REKLAMA

Raport NIK o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego

Skołowani
Data emisji:
2017-04-08 09:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
29:27 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
druga część audycji skołowani Krzysztof Woźniak przed mikrofonem ze mną w studiu teraz Cezary Droszcz prezes prezes zarządu polskiego związku Motorowego Holding dzień dobry panie prezesie i dobry oraz Grzegorz Kubalski zastępca dyrektora biura związku powiatów polskich dzień dobry panie dyrektorze porozmawiamy sobie o raporcie Najwyższej Izby Kontroli o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego Najwyższa Izba Kontroli od jakiegoś czasu bardzo, ale to bardzo przykłada wagę do Rozwiń » bezpieczeństwa w ruchu drogowym kolejne raporty, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego tym razem właśnie jak to odbywają się kontrole stanu technicznego i ja zawsze raport Najwyższej Izby Kontroli czytamy w całości i przyznam się szczerze, że tym razem czytając kolejną stronę, a to naprawdę szeroki obszerny dokument 80 stron przestałem to robić, ponieważ kolejny raz czytałem to samo tak naprawdę, że coś jest nie tak w systemie, że jest brak kontroli wśród instytucji państwowych instytucji samorządowych, które muszą spełniać pewne ma wymogi, ale tego nie robią i szczerze mówiąc miałem już po prostu dość czytania o tym jak możemy przeczytać w samej informacji prasowej Najwyższej Izby Kontroli w Polsce bez ważnych badań technicznych jak Najwyższa Izba Kontroli uważa może jeździć nawet 7  000 000 pojazdów dla mnie to jest przerażające liczba przyznam się szczerze, bo to nie tylko jest bezpieczeństwo ruchu drogowego, ale także jakość powietrza jest koń kiepska przez to panowie nie przeraża was ta liczba jak najbardziej ten list pana dyrektora Jurasza nie ulega wątpliwości jest określone zmiany, które by pomogły zmniejszyć skalę problemu byłyby wskazała, że to należy powiedzieć jedzie się już dobrych kilka lat temu m. in . z naszym udziałem toczyły się szeroko zakrojone prace koncepcyjne wskazujące na tym, jakie zmiany faktycznie są potrzebne problem polega na tym się niestety tych zmian jak na razie nie ma, a zamiast tego koncentrujemy się na zagadnienie, które może jest istotne, a w tym przypadku raport w dużej części dotyczy opisu sposobu i jakości nadzoru starostów nad stacjami kontroli pojazd o w AXA sobie wreszcie powiedzieć, że jest to pewien wycinek, który samego problemu nie upra w i samego problemu nie rozwijał się, nawet jeżeli wprowadzi chcielibyśmy maksymalnie je drastyczne rozwiązanie chociażby taki, jaki w chwili obecnej proponuje ministerstwo to propozycja porozmawiamy jednak najpier w trzeba powiedzieć o tym, raport Najwyższej Izby Kontroli to prawda, że nadzór sam nie rozwiąże tego problemu, ale dzięki lepszemu nadzorowi będziemy wiedzieć więcej co jest nie tak panie prezesie normy musi jeszcze zdawać sprawę z tego, że na polskim rynku jest bardzo dużo starych samochodów zresztą mówił o tym, raport Najwyższej Izby Kontroli nie, odkrywając tutaj specjalnie niczego przede wszystkim poprzez importu używanych pojazdów, z których zdecydowana większość, bo blisko 60 % ma ponad 10 lat już w momencie sprowadzenia do Polski fundujemy sobie zanieczyszczenie środowiska chociażby ze względu na fakt, że te stare samochody spełniają bardzo stare normy euro i w związku z powyższym ta emisja jest szczególnie mocno się Polacy bardzo lubią diesle, ale poza tym i tak było Polacy bardzo lubią diesle, a te są szczególnie szkodliwe dla środowiska wsi natomiast oczywiście podstawowym problemem jest to 3, bo z faktami nikt nie dyskutuje te fakty zostały tutaj precyzyjnie w w protokole opisane natomiast czy wnioski wypływające z tychże z tej faktury grafik są właściwe to tutaj już miałbym pewne wątpliwości, bo rzeczywiście tak jak powiedział mój przedmówca skupiła się ta ocena na nadzorze i rzeczywiście nadzór jest postrzegany również Unii Europejskiej jako bardzo ważny element poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ta nowa dyrektywa unijna 2014 przez 45, którą mamy teraz jako Polska wdrożyć do, a w tym roku wdraża się w przyszłym roku w pełni realizować zakłada przede wszystkim zmianę i poprawę nadzoru, a więc w tym kontekście ten ETA kontrole te idee te wnioski wychodzą naprzeci w tym zmianom, które oczekiwane są w całej Unii pytanie jednak czy przy takim parku maszynowym czy się z samochodowym, jakim mamy w Polsce tylko nadzór jest ważnym elementem ja skupiłbym się bardziej na analizie również tego, czego nie Widze w we wnioskach z protokołu Najwyższej Izby Kontroli, dlaczego diagności są podatni tak to nazwijmy na to, żeby przymykać oko na samochód, który przyjeżdża na stację kontroli pojazdów i rzeczywiście jego stan techniczny jest albo na pograniczu dopuszczalnego albo już rencistą granice bezpieczeństwa przekracza to może to wynika z tego, że zresztą tak jak dziś czytamy w raporcie Najwyższej Izby Kontroli nie zawsze diagności są odpowiednio wyszkoleni i nie zawsze osoby, które diagnozują powinny to robić ze względu na bok i prawne do tu panie redaktorze duże tak rzeczywiście taki taki wniosek się w podsumowaniu kontroli pojawiali to taki jest trochę, jakby wniosek pod kątem zmian, które w 2014 roku w ramach deregulacji zawodów przeprowadzi wtedy jeszcze minister Gowin dzisiejszy wicepremier niesie jednak wydaje, że to ma niewielkie znaczenie, że obniżono okres stażu, jaki jest niezbędne do tego, żeby zostać diagnostą i pamiętajmy o tym, że diagnosta musi przejść bardzo szczegółowy egzamin, zanim zostanie dopuszczona do Zamościa ty fika uzyskać nieuzyskanie tego certyfikatu na poszczególne egzaminy udaje się kilkuprocentowego kilku procent zdających także albumy bardzo niski poziom zdających co wydaje się mało prawdopodobne, bo są to najczęściej absolwenci i Politechnik albo po prostu wymogli na egzaminie transportowego dozoru technicznego są ogromnie wysokie i w związku z powyższym trudno te uprawnienia uzyskać dzisiaj mamy niestety sytuację taką, że mamy bardzo w cudzysłowie leciwych diagnoz w większość z nich ma już prawa emerytalne i tylko dlatego przedsiębiorcy i dalej zatrudniają, że nie mogą znaleźć następców, bo szkolnictwo zawodowe zostało w ostatnich latach bardzo ograniczone nie ma związku z powyższym absolwentów techników samochodowych w odpowiedniej ilości, a to musi być albo osoba z wykształceniem średnim technik wie o tej specjalizacji albo umowy z tak pani inżynier z określonych kierunków jak się czyta dyrektywę unijną, jakie wymogi od strony programu nauczania będzie musiał spełniać diagnosta po wdrożeniu dyrektyw to jeszcze to jeszcze trudniejsza sytuacja powstaje, bo w nich będzie trudno o polskim Politechniką nawet taki zakres spełnić nawet panie prezesie jakoś w innych krajach Unii Europejskiej sobie z tym radzą on maleje co mamy go gorzej gorsze szkoły gorzej edukujące tych techników on jakoś nie chce się wierzyć oczywiście oczywiście nie ja uważam, że wykształcenie jest prawidłowe mamy do czynienia rzeczywiście jest większym problemem samego przedmiotu kontroli, czyli pojazdu tak, bo w Niemczech średni wiek samochodu Ts 88 , 5 roku to zaraz o tym, powie, ale właśnie, a u nas zależy jak się liczy, jeżeli patrzeć na całą statystykę to 19 ale, ponieważ 5 ,51 000 000 samochodów tak naprawdę nie jest rejestrowanych, ale pewniej na rynku już niema, bo od odlania w nich nic nie słyszeliśmy no to pewnie w granicach 1314 lat, a to ma ogromne znaczenie jeśli chodzi o skalę problemu Grzegorz Kubalski zastępca dyrektora biura związków powiatów polskich jeszcze większe znaczenie mają określone czynniki motywujące do takich ani innych zachowań zarówno diagnostów jak i tych, którzy prowadzą stacje kontroli pojazd, a proszę państwa w chwili obecnej jest także prowadzenie stacji kontroli pojazdów jest traktowane jak de facto jak każda inna działalność gospodarcza regulowana w związku z tym spełnienia określonych wymogów daje możliwość uruchomienia stacji, która musi konkurować na wolnym rynku z innymi stacjami problem jest taki jest, że zakres badań technicznych i to co trzeba zrobić przy okazji badania technicznego jest ustalony szczegółowo przez przepisy prasa stawka opłaty, którą można pobrać jest ustalona szczegółowo przez przepisy prasa w związku z tym pojawia się pytanie czy między sobą mają konkurować istniejące na rynku stacji kontroli pojazdów jako przedsiębiorcy, którzy jednak nie działają w celu filantropi, choć działają od 8 BM osiągnąć określony zysk, a czy to nie jest tak, że często te stacje kontroli pojazdów to są przy okazji jakiś stacji mechanicznych po prostu samochodowych i tak naprawdę ta kontrola pojazdy z takim dodatkiem do działalności całego przedsięwzięcia PN nie tak do końca tej prostej przyczyny jest, że przez bardzo długi okres była zasada taka, że stacja kontroli pojazdów musi być w sposób wręcz fizyczne odseparowana od warsztatów, które jest prowadzone przez COS więcej natomiast do tej dlatego mówię, że są ponieść chwili obecnej dyskusje na poziomie ministerstwa nie prowadzić pełnej liberalizacji dlatego powiedziałem, że z metą na razie sytuacja jest od wielu lat była być może nasze zmieni co więcej były nawet problemy związane z tym, że na stacji kontroli pojazdów nie było możliwości przeprowadzenia tego typu kontroli, gdzie ja np. jadę sobie na dłuższą podróż niezależnie od badania technicznego jak chce przyjechać powiedzieć oka i co sprawdzić się z moim samochodem wszystko jest w porządku jestem gotów nawet za to zapłacić dostawca komercyjnej to nie tak i możliwości nie był w związku szczerym okazuje się, że mamy do czynienia, a rynek, który jest bardzo szczegółowo uregulowany przepisami prawa z, na którym trzeba w jaki sposób konkurować oczywiście brutalna prawda jest taka, że w tym momencie najłatwiejszy sposób konkurować jak to jest po prostu obniżenie wymogów, jeżeli chodzi o to co trzeba zrobić, żeby samochód, który do mnie przyjechał przeszedł badanie techniczne, ale też niezgodna z przepisami tak jest to niezgodne z przepisami i wszyscy o tym, wiemy, że zarówno my tutaj siedzący studiuje, jaki osoby, które są odpowiedzialne za taki w partii od blisko ilu lat, a już prawie 20 paru tak dobrze liczę, że nic z tym nic nie robi tak po prostu sobie istniejemy i wiem, że przyjedzie jakiś nie bójmy się tego nazwać Grand do stacji kontroli pojazdów ją przejdzie na badanie, ponieważ jest wolny rynek tak, ale Duonu pan redaktor zaczyna trafiać w tym wnioski, których nie ma w raporcie najwyższej jak kontuzje nadal się mianowicie, że w tej sytuacji rynkowej diagnosta i czasami naciskany przez swojego pracodawcy po prostu ma do wyboru albo będzie rygorystycznie odbierał pojazd i jego sprawdzał i stracić klienta i w związku z powyższym w kolejnym roku czy w kolejnym okresie będzie miał mniej klientów i sytuacja jego firmy staje się jeszcze trudniejsza albo po prostu będzie się starał być maksymalnie życzliwy w cudzysłowie i w związku z tym, że tego klienta utrzyma o tym, mój przedmówca powiedział, że to rzeczywiście tworzy sytuacje bardzo niedobrą po pierwsze ze względu na fakt, że mamy w Polsce bardzo dużo stacji kontroli pojazdów jak na liczby posiadanych w Polsce pojazdu to jest ponad blisko 41800 stacji to po pierwsze po drugie np. od 12 lat cena, której wspomina też mój przedmówca regulowana przez państwo nie zmienia się pani wydać 98 zł za wrzesień to dziś, jeżeli popatrzymy na przeciętną stacje i możliwości finansowe to diagnosta ja to zawsze uważam, że ten się mówić o o płacy brutto, ale tegoż mówią o tym ile dostają na rękę dostają w granicach 2 tysięcy 832 tysięcy 900 zł to nie jest porażająca kwota, która powoduje, że on staje się podatny na różnego typu MPS naciski po to, tylko, żeby móc przynajmniej tą kwotę utrzymać jeszcze lepiej zarobić więcej, bo każdy z tych diagnostów tak jest najczęściej ustawiona płaca jest ona zależna od tego ile pojazdów do niego trafi ja oczywiście z kim są działania jak to możliwe do podjęcia legalnej i nie już tak powiem poprawiające to sytuacja w postaci taki, że się wysyła SMS-y do klientów się o nich przypomina że, żeby nie zapomnieli w określonym terminie przyjechać tak dalej tak dalej wszystkie te działania nawet programy, które w tej chwili za kupujemy do stacji kontroli pojazdów to są programy, które od razu sam siebie, wysyłając SMS -a do pana jeśli jeśli zbliża się termin i t d . tak dalej, ale ciągle tak jak i jak wspomniałem pozostaje problem tego, że klient patrzy nie zawsze świadomie i też problem ze świadomości posiadacza pojazdu traktuje to jako obowiązek, który musi spełnić, a niejako swoje bezpieczeństwo Grzegorz Kubalski zastępca dyrektora biura związku powiatów polskich Cezary Droszcz prezes zarządu polskiego związku Motorowego Holding skrót informacji po skrócie wracamy do raportu Najwyższej Izby Kontroli trzecia część audycji skołowani Krzysztof Woźniak przed mikrofonem za mną dalej w studiu Cezary Droszcz prezes zarządu polskiego związku Motorowego Holding i Grzegorz Kubalski zastępca dyrektora biura związku z powiatów polskich i przed skrótem informacji rozmawialiśmy na temat samych diagnostów, że to jest nie do końca także diagności muszą spełniać te wszystkie wymogi ze względu na na wolność rynkową w Polsce i to, że stacje diagnostyczne muszą ze sobą w jaki sposób konkurować nie wiem dokładnie jak mamy ją to robić przez to, że ten proces całej diagnozy jest jasno określony w przepisach prawo o ruchu drogowym no dobrze, bo teraz w rządzie zarówno w ministerstwie cyfryzacji, jakim w ministerstwie infrastruktury są 2 różne projekty ustawy zmieniającej prawo ruchu drogowym i m. in . w ministerstwie cyfryzacji padł pomysł, żeby płatność za diagnozę była przed ani Wojak teraz jest i co to niby miałoby zmienić, bo wrzucono do jawności dostaną od razu pieniądze i będą przez to zarabiać więcej tak nie do końca to widzę panie prezesie to jest nie to troszkę inaczej trzeba wyjaśnić mianowicie dzisiaj jest bardzo często stosowana zasada, że jeżeli pojazd w trakcie jego kontroli okaże się, że jest pojazdem niesprawnym któryś z kontrolowanych, których skontrolowanych elementów jest do poprawy to diagnosta nie, chcąc stracić klienta mówi panie redaktorze pan pojedzie pan wymienić ten Drążek sprawy pan do mnie jutro przyjedzie i skończymy to badanie będzie wszystko w porządku to ja to panu ręki od razu diagnosta ma w tym tego sama taki interes, że klient do niego wrócić tak, ponieważ uznał, że ten diagnosta jest dla niego po prostu życzliwy, bo on go nie wyrzucił mnie nie spowodował, że musiał zapłacić za badanie, którego efektem jest przedłużenie, bo tak to traktowane jest przez właścicieli każdy z przedłużeniem ważności dowodu rejestracyjnego tylko, że właśnie stworzyło to możliwe rząd sobie tę usterkę usunie i wrócił z powrotem do stacji w sytuacji, kiedy tak jak proponuje pani minister cyfryzacji opłata będzie wniesiona na początku to będzie jednocześnie uruchomione połączenie z centralną ewidencją pojazdów, bo mato nastąpić 30 października tego roku i będziesz musiał być coś w tej ewidencji wpisane do obozu nastąpiło to już z kilkunastoma tak sobie zacząć działać jakoś nie zaczyna no bo ciągle jest problem w samym programem informatycznym, a do żartów to z dna oka, czyli rozumiem, że w tym momencie zapłacimy torów zostanie zarejestrowane są w centralnej ewidencji i jedno dane co tak, bo musi być podana wtedy przyczyna odmowy tak powiem potwierdzenia sprawności pojazdu czyli, jeżeli teren samochód będzie poddany ponownej kontroli to będzie możliwość sprawdzenia czy ten element, który został wcześniej uznane za element uszkodzony został rzeczywiście PSP sobie poprawiony jeżeliby okazało się, że kolejna stacja kontroli prasy, gdyż zdarzało, że 1 stacja nie dopuszczała pojazd do ruchu to przewiezione na stacje właściciel pojazdu i tam uzyskiwał domu zgodę, by potem dochodziło do kolizji to to wtedy będzie wyraźnie widoczna, że jednak ten element na świat układu kierowania 33 czy hamulce różnic szkoły, do której który decyduje o bezpieczeństwie jednak był uszkodzony jak inna stacja ta dopuściła pojazd ruchu no to będzie już możliwość wyciągnięcia konsekwencji również karnych wobec takiego diagnosty, który w, który taką decyzję podjął, ale teraz też w raporcie Najwyższej Izby Kontroli czytamy, że ileś tam tysięcy wniosków policji było skierowanych do starostwa i starostowie nie zawsze odpowiedni sposób reagowali na to panie dyrektorze czytając pierwsze zdanie wzięte z raportu niemal wszystkie starostwa 1921 z kontrolowanych no i jak wiemy oczywiście, że Najwyższa Izba Kontroli nie może skontrolować wszystkich jednostek nie prowadziło obowiązkowych corocznych kontroli stacji kontroli pojazdów bądź przeprowadzały je po terminie i tak wracając do mojego pierwszego stwierdzenia, jeżeli te kontrole byłyby lepszej jakości i zgodnie z przepisami robione to mielibyśmy szerszy obraz tego co się dzieje, a tak to tak jak zresztą tuż przed wejściem pan powiedział, że nie do końca jest to reprezentant faktycznie tutaj musimy sobie powiedzieć kilka kwestii dotyczących nadzoru starostów nad stacjami kontroli pojazdów i problemów, które na tym tle się pojawiać pierwsze oczywiście wynik kontroli jest taki, jaki jest w odniesieniu do lutego został ustalono, skąd po prostu fakty, a zamiast pamiętajmy o tym, że to nie jest próba reprezentatywna w tym sensie, że jest opisana metoda ta, która posłużyła do wyboru starostw i jakie było analizowane ta metoda generalnie sprowadzała się do tego, że celowano starostwa takie, w których potencjalnie mogą być problemy na podstawie innych informacji związku ścierają się zgadzam się problem w tym obszarze swojej, ale niekoniecznie jestem gotów twierdzili, że są na poziomie diewięćdziesięciu 955 % powiatów, w których jest to robione w sposób niewłaściwy, gdy sprawa pierwsza sprawa drukarza dobrze, a to wzrost ten związek powiatów polskich sam przeprowadza jakieś kontrole w tym zakresie, żeby poznać pełną pełen zakres tych niedociągnięć czy też także, że jednak starostwa kontrolują odpowiednio to znaczy my akurat badani rejestrowanych i prowadzimy natomiast my od dobrych kilku lat prowadzimy właściwie corocznie szkolenia, które są dedykowane wydział komunikacji m. in . w zakresie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów w wyłącznie z tym, że po poprzednim, ale i informacji NIK-u, która miała miejsce kilka lat temu zorganizowaliśmy cykl szkoleń i kilkudniowy rejs, gdzie był wyłącznie przeprowadzane z pokazuje w jaki sposób funkcjonują poszczególne urządzenia diagnostyczne tekturę należy zweryfikować te, które należy sprawdź jej związku ściemy po prostu nie tyle zajmujemy się badaniem jak wygląda sytuacja tylko staram się działać w kierunku podniesienia jakości podniesienie kompetencji tych osób, które za to bezpośrednio odpowiadają my tego typ US winnic i my przynajmniej na poziomie jakościowym tych kontaktów, które mamy na bieżąco dostrzegam jesteśmy w stanie powiedzieć czy to jest 27348 %, ale pewna poprawa jest więcej się powiedzieć co do tych wyników o kwestiach tak jej się musimy rozróżnić jeszcze przypadki te, gdzie rzeczywiście mieliśmy do czynienia z wyraźnym zaniechaniem czy niedociągnięć ze strony powiatu, a tam, gdzie takie przypadki się zdarzają oczyszczony nie powinni mieć miejsca i takie przypadki Uwe, który jest mieliśmy do czynienia np. z różną interpretacją praw do łona przykład jest mowa o tym, że my jako ów jak ty mamy obowiązek przeprowadzenia kontroli corocznie, ponieważ jest mowa o kontroli corocznej, a jest obowiązek zrobienia planu kont co pije to zasada jest taka, że w tym momencie rok do roku jest przewidziany plan kontroli tak, żeby stacje były w danym roku kalendarzowym zbada i 2 i teraz, jeżeli n p . w roku pierwszym kontrolę stacji zostaje zaplanowana na luty, a w następnym roku zostaje zaplanowana na lipiec to, mimo że mamy do czynienia ze spełnieniem wymogu u siebie w każdym roku kalendarzowym to nieco uroku to nie jest to zrobione co 12 miesięcy, a nie, bo tak właśnie polega pytanie czy co roku to oznacza, że w ciągu 12 miesiąca z poprzedniej kontroli czy to chodzi o to, że w każdym roku kalendarzowym musi być kontrola i zwróćmy uwagę, że poza przypadkami abstrakcyjnymi tam, gdzie były jakieś kilkuletnie opóźnienia w Wiedniu czy w 2 powiatach to opóźnienia stwierdzone przez Najwyższą Izbę Kontroli były maksymalnie dobrze pamiętam siedmiomiesięczne przyznaje pani te przypadki abstrakcyjne aż 7 miesięcy ta akurat to jest tyle ile akurat w ramach rozkładu kontroli w poszczególnych latach może zaistnieć rozpierzchli magistrat jest pytanie czy to jest akurat powód do tego, by wyciągać wnioski o tym jest niewłaściwie prowadzony na słowo skoro to wynika z różnego rozumienia konkretnego przepisu tego typu sytuacji w ramach SM na informacje jest jeszcze więcej zresztą tak samo w ramach informacji są przekazywane rzeczy, na które zwracaliśmy uwagę od dawna ma n p . jeżeli my przychodzimy na kontrolę nawet nie, wskazując dokładnie dnia, w którym właściciel, po czym się okazuje się w ciągu tego dnia nie przyjeżdża mam sobie samochód tak kontrolę, a są takie przypadki oczywiście w sądach to opisane w ich transporcie jest sugestia, że w takim razie należy próbować sposoby zaskoczenia w kolejnych dniach próbować przeprowadzić kontrolę tylko problem polega na tym, że takie miał okazję rozmawiać z dziećmi, którzy tropią cóż informacja rozchodzi się szybko to znaczy w momencie jak pojawia się kontrola w określonym dniu są różne sposoby na zniechęcenie kierowcy, żeby akurat podjechał pod daną stację, zwłaszcza jeżeli jest to stacja, która jest położona na uboczu nie jest to stacja położona w mieście na prawach powiatu, gdzie przepływ pojazdów jest jest po kilka na godzinę tylko taki, gdzie generalnie przeciętnie w ciągu dnia przyjeżdżają 23 pojazdy w związku z tym z tego również leszczynian zaś błąd, że nas ile w przypadkach, gdy w procentach nie zostało sprawdzone czy są prawidłowo przeprowadzone badanie ale w jaki sposób to można było zrobić, jeżeli nie znajdzie podstaw i w związku z życiem zgadza się są takie sytuacje, gdzie mamy do czynienia z określonymi uchybieniami i zaniedbania i ale są też takie przypadki, które wynikają po prostu stałych mechanizmów prawnych i ostatni przykład obecnie przepisy prawa mogą w ten sposób, że każda stacja kontroli pojazdów musi mieć poświadczenie zgodności sprzętu Włoch i warunków lotu na lotnisku dozorowi z technicznego dozoru technicznego, jeżeli nie ma takiego świadczenia zepsuli misie, które się z urządzeń dla ułatwienia przyjmijmy, że mobilna nie taki, który jest budowany ścieżkę diagnostyczną to zgodnie z przepisami prawa, a ja powinienem zamknąć stację kontroli pojazdu tego samego dnia po trzyma albo NBA szybko próbować naprawić urządzenie albo kupić nowe urządzenia, ale fakt, że mam nowe urządzenie, które ma nawet wszystkie legalizację ich nie znała realia walk jest identyczne, bo ja musiałem zgłosić je do transportowego dozoru technicznego mądry dopiero przy jeszcze na kontrolę po przeprowadzeniu kontroli stwierdza już jest dokładnie takie samo urządzenie sporządza protokół jest o kraj, po czym po kolejnych iluś dniach, a czasami tylko miast wydaje poświadczenie zgodności ja w tym czasie nie powinienem w ogóle prowadzić jakichkolwiek badań technicznych dodał, że to panie dyrektorze się z tym wszystkim zgadzam potrzeba czasu ale, ale na rany dot tu chodzi o bezpieczeństwo ludzi, a jeżeli, jeżeli ja wiem, że nie urządzenie źle pokazuje, gdzie źle diagnozuje to to jest logiczne, że może to być wpły w na bezpieczeństwo czy też nawet nas niszczenie środowiska, gdy w zależności od tego jakie to jest urządzenie, ale ja mówi, a nie mów, o czym innym, jeżeli ja właśnie, dbając o to, żeby były właściwie przeprowadzone badania techniczne i natychmiast kupujemy nowe urządzenie i stawia nas stać homologacji z homologacją to inwestycja ma czekać to i tak muszę zamknąć stalownię czekając na ponowne oświadczenie co łączy mnie czasami z funkcjonowaniem na okres kilku tygodni no dobrze, gdyby nie było tego poświadczenia trudniej byłoby także diagności, bo jest wolny rynek kupowaliby urządzenia bez legalizacji odpowiedniej, bo i tak tego nikt nie sprawdza, ale to w tym momencie my proponowaliśmy takie rozwiązanie, które np. umożliwiają funkcjonowanie stacji na urządzeniu zastępczym przy spełnieniu określonych wymogów bez oczekiwania na wcześniejsze uzyskanie poświadczenia zgodności oczywiście, jeżeli są spełnione takie warunki, które przesądzają o tym, że urządzenie właściwie też tak nie widział pan prezes gorzowian zakreśla ciało dodać tak module mówimy o urządzenia, które mają homologację tak, czyli one są sprawdzone czy Tomek kontrole kontroli dlatego to jest o tyle deprymujące dla przedsiębiorcy żyją za dwa-trzy 2 tygodnie zamknie stację kontroli pojazdów czy klienci, którzy w tym czasie przyjadą pojadą do innej stacji, bo ludzie mają pójść tak i za 2 zastępy wokół niego nie przyjadą ja muszę robić wielka wyrwa w, więc robią co może przetrzymywać urządzenie, które może nie jest w pełni sprawne tylko o to, żeby nie zamknąć stację to na koniec nowy, bo już tak naprawdę ciasno się skończyły po 1 zdaniu co trzeba najszybciej zmienić, żeby te kontrole były lepsze i żeby nam były bezpieczniejsze na drodze przez to, że stan techniczny pojazdów będzie będzie znacząco lepszy na pewno powinniśmy zmienić płace diagnostów związku z powyższym konieczne jest zmiana tej ceny, która od 12 lat nie jest rusza na dolara zmienione w 2 świadomość że, ale też pozwoli Bates, jakby troszeczkę go drogą pozwoliła ciasnych panie dyrektorze i generalnie, jeżeli mamy podać 1 przypadek dotyczący kwestii e-kontroli najprostsze rozwiązanie takie, które zresztą ma być w ramach CEPiK 20 docelowo może w sposób automatyczny wyniki badań, które są przeprowadzane na stacji kontroli są umieszczane w centralnej ewidencji i tym samym pojawia się od razu sygnał, że pojazd był poddany badaniu no i jest podany wynik co utrudni kwestie tzw. turystyki i z punktu widzenia przeprowadzanych pan Cezary Droszcz prezes zarządu polskiego związku Motorowego Holding Grzegorz Kubalski zastępca dyrektora biura związku powiatów polskich cały raport dostępny na profilu Skołowanych bardzo dziękuję kłaniał się Nisko dziękujemy dr Dorota Sumińska po dziesiątej zapraszam na zmotoryzowanych po dwunasty 20 rósł Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SKOŁOWANI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA