REKLAMA

O najnowszych badaniach seksualności Polaków opowiada prof. Zbigniew Izdebski

Dobry Seks
Data emisji:
2017-04-09 23:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
54:40 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobry wieczór państwu przy mikrofonie Anka Grzywacz witam w audycji dobry seks z moimi państwa gościem jest prof. Zbigniew Izdebski dobry wieczór na wieczór znany zapewne państwo seksuolog badacz seksualności rozmawiamy dziś właśnie w badaniach na temat seksualności Polaków i Polek kolejna edycja tych badań prowadzona pod kierunkiem pana profesora on, która też edycja tych badań seksualności walki Polaków ten Wyrypajew te badania robimy, a ty duże te badania na dużych Rozwiń » populacjach dotyczących ludzi w okresie reprodukcyjnym zarabiała 9 tego siódmego dnia roku później były powtarzane w 2000 pierwszym w 2000 piątym wspólnie z Polpharmą rozpoczęte badania w 2000 jedenastym roku i teraz ponownie z Polpharmą zrobią te badania w 2000 siedemnastym rokiem nowym prawie 20 lat obserwacji też materiału porównawczego oraz ich pytania były podobne sesje pani też ogromne wartości myślę o tych badań też, że możemy je porównywać, żeby zobaczyć co się zadziało na przestrzeni tych wielu lat, że metodologia badań nie jest taka sama na razie pewne pytania ulegają zmianie, bo na przykładna kiedyś nie było łatwo tak powszechnego internetu n p . jaki jest w tej chwili bardzo trudno nie uwzględniać tych z gmin w tej tego sposobu komunikowania się obecnie minęły także w sferze seksu przez internet często uwzględniamy natomiast na takiej podstawowy kręgosłup i tych pytań jest podobny właśnie po to, żebyśmy mogli po porównać te badania po to, żeby mógł również te badania przedstawiać moim kolegom w Instytucie, jaki serial, żebyśmy mogli również porównywać z innymi badaniami w świecie, czyli mamy też trochę porównanie jak n p . jest ona Zjednoczonych to pan profesor właśnie współpracuje z Instytutem jedzenia i rozumiem, że to możemy też spojrzeć jak to wygląda za oceanem do seksualności pani naturalnie, że możemy diamenty tylko ze porównanie tej seksualności często za oceanem wg mnie jest dosyć trudne, dlatego że stany Zjednoczone Ameryki no to jest jednak kraje ogromne i bardzo zróżnicowany i bardzo zróżnicowany ta było nawet bardzo widoczne w czasie ostatnich wyborów prezydenckich, że jest to kraj zróżnicowane nie tylko narodowościowo, ale kraj właśnie bardzo wiele mu wielokulturowy kraj, który nie jest bardzo duże liberalizm obyczajowy, ale także kraje o dużym nieraz, Ergo licznie religijnym i i myślę, że nieraz mówienie o seksualności samych Amerykanów jest nieraz trudne, bo to bardzo jest nieraz zróżnicowany są poszczególne stany te tak samo jak my mówimy o krajach Unii Europejskiej to my możemy swobodnie mówić o seksualności Polaków a, jakbyśmy mieli mówić o 4 Stanach Zjednoczonych Europy np. prawda w kategoriach Unii Europejskiej na tę też będzie mniej różnice inaczej się seksualnych przestawia w Polsce inaczej tuż po sąsiedzku n p . w Niemczech później Holandia inaczej w Szwecji czy Czech Norwegii tak, że tak to jest to jest to co jest pasjonujące właśnie one w badaniach tych dotyczących zdrowia seksualnego człowieka to jest to zróżnicowanie podejścia do patrzenia na seksualny tak panie audycja ma nazwę dobry seks to mam wrażenie, że w różnych krajach jestem różne spojrzenie na to co określamy zdrowiem seksualnym co określamy to z Drawą seksualnością pozytywną seksualnością, że na nie nie wszyscy potrafimy się dobrze cieszyć seksem mam myślę, że w dla dla nas Polaków jest to takie szczególne nie trudne, kiedy mówimy o prawach seksualnych człowieka to nie mówimy mówimy w tych prawach seksualnych o prawie do równości seksualnej, a kobiety mężczyznę w Polsce to jeszcze dosyć widzimy, że jest to problem zróżnicowany w, że te różnice w podejściu do seksualności i kobiet i mężczyzny są, ale na pewno tacy jesteś dla nas Polaków trudne to jest myślenie o ta o takim pozytywnym przeżywaniu seksualności w kategoriach przyjemności, że masz prawo do przyjemności i mam wrażenie, kiedy będziemy rozmawiali dzisiaj o wynikach tych badań to przedstawimy pewien obraz seksualne Polaków, ale mam takie poczucie jak my byliśmy w Polsce nieraz wstydzisz się tego, że seks może być przyjemne tak jak pytam jesteś zadowolona jestem zadowolony jest zadowolona jest zadowolony, ale jak tak mówimy o tym, że znacznie więcej możemy w takim pozytywne spojrzenie na seksualność tańczyć i dostrzegać więcej tej radości seksu taty radości seksu na trochę się jak gdyby wstydzimy o tym, mówić, że ten seks jest dla nas także przyjemne i że często dla przyjemności także do dążymy do tych kontaktów seksualnych, a nie tylko, dlatego że że mamy napięcie seksualne tak co te napięcia seksualne nam towarzyszył zalew też wzmacnia nasze więzi nasz nasze wzajemne relacje, ale też pomaga w takim osobistym rozwoju poznawaniu samego siebie, ale wyzwania, ale także pomaga wprost w tym rozwoju bo, bo nasza seksualność jest czymś takim bardzo właśnie z rozwojem tak samo jak rozwija się nasza osobowość z cyklu życia tak samo odezwie się nasza seksualność i inne podejście do seksualności będą mieli gdzie młodzi w okresie takim, kiedy są w okresie dojrzewania, kiedy są nastolatkami inna seksualnym czy inne podejście będą mieli ludzie dorośli z tego psychologicznego punktu widzenia te w okresie swej dorosłości inna będzie podejście do seksualności w piasek 50 plus, kiedy mówiono o 50 plus to jest kategoria równie szeroka, bo to jest 5060 i 70 i prezesem był realistyczny i 80 plus, dlatego że my jako Polacy zaczynamy żyć coraz dłużej i nie tylko o kobiety w Polsce żyją coraz dłużej, ale i mężczyźni w Polsce żyją coraz dłużej w związku z tym przesuwa się ta kategoria osób także, które są w późniejszej fazie życia także aktywne seksualnie na jak patrzymy na te pozytywne postrzeganie ludzkiej seksualności to też proszę zwrócić uwagę, że coraz bardzie także pozytywnie postrzegamy to, że ludzie są ich teren i nie hetero seksualnych i czas, aby tak się nie heteroseksualne czy ta akceptacja tego, że jest różnorodność orientacji seksualnych tak co też przyznanie innym osobom, gdy tego prawa do zdobycia szkody w związku z osobą tej samej płci czy to się poprawia w Polsce FOT Lech państwo pytali na dywanie wyrwy w i w 2000 roku, kiedy pytałem o stosunek Polaków do osób homoseksualnych po 30 w tej badanej grupie 35 % badanych opowiadało się za tym, że osoby homoseksualne powinno się leczyć, a prawda, jaki jest nie da w w tych badaniach ze stycznia jest już, że 25 % Polaków mówi czas, aby homoseksualne powinny się leczyć, czyli my traktujemy 25 % ludzi uważa, że jest to jednak patologia i że coś powinniśmy z tym zrobić jednocześnie jest bardzo nie jest bardzo mnie duża grupa osób, która mówi, że ani nie odpowiem tak ani nieodpowiednie to znaczy tak naprawdę nie wiem jak odpowiedzieć na to pytanie i tutaj właśnie zostaje nam znał już bardzo duża kwestia właśnie takiej edukacji MEN dotyczącej w podejściu do osób homoseksualnych, a to jest właśnie związane z tym, że często jako Polacy mamy małą wiedzę o orientacjach seksualnych o homoseksualności i dlatego po prostu i kiedy pytamy czy kontakty seksualne wśród osób tej samej płci są czymś normalnym nie ma w tym nic złego to atak odpowiada 23 % Polaków, ale 26 % Polaków mówi ani się zgadzam z tym stwierdzeniem Anicie nie zgadzam 1 zdania jest wcale niemała też, że im też grupa o osobach, kiedy z kolei pytamy o kwestię dotyczącą przyznania osobom homoseksualnym możliwości zalegalizowania związków to 32 % Polaków popiera tą koncepcją związana z możliwością zalegalizowania związków w tej grupie osób jest więcej kobiet po ponad 38 % kobiet mówi i 25 % mężczyzn, mówi że popiera możliwość zalegalizowania związków osób jednopłciowych w rubryce są tego pozytywnego podejścia do seksu i że w różnych krajach w różnych kulturach możemy różnie na to patrzeć i ludzie różnie rozumieją tak realnym z patrzą z góry na te wszystkie wyniki badań dna te wszystkie rozmowy, które pan prowadzi, w czym jest dla Polaków Polak dobry seks co to dla nich znaczyć czy jest w ogóle odpowiedź na tak postawione pytanie w kasie 1 pani ta 1 odpowiedź jest taka, że zdecydowana większość Polaków twierdzi, że jest zadowolona ze swojego życia inni seksualnego i to zdecydowanie mniej na przestrzeni ostatnich lat nie to się nie nie zmienia niektórzy badacze tak, że Tusk w 2 osoby, które patrzą moje badania mówią także spada w Polsce rola, jaką odgrywa sex wżyciu badanych czy zadowolenie zżycia Annie seksualnego Polaków ja myślę, że to zadowolenie zżycia seksualnego nie spada tylko jak w ostatnich 2 badań zastosowałem troszeczkę inną troszeczkę inną kategorię wiązało pytanie, jaką rolę odgrywa w pana pani życiu seks i gitarze, jaką rolę odgrywają ważne, że nie jest seks i tutaj w tej w tej grupie jak pytam o rolę, jaką odgrywa seks to 40 Polaków pracę Polakom mówi no może to jest zdecydowanie nie dość istotne zdecydowani istotnej dość istotna rola ta rola seksu jest większa w grupie mężczyzn ponad 948 % w grupie kobiet na poziomie 34, jakbyśmy popatrzyli teraz na tą rolę seksu w poszczególnych przedziałach wiekowych to największa ta rola seksu przypisana jest w przedziale wiekowym między trzydziestym czterdziestym dziewiątym rokiem życia meta tradycyjnie mówimy o ludziach młodych takich dat w 29 do 29 lat na razie seks w PiS nie w tej grupie osób odgrywa szczególną rolę i my możemy powiedzieć także to jest szczególny okres napięcia seksualnego mężczyznę dużej wzmożenie aktywności seksualnej, ale tak naprawdę jak przyjrzymy się tej nowej edycji badań to możemy powiedzieć, że bardzo dużo dobrego dzieje się w tej kategorii między trzydziestym czterdziestym dziewiątym rokiem życia i to jest tata dojrzałość do przeżywania seksualności jest szczególnie widoczna w grupie kobiet cel znacznie więcej kobiet daje sobie właśnie to prawo do takiego pozytywnego postrzegania swojej seksualności naturalnie, że to jest też niepokojące, że jeżeli zaraz przechodzimy w tę kategorię wiekową osób 50 plus i zapytamy w te osoby, jaką w twoim życiu seks odgrywa rolę w ta z kolei w etos z kolei bardziej, że w wannie i tutaj następuje niepokojąca niepokojąca tendencja do tego, że 24 % mężczyzn, mówi że seks w tym wieku jest dla nich zupełnie nieistotny i aż 49 % kobiet jak bardzo rzadko w swoich wypowiedziach i interpretując swoje wyniki badań używam sformułowania tylko aż pale nie wartościujące z tego natomiast w tym momencie chcę powiedzieć na 1 z ubolewaniem, że aż 49 % kobiet po 51 w razie użycia, a kobiety bank 50 roku życia, a on tak tracą zainteresowanie zwiększając, gdy mamy 2 czynniki, które wchodzą w rachubę 1 czynnik to jest ten czynnik biologiczny kobieta chodzi w okres menopauza dla wielu kobiet nieraz stosunek seksualny ze względu właśnie na nas np. naturalny zanik lub rekreacji pochwy staje się nieraz bolesne rzadko się zdarza, żeby lekarz ginekolog, do którego kobieta chodzi pytają o współżycie seksualne zwrócić uwagę, że nawet jak mówię to nie nie chcę w to uwierzyć, ale mało, który lekarz kobietę pyta o sferę seksu, owszem, jak kobieta wcześniej przychodzi jest zainteresowana antykoncepcją to ten temat jest kobietą podejmuje naturalnie, ale w późniejszej fazie życia jak ja rozmawiam z kobietami ze swoimi pacjentkami jak ja robię badania to same kobiety wskazują, że mało ktoś rozmawia czy wprost pyta kobietę wiele kobiet wstydzi się z własnej inicjatywy powiedzieć lekarzowi o jakim dyskomfort czy raczej jakich wątpliwościach, które my to jest Miś wydaje też sytuacja strasznie nie mniej ni mniej niekorzystna, że źle lekarze z własnej inicjatywy kobiet nie pytają często przecież wiem o lekarza ginekologa, że ginekolodzy nie ta jest takie środowisko czy taka specjalizacja, a która lekarzy, która powinna być przyjacielem kobiety, chociaż w zasadzie w ostatnim czasie, kiedy rozpoczęto w czasie czy jest trwa dyskusja dyskusja kobiety czy dyskusja o społeczeństwie na temat tabletki antykoncepcyjnej po i szykuje nam się zakaz ten i sprzedaży tej tabletki bez recepty to z dużym niepokojem obserwuje to jak środowisko ginekologów w Polsce milczy nieliczni tylko ginekolodzy mają odwagę wypowiadać się w tym zakresie tak mawiał, że ginekologów milczy i to mnie myślę wracając do tematu to też pokazuje, że rzeźba kobiety 1 z własnej inicjatywy, a to nie nie, pytając drugą ważną wg mnie kwestią podejścia kobiet to jest stąd te uwarunkowania społeczne kulturowe wiele kobiet w tym wieku jak osiąga lat 506970, a takie poczucie, że ten wie, kto może w zasadzie nie wypada współżyć seksualnie nie tylko ma poczuć jak też otoczenie ma takie jak i narzuca im trochę takie poczucie rodzina Dziedzic i trzeba się zająć wnukami gdzieś się z otoczenia płynie czasami taki przekaz również taniej dlatego o myślę, że to jest taka sytuacja w Polsce, gdzie nie rozumiemy tej kategorii gender prawda jak mówimy hasło działania realizujemy to, ponieważ mało, kto wie, o co w tym gender chodzi to myślę, że później także mamy tego typu konsekwencje te konsekwencje, które właśnie związane są także z kategorią gender dotycząca twoje równości w dążeniu do realizacji również swoich potrzeb seksualnych, jeżeli masz na to ochotę poprzez taniec obowiązek, ale tez chata i to jest także wiek, kiedy kobiety, kiedy nie mało kobiet w tym czasie jest także po rozwodach są o rozwód kamieni i nie zawsze wchodzą w następny związki jest to wiek, kiedy w tym wieku kobiety są już wdowami i tak następna kategoria pojawia się u kobiet, które my nazywamy singielka micie osobami żyjącymi w pojedynkę, ale żyjący mistrz w pojedynkę da, dlatego że tak kije były sytuacje losowe i często są to kobiety, które nie wchodzą następne relacje i dlatego niektóre mówią też zupełnie nieistotna sprawa mają w życiu, bo nieraz nie mam już partnera, a ten czynnik, o którym pani mówi to związane jest nieraz tym, że jak spotykam się z kobietami na Uniwersytecie trzeciego wieku to niektóre kobiety mówią także może nie zechciałyby być w związkach, ale nie jest łatwe wejść ponowne związki niektóre z całą takie trochę nawet przestraszone co powie ich otoczenie na ten temat, a niektóre mówią nie jest łatwo już w tym wieku kogoś sobie znaleźć takiego, kto będzie odpowiadał my moim oczekiwaniom superpaństwo audycji dobry seks rozmawiał z prof. Zbigniewem Izdebskim o badaniach na temat seksualności Polek i Polaków mamy do państwa pytanie, jaką rolę w państwa życiu odgrywa obecnie serek z nasz numer telefonu 224444044 nasz adres mailowy seks oplata krótka FM można również realny zostawiać wiadomości na aplikację mikrofon TOK FM nagrał się nam słuchać pan Jacek posłuchajmy bardzo ważne pytanie przedsiębiorca z lat 53 być wykształcenie wyższe duże miasto 1 z 5 największych odpowiadam, że seksu ubywa ciągle 1 z ważniejszych spra w w życiu być może drugą słyszą wolności, ale i on w rundzie mam wrażenie, że 1 Polacy Polki nie oceniam tego, że istotą duszy człowieka w 2 oraz sekcji na to, że dobrze, że prowadzi się też rozmowy z 2 rzeszy specjalistów, więc włączą się rozmowy 3, zanim wrócimy do rozmowy mamy jeszcze telefon jest z nami pan Krzysztof z Gdańska dobry wieczór, kiedy to radośni i ten pan Krzysztof z MOS Hamer poświąteczną odór fekaliów w Iraku Dorota Heck Mauricio on Her 2 miliard zlotemu w Hamburgu grono wiernych barwom spadła o jej WI LO ud roślinność odmiany w chorobach dróg tylko jej komory takie ich nie zmienia hangar i hasła koszt ich forma jest to pełna BUR KE już w dni, aby mogła, bo chcę u nich kielichy czeka go i ruch w górę w barwach Lecha i Guillaume, a chwilę po górach, bo to jest napad mógł wrócić do jego dobrych takich Marek Chodor ich Klicha i groszek te partie od pierwszego z nich zaniechało i pod nową akcję ratunkową było umie już jest ich ogolił się od nich HR Google ogromną pokorą mieszka obok worki foliowe niedaleko mnie inż. Witold Cichy mur, ale derby Warszawy i Kuby większości takich zachowań z koszulkami w derbach z 21 ma dla nich to możliwie i jego o Michaelu o ich nie mają takiego drugiego o wejście to samo zapytać czy państwo rozmawiacie o tym, że tej bliskości seksualny między wami już niema czym innym takie rozmowy się pojawiają między wami człowiek, bo on odrębną od technologii w Chełmży i nie ma takiej partii słychać u takiego drugiego pokoju, a że teraz ich szkoły i chorób w biegach górskich lub w ogóle go w 2 i królowa matka po ma tych ludzi, których dla Konga pilot pamiętaj kupując taki algorytm tylko paniczny lęk mi bardzo dziękujemy za ten głos za chwilę pan profesor na pewno skomentuje, ale życzymy wszystkiego dobrego dobrej nocy i bardzo przede wszystkim pana ja chciałem pozdrowić i podziękować za ten telefon to rzeczywiście jest taka, a nam pan informację od pana jesteś taką typową informacją o te osoby nieraz ze będących w związkach w tym wieku w sytuacji, kiedy około 1 z partnerów pojawiają się problemy zdrowotne, kiedy trochę zanika także ta namiętność i pożądanie, ale też, że kiedy Panny używa takiego sformułowania nie nalega to znaczy, że nałogu odnosi się pan nas ze zrozumieniem i szanuje pan postawę żony, że żona nie jest sferą życia już tak szczególnie zainteresowana, ale mam też wrażenie, że my z pana wypowiedzi, że jeżeli byłoby to o możliwe dalej do może być pani jeszcze chciał być aktywny i myślę tutaj z koleżanką przed programem przed rozmową z państwem mówiliśmy o tym jak często Polacy nie doceniają wartości bliskości i dotyku w związku, a ja to o tak trochę określają, że my jako Polacy jesteśmy trochę nie dopieszczony narodem i myślę tak, że naturalnie może się zdarzyć, że jak komuś z różnych żadnego powodu nie chce się współżyć ktoś nie może ze względów zdrowotnych współżyć to jest ta może być uzasadnione, ale są jeszcze inne możliwości i 1 z tych możliwości to jest to, że możemy dalej dla siebie być ważni ich akcji i bliscy niech nie tej nie tyle też w sensie emocjonalnym, że mamy poczucie, że kogoś kochamy, że mam poczucie, że z kim mieszkamy, że mamy poczucie, że na kogoś możemy liczyć, że fajnie będzie, bo będziemy mogli święta teraz spędzić razem, ale jednocześnie mi chodzi o to, że mamy poczuciem bliskości włóż ku po i bliskości na co dzień, że możemy się np. dotykać przytulać pogłaskać i toteż jest bardzo ważne proszę zwrócić uwagę, że w ostatnich miesiącach dużo mówimy o Michalinie Wisłockiej o jej książce sztuka kochania o filmie o historia Michaliny Wisłockiej, a i Michalina Wisłocka w swojej książce sztuka kochania szczególnie w tej książce w drugim tomie sztuka kochania 20 lat później podkreślała jak ważną rolę pełni w naszych relacjach w związku bliskość i daty to nie zawsze musi być związane ze współżyciem seksualnym, ale to może być związane z pocałowaniem to może być związany z po głaskaniu, bo przecież każdy z nas potrzebuje tej takiego tej potrzeby tej bliskości te dotyku dotyk wytwarza poprzez głaskanie endorfiny to powoduje, że czujemy się bardziej przyjemni i nawet sytuacja, kiedy to nie musi być związane z wchodzeniem w pewnej pełną relację z OC to może nam dawać bliskość jak i rozmawia ze swoim pacjentami tutaj w inicjały Mes Medicover, że ta nieraz moi pacjenci mówią tak, że no, owszem, że na te Glenn na taką bliskość ja bym się zgodzić a, ale wie pan co to ja się boję, że kłamie zacznie głaskać dotykać to zaraz będzie chciał współżyć AJA już nie chce współżyć już nie mogę współżyć już niema ochoty na współżycie i myślę, że to, o czym pani mówiła o tym, że rozwiązują rozmawiać i myślę, że jeżeli różni ludzie chcieliby sobą rozmawiać to można, by było to zaś, że nie chce być jakiś kontrakt taki, że HOKEJ, jeżeli nie chce współżyć AJA będę szanował będę też szanowała, ale przynajmniej, żebyśmy się mogli dotykać prawda przytulić do siebie to jest taka godzina, a który w nocy z dzisiaj rozmawiamy godzinę, która sprzyja właśnie tego, że byli, że dziś szykują niektórzy dostaną niektórzy towarzyszą nam w czasie dzisiejszej rozmowy, ale może zawsze się do kogoś przytulić dotykać i to jest bardzo ważne druga rzecz, o której chciałem powiedzieć to on niedocenianie wartości masturbacji Wilder wymyślają w naszym życiu seksualnym, dlatego że masturbacja jest tą formą aktywności, która także związana jest naszym życiem seksualnym dlatego, że jeżeli my popatrzymy na, by jednak koncepcja seksualności to my mówimy także nasza seksualność ludzka wiąże się z relacją z Oksaną prowadzącą do przeżywania orgazmu lub przynajmniej dającą okazję człowiekowi przeżywanie pewnej przyjemności podniecenia, że relacja seksualna może być realizowana co najmniej między dwojgiem ludzi, ale także to może być praktykowane w pojedynkę, a żeby ta masturbacja jako ważna forma takiego pozytywnego przeżywania naszej seksualności była realizowana to po pierwsze musimy sobie dać prawo do tego, żeby wzorem masturbację potraktować jako coś co jest ważne w naszym życiu i dlaczego o tym, wie, dlatego że nie raz, kiedy ja znał już w nie w klinice rozmawia z pacjentami to pacjenci jak mówią o masturbacji czy pani się Master bała kier SZ nie to pan taki pacjent 506365 letni patrzy na mnie już tak bardzo proste myślę, że jestem taki jeszcze takim Młodzieniak wzięła z ronda kojarzy każdy taka aktywność seksualna dla nas temat no tak dobrze zjeść jest tylko kwestia przypisana nastolatkom 1 z o nastolatką, owszem, ponieważ jest to faza dużego napięcia seksualnego, a i to może być możliwe, ale masturbacja może być także przypisana jako dobra forma rozładowania na napięcia seksualnego osobom, które są w związku, a mimo to nie do końca są usatysfakcjonowane, ale także osobom, które są w związku, a z różnych powodów nie mogą współżyć i masturbacja może być taką formę, która daje nam przyjemność tylko, że właśnie trzeba dać sobie prawo do przeżywania przyjemności wahania są medale, ale wie pani jak my mówimy o tym, masturbacji to chcę powiedzieć, że ja w piątek uczestniczyłem w Krakowie w teatrze nawet w próbie generalnej takiego przez przedstawienia niebezpieczeństwa onanizmu Doda jest wg mnie znakomite przedstawienie teatru nowego znaczenia wiele i ich przedstawień natomiast jak siedziałem na pewne scenie jak później dyskutowałem z twórcami po przedstawieniu jej z aktorami to mam wrażenie że, jakbyśmy mówili o niektórych kwestiach współcześnie aktualny, a ten scenariusz został zbudowany na tekstach z osiemnastego wieku i myślę, że tkwi nie raz w naszym społeczeństwie w 2 przez wiele lat takich takich i stare typów, ale jednocześnie poczucia grzechu obarczonego poglądami kościoła na temat masturbacji warsztaty filmowe innego zdania jest sytuacja jest zdrowa jeszcze wróci do nas pan Krzysztof Lach chciał jeszcze coś dodać, więc posłuchajmy panie Krzysztofie jest ona tonie w volvo FH po siódmy roku Kurier ROW Rybnik com PL lub domkach odporność dba on i po ich o planach podejścia do Bobby ego ani o Lechu, który grał jechał maluchem premier ani również sięgnąłem po ma klub kultury w jakich on w okresie kwartału 2 metrowego giganta Merrill, a jeżeli odejście USA jak i jakiej takie, jakie mamy wi -fi może w jakiej takiej formy zatrudnienia w bardzo Black Hawk RO ku Górze Blood chcielibyśmy HR partner w nową kopię tekstu o rychłym komu BOR Paweł Szpigiel ignorować, ale i to grzech lub innych udogodnieniach i jakiej kwocie od ich religii na wielką trójkę dorosłych i ich wykonaniu okresie ubiegłego roku człowiekowi ideału możliwość dookoła ringu w Górkach i Królik jedno i nie tylko na rogu, a kurs EUR, ale nie grozi ta forma w gamie grubości, a jest dla mnie jego autor KNF publikuje od lot dziękuję panie Krzysztofie no tak tutaj właśnie płynnie przechodzimy do kwestii też seksualność religia w poglądach Polaków, ale pan profesor chciał się skomentować czuję się powiedzieli, że naturalnie to, o czym pan mówi należy uszanować i miejsce zdajemy sprawę z tego, że religia jest ważnym elementem naszej kultury w Polsce i że zdecydowana większość społeczeństwa w Polsce jest religijna na czele, gdy deklaruje się jako katolicy wprawdzie może powiedzieć, że ta Legia gra coraz mniejszą rolę w wy naszym życiu, ale wiem dla wielu osób głęboko wierzący systematycznie praktykujących religię jest bardzo mało tutaj znaczącym wyznacznikiem podejścia do sfery związanej z seksualnością ja naturalnie tak pan słusznie zauważył mówiłem o tym co związane jest podejściem do sfery seksu i w tym do masturbacji z punktu widzenia seksuologiczne jego zdrowia seksualnego i nie poddawałem tego ocenie religijnej, bo to właśnie jest sprawa bardzo to i bardzo indywidualna natomiast myślę też, że jeżeli popatrzymy na nowy katechizm kościoła katolickiego ta masturbacja jest traktowane w kategoriach pewnego przewinienia moralnego i ja jednak spotykają się z wieloma księżmi nie tylko w Polsce, ale na różnych kongresach zagranicznych szczególnie tam, gdzie rozmawiamy o problematyce związanej z profilaktyką i w i AIDS tak dalej to mam wrażenie, że to podejście do masturbacji szczególnie w Polsce jest takie mocno, jakby to upokarzające jest jak na razie natomiast wielu innych krajach także spotykam się z ludźmi, którzy są księżmi ja mam wrażenie, że mają bardziej liberalne także podejście do sfery związanej z seksualnością to jest 1 rzecz druga rzecz w UE, jeżeli my byśmy popatrzyli na kwestię masturbacji z punktu widzenia zdrowotnego także to masturbacja dla mężczyzn także w tym wieku ma 5060 cieszyć się 60 kilka czy 70 lat jest ważna z punktu widzenia profilaktyki prostaty i ja mówię o tych przesłankach o charakterze zdrowotnym, ale naturalnie to są 2 różne rzeczy te, które są przesłankami tras zdrowotnymi, jakie są, jakie mogą być zalety masturbacji z punktu widzenia zdrowia, a tego co jest kwestią kogoś światopoglądu wartości religii w życiu i tak już nie jest moja rzeczywiście indywidualizacja mural już państwo musi sam dokonać w tym zakresie jak pewnego wyboru, ale też, jakby w ramach takiego światopoglądu i przekonań religijnych jest możliwość znalezienia dla siebie pomocy chociażby poradni małżeńskiej przy różnych parafiach można trafić też na mądrych ludzi też na mądrych księży Trumpa duszpasterzy którzy, którzy państwa w tym Gazprom, więc zachęcamy też letni pan Krzysztof Baldy tak, ale w Pleszewie mając żadnej panice toaleta jest, gdy pani użyła dobrego sformułowania też można spotkać dziś wiemy też można spotkać, czyli można nieraz spotkać z zapełnieniem nagrała z innego jak o seksualne i zeznawał, że w głowie mi w tym Medicover znał już będzie w tej poradni tez spotykali się z nimi po okres się po okresie okresie tej spowiedzi wielkanocnej nawet z młodymi pacjentami, którzy będą bardzo mocno wystraszeni właśnie nie na nich interpretacja niektórych księży się podejście do masturbacji niektórzy słyszą, że ktoś się spowiadać z masturbacji i tego nie komentują inni mówią, że może ktoś byt ograniczył w sejfie częstotliwości, a nie mówią, że ciała bezwzględnie przestać jeść padają konsekwencje co to będzie jak ktoś, kto będzie dalej robili w i napraw da się boje tego się tak dużo dalej niż złego masturbacji to jeśli spojrzymy na badania to te poglądy na temat chociażby właśnie właśnie masturbacja jest są dosyć realnym BOR oparty bardziej w tej wiedzy wiedzy seksuologicznej, czyli coraz więcej Polaków uważa, że jest to coś zdrowego normalnego jego część naszego życia seksualnego jak i wyrwanie zadałem takie pytanie w jakim stopniu państwo zgadzacie się z tym, że masturbacja pozwala lepiej poznać swoje ciało i większym stopniu cieszyć się przeżywać zaspokojenie swoich potrzeb seksualnych i 49 % Polaków zdecydowanie się zgadzają się zgadza z tym stwierdzeniem więcej jest marzec 255 proc mężczyzn i 43 % kobiet natomiast, jakbyśmy popatrzyli na to z punktu widzenia wieku to większe przyzwolenie jest w grupie osób młodszych, bo jest na poziomie 57 %, a w grupie osób 50 + 39 % osób mówi pozytywnie na temat tych formach aktywności, ale 38 % osób mówi ani się zgadzam ani się nie nie zgadzam dzieci znowu wracamy do TF może braków edukacji jest na drzewie, a my mówimy o braku edukacji z punktu widzenia zdrowia seksualnego tak natomiast na nie zmieni nie, niemniej staczał powiedzieliśmy wcześniej nie możemy wchodzić te kwestie światopoglądowe może być odnosimy się do tego ze zrozumieniem i szacunkiem jest z nami kolejny słuchaczka pani Alicja z Warszawy do Wieczorka i Elżbieta Lenart z panem nie byliby Atelier w tym kraju z Kielc, która od mentalnie tkwią w kler tego narodu i po prostu taka analogia nie dotykam Czech Belgii, ale na pewno jakikolwiek liberalizm jak i to dla mnie robi wrażenie ciemnogrodu, kto brał w ogóle klerowi g do mieszania się Talbot, a klinika Jezierski jak Michel wielki turniej ITF w trudnych chwilach Aon i jak nie wierzę w 2 może chodzić ładne bramki w amplach nocnych Wilków j w. może właśnie dlatego po prostu w lotach, jakby nie powiedzieć zwyczajnie plan Reida w lagunie rycerstwa obiekt ma być palone nie życzę, aby publicznie, ale nie liczy, ale nic nie zależnie od tego ile dana jamie on tam niewielki areał rock and tego ciemnogrodu w tym kraju, dlatego że jest ale, choć inna od chłopów, ale choćby nawet moja rodzina pani Sylwii pani Alicja w ich z Lublina, a wpływy za ten głos na dysku z hali już bardziej realnym światopoglądowo z socjologiczną politycznej w UE może niższy niż seksuologiczne jej jeszcze 1 głos jeszcze 1 z chatki pani Barbary w Alejach na dobry wieczór dobry wieczór pani Barbara słuchamy Manu takim pytaniem do pana technologia korzystają z nich ani na antenie od góry namierzenie chodzi o mnie chodziło o mając na dobrą przyjaciółkę, która ma chętniej poważne problemy z impetem nie nadaje nie tam bardzo potrafię odpowiedzieć nie przyznaje Cieślak 8 BM o prawie 7 mają marzenie, o której realnych dosyć długo i UE jest taki problem, że od momentu porodu mąż nie chce w ogóle zmierzać do mojej przyjaciółki nie może jednak dotknąć NIK twierdzi, że o gmach o wojewodzie i do końca życia nigdy w życiu nie wyobraża on już Bilenia jakiegokolwiek intelektualnego im naprawdę nie mieści się w głowie nie wiem jak mogę im doradzić coś takiego w ogóle możliwe chciałem panią zapytać czy pani może wie czy mąż pani przyjaciółki był obecny przy porodzie nie nie był nie był dziękujemy pani Barbara dziękuję za to pytanie w pędzie w takie sytuacje może wejść naturalnie i niestety niestety się mogą zdarzyć to wszystko zależy od pewnej koncepcji na życie w związku, gdy wszystko zależy tak od tego jakie relacje były wcześniej w związku, jakie cele jak ktoś stawia na sobie w małżeństwie i może być także na przykłady dla tego mężczyzny ważną kwestią było posiadanie dziecka ten cel w sensie biologicznym zastał osiągniętej mężczyzna ma dziecko natomiast jest na antenie jest trudno odpowiedzieć co może być jeszcze tego przyczyna dlatego, że to jest ważne jak ten seks układały się przed ślubem czy ten czy ten seks był udany czy ten tekst jednakowym stopniu był satysfakcjonujący i dla kobiety i dla mężczyzny po po drugie, pani, jaka jest także relacja w związku czy ci ludzie dobrze się dogadują z sobą w związku, a toczy się dalej kochają tak samo przy remisie w PiS-ie kochają pani następna kwestia jest też taka, jaka jest tak naprawdę kondycja np. zdrowotna i mężczyzn, dlatego że bez względu na to nieraz w jakim wieku jest mężczyzna u niektórych mężczyzn pojawiali się pojawiają się problemy związane z zaburzeniami erekcji i IAI pojawiający się problemy z zaburzeniami erekcji u niektórych mężczyzn powodują lęk przed współżyciem seksualnym i mężczyzna na nie, chcąc przeżywać pewnej kompromitacji Real był upokorzenia na po prostu mówi kobiecie pewien komunikat, że nie będzie z nią współżył i już inni tłumaczyli się np. dlaczego to jest jego lęk, a wraz z tym powinien pójść po prostu do lekarza są leki, które można kupić je lekarz może przepisać na receptę na zaburzenia erekcji są pewnego lekkiej my w tej chwili bez recepty w małych dawkach na zaburzenia erekcji, które można kupić to jest to to jest 1 rzecz, ale możliwe też, że ten mężczyzna może przeżywała jak jej się trudności wynikające z faktu, że n p . inaczej sobie wyobrażał atrakcyjność kobiety po porodzie proszę zwrócić uwagę jak wiele tutaj jest w rzeczy, na które my nie możemy odpowiedzieć możliwe jest też tak, że u mężczyzny jest niski poziom libido, że z różnych powodów możliwe jest, że tempo ich poziom swojego popędu wyraźnie się obniżył dlatego też np. ważne, by było zbadanie u mężczyzny poziomu testosteronu i testosteronu możliwe, że trzeba byłoby skontaktować się z lekarzem prowadzącym, który może określić tutaj kondycję zdrowotną mężczyznę pod kontem seksuologiczne możliwe, że trzeba będzie zastosować jakąś formę terapii lekowej tak, aby mężczyzna mógł wyrównać sobie Teo libido tak, aby ta aktywność seksualna mogła do niego wrócić w związku z tym bez Poznania sytuacji, jaka jest z zdrowotne po stronie mężczyzny jest nam trudno odpowiedzieć na to pytanie, ale na pewno, jeżeli byłaby otwartość tego człowieka na rozmowę na wizytę u lekarza to wie pani ta może być lekarz seksuolog to może być lekarz urolog, kto może być lekarz jak w klinice medycyny Wellness mamy lekarzy medycyny męskiej prawda ta może trzeba udzielić pełnego wsparcia takiego związanego z kontrahentem poradnictwem rodzinnym przyjrzeć się tej tej my relacją w związku to jest wiele czynników, ale naturalnie to miło, że pani troszczy się także o jedno szczęście swojej przyjaciółki pani to pyta, ale bez ich wizyty, a przynajmniej bez wizyty tego mężczyzny u specjalisty będzie nam trudno pomóc ja wymieniłem wiele przyczyn, które mogą na to wpły w na acz, ale one nie są jedyne charakter osoby z testowaniem powinny poszukać pomocy specjalistycznej, a ciekawe rzeczy się wątek też z tą obecnością mężczyznę przy porodzie ostatnio też, na który z konferencji seksuologicznej ty się pojawiła oczy, z czym medyczny dziś działamy doniesienia prasowe, że wg seksuologów w Polsce tak około 60 % mężczyzn jest gotowych na to, żeby być uczestniczyć w porodzie z Leninem być przy swojej partnerce i żeby ta nie miała jakiegoś negatywnego wpływu na życie seksualne żywych u nas drzemie w naszym kraju jakoś umniejsza to psychicznie przygotowana emocjonalnie może wyłaniają się, że troszeczkę troszeczkę idealizujemy, a ich zbyt romantycznie przedstawiamy kwestię dotyczącą porodu chciałbym być przez państwo dobrze zrozumiany jestem za tym, żeby mężczyzna, a w czasie porodu udzielał kobiecie takiego wsparcia emocjonalnego, jakiego kobieta chce doznać inna, ale to też ważne jest jak widzisz siebie wzajemnie znają na ile rzeczywiście ten mężczyzna jest gotowy na to, żeby w tym porodzie mogą uczestniczyć na ile to jest także jego decyzja, bo ten zawsze też swoich pacjentów spotykam się sytuacją taką, że oni mówią, że oni, by nie chcieli uczestniczyć w tym bardziej że ani nie chcieli uczestniczyć, ale i i jak gdyby nie postawa jego żony oczekiwania żony były takie, że on ma uczestniczyć przy tym poradzi raz inaczej tego nie wyobraża dla niego natomiast była to bardzo trudne przeżycie wielu jest mężczyzn takich, którzy ze nie wyobrażają tego, żeby nie uczestniczyć w związku z tym, jeżeli głośna potrafimy wyartykułować Iza i przeciw co wiąże się z działem poradzi, jeżeli się dowiemy co może być trudne dla mężczyzn, ale także, żeby mężczyzna zechciał uszanować te wale kobiety, bo są pewne kobiety, które mówią tak nie chce jego kolega w otoczeniu samych kobiet Gąsiora, ale ja nie chcę, żeby on był przyjmie w tym w tym czasie na i to uznał, że jest pewna kwestia dogadania 4 i 2 i szczerych rozmowach poza tym wie pani ta jednak hordy jest taką sytuacją pewnej intymności i myślę że, że to jest może ważne dla wielu kobiet to żaden mężczyzna będzie przy niej, że będzie trzymał ją za rękę czy będzie trzymają za głowę i że będzie przy i że będzie może skoncentrowany bardziej na niej, iż na tym co się tam rok mógł raczej rok, a to jest ja po prostu nieraz ze zdziwieniem nie chce powiedzieć z przerażeniem patrzy, że są gdzieś miejsca takie, gdzie ktoś pozwala komuś nagrywać na kamerę ten poród, który u kobiety się odbywa i to jest dla tego mężczyzny takie ważne udokumentowanie tego jak ta kobieta rodzi jak to dziecko przychodzi na świat jak ta ja myślę, że naprawdę to jest ogromnie intymna sytuacja w życiu lokalnych Rio, ale to działa przy alei i lekarzy w ogóle nie powinni tego pozwalać taki nawiedzony mężom czy partnerom w ogóle w ten sposób dokumentować te elity te to nie jest coś takiego wie pani to mogę mówić o tym, wiele właśnie, dlatego że później wiem jak dla niektórych osób jest to trudne w relacjach w związku, bo on nie tak sobie ten poród wyobraża sobie wyobraża, że wszystko będzie piękne romantyczne okazało się, że było piękne, ale nie aż tak romantyczna, a bardzo bolesne bardzo dziękuję za tę rozmowę panie profesorze wątków jest, tyle że na pewno będziemy wracać do wyników badań jeszcze omawiać moimi państwa gościem był seksuolog prof. Zbigniew Izdebski bardzo dziękuję dziękuję państwu życzę państwu miłej NAC dziś wieczorem opiekował się mec strzelecki realizował go Karbalewicz z mojej strony to już wszystko słyszymy za tydzień audycji dobry seks Anka Grzywacz dobry nocy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: DOBRY SEKS

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA