REKLAMA

Jak reforma edukacji wpłynie na opolskie szkoły? Odpowiadają dyr. Małgorzata Szafors i Piotr Guzik

Usłysz Swoją Szkołę
Data emisji:
2017-04-13 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
23:05 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Joanna Mąkosa dzień dobry jesteśmy w Opolu w miejskiej bibliotece publicznej przy ulica Minorytów 4 to już druga odsłona akcji usłysz swoją szkołę, a ze mną, ale w studiu gościem pani Małgorzata szaf ors dyrektorka gimnazjum nr 7 dzień dobry dzień dobry i pan Piotr guzik Gazeta wyborcza Opole dzień dobry dzień dobry państwu siatka szkół gotowa siatka szkół zatwierdzona wielu zmian nie będzie mówił dzisiaj prezydent miasta w naszej poranne audycje takie, ale Rozwiń » najważniejsza to powstanie 2 nowych liceów na bazie gimnazjów nr 5 i 7, czyli m. in. na bazie gimnazjum, którego pani jest szefową tak męczy to jest dobry pomysł czy ja uważam to jest dobry pomysł, dlatego że szkoła ma taką gimnazjum miała bardzo dobre notowania ma świetnie przygotowaną kadrę kreatywną stale rozwijającą się, która może stworzyć dobry Kammela kameralne klimatyczne liceum Ogólnokształcące w betonie był pierwszym pomysłem na to gimnazjum nie jak miałoby się na początku w listopadzie był pomysł włączenia gimnazjum nr 7 do liceum nr 6 wind pojawią się takie głosy, że te gimnazjów w Opolu może być przepraszam liceów w Opolu może być po reformie za dużo pan Piotr guzik o tym, pisać o znacznym skład jest tej natury, że kilka lat temu w Opolu zlikwidowano jedno liceum, które wchodziło w skład zespołu szkół technicznych Ogólnokształcących imienia Kazimierza Guzowskiego przy ulicy Hallera, bo czwarte liceum Ogólnokształcące im po prostu z racji tego decyzja ta motywowana tym, że postój jest małe zainteresowanie tą szkołą w w momencie, kiedy pierwotne plany Opole prezentowało zmiany na mapie oświatowej miasta mowa była tak naprawdę utworzeniu tylko 1 liceum już wtedy były nie słyszałem w środowisku pedagogicznym środowisko nauczycieli komentarzem no może być ciężko z naborem w skład obecnie sytuacja jest taka, że są tworzone, bo 2 nowe licea i są poważne obawy wśród nauczycieli czy ten nabór faktycznie uda się przeprowadzić w wymiarze, jaki jest planowany, ponieważ przykładowo w gimnazjum nr 5, które mieści się przy ulica Ozimskiej w Opolu ma być przyjętych planowo mają być otwarte 3 oddziały jednocześnie na sesji rady miasta w marcu, bo duże kontrowersje wzbudził fakt, że inne istniejące licea planują utworzenie większej ilości klas niż mają dotychczas to rodzi obawy o kolejne auto czy te nabory faktycznie uda się przeprowadzić w takim wymiarze w jakim to wszystko planowane, uwzględniając fakt, że same klasy mają być mniej liczne niż do tej pory, ponieważ ograniczono tam liczebność uczniów jaśnie państwo mieli 36 maksymalnie maksymalnie 28 czy są teraz ogólniaki będzie czekałam na walka o ucznia trzeba jakoś opracować strategię pani lek. lek. Jana myślę, że zawsze rekrutacja to była taka trochę walka o uczniach nawet jedno oczywiście do liceów, ale rekrutacja jest zawsze takim momentem, który budzi obawy budzi obawy wszystkich nauczycieli rodziców czy dziecko się dostaniecie się nie dostanie do szkoły, którą sobie wybrało jest to taki moment, żeby szkoły mają okazję prezentować się i to zawsze było była walka to być może ona teraz będzie większa im pani gimnazjum ma opinię 1 z Jamna najlepszych w regionie czy wy macie już jakąś strategię jako tego ucznia będzie zobaczyć okolicę tak prowadzimy oczywiście ja muszę powiedzieć, że do opolskich liceów z dobrej przychodzi 60 % uczniów spoza Opola są duszenie jest właśnie z województwa opolskiego z okolicznych tutaj oczywiście w miejscowości i głównie będę stawiała i moi nauczyciele na pozyskanie do szkoły tych uczniów, którzy są spoza terenu Opola co nie znaczy, że oczywiście prowadzenie również daleko posunięte działania w słynnym odnośnie do swoich utrzyma stąd często 96 uczniów w tej chwili kończący klasę trzecią i mam nadzieję, że część z nich zechce zostać również u mnie oczywiście promujemy szkołę, jeżdżąc po szkołach, spotykając się z uczniami mówiąc o antykoncepcji jako liceum nr 9, bo będzie to liceum nr 9 i oczywiście spotykamy się i z uczniami nasi uczniowie pomogli nam oczywiście w różny sposób za pomocą warsztatów za pomocą ankiet ustalić, że propozycja klas, czego chcieliby, czego oczekiwali właśnie w tym nowym liceum również pod kątem i dydaktycznym pod kątem zainteresowania, ale także pod kątem bazy technicznej, bo to też jest bardzo bardzo istotne jest interesująca właśnie tego oczekują uczniowie klas liceum uczniowie na oczekiwania są bardzo różne tak jak czynniki, które powodują wybór szkoły są bardzo różne, bo wskazują bardzo różne czynniki oczekiwania są różne, a przede wszystkim dobre przygotowanie do matury to jest 1 z takich kluczowych mniej trudne kluczowe kluczowych rzeczy, które wskazują gimnazjaliści, którzy myślą jeszcze mimo wszystko perspektywicznie Ellen Page, zanim ChRL Zalewska, mówi że właśnie Potez m. in. reforma oświaty, żeby szkoły nie było już kursem przygotowawczym do matury no tak, ponieważ do tej pory mówiono, że są to kursy przygotowawcze, bo tylko trzyletnie dziejach tak uważam przyznam szczerze, że te 3 lata dawały możliwość do przygotowania natomiast wracając do domu dodała tego co pan dekadą oto co pani pytała to przede wszystkim uczniowie też chcą one dobrej atmosfery w szkole, ale chcą takiego przyjaznego klimatu zainteresowania się, żeby nie być anonimowym, a gimnazjum taki klimat ani nie jest tak nie znaczy miało tak musiałem powiedzieć, że przeze mnie też 17 lat, a ja na początku 2312 lat wicedyrektorem w tej szkole od jej siostra jestem dyrektorem i tworzą one tak naprawdę to gimnazjum w tej chwili gimnazjum liczy 21 oddziałów w tym sportowe właśnie jest taki klimat i wydaje mi się że, że udało nam się, mimo że rzesza uczniów jest bardzo liczna na każdym poziomie prawie 200 osób nic to udało się stworzyć taką atmosferą czy nie mieli możliwość rozwijania swoich pasji swoich zainteresowań swoich nie możliwości sportowych zajmowaliśmy w miejsce pierwsze w Opolu drugie w województwie w sporcie certyfikaty zainteresowanie zdobywaliśmy także nie nadal chcecie przyciągać sportowcy oczywiście na torze w liceum było profilowane na szkoły z oddziałami sportowymi tak to jest właśnie ta strategia walki o uczniach też oczywiście mam sygnały, że niektóre dyscypliny sportowe i oczywiście zawodnicy ich rodzice chcieliby uczyć się u nas w gminie gimnazjum, tym bardziej że niedługo zostanie gra oddany właśnie Okrąglak, czyli ta remontowana w tej chwili hala widowiskowo-sportowa i plany miasta są idąc tym kierunku, żeby rozbudować ten cały park sportowy związku z tym na zaplecze sportowe będzie jak najbardziej temu sprzyjało, żeby tworzyć takie klasy o profilu sportowym różnych dyscyplin nie są zapytać pana Piotra guzika czy taka zachęta pana zdaniem wystarczy, żeby te licea nowe 2 i wszystkie licea Opola w Opolu były zapełnione, a przede wszystkim, słuchając tego co mówiła pani dyrektor to tak naprawdę pierwsza refleksja, jaka była żel jak to wszystko tak fajnie działało tu teraz szkoda tak naprawdę to wszystko niszczyć, a jednak mija moim zdaniem, że będę działał jeszcze lepiej jestem sceptycznie jak na razie jednak do tego typu po propozycji nastawiony szczególnie Rzym musi mieć na uwadze, że zarówno gimnazjum nr 7 gimnazjum nr 5, czyli te 2 placówki, które będą przekształcone w nowe licea to były tak naprawdę czołowe i opolskie gimnazja przez wiele wiele lat ja zawsze śledziłem rokrocznie wyniki w tamtych lat w wszystkich naszych placówek w egzaminach to były naprawdę e-sądu czołowe szkoły tego stopnia u nas w mieście dlatego przykre jest teraz placówki, które przez wiele lat pracowały na swoją renomę muszą ją tak naprawdę budować odnowa ma mając świadomość tego, że tak naprawdę przy obecnej sytuacji rynek oświatowy jest nadal jednak rynek ucznia ja pamiętam sam my w, kiedy ja przystępowałem do egzaminów do liceum, bo jeszcze jestem z tych roczników ostatnich 8 klasówek no to tak naprawdę sytuacja była, kiedy Opole odbijało im uczniów spoza miasta, ponieważ twierdzili mamy miejsce przede wszystkim dla nas teraz jest oczywiście takie też pani dyrektor wspomniała odwrotnie ściągamy ponad połowa uczniów opolskich szkół ponadgimnazjalnych w są uczniowie spoza regionu m6 przaśną spoza Opola samego i tarasu lub bez wypłat jest taka, że inni też nowe szkoły nowe licea musiał się tak naprawdę jednak ma promować od podsta w ośrodek promocji i liceów od podsta w porozmawiamy z moimi gośćmi PS tuż po informacjach Radia TOK FM moimi gośćmi przypomnę są pani Małgorzata szaf ors dyrektor gimnazjum nr 7 i pan Piotr guzik z gazety wyborczej z akcją usłysz swoją szkołę wracamy za kilka minut Joanna Mąkosa witamy po przerwie z naszego terenowego studia w Opolu w miejskiej bibliotece publicznej przy Minorytów 4 to druga odsłona akcji usłysz swoją szkołę my w tym samym składzie co przed przerwą, czyli pani dyrektor Małgorzata sza w Polsce razem ze mną dyrektorka gimnazjum nr 7 w Opolu, a także pan Piotr guzik z gazety wyborczej przed przerwą rozmawialiśmy o tym jak nowo, bo stolica w Opolu będą starały się walczyć ucznia inna i pan Piotr guzik powiedział, że rzeczywiście będą musiały walkę podjąć będą musiały, ponieważ tak naprawdę stają teraz w szranki z ze szkołami, które mają już jednak pewną renomę tak mamy w Opolu licea, które funkcjonują już od 70 lat są to licea, które dla wielu uczniów są szkołami pierwszego wyboru i jak rozmawiam z nauczycielami to i mają po prostu poważne obawy, że do tych placówek, które są teraz tworzone na nowo trafią uczniowie, dla których warsztat remontu placówki 0203. wyboru, że może być także prostują poziom tych uczniów nie będzie odpowiednio wysoki, a pani dyrektor będzie tego obawia, bo część osób, ale tutaj trochę bym parlament polemizował z tym, że trafią uczniowie z 0203 . naboru i myślę, że w małej szkole właśnie z uczniami, którzy może nie mają bardzo wysokich osiągnięć edukacyjnych nie mają możliwości tylko może od możliwości nie wykorzystują w pewnym wieku jest możliwość wypracowywania właśnie w takich małych i licea, które m. in. będzie dziś będzie mi ulicę nr 9 ja sobie sprawę, bo przez lata wiedziałam, że moi uczniowie z gimnazjum idą do szkół i znamy losy absolwentów, ale myślę, że taka szkoła takie liceum, które tworzy się z gimnazjum nr 7 liceum nr 9 stwarza też możliwość dla uczniów, którzy nie mają może pasje może zainteresowania oraz w tłumie może nie do końca potrafią się zła znaleźć reklamujemy teraz do szkoły no w wyborze szkoły te na wracając do tych renomowanych no to fundusze te szkoły tak to, które jawnie przez sądy pracowały jak też mam się zamiar uczyć się od najlepszych właśnie pani dyrektor MOK we, jeżeli chodzi o naukę no to ja chcę zapytać się o nauczycieli ani szkole czy oni będą musieli przegra nawet uczyć nowych rzeczy jak to no oczywiście ja uważam, że nauczyciele stale musi się uczyć, ponieważ świat tak szybko biegnie do do przodu, więc to wszystko co nas otacza żyje nie wyobrażam sobie, żeby w jakiejkolwiek szkole nauczyciel nie uczył się w tej chwili już nauczyciele mówią o tym, że prawo mieć wyrzuty, że zasady reformy tak jak najbardziej i część już wiem oczywiście ta, która nie jest planowana do zatrudnienia w liceum pracowałam kiedyś w szkołach licealnych mama miała do czynienia z młodzieżą nauczyciele z gimnazjum to co tacy nauczyciele, którzy ciągle musieli się doskonalić nie są nauczeni zmian przystosowani do tych zmian organizowanie i znów nie w tym w tym roku nie, a czy test także ma pani już wiedzą o ich dalszym losie to nam wysłali CV Thomas dachówek czy leczyć może będą kibicom tak jest głównie są to nauczyciele, którzy złożyli CV do szkół podstawowych dla szkół podstawowych a, ale nie jest to grupa wielka raczej jest to taka grupa, która będzie miała u mnie część godzin i część godzin oczywiście w szkołach podstawowych to nie jest problem to takie zaślepienie etatów to na pewno jest problem no ale tak wiele tak reformator przynajmniej na początek zakłada, bo rozumiem, że nauczyciel fizyki może mieć problem z etatem na początek w prawda w klasach siódmych czy czy później własnych powiąże z nauczycielami rozmawia o tym nie mówią, że trwa rzeczowa jest stwierdzenie, że np. nawet jeśli się uda coś w bardzo dużym wysiłkiem dyrektorów sprawić, że nie będzie zwolnień w tym roku to jest właśnie kluczowe stwierdzenie w tym roku nie wiadomo co będzie w latach kolejnych, a właściwie wiele wskazuje na to, że jednak, jaki zwolnienia będą powoli powoli, ale następować w szkołach prawda jest też taka, że czasami kwestie braku zwolnień osiąga się n p . poprzez nieprzedłużanie umów z nauczycielami, którzy mieli te umowy na okresy jakiś określony czas tu jest on wraz z 7000 nauczycieli w tym roku szkolnym odejdzie na emeryturę no właśnie zwolniono też mam dzwonić do tych wspomnień to właśnie zwolnienia, ale jednocześnie to odejście na emeryturę ne pedagogów niejednokrotnie bardzo doświadczonych posiadających bardzo dużą wiedzę, a w ministerialnych statystykach świetnie się bilansuje dokładnie, a jednocześnie jesteś także jest spore ryzyko, iż uczniowie, którzy teraz uczęszczają do gimnazjów wygaszanych kolejne kolejny rok szkolny będą musieli rozpocząć, poznając zupełnie nowych nauczycieli, bo np. będzie konieczność zatrudnienia może jakiś dodatkowych osób na cząstkowe etaty, bo z kolei część winna nauczycieli może stwierdzić nie chce uczyć liceum, bo nie mam zupełnie pojęcia o tym jak krwiak się dzieje nie twierdzę oczywiście, że brakuje nauczycieli, którzy gotowi rzucić mu wyzwanie, ale są też osoby, które jednak decydują się co zresztą mieliśmy okazję usłyszeć na podjęcie pracy w szkołach podstawowych, jeżeli chodzi o kwestie infrastrukturalne to jak to wygląda w Opolu czy tutaj dzieci będą dojeżdżać do innych szkół, jeżeli chodzi o oddziały klas siódmych i ósmych jest taka sytuacja jeśli chodzi o likwidowane gimnazjum nr 8 przy ulicy Lelewela na osiedle Dambonia jest to placówka ma jedno 1 jedno Anna z kilku gimnazjów takich jest w pełni samodzielnych, ponieważ mamy też w Opolu gimnazja wchodzący z zespołu szkół, tudzież zaś z podstawówką, tudzież z iglicami tam sytuacja będzie taka, że dojeżdżać tam mają dzieci z 2 innych podstawówek z podstawówki nr 9 przy ulicy cmentarnej z podstawówki nr 32 ze sła w Wit, która jest początkiem tego roku zostały włączone granice administracyjne Opola powody tych tego są takie, iż w obu dotychczasowych placówkach tych dzieci nie ma warunków lokalowych, żeby tam mogły się uczyć jednocześnie jeszcze klasy siódme przy naborze też pierwszaków, a potem jeszcze dodatkowo w rok później po raz ósmy w związku z tym te dzieci będą zmuszone do tego, aby uczęszczać do nowo stworzonej podstawówki na bazie gimnazjum i będzie to także te dzieci w razie czego będą już też absolwentami tej szkoły nr 33 w niepamięć nie mieli się zmienia się do nich wszystko zmienia się dla nich wszystko tak naprawdę nie wiem o reformach światowa miała sprawić, że dzieci i w okresie tym bardzo trudne teraz dla nich tak naprawdę okresie dorastania nie będą musiały zmienić środowisko no właśnie w przynajmniej w tym okresie przejściowym tak nie będzie tak naprawdę skutek będzie taki sam by poszły do gimnazjum pani dyrektor pani na to no ale na taki sam decyzję rada miasta zatwierdziła w związku z tym uległ panice takie decyzje ocenia czy to będzie ze szkodą dla dzieci czy nie czy w tym wieku wielu nowym w siódmej ósmej klasy szczerze to nie jest jakiś wielki problem przemieścić się do do szkoły o CIT, gdyż spotkanie z nauczycielami i inne możliwości ministerstwo mówiło o tym, że reforma jest m. in. po torze, bo właśnie dzieci też nie były tak nagle wyrywane do innego środowiska uczył się 1 ciągiem do ósmej klasy, że to jest trudny okres w życiu nastolatka tutaj ma doświadczenie dlatego pytam jako przyznam szczerze jeśli chodzi o gimnazjum im trudno, żebym była za zlikwidować zlikwidowanie gimnazjum i tu oczywiście ten nie będę zgodna z panią minister, dlatego że wg mnie gimnazja przez 17 lat wypracowały sobie naprawdę mechanizmy pracy z uczniami jest trudnym wieku dojrzewania dorastania czynami mnie w szkole było także radziliśmy sobie z różnymi problemami, które się pojawiają w tym wieku to nie znaczy, że one znikną wtedy teraz tym, kiedy dzieci się przenieść do siódmej czy do ósmej klasy te problemy będą może w mniejszej skali wejście było w 7 oddziałów, a teraz będą 2 oddziały klasy siódmej Ottona będą mniejszej skali, a na pewno pojawią się nowe w kontakcie z młodszymi pani dyrektor tej osoby to może tak bardziej ogólnie co pani zdaniem uczniowie stracą na tym, że gimnazja znikną myślę, że wiele myślę, że otwarcie na innych umiejętności komunikowania się z innymi spotkania różnych różnych możliwości prawda i rozwoju generalnie rozwoju takiego szerszego rozwoju Janie mówię tutaj o środowiskach miejskich takich jak Opole, ale mówi o środowiskach, bo akurat mam kontakt ze środowiskami wiejskimi te dzieci trafiają z gimnazjów dowożony był oczywiście do do tych gimnazjów jednak mimo wszystko miały większe możliwości rozwoju kontaktów z rówieśnikami wypływały na szersze wody, który w różny sposób sobie radziły, ale generalnie, podsumowując raczej na prezydenta zaliczyła, a jak wygląda kwestia strajku nauczycieli w Opolu 31 marca strajkowali nie strajkowali wg informacji wyglądało to różnie tak naprawdę w zależności od placówek na pewno dało się tu zauważyć w gimnazjum nr 5, ponieważ tam było była taka sytuacja, że w 1 klasie w ogóle nikt się nie pojawił, a w części klas było, aby połowa uczniów albo pojedyncze na osoby tutaj mówię to czas o tym jeszcze o strajku w tym pierwszym można powiedzieć, bo najpierw jeszcze pamiętajmy, zanim był strajk nauczycieli zdaniem strajk pedagogów był strajk rodziców uczniów natomiast chodzi o to by strajk cykliczny tak naprawdę nic od dziesiątego każdego miesiąca apelują rodzice bez przynajmniej w koalicji nie da chaos w kolonii wysłanie dzieci do szkoły i to też u was działa był tak, ale to też w pewnym sensie zależy na kod placówek, bo nie da się ukryć, że ma u nas w mieście inne jak sam zresztą pan prezydent wskazywał wszystko wydaje się być w miarę spokojne, ale ma to też związek z uwarunkowaniami politycznymi jakich jest teraz obecnie w pole, a konkretnie z tym, że nasza obecna władza miejska jest w jaki sposób jednak powiązana z rządzącym obozem prawicy pań dyrektorów ani nauczyciele przyszli do szkoły 31 marca, a rodzice posłali dzieci do szkoły dziesiątego in strajk podjęło 46 % nauczycieli może wcześniej Dakar deklarowało więcej, ale uczniowie i grupa uczniów przyszła ci nauczyciele, którzy nie podjęli strajku prowadzi z nimi zajęcia sportowe i inne in jeśli chodzi o uczniów wyczynie posyłania dzieci dziesiątego każdego miesiąca nie było takich jak taki tutaj strajku Unii przyznaje placówce pani dyr pani strajk nauczycieli popiera, że jest jakaś forma pokazania sprzeciwu, bo akurat w przypadku gimnazjów ten sprzeci w myślę, że jest mi jest mimo wszystko wskazany, bo nie można nie mówić o gimnazja, że przez nasz 16 lat generowały tylko i wyłącznie patologie, bo to jest nieprawda my naprawdę pracowaliśmy bardzo solidnie z UE z młodzieżą i mieliśmy wiele satysfakcji z tej racji o uczniach rodzicach nauczycielach z Opola będziemy jeszcze dyskutować dzisiaj na naszej antenie m. in. podczas debaty o godzinie osiemnastej tutaj w miejskiej bibliotece publicznej przy Minorytów 4, którą poprowadzi Agata Kowalska debata będzie na żywo mamy nadzieję, że będzie w niej uczestniczyć zarówno publiczność tutaj na miejscu jak inni jak państwo możecie korzystać z aplikacji mikrofon TOK FM tam zadawać się pytania dotyczące edukacji także wysłać je na naszego maila czy pytacie przez Facebooka, ale bardzo dziękuję za rozmowę moimi gośćmi byli Małgorzata szaf ors pani dyrektor gimnazjum nr 7 w Opolu i pan Piotr guzik z gazety wyborczej dziękuję bardzo dziękuję dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: USŁYSZ SWOJĄ SZKOŁĘ

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA