REKLAMA

1,13 zł za godzinę -tyle zarabiali ochroniarze w budynku należącym do miasta Opole

Światopodgląd
Data emisji:
2017-04-13 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:03 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Lichnerowicz czy państwo gościem jest teraz Katarzyna Duda z ośrodka myśli społecznej imienia Ferdynanda Lassalle, a dzień dobry dzień dobry państwu konińscy autorką raportu w ośrodka myśli społecznej oraz sala outsourcing usług ochrony oraz utrzymania czystości i instytucjach publicznych podtytuł wpły w publicznego dyktatu najniższej ceny usług na warunki zatrudnienia pracowników przez podmioty prawne, czyli to jest opowieść o tym jak instytucje publiczne MR zlecają Rozwiń » podwykonawcom ochronne i utrzymanie czystości no i jak bardzo mnie interesuje ich na jakich warunkach zatrudnieni są ludzie przez tych podwykonawców i jak w ogóle te praktyki jednak instytucje publiczne wpływają na rynek pracy, zanim przejdziemy do konkretów i wniosków z tego raportu to zaczniemy od przypadku Emu, który wywołał spore zamieszanie w mediach, czyli udało się zdobyć uwagę państwu filmem, dlatego że był skrajny i tak skandaliczne, że trudno sobie wyobrazić chodzi o zatrudnianie przez podwykonawcę przez władze Opola pracowników rok w efekcie 1 z pracowni zarabiała złotych 19 BM za godzinę to jest opowieść też o warunkach pracy, w których pracowała bez dostępu do bieżącej wody brak toalety ogrzewania nie, gdy brakowało wody czerpali deszczówka u władz miasta twierdzą, że w prąd był to, że woda była w żelu wcale nie było zimno inni musieli się dogrzewać mogła pani opowiedzieć o tym, przypadku jego najbardziej skandaliczne, ale jednak trzeba wziąć pod uwagę, że coś działo tak zaczną coś od początku od lutego tego roku, gdy skontaktowała się ze mną pracownica folwarku byłego folwarku należącego do opolan Chrystusem uderzające, że to się nazwa folwark ten budynek tak duża Edyta ptak już się pól zaczęły się pojawiać się, że analizy komentarze do tych sytuacji, że mamy do czynienia z z powrotem wzorców folwarcznych zatrudniania, ale i coś z tym miast w lutym tego roku skontaktowała się ze mną pracownica z prośbą o nagłośnienia skandalicznych warunków, w których pracuje wcześniej interweniowała w Inspekcji pracy Inspekcja pracy skontrolowała folwark i stwierdziła, że brak siły tych obiektach bieżącej wody brak również ogrzewania zapewnionego przez instytucje bądź przez firmę i dozwolone Borys to jest brak mam też dokumenty wnioskował on w trybie zapytania o informację publiczną, więc jest to potwierdzone innym w listopadzie ubiegłego roku, że te braki wystąpiły także tutaj też odwołuje się do do informacji uzyskanych od pracownicy, lecz również dokumentów urzędowych Inspekcji pracy, ale pracownicy rzeczywiście byli zmuszani do tego, żeby ogrzewać się we własnym zakresie, a zapewnili sobie sami 1 grzejnik, lecz to dopiero pod koniec grudnia niestety do końca grudnia, a decydujący pracownicą ściągaliśmy zębami im, a czerpali również wodę z deszczówki, a po prostu pod rynnę podstawiali garnki wystawiali nadwozia wiadra i korzystali z tej wody do celów sanitarnych, ale pili, a w tę woda o MDM, ponieważ im pracodawca nie zapewniał, że nie zapewnią wody on również, że mnożenie sobie tej wody z ze sklepów było bardzo problematyczne, ponieważ ten format jest bardzo oddalony od centrum miasta 2 rywale też można w lud to te próby już tak nawet go do ataku skandaliczne niż inne rozwiązanie, że kobieta, o którym rozmawiamy nie pracuje została zwolniona została zwolniona i to też jest skandal tutaj każda właściwie informacją na temat warunków zatrudniania jest jest kolejnym skandalem została zwolniona w styczniu tego roku w Zatorze wezwała Inspekcji pracy na konsole do chwili obecnej nie wiadomo w jaki sposób, a firma dowiedziała się o tym, że to pracownica wezwała inspekcję pracy czy to były pomysłem umyć winny sposób nie wiem tego, niemniej jednak tak to zwolnienia z uzasadnioną, ale i po tej kontroli, o co ważne Inspekcja pracy sama napisała do prezydenta miasta informacje o panujących tam w warunkach, tak więc nie wiem czy i urząd miasta zamierza również pozwać o zniesławienie inspekcję pracy działań pro jest nadawanie ulicom prezydent rezygnację bank był głównym gościem Światopodglądu za kilkadziesiąt minut, by rozumiem też, że właśnie ostrzegł pan krytyki jest przeciwko władzom miasta także krytykuje pani władz miasta jak przecież to nie one zatrudniały mu kobietę, że instytucja odpowiada za warunki zatrudniania firmie zewnętrznej, a ponieważ popiersia były zleciła te usługi na zewnątrz podczas gdy mogła sama zatrudnić bezpośrednio pracowników na podstawie umów o pracę po ponad 100 w postępowaniu, w którym udzieloną zamówienia tej firmie, a nie postawiono żadnych wymogów odnośnie warunków zatrudniania pracowników, a instytucja mogła żądać czy zatrudniania pracowników na podstawie umów o kradzież na kontach był na tak niski, aby cena była tak niska w zasadzie nie było możliwości, żeby do finału w siłach ME godną pan, iż właśnie dochodzimy do tego, że z sumę 5840 zł i Sygnity firma nie jest w stanie się wywiązać się zapłaty minimalnego wynagrodzenia pracownikom, a więc to jest naprawdę mocny dowód w sprawie męża urząd ponosi odpowiedzialności za coś do minimalnej stawki, a on niczym nie wypłacała i teraz jest jak mówią pani autorką raportu NIK w ogóle to znaczy Belweder, bo ogląda liście instytucji w całej Polsce i czy taki przypadek jak w Opolu, a czy ten skrajny mówiono o licznych trudno wyobrazić nawet, że można było w Polsce takie pieniądze płacić, ale jak go jak taniec ja w ogóle właśnie to zatrudnianie przez instytucje publiczne czy po tych kilku wcześniejszych głośnych sprawach szczególnie w sądzie poznańskimi na Uniwersytecie Adama Mickiewicza niewypłacania przez pośrednika i t d . tak dalej to co się zmieniło jak to wygląda lekarz praktyk ma on tutaj zaznaczyć, że raport dotyczy okresu rocznego o 3 kwietnia 2015 roku do kwietnia 2016, a więc od tego momentu zaszło dość istotna zmiany przede wszystkim o minimalną stawkę od 13 zł brutto od lutego roku o ponad 100 już od lipca ubiegłego roku instytucje publiczne publiczne muszą wymagać od firm zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę, gdy zachodzi stosunek pracy, więc nasz raport dotyczy okresu z, a stawka minimalna mogła wynosić złotówkę, a to było moralnie prawda worek medali my, bo tak naganne, gdyż dokładnie, lecz prawnie to wówczas było legalne w barze i spotykaliśmy się ze stawkami rzędu 3 zł 45 i to był standard standardem była też praca, a 300 godzin 400500 godzin w miesiącu urząd zarobić na swoje utrzymanie przynajmniej minimalną pensję od dziś tego momentu tak jak wspomniałam już mamy stawkę minimalną, ale i proszę rozwiązałem w 80 % 80 % pracodawców wywiązuje się z tej wystawki minimalnej, a tak wynika z informacji głównego inspektora pracy, którą przedstawił w tym roku ME 20 % pracodawców nadal nadal lekceważy OOM stawkę minimalną to nie jest mało to nie jest w 2 proc należy do pro, ale często to już możliwe jest standardem i tej klauzuli ME baby pop czy to rozwiązuje problemy, bo drzewa przeglądają rekomendacje, które chcą państwo w raporcie o znacznie szersza, ale czy to znaczy, że ta patologia w zasadzie została zlikwidowana w rządzie instytucje publiczne niestety nie pojawiają się przypadki, że instytucja publiczna, ale nie wpisując jej klauzuli oraz do przetargów, ale i z takich przypadkach Instytut zrównoważonych zamówień publicznych oraz Solidarność, a także wybrani, a pracodawcy interweniują piszący do instytucji, że taka klauzula powinna się znaleźć, ale to też nie jest standardem to to są pojedyncze przypadki piszecie list taki rozdział w waszym raporcie bardzo ciekawy o tożsamości instytucji publicznych, czyli o pytanie do państwa do słuchaczy do obywateli, jakie są cele tych instytucji nerwowo tutaj, ale przypominacie, że po tym, jak prawo sprawiedliwość wygrało wybory z hasłem taniego państwa, a potem po o mnie niosła hasło dalej wgląd w tym podstawowym kryterium rokrocznie dużo opowiadano dla urzędów stało się jednak cięcie kosztów no i maksymalna efektywność kosztowa i że mogę tak eufemistycznie wyrazić wprowadzenie tej klauzuli cała dyskusja o Annę dymną postawił pytanie czy MAK instytucje publiczne nie mają też w zasadzie, czego jak pani nazwała w roli zawdzięczamy zajął on poczucia, że są instytucjami publicznymi są państwem, a zdradzają poczucie odpowiedzialności za społeczeństwo o troszczą się o swój własny budżet na swój własny interes już niepracowników, którzy świadczą usługi na ich rzecz, a właśnie jest jest to troska o o to, aby maksymalnie oszczędnie gospodarować da się zmienia właśnie dystrybutor IT to moje ostatnie pytanie jak pani weźmy ten raport i porównać sytuację dziś, czyli po wprowadzeniu mu pensji minimalnej po wprowadzeniu tych klauzul w większości instytucji czy ma pani poczucie, że ten problem w zasadzie rozwiązany poza tym, że trzeba doprowadzić do stosowania czy to pomaga w większych szerszych zmian systemowych i myślę, że należy tu są potrzebne naprawdę głębsza zmiana systemowa, a ponieważ sami urzędnicy przyznają, że czują MO, że formułuje się wobec nich sprzeczne oczekiwania z 1 strony mamy ustawę o g o finansach publicznych, która nadal, mówi że instytucja publiczna mają gospodarować się celowo i oszczędnie i urzędnicy nadal rozumieją te przepisy jako konieczności maksymalnego ograniczania wydatków, a za stronę tak tak i za mogą właśnie odpowiadać, a obawiają się że, że Najwyższa Izba Kontroli, a zarzuci im żal nie gospodarowali oszczędzania wystarczająco i z drugiej strony mamy już stawkę minimalną oraz klauzule pro pracownicza on i te 2 wymogi dla ludzi sposób ról są ze sobą sprzeczna należałoby właśnie popracować czy również nad tymi wartościami, które leżą u podsta w, a ustawy o finansach publicznych wydawania naszych środków i właśnie pracy z urzędnikami na 3 nad tym, a za co tak naprawdę odpowiadają my ja jeszcze się również dla wszystkich państwa, którzy macie wątpliwości czy Elbląga czy krytycznie w teście wobec minimalnej stawki godzinowej, która została wprowadzona to bardzo polecam państwu ten rozdział w raporcie tym rozmawiamy dotyczący prekariatu w instytucjach publicznych, czyli był to ma swój wymiar i etyczne i też tam praktycznie rzecz ludzie po prostu muszą korzystać potem i tak ze wsparcia socjalnego, bo najnormalniej w świecie nie są w stanie wyżyć, ale jak to szeroko wpływa mniej ma na życie tych ludzi dla pani, która argumentuje, że najbardziej przekonujący, że rannemu inną rzecz, a ludziom płacić godziwie, a po prostu dostosują ludzie to są ludzie którzy, którzy mają uczucia mają swoje życie swoje rodzinne, a każdy z nich to to są ludzie, którzy mogliby się naszymi ojcami matkami, a których mogli się, że moglibyśmy nie widzieć przez cały tydzień z powodu wejścia ich do pracy były takie przypadki, że osoby, które owocowały instytucje publiczne jako ochroniarz wychodziły na 165 godzin na 100 godzin na 80, a więc to jest absolutna destrukcja życia, ale rodzinnego, więc myślę, że tutaj po prostu zwykłe zwykłe utożsamienie się z tymi pracownikami z ich rodzinami myślę, że też dają dużo daje domyślenia rozdział dotyczący hierarchii, które tworzą się we w instytucjach czy zakładach, w których jedni właśnie są stałymi pracownikami jedni są wykonawcami podwykonawcami uderzające są to opowieść jak na uniwersytetach stałych pracowników zatrudniono do czyszczenia biura rektora tak to była wystawa wyższa, jeżeli mogę klasa lub konto, a 3, a pozostałe biura Noel sprzedały pani, który był zatrudniony przez podwykonawcę wszystko to w raporcie outsourcingu usług ochrony oraz utrzymania czystości w instytucjach publicznych autorką Katarzyna Duda z ośrodka myśli społecznej imienia Ferdynanda Lassalle, która ma państwa gościem bardzo dziękuję bardzo wdzięku Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA