REKLAMA

Jak powstawał Kościół po Chrystusie?

OFF Czarek
Data emisji:
2017-04-18 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
40:05 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
pani Ewa słuchaczka piszecie można, by się uśmiechnąć audycje na temat pierwszych starożytnych Soboru w kontekście tego jak ukształtowały późniejsze wyznania chrześcijańskie osobliwie w kwestii sytuacji ściany nie Żydów i ustalenia kanonu ksiąg biblijnych i natury Jezusa można było do tego uśmiechamy się najbardziej uśmiecha się prof. Robert Wiśniewski Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry trener uśmiecha się pan to dobrze także dziękujemy Rozwiń » za propozycję i zachęcam także słuchaczy do wysłania propozycji tematów, które państwo interesują będziemy je w programie Owczarek wyczarować z kapelusza, tym bardziej że w informacjach państwo słyszeli pewnie dzisiaj cały dzień wczoraj o tym co się dzieje w Turcji, a Turcja jest ważna dla naszej rozmowy, bo większość chyba soborów to w Konstantynopolu lub okolicach, czyli dzisiejszym Stambule dlatego tak wszystkie wszystkie wydarzyły się w Turcji jest 6 uśmiecham, bo to, by to temat jest bardzo ciekawym w ogóle kształtowanie się kościoła kształtowanie się jego doktryny kształtowanie się obyczajów kształtowanie się liturgii jest jest jest fascynujące, bo proszę sobie wyobrazić tę sytuację, że są pierwszym wieku, gdy tworzymy tworzymy religię trochę inną niż wszystkie, które w, które istniały dotychczas tak wszystkie religie świata rzymskiego świata greckiego wcześniej starożytnego Wschodu były religiami nastawionymi na kult przede wszystkim i nie tworzącymi ogólnoświatowej wspólnoty do pewnego stopnia tego wspólnota stworzyła religia żydowska, ale w kościele od samego początku w kościele chrześcijańskim mamy bardzo bardzo silną świadomość tego, że z 1 strony decyzja to jest to greckie słowo które, która określa, które my tłumaczymy jako kościół, a Gruzja jest zwołanie zgromadzenia lokalnym, ale jednocześnie jest zgromadzeniem jest ludem Bożym, które rozsiane jest po wszelkich krańcach świata no w każdym razie wszelkie krańcach basenu morza Śródziemnego tanzański Rosję to trzeba czy zgodzicie się walczyć z Rosją właśnie to właśnie teraz i teraz tak i zarówno, jeżeli chodzi o to by po to, rozsiewanie, jakiej sytuacji, kiedy mamy już jutro ściany jest jakby kwestia tego jak dojść do tego co mamy robić co my mamy wierzyć i lekkich obyczajów mamy przestrzegać i tata kształtująca się wspólnota chrześcijańska Ależ wkrótce po po śmierci Jezusa zaczął zadawać sobie pytanie właściwie kogo możemy kogo możemy przyjmować ci, którzy słuchają nauczanie Jezusa dużą ludzie w większości na pewno armeńskiej rzecznik natomiast we wspólnocie, która działa wiara, że linia wkrótce po po wydarzeniach paschalnych mamy całą pewnością Żydów, którzy są gratką jest z dziećmi, które zaczynają sobie zadawać pytania czy możemy wyjść dalej czy możemy wyjść do naszych do naszych sąsiadów, którzy nie są Żydami ale, których religia żydowska w tym czy inny sposób pociąga też inne to wychodzenie na zewnątrz wspólnoty żydowskiej mieszczą się nowe imię widzimy już w pierwszym wieku przed naszą erą nawet nawet wcześniej chrześcijanie znowu sobie zadają to pytanie czy możemy czy możemy wyjść wyjść na zewnątrz pytanie nie miało oczywistej odpowiedzi im to widzimy z w dziejach apostolskich dzieje apostolskie pokazują bardzo mocno scenę, w której INEA, w której Piotr zastanawia się czy może przyjść do domu pewnego pogańskiego pochodzenia o oficera, który po i jest zafascynowany religią żydowską i który chce dowiedzieć się w każdym razie o o nauce nauce Jezusa dzieje apostolskie pokazują również, że w Jerozolimie zdaniem Piotra k mówi tak wchodzimy w to idziemy do tych ludzi nie jest przyjmowana bez SOR bez dyskusji dla Jezusa zdaje się ma zastrzeżenia chciałaś no właśnie jest jak tak czy mam mamy w we wspólnocie rozum i jerozolimski mamy ten ma chyba 2 grupy od samego początku mamy tych grecką i muzycznych bardziej otwartych na świat Żydów często pochodzących spoza Palestyny mieszkających mieszkających w diasporze i mamy tę społeczność lokalną która, która jest tutaj od dawna, która mówi przede wszystkim jesteśmy krewnymi Jezusem wiemy co mówimy, a w i między tymi między tymi grupami jest napięcie tak to dużego napięcia dochodzi po raz pierwszy przy tej sprawie Korneliusza tego oficera, który miał zostać przez Piotra ochrzczony, ale po raz drugi dochodzi do euro do dyskusji nieco później wtedy, kiedy we wspólnocie w Antiochii i 1 z 1 z największych miast wschodniej części basenu morza Śródziemnego dochodzi do sporu między Pawłem świeżo nałóż na wrzuconym do byłem prześladowcą, który mówi przyjmujemy wszystkich i nie zmuszamy ich do tego, żeby Stali się Żydami to jest bardzo istotne także przyjmujemy ich przyjmujemy byłych Pogan, ale nie każe im się obrażać, a tymi, którzy mówią na przyjmujemy, ale oni muszą przestrzegać całego całego prawa w i dochodzić w Antiochii do dyskusji ta dyskusja, że opisana co ciekawe inaczej w dziejach apostolskich inaczej w liście powody gala w dzieje apostolskie mówią dyskusja jest między Pawłem, a ludźmi wysłanymi w Jerozolimie pewnie przez Jakuba w liście do Galatów Paweł mówi to jest między mną, a Teksasem, czyli Piotra Piotr wg listu do Galatów jest w Jerozolimie jest raczej tak po po przeciwnej stronie tego tego sportu wg dziejów apostolskich dyskusja zostaje kwestia zostaje odesłana do Jerozolimy, gdzie ta pierwotna wspólnota, w której w skład wchodzą, a apostołowie i nie do końca dla nas i zidentyfikowane grupa starszych postanawiają nie nie nakładamy na ludzi przechodzących z pogaństwa ciężaru ciężaru prawa dzieje apostolskie przedstawiał to jako jako takie taką zgodną decyzję całego kościoła ekumeniczna ekumeniczną po 1 stronie my ma stać Stefanos Piotr, który nie jest jasne czy rzeczywiście był wtedy w Jerozolimie i Jakub nie jest jasne czy rzeczywiście rząd przyjął to przyjął tę decyzję z entuzjazmem ten cel ten obraz, który w dzieje apostolskie Maanam pokazują obraz pisane z perspektywy pokolenia 2 pokoleń może nawet jest na pewno obrazem trochę wyidealizowane te dysku ta data ta decyzja na pewno nie była przyjęta bez bez dyskusji bez żeber bez ostrego sporu, iż celem jest oczywiste ci 2 antagoniści rzeczywiście znaleźli się po tej samej stronie od 100 zlotych pokazuje, że co chwila z różnych powodów będą pojawiały się kwestie sporne i te kwestie sporne trzeba w jaki sposób, a także Bonnie Ross sandały w jedności rozstrzygać no właśnie po i tanie które, które zadawali sobie, że chrześcijanie w pierwszych w pierwszych wiekach grzmi gen Błasik to te kwestie rozstrzygać powinien tak jak powiedziałem, że od samego początku jest bardzo silne przekonanie jesteśmy 1 kościołem tylko, że na początku nie ma jasnego pomysłu w jaki sposób ten kościół funkcjonuje jako jako pewna organizacja to znaczy kto mało, kto ma podejmować decyzje tak byłem początkowo każda gmina jest w zasadzie niezależna każda gmina co więcej jest zarządzana kolegialnie niema jednoosobowego biskupstwa to rozwiązanie pojawi się dopiero gdzieś w toku drugiego wieku każda grupa jest zarządzana przez grupę starszych albo i zarządców to są terminy, które aktor, który w grece brzmią prezbiter Rosji Episkopat aż tak stąd wziął nasz prezbiterium idee i biskup między tymi gminami trzeba też jakoś uzgodnić uzgodnić stanowisko to stanowisko zgodnie się na różne sposoby są ludzie wysłani z 1 gminy do ronda do drugich są kuliste, które przekazują sobie radzić odbywa się to czytają na głosy co nie potrafią tu zachęcają także przy czym jesteśmy w społeczeństwie, które dosyć dobrze czyta fakt, że ten stopień alfabetyzacji Europa osiągnęła właściwie dopiero w epoce nowożytnej to nie nie aż tak od razu tak to widać choćby po jakości napisów w niem szaletach miejskich pompa jak i innych miejscach tak ludzie bas grają na na ścianach też umieją pisać nieprawdy w ale wracając wracając do Bodo do dowodu uzgadniania do uwzględnienia stanowiska w toku po stoku trzeciego wieku pojawił się pomysł zgromadzeni zarządców gmin zarząd, czyli biskupów, którzy zjeżdżali się z różnych stron na ogół prowincji na buty są zgromadzenia lokalne w 1 miejscu i podejmowali istotne decyzje to czy dotyczące liturgii obyczajów dyscyplinę i przede wszystkim dotyczące doktryny Bobo Bobo, bo to jest kwestia niesłychanie skomplikowana tak to znaczy my mamy mamy do czynienia z kształtującą się nauką kościoła, która nie jest całkowicie opisana w ani Starym ani ani w nowym testamencie, że czeka bardzo ważne istnieją właśnie idzie, więc po pierwsze musimy masz my musimy odpowiedzieć na na bardzo bardzo istotne pytania, które dla nas to brzmi wszystko jedno czy jesteśmy chrześcijanami czy nie dla nas pojęcie trójca święta czy 1 Bóg w 3 osobach czy Chrystus Bóg człowiek brzmiało banalnie, ale dlatego żeśmy się z tym słuchali po prostu, ale to są to są kwestie to logicznie czy filozoficznie jest z okropnie trudne do dopisania jakże dla pierwszych 6 ma ważny dowód dobrze co mamy mamy jakieś wspomnienia niektóre z tych konie są zapisane, ale które są prawdziwe, które mają aż, które w, których autorów powinniśmy czytać, na których na, których uważać wrócimy do tej kwestii do innych kwestii związanych z pierwszymi osobami po informacjach Radia TOK FM informacje o godzinie 1120 już kilka minut prof. Robert Wiśniewski z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego z państwa moim gościem wracamy po informacjach od prof. Robert Wiśniewski z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego z państwa i moim gościem wracamy do początków chrześcijaństwa mówisz o tym, że ci pierwsi chrześcijanie bardzo się wiedzą na czym się oprzeć, bo są jakieś wspomnienia pojawia się listy pisze teksty Alonso żaden sposób nie jest złożone w całość to właśnie Bauman mamy też fundamentalne pytania dotyczące relacji między busami człowieczeństwem Chrystusa między mera relacji między Bogiem ojcem synem Bożym Nitras na podstawie czego mamy na te pytania na te pytania odpowiedzieć z całą pewnością gdzieś tak na przełomie 0102 . wieku mamy dużo pism mówiących o historii Chrystusa i zapisujących to co Chrystus mówił, że spośród spośród tych pism ze PAK do naszych czasów przetrwały przetrwały te 4 ewangelie, które nazywamy kanonicznymi przetrwało sporo innych sprzed 2 korpus listów Pawłowi przetrwało sporo różnych pism, który miał dosyć dosyć skomplikowaną skomplikowaną historię teraz to co nas co do naszych czasów przetrwała co nie jest efektem pewnego wyboru czy właściwie serii wyborów które, która dokonaną w trakcie drogi drugiego wieku, kiedy chrześcijanie właśnie poszukiwali tego co jest autentyczne tak tego co można nazwać za teksty święte tego co można nazwać za tekst natchniony w z 1 strony chrześcijanie oczywiście mieli stary testament tak to znaczy to co my nazywamy Starym testamentem, czyli Biblię hebrajską, a on również w tym okresie się formowała jako pewien zbiór świętych ksiąg nie było jasności co do tego, które księgi wchodzą w skład tego kanonu, które nie nie było wątpliwości co do pory nie było wątpliwości co do proroków Izajasza Jeremiasza Ezechiela nie było wątpliwości co do tych dwu na 1112 proroków mniejszych, ale w stosunku do całej masy innych ksiąg wątpliwości byłem najdalej mamy te w te pisma, które mówią o o działalności i nauczaniu Chrystusa pierwszy ślad tego, że próbujemy ustalić, które z tych ksiąg ściął słup prawdziwa autentyczna i natchniona pochodzi z połowy drugiego na drugiego wieku naszej naszej ery z lat czterdziestych drugiego i naszą wiarę w, kiedy niejaki Maksjan z pompą chrześcijanin pochodzący z Azji mniejszej bądź to dzisiejsza Północna porcję nauczał, że ziemia po swoją wersję chrześcijaństwa a, odrzucając radykalnie stary testament i starotestamentowe gov sprawiedliwego, ale dosyć okrutnego Boga w odrzucał prawo starotestamentowe i mówił musimy się oprzeć na prawdziwej nauce Chrystusa i Troi i którą znajdujemy w listach Pawła oraz w Ewangelii Łukasza Łukasz to jest ten Ewangelista, który ewidentnie dość blisko powiązany z Pawłem, a w każdym razie jako taki się jako taki się przedstawia to jest to jest pierwszy zbiór kanonicznych ksiąg, a tego co czas na zwie się nowy testament chce się też do sądu zasobów finansowych to atak bombowy, bo był armatorem takie, by mu ten był człowiekiem, który z mozolnym, który dołek z całą pewnością to znaczy nikt o to tu już widać w literaturze chrześcijańskiej z zespołowe 0102. wieku te będą refleksji nad tym czy ci, którzy są bogaci powinni mieć w gminach ważniejsze miejsce czy nie i odpowiedź jest za każdym razem bardzo zdecydowanie nie, ale sam fakt, że pytanie się coraz to pojawia na inne na powrót świadczą o tym, że ci którzy, którzy mieli zasoby finansowe mogą znaczyć czytaj więcej marki nie jest to jest na pewno osobą znacząco to nie jest ktoś z marginesu gminy Markiem Marcin chciał zostać biskupem Rzymu czy 1 z biskupów, że jesteśmy cały czas jeszcze w w okresie, kiedy ten zarząd gminy jest kolegialny i wiem, że Markiem został wykluczony ze wspólnoty rzymskiej ostatecznie przez grono prezbiterów tak ewidentnie nie ma jeszcze 1 biskupa, który jest, który jest na czele, ale teraz to ta reakcja na na ten radykalizm marki żona, która odrzuca całą tradycję żydowską całą tradycję starotestamentowy wół prowadzi do powstania po innych kanonów tak, bo Bobo Bobo dot ustalenia 1 jedynego jest jeszcze bardzo długo czekać inaczej nigdy taki 1 jedyny kanon właściwie nie powstał i dominujące przekonanie, iż jest to, że powinniśmy spośród tych różnych pism mówiących o Chrystusie wybrać 4, które przypisywane są apostołem i innym osobom 2 innym osobom, które były najbliżej Jezusa ewentualnie najbliżej tych, którzy z wirusem byli tak i to są ewangelie i Łukasza nadal Marka Mateusza i Jana do tego dodajemy kanonistów Pawłowi k czy przypisywanych Pawłowi, iż jest 14 zazwyczaj czasami 15 Macana było tylko, ale tylko 10 godzin wiemy, że nie wszystkie listy z pośród tego tego kanonu sho w autentyczna do tego i tutaj jest już bardzo bardzo różnie czasami wydaje się, że list, że 3 listy Jana 2 listy Piotra list Judy i apokalipsa, ale w stosunku do całej tej grupy listów są są pewne wątpliwości apokalipsa chyba nas potykał się z najsilniejszą z najsilniejszym oporem on ledwo co weszła do kanonu mole tego co różna to tak inna od tych wszystkich tekstów i taka odór był zresztą inne teksty jeszcze które, którym proponowano do kanonu włączyć, w którą ostatecznie do niego nie weszły n p . np. pasterz prymasa, który powstał gdzieś tak pod koniec pierwszego wieku w Rzymie czy list Klemensa rzymskiego ne również ten sam okres i ostatecznie w naszym kanonie nie ich nie ma w Orlen cieszyły się dosyć dużym autorytetem są bardzo długi czas to drzwi powstaje jakiś kanon 3 lutego można się odbić i teraz trzeba powiedzieć drobnym ludziom co z tego wynika z nowości wieziemy Ano właśnie no i teraz tak i ich tutaj dochodzimy do kwestii bardzo trudne, bo teraz tak mam już ten kanon tylko, że oni Ewangelia ani listy Pawłowa ani inne pisma nowego testamentu, ale nie są traktatami filozoficznymi czy to logiczne chrześcijaństwa natomiast w trakcie drugiego wieku pod koniec drugiego wieku zaczyna próbować wyrażać skomplikowane kwestie, o których o, których mówiłem na początku to znaczy kwestie relacji między ojcem syna między bóstwa ma człowieczeństwo Chrystusa za pomocą 1 aparatury pojęciowej, która jest dostępna w tym czasie ludźmi strach jest w stanie zmierzyć się z takimi trudnymi intelektualnie kwestiami to znaczy, że przy pomocy w filozofii przez grecki i problem polega na tym, że po nowy testament, nawet jeżeli się zgodzimy już co do tego jak go jak zdefiniować jego granica no no kiepsko się ma do do języka języka filozoficznego, więc musimy wyciągać ale, opierając się na nowym testamencie musimy wyciągać z niego miejsca czasu, przy którym interpretujemy w sposób bardzo często alegoryczny tak w sposób, który w, których dzisiaj, by nas, żeby nas zadziwia czasami czasami to ciężar gry wciąż zadziwia tak to interpretuję zresztą w ten sam sposób stary nowy testament czasami tylko to się wydaje dosyć można, by powiedzieć zdroworozsądkowe tak to znaczy to, że Jonasz, który przez 3 dni jest w brzuchu ryby i potem są czy potwora Morskiego i potem z tego Żuka chodzi mówi nam coś o zmartwychwstaniu określić tak może trochę dziwne, ale oka i w jaki sposób zrozumieć, ale w momencie, kiedy Augustyn n p . na przełomie 0405 . wieku mówi, że kiedy Jezus rozmnaża w 2 ryby to pokazał nam tym samym boską i ludzką naturę Mesjasza no to wydaje się, że nie bardzo wiadomo co z tym w ogóle coś z tym w ogóle zrobić to Wigginsa interpretacja elektryczna też nie za bardzo pomaga, bo teraz wiele można interpretować w przeróżne sposoby tak 5 chlebów to może być 55 zmysłów tato tato TomTom to może być cokolwiek więc, że to nie jest tak, że przy pomocy oraz 2 nagie ryby dodaje Waldemar Andzel kompletnie nie są nagie Augustyna Augustyna myśli zupełnie inny sposób może nie miał z tym nie ma tych skojarzeń z Grunwaldem Otóż w 2 Augustyn myśli tak po rybę mówi jak 2 ryby, a jak my jemy ryby na śniadanie i rano jem jem w Oliwie, ale go na śniadanie, a ogólniaki łowią tak lubił chodzić i Emilia Wolf Bier znaczy, że są namaszczony namaszczony znaczy Mesjasz tak i dlatego odnoszą się do Chrystusa jego podwójnej atut w ale wracając wracając do rzeczy chodzi, ale egzegeza alegoryczne niczego nam właściwie nie załatwi znaczona pomaga nam interpretować stoi nowy testament na różne sposoby, ale nie przynosi rozstrzygnięć, dlatego że każdy może interpretować to na swój sposób fachowy termin ich, którego używamy to jest tak, że to jest naciągane, a po to, z całą pewnością nie jest termin, którego użył liczby agencji 0203 . czy 0404. wieku tak artysta ten dialog powiedział, że z punktu widzenia ludzi późnego antyku jest to wysoce fachowe wysoce profesjonalny interpretowanie tekstu to tu zresztą to co się robi co robią nie tylko chrześcijanie zbić protest to samo co robią co robią Grecy hummerem to oni wymyślili tę metodę chrześcijanie są w Aleksandrii przejęli wzrost są tym aparatem filozoficznym, o którym po, którym mówi nawet tu pojawia się kwestia czasu, kto ma rozstrzygnąć się, kto ma rację czy 2 ryby rzeczywiście oznaczają boską i ludzką naturę naturę Chrystusa, ale i od samego początku na niemal centralnej, gdyby adresata radzi autor nie ma nie ma centralnego autorytetu zna dzieje apostolskie pokazują nam, że ten centralnym autorytetem jest wspólnota jerozolimska, jeżeli nawet to wspólnoty pełniła taką funkcję to ta wspólnota znika bardzo szybko, dlatego że w roku sześćdziesiątym szóstym dochodzi do wybuchu powstania żydowskiego 7071 000 000 z nich jest oburzona i koniec nie ma życia niszczą chrząszcze niż rozpraszają nawet jeśli wracają do razu nie później ja nigdy nie będzie odgrywać już taki gracz każda gmina jest oddział nie ma nie ma żadnego porządnego centrum oczywiście są miasta, które od początku odgrywają większą rolę Anki Zofia jest właśnie takim miastem Aleksandria jest takim miastem Rzym jest takim miastem natomiast, że nawet tym miastom, ale i ich i zarządcy z czasem biskupi, ale nie mają głosu rozstrzygającego tak nie jest także Roma w luku taka definicja Rzym powiedział sprawa jest skończona jeszcze długo długo długo nie i w tej sytuacji po stoku trzeciego wieku powstaje pomysł na te spotkania biskupów, których będą właśnie kwestie doktrynalne i dyscyplinarnej liturgiczne rozstrzygały na początku czwartego wieku, kiedy chrześcijaństwo zwycięża, kiedy wraz z Konstantynem kończą się prześladowania i cesarz zostaje chrześcijaninem pojawił się pomysł, żeby powstające w tym czasie 3 czy w każdej dyskutowane w tym czasie kwestię kwestię drogo to logiczne rozstrzygnąć na wielkim zgromadzeniu biskupów, które zgromadzili przedstawicieli gmin chrześcijańskich z całej i komend z całego świata chrześcijańskiego i tym zgromadzeniem będzie właśnie sobór nicejski 3002005 . roku uczelnie tańce, które dzisiaj znamy, ale do 1 z tych, które tu z nami nie tej francuskiej jest gromadzi się tak w Turcji w mieście nad morze Marmara, który się nazywa się i znikł warzyw i znikąd pierwszy sobór jak sama nazwa wskazuje Micanski w jak sama Masłowska 300 dwudziesty piątym roku i o tym, by o tym, soborze i o pozostałych, by powiem więcej po informacjach Radia TOK FM poseł Robert Wiśniewski z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego jest państwa mają goście dzisiaj o osobach powszechnych w tych Bobo mniej, bo potem czuć się podzielić się już to właściwie nie są powszechne partner watykańskie drugi tester powszechne uznanie w informacji Radia TOK FM o 1140 po informacjach wracamy do programu off czarek prof. Robert Wiśniewski z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego z państwa będzie gościem córeczka prosiła o trochę informację od pierwszych soborów i dzisiaj o pierwsze są w Borach, czyli 3002005 . rok pierwszy Soboru sobór sobór nicejski w dni CIT, która dzisiaj jest w Turcji tak jest tak jesteśmy jesteśmy w ogóle w atmosferze tryumfu prześladowanie się skończyły cesarz jest po naszej stronie cesarz, a Jan pozbył się właśnie wszystkich konkurentów do RODO do władzy w państwie, więc cały świat śródziemnomorski jest w rękach chrześcijańskiego cesarza, który stoi też FT w tej w te w tej sytuacji zwołuje zwołuje sobór po to, by rozstrzygnąć pewną specyficzną kwestie teologiczną, ale też, żeby pokazać zwyciężyliśmy w razie jest kwestia czy cytologię to logiczne dotyczy, że w związku między typu relacji między Bogiem ojcem, a synem Bożym na bok, bo to rzeczywiście jest kwestia kwestia strasznie trudna tak chrześcijaństwo po myśli osobie samego początku jako religii monoteistycznych tak wyrastając z judaizmu, który jest religie monoteistyczne en, ale jednocześnie w chrześcijaństwie w toku pierwszego wieku pojawia się silne przekonanie, że Jezus Chrystus jest nie tylko z synem Bożym jest określenie dosyć ogólne, które można interpretować w różny sposób wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jest Bogiem jak i Hilton, ale być, ale wy jest w judaizmie ono oznacza człowieka czy i judaizmie problem z synem Bożym, bo to oznacza syna Boga tylko bardziej Kolejarz jest bliższy mogły niszczyć jak już powodach oczywiście i tragarzy król Dawid był synem Bożym i jasne, więc jeżeli poprzestajemy na poziomie syna Bożego kłopotu nie ma, jeżeli czyta się księgi nowego testamentu w tej kolejności, w której one one powstają widać, że w listach powodziowych po Jezus ma postać mama ma ma status szczególny ani zakreślony terminem kryją się pan to inwestor, którym wciąż określa Boga, ale też w okresie władców tak określić jako istotę szczególną wagę 3 Ewangelii synoptycznych to znaczy takich, które zostają zostały napisane wg tego samego tego samego wzoru i których autorzy ściągali od siebie źródła Rogoża takie źródło OknoPlus Marek tak, czyli Ewangelia Marka Łukasza Mateusza k Toure nie widać jeszcze mocnego przekonania o bóstwie Chrystusa pewnie z Ewangelii Jana, która powstanie na przełomie 0102. wieku to to przekonanie już mocno no i teraz co zrobić tak to znaczy z 1 strony obok jest 1 z, a z drugiej strony mamy w Boga ojca i aranżer i Boga syna i teraz próby rozwiązania tego problemu szumu są różne są drugimi trzecim wieku dominuje koncepcja, która mówi bóstwo Chrystusa jest pochodną, a bóstwa jego ojca bóstwo Chrystusa ma się tak do ubóstwa ojca jak jakże kat źródła tak jak ja światło do do lampy, ale niektórzy mówią tak jak statek budowniczego statku PAK czyli jakby ubóstwo Chrystusa jest stworzony bóstwo Chrystusa może mieć może mieć początek w czasie tylko niektórzy się posuwają posuwają się aż tak daleko w ale w każdym razie to to ubóstwo co jest w jaki sposób podporządkowane bóstwu bóstwa ojcem, ale tak opcja ta logiczna w w jaki sposób umniejsza wartość dzieła zbawienia, bo mówi ten nie sam niech Bóg najwyższe transcendencji przed wieczne przyszedł, żeby się wcielić tylko takim jak pochodna w jaki sposób tego a tego bóstwa, więc ta koncepcja zwana koncepcja usług ordynację mistyczną spotkała się dosyć silną reakcją, która mówi nie to samo mógł najwyższy mógł za nim, a zaangażowany jest w dzieło odkupienia i w ogóle nie możemy mówić o synu i ojcu jako oddzielnych osobach tak syn ojciec i duch Święty, którego się do tego jeszcze dodaje są to raczej 3 aspekty ubóstwa tak Boga tego samego Boga rozpoznajemy jego ojca raz jako syna po raz jego ducha Świętego z Żuka co nie jest nowy, bo nawet w judaizmie w tym mormon to jest Niemiec weźmie jest koncern Boga, który wciąż tym samym Bogiem, który z najbliższym człowieka i i tym bowiem, który jest dalej w różnych sytuacjach więcej, bo ma różne imiona i też występuje, więc to nie jest też nic nowego jasne to problem problem pojawia się wtedy, kiedy próbujemy to ująć właśnie ten precyzyjnym językiem językiem filozofii greckiej PIR problem polega na tym że, że konsekwencja tego tego tak tego spojrzenia jest także o tym, że ta, że syn traci swoją osobowość tak Jezus Chrystus przestaje być oddzielną postacią staje się pewnym oscypek ser wysyłany tak przez przez przestał ubóstwo ubóstwo bóstwom centralnych centralne na dachu potrójne wieki spocząć w i z tej dyskusji o rodzi się nurtu, które w, którym nazywamy nazywa Mariani znam już było głównym kapłanem prezbiterium Aleksandrii, który razem, którego koncepcja była koncepcją czy brudny niesubordynacja mistyczną tak, ale sformułowane w sposób dosyć dosyć ostry tak, ale już w którymś momencie mówił właśnie, że Chrystus ma swój początek w czasie został stworzony w pewnym w pewnym momencie nauka Mariusza wywołała ostrą reakcję takiego się z nim bardzo żywo nie zgadzali inni go bronili i kwestii miał rozstrzygnąć sobór zwołany przez 3 przez Konstantyna wielkiego do donice i co może rzeczywiście odbył jednogłośnie prawie jednogłośnie potępiło Ariusza, ale po sobie wyobrazić sytuację tak mamy właśnie ta to wielkie zgromadzenie trema potem po pokazać jedność świata chrześcijańskiego mamy cesarza, który jest, który jest z nami tym jest silny nacisk na na zgodę jak i w momencie, kiedy i, kiedy biskupi uczestniczący w soborze to jest rozjeżdżają się do domów, kiedy powracają do Doda do swoich wspólnot mających swoje tradycyjne przekonania to logiczne, jakby trochę wracają do tych przekonań, które mieli zawsze tak i dyskusja, którą są różnice i miał rozstrzygnąć naprawdę dopiero się zaczęła i cały czwarty bieg z pełnionej z tą wielką kontrowersją ariańską, w której po 1 stronie mamy zwolenników SO, bo różnice inni, którzy mówią Chrystus jest czy syn Boży jest współ istotne ojcu jest co do istoty tym samym co warte są związane z samej istoty tej samej istoty tak aż po po drugiej stronie mamy tych, którzy mówią jest całkowicie niepodobne do ojca, a pośrodku mamy kilka różnych różnych odcieni czwarty wiek wypełniona jest zgromadzenia i lokalnymi albo albo ogólno chrześcijańskim ni, które próbują tę kwestię rozwiązać ostatecznie z 300 osiemdziesiątym piątym roku zwycięża opcja nicejskiego zwycięża i w jaki sposób doprecyzowała wsie to Teton tamten tę teologiczną koncepcję, która która, mówi że co do istoty, a Chrystus jest tym samym co ojciec, ale jednocześnie jest on w oddzielnym bytem oddzielną całkowicie oddzielną osobą i wierni mówią o nie rozumiem z nóg część z nich tak mówić to jest to jest to jak to jest dla nas z punktu widzenia 2001 . wieku w ogóle zadziwiające, że wierni, którzy powinni tego nie rozumieć myto rozumiemy z trudem tak jak i ja zajmuję się tym profesjonalnie co jakiś czas muszą sobie to tekst przeczytać żeby, żeby tego się nauczyć stał na nowo, żeby sobie, żeby sobie zobaczyć co ci ludzie naprawdę naprawdę myśleli, a tak w połowie tak to w tyle patologicznych zwykle usypia, ale natomiast to co widzimy w czwartym wieku to jest ludzi, którzy wychodzą na ulicach i którzy w 2 w pochodach stykających się w środku miasta krzyczą po 1 stronie współ istotne po drugie, krzyczał niepodobny do ludzi rusza pakt jakże ważne są, mówi że się w Konstantynopolu poproszę chleb to mówią o mandat to auto to co piekarz mówią o współ istotne ości tak jak się po Bijak szef chce na Targu kupić rybę to się dyskutuje kwestie kwestiach mogą zjeść, ale tak samo komuś jeszcze współ istotne, więc ludzi to ludzie to rzeczywiście poruszało to znaczy my nie jesteśmy tak zapewniliśmy im to rozumieli, a także dzisiaj, a tak każdy dyskutuje różne rzeczy nie ma pojęcia, ale jesteśmy po tak to oszukiwali, którzy albo Charles tak widzimy, więc prototyp toto to jest chyba nikt nie złamał nogę znaczek stopień emocji nie niekoniecznie musi być pochodną stopnia stopnia zrozumienia tych kwestii, czyli co jest spójne istotne czy jest tak, aby 1, a jednocześnie oddzielnym czy w ogóle z oddzielnym to zarząd VW, ale tak to znaczy to znaczy jeszcze, żeby skomplikować sprawę dorzucamy ducha Świętego k duch Święty tak Gil z duchem świętym poszło trochę gładko, chociaż tak tę kwestię tę kwestię również dyskutowano ale, ale tak ma pan rację to znaczy ci którzy, którzy są przeciwnikami koncepcji, a jak koncepcji nicejskiej, jakby mów pewnym w pewnym momencie mówi Uwe przestaje cię w ogóle być ateistami tak to znaczy to jest ten ten syn Boży nawet pół tony staje się czymś zupełnie zupełnie oddzielnym taki mamy Jerzy Lis jest współ istotna jest oddzielną osobą to znaczy, że mamy 2 bogów PAK i żeby jeszcze bardziej skomplikować tak nawet kiedy rozwiązaliśmy kwestie współczesności a kiedy w roku 300 osiemdziesiątym pierwszym to to w nas więcej zdjęć i zostało przyjęte przez przez sobór w Konstantynopolu w Lahti pierwszy sobór Konstantynopola, ale w ogóle drugi sobór drugi sobór powszechny not pojawiła się druga kwestia tak znaczy Okaj, ale Jezus Chrystus jest Bogiem tak w pełni Bogiem jest współ istotne ojcu, ale teraz, jaka jest relacja bóstwa to człowieczeństwa w Chrystusie tak jak to jak to funkcjonuje czy kiedyś skończyć człowiek zaplanować gdzieś na początku należy dołączyć mapkę czy pięcioletni Jezus wie, że jest Bogiem prawda albo 3 Jezus Chrystus ma 1 wolę boską czy ma 2 wolę czy ma, bo wolę boską i wolę ludzką czy też Bosko ludzką czy też Bosko ludzką tak z z mieszaną to zawsze zazdroszczę tym ludziom, którzy mają tyle wolnego czasu, że ostatnie takie kwestie te bardziej interesuje czym jest pieniędzy do pierwszego starcia w inne jak odpowiedzialni za to dywidendę nieźle gorzej i tak jak i euro, ale rzeczywiście tak cały cały wiek wiek piąte PL wypełnione jest, że jest w chrześcijaństwie dyskusją na temat relacji ubóstwa ubóstwa i oni i człowieczeństwa w Chrystusie i o ile spór Mariański zostało zażegnane, a ja nie znikli, a nie zniknie od razu, ale ale, ale z nikim nie aż tak bardzo długo po po papieżu co może Konstantynopol gdańskim, czyli arianie nowożytny, których mieliśmy w Polsce nie mają żadnej żadnego związku genetycznego Osten z tym bracia nie znaleźli bracia polscy tt jest to jest nurt, który powstał na nowo w biegu szesnastym o tyle z tych sporów piąta wiecznych narodziły się kościoły, które istnieją od dzisiaj tak narodził się kościół, który my dzisiaj nazywamy kościół nestoriański Malek, który sam nazywa siebie kościołem kościołem Wschodu kościół, który mówi, a natura ludzka natura Boska w Chrystusie są połączone w sposób ścisły, ale nie aż tak bardzo ścisłe to znaczy jest, ale zachowują całkowicie swoją swoją odrębność duszy, lecz matematyka albo fizyk, który doprecyzował no i Belgii próbowano to doprecyzować nie zawsze nie zawsze dobrze dobrze wychodziło Rennes to już biskup Konstantynopola, w które w, którego nauka dała początek temu temu Kościołowi mówił w sensie ścisłym, ale nie można nazwać Maryi matką Boga Theotokos, ponieważ nie można Boga zrodzi tak to co nas rodziła mu człowiek intro jest istotą kosza, bo jest matką Chrystusa, ale nie matką matką Boga jest kościół w Nest wiejskim cały czas istnieje istnieje również kostiumograf zyski, które głosi coś, ale dlatego inwestorzy proponuję, żebyśmy powrócili w przeszłości jakieś dalekie, gdyż dopiero list mieliśmy drugi sobór powszechny z ogromną przyjemność prof. Robert Wiśniewski z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego był państwa i jego gości informację, że kilka minut groźnie dwunasty po informacjach Mikołaj Lizut jego program dzisiejszy program przygotował Paweł Ziętara, a zrealizował Adam czuł Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA