REKLAMA

Kim był Agnon Szmuel Josef?

Kultura Osobista
Data emisji:
2017-04-13 17:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:47 min.
Udostępnij:

Opowiada Piotr Paziński (tłumacz książki Przypowieść o skrybie i inne opowiadania)

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Patrycja Wanat rozpoczynamy kulturę osobistą studiu zanosi się Piotr Paziński dzień dobry wieczór będziemy rozmawiać o książce przypowieść o skrobię i inne opowiadania to ostatnio nasz męża Józefa Piotr Paziński tę książkę przetłumaczył i za przetłumaczenie tej książki na język Polski otrzymał nagrodę na gdańskich spotkaniach tłumaczy literatury odnalezione w tłumaczeniu niecały tydzień nie żadne tam ani my dzisiaj rozmawiamy trochę o regionie o języku Rozwiń » hebrajskim i o tym jak ta książka jak wyglądała praca nad tą książką, ale chciałabym zacząć od zoo to właśnie postaci Szmala Józefa McDonald, który jest nazywany ojcem założycielem literatury izraelskiej podać uczniów się torturuje kanonem w szkołach szukała maleńkiej Eastman nie wiem połączeń z jakimś polskim pisarzem, ale wydaje mi się, że są jakieś porównania do Mickiewicza jadą do Sienkiewicza są tutaj nietrafione, a może jednak ich zlote może nietrafione, że literatura hebrajska się rozwija inaczej niż Polska i magnolii wyrasta z dwudziestą edycję 20 wieków piśmiennictwa hebrajskiego w języku hebrajskim piśmiennictwa przede wszystkim religijnego traktatów rabini licznych traktatów Cup balistycznych komentarze do autora komentarzy prawnych i nic i różnych innych języka, który nie był używany w literaturze świeckiej w zasadzie dziewiętnastego wieku jest w związku z tym 1 z takich założycieli tej świetnej literatury właściwie obok wielkiego poety Chaima Nachmana Bialika takim ojcem założycielem, który faktycznie jest i klasyki Jeremiego kulą u nogi i w i ojcem starego należy pokonać albo, na którym pisarz się wzoruje Amos OZ to był właśnie ojciec dla ludzi z kolejnych pokoleń raczej ktoś już niezrozumiałej anachroniczny trochę należący do innej epoki, ale tak jest któregoś dnia można uwolnić, bo właściwie nowożytna hebrajski zna aktora stawała się z życia jak można językiem mówionym językiem urzędowym państwa językiem po prostu codzienności jest strasznie zakorzeniona w to też jest jedyny pisarz jak na razie krótszą nagrody Nobla atak, który pisało w języku hebrajskim jego wizerunek widnieje na pana mknąć 1 Tytan właśnie przed audycją Ania i o jakim banknocie tutaj mówimy o nominale 3 istotnym postać bardzo ważna ciągle jest to z całą pewnością klasyk jest to rzeczywiście pan z banknotu 50 szekli zagrał pan z lektur szkolnych w no i pisarz, do którego jak mówię pisarze z kolejnych pokoleń już 3 odwołują się albumu zaprzeczają albo cały czas z niego sięgają w uprzejmie zapytani deklarują, że go czytają nie zawsze jest to prawda w ale ale n p . dla tych pisarzy, którzy są znani w Polsce Camus o Rosję jak David Grossman jak najwyższa, ale w jak strój Jasia, ale w, które już 5 powieści mamy on jest rzeczywiście postacią ważną i taką, która jest mniej lub bardziej nawiążą do innych dlatego w twojej głowie zrodził się zrodziła się zrodził się takie pragnienie w zasadzie innym przetłumaczenie akt Donaldem tutaj dodała przedstawienia go polskiej publiczności czy to bardziej wynikało właśnie z oferty wydawcy, który powiedział no ale może czas najwyższy cieczy to jednak jest jakiś jakaś osobista potrzeba i Nielbą tuż potem, żeby pokazać polskiej publiczności, skąd się wzięli jej ulubieni pisarze izraelscy albo drugi to była po prostu własna fascynacja nadanego kraj przed laty i zacząłem czytać i niesłychanie zastępował mnie ten moment przejścia pomiędzy tradycyjnym żydowskim w piśmiennictwie religijnym Teologicznym gawędą chasydzką przypowieścią, a tworzenie się świeckiej tutaj modernistycznej literatury taki stek modernizmu i czegoś bardzo bardzo stara gra się przez lata zajmowałem Dziani sem i akt, ale czasami porównywano dodaje stażysta też trudne, że język jest szalenie bogaty pełen różnych asocjacji aluzji odwołań prawda do różnych tekstów z obrębu pewnej tradycji i to już wystarczająco prawda wystarczającą zachętą no potem się okazało, że jest to po prostu bardzo dobra literatura, która się całkiem nieźle chyba tłumaczył dzwonili po przeczytaniu dużego i dużej części korpusu pism jak na analizie LO współczesnych komentarzy czy opracowań naukowych literaturoznawcy do niego zacząłem tłumaczyć wybrałem sobie kilkanaście opowiadanie z 1 potem drugie potem trzecie, a potem i tak się zaczęło składać w coś co zaczęło przypominać tom opowiadań i teścia taki tam, który miał wspólną jakąś cechę taką, że wybrałem teksty, które z 1 strony są jednymi z najbardziej znanych opowiadań Granata jest takie trochę dbs off, ale z drugiej strony są to teksty, w których stale podejmowana jest ta sama tematyka czym jest żydowska literatura, która się oderwała od żydowskiego piśmiennictwa religijnego czy kim jest pisarz hebrajskie, które już jest rabinem, a zostaje europejskim pisarz w całkiem nieźle się tłumaczy, ale on też całkiem nieźle się czytało przyznam się, że Joanna początkach zaczęłam go właśnie czytać, jaki zapowiedzi pojawienia się tej książki to mocno się tą książką wystraszyłam m. in . dlatego chciałam ani porozmawiać w studiu po to, żeby państwo się nie dali go mentalne to to słowo przypowieść o tytule jest krajem bardzo adekwatnym do faktycznie czyta się jak Gawenda jak przypowieść ta znana ta opowieść płynie w jakimś takim swoim bardzo charakterystycznym rytmem myślę, że dla tych Czytelników, którzy z 1 strony znają Kawka, czyli już prawie całkowicie zasymilowanych go prawda Europejskiego Żyda, który o judaizmie swoich przodków wie trochę, ale pisze literaturę aktora lisy z retro głęboko teologiczną przypowieści ową, ale już prawie prawie świecką, a z drugiej strony np. lubią Basiewicz Ratzingera w Polsce znanego prawda 1 z takich nauk o Niemców literatura 1 ligi, gdyż prawda kultowego, a trzecie Story np. znają powieści galicyjskiej Juliana Stryjkowskiego poniekąd ucznia gmina nabyła go znał i i czytał to już w tym w tym trójkącie końce pensum Strycharski z wieloma kasku, a gmina zacznie się ulokować i to już wie, że takie straszne i mają przepisy w system 200 ileś też nie będą takie straszne i się okaże, że to się całkiem nieźle daje czytać, a jeszcze dość BOR Hessa kto, bo ostatnio te opowiadania już takie, w których magnolii wychodzi od tej tradycji rabinicznej staje się modernistów pisze o pisaniu o książkach bibliotekach uczonych w szalonych tak to jest świat tworzy świat warszawskiej wszyscy przy okazji tej książki pytają o to jak tłumaczy się z hebrajskiego czy język hebrajski jest trudne i co było najtrudniejsze w tłumaczeniu tej książki ja pytanie to zadam trochę odwrócony sposób, bo my już mieliśmy okazję o tym, krótko porozmawiać po ceremonii rozdania nagród w Gdańsku daje temu słyszałam coś takiego od ciebie, że ten język hebrajski sam w sobie nie jest językiem trudnym sąd po prostu słowa słowa, które się tłumaczy trudniejszy był Stella Gronek czy to w jaki sposób przełożyć Anna TR TR wyjątkową atmosferę, zwłaszcza na język Polski i otrzymałyśmy za każdy język jest teraz nawet, jeśli więc tutaj w tym co zalet będzie Jazz jest łatwiejsze trudniejsze w nową Skowrońskiego bolesne łatwiejszą gramatyka niż niektóre języki europejskie książka francuski prawda w tym gorzej ze słownictwem, która jest o tyle trudna że, że jest narosło warstwowo przez 2 pół 1000 lat w związku z tym te same słowa w różnych epokach mogą znaczyć troszkę co innego w ładnym gestem problem, że unika się spotykać 5 przynajmniej w pokazywaniu języka hebrajskiego i hebrajskim biblijnymi hebrajski gra w demonicznej Talmudu, czyli coś co powstało w pierwszych wiekach ery chrześcijańskiej potem średniowieczna aha wreszcie zna i to co sądzą co narastało w czasie jego życia i stawało się nowożytne współczesnym językiem hebrajskim, które mówią Izraelczycy, którzy Rączka spacerują po krakowskim Przedmieściu jako turyści chcą jeszcze teraz w tych dniach bardzo tutaj wielu, więc wynalezienie takiego języka, który by to wszystko złapał polszczyzny, która się inaczej rozwijała w bok krótszy powiedz krótszą historię, ale się inaczej rozwiała wcześniejsze dorobiła świeckich literatury prawda w jest była trudna to jest 1 rzecz, a druga taka, że chodzi o ten świat, zwłaszcza świat galicyjskich Żydów, bo on pisze albo o świecie powiedzmy ziemi Izraela albo żydowskiej Galicji swoją rodzinę w Buczaczu, w którym wiele tych opowiadań i tekstów się rozgrywa, ale patrzymy też Waspol ciepłu ciepłą ironią taką czułą ironią jest człowiekiem, który zdaje sobie sprawę sprawnego zerwania z z z jakiegoś takiego no i katastrof historycznych i przemian cywilizacyjnych, które sprawiły, że świat Sztetl do tradycyjnych wartości Och, ja wiem tradycyjnej religijności odchodzić odchodzi w przeszłość jak go nie chłoszcze mnie wyszydza patrzy na niego czule, ale z pewną ironią dostrzega różne jednak nieadekwatności w tym świecie różne sprzeczności patrzy na swoich bohaterów jako na ludzi często bardzo w świecie zagubionych i właśnie się patrzy na nich czule jednocześnie nie szczędzi im pewnych wiem co uszczypliwości pewnej ironii i złapanie tego, żeby to niebyła ani zbyt patetyczne prawda jak piszemy o świcie ojców, że zrobi, żeby ta nie była zbyt wzniosłe zbyt patetyczne ale, żeby też nie była zbyt złośliwa to wymagało trochę gimnastyki w obrębie pościel z mężem we, żeby jakoś to uchwycić oczu lecą ze słowami nie przetłumaczy rannymi, czyli jeszcze krótko powiedzmy na koniec o o słowach, które po prostu nie mają odnośników w języku polskim, który po prostu nie istnieją ja uważam, że większość słów z zakresu teologii czy rzeczy, jeżeli nie czy może liczyć KUL rytuału w Judei stycznego ma swoje odpowiedniki, choć oczywiście Polska tradycja językowa innym jest tradycją chrześcijańską i polszczyzna religijny jest polszczyzną katolicką polszczyzna biblijne oraz przede wszystkim polszczyzną katolicką, chociaż mamy kilka żydowskich przekładów Biblii Hebrajskiej, czyli starego testamentu mamy też teksty, jakby inną wizję Ruczaj, więc wobec wśród nich szukałem w wydaję się, że większość rzeczy da się przełożyć, bo kiedyś taka szkoła, że różne terminy właśnie hebrajskie, czyli niszowa się zostawiono kursywą prawda uznając, że rzecz, że jeżeli się nie da przełożyć pewno nieadekwatność tutaj zauważałem się wydaje że, że należy starać się starać się przekładać wszystko no co mieli szukać słów dziś w mniejszych inaczej brzmiących jak wybierać cytat biblijny to nie jest najbardziej ogranych znanych czytelnikowi wydają tylko nie wiem Biblia Tysiąclecia tylko zechcesz innych, żeby to było troszkę dziwne niedzisiejsze, żeby tak się też potyka czytelnikowi należy ułatwiać przepisami, ale należy mu też utrudniać oznacza on ma pracować, gdy czytając tekst tak mi się wydaje nie tylko nagrodzona każdy tekst czytelnikowi z 1 strony, a w halach w talerz puenta, ale z puentą wystawiliśmy naszych słuchaczy syn Piotr Paziński i bardzo dziękujemy gorąco polecamy przypowieść o skrobię i inne opowiadania, a tę szkołę Josef dziękuję bardzo dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: KULTURA OSOBISTA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA