początku dużo emocji niż dziś jest fanatykiem jakiejś sprawy, ale zacięcie wewnętrzny ferment humor to to człowiek nie jest Stali się powstrzymać przed pracą ich będzie będzie pracowało aż ktoś napisze aż skończy czy mównicę mając takie możliwości zdolności do skonstruowania tak dużej pracy, operując nam oryginalnych źródłach mógłby pan przecież swobodnie być rynek dziś na Uniwersytecie w liceum taka decyzja nie chciałbym wnikać, ale w inny w szczegóły osób prawnych przyczynach nie zdecydowałem się nasza rubel pozostają na Uniwersytecie natomiast jak mówią praca z młodzieżą chwilami daje bardzo dużo bardzo dużo przyjemności ja, a przypominam sobie pytanie 1 z uczniów niezwiązane z wyprawą wiedeńską z związane z informacji, dlaczego reformacja nie zaczęła się we włoszech genialne pytanie generalne pytanie, kiedy powtórzyłem 1 z historyków od momentu zaczęła się w Niemczech jest ona oczywiście musiał zacząć we włoszech i zaczęła się w głosie nastąpienia Savona roli, ponieważ jeśli spojrzymy do historii Włoch Gierowskiego, a to w dyrektora, którego wspominam bardzo mile, a to on pisze, że są u nas rola powinien być zaliczany już to wystąpi z czasów nowożytnych to nie jest typowa średniowieczna wystąpień, że Savona rolą otwiera na ową reformę próby reformy kościoła w ale ten konflikt roztopi się po prostu wielkiej wojnie hiszpańskiej francuskiej Włochy także kwestia religii zeszła na drugi plan ich odstąpił mi się w owym militarnym pojedynku pomiędzy mocarstwa, czyli czasami uczniowie potrafią być genialni w swoich ocenach tak właśnie dokładnie to to 2 i iść od razu człowiekowi robi się silni i od razu może przez tydzień o tym, opowiadać, bo to przecież jest coś co ma niesamowite jest w okopach historycy powinni to tłumaczyć próbach w aucie musi zwrócić uwagę NATO i ich zawodnik taki, a dla nas dobrze jeszcze, że może panu zadać takie pytania nie mniej konkluduje pan do niego np. drzewnym proszę głupich pytań zadawać idealnie będzie pewnie zdarza czasami zdarzają się czasem głupie pytania do sumy Ależ tak głupie pytania uważam takie, a a, którego odbiera albo banknot ktoś gdzieś takie szczegóły oczywiście można je znaleźć tylko Munk to nie jest to podpisaliśmy właśnie te są czerwone sztandary będą lekturą obowiązkową Panek lasach i chce w 2 wojnie tak okrutnym namiastkę tego okrutnym nie jestem, ale mam skromną nadzieję, że może ktoś jednak przeczytałam bowiem, że są uczniowie zainteresowani nim tą epoką proszę mi wierzyć są naprawdę wspaniale wydana wspaniała praca pełna tutaj ukłony do wydawnictwa prawda była zdecydowanie wydawnictwo Wilanowskie, a przygotowało świetną publikacje na pracę, a Alan pani Grygiel pani Ewa lubi, która trzyma rękę na pulsie przez cały czas jest godna podziwu i niech ich bowiem tylko podziękować za to, że zawsze dotrzymywał terminów zawsze staramy się wychodzić, a biednemu autorowi ma naprzeci w pomagać warto sięgnąć 3 drodzy państwo i nie dać się w inny omotać tym przeróżnymi ton warto zajrzeć do tego co udało się panu Andrzejowi Witkowicz owi je wyciągnąć z tych źródeł, do których to my przypomnimy często sięgał jako pierwszy nie przesadzam prawda w do niektórych tak mówi szczególnie ikonograficznych kosze wywożone są jakieś lekceważone do innych nie jako pierwszy natomiast starałem się znaleźć w nich drugie dno, bo UFO źródła mają swoje drugie trzecie dno czasem wspomną czasem źródła były wykorzystywane jako swoisty listek figowy przez historyków, a Turcy też żoną dodajmy fragment od Turków, ale nie przejmujmy się to za bardzo, ponieważ wiadomo, że nasze nasze źródła są ważniejsze od tureckich w nasze i Chinach, kiedy się wyzwoli miasto, jakiej go patrzenia na historię czerwone sztandary Osmanów wojna roku 1800 osiemdziesiątego trzeciego opisana na nowo autorstwa Andrzeja Witko wiecie, który opowiadał teraz w radiu TOK FM dla państwa tym wszystkim serdecznie dziękuje jakoś bardzo dziękuję słuchają państwo Radia TOK FM niedługo będą informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA